Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen tekstenAndere formaten
Donderdag 31 januari 2008 - BrusselDefinitieve uitgave
 Taken van de Voorzitter (wijziging van artikel 19 van het Reglement)
 Vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 31 januari 2008 over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Cyprus, Hongarije, Letland, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa, met het oog op doorreis over hun grondgebied (COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 januari 2008 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. .../2008/EG van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door Bulgarije, Cyprus en Roemenië van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa, met het oog op doorreis over hun grondgebied
 Controle van personen aan de buitengrenzen (Zwitserland en Liechtenstein) ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 31 januari 2008 over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 896/2006/EG tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door de lidstaten, met het oog op doorreis over hun grondgebied, van bepaalde door Zwitserland en Liechtenstein afgegeven verblijfstitels (COM(2007)0508 – C6-0280/2007 – 2007/0186(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 januari 2008 met het oog op de aanneming van Beschikking nr. .../2008/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 896/2006/EG tot instelling van een vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen, gebaseerd op de eenzijdige erkenning door de lidstaten, met het oog op doorreis over hun grondgebied, van bepaalde door Zwitserland en Liechtenstein afgegeven verblijfstitels
 Statistieken over aquacultuur ***I
  Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 31 januari 2008 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur (COM(2006)0864 – C6-0005/2007 – 2006/0286(COD))
  Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 31 januari 2008 met het oog op de aanneming van Verordening (EG) nr. .../2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indiening door de lidstaten van statistieken over aquacultuur en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 788/96
 Samenwerking tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten *
 Europese Onderzoeksruimte: nieuwe perspectieven
 Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***II
 Iran
 Resultaten van de Conferentie op Bali over klimaatverandering
 Actieplan voor energie-efficiëntie – Het potentieel realiseren
 Een beleid om in de Europese visserij ongewenste bijvangsten te verminderen en de teruggooi uit te bannen
 Een Europese Roma-strategie
Teksten
Definitieve uitgave (207 kb)
Laatst bijgewerkt op: 2 maart 2009Juridische mededeling