Regulamentul de procedură al Parlamentului European
A şaptea legislatură - Decembrie 2009
   PDF PDF
CUPRINS
 INDICE ANALITIC
 INDICAŢII UTILE

CUPRINS
TitluriIIIII aIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII XIII   
AnexeIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX

TITLUL I: DEPUTAŢI, ORGANE ALE PARLAMENTULUI ŞI GRUPURI POLITICE
CAPITOLUL 1: DEPUTAŢI ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Articolul 1 : 
Parlamentul European

Articolul 2 : 
Independenţa mandatului

Articolul 3 : 
Verificarea prerogativelor

Articolul 4 : 
Durata mandatului parlamentar

Articolul 5 : 
Privilegii şi imunităţi

Articolul 6 : 
Ridicarea imunităţii

Articolul 7 : 
Proceduri privind imunitatea

Articolul 8 : 
Punerea în aplicare a Statutului deputaţilor

Articolul 9 : 
Interesele financiare ale deputaţilor, regulile de conduită şi accesul în Parlament

Articolul 10 : 
Anchete interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Articolul 11 : 
Observatori
CAPITOLUL 2: MANDATE

Articolul 12 : 
Președintele provizoriu

Articolul 13 : 
Candidaturi şi dispoziţii generale

Articolul 14 : 
Alegerea Preşedintelui – Discursul inaugural

Articolul 15 : 
Alegerea vicepreşedinţilor

Articolul 16 : 
Alegerea chestorilor

Articolul 17 : 
Durata mandatelor

Articolul 18 : 
Locuri vacante

Articolul 19 : 
Încetarea exercitării funcţiilor înainte de termen
CAPITOLUL 3: ORGANE ŞI FUNCŢII

Articolul 20 : 
Funcţiile Preşedintelui

Articolul 21 : 
Funcţiile vicepreşedinţilor

Articolul 22 : 
Componenţa Biroului

Articolul 23 : 
Funcţiile Biroului

Articolul 24 : 
Componenţa Conferinţei preşedinţilor

Articolul 25 : 
Funcţiile Conferinţei preşedinţilor

Articolul 26 : 
Funcţiile chestorilor

Articolul 27 : 
Conferinţa preşedinţilor de comisie

Articolul 28 : 
Conferinţa preşedinţilor de delegaţie

Articolul 29 : 
Accesul publicului la deciziile Biroului şi ale Conferinţei preşedinţilor
CAPITOLUL 4: GRUPURI POLITICE

Articolul 30 : 
Constituirea grupurilor politice

Articolul 31 : 
Activităţile şi situaţia juridică ale grupurilor politice

Articolul 32 : 
Intergrupurile

Articolul 33 : 
Deputaţii neafiliaţi

Articolul 34 : 
Repartizarea locurilor în sala de şedinţe

TITLUL II: PROCEDURI LEGISLATIVE, BUGETARE ŞI DE ALT TIP
CAPITOLUL 1: PROCEDURI LEGISLATIVE ─ DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 35 : 
Programul legislativ şi de lucru al Comisiei

Articolul 36 : 
Respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Articolul 37 : 
Verificarea temeiului juridic

Articolul 38 : 
Verificarea compatibilităţii financiare

Articolul 38 a : 
Examinarea respectării principiului subsidiarității

Articolul 39 : 
Informarea şi accesul Parlamentului la documente

Articolul 40 : 
Reprezentarea Parlamentului la reuniunile Consiliului

Articolul 41 : 
Drepturile de inițiativă conferite Parlamentului prin tratate

Articolul 42 : 
Iniţiativa prevăzută la articolul 225 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

Articolul 43 : 
Examinarea documentelor legislative

Articolul 44 : 
Procedurile legislative privind inițiativele prezentate de state membre
CAPITOLUL 2: PROCEDURI ÎN CADRUL COMISIEI

Articolul 45 : 
Rapoarte legislative

Articolul 46 : 
Procedura simplificată

Articolul 47 : 
Rapoarte fără caracter legislativ

Articolul 48 : 
Rapoarte din proprie iniţiativă

Articolul 49 : 
Avizele comisiilor

Articolul 50 : 
Procedura comisiilor asociate

Articolul 51 : 
Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Articolul 52 : 
Modalităţi de elaborare a rapoartelor
CAPITOLUL 3: PRIMA LECTURĂ
Stadiul examinării în comisie

Articolul 53 : 
Modificarea unei propuneri de act legislativi

Articolul 54 : 
Poziţia Comisiei şi a Consiliului privind amendamentele
Stadiul examinării în plen

Articolul 55 : 
Încheierea primei lecturi

Articolul 56 : 
Respingerea unei propuneri a Comisiei

Articolul 57 : 
Adoptarea de amendamente la o propunere a Comisiei
Procedura de urmărire

Articolul 58 : 
Urmărirea poziţiei Parlamentului

Articolul 59 : 
Sesizarea repetată a Parlamentului

Articolul 60 : 
eliminat
CAPITOLUL 4: A DOUA LECTURĂ
Stadiul examinării în comisie

Articolul 61 : 
Comunicarea poziției Consiliului

Articolul 62 : 
Prelungirea termenelor

Articolul 63 : 
Trimiterea la comisia competentă şi procedura de examinare în cadrul acesteia
Stadiul examinării în plen

Articolul 64 : 
Încheierea celei de-a doua lecturi

Articolul 65 : 
Respingerea poziţiei Consiliului

Articolul 66 : 
Amendamente la poziţia Consiliului
CAPITOLUL 5: A TREIA LECTURĂ
Concilierea

Articolul 67 : 
Convocarea comitetului de conciliere

Articolul 68 : 
Delegaţia la comitetul de conciliere
Stadiul examinării în plen

Articolul 69 : 
Proiectul comun
CAPITOLUL 6: ÎNCHEIEREA PROCEDURII LEGISLATIVE

Articolul 70 : 
Negocierile interinstituționale din cadrul procedurilor legislative

Articolul 71 : 
Acordul în primă lectură

Articolul 72 : 
Acordul în a doua lectură

Articolul 73 : 
Cerințe privind redactarea actelor legislative

Articolul 74 : 
Semnarea actelor adoptate
CAPITOLUL 6 a: ASPECTE CONSTITUȚIONALE

Articolul 74 a : 
Revizuirea ordinară a tratatelor

Articolul 74 b : 
Revizuirea simplificată a tratatelor

Articolul 74 c : 
Tratate de aderare

Articolul 74 d : 
Retragerea din Uniune

Articolul 74 e : 
Încălcarea principiilor fundamentale de către un stat membru

Articolul 74 f : 
Componența Parlamentului

Articolul 74 g : 
Cooperarea consolidată dintre statele membre
CAPITOLUL 7: PROCEDURI BUGETARE

Articolul 75 : 
Cadrul financiar multianual

Articolul 75 a : 
Documente de lucru

Articolul 75 b : 
Examinarea proiectului de buget – prima etapă

Articolul 75 c : 
Trilogul financiar

Articolul 75 d : 
Concilierea bugetară

Articolul 75 e : 
Adoptarea definitivă a bugetului

Articolul 75 f : 
Regimul douăsprezecimilor provizorii

Articolul 76 : 
Descărcarea de gestiune a Comisiei pentru execuţia bugetară

Articolul 77 : 
Alte proceduri de descărcare de gestiune

Articolul 78 : 
Controlul Parlamentului asupra execuţiei bugetare
CAPITOLUL 8: PROCEDURI BUGETARE INTERNE

Articolul 79 : 
Estimarea bugetului Parlamentului

Articolul 79 a : 
Procedura care se aplică pentru întocmirea estimării bugetului Parlamentului

Articolul 80 : 
Competenţele în domeniul angajării şi lichidării cheltuielilor
CAPITOLUL 9: PROCEDURA DE APROBARE

Articolul 81 : 
Procedura de aprobare
CAPITOLUL 10: eliminat

Articolul 82 : 
eliminat
CAPITOLUL 11: ALTE PROCEDURI

Articolul 83 : 
Procedura de emitere a avizului în sensul articolului 140 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene

Articolul 84 : 
Proceduri privind dialogul social

Articolul 85 : 
Proceduri privind examinarea acordurilor voluntare

Articolul 86 : 
Codificarea

Articolul 87 : 
Reformarea

Articolul 87 a : 
Acte delegate

Articolul 88 : 
Măsuri de executare

TITLUL II a: RELAȚII EXTERNE
CAPITOLUL 12: ACORDURI INTERNAŢIONALE

Articolul 89 : 
Eliminat

Articolul 90 : 
Acorduri internaţionale

Articolul 91 : 
Proceduri întemeiate pe articolul 218 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în caz de aplicare provizorie sau de suspendare a acordurilor internaţionale sau de stabilire a poziţiei Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord internaţional
CAPITOLUL 13: REPREZENTAREA EXTERNĂ A UNIUNII ŞI POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ

Articolul 92 : 
eliminat

Articolul 93 : 
Reprezentanți speciali

Articolul 94 : 
eliminat

Articolul 95 : 
Reprezentarea internaţională

Articolul 96 : 
Consultarea şi informarea Parlamentului în cadrul politicii externe şi de securitate comune

Articolul 97 : 
Recomandări în cadrul politicii externe şi de securitate comune

Articolul 98 : 
Încălcarea drepturilor omului
CAPITOLUL 14: eliminat

Articolul 99 : 
eliminat

Articolul 100 : 
eliminat

Articolul 101 : 
eliminat
CAPITOLUL 15: eliminat

Articolul 102 : 
eliminat

TITLUL III: TRANSPARENŢA LUCRĂRILOR

Articolul 103 : 
Transparenţa activităţilor Parlamentului

Articolul 104 : 
Accesul public la documente

TITLUL IV: RELAŢIILE CU CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANE
CAPITOLUL 1: NUMIRI

Articolul 105 : 
Alegerea Preşedintelui Comisiei

Articolul 106 : 
Alegerea Comisiei

Articolul 107 : 
Moţiunea de cenzură împotriva Comisiei

Articolul 107 a : 
Numirea judecătorilor și avocaților generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene

Articolul 108 : 
Numirea membrilor Curţii de Conturi

Articolul 109 : 
Numirea membrilor Comitetului Director al Băncii Centrale Europene
CAPITOLUL 2: DECLARAŢII

Articolul 110 : 
Declaraţiile Comisiei, ale Consiliului şi ale Consiliului European

Articolul 111 : 
Explicarea deciziilor Comisiei

Articolul 112 : 
Declaraţiile Curţii de Conturi

Articolul 113 : 
Declaraţiile Băncii Centrale Europene

Articolul 114 : 
Recomandarea privind orientările generale ale politicilor economice
CAPITOLUL 3: ÎNTREBĂRI ADRESATE CONSILIULUI, COMISIEI ŞI BĂNCII CENTRALE EUROPENE

Articolul 115 : 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri

Articolul 116 : 
Timpul afectat întrebărilor

Articolul 117 : 
Întrebări cu solicitare de răspuns scris adresate Consiliului şi Comisiei

Articolul 118 : 
Întrebări cu solicitare de răspuns scris adresate Băncii Centrale Europene
CAPITOLUL 4: RAPOARTE ALE ALTOR INSTITUŢII

Articolul 119 : 
Rapoarte anuale şi alte rapoarte ale altor instituţii
CAPITOLUL 5: REZOLUŢII ŞI RECOMANDĂRI

Articolul 120 : 
Propuneri de rezoluţie

Articolul 121 : 
Recomandări adresate Consiliului

Articolul 122 : 
Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept

Articolul 123 : 
Declaraţii scrise

Articolul 124 : 
Consultarea Comitetului Economic şi Social European

Articolul 125 : 
Consultarea Comitetului Regiunilor

Articolul 126 : 
Cereri adresate agenţiilor europene
CAPITOLUL 6: ACORDURI INTERINSTITUŢIONALE

Articolul 127 : 
Acorduri interinstituţionale
CAPITOLUL 7: SESIZAREA CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE

Articolul 128 : 
Proceduri în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Articolul 129 : 
eliminat

TITLUL V: RELAŢIILE CU PARLAMENTELE NAŢIONALE

Articolul 130 : 
Schimbul de informaţii, contacte şi facilităţi reciproce

Articolul 131 : 
Conferinţa organelor specializate în afaceri comunitare (COSAC)

Articolul 132 : 
Conferinţa parlamentelor

TITLUL VI: SESIUNI
CAPITOLUL 1: SESIUNILE PARLAMENTULUI

Articolul 133 : 
Legislaturi, sesiuni, perioade de sesiune, şedinţe

Articolul 134 : 
Convocarea Parlamentului

Articolul 135 : 
Locul de desfăşurare a şedinţelor şi a reuniunilor

Articolul 136 : 
Participarea la şedinţe
CAPITOLUL 2: ORDINEA LUCRĂRILOR PARLAMENTULUI

Articolul 137 : 
Proiectul de ordine de zi

Articolul 138 : 
Procedura în plen fără amendamente şi dezbateri

Articolul 139 : 
Prezentare succintă

Articolul 140 : 
Adoptarea şi modificarea ordinii de zi

Articolul 141 : 
Dezbatere extraordinară

Articolul 142 : 
Procedura de urgenţă

Articolul 143 : 
Dezbatere în comun

Articolul 144 : 
Termene
CAPITOLUL 3: REGULI GENERALE PENTRU DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Articolul 145 : 
Accesul în sala de şedinţe

Articolul 146 : 
Regimul lingvistic

Articolul 147 : 
Dispoziţie tranzitorie

Articolul 148 : 
Distribuirea documentelor

Articolul 149 : 
Repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt și lista vorbitorilor

Articolul 150 : 
Intervenţii cu durata de un minut

Articolul 151 : 
Intervenţii pentru chestiuni de ordin personal
CAPITOLUL 4: MĂSURI ÎN CAZ DE NERESPECTARE A REGULILOR DE CONDUITĂ APLICABILE DEPUTAŢILOR

Articolul 152 : 
Măsuri imediate

Articolul 153 : 
Sancţiuni

Articolul 154 : 
Căi de atac interne
CAPITOLUL 5: CVORUM ŞI VOT

Articolul 155 : 
Cvorumul

Articolul 156 : 
Depunerea şi prezentarea amendamentelor

Articolul 157 : 
Admisibilitatea amendamentelor

Articolul 158 : 
Procedura de vot

Articolul 159 : 
Egalitatea de voturi

Articolul 160 : 
Baza de votare

Articolul 161 : 
Ordinea de votare a amendamentelor

Articolul 162 : 
Examinarea de către comisii a amendamentelor depuse în plen

Articolul 163 : 
Votul pe părţi

Articolul 164 : 
Dreptul de vot

Articolul 165 : 
Votul

Articolul 166 : 
Votul final

Articolul 167 : 
Votul prin apel nominal

Articolul 168 : 
Votul electronic

Articolul 169 : 
Votul secret

Articolul 170 : 
Explicaţii privind votul

Articolul 171 : 
Contestarea votului
CAPITOLUL 6: INTERVENŢII PRIVIND PROCEDURA

Articolul 172 : 
Moţiuni de procedură

Articolul 173 : 
Solicitarea de respectare a Regulamentului de procedură

Articolul 174 : 
Chestiunea preliminară

Articolul 175 : 
Retrimiterea la comisie

Articolul 176 : 
Închiderea dezbaterii

Articolul 177 : 
Amânarea dezbaterii sau a votului

Articolul 178 : 
Suspendarea sau ridicarea şedinţei
CAPITOLUL 7: PUBLICAREA LUCRĂRILOR

Articolul 179 : 
Procesul-verbal

Articolul 180 : 
Textele adoptate

Articolul 181 : 
Stenograma

Articolul 182 : 
Înregistrarea audiovizuală a dezbaterilor

TITLULVII: COMISII ŞI DELEGAŢII
CAPITOLUL 1: COMISII – CONSTITUIRE ŞI ATRIBUŢII

Articolul 183 : 
Constituirea comisiilor permanente

Articolul 184 : 
Constituirea comisiilor speciale

Articolul 185 : 
Comisiile de anchetă

Articolul 186 : 
Componenţa comisiilor

Articolul 187 : 
Membrii supleanţi

Articolul 188 : 
Atribuţiile comisiilor

Articolul 189 : 
Comisia competentă cu verificarea prerogativelor

Articolul 190 : 
Subcomisiile

Articolul 191 : 
Birourile comisiilor

Articolul 192 : 
Coordonatori în cadrul comisiei și raportori alternativi
CAPITOLUL 2: COMISII – FUNCŢIONARE

Articolul 193 : 
Reuniunile comisiilor

Articolul 194 : 
Procesele-verbale ale reuniunilor comisiilor

Articolul 195 : 
Votul în comisie

Articolul 196 : 
Dispoziţii privind şedinţa plenară aplicabile în comisie

Articolul 197 : 
Timpul afectat întrebărilor în comisie
CAPITOLUL 3: DELEGAŢII INTERPARLAMENTARE

Articolul 198 : 
Constituirea şi rolul delegaţiilor interparlamentare

Articolul 199 : 
Cooperarea cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Articolul 200 : 
Comisiile parlamentare mixte

TITLUL VIII: PETIŢII

Articolul 201 : 
Dreptul de petiţionare

Articolul 202 : 
Examinarea petiţiilor

Articolul 203 : 
Accesul publicului la petiţii

TITLUL IX: OMBUDSMANUL

Articolul 204 : 
Alegerea Ombudsmanului

Articolul 205 : 
Activitatea Ombudsmanului

Articolul 206 : 
Destituirea Ombudsmanului

TITLUL X: SECRETARIATUL GENERAL AL PARLAMENTULUI

Articolul 207 : 
Secretariatul General

TITLUL XI: COMPETENŢELE PRIVIND PARTIDELE POLITICE LA NIVEL EUROPEAN

Articolul 208 : 
Competenţele Preşedintelui

Articolul 209 : 
Competenţele Biroului

Articolul 210 : 
Competenţele comisiei competente şi ale Parlamentului în şedinţa plenară

TITLUL XII : APLICAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ

Articolul 211 : 
Aplicarea Regulamentului de procedură

Articolul 212 : 
Modificarea Regulamentului de procedură

TITLUL XIII: DISPOZIŢII DIVERSE

Articolul 213 : 
Simbolurile Uniunii

Articolul 214 : 
Chestiuni pendinte

Articolul 215 : 
Structura anexelor

Articolul 216 : 
Rectificări

ANEXA I
Dispoziţii de aplicare a articolului 9 alineatul (1) – transparenţa şi interesele financiare ale deputaţilor

ANEXA II
Desfăşurarea timpului afectat întrebărilor, prevăzut la articolul 116

ANEXA III
Orientări privind întrebările cu solicitare de răspuns scris adresate în temeiul articolelor 117 și 118

ANEXA IV
Orientări şi criterii generale pentru alegerea subiectelor care urmează a fi înscrise pe ordinea de zi a dezbaterilor privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept prevăzute la articolul 122

ANEXA V
eliminată

ANEXA VI
Procedura care se aplică pentru examinarea şi adoptarea deciziilor privind acordarea descărcării de gestiune

ANEXA VII
Atribuţiile comisiilor parlamentare permanente

I. : 
Comisia pentru afaceri externe

II. : 
Comisia pentru dezvoltare

III. : 
Comisia pentru comerţ internaţional

IV. : 
Comisia pentru bugete

V. : 
Comisia pentru control bugetar

VI. : 
Comisia pentru afaceri economice şi monetare

VII. : 
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

VIII. : 
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

IX. : 
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

X. : 
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

XI. : 
Comisia pentru transport şi turism

XII. : 
Comisia pentru dezvoltare regională

XIII. : 
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

XIV. : 
Comisia pentru pescuit

XV. : 
Comisia pentru cultură şi educaţie

XVI. : 
Comisia pentru afaceri juridice

XVII. : 
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

XVIII. : 
Comisia pentru afaceri constituţionale

XIX. : 
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

XX. : 
Comisia pentru petiţii

ANEXA VIII
Documente şi informaţii confidenţiale şi sensibile

ANEXA IX
Modalităţi de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European

ANEXA X
Dispoziţii de aplicare a articolului 9 alineatul (4) – grupuri de interese pe lângă Parlamentul European

ANEXA XI
Exercitarea funcţiilor Ombudsmanului

ANEXA XII
Investigaţiile interne în domeniul prevenirii fraudei, corupţiei şi oricărei activităţi ilegale care prejudiciază interesele Comunităţilor

ANEXA XIII
Acord între Parlamentul European şi Comisie privind normele de punere în aplicare a Deciziei 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei, modificată prin Decizia 2006/512/CE

ANEXA XIV
Acordul-cadru privind relaţiile dintre Parlamentul European şi Comisie

ANEXA XV
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documente

ANEXA XVI
Orientări privind interpretarea regulilor de conduită aplicabile deputaţilor

ANEXA XVII
Orientări pentru aprobarea Comisiei

ANEXA XVIII
Procedura de autorizare a întocmirii rapoartelor din proprie iniţiativă

ANEXA XIX
Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa

ANEXA XX
Codul de conduită pentru negocieri în contextul procedurii legislative ordinare
Ultima actualizare: 1 decembrie 2009Notă juridică