Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - Decembrie 2009
   PDF PDF
CUPRINS
INDICE ANALITIC
INDICAŢII UTILE

TITLUL II : PROCEDURI LEGISLATIVE, BUGETARE ŞI DE ALT TIP
CAPITOLUL 3 : PRIMA LECTURĂ
Stadiul examinării în plen

Articolul 57 : Adoptarea de amendamente la o propunere a Comisiei

(1)   În cazul în care propunerea Comisiei este aprobată în ansamblu sub rezerva unor amendamente care au fost adoptate, votarea proiectului de rezoluţie legislativă se amână până când Comisia îşi face cunoscută poziţia privind fiecare dintre amendamentele Parlamentului.

În cazul în care Comisia nu este în măsură să facă o astfel de declaraţie după ce Parlamentul a votat asupra propunerii sale, aceasta informează Preşedintele sau comisia competentă cu privire la momentul în care va putea face declaraţia respectivă; propunerea se înscrie în proiectul de ordine de zi pentru perioada de sesiune care urmează acestui moment.

(2)   În cazul în care Comisia informează că nu intenţionează să accepte toate amendamentele Parlamentului, raportorul comisiei competente sau, în lipsă, preşedintele comisiei face o propunere formală Parlamentului cu privire la oportunitatea de a se proceda la votarea proiectului de rezoluţie legislativă. Înainte de a face propunerea formală, raportorul sau preşedintele comisiei competente pot solicita Preşedintelui să suspende deliberarea.

În cazul în care Parlamentul decide amânarea votului, chestiunea se consideră retrimisă spre reexaminare comisiei competente.

În acest caz, comisia competentă redactează un nou raport pe care îl prezintă oral sau în scris Parlamentului, în termenul stabilit de acesta, care nu poate să depăşească două luni.

În cazul în care comisia competentă nu este în măsură să respecte termenul, se aplică procedura prevăzută la articolul 56 alineatul (4).

Sunt admisibile în acest stadiu numai amendamentele depuse de comisia competentă prin care se încearcă ajungerea la un compromis cu Comisia.

(3)   Aplicarea alineatului (2) nu exclude posibilitatea ca orice alt deputat să prezinte o cerere de retrimitere în conformitate cu articolul 175.

În cazul retrimiterii în temeiul alineatului (2), comisia competentă este obligată, în primul rând, în conformitate cu termenii mandatului instituit prin această dispoziţie, să întocmească un raport în termenul stabilit şi, dacă este necesar, să depună amendamente prin care se încearcă ajungerea la un compromis cu Comisia, fără a fi necesară reexaminarea tuturor dispoziţiilor aprobate de Parlament.

Cu toate acestea, ca urmare a efectului suspensiv al retrimiterii, comisia competentă beneficiază de cea mai mare libertate şi, în cazul în care consideră necesar acest lucru pentru a se ajunge la un compromis, poate propune revenirea la dispoziţiile care au obţinut un vot favorabil în şedinţă plenară.

În acest caz, ţinând seama că sunt admisibile numai amendamentele de compromis ale comisiei şi cu scopul de a păstra suveranitatea Parlamentului, raportul prevăzut la alineatul (2) trebuie să prezinte clar dispoziţiile deja adoptate care ar deveni caduce în cazul adoptării amendamentului sau amendamentelor propuse.

Ultima actualizare: 1 decembrie 2009Notă juridică