Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté textyIné formáty
Utorok, 15. januára 2008 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Založenie partnerstiev v rámci procesu stabilizácie a pridruženia *
 Zmena a doplnenie smernice 95/50/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu ***I
 Odstránenie diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy ***I
 Letiskové poplatky ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o letiskových poplatkoch (KOM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD))
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. januára 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES o letiskových poplatkoch
 Vývoz a dovoz nebezpečných chemikálií ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. januára 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií
  Príloha
 Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (KOM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. januára 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva
 CARS 21: Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel
 Daňové zaobchádzanie so stratami v cezhraničných prípadoch
 Stratégia Spoločenstva v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2007 - 2012
Texty
Finálna verzia (175 kb)
Posledná úprava: 15. septembra 2008Právne oznámenie