Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстовеВ друг формат
вторник, 15 януари 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Партньорства в рамките на процеса за стабилизиране и асоцииране *
 Вътрешен превоз на опасни товари (изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията) ***I
 Премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи ***I
 Летищни такси ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно летищните такси (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 януари 2008 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно летищните такси
 Износ и внос на опасни химични вещества ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химични вещества. (COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 януари 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химични вещества
  Приложение
 Схеми за социално осигуряване на наети лица, самоосигуряващи се лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността ***I
  Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на наети лица, самоосигуряващи се лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 15 януари 2008 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2008 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
 CARS 21: Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето
 Данъчно третиране на загуби при презгранични ситуации
 Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.
Текстове
Окончателна версия (286 kb)
Последно осъвременяване: 15 септември 2008 г.Правна информация