Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté textyJiné formáty
Středa 25. dubna 2007 - ŠtrasburkKonečné znění
 Předávání údajů z národních účtů ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o předávání údajů z národních účtů (KOM(2005)0653 – C6-0438/2005 – 2005/0253(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o předávání údajů z národních účtů
 Mnohostranná dohoda o vytvoření Společného evropského vzdušného prostoru *
 Změna ustanovení hlavy IV Smlouvy o ES - Soudní dvůr Evropských splečenství *
 Rámcová dohoda o mnohostranném programu Ruské federace pro životní prostředí v jaderné oblasti a protokol o právních nárocích, soudním řízení a náhradě škody k této rámcové dohodě *
 Společná pravidla v oblasti ochrany civilního letectví ***II
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (14039/1/2006 – C6-0041/2007 – 2005/0191(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002
 Vyhodnocení a řízení záplav ***II
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (12131/6/2006 – C6-0038/2007 – 2006/0005(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
 Léčivé přípravky pro moderní terapii ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 (KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 –2005/0227 (COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č.726/2004
 Trestní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES , která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví
 Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (KOM(2005)0589 – C6-0004/2006 –2005/0239 (COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES , kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel
 Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES (KOM(2005)0590 – C6–0056/2006 – 2005/0240(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES
 Odpovědnost dopravců zajišťujících lodní dopravu v případě nehody ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod (KOM(2005)0592 – C6-0057/2006 – 2005/0241(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod
 Státní přístavní inspekce ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (KOM(2005)0588 – C6-0028/2006 – 2005/0238(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ESo státní přístavní inspekci (přepracované znění)
 Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) (KOM(2005)0587 – C6-0038/2006 –2005/0237(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. dubna 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/.../ES, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění)
 Vytvoření dočasného výboru pro změnu klimatu
 Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES
 Mnohostranná dohoda o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru
 Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů
 Transatlanticke vztahy
 Zpráva o prokroku Chorvatska za rok 2006
Texty
Konečné znění (787 kb)
Poslední aktualizace: 8. února 2011Právní upozornění