Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament Eljárási Szabályzata
7. parlamenti ciklus - 2009. július
   PDF PDF
TARTALOM
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK

IV. CÍM : KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
5. FEJEZET : ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK

120. cikk : Állásfoglalási indítványok

(1)   A képviselők az Európai Unió tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő.

Az indítvány legfeljebb 200 szóból állhat.

(2)   Az alkalmazandó eljárásról az illetékes bizottság határoz.

A bizottság összekapcsolhatja az állásfoglalási indítványt más állásfoglalási indítványokkal vagy jelentésekkel.

A bizottság véleményt fogadhat el, amely levél formájában is megfogalmazható.

A bizottság határozhat úgy, hogy a 48. cikk értelmében jelentést készít.

(3)   Az állásfoglalási indítvány megfogalmazóit tájékoztatják a bizottság és az Elnökök Értekezlete határozatairól.

(4)   A jelentés tartalmazza az állásfoglalási indítvány szövegét.

(5)   Az Európai Unió más intézményeinek címzett levél formájában megfogalmazott véleményt a Parlament elnöke továbbítja.

(6)   A 110. cikk (2) bekezdése, 115. cikk (5) bekezdése, illetve a 122. cikk (2) bekezdése szerint előterjesztett állásfoglalási indítványt megfogalmazói a zárószavazás előtt visszavonhatják.

(7)   Az (1) bekezdés szerint előterjesztett állásfoglalási indítványt megfogalmazója, megfogalmazói vagy első aláírója visszavonhatja azt megelőzően, hogy az illetékes bizottság a (2) bekezdés szerint jelentés készítéséről határoz.

Ha az indítványt a bizottság átvette, kizárólag a bizottság jogosult – a zárószavazás megkezdéséig – az indítvány visszavonására.

(8)   A visszavont állásfoglalási indítványt képviselőcsoport, bizottság vagy a beterjesztésre jogosultak számával azonos számú képviselő átveheti, és azonnal újra előterjesztheti.

A bizottságok kötelesek biztosítani, hogy az e cikk alapján előterjesztett, a megállapított feltételeknek megfelelő állásfoglalási indítványokat nyomon követik, és ezekre az indítványok alapján készült iratokban megfelelően hivatkoznak.

Utolsó frissítés: 2009. július 1.Jogi nyilatkozat