Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 15 Δεκέμβριος 2004 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Πρόοδος της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη
 Αντιμετώπιση της διασυνοριακής εγκληματικότητας σχετικά με οχήματα *
 Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων ***II
  Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD))
  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2004 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
 Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας
 Διαδικασία χορήγησης ασύλου και προστασία στις περιοχές καταγωγής
 Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012)
Κείμενα
Οριστική έκδοση (370 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 3 Μάϊος 2005Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου