Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 16. jaanuar 2008 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Ühise põllumajanduspoliitika raames loodud kaugseire rakenduste kaudu võetavad meetmed *
 Tarbijakrediidilepingud ***II
  Euroopa Parlamendi 16 . jaanuari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ (9948/2/2007 – C6-0315/2007 – 2002/0222(COD))
  Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 16. jaanuaril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ
 Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamine
 Täiskasvanuharidus: kunagi ei ole hilja õppida
Tekstid
Lõplik väljaanne (138 kb)
Viimane päevakajastamine: 15. september 2008Õigusalane teave