Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 16 ianuarie 2008 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Acţiuni ce trebuie întreprinse prin intermediul aplicaţiilor de teledetecţie instituite în cadrul PAC *
 Credit pentru consumatori ***II
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2008 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (9948/2/2007 – C6-0315/2007 – 2002/0222(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 16 ianuarie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului
 Strategie a UE privind drepturile copilului
 Educaţia adulţilor: niciodată nu este prea târziu să înveţi
Texte
Ediţie definitivă (158 kb)
Ultima actualizare: 15 septembrie 2008Notă juridică