Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2005 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες)
 Βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού
 Ευρωπαϊκά σχολεία
 Τουρισμός και ανάπτυξη
 Λιμός στο Νίγηρα
 Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία
 Κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στη Συρία
 Μείζονες και παραμελημένες ασθένειες στις αναπτυσσόμενες χώρες

Φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες)
PDF 151k   DOC 65k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη εφέτος το καλοκαίρι
P6_TA(2005)0334 B6-0458 , 0462 , 0466 , 0467 , 0471 και 0472/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 174 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 5ης Σεπτεμβρίου 2002, για τις πλημμύρες στην Ευρώπη(1) , της 13ης Ιανουαρίου 2005, για τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Μπουένος Άιρες σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές(2) , της 14ης Απριλίου 2005, για την ξηρασία στην Πορτογαλία(3) και της 12ης Μαΐου 2005, για την ξηρασία στην Ισπανία(4) ,

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική μεταβολή της 11ης Δεκεμβρίου 1997 καθώς και την κύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο από την ΕΚ στις 31 Μαΐου 2002,

–   έχοντας υπόψη την επιστημονική έκθεση του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ερευνών του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής για τις Κλιματικές Αλλαγές και την Ευρωπαϊκή Διάσταση των Υδάτων(5) ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό "Forest Focus"(6) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 1998 για την ευρωπαϊκή δασική στρατηγική (COM(1998)0649 ),

–   έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2004 για το μελλοντικό πρόγραμμα Life+ (COM(2004)0621 ),

–   έχοντας υπόψη τo νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2005 για την ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ σε περίπτωση καταστροφών και κρίσεων (COM(2005)0153 ),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2005 για τη βελτίωση των μέτρων πολιτικής προστασίας (COM(2005)0137 ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια του ευρωπαϊκού κλίματος και τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις βίαιες πλημμύρες, οι οποίες προξένησαν θανάτους και καταστροφές σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο το καλοκαίρι του 2005, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων χωρών και των άμεσων γειτόνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τυφώνας Κατρίνα προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου καταστροφή στις πολιτείες της Λουιζιάνα, Μισσιπιπή και Αλαμπάμα των ΗΠΑ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη το θάνατο πολλών δεκάδων ανθρώπων στα αντίστοιχα κράτη μέλη - πυροσβεστών, στρατιωτικών, πολιτών και εθελοντών - που έχασαν τη ζωή τους παλεύοντας με αυτές τις ιδιαίτερα σφοδρές πυρκαγιές και φοβερές πλημμύρες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι καταστροφές αυτές στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα την καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων εκταρίων δασικών και άλλων εκτάσεων, αμπελιών, ελαιώνων, οπωρώνων, κατοικιών και γεωργικών υποδομών στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις πυρκαγιές αυτές οφείλονταν στην ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού, αλλά επίσης στην εγκατάλειψη του κόσμου της υπαίθρου, την ελλιπή συντήρηση των δασών, τη φύτευση ακατάλληλων ποικιλιών δέντρων, και κατά ένα σημαντικό ποσοστό σε εγκληματικές ενέργειες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαιρετικά μεγάλη και δριμεία ξηρασία που έπληξε την Νότια Ευρώπη συνέβαλε στη μείωση της υγρασίας του εδάφους, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών και τη σφοδρότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα τελευταία χρόνια σημαδεύτηκαν από πολλές ξηρασίες και από την αύξηση των δασικών πυρκαγιών στις περιοχές της Νότιας Ευρώπης, με αποτέλεσμα να ενταθεί η απερήμωση πολλών περιφερειών και να πληγούν η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι δασικοί πόροι,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική μεταβολή αποτελεί μια από τις κυριότερες προκλήσεις του 21ου αιώνα με εξαιρετικά αρνητικές σε παγκόσμιο επίπεδο περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, περιλαμβανομένης της αύξησης της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο αποτελούν ουσιώδη προϋπόθεση για μια παγκόσμια στρατηγική σχετικά με την κλιματική μεταβολή, χρειάζεται όμως να καθορισθούν περαιτέρω στόχοι για το χρονικό διάστημα μετά το 2012,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και κοινωνική ζημία που προκάλεσαν αυτές οι πυρκαγιές και πλημμύρες στις τοπικές οικονομίες, στην παραγωγική δραστηριότητα και στον τουρισμό,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πυρκαγιές αυτές αποτελούν κοινό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα όλης της Νότιας Ευρώπης και ότι οι ιδιαιτερότητες των δασών και τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά αυτού του τμήματος της Ευρώπης το καθιστούν μια από τις πλέον ευπαθείς ζώνες της Ένωσης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για δεύτερη φορά σε τέσσερα χρόνια οι χώρες της Κεντρικής, της Ανατολικής και της Βόρειας Ευρώπης επλήγησαν από σφοδρές πλημμύρες με ζημιές που θίγουν άμεσα χιλιάδες οικογένειες, τα σπίτια τους, άλλους τύπους ατομικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις δημόσιες υποδομές και τη γεωργία,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, και ειδικότερα οι χώρες της συνοχής, καθώς και οι υποψήφιες προς ένταξη και οι γειτονικές χώρες, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν από μόνα τους τέτοιες τεράστιες φυσικές καταστροφές, και είναι σαφές ότι χρειάζονται αλληλεγγύη και βοήθεια,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των πυρκαγιών και οι ζημιές που προκαλούν οι πλημμύρες υπερβαίνουν συχνά τα εσωτερικά σύνορα και ότι πρέπει κατά συνέπεια να ενισχυθούν τα κοινά προγράμματα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και οι κοινοτικοί μηχανισμοί προστασίας των πολιτών,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και ότι, παραδόξως, το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου δεν θα χρηματοδοτεί πλέον τις ενισχύσεις υπέρ των γεωργών για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή δασική στρατηγική δεν προβλέπει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, παρότι αυτές είναι κύριος παράγων καταστροφής των ευρωπαϊκών δασών,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Διαχείριση των κινδύνων και κρίσεων στη γεωργία" καθώς και την ανακοίνωση σχετικά με την ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ σε περιπτώσεις καταστροφών και κρίσεων και για την ανακοίνωση για τη βελτίωση των επιχειρήσεων προστασίας των πολιτών,

1.   εκφράζει την αλληλεγγύη του και τη βαθιά του συμπάθεια προς τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους και προς τους κατοίκους των εν λόγω πληγεισών περιοχών κατά το δραματικό αυτό καλοκαίρι· αποτίει φόρο τιμής στην αυταπάρνηση των πυροσβεστών και των πολιτών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών με κίνδυνο της ζωής τους·

2.   εκτιμά ότι οι συνέπειες αυτών των καταστροφών δεν είναι μόνο εθνικών διαστάσεων, αλλά απαιτούν επίσης ουσιώδη δέσμευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την αλληλεγγύη που επέδειξαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προς τις πληγείσες περιοχές των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, καθώς και για την πολύτιμη βοήθεια που παρείχαν στις αρχές τους και τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης·

4.   εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του αριθμού των φυσικών καταστροφών που, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική αλλαγή λόγω της επιδείνωσης των ακραίων φαινομένων·

5.   επαναλαμβάνει ότι το πρωτόκολλο του Κιότο παραμένει το βασικό μέσο της παγκόσμιας στρατηγικής προκειμένου να τεθεί τέρμα στην κλιματική μεταβολή· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να διασφαλισθεί η τήρηση των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν στο Κιότο και στις επόμενες φάσεις του· ερμηνεύει τις πρόσφατες ακραίες καιρικές συνθήκες ως περαιτέρω ένδειξη της ανάγκης για φιλόδοξη δράση σε παγκόσμιο επίπεδο με στόχο την αναχαίτιση της κλιματικής μεταβολής·

6.   συμφωνεί ότι είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν επειγόντως οι κανόνες του Ταμείου Αλληλεγγύης, προκειμένου να συμπεριληφθεί ρητώς σε αυτούς και η βοήθεια προς τους πληθυσμούς που επλήγησαν από καταστροφές όπως η ξηρασία ή οι πυρκαγιές στα δάση και να υποχρεωθούν οι εθνικές αρχές να ενημερώνουν τους πολίτες για την κοινοτική οικονομική βοήθεια και να καταστεί ορατή η εν λόγω βοήθεια στα επιμέρους προγράμματα· περαιτέρω, επιμένει ότι είναι ανάγκη να παρασχεθεί βοήθεια πάραυτα στις πληγείσες περιοχές και χώρες·

7.   υπενθυμίζει το Ταμείο Αλληλεγγύης που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και εκφράζει την ελπίδα ότι η Επιτροπή θα αποδεσμεύσει ταχύτατα τα απαραίτητα κονδύλια, μόλις τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη υποβάλουν αίτημα βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της προενταξιακής βοήθειας, για να βοηθήσει τις υποψήφιες και τις τρίτες χώρες να αντιμετωπίσουν ταχέως τις συνέπειες των πλημμυρών·

8.   καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία της με τις εθνικές αρχές με σκοπό τη στήριξη του πληγέντος πληθυσμού, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πυρκαγιών και πλημμυρών, την παροχή δημοσίων ενισχύσεων για την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού στις πληγείσες περιοχές, την επανεκκίνηση της διαδικασίας δημιουργίας θέσεων εργασίας και τη λήψη καταλλήλων μέτρων για την αντιστάθμιση του κοινωνικού κόστους από την απώλεια θέσεων εργασίας και άλλων πηγών εισοδήματος· παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να επισπεύσει όλες τις σχετικές κοινοτικές διοικητικές διαδικασίες, συγκεκριμένα αυτές που σχετίζονται με την ανάγκη αναπρογραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, και να καταστήσει πιο ευέλικτη την υπερβολικά δύσκαμπτη διαχείριση των ταμείων αυτών·

9.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργασθούν προς την κατεύθυνση στενότερης συνεργασίας των μέτρων προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, με στόχο να προλαμβάνονται και να ελαχιστοποιούνται οι καταστροφικές συνέπειές τους, παρέχοντας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες τα μέσα που χρειάζονται για την έγκαιρη προειδοποίηση, το συντονισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη, μέσω ειδικότερα της διάθεσης πρόσθετων πόρων προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις μείζονος κινδύνου, και μέσω της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Σώματος προστασίας των πολιτών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα των συνοριακών περιοχών·

10.   καλεί το Συμβούλιο να μην παραγνωρίσει την ανάγκη για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τομέα των πολιτικών για την πρόληψη των καταστροφών αυτών και/ή τον περιορισμό των ζημιών που προξενούν και, επομένως, να εγκαταλείψει τη στρατηγική περιορισμού των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών στο 1% του ΑΕΠ·

11.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των αιτίων, των συνεπειών και των επιπτώσεων των πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού, ιδιαίτερα για τον ευρωπαϊκό δασοκομικό τομέα, να υποβάλει προτάσεις για την ανάπτυξη κοινοτικής πολιτικής για τον έλεγχο των δασικών πυρκαγιών, και να καταρτίσει κοινό πρωτόκολλο πυρόσβεσης· ζητεί να βασίζεται η πολιτική αναδάσωσης για τις πληγείσες περιοχές στο σεβασμό των βιοκλιματικών και περιβαλλοντικών τους χαρακτηριστικών, με τη χρήση ειδών και ποικιλιών που ανθίστανται καλύτερα στη φωτιά και την ξηρασία και που είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες· τονίζει την ανάγκη κοινοτικής υποστήριξης για την αναδάσωση·

12.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μέτρα, περιλαμβανομένων των μέτρων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, υπέρ της ενίσχυσης της βιώσιμης χρήσης του νερού, του εδάφους και των βιολογικών πόρων, ιδίως στη νότιο Ευρώπη·

13.   θεωρεί λυπηρή την απόφαση του Συμβουλίου περί κατάργησης των ενισχύσεων που χορηγούνταν στους γεωργούς για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και τάσσεται υπέρ της αποκατάστασης αυτών των χρηματοδοτήσεων· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν πολιτικές για την αποτελεσματική πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, επαναβεβαιώνοντας ότι η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τα μέτρα επίβλεψης και πρόληψης, ειδικότερα στο πλαίσιο του Κανονισμού "Έμφαση στα Δάση" και της νέας δασικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την προστασία των δασών της Κοινότητας από τις πυρκαγιές και τη χρηματοδότηση κυρίως των καταλλήλων μέτρων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, όπως είναι η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, δασικών μονοπατιών, σημείων πρόσβασης, σημείων άντλησης νερού και προγραμμάτων δασικής διαχείρισης·

14.   συνιστά τη συγκρότηση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ξηρασίες, την ερήμωση, τις πλημμύρες και τα άλλα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων και τη διασφάλιση πιο αποτελεσματικής ανταπόκρισης·

15.   πιστεύει ότι η καταστροφή που προκάλεσαν τα πρόσφατα φαινόμενα τονίζει περαιτέρω ότι ο μετριασμός της πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας θα είναι πολύ λιγότερο δαπανηρός από τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη· αναγνωρίζει επίσης ότι πολλές από τις πολιτικές που απαιτούνται για να σταματήσει η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσουν σε επωφελείς για όλους καταστάσεις όσον αφορά τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη επίτευξη εξοικονομήσεων·

16.   ζητεί να ενισχυθεί η δασική πολιτική σε επίπεδο Ένωσης, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στο ρόλο της όσον αφορά την πολυλειτουργικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, και τούτο με διττό στόχο: διατήρηση και απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού και αποφασιστική και ουσιώδη αύξηση των δασικών εκτάσεων·

17.   ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ως επιλέξιμη δαπάνη, στα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα, τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης τεχνολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένων και των αεροσκαφών·

18.   ζητεί αυστηρότερες ποινές για τις εγκληματικές ενέργειες που καταστρέφουν το περιβάλλον, ιδίως δε αυτών που συνδέονται με την πρόκληση δασικών πυρκαγιών·

19.   ζητεί, πέρα από τους κανόνες πολεοδομικού χαρακτήρα που εμποδίζουν την κερδοσκοπία επί των καμένων δασικών εκτάσεων, να ληφθούν και άλλου είδους μέτρα, τα οποία να καθιστούν υποχρεωτική την αναδάσωση των καμένων χώρων και την ορθή συντήρηση της δασικής έκτασης από τους ιδιοκτήτες·

20.   ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τα μέσα για την έρευνα στον τομέα της πρόληψης των πλημμυρών και να συντονίσει τις ερευνητικές εργασίες που έχουν αναλάβει τα διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου να υπάρξει το συντομότερο συνεκτική πολιτική ενέργειας και μεταφορών σε ό,τι αφορά την πρόληψη των κινδύνων·

21.   δεσμεύεται, από την πλευρά του, να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να εγκριθεί, σε κοινοτικό επίπεδο, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μελλοντοστραφής προληπτική στρατηγική για τις δασικές πυρκαγιές·

22.   ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων:

   - να εξουσιοδοτήσει την εκπόνηση έκθεσης πρωτοβουλίας για τις πυρκαγιές, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, βάσει διαδικασίας συνεργασίας·
   - να οργανώσει κοινή ακρόαση για τις πυρκαγιές, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες·
   - να εξουσιοδοτήσει την πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης στις περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές φέτος το καλοκαίρι·

23.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, καθώς και στις τοπικές αρχές των πληγεισών περιοχών.

(1) EE C 272 Ε της 13.11.2003, σ. 471.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0005 .
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0139 .
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0187 .
(5) http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and _Marine_Waters/Climate_Change_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf.
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση) (ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 788/2004 (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 17).


Βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού
PDF 230k   DOC 110k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις νέες προοπτικές και προκλήσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού (2004/2229(INI) )
P6_TA(2005)0335 A6-0235/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2003 "Βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού" (COM(2003)0716 ),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2002 για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού(1) ,

-   έχοντας υπόψη το από 14 Μαΐου 2002 ψήφισμά του σχετικά με την προσέγγιση συνεργασίας για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού(2) ,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Α6-0235/2005),

A.   εκτιμώντας ότι η Ευρώπη αποτελεί τον πρώτο παγκόσμιο τουριστικό προορισμό·εκτιμώντας ότι οι υπηρεσίες τουρισμού και ταξιδιών συμβάλλουν άμεσα, τουλάχιστον έως το ποσοστό του 4%, στο ΑΕΠ της ΕΕ και αντιστοιχούν σε περισσότερες από επτά εκατομμύρια άμεσες θέσεις απασχόλησης· εκτιμώντας ότι πάνω από δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις, εκ των οποίων η πλειονότητα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμμετέχουν άμεσα στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών,

B.   εκτιμώντας ότι η διεύρυνση της Ένωσης με τα νέα κράτη μέλη με ισχυρό τουριστικό δυναμικό θα συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της οικονομικής βαρύτητας του τομέα και της σημασίας του για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη· εκτιμώντας ότι η επέκταση του τουρισμού στα νέα κράτη μέλη θα έπρεπε να συμβάλλει στην ανάπτυξή τους με ποσοστό της τάξεως του 3% του ΑΕΠ και τη δημιουργία 3 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημογραφικές τάσεις της ΕΕ δείχνουν τη σταδιακή γήρανση του πληθυσμού, γεγονός που σημαίνει ευρύτερη τουριστική αγορά στο μέλλον για τους ηλικιωμένους πολίτες των οποίων το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε προορισμούς κατάλληλους για εποχιακές μακροχρόνιες διαμονές και σε ταξίδια εκτός των περιόδων αιχμής, ιδίως στο Νότο, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες και η αγορά ακινήτων,

Δ.   εκτιμώντας εξάλλου ότι ο ενδοευρωπαϊκός τουρισμός συμβάλλει στη γνωριμία με τους πολιτισμούς και την κληρονομιά της Ευρώπης και, ως εκ τούτου, ενισχύει το αίσθημα της κοινής ταυτότητας και του κοινού πεπρωμένου μεταξύ των πολιτών της Ένωσης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός δεν αποτελεί σήμερα κοινοτική πολιτική και ότι, δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας, εμπίπτει προπάντων στη δικαιοδοσία των κρατών μελών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ο τουρισμός επηρεάζεται από μεγάλο αριθμό πολιτικών οι οποίες υπάγονται σε κοινοτικές αρμοδιότητες, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται συνεχώς περισσότερο υπόψη στο επίπεδο της Ένωσης αλλά ότι, παρά την ανάληψη διαφόρων δράσεων, ο τομέας του τουρισμού δεν χαίρει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσοχής ανάλογης με τη σημασία του,

Ζ.   εκτιμώντας ότι ο τουρισμός συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη και μπορεί εξίσου να επηρεάσει τους παράγοντες βιωσιμότητας της διαπεριφερειακής συνοχής και ισορροπίας, γεγονός που προϋποθέτει τον επαρκή συντονισμό των πολιτικών της Ένωσης με ολοκληρωμένα και συνεκτικά προγράμματα,

Η.   εκτιμώντας ότι ο τουρισμός συμβάλλει στη δημιουργία εσωτερικής ζήτησης για ποιοτικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συντελέσουν στη θεαματική βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας· ότι ο τουρισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ευρωπαϊκοί τουριστικοί πράκτορες θα πρέπει να αποτελούν παγκοσμίως σημεία αναφοράς όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια, την ψυχαγωγία και τα δικαιώματα των καταναλωτών, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητα του τομέα,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιώσιμος τουρισμός έχει ως στόχο να αμβλύνει τις επιπτώσεις του στους πόρους και να δημιουργήσει υλικά και άυλα οφέλη στο σύνολο της Κοινότητας, προωθώντας ταυτόχρονα τη διαδικασία διαρκούς βελτίωσης των περιοχών και των υποδομών στις οποίες θα εδράζεται η τουριστική ανάπτυξη,

Ανταγωνιστικότητα και ποιότητα υπηρεσιών

1.   διαπιστώνει ότι ο τουρισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης, και συνεπώς βρίσκεται στον πυρήνα της διαδικασίας της Λισαβόνας·

2.   επισημαίνει ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους οικονομικούς τομείς με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες· υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι ο τομέας αυτός συνίσταται σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν πλειάδα εντατικών μορφών παραγωγής, παρέχουν θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε εξαιρετικά διαφοροποιημένες ικανότητες, τόσο ως προς τον τύπο της απασχόλησης, όσο και ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης·

3.   σημειώνει ότι, αφενός, υπάρχουν περιφέρειες με τουριστική υπερπροσφορά, στις οποίες επιβαρύνεται υπέρμετρα το περιβάλλον και ο τοπικός πληθυσμός και, αφετέρου, περιφέρειες οι οποίες, παρουσιάζουν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης από τουριστική άποψη·

4.   παρατηρεί ότι ο τουρισμός είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο, τα τμήματα της αγοράς που κατέχουν οι ευρωπαίοι τουριστικοί πράκτορες εξασθενούν συνεχώς και απειλείται η θέση της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο·

5.   επισημαίνει ότι η οικονομική μεγέθυνση και η ανάπτυξη αγορών όπως αυτών της Βραζιλίας, της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας θα δημιουργήσει σημαντική πρόσθετη ζήτηση και ότι, στην Ευρώπη, οι διάφοροι κλάδοι του τουρισμού και οι τουριστικοί πράκτορες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ικανοποιήσουν τη ζήτηση αυτή·

6.   τονίζει τη σημασία της μέριμνας προκειμένου οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις να προστατεύουν, αφενός, τον καταναλωτή και, αφετέρου, να συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ευημερία της ευρωπαϊκής τουριστικής οικονομίας προωθώντας κατά προτεραιότητα τις υπηρεσίες ποιότητας·

7.   θεωρεί ζωτικής σημασίας την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς τουριστικών υπηρεσιών και την πραγματικά ίση μεταχείριση των δραστηριοποιουμένων στον τομέα του τουρισμού· προτείνει για το σκοπό αυτό την ταξινόμηση των τουριστικών υπηρεσιών σε κοινοτικό επίπεδο με τη συνεργασία της βιομηχανίας, ταξινόμηση που θα χρησιμοποιηθεί ιδίως για την κατάταξη των ξενοδοχειακών παροχών· πιστεύει επίσης ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα με σκοπό τη σαφή αποτύπωση και εναρμόνιση των επαγγελματικών προφίλ στην τουριστική βιομηχανία, ώστε να αποφευχθούν οι περιττές επικαλύψεις και να διασφαλισθούν διαφανέστερες υπηρεσίες που δεν προκαλούν σύγχυση στους καταναλωτές·

8.   ζητεί από το Συμβούλιο να επαναλάβει τις σχετικές εργασίες για την πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το ιδιαίτερο καθεστώς των πρακτορείων ταξιδιών (COM(2002)0064 )· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στους στόχους απλοποίησης του ειδικού αυτού καθεστώτος ΦΠΑ και στη διατήρηση της ανταγωνιστικής θέσης των πρακτόρων που είναι εγκαταστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους τουριστικούς πράκτορες τρίτων χωρών· καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει τάχιστα τη διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά τα μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ (COM(2003)0397 ) προκειμένου να παρασχεθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόσουν με διαρθρωμένο τρόπο μειωμένα ποσοστά ΦΠΑ για τα εστιατόρια, όπως γίνεται ήδη για άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό, για παράδειγμα για τα καταλύματα διακοπών, την ενοικίαση τεμαχίων γης σε τουριστικές κατασκηνώσεις, τα ξενοδοχεία και τα ψυχαγωγικά πάρκα·

9.   δεσμεύεται να υποστηρίξει κάθε πρόταση της Επιτροπής για την προώθηση των ΜΜΕ βιοτεχνίας, όπως για παράδειγμα την ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης για βιοτεχνικά προϊόντα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των τροφίμων·

10.   υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη του αγροτουρισμού είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης της ΚΠΓ εφόσον οι γεωργοί προτίθενται να προωθήσουν δραστηριότητες υποδοχής και φιλοξενίας για να βελτιωθούν τα κέρδη τους, να διασφαλισθεί η παραμονή των γεωργών στην ύπαιθρο, να προστατευθεί το τοπίο και να διατηρηθεί η πολιτιστική ταυτότητα του αγροτικού κόσμου με την προβολή των τοπικών παραδόσεων και των χαρακτηριστικών οινικών και γαστρονομικών προϊόντων·

11.   υπενθυμίζει την αναγκαιότητα κάθε μορφής κοινής δράσης, όπως σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) για την προώθηση της απασχόλησης, της κατάρτισης και των επαγγελματικών ικανοτήτων στον τουρισμό, προκειμένου να υπάρξει προσφορά ουσιαστικών προοπτικών σταδιοδρομίας στους επαγγελματικούς παράγοντες, να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες της αστάθειας του εποχιακού προσωπικού και να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών προσαρμοσμένη στις νέες τάσεις και στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ζήτησης· υπενθυμίζει επίσης ότι είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η παρουσία του τομέα του τουρισμού στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας καθηγητών και σπουδαστών, τόσο σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης όσο και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη ειδικών προγραμμάτων δια βίου κατάρτισης που να είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών·

12.   επισημαίνει και πάλι -τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στον τουρισμό- την ανάγκη να υποστηριχθεί η ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη του τουρισμού, για την ενίσχυση των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, τη μετεκπαίδευση και ειδίκευση και για την περαιτέρω βελτίωση σχετικών υφισταμένων προσφορών·

13.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο της δημιουργίας επιμορφωτικού δικτύου ειδικά για τουριστικά επαγγέλματα, ιδίως στο πλαίσιο των ήδη λειτουργούντων κοινοτικών προγραμμάτων (Erasmus), το οποίο θα μπορούσε να συνδυασθεί με μέτρα υπέρ της απασχόλησης και της διασύνδεσης των επιμορφωτικών οργανισμών·

14.   εκτιμά ότι πρέπει να προσδιοριστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών σε θέματα τουρισμού και να ενισχυθεί η προστασία τους, εντοπίζοντας μεταξύ άλλων και νέους τρόπους προστασίας, όπως η ενίσχυση των οργάνων επίλυσης διαφορών και συμφιλίωσης για τουρίστες· καλεί την Επιτροπή και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις να προωθήσουν την εκπροσώπηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των αντιπροσωπευτικών αρχών των τουριστών ως καταναλωτών· καλεί επίσης την Επιτροπή να προβλέψει το ενδεχόμενο κατάρτισης μιας "δέσμης τουρισμού" που θα συνεπάγεται τόσο την αναθεώρηση των υφισταμένων οδηγιών που αφορούν τα δικαιώματα των καταναλωτών σχετικά με τον τουρισμό(3) και νέα μέτρα που θα καταστήσουν δυνατή τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών και της ποιότητας των προδιαγραφών στις τουριστικές υπηρεσίες (ειδικότερα στον ξενοδοχειακό τομέα και τις περιηγήσεις) λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις νέες τάσεις της προσφοράς (πωλήσεις δια της ηλεκτρονικής οδού)·

15.   επιμένει στην ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου πολιτών τρίτων χωρών στην επικράτεια της ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί συγκλίνουσα προσέγγιση όσον αφορά τις ροές των τουριστών και την κίνησή τους εντός της ΕΕ·

Ασφάλεια και σταθερότητα του τουρισμού

16.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συστήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ομάδα επαφών η οποία θα συνδέει τα κράτη μέλη με τους τουριστικούς πράκτορες με σκοπό να συντονίζει τις πληροφορίες για τη διαχείριση κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα, φυσικών καταστροφών ή τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και των προβλημάτων προσωπικής, νομικής και ποινικής ασφάλειας (φυλακίσεις, απαγωγές κ.ά.), καθώς επίσης να προτείνει -βάσει των απολογισμών των προσφάτων κρίσεων- ενέργειες οι οποίες θα αποσκοπούν στη διασφάλιση της ταχείας και άμεσης ανταπόκρισης για την προστασία των ευρωπαίων τουριστών και την υποστήριξη των παραγόντων που θίγονται από τα συμβάντα αυτά·

17.   καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των συστάσεων του Συμβουλίου σχετικά με την πυρασφάλεια στα ξενοδοχεία(4) (έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 που αφορά την πυρασφάλεια στο υπάρχοντα ξενοδοχεία (COM(2001)0348 )), και να προωθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εθελούσια θέσπιση προδιαγραφών που αφορούν τα μέτρα βελτίωσης της ασφαλείας των τουριστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές κατασκηνώσεις και τους οδηγούς για περιπετειώδη ή επικίνδυνα ταξίδια ή δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή, εάν είναι αναγκαίο, να υποβάλει νέα πρόταση·

18.   υπογραμμίζει, σημειώνοντας ότι ο τουριστικός κλάδος αποτελεί τομέα κατεξοχήν γυναικείας απασχόλησης, την ανάγκη προώθησης πολιτικών που ευνοούν την εκπαίδευση, την πρόσβαση, την ανέλιξη και τις σωστές συνθήκες εργασίας των γυναικών εργαζομένων αλλά και την λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον κλάδο·

19.   ελπίζει ότι η Επιτροπή θα συντονίσει τη δημιουργία δικτύου ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των οργανισμών επικίνδυνων αθλημάτων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την πληροφόρηση για την πρόληψη και τη διαχείριση αυτών των κινδύνων, κυρίως υπέρ των νέων· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εξετάσει μήπως θα ήταν σκόπιμο να απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και επαγγελματισμός από τις εταιρείες διαχείρισης των επικίνδυνων αυτών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, ζητώντας τη σύναψη υποχρεωτικής ασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης·

20.   καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί με τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της λειτουργίας και ετοιμότητας του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης για αντιμετώπιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δηλαδή του 112, προς όφελος όλων των πολιτών, ιδίως όμως των τουριστών, έχοντας υπόψη τα γλωσσικά και τεχνικά πλεονεκτήματα, καθώς και εκείνα που αφορούν την ταχεία ανταπόκριση στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του 112·

Νέες δραστηριότητες αειφόρου τουρισμού

21.   εκφράζει ικανοποίηση για τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τον αειφόρο τουρισμό στην ανακοίνωσή της "Βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού" (COM(2003)0716

22.   θεωρεί ότι ο τουρισμός αποτελεί μέσο αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, τους οποίους είναι ικανός να διατηρήσει και να προστατεύσει·

23.   υπογραμμίζει τους κινδύνους του μαζικού τουρισμού ο οποίος, λόγω της ανεξέλεγκτης επέκτασης των δυνατοτήτων μεταφοράς και υποδοχής και της εποχικής συγκέντρωσης των επισκέψεων, αποτελεί απειλή για τις τοπικές ισορροπίες, είτε φυσικού ή κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διερευνήσει και να παρουσιάσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων μεθόδων που έχουν ήδη εφαρμοσθεί (αναστολές πληρωμών κ.ά.) ή και νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση και αντιστάθμιση των ανισορροπιών αυτών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πρωτοβουλίες προκειμένου να ξεπερασθεί η υπάρχουσα ανισορροπία μεταξύ προορισμών που βρίσκονται πλέον στα όρια της συμφόρησης και άλλων ελάχιστα μέχρι σήμερα αξιοποιημένων, σημαντικότατων όμως από περιβαλλοντικής ή ιστορικής και καλλιτεχνικής πλευράς, που τοποθετούνται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο·

24.   επισημαίνει ότι στις περιοχές με σύντομες και εντατικές τουριστικές περιόδους και, συγχρόνως, με νεκρές και οικονομικά αδρανείς περιόδους, τα επίπεδα απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα υφίστανται έντονες διακυμάνσεις, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η παροχή υπηρεσιών με σταθερά υψηλή ποιότητα· θεωρεί ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να καταβληθούν προσπάθειες με σκοπό την παροχή περισσότερο βιώσιμων και σταθερών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μέσα για την αντιστάθμιση της ανεπαρκούς ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών ως συνέπεια του εποχικού χαρακτήρα της εργασίας σε αυτόν τον τομέα·

25.   ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για τον συντονισμό των εθνικών συστημάτων διακοπών, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί πιο ισόρροπη επιβάρυνση των οδών πρόσβασης και της τουριστικής υποδομής καθώς και αποτελεσματικότερη και πιο βιώσιμη χρησιμοποίηση των ανθρωπίνων πόρων με μείωση των εποχιακών διακυμάνσεων της απασχόλησης·

26.   τονίζει την ανάγκη για όλα τα μέλη του κλάδου να λάβουν μέτρα ώστε να αξιοποιήσουν τη νέα ζήτηση εκτός των περιόδων αιχμής, να οργανώσουν επισκέψεις καθ" όλη τη διάρκεια του έτους και να κάνουν καλύτερη χρήση της προσφοράς σε ξενοδοχεία και σε καταλύματα· επισημαίνει, για τον σκοπό αυτό τις θετικές προεκτάσεις του επιχειρηματικού και συνεδριακού τουρισμού, του ιατρικού τουρισμού και των ιαματικών λουτρών, του τουρισμού για τον εορτασμών επετείων, του πολιτιστικού τουρισμού κάθε μορφής, του τουρισμού που σχετίζεται με τη γαστρονομία, τη φυσιολατρία, τον αθλητισμό, το πνεύμα, την ιστορία και τη γλώσσα, τη θρησκευτική λατρεία, τον κοινωνικό τουρισμό και ούτω καθ" εξής·

27.   επιμένει στην ανάγκη να δημιουργηθούν υπηρεσίες για τη διαχείριση και την ανακατανομή των τουριστικών ροών στο χώρο και το χρόνο, ιδίως με την οργάνωση της τουριστικής κινητικότητας στους προορισμούς που έχουν κορεσθεί ή προσεγγίζουν το όριο των δυνατοτήτων τους·

28.   πιστεύει επίσης ότι η σταδιακή γήρανση του πληθυσμού θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των εκτός περιόδων αιχμής τουριστών· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του τουρισμού των ηλικιωμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, δίδοντας πρoτεραιότητα στις μεταξύ τους ανταλλαγές και στην υποδοχή ηλικιωμένων τουριστών εκτός των τουριστικών περιόδων αιχμής· κρίνει ότι αυτού του είδους η δράση θα πρέπει να θεωρείται ως ευκαιρία για την καθιέρωση εντατικότερης συνεργασίας Βορρά-Νότου· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει πρόγραμμα τουρισμού "τρίτης ηλικίας" κατά τις νεκρές περιόδους, το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση της διαβίωσης των ηλικιωμένων πολιτών, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και συνθήκες προσφοράς και ζήτησης στην ευρωπαϊκή οικονομία· προτείνει να ονομασθεί το πρόγραμμα αυτό "Οδυσσεύς'·

29.   σημειώνει ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα στον τουρισμό και ότι θα πρέπει ως εκ τούτου να αναληφθεί δράση με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι κατηγορίες χρηστών με ειδικές ανάγκες μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα· καλεί συναφώς την Επιτροπή να προωθήσει ανάλογη πρωτοβουλία, ώστε οι τουριστικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, οι διευκολύνσεις, οι υπηρεσίες και οι περιηγήσεις να καταστούν προσπελάσιμες στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα εξασφαλίζοντας την επαρκή δημοσιότητά τους· τονίζει επίσης τη σημασία της ανάληψης κατάλληλης δράσης ώστε να εκπαιδευθούν όσοι απασχολούνται στην υποδοχή και εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και την ανάγκη να υποστηριχθεί η προετοιμασία και διανομή διαφημιστικού υλικού στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι εν λόγω κατηγορίες πολιτών·

30.   αναγνωρίζει τη συμβολή του περιηγητικού τουρισμού, όπως ο τουρισμός με τροχόσπιτο, στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών του μαζικού τουρισμού με την αποφυγή των συγκεντρώσεων τουριστών· τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν μέτρα που αποσκοπούν στην ανάπτυξή του, αντιμετωπίζοντας ιδίως την έλλειψη κατάλληλων υποδομών στάθμευσης και προβλέποντας πολυλειτουργικούς χώρους και αποθηκευτικές διευκολύνσεις για τα συρόμενα και τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα σε όλη την κοινοτική επικράτεια·

31.   εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοινωθείσα πρωτοβουλία της Επιτροπής όσον αφορά την υλοποίηση μίας Ατζέντας 21 για τον ευρωπαϊκό τουρισμό· συνιστά, το πρόγραμμα να επιδιώξει προπάντων να κατευθύνει και να στηρίξει, μέσω δεικτών του αειφόρου τουρισμού, την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων της Ατζέντας 21 καθώς και να συντονίσει τη δράση των κρατών μελών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών αειφόρου τουρισμού·

32.   εκφράζει ικανοποίηση για την εφαρμογή της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα την οποία επιτρέπει η Ομάδα Εργασίας Αειφόρου Τουρισμού· ζητεί να συμμετέχει και να ενημερώνεται για τις εργασίες της Ομάδας και την πρόοδό τους ενόψει της κατάρτισης της Ατζέντας 21 για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού· η συμμετοχή των φορέων του κλάδου στην ανάλυση, στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση της τουριστικής πολιτικής στα διάφορα πεδία πρέπει να αποτελεί συστατικό τους στοιχείο και εφαρμοστέα αρχή·

33.   επιμένει στον θεμελιώδη ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η εκπαίδευση για την προώθηση ενός υπεύθυνου τουρισμού· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει περισσότερο, για τα προγράμματά της μετά το 2006, σε εκπαιδευτικές δράσεις ανταλλαγής, μαθητείας και εθελοντισμού για την ευαισθητοποίηση των νέων απέναντι στους πολιτισμούς και την τοπική πολιτιστική κληρονομιά περιοχών διακοπών και διαμονής, προκειμένου να ενθαρρύνει τον αστικό τουρισμό με σεβασμό στον τοπικό πληθυσμό και το περιβάλλον· συνιστά στην Επιτροπή να ευνοήσει επίσης τη διαδικασία απόκτησης και μεταφοράς γνώσεων και καινοτομιών μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων·

34.   στο ίδιο πνεύμα της απαίτησης για υπευθυνότητα στον τουρισμό, επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτρεπτικές κυρώσεις κατά των πρακτορείων ή ξενοδοχειακών αλυσίδων που προωθούν τον σεξουαλικό τουρισμό και την εκμετάλλευση των παιδιών·

35.   θεωρεί ότι η τουριστική βιομηχανία καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Λεκάνης της Μεσογείου και αποτελεί φορέα προσέγγισης στο πλαίσιο του πολιτιστικού διαλόγου· ζητεί να εξετασθεί η δυνατότητα, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης, να δημιουργηθεί πρόγραμμα ανταλλαγής για την κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα των δύο περιοχών·

36.   τονίζει την ανάγκη καθιέρωσης ισορροπημένων προδιαγραφών όσον αφορά την οικοσήμανση στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού και υποστηρίζει περαιτέρω πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στο να ληφθούν περισσότερο υπόψη στοιχεία όπως τα τοπικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, η προστασία του κλίματος, ο σεβασμός του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, η διαχείριση του ύδατος και των αποβλήτων, η βιώσιμη κινητικότητα με συνδυασμένες μεταφορές κ.λπ.·

37.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει προγράμματα βάσει των οποίων ενσωματώνεται συγκεκριμένη γνώση όσον αφορά την αειφορία στις σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού· υποστηρίζει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία χώρου για την εκμάθηση του τουρισμού και ζητεί την ανάπτυξή της·

38.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν στον τουρισμό, ως πρωταρχικό παράγοντα της οικονομίας και της αγοράς εργασίας για την Ευρώπη, εξέχουσα θέση στο πλαίσιο των στρατηγικών για την απασχόληση και των μέτρων προτεραιότητας για την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας·

Η γνώση και η προώθηση του ευρωπαϊκού τουρισμού

39.   εκφράζει ικανοποίηση για τη δράση που ανέλαβε η Επιτροπή για να προωθήσει την υλοποίηση αξιόπιστων και εναρμονισμένων μακροοικονομικών δεδομένων (δορυφορικούς λογαριασμούς για τον τουρισμό) που χρειάζονται για την ενίσχυση της ταυτότητας του κοινοτικού τουρισμού· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την προσπάθεια σε αυτό το θέμα, τη δε Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση της οδηγίας 95/57/EK του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1995 όσoν αφορά τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών στον τομέα του τουρισμού(5) , προκειμένου να ενσωματωθεί ένα πλαίσιο τήρησης δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό·

40.   επιμένει στην ανάγκη εξασφάλισης της συντονισμένης ταχείας ενσωμάτωσης των τουριστικών πρακτόρων και δημόσιων οργανισμών των νέων κρατών μελών στα υπάρχοντα δίκτυα και δομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως για να συνδεθούν πλήρως -μέσω ανταλλαγών εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών- με τους τουριστικούς προορισμούς των παλαιών κρατών μελών της Ένωσης·

41.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πρωτοβουλία με στόχο τον προσδιορισμό των κατεξοχήν ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών βάσει του προτύπου για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και καθιστώντας δυνατή την επιλογή κάθε χρόνο μίας ή περισσότερων περιοχών ή μικροπεριοχών βάσει των δεικτών ποιότητας που συνδέονται με τη διατήρηση και την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των αειφόρων τουριστικών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν μήπως θα ήταν σκόπιμο να προταθεί σήμα τουριστικού προορισμού "ΕΕ", που θα χαρακτηρίζεται από την τεράστια ποικιλία, την υψηλή κοινωνική ποιότητα και την αειφορία, και να προωθηθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό με την κατάλληλη ενημερωτική εκστρατεία·

42.   υπενθυμίζει ότι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως αυτής που χαρακτηρίζει η UNESCO παγκόσμια κληρονομιά, έχει εξαιρετική σημασία για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τα δημοσιονομικά μέσα που προορίζονται για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς·

43.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με στόχο την προαγωγή της ευρωπαϊκής ταυτότητας, να υλοποιήσουν πρωτοβουλία με την ονομασία "Στα Ίχνη του Σιδηρού Παραπετάσματος" ανάλογη προς την πρωτοβουλία "Boston Freedom Trail" εις ανάμνησιν του Αμερικανικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας ή άλλη με την ονομασία "ο Δρόμος του Τείχους του Βερολίνου" εις ανάμνησιν της κατασκευής και της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου·

44.   εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία IRE (Innovating Regions in Europe - καινοτόμες περιοχές στην Ευρώπη) η οποία καθιστά δυνατή την ανάπτυξη δικτύου ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά καινοτόμες περιφερειακές πρωτοβουλίες· ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει ειδικά τον τουρισμό στο πλαίσιο του δικτύου IRE και να προωθήσει πιλοτικά προγράμματα αειφόρου τουρισμού τα οποία θα στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

45.   καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινοτική συμβολή στην αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού, να βοηθήσει στην προώθηση και τη στήριξη πιλοτικών σχεδίων, όπως αυτό που υλοποιήθηκε στις Βαλεαρίδες Νήσους με την καλούμενη "Πράσινη Κάρτα", δεδομένου ότι αποτελούν καλές πρακτικές που αποδεικνύουν ότι μπορούν να δημιουργηθούν νέοι τρόποι για την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας και στο περιβάλλον·

46.   στηρίζει τις δράσεις προώθησης του προορισμού "Ευρώπη" σε παγκόσμια κλίμακα μέσω Ευρωπαϊκής Πύλης Τουρισμού προσβάσιμης στους ευρωπαίους τουρίστες και στους τουρίστες που προέρχονται από μεγάλες χώρες εκτός Ευρώπης· ενθαρρύνει την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC) και τους άλλους εταίρους του σχεδίου να προωθήσουν την εναρμόνιση γενικών πληροφοριών (πρακτικός οδηγός "Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη") και δεδομένων σχετικών με τους κοινούς πόρους και τα κοινά τουριστικά θέματα (γαστρονομία, ορεινός τουρισμός, νησιωτικός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός θρησκευτικών μνημείων, συνεδριακός και επαγγελματικός τουρισμός, κλπ.)· προτείνει επίσης, η πρόσβαση στις εθνικές πύλες μέσω της ευρωπαϊκής πύλης να οργανώνεται μέσω σελίδας εναρμονισμένων θεματικών συνδέσμων·

47.   σημειώνει ότι το νέο πλαίσιο της ανάλυσης του τουρισμού και των προκλήσεων στη διευρυμένη Ευρώπη, επιβάλλει πλέον τον κατάλληλο και αποτελεσματικό συντονισμό και τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όχι μόνο σε τοπικό ή εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να αναδειχθεί η συνεργασία ως στοιχείο βιώσιμων πολιτικών και δράσεων, καθώς και βελτίωσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των κρατών μελών·

48.   εξαίρει όλες τις πρωτοβουλίες που καθιστούν δυνατή την προσέγγιση των ευρωπαϊκών πληθυσμών μέσω του τουρισμού, όπως οι ευρωπαϊκές διαδρομές και τα ευρωπαϊκά δίκτυα αγροτικού τουρισμού, κοινωνικού τουρισμού ή πολιτιστικού τουρισμού, και ζητεί να προωθηθεί η προβολή τους στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης·

Τουρισμός και μεταφορές

49.   υπενθυμίζει ότι οι μεταφορές αποτελούν θεμελιώδη τομέα για τον τουρισμό, ιδίως για τον νησιωτικό τουρισμό και, γενικότερα, για τις άκρως απομακρυσμένες περιοχές, τόσο λόγω της συμβολής τους στην ποιότητα της αλυσίδας των τουριστικών υπηρεσιών όσο και διότι συμβάλουν στην προσβασιμότητα των προορισμών·

50.   τονίζει την ανάγκη προώθησης των ταξιδιών με συνδυασμό σιδηροδρόμου και ποδηλάτου και θεωρεί το δίκτυο "Eurovelo" ως καλή βάση για τον σκοπό αυτόν· ζητεί επίσης οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να διαθέτουν ποδήλατα στα τραίνα, συμπεριλαμβανομένων των τραίνων που εκτελούν μεγάλες αποστάσεις και διασυνοριακές διαδρομές, όπως συμβαίνει ήδη στα γαλλικά τραίνα μεγάλης ταχύτητας (TGV)·

51.   ζητεί επιμόνως από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές να ενθαρρύνουν τον τουρισμό που στηρίζεται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα μεριμνώντας για την προσφορά και τη διατήρηση δικτύων εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ευρώπη για λόγους αναψυχής, με βάση ταξινομήσεις που έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο·

52.   εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία της Επιτροπής η οποία αποσκοπεί στη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια και στους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, προκειμένου να διασφαλίσει τη νομική ασφάλεια και να προσφέρει έντιμες συνθήκες ανταγωνισμού ευνοώντας την προσβασιμότητα για τους τουρίστες και την περιφερειακή ανάπτυξη· υπενθυμίζει ωστόσο ότι, κατά την επιδίωξη του στόχου της αειφορίας, πρέπει να διασφαλίσουμε την ελεγχόμενη ανάπτυξη των γραμμών χαμηλού κόστους, προκειμένου να μην πολλαπλασιαστούν οι αεροπορικές συγκοινωνίες των ίδιων περιοχών ή των κοντινών περιοχών αλλά να αναπτυχθεί μάλλον στο μέγιστο δυνατό βαθμό η διασύνδεση των αεροπορικών μεταφορών και των χερσαίων μεταφορών μαζικού χαρακτήρα·

53.   εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την καταγραφή των αερομεταφορέων και την προβλεπόμενη επέκταση του συστήματος ενημέρωσης των επιβατών πέραν της αεροπορικής μεταφοράς· εμμένει επίσης στη σημασία της προώθησης των συστημάτων έκδοσης ενιαίων εισιτηρίων για την έλξη των τουριστικών περιοχών· εκφράζει επίσης την επιθυμία να αναλάβει η Επιτροπή ειδική πρωτοβουλία για τον καθορισμό προτύπων ασφαλείας και διαδικασιών ελέγχου όσον αφορά τους μικρούς αερομεταφορείς, τις μικρότερες εταιρείες και τα περιφερειακά αεροδρόμια· θεωρεί, πάντως, απαραίτητο να ενισχυθεί η δράση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εναέριας Ασφάλειας, καθώς και να βελτιωθεί ο συντονισμός με τις εθνικές αρχές·

54.   τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν συστήματα ολοκληρωμένης έκδοσης εισιτηρίων, ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές οι τουριστικές υπηρεσίες·

55.   εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία αφορά την προσβασιμότητα των αεροπορικών μεταφορών στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, των οποίων το μερίδιο στην τουριστική ζήτηση αυξάνεται· εμμένει στη σημασία πρόβλεψης της επέκτασης αυτού του τύπου μέτρων και στις χερσαίες μεταφορές των ταξιδιωτών·

Διαρθρωτικές παρεμβάσεις συγχρηματοδοτούμενες από την Κοινότητα

56.   υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί πραγματικό παράγοντα ανάπτυξης και διαφοροποίησης των περιοχών, κυρίως των αγροτικών και νησιωτικών, ότι πρέπει να συγχρηματοδοτηθούν προγράμματα βάσει ολοκληρωμένης προσέγγισης, συνδέοντας όλους τους πόρους που συμβάλλουν στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον χρήστη και στην επιτυχία των προορισμών, με μέλημα την οικονομική βιωσιμότητα αυτών των προγραμμάτων, κυρίως μέσω ποιοτικής σύμπραξης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

57.   εκφράζει ικανοποίηση διότι λαμβάνεται υπόψη η προώθηση του τουρισμού μέσω του στόχου σύγκλισης και των παρεμβάσεων σε αγροτικές ζώνες στη νέα πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (COM(2004)0495 )· ζητεί επίσης ο στόχος της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας της πρότασης να ευνοήσει τις ΜΜΕ του τομέα του τουρισμού· εκφράζει ικανοποίηση για τον στόχο ενθάρρυνσης των τουριστικών δραστηριοτήτων στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά τη στήριξη στην αγροτική ανάπτυξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) (COM(2004)0490 ), μέσω του άξονα διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας·

58.   ζητεί επίσης από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, μέσα στον απόηχο αυτών των νέων μέσων διαρθρωτικής πολιτικής για το 2007-2013, οι στρατηγικές κατευθύνσεις να προβλέπουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον τουρισμό, η οποία θα επιτρέπει τον συντονισμό των παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΠΑ με πνεύμα αντίστοιχο του προγράμματος LEADER, καθώς και των προγραμμάτων INTERREG και URBAN· αυτή η προσέγγιση θα όφειλε να επιτρέψει την εφαρμογή μίας πραγματικής στρατηγικής αειφόρου τουρισμού ανά περιοχή·

59.   ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να ορίσουν στα εθνικά στρατηγικά τους πλαίσια και στα επιχειρησιακά τους προγράμματα στόχους οι οποίοι θα επιτρέπουν στις περιφέρειες να εφαρμόσουν και να χρηματοδοτήσουν συνεκτικά σχέδια για την ανάπτυξη ενός αειφόρου τουρισμού, προσαρμοσμένου στις τοπικές συνθήκες και δυνατότητες, μεταξύ άλλων και με προοπτική μια εταιρική σχέση μεταξύ των διαφόρων περιοχών και οργάνων εις τρόπον ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα τοπικά τουριστικά συστήματα·

60.   ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να καλύψουν τη θεματική του τουρισμού μέσω αναλύσεων ex ante , in itinere και ex post των προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά ταμεία, οδηγούνται από εθνικές θεματικές ομάδες βάσει κριτηρίων και δεικτών που επηρεάζουν την οικονομική βιωσιμότητα και την αειφορία των προβλεπόμενων προγραμμάτων·

61.   ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει έκθεση συνολικής εκτίμησης για το ποσό των παρεμβάσεων των κοινοτικών προγραμμάτων που συνδέονται με τον τουρισμό και την ποιότητα της τουριστικής προσφοράς και της αειφόρου ανάπτυξης των ευρωπαϊκών προορισμών·

62.   ενθαρρύνει επίσης την υποστήριξη παρουσίασης και ανάλυσης, για το δημόσιο γενικά και για τις ΜΜΕ και ιδιαίτερα τις τοπικές αρχές, για τις συνθήκες εφαρμογής και χρήσης των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων και άλλων κοινοτικών δράσεων (πολιτισμός, περιβάλλον κ.ά.) που συμβάλλουν στην ποιότητα του τουρισμού·

63.   επισημαίνει ότι ο τουρισμός, μια πολιτική που εμπίπτει στον τομέα αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και έχει ως αφετηρία διασυνοριακές πρωτοβουλίες, ευνοεί δε τη συνεργασία στους κόλπους της κοινωνίας και ενώνει μεταξύ τους περιφέρειες (πολιτιστικός τουρισμός θρησκευτικών μνημείων, προσκυνηματικός τουρισμός, τουρισμός θαλασσίων και εσωτερικών υδάτων κ.λπ.), χρήζει υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG·

64.   καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει επαρκές κονδύλιο στον προϋπολογισμό δεδομένης της σπουδαιότητας του τουριστικού τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία·

Τουρισμός και συντονισμός της κοινοτικής νομοθεσίας

65.   ζητεί όλα τα σχέδια παραγώγου δικαίου τα οποία έχουν αντίκτυπο στον τομέα του τουρισμού, να προσδιορίζονται ήδη από την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής και να αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης των επιπτώσεων συνδέοντας τα αντιπροσωπευτικά όργανα του κλάδου, των μισθωτών και των καταναλωτών· ζητεί επίσης τον απολογισμό εφαρμογής αυτών των μέτρων στον τομέα του τουρισμού· ζητεί αυτές οι αναλύσεις ex ante και ex post να ανακοινώνονται συστηματικά στο Κοινοβούλιο·

66.   ελπίζει επίσης ότι, στο πλαίσιο της διαβούλευσης εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής, να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα συμφέροντα του τομέα και οι στόχοι του αειφόρου τουρισμού οι οποίοι αναπτύσσονται στις ανακοινώσεις της Επιτροπής·

67.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός δικτύου ανταποκριτών/ συντονιστών Τουρισμού εντός των διευθύνσεων της Επιτροπής, των οποίων οι αρμοδιότητες επηρεάζουν τις δραστηριότητες αυτού του τομέα (Επιχειρήσεις και Βιομηχανία, Περιφερειακή Πολιτική, Περιβάλλον, Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, Ενέργεια και Μεταφορές, Εσωτερική Αγορά και Υπηρεσίες κ.ά.), οι οποίες θα μπορούσαν να συντονιστούν από την αρμόδια δομή για τον τουρισμό υπό τη ΓΔ Επιχειρήσεις·

Ο Τουρισμός στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης

68.   εκφράζει ικανοποίηση για την συμπερίληψη συγκεκριμένου τμήματος για τον τουρισμό (τμήμα 4, άρθρο III-281) στο σχέδιο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης· εκτιμά ότι αυτή η νομική βάση θα επιτρέψει την συνεκτικότερη δράση στήριξης στον τομέα του τουρισμού, το βάρος της οποίας θα ενισχυθεί από την πλήρη και ολοκληρωτική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έγκριση των νομοθετικών μέτρων·

69.   ζητεί από την Επιτροπή να αποτιμήσει, από κοινού με τους κυριότερους θεσμικούς εταίρους και τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του κλάδου, τα διάφορα πεδία δράσης για να ενθαρρύνουν τη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τον συντονισμό μεταξύ των κpατών μελών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει, ήδη από το 2007, πολυετές σχέδιο δράσης ("δέσμη Τουρισμός") καθιστώντας δυνατή την ενίσχυση της συνεκτικότητας της δράσης της Ένωσης στον τομέα του τουρισμού μέσω της συμμετοχής των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών τους αρχών, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης·

70.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της προώθησης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, να συμπεριλάβει στους άξονες και στις προτεραιότητες συνεργασίας με τις χώρες εταίρους και τον τομέα του τουρισμού, και μάλιστα στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης·

o
o   o

71.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 135 της 6.6.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ C 180 E της 31.7.2003, σ. 138.
(3)1 Οδηγία 90/314/ΕΟΚ σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια (ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59) και οδηγία 94/47/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτων (ΕΕ L 280 της 29.10.1994, σ. 83).
(4) ΕΕ L 384 της 31.12.1986, σ. 60.
(5) ΕΕ L 291 της 6.12.1995, σ. 32.


Ευρωπαϊκά σχολεία
PDF 184k   DOC 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτάσεις για την ανάπτυξη του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων (2004/2237(INI) )
P6_TA(2005)0336 A6-0200/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προτάσεις για την ανάπτυξη του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων (COM(2004)0519 ),

-   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση σχετικά με το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων(1) ,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών σχολείων(2) ,

-   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων στο Ανώτατο Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες την 1η και 2α Φεβρουαρίου 2005(3) ,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0200/2005 ),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος των σχολείων είναι η κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός από τα παιδιά τα οποία υπόκεινται στη σύμβαση σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του καταστατικού των ευρωπαϊκών σχολείων, μπορούν να λάβουν εκπαίδευση στα σχολεία και άλλα παιδιά στο πλαίσιο των ορίων που έχουν ορισθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσληψη και η διατήρηση υπαλλήλων με τα κατάλληλα προσόντα είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή εκπαίδευσης στη μητρική τους γλώσσα για τα παιδιά των εν λόγω υπαλλήλων, η αναγνώριση της ισοδυναμίας των σχολικών ετών φοίτησης στα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά σχολεία, καθώς και το ευρωπαϊκό απολυτήριο συμβάλλουν στο στόχο αυτό,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία θεσπίστηκαν στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη, ότι το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων προάγει την αρχή της ιθαγένειας της Ένωσης κατά τρόπον ώστε τόσο η διατήρηση των υφιστάμενων σχολείων όσο και η ίδρυση νέων σχολείων και οι άλλες μορφές της επέκτασης του συστήματος να αποτελούν θετικά μέτρα για την επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υφίστανται 13 ευρωπαϊκά σχολεία στα οποία είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 19 000 μαθητές και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ακόμη σχολείο θα λειτουργήσει προφανώς έως το 2010,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα απαράδεκτη κατάσταση υπερπλήρωσης ορισμένων σχολείων, ιδίως στις Βρυξέλλες, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του μαθήματος,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο κόστος ανά μαθητή στα ευρωπαϊκά σχολεία είναι μάλλον ευνοϊκό σε σύγκριση με το κόστος σε άλλα σχολεία όπου φοιτούν τα παιδιά των υπαλλήλων συναφών οργάνων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το κόστος ανά μαθητή ποικίλει ευρέως μεταξύ των επιμέρους σχολείων και έχει άμεση σχέση με το μέγεθος του σχολείου,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες συνεισφέρουν πάνω από το ήμισυ των λειτουργικών δαπανών των ευρωπαϊκών σχολείων, η Επιτροπή είναι το μόνο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο το οποίο εκπροσωπείται στο Ανώτατο Συμβούλιο των ευρωπαϊκών σχολείων, ενώ αποτελεί το μοναδικό μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου το οποίο έχει πλήρες δικαίωμα ψήφου τόσο στο Ανώτατο Συμβούλιο όσο και στα Διοικητικά Συμβούλια κάθε επιμέρους σχολείου,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα διαχείρισης των ευρωπαϊκών σχολείων πρέπει να συνδυάζει την ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και εποπτείας παράλληλα με έναν εύλογο βαθμό αυτονομίας για τα επιμέρους σχολεία,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση των ευρωπαϊκών σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για την εγγραφή μαθητών και την παραίτηση από τα δίδακτρα, θα έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν σαφής, συνεπής και διαφανής σε ολόκληρο το σύστημα των σχολείων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο οδηγεί στο ευρωπαϊκό απολυτήριο (Baccalaureate) είναι απαιτητικό από ακαδημαϊκής απόψεως, ενώ ίσως δεν είναι κατάλληλο για τους ακαδημαϊκά ασθενέστερους μαθητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολεία επί του παρόντος δεν προσφέρουν άλλο απολυτήριο τίτλο,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, η παροχή εκπαίδευσης σε μαθητές με πιστοποιημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ποικίλλει από σχολείο σε σχολείο,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγιστο μέγεθος της τάξης (32 μαθητές) είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία σε αρκετά κράτη μέλη· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι πολλές τάξεις περιλαμβάνουν μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι διαφορετική από το γλωσσικό τμήμα στο οποίο έγιναν δεκτοί, καθώς και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με εξαίρεση το σχολείο των Βρυξελλών Ι, τα σχολεία των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου είναι υπερπλήρη και ότι έχει αποφασιστεί η λειτουργία δύο ακόμα σχολείων, αλλά η κατασκευή των κτιρίων θα ολοκληρωθεί μόλις το 2010 και συνεπώς η κατάσταση αυτή συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις για την εκπαίδευση που παρέχεται στα σχολεία αυτά,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαιδευτική φιλοσοφία των ευρωπαϊκών σχολείων και το πρόγραμμα διδασκαλίας που οδηγεί στο Ευρωπαϊκό Απολυτήριο χρησιμεύουν ως πρότυπα πολυγλωσσικής και πολυεθνικής εκπαίδευσης, την οποία ίσως θελήσουν να μιμηθούν τα κράτη μέλη,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λαοί της Ευρώπης συμφώνησαν στη Συνθήκη ΕΚ (άρθρο 149) ότι τα μέτρα της Κοινότητας έχουν ως στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής διάστασης στο εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω ιδίως της εκμάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών,

Η Σύμβαση σχετικά με το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων και η ανακοίνωση της Επιτροπής

1.   συγχαίρει την Επιτροπή για την έναρξη, μέσω της προαναφερθείσας ανακοίνωσής της, διαδικασίας διαβούλευσης σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντα των νέων κρατών μελών, τη δημιουργία πρόσθετων οργανισμών της ΕΕ εκτός των Βρυξελλών και του Λουξεμβούργου, καθώς και την επείγουσα ανάγκη αναθεώρησης και αξιολόγησης και, ενδεχομένως, μεταρρύθμισης ενός συστήματος το οποίο θεσπίστηκε πριν από 50 χρόνια και το οποίο κάλυπτε αρχικά τις ανάγκες μόνο τεσσάρων γλωσσών·

2.   υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση σχετικά με το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων ορίζει ότι ο ρόλος των ευρωπαϊκών σχολείων είναι να παρέχουν κοινή εκπαίδευση στα παιδιά του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ορθή λειτουργία των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, ενώ ορίζει, επιπλέον, ότι εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο μπορούν να φοιτούν στα σχολεία και άλλα παιδιά·

Οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και τα νέα κράτη μέλη

3.   πιστεύει ότι πρέπει να εξευρεθεί κατεπειγόντως λύση για όλους τους τόπους εργασίας των αποκεντρωμένων οργανισμών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει εξευρεθεί παρόμοια λύση κατά τη στιγμή που οι τόποι εργασίας των οργανισμών αυτών έχουν αποφασισθεί, με εξαίρεση την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στην Πάρμα·

4.   πιστεύει ότι τα κράτη μέλη που φιλοξενούν έναν από τους νέους αποκεντρωμένους οργανισμούς πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη οικονομική ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού και ότι πρέπει να εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις για όλους τους νέους τόπους εργασίας· πιστεύει ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η συνεργασία των ευρωπαϊκών σχολείων με τα περιφερειακά ή τοπικά σχολεία, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει ένα ευρωπαϊκό απολυτήριο, αποτελεί μια λύση· πιστεύει ότι παρόμοια συνεργασία πρέπει να επικεντρώνεται στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, να διατηρεί την γλωσσική πολυμορφία και να διευκολύνει την κινητικότητα της εργασίας·

5.   επιμένει ότι, στις περιπτώσεις που πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια, πρέπει να δημιουργούνται κατεπειγόντως τμήματα για τις γλώσσες των νέων κρατών μελών και ότι η μητρική γλώσσα θα πρέπει να είναι η γλώσσα διδασκαλίας για όλους τους μαθητές·

6.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ίδρυσης ευρωπαϊκών σχολείων στα νέα κράτη μέλη·

Η μελλοντική χρηματοδότηση του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων, οι μαθητές της κατηγορίας ΙΙΙ και τα μικρότερα σχολεία

7.   εκτιμά ότι η εξισορροπιστική συνεισφορά των Κοινοτήτων δεν πρέπει να εξελιχθεί σε δέσμευση αορίστου χρόνου· θεωρεί αυτονόητο ότι το σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων πρέπει να επιδεικνύει αποτελεσματικό δημοσιονομικό σχεδιασμό και έλεγχο και προσφέρει προφανή σχέση κόστους-ωφέλειας· ενστερνίζεται την άποψη ότι τα ετήσια προβλεπόμενα κονδύλια του προϋπολογισμού για κάθε σχολείο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος και τις ανάγκες των επιμέρους σχολείων και τις αποδεδειγμένες προσπάθειες να δαπανηθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά·

8.   υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η φύση της συνεισφοράς των Κοινοτήτων στους προϋπολογισμούς των σχολείων ορίζεται σαφώς στο άρθρο 25, παράγραφος 2, της Σύμβασης σχετικά με το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων· απορρίπτει, ως εκ τούτου, την επιβολή από την Επιτροπή ενός ανωτάτου ορίου συνεισφοράς των Κοινοτήτων στον προϋπολογισμό των σχολείων προτού το Ανώτατο Συμβούλιο παρουσιάσει τις προβλέψεις του για τα έσοδα και τις δαπάνες των σχολείων για το επόμενο οικονομικό έτος·

9.   θεωρεί ότι η τρέχουσα ρύθμιση, βάσει της οποίας οι συνεισφορές των κρατών μελών συνδέονται άμεσα με τον αριθμό των καθηγητών που αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία και με τα κτίρια που προσφέρονται στα ευρωπαϊκά σχολεία, δεν είναι δίκαια και θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικά συστήματα χρηματοδότησης·

10.   θεωρεί ωστόσο ότι η ισχύουσα ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι διδάσκοντες διορίζονται από τα κράτη μέλη και λαμβάνουν από αυτά τον εκάστοτε εθνικό μισθό τους, εξασφαλίζει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών σχολείων στη κατάρτιση των διδασκόντων αυτών των κρατών και τη βέβαιη χρηματοδοτική συνεισφορά των κρατών μελών·

11.   επισημαίνει ότι το επίπεδο των διδάκτρων που καταβάλλουν οι γονείς των μαθητών της κατηγορίας III έχει αυξηθεί σημαντικά υπό πραγματικούς όρους από το 2002 και ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων των σχολείων και τη μικρότερη αύξηση της συνεισφοράς από τον κοινοτικό προϋπολογισμό που θα ίσχυε σε διαφορετική περίπτωση· επισημαίνει επιπλέον ότι τα εν λόγω δίδακτρα δεν καλύπτουν το πλήρες κόστος εκπαίδευσης αυτών των μαθητών· εκτιμά, ωστόσο, ότι οι γονείς μαθητών της κατηγορίας III δεν πρέπει να αντιμετωπίσουν υπερβολικές αυξήσεις των διδάκτρων κατά την υπόλοιπη εκπαίδευσή τους στο σύστημα των ευρωπαϊκών σχολείων·

12.   καλεί την Επιτροπή, μέσω του εκπροσώπου της στο Ανώτατο Συμβούλιο, να ασκήσει πιέσεις για την έγκριση και τη δημοσίευση σαφών, λεπτομερών και διαθέσιμων στο κοινό κριτηρίων για την εγγραφή των μαθητών της κατηγορίας III· συνιστά στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε σχολείου το οποίο δέχεται μαθητές της κατηγορίας III να αναφερθεί στην εφαρμογή αυτών των κριτηρίων στην ετήσια έκθεσή του·

13.   επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Ανώτατο Συμβούλιο για την αναθεώρηση των κριτηρίων τα οποία ενέκρινε για την ίδρυση, τη διατήρηση και το κλείσιμο των επιμέρους γλωσσικών τμημάτων στα επιμέρους σχολεία, έτσι ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε διάκριση κάποιας επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει, το συντομότερο δυνατό, την εξωτερική μελέτη, την πραγματοποίηση της οποίας έχει αναθέσει, για την εξέταση του μακροπρόθεσμου μέλλοντος των τεσσάρων σχολείων στο Bergen, το Culham, την Karlsruhe και το Mol·

Καλύτερη διαχείριση και διοίκηση

15.   εκτιμά ότι, δεδομένης της αύξησης του αριθμού των ευρωπαϊκών σχολείων και του αριθμού των μαθητών που φοιτούν σε αυτά, τα καθήκοντα του Ανώτατου Συμβουλίου πρέπει ουσιαστικά να είναι η θέσπιση στρατηγικών στόχων, η εποπτεία και η επιθεώρηση· πιστεύει ότι τα λεπτομερή ζητήματα διαχείρισης ιδιαίτερα σε κάθε σχολείο πρέπει, κατά κύριο λόγο, να αντιμετωπίζονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των επιμέρους σχολείων και ότι κάθε σχολείο θα πρέπει να θεωρείται ως αυτόνομη μονάδα όσον αφορά τα λειτουργικά και δημοσιονομικά θέματα·

16.   εκτιμά ότι, δεδομένων των ανωτέρω, πρέπει να ανατεθεί στα Διοικητικά Συμβούλια των επιμέρους σχολείων η διενέργεια του ελέγχου των δημοσιονομικών και λειτουργικών πτυχών των επιμέρους σχολείων στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων που έχουν ορισθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο·

17.   επισημαίνει ότι η Κοινότητα, επί του παρόντος, καταβάλλει εξισορροπιστική συνεισφορά ισοδύναμη σχεδόν με το 57% του ετήσιου κόστους του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων και ότι τα κράτη μέλη συνεισφέρουν με το 22%· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η Επιτροπή, ως εκπρόσωπος των Κοινοτήτων, πρέπει να έχει δικαίωμα ψήφου στο Ανώτατο Συμβούλιο που να συμβαδίζει περισσότερο με τη συνεισφορά των Κοινοτήτων στον προϋπολογισμό και ότι θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από κάθε συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου·

18.   καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις στο Ανώτατο Συμβούλιο προκειμένου να καταρτίσει έναν κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς και να αποσαφηνίσει την αρμοδιότητα του οργάνου εκδίκασης προσφυγών·

19.   επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση δύο νέων οργάνων, ένα για τη διαχείριση των δημοσιονομικών και λειτουργικών πτυχών όλων των σχολείων, και το άλλο για την εποπτεία του προγράμματος διδασκαλίας, του εξεταστικού συστήματος και της αξιολόγησης των διδασκόντων· εκτιμά ότι πρέπει να διατηρηθεί ένα ενιαίο διοικητικό όργανο με την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν το σύστημα των σχολείων στο σύνολό του και διατεθειμένο να αποδεχθεί την αρμοδιότητα της εξισορρόπησης ενίοτε αντικρουόμενων δημοσιονομικών και εκπαιδευτικών επιταγών·

20.   ζητεί την επαρκή εκπροσώπηση των γονέων και των άλλων ενδιαφερομένων, επί παραδείγματι του προσωπικού και των μαθητών, τόσο στο Ανώτατο Συμβούλιο όσο και στα Διοικητικά Συμβούλια των επιμέρους σχολείων·

Ζητήματα εκπαίδευσης και προγράμματος διδασκαλίας
(α) Μέγεθος των τάξεων

21.   εκτιμά ότι οι τάξεις των νηπιαγωγείων και της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με έναν πτυχιούχο δάσκαλο, δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 30 μαθητών· πιστεύει επίσης ότι από το 2008 πρέπει να πραγματοποιηθεί προοδευτική εισαγωγή του ανωτάτου μεγέθους τάξης στα νηπιαγωγεία και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με 25 μαθητές το ανώτερο· καλεί το Ανώτατο Συμβούλιο να ενστερνιστεί αυτή την αρχή·

22.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τον καθορισμό συντελεστών σε σχέση με τα παιδιά με πιστοποιημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και σε σχέση με τους μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα είναι διαφορετική από τη γλώσσα στην οποία λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσής τους (Γλώσσα I), και να εξασφαλίσει ότι αυτοί οι συντελεστές εφαρμόζονται κατά τον υπολογισμό του μεγέθους των τάξεων·

23.   παρακινεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα αρμόδια κράτη μέλη, να αναζητήσει επειγόντως λύσεις για την αντιμετώπιση της υπερπλήρωσης ορισμένων σχολείων, η οποία έχει καταστροφικές συνέπειες για την ποιότητα του μαθήματος· προτρέπει το Ανώτατο Συμβούλιο να λάβει άμεσα μέτρα κατά της υπερπλήρωσης των σχολείων στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο· τονίζει την αναγκαιότητα ενός κατάλληλου και έγκαιρου σχεδιασμού για την περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής και των εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών σχολείων·

   β) Πρόβλεψη για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

24.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την έκταση των απαιτήσεων για την παροχή εκπαίδευσης για ειδικές ανάγκες σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία και συνιστά επιπλέον θερμώς στο Ανώτατο Συμβούλιο να πραγματοποιήσει μελέτη για τη δυνατότητα παροχής της ειδικής αυτής εκπαίδευσης σε κάθε ευρωπαϊκό σχολείο για μαθητές με πιστοποιημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και για παιδιά με σωματικές ή/και διανοητικές αναπηρίες· ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο να καταρτίσει σύνολο ελάχιστων προδιαγραφών σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης, να εξετάσει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ευρωπαϊκά σχολεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο τρόπος κατασκευής και ο σχεδιασμός των κτιρίων ενδείκνυται για παιδιά με σωματικές αναπηρίες, καθώς επίσης να λάβει όλα τα μέτρα εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα για την υποστήριξη όλων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες·

25.   καλεί την Επιτροπή και το Ανώτατο Συμβούλιο των ευρωπαϊκών σχολείων να αυξήσουν την παροχή κονδυλίων με τη μορφή χρηματοδοτικών πόρων, προσωπικού και κατάρτισης, έτσι ώστε να παρασχεθεί στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και να προαχθεί ευρέως η αρχή της ολοκληρωμένης διδασκαλίας όπως και σε άλλα σχολεία σε όλη την Ευρώπη· καλεί, επιπλέον, το Ανώτατο Συμβούλιο να εξετάσει τις εποικοδομητικές εναλλακτικές λύσεις για τα παιδιά εκείνα που δεν είναι σε θέση να ενσωματωθούν στις κανονικές τάξεις·

26.   θεωρεί ότι στα σχολεία όπου φοιτούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να συσταθούν ειδικά καταρτισμένες διεπιστημονικές ομάδες (π.χ. εκπαιδευτικών ψυχολόγων, λογοθεραπευτών και γλωσσοθεραπευτών) για τη στήριξη και παροχή συμβουλών στους διδάσκοντες, τους μαθητές και τους γονείς, προκειμένου η εκπαίδευση των παιδιών αυτών στα ευρωπαϊκά σχολεία να αποβεί ωφέλιμη·

27.   ζητεί την υλοποίηση σε ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία πιλοτικού σχεδίου που θα αφορά κέντρο παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προσωπικό που θα διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία και με την κατάλληλη διδακτική ύλη (βιβλίο, λογισμικό υπολογιστών), στόχος του οποίου θα είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υλικού για τους διδάσκοντες των παιδιών με ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες· ζητεί να διατεθούν κονδύλια στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2006 για το σχέδιο αυτό·

   γ) Το ευρωπαϊκό απολυτήριο

28.   καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο θα εισαγάγει, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2007-2008, εναλλακτικό απολυτήριο παράλληλα με το ευρωπαϊκό απολυτήριο, για μαθητές οι οποίοι επιλέγουν να ακολουθήσουν πιο επαγγελματική εκπαίδευση·

29.   επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η αυξανόμενη ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, η παγκοσμιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και η υψηλή πραγματική αξία του ευρωπαϊκού απολυτηρίου δικαιολογούν την ευρύτερη διάδοσή του, καθώς και την απρόσκοπτη αναγνώρισή του από τα πανεπιστήμια στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες·

30.   καλεί, ως εκ τούτου, τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα της καθιέρωσης του ευρωπαϊκού απολυτήριου ως ενός ευρύτερα διαθέσιμου απολυτήριου τίτλου εκτός των ευρωπαϊκών σχολείων, όπου όμως πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκώς ότι τηρούνται οι ισχύουσες ποιοτικές προδιαγραφές για το δίπλωμα αυτό·

o
o   o

31.   αναθέτει στον Πρόεδρο του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 212 της 17.08.1994, σ. 3.
(2) ΕΕ C 31 E της 5.2.2004, σ. 91.
(3) Έγγραφο 1612-D-2004-en-1· http://www.eursc.org/SE/htmlEn/IndexEn_home.html.


Τουρισμός και ανάπτυξη
PDF 190k   DOC 95k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον τουρισμό και την ανάπτυξη (2004/2212(INI) )
P6_TA(2005)0337 A6-0173/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 24 της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000,

-   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Φίτζι , που εγκρίθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2004 κατά τη διάρκεια του 7ου περιφερειακού σεμιναρίου των ομάδων οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος ΑΚΕ/ΕΕ, υπό την αιγίδα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού (COM(2003)0716 ),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών με τίτλο "μια προσέγγιση συνεργασίας για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού"(1) ,

-   έχοντας υπόψη την παγκόσμια διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη του Γιοχάνεσμπουργκ, από 26 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2002,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τον τουρισμό και την ανάπτυξη στο πλαίσιο της διαχείρισης και του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ τον Μάρτιο του 2001 στη Λίμπρεβιλ(2) ,

-   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με την πολιτική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Φεβρουαρίου 2000 επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για την "Αύξηση του δυναμικού του τουρισμού για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης – Συνέχεια που δόθηκε στα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου"(3) ,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με τον τουρισμό και την ανάπτυξη που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ στις 14 Οκτωβρίου 1999 στο Nassau(4) ,

-   έχοντας υπόψη τον παγκόσμιο κώδικα δεοντολογίας για τον τουρισμό που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) στο Σαντιάγο της Χιλής την 1η Οκτωβρίου 1999 και υποστηρίχθηκε από το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2001 (A/RES/56/212),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα σχετικά με την πολιτιστική διάσταση της αναπτυξιακής συνεργασίας, κυρίως από την άποψη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού, που εγκρίθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ/ΕΕ στο Στρασβούργο την 1η Απριλίου του 1999(5) ,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Υπουργών Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες της 30ής Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό στις υπό ανάπτυξη χώρες,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0173/2005 ),

Α.   εκτιμώντας ότι ο τουρισμός αποτελεί αδιαμφισβήτητα την κινητήρια δύναμη για την προώθηση των αναπτυσσομένων χωρών σε όλα τα επίπεδα και ότι κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η επίπτωσή του σε τακτική βάση, η δε Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει των αρμοδιοτήτων της, είναι η καταλληλότερη να αναλάβει αυτό το καθήκον,

Ο τουρισμός ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης

Β.   εκτιμώντας ότι ο τουρισμός συνιστά μια από τις βασικές πτυχές οιασδήποτε συνεπούς αναπτυξιακής πολιτικής που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στις αναπτυσσόμενες χώρες,

Γ.   εκτιμώντας ότι τα σχέδια ανάπτυξης υποδομών στον τομέα των διαύλων επικοινωνίας, της ενέργειας, των νέων τεχνολογιών στον τομέα της επικοινωνίας ή στον τομέα της υγείας και της υγιεινής είναι απαραίτητα για την πρόοδο των αναπτυσσόμενων χωρών,

Δ.   εκτιμώντας ότι αυτά τα σχέδια πρέπει να ωφελούν τόσο τους τοπικούς πληθυσμούς όσο και την τουριστική βιομηχανία,

Ε.   εκτιμώντας ότι θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους των αρχών οι μορφές του τουρισμού που ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν δίκαιη αμοιβή στους ντόπιους εργαζόμενους και επιχειρηματίες, κυρίως δε ο "δίκαιος τουρισμός",

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι το σχέδιο του ΠΟΤ "Αειφόρος τουρισμός, μέσο εξάλειψης της φτώχιας" συμβάλλει στον Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετηρίδας για την μείωση της φτώχειας, επιδιώκοντας την δημιουργία θέσεων εργασίας για όσους ζουν με λιγότερο του ενός δολαρίου την ημέρα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) οι οποίες, από την 1η Ιανουαρίου 2008, θα αντικαταστήσουν το μονομερές προτιμησιακό εμπορικό καθεστώς που πλαισιώνει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών της ΑΚΕ και της ΕΕ,

Η.   εκτιμώντας ότι ο τομέας του τουρισμού παρουσιάζει αδιαμφισβήτητα εγκάρσιο χαρακτήρα και ότι, παρά την απουσία κοινής πολιτικής τουρισμού, η παρούσα διάσταση της υπηρεσίας "Τουρισμός" της Γενικής Διεύθυνσης "Επιχειρήσεις και βιομηχανία" της Επιτροπής αποδεικνύεται ανεπαρκής,

Ο τουρισμός ως παράγοντας προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της κληρονομιάς

Θ.   εκτιμώντας ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί παρά μόνο εάν σέβεται τις φυσικές και τις πολιτιστικές συνθήκες καθώς και τις παραδόσεις των κοινοτήτων στις οποίες αναπτύσσεται,

Ι.   εκτιμώντας ότι ο τουρισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται εχθρός του περιβάλλοντος αλλά, αντιθέτως, σύμμαχος, καθότι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της παράδοσης είναι προϋπόθεση της αποδοτικότητάς του,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι οι μορφές του τουρισμού οι οποίες σέβονται το περιβάλλον, όπως ο οικολογικός τουρισμός, ο αγροτικός τουρισμός και ο "αλληλέγγυος" τουρισμός, πρέπει να χαίρουν ιδιαίτερης προσοχής από τις αρχές,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι ο τουρισμός ζει από την διατήρηση και την αξιοποίηση της τοπικής, φυσικής και πολιτιστικής, υλικής και μη υλικής, κληρονομιάς και των ιστορικών μνημείων,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι η ασφάλεια των τουριστών καθώς και των εγκαταστάσεων και των τουριστικών αξιοθέατων πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους των αρχών,

ΙΔ.   θεωρώντας θεμιτό το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις, κατόπιν διαβούλευσης, με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του τουριστικού τομέα, θεσπίζουν πολύ αυστηρούς κανόνες για την επίσκεψη των πολυσύχναστων τοποθεσιών,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συμφιλίωσης των ενεργειακών πρακτικών με τις πολιτικές για τις μεταφορές με μέλημα την προστασία του περιβάλλοντος και με σεβασμό των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο που αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη,

P.   ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι η ιδέα επιβολής περιορισμών στις τουριστικές ροές προς μικρές νησιωτικές χώρες, ορεινές ή παράκτιες περιοχές που γνωρίζουν υπερβολική τουριστική ανάπτυξη, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί και να γίνει αποδεκτή από τις ενδιαφερόμενες εθνικές αρχές,

Ο τουρισμός ως παράγοντας δημοκρατίας και πολιτικής ισορροπίας

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι η τουριστική ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει στη μάχη κατά του ολοκληρωτισμού, των δικτατοριών και της συγκέντρωσης των εξουσιών,

ΙΗ.   εκτιμώντας ότι ο τουρισμός συνδέεται σε ορισμένες χώρες με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι η παιδική εργασία, η πορνεία και η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών,

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι η παγκόσμια τρομοκρατία που βάλλει τη δημοκρατία και τους προασπιστές της, προκαλώντας μαζικά και αδιακρίτως θύματα μεταξύ των πολιτών με τις ύπουλες δολοφονικές της επιθέσεις, έχει βάλει στόχο τον τουρισμό και τους τουρίστες με ένα συγκεκριμένο τρόπο,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός μπορεί να είναι εκ φύσεως δημοκρατική δραστηριότητα που επιτρέπει τη δημιουργία σε τοπικό, περιφερειακό, ή εθνικό επίπεδο οικονομικών και κοινωνικών δομών αντιπροσωπευτικών της κοινωνίας των πολιτών,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη τον "ομοσπονδιακό" ρόλο του τουρισμού και τη συμβολή του στην εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή,

ΚΒ.   εκτιμώντας ότι οι τουρίστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν επί του παρόντος την ελευθερία τους κυκλοφορίας για να επισκεφθούν ορισμένους προορισμούς με ένα απλό ταξίδι, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αύξηση της περιφερειακής συνεργασίας και στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ χωρών,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις και κυρίως οι τουριστικοί πράκτορες των κρατών μελών επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή των τουριστικών προορισμών· ότι η αρνητική διαφήμιση για τις χώρες που δεν σέβονται τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί μορφή αποτροπής,

ΚΔ.   εκτιμώντας ότι το Διεθνές Δίκτυο για τον Δίκαιο Τουρισμό ιδρύθηκε το 1999 ως τριετές πρόγραμμα με χρηματοδότηση από την Επιτροπή και το Υπουργείο διεθνούς ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό την προαγωγή δεοντολογικών εμπορικών πρακτικών,

Ο τουρισμός ως παράγοντας δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης

ΚΕ.   εκτιμώντας ότι η δημόσια υγεία μίας χώρας είναι στοιχείο ελκυστικότητας,

Z.   ΚΣΤ. θεωρώντας τον τουρισμό φορέα δημόσιας υγείας, μέσω της απαραίτητης επιβολής κανόνων υγιεινής, υγειονομικών μέτρων, εκστρατειών εμβολιασμού, διάδοσης των γνώσεων στον τομέα της προφύλαξης,

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιός HIV, η φυματίωση και η ελονοσία αποτελούν παγκόσμιες μάστιγες,

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που προκύπτουν για τους τουρίστες και τους ντόπιους λόγω της μετάδοσης ασθενειών ιδιαίτερα μολυσματικών όπως οι διάρροιες, οι αναπνευστικές μολύνσεις, οι πυρετοί από άγνωστες αιτίες και η ηπατίτιδα,

ΚΘ.   θεωρώντας τον τουρισμό φορέα εκπαίδευσης που επιτρέπει την πρόσβαση των τοπικών πληθυσμών στην εκμάθηση γλωσσών και νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, γεγονός το οποίο τους επιτρέπει να προαγάγουν την πολιτιστική τους κληρονομιά με πνεύμα σεβασμού των εθίμων και των παραδόσεων, απαιτώντας όμως από εκείνους τη συνειδητοποίηση ή ακόμη την προσαρμογή σε σχέση με την εξέλιξη της κοινωνίας και τις σύγχρονες πρακτικές,

Λ.   εκτιμώντας ότι απόκειται εντούτοις στις δημόσιες αρχές να μεριμνούν για την διατήρηση των τοπικών παραδόσεων που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών,

Ο τουρισμός ως απορρυθμιστικός παράγοντας και παράγοντας διαφόρων καταχρήσεων

ΛΑ.   εκτιμώντας ότι κάθε προσπάθεια δημιουργίας θέσεων απασχόλησης πρέπει να γίνεται με σεβασμό των κανόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

ΛΒ.   εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές και τοπικές αρχές οφείλουν, σε μόνιμη βάση και από κοινού, να καταπολεμούν τον σεξουαλικό τουρισμό, σε συντονισμό με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις,

ΛΓ.   εκτιμώντας ότι μόνο τα συντονισμένα μέτρα, η μετάδοση των πληροφοριών και η επιβολή κυρώσεων, στο πλαίσιο του σεβασμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου, αποδίδουν πραγματικά,

ΛΔ.   εκτιμώντας ότι η μεγάλη δημοσιότητα των επιβληθεισών κυρώσεων στους μετέχοντες στον σεξουαλικό τουρισμό ευνοεί την αποτροπή του και ότι τα εγκλήματα που έχουν σχέση με τον σεξουαλικό τουρισμό πρέπει να διώκονται, οι διώξεις δε αυτές πρέπει να μπορούν να ασκούνται τόσο στην χώρα καταγωγής όσο και στην χώρα στην οποία διεπράχθησαν τα εγκλήματα,

ΛΕ.   λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα των πολιτικών και των μέτρων που εφαρμόζονται από τους τουριστικούς και ταξιδιωτικούς πράκτορες και τις αεροπορικές εταιρείες, όπως η διανομή φυλλαδίων και η μετάδοση βίντεο κατά τη διάρκεια των ταξιδιών προς ευαίσθητους προορισμούς,

AJ.   ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τα επιζήμια αποτελέσματα της κερδοσκοπίας επί των ακινήτων στους τοπικούς πληθυσμούς,

ΛΖ.   λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο οι ξένοι επενδυτές και οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών να αναπτύξουν κοινά συμφέροντα στην πρακτική της διαφθοράς,

ΛΗ.   λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα του παιδιού για προστασία από την εκμετάλλευση και το δικαίωμα αποκατάστασης όπως αναφέρεται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και συγκεκριμένα στα άρθρα 32, 34, 35 και 39,

Ο τουρισμός ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης

1.   ζητεί οι επιπτώσεις του τουρισμού και η αρχή του αειφόρου τουρισμού και της καλής διακυβέρνησης να λαμβάνονται συστηματικά και με συνέπεια υπόψη κατά την κατάρτιση της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ·

2.   θεωρεί ότι ο τουρισμός, για να είναι βιώσιμος, πρέπει να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού, να προστατεύει το περιβάλλον και τη υγεία του και να στηρίζει την τοπική οικονομία με την αγορά τοπικών τροφίμων και άλλων πόρων·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την ενίσχυση της τεχνικής υποδομής για τον τουρισμό στην Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων, λόγω της εγκάρσιας σημασίας του τουρισμού και της προοδευτικής διεύρυνσης του φάσματος πρωτοβουλιών που τον επηρεάζουν και που προέρχονται από άλλους τομείς κοινοτικής πολιτικής·

4.   εύχεται να δοθεί πολύ μεγαλύτερη σημασία στην υπηρεσία του τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Επιτροπής, με την αύξηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, κατά τρόπον ώστε να συμβάλει στη γενική αύξηση των πολιτικών προτάσεων για τον τομέα του τουρισμού·

5.   ζητεί τη διεξαγωγή συζήτησης για το διορισμό τουριστικών εμπειρογνωμόνων στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου·

6.   ζητεί την προώθηση πρωτοβουλιών για τον τουρισμό που θα ελέγχονται από την Κοινότητα και θα κατευθύνονται προς την ελάφρυνση της φτώχειας, την προστασία της βιολογικής ποικιλίας και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.   συνιστά στην Επιτροπή να τονίσει τις τουριστικές πολιτικές στα πλαίσια των πολιτικών της στον τομέα της συνεργασίας και της ανάπτυξης και στο πλαίσιο των αναπτυξιακών της κατευθύνσεων και των προσπαθειών της για την παγιοποίηση των επιχειρηματικών δομών, κυρίως στις σχέσεις της με τις χώρες ΑΚΕ·

8.   καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών ΑΚΕ να εξετάσουν πολιτικές που προορίζονται να εξασφαλίσουν κέρδη από τις "προγραμματικές απολαβές" για τις τοπικές οικονομίες όπου λαμβάνουν χώρα σχέδια για τον τουρισμό·

9.   επιμένει για την αναγκαιότητα επανεπένδυσης των οικονομικών κερδών που προέρχονται από τον τουρισμό στην τοπική ανάπτυξη· ζητεί από τους τουριστικούς πράκτορες να αναθεωρήσουν τα τουριστικά πακέτα "all inclusive" που καταργούν τα απροσδόκητα οφέλη για την τοπική κοινωνία και ενθαρρύνει αυτούς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να χρησιμοποιούν, στο μέτρο του δυνατού, τοπικούς υλικούς και ανθρώπινους πόρους, ακόμη και για τις θέσεις ανώτερων στελεχών·

10.   ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να προωθήσουν τη δημιουργία και/ή την ανάπτυξη συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, καθώς και τη διευκόλυνση δημιουργίας επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα·

11.   εκφράζει επιθυμία για την αύξηση, εφόσον απαιτείται, του ποσοστού των σχεδίων για αειφόρους τουριστικούς σκοπούς τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

12.   προτείνει το θέμα του τουρισμού, του αειφόρου τουρισμού και των οικονομικών τους επιπτώσεων να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τις ΣΕΣ και να αντιμετωπισθούν με θετικό πνεύμα τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων χωρών σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά, οσάκις οι τελευταίες θίγουν θέματα τα οποία αφορούν τον τουρισμό στην Γενική Συμφωνία για τις Εμπορικές Συναλλαγές Υπηρεσιών·

13.   επισημαίνει ότι, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ο τομέας του τουρισμού είναι βασική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα και, ως εκ τούτου, η Κοινότητα υποχρεούται να αναζητήσει τρόπους ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς καθώς και άλλοι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις συζητήσεις που αφορούν την αναπτυξιακή πολιτική η οποία επηρεάζει τον τομέα του τουρισμού·

14.   υπογραμμίζει το κατεπείγον της κοινοτικής ενίσχυσης σε χώρες που υφίστανται φυσικές καταστροφές που πλήττουν την τουριστική τους βιομηχανία·

Ο τουρισμός ως παράγοντας προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της κληρονομιάς

15.   ζητεί την έγκριση ενός κοινού προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης "Περιβάλλον" και της Γενικής Διεύθυνσης "Ανάπτυξη" προκειμένου να εξαγάγει ευρωπαϊκές τεχνικές διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων υπό μορφή, σε πρώτο στάδιο, μελετών επιπτώσεων και στη συνέχεια εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων·

16.   ζητεί τη διαμόρφωση πολιτικών αειφόρου τουρισμού και τη θέσπιση πολιτικών και κανονισμών για την προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παραδοσιακής χρήσης του συστήματος κατοχής ιδιοκτησίας·

17.   ενθαρρύνει τη βελτιστοποίηση των υπαρχόντων τεχνικών και επιστημονικών μέσων για να προλάβει, ταυτόχρονα, τη βλάβη και/ή την καταστροφή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την περιβαλλοντική υποβάθμιση·

18.   απαιτεί όλες οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στον τουρισμό στις αναπτυσσόμενες χώρες να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για την χορήγηση κοινοτικής χρηματοδότησης επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μην υποστηρίζεται καμία επένδυση η οποία σαφώς επιβαρύνει το περιβάλλον, συνιστά παράβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των διατάξεων περί των ελάχιστων συνθηκών εργασίας που προβλέπονται σε επίπεδο ΔΟΕ, ή θίγει τον τρόπο ζωής των ιθαγενών και των αυτοχθόνων πληθυσμών, ή την ιστορική ή πολιτιστική κληρονομιά της χώρας προορισμού·

19.   τάσσεται υπέρ μίας κοινοτικής τεχνικής υποστήριξης στις χώρες οι οποίες, υφιστάμενες μαζική τουριστική δραστηριότητα, θεωρούν ότι είναι υποχρεωμένες να λάβουν μέτρα διαφύλαξης των τουριστικών τους αξιοθέατων· τάσσεται επίσης υπέρ της ανταλλαγής των καλύτερων πρακτικών στον τομέα αυτό·

20.   ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές που βρίσκονται αντιμέτωπες με ταχεία τουριστική ανάπτυξη να λάβουν μέτρα περιορισμού αν υφίσταται ανάγκη·

Ο τουρισμός ως παράγοντας δημοκρατίας και πολιτικής ισορροπίας

21.   προτείνει την καταπολέμηση των εγκληματικών ενεργειών με απόλυτη διαφάνεια ούτως ώστε να αποθαρρύνονται δραστηριότητες, όπως η νομιμοποίηση παράνομου χρήματος, ο σεξουαλικός τουρισμός, κλπ·

22.   προτείνει την καταπολέμηση των εγκληματικών ενεργειών ούτως ώστε να μην πλήττεται η τουριστική εικόνα της χώρας·

23.   ζητεί η διευκόλυνση, η προστασία και η ασφάλιση του τουρισμού να περνά από πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας εις βάρος του τουρισμού, όπως η εξειδικευμένη κατάρτιση αστυνομικών υπηρεσιών·

24.   ζητεί από τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών να συνδέσουν πλήρως τους τοπικούς πληθυσμούς με τις τουριστικές δραστηριότητες και να μεριμνήσουν για τον ισόρροπο καταμερισμό του παραχθέντος οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού οφέλους·

25.   εκφράζει τη λύπη του για τα πρόσφατα προστατευτικά μέτρα που έλαβαν οι κουβανικές αρχές για να αποτρέψουν τις προσωπικές επαφές μεταξύ τουριστών και κουβανών πολιτών που εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία·

26.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενίσχυσης της αειφόρου ανάπτυξης, να αναγνωρίσει το δικαίωμα χώρας ή περιφέρειας να καθορίζει με δημοκρατικό τρόπο τις προτεραιότητές της, κατά την χρηματοδότηση σχεδίων περιφερειακής συνεργασίας·

27.   καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και την Επιτροπή, με την στήριξη των τουριστικών πρακτόρων και εξειδικευμένων οργανώσεων, να ενεργήσουν για την προώθηση ηθικών προτύπων στον τουρισμό με την εισαγωγή πιστοποιημένου Ευρωπαϊκού Σήματος Θεμιτού Εμπορίου για τον Τουρισμό·

Ο τουρισμός ως παράγοντας δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης

28.   καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να θέσουν στη διάθεση των αναπτυσσόμενων χωρών με δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, με στόχο την επί τόπου κατάρτιση προσωπικού· ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει τα σχέδια των αναπτυσσόμενων χωρών που ζητούν επίμονα τη μεταφορά τεχνογνωσίας·

29.   εφιστά εκ νέου την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη χρηματοδοτικής ενίσχυσης όσον αφορά τον εμβολιασμό των παιδιών, που προορίζεται για τις επείγουσες ανάγκες σε εμβόλια που συνδυάζουν αντιγόνα κατά των ακόλουθων ασθενειών: διφθερίτιδα, τέτανος, κοκίτης, ηπατίτιδα Β και μηνιγγίτιδα προκαλούμενη από τον ιό Haemophilus Influenzae τύπου B·

30.   επιμένει στην απαραίτητη κινητοποίηση των ευρωπαϊκών ερευνητικών προσπαθειών όσον αφορά την καταπολέμηση της ελονοσίας, της φυματίωσης και του ιού HΙV·

31.   θεωρεί ότι τα προερχόμενα από τον αειφόρο τουρισμό έσοδα μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού των αναπτυσσόμενων χωρών και της υγείας του, καθώς και των υποδομών επικοινωνίας, ενέργειας και τεχνολογίας·

32.   τάσσεται υπέρ της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην πρωτοβουλία του ΠΟΤ ST-EP (Αειφόρος τουρισμός, μέσο εξάλειψης της φτώχειας) καθώς και σε άλλες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην απάλυνση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Ο τουρισμός ως απορρυθμιστικός παράγοντας και παράγοντας διαφόρων καταχρήσεων

33.   ζητεί ο προαναφερόμενος παγκόσμιος κώδικας δεοντολογίας για τον τουρισμό να ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο κάθε χώρας·

34.   προτείνει οι κυβερνήσεις των ενδιαφερόμενων χωρών να κυκλοφορούν ετησίως μεταξύ τους κατάσταση με περιπτώσεις άρνησης χορήγησης θεώρησης διαβατηρίου αποκλειστικά λόγω αδικημάτων σεξουαλικού τουρισμού, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή τρομοκρατίας·

35.   καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει αποτελεσματικά προγράμματα καταπολέμησης του σεξουαλικού τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

36.   με στόχο την καταπολέμηση του παιδικού σεξουαλικού τουρισμού, καλεί:

   - την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην καταπολέμηση του παιδικού σεξουαλικού τουρισμού, και να επαναφέρουν στα πλαίσια αυτά το κονδύλι του προϋπολογισμού "καταπολέμηση του παιδικού σεξουαλικού τουρισμού στις τρίτες χώρες" προκειμένου να διασφαλισθεί η διάθεση πόρων για το θέμα αυτό,
   - την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σχέση μεταξύ παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικού τουρισμού και να διασφαλίσει ότι αυτό θα συζητηθεί στον πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες,
   - την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες των παιδιών και στα δικαιώματά τους στην αναπτυξιακή βοήθεια, ιδιαίτερα δε στις ανάγκες των παιδιών που έχουν πληγεί από τον σεξουαλικό τουρισμό για αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινωνία·

37.   ενθαρρύνει τους τουριστικούς και ταξιδιωτικούς πράκτορες, τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν ήδη κινητοποιηθεί κατά του σεξουαλικού τουρισμού ευαισθητοποιώντας τους πελάτες τους και ενημερώνοντάς τους για τους δικαστικούς κινδύνους που διατρέχουν, να συνεχίσουν τις δράσεις τους· καλεί όσους δεν το έχουν πράξει ακόμη να αναπτύξουν παρόμοιες δράσεις· καλεί αυτούς τους πράκτορες να συνεργασθούν με τις αρχές για τον εντοπισμό πιθανών εγκληματικών δραστηριοτήτων·

38.   καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα καταπολέμησης του ντάμπινγκ επί των ακινήτων που συνδέεται με τον τουρισμό, κατόπιν ακρόασης των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων του τομέα·

39.   ζητεί από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μεριμνήσουν για την πλήρη εφαρμογή των κανόνων που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές εταιρίες κατά τη διάρκεια μετεγκαταστάσεων ή εκτελέσεων συμβολαίων σε αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας, ιδιαίτερα υπόψη, τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων εργαζομένων·

40.   καλεί τις κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων χωρών και τους τουριστικούς πράκτορες της ΕΕ να επιβάλουν το σεβασμό των κανόνων που προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα δικαιώματα των εργαζομένων σύμφωνα με τους ελάχιστους προβλεπόμενους σε επίπεδο ΔΟΕ όρους, την προστασία του ευρωπαίου καταναλωτή-τουρίστα και τις συστάσεις για τους τουριστικούς πράκτορες·

41.   καλεί τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών να θεσπίσουν διαφανείς και ελεγχόμενες διαδικασίες πρόσβασης στις εθνικές αγορές, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΤ, ως απαραίτητη προϋπόθεση για οιαδήποτε ξένη επένδυση·

o
o   o

42.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 180 E της 31.7.2003, σ. 138.
(2) ΕΕ C 265 της 20.9.2001, σ. 39.
(3) ΕΕ C 339 της 29.11.2000, σ. 292.
(4) ΕΕ C 59 της 1.3.2000, σ. 41.
(5) ΕΕ C 271 της 24.9.1999, σ. 73.


Λιμός στο Νίγηρα
PDF 116k   DOC 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το λιμό στο Νίγηρα
P6_TA(2005)0338 B6-0460 , 0464 , 0470 , 0473 , 0476 και 0479/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τις εκκλήσεις στους δωρητές του ΟΗΕ για παροχή επισιτιστικής βοήθειας στο Νίγηρα συνολικού ύψους 80,9 εκατ. δολαρίων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Νίγηρας ήταν η δεύτερη φτωχότερη χώρα στον κόσμο ήδη πριν η λειψυδρία και οι επιδρομές των ακρίδων καταστρέψουν τις περσινές σοδιές, οδηγώντας το ένα τρίτο του πληθυσμού, που υπολογίζεται σε 12 εκατομμύρια άτομα, σε σοβαρή έλλειψη τροφίμων, περιλαμβανομένων 800.000 παιδιών που αντιμετωπίζουν οξύ υποσιτισμό,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1900, ο Νίγηρας γνώρισε εννέα σοβαρές καταστάσεις ξηρασίας και λιμούς, καθώς και οκτώ εισβολές ακρίδων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληγείσες από την ξηρασία περιοχές είναι ευάλωτες στο ξέσπασμα ορισμένων μεταδοτικών ασθενειών όπως η ελονοσία, η ηπατίτιδα, η χολέρα, ο τυφοειδής πυρετός και η διάρροια,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική κρίση του Νίγηρα είναι πολύπλοκη, δεδομένου ότι τα καιρικά πλαίσια, η παραγωγή τροφίμων, οι αγορές, η τεχνολογία, η υγιεινή, η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, οι πρακτικές ανατροφής των παιδιών, το εξωτερικό χρέος της χώρας και η διάσπαρτη φτώχεια διαδραματίζουν βασικό ρόλο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τον Ιούνιο 2005, η κυβέρνηση του Νίγηρα αρνήθηκε τη δωρεάν διανομή σισιτίου,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση αυτή βασιζόταν στη μη αποσταθεροποίηση της αγοράς και την παραγνώριση της σημασίας της κρίσης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φθηνότερα είδη διατροφής, που επιδοτούνται από την κυβέρνηση, ήταν σπάνια και απρόσιτα για τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τη στιγμή που η θνησιμότητα λαμβάνει πλέον δραματικές διαστάσεις, δεν θα πρέπει να εξαρτάται η διανομή της επείγουσας δωρεάν επισιτιστικής βοήθειας από τη μελλοντική ασφάλεια των τροφίμων,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι επανειλημμένες εκκλήσεις του ΟΗΕ από το Νοέμβριο 2004 αγνοήθηκαν μέχρις ότου η κατάσταση φθάσει σε διαστάσεις κρίσης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια είναι τεράστιες, κυμαινόμενες από τα τρόφιμα, το πόσιμο νερό και τα φάρμακα έως τα εμβόλια για τα παιδιά για την πρόληψη των επιδημιών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφής ο επείγων χαρακτήρας που έχει η άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, τερματίζοντας τον κύκλο στέρησης στο Νίγηρα και την περιοχή του Σαχέλ γενικώς, κάτι που αποτελεί μακροπρόθεσμη πρόκληση η οποία απαιτεί μαζικές επενδύσεις και ειλικρινή δέσμευση για την εκρίζωση της πείνας,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της ερήμου και η εξασθένιση του εδάφους στην περιοχή του Σαχέλ είναι αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης χρήσης των φυσικών πόρων, περιλαμβανομένης της αποψίλωσης των δασών και της σαβάνας και των συνεπειών της μεταβολής του κλίματος,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον συντονιστή της επείγουσας βοήθειας του ΟΗΕ, στοιχίζει 80 φορές περισσότερο η παρέμβαση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με την προληπτική παρέμβαση και ότι η πραγματικότητα αυτή είναι παρόμοια σε γειτονικές χώρες που απειλούνται από το λιμό (Μαλί, Μαυριτανία, Μπουργκίνα Φάσο, Τσαντ),

1.   ζητεί επειγόντως από τη διεθνή κοινότητα να μην παραμείνει ασυγκίνητη μπροστά στη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία του Νίγηρα, δεδομένου ότι η διανομή τροφίμων συνεχίζεται στα τμήματα της χώρας που έχουν πληγεί περισσότερο, η χρηματοδοτική όμως υποστήριξη για ενέργειες έκτακτης ανάγκης φαίνεται να περικόπτεται ανησυχητικά·

2.   ζητεί να αναγνωρισθεί ο υπερενδημικός χαρακτήρας του υποσιτισμού στο Νίγηρα, προκειμένου να δημιουργηθεί συνολικό μέσον φροντίδας, περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην περίθαλψη για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών και τη διάθεση θεραπευτικών τροφίμων που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους·

3.   ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη, μειώνοντας την εξάρτηση από τις βροχές, με την ανάπτυξη αρδευόμενης γεωργίας (μικροφράγματα), βελτιώνοντας την παραγωγικότητα στον τομέα των τροφίμων με τη χρήση κοπριάς, λιπασμάτων και εργαλείων, αυξάνοντας έτσι το ύψος των τοπικών αποθεμάτων δημητριακών·

4.   χαιρετίζει την εκ μέρους της Επιτροπής διάθεση 4,6 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια στο Νίγηρα, καθώς και την έκκληση να "προβλεφθούν πρόσθετοι ανθρωπιστικοί πόροι στην περίπτωση που η κατάσταση συνεχίσει να χειροτερεύει", όπως ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου 2005·

5.   εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή και καθυστερημένη αντίδραση της κυβέρνησης του Νίγηρα στη διαφαινόμενη κρίση και για την παράλειψη των αρχών να διανείμουν δωρεάν τρόφιμα στα πρώτα στάδια της κρίσης·

6.   εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή παρέμβαση του κράτους, προκειμένου να προληφθεί η κερδοσκοπία και η κρίση, και επιθυμεί να θέσει η κυβέρνηση του Νίγηρα σε ενέργεια μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την αποφυγή της επανεμφάνισης τέτοιων πρακτικών·

7.   εκφράζει τις αμφιβολίες του για το κατά πόσον είναι βάσιμη η πλήρης απορρύθμιση των γεωργικών αγορών που ανελήφθη στο πλαίσιο των πολιτικών "διαρθρωτικής προσαρμογής" που πρεσβεύει το ΔΝΤ·

8.   απευθύνει ταυτόχρονα προειδοποίηση για τον κίνδυνο κατακράτησης της επισιτιστικής βοήθειας και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ολοκληρώσει την επισιτιστική βοήθεια μόλις θεωρήσει ότι η κατάσταση βελτιώθηκε·

9.   εκφράζει τη λύπη του για την καθυστερημένη ανταπόκριση των διεθνών δωρητών στις εκκλήσεις του ΟΗΕ για χρηματοδότηση που πρωτοδιατυπώθηκαν εννέα μήνες πριν· τονίζει σχετικά τη δυσκολία της έγκαιρης κινητοποίησης της διεθνούς βοήθειας όταν οι πλούσιες χώρες G8 ισχυρίζονταν ότι θα θέσουν την Αφρική στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους·

10.   ζητεί την αισθητή αύξηση των διαθεσίμων αποθεματικών του ταμείου βοηθείας των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να διατεθούν εκ των προτέρων επαρκείς πόροι εις τρόπον ώστε να μπορέσουν οι οργανισμοί βοήθειας του ΟΗΕ να αρχίσουν σύντομα τις επιχειρήσεις βοήθειας·

11.   εκφράζει τη βαθιά του λύπη γιατί οι καταστροφές στην Αφρική δεν προκάλεσαν έντονη κινητοποίηση, ενώ το τσουνάμι και τα θύματά του, μεταξύ των οποίων δυτικοί τουρίστες, προκάλεσαν την τεράστια προσοχή των μέσων ενημέρωσης·

12.   χαιρετίζει το συντονισμό της έκτακτης βοήθειας ΕCΗΟ με μακροπρόθεσμες ενέργειες επάρκειας τροφίμων που διαχειρίστηκε η Επιτροπή, καθώς και τη σαφή υπόδειξη της ανάπτυξης της υπαίθρου και της επάρκειας τροφίμων ως προτεραιότητα στο Έγγραφο Στρατηγικής για το Νίγηρα·

13.   καλεί τους διεθνείς δωρητές να επικεντρωθούν επίσης στην υγειονομική βοήθεια, π.χ. στη βελτίωση της πρόσβασης σε καθαρό νερό, στη διανομή χαπιών ενυδάτωσης και στην υποστήριξη και επέκταση των υφισταμένων υγειονομικών υπηρεσιών, προκειμένου να προληφθεί το ξέσπασμα μεταδοτικών ασθενειών·

14.   καλεί τους διεθνείς δωρητές να συντονίσουν τις στρατηγικές τους όσον αφορά τη βοήθεια προς το Νίγηρα μεταξύ τους καθώς και με την Αφρικανική Ένωση, την Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Κρατών και άλλους περιφερειακούς και τοπικούς παράγοντες· τονίζει τη σημασία να καταστεί η βοήθεια αυτή μακροπρόθεσμη και τμήμα της περιφερειακής στρατηγικής προκειμένου να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας και της λιμοκτονίας·

15.   εκφράζει την ανησυχία του για τη διαθεσιμότητα τροφίμων στις γειτονικές χώρες του Μαλί και της Μπουργκίνα Φάσο και ζητεί τον εκ του σύνεγγυς έλεγχο της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή·

16.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να βελτιώσουν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον έλεγχο των ευαίσθητων περιοχών όπου μπορεί να προκύψει λιμός, προκειμένου να αναλαμβάνεται έγκαιρα δράση και να προλαμβάνονται οι καταστροφές·

17.   τονίζει ότι το κύριο πρόβλημα στο Νίγηρα είναι η χρόνια διάσπαρτη φτώχεια και ότι η χώρα δεν έχει περιθώρια για τη δημιουργία συγκυριακών αποθεμάτων με σκοπό να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες που δημιουργεί η κρίση·

18.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν τις συνέπειες της συνολικής ανόδου της θερμοκρασίας στην Αφρική νοτίου της Σαχάρας και να ενεργήσουν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες αυτές υιοθετώντας αυστηρές στρατηγικές μείωσης των εκπομπών CΟ2 στην ΕΕ·

19.   θεωρεί ότι στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις αφρικανικές χώρες, το θέμα της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων αποτελεί παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη·

20.   ζητεί την ακύρωση του εξωτερικού χρέους του Νίγηρα που αναγγέλθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής G8·

21.   καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει, μόλις περατωθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνολική πολιτική για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της κρίσης, την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτίων και τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας στην περιοχή·

22.   καλεί τις κυβερνήσεις της περιοχής να εφαρμόσουν πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας·

23.   καλεί τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που θα συνέλθει το Σεπτέμβριο 2005 να προσδιορίσει τους τρόπους και τα μέσα της διεθνούς βοήθειας για την εκρίζωση της φτώχειας και του λιμού στον κόσμο, σύμφωνα με τους στόχους της Χιλιετίας·

24.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αφρικανική Ένωση, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και τις κυβερνήσεις του Νίγηρα, του Μαλί, της Μπουργκίνα Φάσο και της Μαυριτανίας.


Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία
PDF 135k   DOC 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία
P6_TA(2005)0339 B6-0457 , 0461 , 0465 , 0469 , 0475 , 0477 και 0478/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διατάξεις αυτής για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των θρησκευτικών ελευθεριών στη Κίνα,

–   έχοντας υπόψη την μακραίωνη φιλοσοφική και θρησκευτική παράδοση της Κίνας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2005, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2004 και την πολιτική της ΕΕ επί του θέματος(1) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τις προτεραιότητες και τις συστάσεις της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη (14 Μαρτίου - 22 Απριλίου 2005)(2) ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση και τις συστάσεις του σεμιναρίου επί του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Ιουνίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας, της 5ης Σεπτεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θρησκευτικές διώξεις αποτελούν ευρύτερο πρόβλημα στη Κίνα και θίγουν πολλές εκκλησίες και θρησκευτικές δοξασίες, όπως, μεταξύ άλλων, οι Χριστιανοί, οι Θιβετιανοί Βουδιστές και οι Μουσουλμάνοι,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί καίρια προτεραιότητα των πολιτικών της ΕΕ και θεμελιώδη αρχή της Ένωσης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις Συνθήκες, αποτελεί αντικειμενικό σκοπό της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας, της 5ης Σεπτεμβρίου 2005, σημάδεψε την 30ή επέτειο διπλωματικών σχέσεων ΕΕ-Κίνας με την συμφωνία για ένα νέο στρατηγικό διάλογο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελεί ένα από τα καίρια ζητήματα που θα τεθούν σε διαπραγμάτευση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δίνει προεξάρχουσα σημασία στην θρησκευτική ελευθερία και στην ελευθερία συνείδησης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας θεσπίζεται η ελευθερία της πίστης, οι αρχές επιδιώκουν στη πράξη, αφ`ενός να περιορίσουν τη θρησκευτική λατρεία σε οργανώσεις που ελέγχονται από την κυβέρνηση και σε αναγνωρισμένους από το κράτος τόπους λατρείας και αφ`ετέρου να ελέγξουν την ανάπτυξη και την εμβέλεια των δραστηριοτήτων των θρησκευτικών ομάδων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος κανονισμός περί θρησκευτικών υποθέσεων της Κίνας, ο οποίος ετέθη σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2005, επιτρέπει ακόμα αυστηρότερο έλεγχο των θρησκευτικών δραστηριοτήτων από το κράτος,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανάμεσα στις Χριστιανικές Εκκλησίες, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας υπέστη μακροχρόνια περίοδο διωγμών και εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι υποχρεωμένη να κρατά μέρος των δραστηριοτήτων της κρυφό εξαιτίας των διώξεων,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κινεζικές αρχές έχουν επιτείνει τον έλεγχο των μη εγκεκριμένων προτεσταντικών κατ" οίκον εκκλησιών και δημιουργούν προσκόμματα στους διορισμούς των επισκόπων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Χριστιανοί κληρικοί έχουν υποστεί ανηλεείς διώξεις υπό συνθήκες που καθιστούν αδύνατη όχι μόνο την δημόσια λατρεία αλλά την ίδια την άσκηση της διακονίας τους· εκφράζοντας την εντονότατη ανησυχία του για τα αυξημένα περιστατικά αυθαίρετων συλλήψεων, βασανιστηρίων, ανεξήγητων εξαφανίσεων, καταναγκαστικών έργων, κρατήσεων στην απομόνωση και εγκλεισμού σε στρατόπεδα αναμόρφωσης με θύματα Χριστιανούς κληρικούς και λαϊκούς,

1.   καλεί την κινεζική κυβέρνηση να θέσει τέρμα στις θρησκευτικές διώξεις και να εγγυηθεί τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, διασφαλίζοντας τη δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συναθροίζεσθαι, την ελευθερία του τύπου και τις πολιτικές και θρησκευτικές ελευθερίες στη Κίνα·

2.   καλεί μετ" επιτάσεως την κινεζική κυβέρνηση να καταργήσει την διάκριση μεταξύ αναγνωρισμένων και μη λατρευτικών κοινοτήτων, όπως έχει εισηγηθεί η επιτροπή του ΟΗΕ για την θρησκευτική μισαλλοδοξία, ήδη από το 1994·

3.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταστήσουν σαφές στις κινεζικές αρχές ότι μία γνήσια εταιρική σχέση μπορεί να αναπτυχθεί μόνο εφόσον γίνονται σεβαστές και εφαρμόζονται στη πράξη οι κοινές αξίες·

4.   καλεί μετ" επιτάσεως την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εγείρουν χωρίς περιστροφές το ζήτημα του διωγμού των κινέζων Χριστιανών και να λάβουν από την κινεζική κυβέρνηση

   α) πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των ρωμαιοκαθολικών επισκόπων Mgr. James Su Zhimin (επισκοπή του Baoding, Hebei), ετών 72· Mgr. Francis An Shuxin (τοποτηρητή της επισκοπής του Baoding, Hebei), ετών 54· Mgr. Han Dingxian (επισκοπή τουYongnian/Handan, Hebei), ετών 66· Mgr. Cosma Shi Enxiang (επισκοπή τουYixian, Hebei), ετών 83· Mgr. Philip Zhao Zhendong, (επισκοπή του Xuanhua, Hebei), ετών 84· Αδερφός Paul Huo Junlong, πρωτοσύγκελος της επισκοπής του Baoding, ετών 50· Mgr. Shi Enxiang (επισκοπή της επαρχίας του Yixian Hebei), ετών 83· καθώς επίσης και πληροφορίες για τους εξής εξαφανισθέντες και συλληφθέντες κληρικούς: Zhang Zhenquan και Ma Wuyong (επισκοπή του Baoding, Hebei)· Αδερφός Li Wenfeng, Αδερφός Liu Heng, και Αδερφός Dou Shengxia (επισκοπή του Shijiazhuang, Hebei)· Αδερφός Chi Huitian (επισκοπή του Baoding, Hebei)· Αδερφοί Kang Fuliang, Chen Guozhen, Pang Guangzhao, Yin Ruose, και Li Shujun (επισκοπή του Baoding, Hebei)· Αδερφός Lu Xiaozhou (επισκοπή τουWenzhou, Zhejiang)· Αδερφός Lin Daoming (επισκοπή του Fuzhou, Fujian)· Αδερφός Zheng Ruipin (επισκοπή του Fuzhou, Fujian)· Αδερφός Pang Yongxing, Αδερφός Ma Shunbao, και Αδερφός Wang Limao (επισκοπή του Baoding, Hebei)· Αδερφός Li Jianbo (επισκοπή του Baoding, Hebei)· και Αδερφός Liu Deli· ζητεί επίσης την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κινέζων Χριστιανών που έχουν φυλακιστεί λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων και την παύση κάθε δίωξης και άσκηση βίας εναντίον τους,
   β) πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Πάστορα Zhang Rongliang, ετών 53, ενός από τους ιδρυτές της Εκκλησίας της Κίνας για τον Χριστό, στις τάξεις της οποίας υπάρχουν πάνω από 10 εκατομμύρια Χριστιανοί, ο οποίος συνελήφθη την 1η Δεκεμβρίου 2004 και παραμένει κρατούμενος χωρίς να έχει κινηθεί καμία έννομη διαδικασία· ζητεί επίσης την άνευ όρων απελευθέρωση του προαναφερθέντος Πάστορα και όλων των κινέζων Χριστιανών που έχουν φυλακιστεί λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων και την παύση κάθε δίωξης και άσκηση βίας εναντίον τους·

5.   καλεί μετ" επιτάσεως την κινεζική κυβέρνηση να εφαρμόσει το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και να κυρώσει και να εφαρμόσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς επίσης και το Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα·

6.   σημειώνει ότι η κινεζική κυβέρνηση αποδέχτηκε επιτέλους το αίτημα που υπέβαλαν ο ειδικός εισηγητής για την ελευθερία πίστης ή συνείδησης και ο ειδικός εισηγητής για τα βασανιστήρια να τους επιτραπεί να επισκεφτούν την Κίνα πριν το τέλος του έτους· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να καθορίσει εγκαίρως την ημερομηνία αυτής της επίσκεψης· καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία πίστης ή συνείδησης να έρθει σε επαφή με τον Panchen Lama που έχει ορίσει ο Dalai Lama·

7.   χαιρετίζει την ύπαρξη διαρθρωμένου διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη απτών καρπών αυτού του διαλόγου· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν τα θέματα που εγείρουν ανησυχίες κατά τη διάρκεια της προσεχούς συνάντησης ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να αξιολογηθεί σε βάθος η αποτελεσματικότητα του διαλόγου·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, των υπό ένταξη και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, τα κράτη μέλη της επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0150 .
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0051 .


Κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στη Συρία
PDF 117k   DOC 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στη Συρία
P6_TA(2005)0340 B6-0456 , 0459 , 0463 , 0468 , 0474 και 0480/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 11, παράγραφος 1, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 177 της Συνθήκης ΕΚ, που ορίζουν την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως έναν από τους σκοπούς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας,

–   έχοντας υπόψη την από 28 Νοεμβρίου 1995 Δήλωση της Βαρκελώνης,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εξέδωσε η Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση στις 15 Μαρτίου 2005 στο Κάιρο,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για τη Συρία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος του σημερινού Προέδρου Bachar Al Assad στην εξουσία δημιούργησε κάποιες ελπίδες στη Συρία ότι θα εκσυγχρονιστεί το συριακό πολιτικό σύστημα που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια κάτω από την κυριαρχία του κόμματος Μπάαθ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρός του έχουν ήδη παρέμβει επανειλημμένα υπέρ της απελευθέρωσης των δυο βουλευτών Riad Seif και Mamun al-Humsi, που βρίσκονται σε ανησυχητική κατάσταση και εξέτισαν ήδη τα τρία τέταρτα της ποινής τους,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακτιβιστές Hasan Zeino, Yassin al-Hamwi και Muhammad Ali al-Abdullah θα προσαχθούν ενώπιον στρατιωτικών δικαστηρίων στο Χομς και στη Δαμασκό με την κατηγορία της "κατοχής δημοσιευμάτων απαγορευμένης οργάνωσης", "σύστασης μυστικής εταιρείας", "συκοφάντησης της δημόσιας διοίκησης" κλπ.,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Haytham al-Hamwi, γιός του Yassin al-Hamwi, συνελήφθη το 2003, υπέστη κακομεταχείριση και καταδικάσθηκε μετά από άδικη (σύμφωνα με έγκυρες πηγές) δίκη σε τέσσερα έτη φυλάκισης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Riad al-Hamood, Κούρδος ακτιβιστής της κοινωνίας των πολιτών, διδάσκαλος της αραβικής γλώσσας και ενεργό μέλος της Επιτροπής για την Αναβίωση της Κοινωνίας των Πολιτών, συνελήφθη στις 4 Ιουνίου 2005 μετά από ομιλία του στην κηδεία ενός μαθητή ισλαμικής σχολής που απεβίωσε υπό μυστηριώδεις περιστάσεις ευρισκόμενος φυλακισμένος σε συνθήκες απομόνωσης, και αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο να υποστεί κακομεταχείριση,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο 2005 η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέφρασε την ανησυχία της "για τα εμπόδια που προβάλλονται στην καταχώριση και ελεύθερη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία" και "για τους εκφοβισμούς και τις παρενοχλήσεις σε βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων",

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης,

1.   καλεί τις Συριακές Αρχές να απελευθερώσουν αμέσως τον Riad Seif και τον Mamun al-Humsi·

2.   καλεί τις Συριακές Αρχές να αποσύρουν αμέσως όλες τις κατηγορίες κατά των Hazan Zeino, Yassin al-Hamwi και Muhammad Ali al-Abdullah, που πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον στρατιωτικών δικαστηρίων·

3.   καλεί τις Συριακές Αρχές:

   α) να μεριμνήσουν ώστε οι κρατούμενοι να τύχουν καλής μεταχείρισης και να μην υποστούν βασανιστήρια ή οποιαδήποτε άλλη κακομεταχείριση·
   β) να επικυρώσουν τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και της Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης·
   γ) να μεριμνήσουν ώστε τα κρατούμενα ή φυλακισμένα άτομα να έχουν άμεση, τακτική και απεριόριστη επικοινωνία με τους δικηγόρους τους, τους γιατρούς τους και τις οικογένειές τους·

4.   επισημαίνει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ζωτικό στοιχείο της μελλοντικής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Συρίας·

5.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο καθώς και τα μεμονωμένα κράτη μέλη να καταστήσουν σαφές στις Συριακές Αρχές ότι η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Συρίας, που μονογραφήθηκε και αναμένεται να υπογραφεί, περιλαμβάνει ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης και αναμένει χειροπιαστές βελτιώσεις από τις Συριακές Αρχές σε αυτό τον τομέα·

6.   ζητεί να συγκροτηθεί υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης, όπως είχε γίνει και για την Ιορδανία και το Μαρόκο, ώστε να αναπτυχθεί διαρθρωμένος διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· πιστεύει ότι μια τέτοια υποεπιτροπή θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του σχεδίου δράσης· τονίζει τη σημασία του να γνωμοδοτεί και να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών στις εργασίες της εν λόγω υποεπιτροπής, προκειμένου να επιτηρείται καλύτερα η κατάσταση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει επίσης την ανάγκη στενής συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εργασίες και στην παρακολούθηση της υποεπιτροπής·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Συρίας.


Μείζονες και παραμελημένες ασθένειες στις αναπτυσσόμενες χώρες
PDF 200k   DOC 103k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μείζονες και τις παραμελημένες νόσους στις αναπτυσσόμενες χώρες (2005/2047(INI) )
P6_TA(2005)0341 A6-0215/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

-   έχοντας υπόψη την ακρόαση που διοργάνωσε η αρμόδια επιτροπή του στις 27 Απριλίου 2004 σχετικά με τις παραμελημένες νόσους,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2005, με τίτλο "Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης μέσω εξωτερικής δράσης (2007-2011)" (COM(2005)0179 ),

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2004, με τίτλο "Ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για τις εξωτερικές ενέργειες καταπολέμησης του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης" (COM(2004)0726 ),

-   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με το HIV/AIDS, την ελονοσία και τη φυματίωση, και συγκεκριμένα αυτό της 4ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με την ταχεία δράση με στόχο μείζονες μεταδοτικές νόσους στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας (1) ,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά την καταπολέμηση των ασθενειών που οφείλονται στην φτώχεια (HIV/AIDS, ελονοσία και φυματίωση) στις αναπτυσσόμενες χώρες(2) ,

-   έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού και τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου για τον έλεγχο του καπνού και την πολιτική ανάπτυξης που διοργάνωσε η Επιτροπή στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2003,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την υγεία και τη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες(3) ,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε στις 19 Φεβρουαρίου 2004 η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με τις ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια και την αναπαραγωγική υγεία (ΑΚΕ-ΕΕ 3640/04),

-   έχοντας υπόψη την έκκληση της Νέας Υόρκης για ανάληψη δέσμευσης σε ό,τι αφορά τον συσχετισμό του HIV/AIDS με την γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία(4) ,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία - κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της έρευνας(5) ,

-   έχοντας υπόψη τις προσπάθειες της Σύμπραξης Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσομένων Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership - EDCTP), του Ειδικού Προγράμματος για την Έρευνα και την Κατάρτιση στις Τροπικές Νόσους (Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases - TDR), της Διεθνούς Συμμαχίας για την Ανάπτυξη Φαρμάκων κατά της Φυματίωσης (Global Alliance for TB Drug Development - TB Alliance), της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για τα Εμβόλια του AIDS (International AIDS Vaccine Initiative - IAVI), της Διεθνούς Εταιρικής Σχέσης για τα Μικροβιοκτόνα (International Partnership for Microbicides - IPM), της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Εμβόλιο της Ελονοσίας (European Malaria Vaccine Initiative - EMVI), της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (Global Alliance for Vaccines and Immunization) (GAVI), του Ταμείου για τα Εμβόλια (The Vaccine Fund), του Οργανισμού Φαρμάκων για την Ελονοσία (Medicines for Malaria Venture - MMV), της Εταιρικής Σχέσης για την Υποχώρηση της Ελονοσίας (Roll Back Malaria –RBM Partnership) και της Πρωτοβουλίας για τα Φάρμακα για τις Παραμελημένες Ασθένειες (the Drugs for Neglected Diseases Initiative - DNDi) καθώς και άλλων φορέων που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων για παραμελημένες νόσους,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2005 σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (MDGs)(6) ,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας δράσης του σχεδίου της χιλιετίας του ΟΗΕ για τον ιό HIV/AIDS, την ελονοσία, τη φυματίωση και την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα "Prescription for Healthy Development: Increasing Access to Medicines" (Συνταγή για μια υγιή ανάπτυξη: ενίσχυση της πρόσβασης στα φάρμακα), 2005,

-   έχοντας υπόψη το έγγραφο της ΠΟΥ σχετικά με ένα βασισμένο στις ανάγκες πρόγραμμα φαρμακευτικής Ε&Α κατά των παραμελημένων νόσων, Οκτώβριος 2004, και το έγγραφο της ΠΟΥ σχετικά με την εντατικοποίηση του ελέγχου των τροπικών νόσων που παρουσιάστηκε στη στρατηγική και τεχνική συνάντηση της ΠΟΥ στις 18-20 Απριλίου 2005 στο Βερολίνο,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0215/2005 ),

A.   εκτιμώντας ότι η παγκόσμια διασύνδεση, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και οι αναδυόμενες απειλές κατά της δημόσιας υγείας, όπως η γρίπη των πουλερικών, ο ιός Έμπολα και ο ιός Μάρμπουργκ, η επανεμφάνιση παλαιών μεταδιδόμενων ασθενειών, όπως η φυματίωση, η αυξανόμενη επικράτηση νόσων που στις αναπτυγμένες χώρες μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, και το διογκούμενο πρόβλημα της πολυανθεκτικότητας καταδεικνύουν την ανάγκη υιοθέτησης συνολικής προσέγγισης για την καταπολέμηση όλων των ασθενειών,

B.   εκτιμώντας ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελλείπει η αίσθηση του επείγοντος, παρότι η μετανάστευση και η αύξηση των ταξιδιωτικών μετακινήσεων αποτελούν αυξανόμενο κίνδυνο εξάπλωσης των εν λόγω νόσων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Παγκόσμιου Ταμείου για την Καταπολέμηση του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας είναι να ελαττώσει το φορτίο των ασθενειών και της φτώχειας και ότι έχει καίρια σημασία ο συντονισμός προγραμμάτων και φορέων, μεταξύ άλλων, για την προμήθεια, τη διανομή και την αξιολόγηση φαρμάκων καθώς και για τη συμμόρφωση με τα εθνικά πρωτόκολλα,

Δ.   εκτιμώντας ότι ο αριθμός των κρουσμάτων HIV/AIDS εξακολουθεί να αυξάνεται παγκοσμίως, με τις γυναίκες και τα παιδιά να πλήττονται ιδιαίτερα, ενώ το 2004 καταγράφηκαν περισσότερες νέες μολύνσεις από κάθε προηγούμενη χρονιά, και ότι οι τιμές των αντιρετροιϊκών φαρμάκων (ARV) αποτελούν έναν "ολοένα και πιο σοβαρό κίνδυνο κατά της δημόσιας υγείας"(7) , καθώς τα φάρμακα δεύτερης γραμμής είναι έως και δώδεκα φορές ακριβότερα από τα πιο οικονομικά γενόσημα φάρμακα πρώτης γραμμής,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο ιός HIV/AIDS όσο και η κακή κατάσταση της υγείας των μητέρων και της αναπαραγωγικής υγείας έχουν πολλές κοινές αιτίες, όπως η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, η φτώχεια και η κοινωνική περιθωριοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων αυξάνει κατακόρυφα την ευπάθεια στη μόλυνση από HIV, αλλά, παρ'όλα αυτά, δεν υλοποιούνται κοινά προγράμματα διότι οι δωρητές εφαρμόζουν χωριστές πολιτικές,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η πρόληψη είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησης των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων (ΣΜΝ), συμπεριλαμβανομένου και του HIV/AIDS, και ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ της γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και της καταπολέμησης του HIV/AIDS,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η πρόσβαση σε πληροφόρηση για την υγεία των μητέρων και την αναπαραγωγική υγεία και σε υπηρεσίες υγείας αυτού του είδους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας και πρέπει να καταστεί αναπόσπαστη συνιστώσα της προσπάθειας για την καταπολέμηση του HIV/AIDS,

Η.   εκτιμώντας ότι για την πρόληψη της ελονοσίας απαιτούνται η χρήση δικτυωτού υφάσματος προστασίας από τα κουνούπια εμποτισμένου με εντομοκτόνο (ειδικά για τα παιδιά μικρής ηλικίας, τις εγκύους και τα άτομα που διαβιούν με φορείς του HIV/AIDS), φάρμακα κατά της ελονοσίας για τις εγκύους και εσωτερικοί ψεκασμοί με ουσίες που παραμένουν στον εσωτερικό χώρο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυματίωση πλήττει το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, το δε 2002 προκάλεσε περίπου 2 εκατομμύρια θανάτους, πολλοί εκ των οποίων συνδέονταν με το HIV/AIDS και ότι η τεράστια παγκόσμια μάστιγα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με νέες διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχιστοσωμίαση μπορεί να θεραπευτεί με το φάρμακο πραζικουαντέλη, αλλά το σχετιζόμενο κόστος της χημειοθεραπείας επιβαρύνει επιπροσθέτως τα συστήματα υγείας, ενώ υφίστανται ανησυχίες σχετικά με την εμφάνιση παρασίτων ανθεκτικών στα φάρμακα, επομένως υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης άλλων αποτελεσματικών θεραπειών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρή σπλαγχνική λεϊσμανίαση και το AIDS αλληλοενισχύονται και ότι η θεραπεία με πεντασθενές αντιμόνιο έχει σοβαρές παρενέργειες, απαιτεί πολύ χρόνο και καθίσταται λιγότερο αποτελεσματική λόγω της αντίστασης του παρασίτου,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολη η διάγνωση και η θεραπεία της ανθρώπινης αφρικανικής τρυπανοσωμίασης ή νόσου του ύπνου,

M.   IΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οξεία φάση της νόσου του Chagas θεραπεύεται μόνο με δύο φάρμακα, το nifurtimox και το benznidazole, ενώ για τη χρόνια φάση της νόσου δεν υπάρχει θεραπεία,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δάγκειος πυρετός συνιστά παγκόσμιο πρόβλημα υγείας και ότι ο Aedes Albopictus, ένας δευτερεύων ξενιστής του στην Ασία, έχει πλέον εγκατασταθεί στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές, λόγω του διεθνούς εμπορίου μεταχειρισμένων ελαστικών και ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, αλλά σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ξενιστών, ενώ η ανάπτυξη εμβολίων προχωρά με αργό ρυθμό,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλκος Buruli αποτελεί αναδυόμενη απειλή κατά της υγείας και μπορεί να θεραπευτεί μόνο με χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της αλλοίωσης, που προκαλεί απώλεια ιστού ή μόνιμη αναπηρία,

P.   ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος των ψυχικών νόσων και της επιληψίας διογκώνεται και παραμελείται,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη επαγγελματιών υγείας σε πολλά μέρη του αναπτυσσόμενου κόσμου, καθώς μεταναστεύουν από τις φτωχότερες περιφέρειες ή και εντός αυτών,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2000, η επαναχρησιμοποίηση ιατρικών υλικών οδήγησε σε 260.000 νέα κρούσματα HIV/AIDS, 2 εκατομμύρια κρούσματα ηπατίτιδας C και 21 εκατομμύρια κρούσματα ηπατίτιδας Β,

ΙΘ.   εκτιμώντας ότι κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλούνται 5 εκατομμύρια θάνατοι από την κατανάλωση καπνού και ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να διπλασιαστεί έως το 2020 με την πλειονότητα των θανάτων να σημειώνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη τη χρόνια ανεπάρκεια επενδύσεων στη διεθνή και περιφερειακή έρευνα για φάρμακα κατά των ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, λιγότερο από το 10% των πόρων που διατίθενται παγκοσμίως στη βιοϊατρική έρευνα χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ευθύνονται για το 90% των κρουσμάτων ασθενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, και ότι, το 1999-2000, από το σύνολο των υπό ανάπτυξη φαρμάκων για όλες τις παραμελημένες νόσους, στο στάδιο της κλινικής ανάπτυξης βρίσκονταν 18 σχέδια Ε&Α, σε σύγκριση με 2.100 ενώσεις για όλες τις άλλες νόσους, ενώ ο μέσος χρόνος της κλινικής ανάπτυξης για τις παραμελημένες νόσους είναι περίπου τρεισήμισι έτη μεγαλύτερος από ό,τι για τις άλλες ασθένειες,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές προόδους που έχουν συντελεστεί, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της αλληλουχίας των γονιδίων των παρασίτων που προκαλούν την ελονοσία, τη λεϊσμανίαση και την τρυπανοσωμίαση, αλλά και το γεγονός ότι οι πρόοδοι αυτές δεν οδηγούν στη δημιουργία νέων προϊόντων,

ΚΓ.   εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα προεπιλογής της ΠΟΥ αποτελεί σημαντικό δίκτυο για την αξιολόγηση και τη διάθεση νέων βασικών φαρμάκων,

ΚΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο περίπου ενάμισι εκατομμύριο παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν από νόσους που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια φαρμακευτική εταιρεία έχει καταχωρίσει φάρμακα που διατίθενται σε μειωμένη τιμή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 953/2003 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση(8) , και λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κατάλογο αυτό δεν περιλαμβάνονται νέα φάρμακα που είναι απαραίτητα σήμερα αλλά διατίθενται αποκλειστικά σε υψηλές τιμές,

Z.   ΚΣΤ. εκτιμώντας ότι όλα τα κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) θα έπρεπε να έχουν ενσωματώσει στις εθνικές τους νομοθεσίες τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), κυρίως δε κράτη που παράγουν γενόσημα φάρμακα,

1.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά ζητεί να διευρυνθεί η προσέγγισή της, ώστε να συμπεριλάβει και άλλες παραμελημένες νόσους· επισημαίνει το γεγονός ότι οι δράσεις της Επιτροπής μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολό τους και για άλλες νόσους πέραν του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να μετουσιώσει σε συγκεκριμένες ενέργειες τις προτάσεις πολιτικής του νέου προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, διασφαλίζοντας τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων προγραμματισμού και τη διάθεση επαρκών χρηματοδοτικών κονδυλίων·

3.   τονίζει τη ζωτική σημασία της διασφάλισης περισσότερων και επαρκών οικονομικών πόρων από τα κράτη μέλη και για τη χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων και της αναπτυξιακής ενίσχυσης της ΕΕ, δεδομένου ότι η έλλειψη πόρων μόνο για το HIV/AIDS, την ελονοσία και τη φυματίωση προβλέπεται ότι θα αγγίξει τα 11 500 εκατομμύρια ευρώ έως το 2007·

4.   καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίζει το HIV/AIDS, τη φυματίωση, την ελονοσία και άλλες νόσους ως διατομεακά ζητήματα στον πλαίσιο των μέσων εξωτερικής ενίσχυσης των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών·

5.   υποστηρίζει τη σύσταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108 ) για την κοινή αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης διαφορετικής προέλευσης με αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο·

6.   υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες υγείας στις χώρες ΑΚΕ αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα τη δεκαετία του "90, κυρίως λόγω της έμφασης που δόθηκε στις μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες οδήγησαν σε δραστικές περικοπές των κονδυλίων που διετίθεντο σε κοινωνικούς τομείς, όπως η υγεία·

7.   υπενθυμίζει ότι η αποπληρωμή και η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους αντιστοιχεί περίπου στο 40% του ΑΕγχΠ ετησίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ενώ τα κονδύλια που διατίθενται για την παιδεία και την υγεία εξακολουθούν να είναι ασήμαντα·

8.   καλεί τις χώρες ΑΚΕ να ικανοποιήσουν τον στόχο που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διάθεση του 20% στην υγεία·

9.   εκτιμά ότι τα έγγραφα της στρατηγικής για τη μείωση της φτώχειας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ανάλυση για τη φτώχεια επί της οποίας βασίζονται θα έχει επίδραση στην εστίαση του έργου που επιτελείται στον τομέα της υγείας και θα παρέχει τη δυνατότητα αναπροσανατολισμού των σχεδίων και των στρατηγικών για την υγεία προς τις δράσεις εκείνες που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας·

10.   τονίζει ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και φαγητό αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την υγεία των πληθυσμών· επιμένει, ως εκ τούτου, στη διασύνδεση της υγείας και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, η οποία συμβάλλει στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής·

11.   καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να αποκαταστήσουν τα δημόσια και βασικά συστήματα και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή μέσω της παροχής ενίσχυσης για την ανάδειξη και την ενίσχυση των ανθρώπινων και θεσμικών ικανοτήτων και υποδομών·

12.   πιστεύει ότι η επένδυση στην ύδρευση, την αποχέτευση και τις υποδομές, καθώς και η μεγαλύτερη ενημέρωση για τη σχέση μεταξύ υγείας, καθαρού νερού, αποχέτευσης και υγιεινής, έχουν καίρια σημασία για την καταπολέμηση των νοσημάτων που μεταδίδονται από το νερό (συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας, της διάρροιας και της ελονοσίας) και για τη λειτουργία συστημάτων υγείας·

13.   ζητεί στο έγγραφο πολιτικής για τους ανθρώπινους πόρους, που προβλέπεται στο πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής, να περιληφθούν και προτάσεις για επείγουσα δράση που θα στοχεύουν στην αντιστροφή της τάσης απώλειας επαγγελματιών υγείας από τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως καλύτερη κατάρτιση, ευκαιρίες σταδιοδρομίας, απολαβές, κίνητρα παραμονής, ασφαλείς συνθήκες εργασίας, συνεργασία με προγράμματα για συγκεκριμένες νόσους, αδελφοποιήσεις, εθελοντική στήριξη και επέκταση των βέλτιστων πρακτικών και της τεχνικής στήριξης·

14.   τονίζει την ανάγκη συντονισμού εντός της ΕΕ και μεταξύ της ΕΕ και άλλων παγκόσμιων και τοπικών δωρητών, για την από κοινού αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης και την ανταλλαγή τεχνικής βοήθειας με στόχο την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων·

15.   χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή για την ενίσχυση των ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών για τη διεξαγωγή έρευνας, αλλά ζητεί η δέσμευση αυτή να προχωρήσει πέρα από τις κλινικές δοκιμές σε μια ευρύτερη αντίληψη της έρευνας που περιλαμβάνει την επιχειρησιακή έρευνα και την έρευνα για τα συστήματα υγείας οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών, αποδοτικών και βιώσιμων παρεμβάσεων·

16.   υπογραμμίζει ότι, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, των σχεδίων και των προγραμμάτων, απαιτούνται βέλτιστες πρακτικές στην επιστημονική έρευνα και εφαρμογή·

17.   επισημαίνει ότι πρέπει να επιδειχθεί προσοχή όσον αφορά τον τρόπο χορήγησης και χρήσης των φαρμάκων, ώστε να περιοριστεί η ανθεκτικότητα σε αυτά·

18.   επισημαίνει ότι, λόγω του τσουνάμι που έπληξε την Ασία, η διακοπή της θεραπείας για την ελονοσία και τη φυματίωση και η διακοπή της αντιρετροιϊκής θεραπείας στις περιοχές αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολλούς θανάτους·

19.   χαιρετίζει τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου που δείχνουν ότι οι πολίτες της ΕΕ πιστεύουν πως οι κοινοτικές ενισχύσεις μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για την καταπολέμηση του AIDS και άλλων νόσων(9) ·

20.   τονίζει την επιτακτική ανάγκη για πρόσβαση σε φάρμακα και πιστεύει ότι οι εταιρείες παραγωγής φαρμάκων πρέπει να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε προσιτές τιμές στις χώρες με χαμηλά εισοδήματα·

21.   τονίζει τη σημασία της ανάληψης ηγετικού ρόλου από τις χώρες και της υποχρέωσής τους για λογοδοσία και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κοινότητες πασχόντων και η κοινωνία των πολιτών θα συμμετέχουν κατά τρόπο ουσιαστικό στη διαδικασία αυτή, ώστε να διασφαλίζεται ότι στα πλαίσια δράσης αντικατοπτρίζονται οι ανησυχίες και οι εμπειρίες των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

22.   καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τις πραγματικές επιπτώσεις των μέτρων που εφαρμόζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 953/2003 για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαθέσει η φαρμακοβιομηχανία προϊόντα στους κατοίκους των αναπτυσσόμενων χωρών σε τιμή διαφοροποιημένη ή να βελτιώσει την πρόσβαση στα βασικά φάρμακα, καθώς και να προτείνει συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης ειδικά σε βασικά φάρμακα, όταν εντοπίζονται ελλείψεις·

23.   καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το Πολυμερές Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως συστηματικό και τακτικό μηχανισμό διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών, τα άτομα που έχουν προσβληθεί από HIV/AIDS, ελονοσία και φυματίωση, και αντιπροσώπους οργανώσεων εκπροσώπησης κοινοτήτων από τις αναπτυσσόμενες χώρες·

24.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη σημασία των γυναικών στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, καθώς και το γεγονός ότι οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να εντάσσονται στις πολιτικές για την υγεία και στις συναφείς στατιστικές και έρευνες·

25.   επικροτεί τη στήριξη που παρέχει η Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της, για ολοκληρωμένα και βασιζόμενα σε στοιχεία προγράμματα πρόληψης, και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει προγράμματα πρόληψης του HIV/AIDS, που περιλαμβάνουν ανάπτυξη πολιτικού ηγετικού ρόλου, εκπαίδευση για τη στήριξη της μεταβολής της συμπεριφοράς, προγράμματα περιορισμού της βλάβης, διανομή αγαθών, προώθηση της εθελοντικής αναζήτησης συμβουλευτικής βοήθειας και υποβολής σε έλεγχο, ασφαλή παροχή αίματος, μέτρα μείωσης της ευπάθειας για τις ομάδες που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης καθώς και κοινωνική και συμπεριφοριστική έρευνα·

26.   τονίζει την ανάγκη αύξησης των επενδύσεων Ε&Α σε νέες τεχνολογίες για την πρόληψη του HIV, όπως εμβόλια και μικροβιοκτόνα, και ζητεί την ανάπτυξη προσαρμοσμένων και οικονομικά προσιτών παιδιατρικών παρασκευασμάτων ARV για τα 2,2 εκατομμύρια παιδιά που ζουν με τον HIV, σε συνδυασμό με διαγνωστικά εργαλεία και εργαλεία παρακολούθησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και στο περιβάλλον των αναπτυσσόμενων χωρών·

27.   ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση επιδημίας HIV απαιτείται και ιδιαίτερη προσέγγιση, ασχέτως του εάν η χώρα αντιμετωπίζει γενικευμένη ή περιορισμένη επιδημία, και ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην κατανόηση των μοντέλων μετάδοσης σε κάθε διαφορετικό περιβάλλον και στη λήψη δράσης βασισμένης στα στοιχεία αυτά·

28.   ζητεί να λαμβάνονται υπόψη οι ηλικιωμένοι, τα ορφανά και άλλες κατηγορίες ευάλωτων παιδιών στις πολιτικές για τη μείωση της φτώχειας και για τη στήριξη των οικογενειών που έχουν πληγεί από το HIV/AIDS και άλλες νόσους, ενώ ζητεί επίσης τη συμμετοχή των ομάδων αυτών του πληθυσμού στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων·

29.   ζητεί να συσχετισθούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα προγράμματα για τη γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία με τα προγράμματα για το HIV/AIDS, και να διατίθεται επαρκές, προσιτό και οικονομικό ιατρικό υλικό για το HIV/AIDS και τη γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία, όπως ανδρικά και γυναικεία προφυλακτικά και διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα για τα ΣΜΝ·

30.   ανησυχεί ιδιαίτερα για τις πληροφορίες ότι ορισμένες αφρικανικές κυβερνήσεις επιβάλλουν φόρο στην πώληση ή την εισαγωγή αντιρετροιϊκών και άλλων φαρμάκων, ο οποίος καθιστά τα φάρμακα οικονομικώς απρόσιτα στις φτωχές κοινότητες· ζητεί από την Επιτροπή να ερευνήσει το φαινόμενο αυτό και να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να καταργήσουν τους σχετικούς φόρους·

31.   καλεί τις χώρες που πλήττονται από την ελονοσία να δεσμευτούν και να επιταχύνουν τη διάθεση της συνδυαστικής θεραπείας με βάση την αρτεμισινίνη (Artemisinin-based Combination Therapy - ACT), η οποία αναγνωρίζεται ως η πιο αποτελεσματική θεραπεία, και καλεί τους δωρητές να χρηματοδοτήσουν την ACT και να στηρίξουν την αγορά, την προεπιλογή και την παρασκευή φαρμάκων βασισμένων στην αρτεμισινίνη·

32.   ζητεί από τη βιομηχανία να κατασκευάσει δικτυωτά εντομοαπωθητικά υφάσματα, και κυρίως υφάσματα που προσφέρουν προστασία μεγάλης διαρκείας, ζητεί την υλοποίηση προγραμμάτων για την ταχεία επέκταση της κάλυψης με δικτυωτά εντομοαπωθητικά υφάσματα, την παροχή κατάρτισης σχετικά με τα συμπτώματα της ελονοσίας, την εξάλειψη των πηγών λιμναζόντων υδάτων και τον εφοδιασμό των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης με φάρμακα και αξιόπιστες ταχείες διαγνωστικές εξετάσεις, και την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων που αναπτύσσονται υπό την καθοδήγηση χωρών, ώστε να συντονίσουν την επέκταση της κάλυψης και να εξαλείψουν οιαδήποτε επιβράδυνση της εφαρμογής·

33.   θεωρεί ότι χρειάζονται απλές αποτελεσματικές διαγνωστικές εξετάσεις για τη λεϊσμανίαση, προσαρμοσμένες στις συνθήκες που επικρατούν στις φτωχές σε πόρους χώρες· επισημαίνει ότι η Ε&Α για νέες θεραπείες υποχρηματοδοτείται και ότι υπάρχουν εναλλακτικά φάρμακα, τα οποία όμως είναι ακριβά και δύσκολα στη χορήγησή τους· ζητεί την ταχεία καταχώριση πολλά υποσχόμενων φαρμάκων, όπως η παρομομυκίνη και η μιλτεφοσίνη·

34.   επισημαίνει το έργο της DNDi και του TDR για τη θεραπεία της τρυπανοσωμίασης, και τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του nifurtimox και να αναπτυχθούν νέες, εύχρηστες και ακριβείς διαγνωστικές εξετάσεις·

35.   ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την πρόληψη της νόσου του Chagas, με τη υποβολή των πληθυσμών-στόχων σε έλεγχο μετάδοσης, με τον διαχωρισμό των χώρων διαβίωσης ζώων και ανθρώπων και με την καταπολέμηση των φορέων με εντομοκτόνο·

36.   χαιρετίζει το παγκόσμιο πρόγραμμα της ΠΟΥ για τον εντοπισμό των περιοχών όπου είναι ενδημική η λεμφαδενική φιλαρίαση και για την παροχή ετήσιας φαρμακευτικής αγωγής μίας δόσης στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου, για τουλάχιστον πέντε έτη·

37.   εκτιμά ότι τα οφέλη από την παροχή ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων είναι μεγάλα και ότι ο έλεγχος ή η εξάλειψη μολύνσεων με ετήσια ή εξαμηνιαία χορήγηση δωρηθέντων φαρμάκων στοιχίζει κατά προσέγγιση 0,20 ευρώ ανά άτομο που υποβάλλεται σε αγωγή·

38.   ζητεί την εφαρμογή των "Quick Wins" (άμεσα επιτεύξιμων αποτελεσμάτων) που προσδιορίζονται στην έκθεση του σχεδίου της Χιλιετίας του ΟΗΕ για το 2005, όπως η τακτική ετήσια απεντόμωση·

39.   καλεί την ΕΕ να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη διασφάλιση της συνεκτικότητας των πολιτικών της στους τομείς του εμπορίου, της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της γεωργίας, με στόχο την πρόληψη τυχόν άμεσων ή έμμεσων αρνητικών επιπτώσεων στις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών·

40.   ζητεί να δοθεί νέα έμφαση στη στήριξη των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές και νευρολογικές νόσους και διαταραχές, ειδικά από μονοπολική κατάθλιψη και επιληψία·

41.   πιστεύει ότι οι υπηρεσίες υγείας που είναι σε θέση να διαγιγνώσκουν, να διαχειρίζονται και να παρέχουν θεραπεία για νόσους, όπως ο διαβήτης, θα μπορούσαν να σώσουν πολλές ζωές και να περιορίσουν τις αναπηρίες και τους ακρωτηριασμούς· πιστεύει ότι πρέπει να επεκταθεί και να καταστεί οικονομικά πιο προσιτή η πρόσβαση στην ινσουλίνη και στα φάρμακα για τον διαβήτη τύπου 2·

42.   ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει προγράμματα για την πρόληψη και τη θεραπεία του μαιευτικού συριγγίου και την περίθαλψη των γυναικών και των κοριτσιών που προσβάλλονται από αυτό·

43.   ζητεί να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ταχύτερη επιτόπια πρόσβαση σε κατάλληλες διαγνωστικές εξετάσεις και μεθόδους ασφαλούς αιμοληψίας, καθώς και τη σχετική κατάρτιση και υποδομή, για την παρακολούθηση των βασικών παραμέτρων υγείας, και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα προγράμματα ανοσοποίησης επιβάλλουν τη χρήση ιατρικής τεχνολογίας που εμποδίζει την επαναχρησιμοποίηση·

44.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει στήριξη για την ενίσχυση των εθνικών και διεθνών προγραμμάτων ελέγχου του καπνού·

45.   εκτιμά ότι οι εταιρικές σχέσεις ιδιωτικών και δημόσιων φορέων, όπως η RBM Partnership, η TB Alliance, η IAVI, η GAVI/The Vaccine Fund, η MMV, η DNDi και το Institute for One World Health από κοινού με το TDR, έχουν καίρια σημασία σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την οικοδόμηση ικανοτήτων·

46.   εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη Ε&Α για νόσους οι οποίες πλήττουν σχεδόν αποκλειστικά τους φτωχούς κατοίκους των αναπτυσσόμενων χωρών, λόγω της έλλειψης βιώσιμων αγορών, και τονίζει ότι η κατάσταση πρέπει να διορθωθεί με προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο·

47.   ζητεί το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο να συμπεριλάβει ειδικές αναφορές και χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με νόσους που πλήττουν τους κατοίκους των αναπτυσσόμενων χωρών·

48.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει χωρίς καθυστέρηση τρόπους εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την ευελιξία των σημερινών και των προγραμματιζόμενων θεματικών κονδυλίων του προϋπολογισμού και να απλουστεύσει τις διαδικασίες με στόχο τη βελτίωση της συνδυαστικής δράσης και της συνεκτικότητας των κοινοτικών πολιτικών, υπηρεσιών και προγραμμάτων για την καταπολέμηση των τριών ασθενειών·

49.   καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την ΠΟΥ, επίσης μέσω του ΤDR και της Πρωτοβουλίας για την Έρευνα στα Εμβόλια, με στόχο την κατάρτιση ενός ουσιαστικού προγράμματος Ε&Α για τον προσδιορισμό των αναγκών και των προτεραιοτήτων για τον αναπτυσσόμενο κόσμο·

50.   πιστεύει ότι ο έλεγχος και η καταχώριση των φαρμάκων πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες των χωρών όπου οι νόσοι είναι ενδημικές και να συνοδεύονται από ειδικές διαδικασίες για την καλύτερη εκτίμηση του λόγου "κινδύνου-οφέλους" των φαρμάκων για τις παραμελημένες νόσους·

51.   ζητεί τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το ιατρικό προσωπικού που εργάζεται σε αναπτυσσόμενες χώρες, την παροχή κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού και τη μεταφορά τεχνολογίας· ζητεί την αύξηση των προγραμμάτων ανταλλαγής ιατρών από την Ευρώπη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και αντιστρόφως·

52.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει στήριξη σε ολοκληρωμένα σχέδια έρευνας, τα οποία ασχολούνται με ολόκληρη τη διαδικασία εντοπισμού χημικών ουσιών έως τη διάθεση στην αγορά της πιο αποτελεσματικής εξ αυτών·

53.   ζητεί τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του EDCTP, ώστε να συμπεριλάβει και άλλες παραμελημένες νόσους, καθώς και άλλες φάσεις της κλινικής ανάπτυξης (Φάση I και IV)·

54.   ζητεί την εφαρμογή σε όλες τις χώρες των διεθνών προτύπων για τη δεοντολογία στην έρευνα, όπως τα πρότυπα που προβλέπονται στη διακήρυξη του Ελσίνκι·

55.   ζητεί τη συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία για τις νόσους που συνδέονται με τη φτώχεια με στόχο την εκπόνηση νέας πρότασης-πλαισίου για την Ε&Α για τις νόσους αυτές, ώστε να παρασχεθούν επενδυτικά κίνητρα, όπως συνδρομή στην κατάρτιση πρωτοκόλλων, απαλλαγή από τέλη, μειώσεις φόρων, επιδοτήσεις, βραβεία καινοτομίας, ενίσχυση για την προεπιλογή, προκαταβολική ανάληψη δεσμεύσεων αγοράς και μερική μεταφορά δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας για φάρμακα· ζητεί, επίσης, την υιοθέτηση προσέγγισης βασισμένης στις ανάγκες·

56.   τονίζει ότι η παιδεία και ο οικογενειακός προγραμματισμός είναι εξίσου σημαντικοί όσο και η παροχή αποτελεσματικών φαρμάκων·

57.   ζητεί να θεσπιστούν υποχρεώσεις ή κίνητρα για τη φαρμακοβιομηχανία, προκειμένου να επανεπενδύει ένα ποσοστό των κερδών στην Ε&Α για τις παραμελημένες νόσους, είτε άμεσα είτε μέσω δημόσιων προγραμμάτων·

58.   ζητεί, στο πλαίσιο της Επιτροπής της ΠΟΥ για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, την Καινοτομία και την Υγεία, την κατάρτιση νέας παγκόσμιας συνθήκης για την ιατρική Ε&Α, όπου θα περιλαμβάνονται ελάχιστες υποχρεώσεις για τη στήριξη της Ε&Α, μηχανισμός προσδιορισμού προτεραιοτήτων και μελέτη για σύστημα ανταλλάξιμων πιστώσεων για επενδύσεις σε συγκεκριμένα σχέδια·

59.   εκτιμά ότι πρέπει να προωθηθεί μέσω αναπτυξιακών πολιτικών η οικοδόμηση τοπικής Ε&Α και παραγωγικής ικανότητας μέσω της μεταφοράς και της κοινής χρήσης τεχνολογίας·

60.   επικροτεί τη στήριξη που προσφέρει η Επιτροπή στο σχέδιο προεπιλογής της ΠΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της και ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με την ΠΟΥ, προκειμένου να ενισχύσει και να επεκτείνει την ικανότητά της να εφαρμόσει το σχέδιο·

61.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν ενεργά την εφαρμογή της διακήρυξης της Ντόχα και να αντιταχθούν σε κάθε ενέργεια των κρατών μελών του ΠΟΕ που υπονομεύει τις ομόφωνες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει με τη διακήρυξη για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη δημόσια υγεία, κυρίως μέσω της διαπραγμάτευσης ρητρών "TRIPS plus" στο πλαίσιο περιφερειακών συμφωνιών ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών·

62.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ C 87 E της 11.4.2002, σ. 244.
(2) ΕΕ C 39 E της 13.2.2004, σ. 58.
(3) ΕΕ C 76 Ε της 25.3.2004, σ. 441.
(4) Έκκληση δέσμευσης που κοινοποιήθηκε κατά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου που διοργάνωσαν το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία (UNFPA), το Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HΙV και το AIDS (UNAIDS) και η Family Care International, Νέα Υόρκη, 7 Ιουνίου 2004.
(5) Kείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2005)0077 .
(6) Kείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2005)0115 .
(7) Έκθεση προόδου της ΠΟΥ και UNAIDS "3 by 5", Δεκέμβριος 2004.
(8) ΕΕ L 135 της 3.6.2003, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1876/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 326 της 29.10.2004, σ. 22).
(9) Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 222, Attitudes towards Development Aid (Στάση των πολιτών όσον αφορά την αναπτυξιακή ενίσχυση), Φεβρουάριος 2005.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαρτίου 2006Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου