Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa 26. září 2007 - ŠtrasburkKonečné znění
 Evropský technologický institut ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. září 2007 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský technologický institut (KOM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 26. září 2007 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut
 Pravidla pro výkon volebního práva ve volbách do EP *
 Půda vyňatá z produkce na rok 2008*
 Nebezpečné hračky vyrobené v Číně
 Směrem ke společné evropské vnější energetické politice
 Legální přistěhovalectví
 Politické priority v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví státních příslušníků třetích zemí
Texty
Konečné znění (253 kb)
Poslední aktualizace: 2. června 2008Právní upozornění