Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedilaDrugi formati
Torek, 15. januar 2008 - StrasbourgKončna izdaja
 Partnerstva v okviru stabilizacijskega in pridružitvenega procesa *
 Sprememba Direktive 95/50/ES v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili ***I
 Odprava diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz ***I
 Letališke pristojbine ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o letaliških pristojbinah (KOM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013 (COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 15. januarja 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o letaliških pristojbinah
 Izvoz in uvoz nevarnih kemikalij ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246 (COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 15. januarja 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
  Priloga
 Uporaba sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti ***I
  Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. januarja 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (KOM(2007)0159 – C6-0104/2007 – 2007/0054(COD))
  Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 15. januarja 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti
 CARS 21: Konkurenčen ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo
 Davčna obravnava izgub v čezmejnih primerih
 Strategija Skupnosti 2007–2012 o zdravju in varnosti pri delu
Besedila
Končna izdaja (160 kb)
Zadnja posodobitev: 15. september 2008Pravno obvestilo