Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
7-ми парламентарен мандат - октомври 2012
   PDF PDF
СЪДЪРЖАНИЕ
ИНДЕКС
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ДЯЛ VI : СЕСИИ
ГЛАВА 7 : ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 181 : Пълни стенографски протоколи

1.   За всяко пленарно заседание се съставя пълен стенографски протокол на всички официални езици.

2.   От ораторите се изисква да върнат коригирания текст на изказванията си в секретариата в срок от една седмица.

3.   Пълните стенографски протоколи се публикуват като приложение към Официален вестник на Европейския съюз .

4.   Членовете на ЕП могат да поискат превод на извлечения от пълния стенографски протокол в кратък срок.

Последно осъвременяване: 25 октомври 2012 г.Правна информация