Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
7. volební období - červenec 2009
   PDF PDF
OBSAH
REJSTŘÍK
UŽITEČNÉ INFORMACE

HLAVA IV : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 5 : USNESENÍ A DOPORUČENÍ

Článek 120 : Návrhy usnesení

1.   Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti Evropské unie.

Návrh nesmí obsahovat více než 200 slov.

2.   Příslušný výbor rozhoduje o postupu.

Výbor může spojit návrh usnesení s jinými návrhy usnesení nebo zprávami.

Výbor může přijmout stanovisko, které může mít formu dopisu.

Výbor může rozhodnout o vypracování zprávy podle článku 48.

3.   Autoři návrhu usnesení jsou informováni o rozhodnutích výboru a Konference předsedů.

4.   Zpráva obsahuje text návrhu usnesení.

5.   Stanoviska ve formě dopisu určená jiným orgánům Evropské unie zasílá předseda.

6.   Autor nebo autoři návrhu usnesení předloženého podle čl. 110 odst. 2, čl. 115 odst. 5 nebo čl. 122 odst. 2 mají právo vzít návrh zpět před konečným hlasováním.

7.   Návrh usnesení předložený podle odstavce 1 může jeho autor, autoři nebo první signatář vzít zpět dříve, než příslušný výbor rozhodne podle odstavce 2 o vypracování zprávy.

Jakmile však již návrh převzal výbor, pouze výbor je oprávněn vzít jej zpět před zahájením závěrečného hlasování.

8.   Návrh usnesení, který byl vzat zpět, může převzít a ihned předložit skupina, výbor nebo stejný počet poslanců, kteří jsou oprávněni jej předložit.

Výbory mají povinnost zajistit, aby návrhy usnesení předložené podle tohoto článku, které splňují stanovené požadavky, byly dále projednány a řádně uvedeny v následných dokumentech.

Poslední aktualizace: 1. července 2009Právní upozornění