Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęteInne formaty
Wtorek, 15 stycznia 2008 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Partnerstwo w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego*
 Kontrola transportu towarów niebezpiecznych drogą lądową (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I
 Zniesienie dyskryminacji w zakresie stawek i warunków transportu ***I
 Opłaty lotniskowe ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 stycznia 2008 r . w celu przyjęcia dyrektywy 2008/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych
 Wywóz i przywóz niebezpiecznych chemikaliów ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 stycznia 2008 r . w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
  Załącznik
 Stosowanie systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 stycznia 2008 r . w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie
 CARS 21: ramy prawne podstawą dla zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego
 Przepisy podatkowe a straty w sytuacjach transgranicznych
 Wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012
Teksty
Wersja ostateczna (181 kb)
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2008Informacja prawna