Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstidMuud formaadid
Teisipäev, 15. jaanuar 2008 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Euroopa partnerlus stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi raames *
 Direktiivi 95/50/EÜ muutmine seoses komisjoni rakendusvolitustega ***I
 Veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamine ***I
 Lennujaamamaksud ***I
  Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lennujaamamaksude kohta (KOM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15 . jaanuaril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ lennujaamamaksude kohta
 Ohtlike kemikaalide eksport ja import ***I
  Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15 . jaanuaril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta
  Lisa
 Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamine ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes ***I
  Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes (KOM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 15. jaanuaril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes
 CARS 21: konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriv raamistik
 Piiriülene maksustamine kahjumi korral
 Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007-2012
Tekstid
Lõplik väljaanne (165 kb)
Viimane päevakajastamine: 15. september 2008Õigusalane teave