Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 16 januari 2008 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Åtgärder att vidta genom fjärranalystillämpningar som inrättats inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken *
 Konsumentkrediter ***II
  Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal och upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG (9948/2/2007 – C6-0315/2007 – 2002/0222(COD))
  Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 16. januari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om konsumentkreditavtal och upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG
 Mot en EU-strategi för barnets rättigheter
 Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära
Texter
Slutlig utgåva (147 kb)
Senaste uppdatering: 15 september 2008Rättsligt meddelande