Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Tiistai 15. tammikuuta 2008 - StrasbourgLopullinen painos
 Kumppanuuksien solmiminen osana vakautus- ja assosiaatioprosessia *
 Vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastukset (komission täytäntöönpanovalta) ***I
 Syrjinnän poistaminen kuljetusmaksuista ja -ehdoista ***I
 Lentoasemamaksut ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lentoasemamaksuista (KOM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15 . tammikuuta2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi lentoasemamaksuista,
 Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15 . tammikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista
  Liite
 Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta (KOM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. tammikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 muuttamisesta
 CARS 21: Kilpailukykyisen autoteollisuuden sääntelykehys
 Tappioiden verokohtelu rajatylittävissä tilanteissa
 Yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia vuosiksi 2007–2012
Tekstit
Lopullinen painos (175 kb)
Päivitetty viimeksi: 15. syyskuuta 2008Oikeudellinen huomautus