Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptateAlte formate
Marţi, 15 ianuarie 2008 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Parteneriate în cadrul procesului de stabilizare și asociere *
 Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (Competenţe de executare conferite Comisiei) ***I
 Eliminarea discriminărilor în materie de tarife şi condiţii de transport ***I
 Taxele de aeroport ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind taxele de aeroport (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 ianuarie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind tarifele de aeroport
 Exportul şi importul de produse chimice periculoase***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase (COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 ianuarie2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase
  ANEXĂ
 Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii (COM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 ianuarie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii
 CARS 21: un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele
 Regimul fiscal aplicabil pierderilor în situațiile transfrontaliere
 Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă
Texte
Ediţie definitivă (192 kb)
Ultima actualizare: 15 septembrie 2008Notă juridică