Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen tekstenAndere formaten
Dinsdag 13 november 2007 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Deelname van Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte ***
 Overeenkomst EG/Oekraïne inzake visa voor kort verblijf *
 Overnameovereenkomst EG/Oekraïne *
 Overeenkomst EG/Republiek Moldavië inzake visa voor kort verblijf *
 Overnameovereenkomst EG/Republiek Moldavië *
 Interoperabiliteit van interactieve digitale televisiediensten
 Gegevens in de visserijsector en wetenschappelijk advies over het gemeenschappelijk visserijbeleid *
 Samenstelling van de Conferentie van voorzitters (wijziging artikel 23 van het Reglement)
 Statuut van de leden (wijziging van het Reglement)
 Communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 november 2007 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk (COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 november 2007 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk
  BIJLAGE I
  BIJLAGE II
  BIJLAGE III
  BIJLAGE IV
  BIJLAGE V
 Statuten voor het Voorzieningsagentschap van Euratom *
 De rol van sport in het onderwijs
 Thematische strategie voor bodembescherming
 Wijziging Richtlijn 2003/87/EG ter integratie van de luchtvaartactiviteiten in de communautaire regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 november 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 november 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2008/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap
  BIJLAGE
 "Dys'criminatie en maatschappelijke uitsluiting van dys-kinderen
Teksten
Definitieve uitgave (300 kb)
Laatst bijgewerkt op: 28 augustus 2008Juridische mededeling