Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen tekstenAndere formaten
Dinsdag 15 januari 2008 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Opzetten van Europese partnerschappen in het kader van het stabilisatie- en associatieproces *
 Wijziging van Richtlijn 95/50/EG op het gebied van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden ***I
 Opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden ***I
 Luchthavengelden ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 januari 2008 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2008/…/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden
 In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 januari 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen
  BIJLAGE
 Toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 januari 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen
 CARS 21: een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie
 Fiscale behandeling van verliezen in grensoverschrijdende situaties
 Communautaire strategie 2007-2012 voor gezondheid en veiligheid op het werk
Teksten
Definitieve uitgave (183 kb)
Laatst bijgewerkt op: 15 september 2008Juridische mededeling