Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstaiKiti formatai
Antradienis, 2008 m. sausio 15 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 Partnerystės stabilizavimo ir asociacijos proceso metu *
 Pavojingų krovinių vežimo keliais tikrinimas (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I
 Diskriminavimo panaikinimas transporto įkainių ir sąlygų atžvilgiu ***I
 Oro uostų mokesčiai ***I
  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl oro uostų rinkliavų (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 –2007/0013 (COD))
  Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. sausio 15 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/.../EB dėl oro uostų rinkliavų
 Pavojingų cheminių medžiagų eksportas ir importas ***I
  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. sausio 15 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo
  Priedas
 Socialinės apsaugos sistemų taikymas pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje ***I
  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. sausio 15 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008, keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje
 CARS 21: konkurencinga automobilių pramonės reglamentavimo sistema
 Nuostolių apmokestinimo tvarka tarpvalstybiniais atvejais
 Bendrijos 2007–2012 m. darbuotojų sveikatos ir saugos strategija
Tekstai
Galutinė teksto versija (169 kb)
Atnaujinta: 2008 m. rugsėjo 15 d.Teisinis pranešimas