Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - iulie 2009
   PDF PDF
CUPRINS
INDICE ANALITIC
INDICAŢII UTILE

TITLUL IV : RELAŢIILE CU CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANE
CAPITOLUL 5 : REZOLUŢII ŞI RECOMANDĂRI

Articolul 120 : Propuneri de rezoluţie

(1)   Orice deputat poate depune o propunere de rezoluţie privind un subiect care se înscrie în activităţile Uniunii Europene.

Propunerea nu poate depăşi 200 de cuvinte.

(2)   Comisia competentă hotărăşte procedura.

Comisia competentă poate ataşa propunerea de rezoluţie altor propuneri de rezoluţie sau rapoarte.

Comisia competentă poate hotărî să emită un aviz, eventual sub forma unei scrisori.

Comisia competentă poate hotărî să elaboreze un raport în temeiul articolului 48.

(3)   Autorii unei propuneri de rezoluţie sunt informaţi cu privire la deciziile comisiei şi ale Conferinţei preşedinţilor.

(4)   Raportul conţine textul propunerii de rezoluţie depuse.

(5)   Avizele sub formă de scrisoare adresată altor instituţii ale Uniunii Europene se transmit de către Preşedinte.

(6)   Autorul sau autorii unei propuneri de rezoluţie depuse în temeiul articolului 110 alineatul (2), al articolului 115 alineatul (5) sau al articolului 122 alineatul (2) pot retrage propunerea înainte de votul final asupra acesteia.

(7)   O propunere de rezoluţie depusă în temeiul alineatului (1) poate fi retrasă de autor sau autori sau de primul semnatar înainte ca, în temeiul alineatului (2), comisia competentă să fi hotărât elaborarea unui raport cu privire la aceasta.

În cazul în care propunerea a fost preluată sub această formă de către comisie, comisia este singura care o poate retrage înainte de începerea votului final.

(8)   O propunere de rezoluţie retrasă poate fi imediat preluată şi depusă din nou de un grup politic, o comisie sau un număr de deputaţi egal cu cel necesar pentru depunerea acesteia.

Comisiilor le revine rolul de a se asigura ca propunerile de rezoluţie depuse în conformitate cu prezentul articol şi care respectă condiţiile stabilite să fie analizate şi să fie menţionate în documentele publicate în urma analizei.

Ultima actualizare: 1 iulie 2009Notă juridică