Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
7-oji Europos Parlamento kadencija - 2009 m. liepos mėn
   PDF PDF
TURINYS
RODYKLĖ
PASTABA SKAITYTOJUI

IV ANTRAŠTINĖ DALIS : SANTYKIAI SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANAIS
5 SKYRIUS : REZOLIUCIJOS IR REKOMENDACIJOS

120 straipsnis : Pasiūlymai dėl rezoliucijų

1.   Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančio klausimo.

Pasiūlymas negali būti ilgesnis kaip 200 žodžių.

2.   Atsakingas komitetas nusprendžia, kokią procedūrą taikyti.

Jis gali sujungti šį pasiūlymą dėl rezoliucijos su kitais pasiūlymais dėl rezoliucijų ar pranešimais.

Jis gali priimti nuomonę ir išdėstyti ją laiško forma.

Remiantis 48 straipsniu, jis gali nuspręsti parengti pranešimą.

3.   Pasiūlymo dėl rezoliucijos autoriams pranešama apie komiteto ir pirmininkų sueigos sprendimus.

4.   Pranešime pateikiamas pasiūlymo dėl rezoliucijos tekstas.

5.   Kitoms Europos Sąjungos institucijoms adresuotas ir laiško forma išdėstytas nuomones perduoda Pirmininkas.

6.   Pagal 110 straipsnio 2 dalį, 115 straipsnio 5 dalį ar 122 straipsnio 2 dalį pateikto pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius arba autoriai gali jį atšaukti iki galutinio balsavimo.

7.   Pagal šio straipsnio 1 dalį pateikto pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius, autoriai ar pirmas jį pasirašęs asmuo gali jį atšaukti iki atsakingo komiteto sprendimo parengti pranešimą pagal šio straipsnio 2 dalį.

Kai komitetas nusprendžia parengti pranešimą, tik jis pats gali atšaukti pasiūlymą iki galutinio balsavimo.

8.   Frakcija, komitetas ar tiek pat Parlamento narių, kiek reikia pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos, gali vėl iš karto pateikti atšauktą pasiūlymą.

Komitetai turi užtikrinti, kad dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, pateiktų pagal šį straipsnį ir atitinkančių išdėstytus reikalavimus, būtų imtasi tolesnių veiksmų ir kad jie būtų tinkamai nurodyti galutiniuose dokumentuose.

Atnaujinta: 2009 m. rugpjūtis 3 d.Teisinis pranešimas