Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté textyJiné formáty
Úterý 15. ledna 2008 - ŠtrasburkKonečné znění
 Nařízení o založení partnerství v rámci procesu stabilizace a přidružení *
 Kontrola přepravy nebezpečných látek po silnici (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I
 Odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek ***I
 Letištní poplatky ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o letištních poplatcích (KOM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. ledna 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES o letištních poplatcích
 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. ledna 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
  Příloha
 Uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (KOM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. ledna 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
 CARS 21: Právní rámec úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu
 Daňové zacházení se ztrátami v přeshraničních situacích
 Strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012
Texty
Konečné znění (176 kb)
Poslední aktualizace: 15. září 2008Právní upozornění