Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne teksterAndre formater
Tirsdag den 15. januar 2008 - StrasbourgEndelig udgave
 Partnerskaber inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen *
 Transport af farligt gods ad vej (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
 Transportpriser og transportvilkår ***I
 Lufthavnsafgifter ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lufthavnsafgifter (KOM(2006)0820 - C6-0056/2007 - 2007/0013(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. januar 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om lufthavnsafgifter
 Eksport og import af farlige kemikalier ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om eksport og import af farlige kemikalier (KOM(2006)0745 - C6-0439/2006 - 2006/0246(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. januar 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om eksport og import af farlige kemikalier
  Bilag
 Sociale sikringsordninger ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (KOM(2007)0159 - C6-0104/2007 - 2007/0054(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. januar 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet
 CARS 21: Lovramme for automobiler
 Skattemæssig behandling af underskud
 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
Tekster
Endelig udgave (170 kb)
Seneste opdatering: 15. september 2008Juridisk meddelelse