Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie tekstiCiti formāti
Otrdiena, 2008. gada 15. janvāra - StrasbūraGalīgā redakcija
 Partnerību izveidošana atbilstīgi stabilizācijas un asociācijas procesam *
 Direktīvas 95/50/EK attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām grozīšana ***I
 Diskriminācijas atcelšana pārvadājumu cenās un nosacījumos ***I
 Lidostu nodevas ***I
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 15. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lidostu nodevām (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 15. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK par lidostu nodevām
 Bīstamo ķīmisko vielu eksports un imports ***I
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 15. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 15. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu
  Pielikums
 Sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošana darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā ***I
  Eiropas Parlamenta 2008. gada 15. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. 15. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008 , ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā
 CARS 21 : konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskais regulējums
 Nodokļu režīms attiecībā uz zaudējumiem pārrobežu situācijās
 Kopienas stratēģija veselības aizsardzībai un drošībai darbā 2007.–2012. gadam
Teksti
Galīgā redakcija (172 kb)
Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 15. septembraJuridisks paziņojums