Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - siječanj 2017.
EPUB EPUB   PDF PDF
SADRŽAJ
INDEKS
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 10. : DELEGIRANI I PROVEDBENI AKTI

Članak 107. : Razmatranje u skladu s postupkom s pridruženim odborima ili postupkom sa zajedničkim odborima

1.   Ako Parlament usvoji temeljni zakonodavni akt u skladu s postupkom predviđenim u članku 54., na razmatranje delegiranih akata i nacrta provedbenih akata ili mjera primjenjuju se sljedeće dodatne odredbe:

-   delegirani akt ili nacrt provedbenog akta ili mjere prosljeđuje se nadležnom odboru i pridruženom odboru;

-   predsjednik nadležnog odbora određuje rok u kojemu pridruženi odbor može sastaviti prijedloge o predmetima koji su u njegovoj isključivoj nadležnosti ili u zajedničkoj nadležnosti tih dvaju odbora;

-    ako su delegirani akt ili nacrt provedbenog akta ili mjere uglavnom u isključivoj nadležnosti pridruženog odbora, nadležni odbor prihvaća njegove prijedloge bez glasovanja; u suprotnom, predsjednik Parlamenta može ovlastiti pridruženi odbor da podnese prijedlog rezolucije na plenarnoj sjednici.

2.   Ako Parlament usvoji temeljni zakonodavni akt u skladu s postupkom predviđenim u članku 55., na razmatranje delegiranih akata i nacrta provedbenih akata ili mjera primjenjuju se sljedeće dodatne odredbe:

-   nakon primitka delegiranog akta ili nacrta provedbenog akta ili mjere predsjednik određuje nadležni odbor ili odbore koji su zajednički nadležni za njegovo razmatranje, u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 55. i mogućim dogovorima između predsjednika dotičnih odbora;

-   ako su delegirani akt ili nacrt provedbenog akta ili mjere proslijeđeni na razmatranje u skladu s postupkom sa zajedničkim odborima, svaki odbor može zahtijevati sazivanje zajedničke sjednice za razmatranje prijedloga rezolucije. Ako predsjednici dotičnih odbora ne postignu dogovor, predsjednik Konferencije predsjednika odbora saziva zajedničku sjednicu.

Posljednje ažuriranje: 14. lipanj 2017.Pravna napomena