Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottatiFormati oħra
L-Erbgħa, 11 ta' Marzu 2009 - StrasburguVerżjoni finali
 L-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud fuq l-importazzjoni finali ta" ċerti oġġetti (verżjoni kodifikata) *
 Salarji bażiċi u l-allowances applikabbli għall-persunal tal-Europol *
 Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE
  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE, skont il-punt 26 tal-Ftehima Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (COM(2009)0023 – C6-0040/2009 – 2009/2007(ACI))
  ANNESS
 Abbozz ta' Baġit ta' emenda Nru 1/2009 : għargħar fir-Rumanija
 Regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi (tfassil mill-ġdid) ***III
 Regoli u Standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri (tfassil mill-ġdid) ***III
 Kontroll ta' l-Istat tal-Port (tfassil mill-ġdid) ***III
 Sistema Komunitarja ta' informazzjoni u monitoraġġ tat-traffiku tal-vapuri ***III
 Investigazzjoni ta" inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu ***III
 Ir-responsabilità ta" trasportaturi ta' passiġġieri bil-baħar fil-każ ta' aċċidenti ***III
 Assigurazzjoni tas-sidien ta' vapuri għal pretensjonijiet marittimi ***II
 Il-konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-bandiera ***II
 Tassazzjoni fuq vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi ***I
  Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar il-proposta għal-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta'merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD))
  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Marzu 2009 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2009/.../KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/62/KE dwar il-ħlas li jrid isir minn vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi
  ANNESS
 L-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (tfassil mill-ġdid) ***I
  Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (tfassil mill-ġdid) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
  Regolament (KE) Nru .../2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni (tfassil mill-ġdid)
  ANNESS
 Linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri *
 Regoli ta' Proċedura: estensjoni tal-applikabilità tal-Artikolu 139
 Is-sitwazzjoni soċjali tar-Roma u t-titjib tal-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol fl-UE
 Aġġustamenti għall-isfidi bħala parti mill-provvista taż-żejt
 Trasport aktar ekoloġiku u l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni
 Kunsill Ewropew: L-Istrateġija ta' Liżbona
 Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima
 Linji gwida għall-politika tal-impjiegi
 Pjan Ewropew għall-Irkupru Ekonomiku
 Politika ta' Koeżjoni: Investiment fl-ekonomija reali
Testi
Verżjoni finali (519 kb)
Aġġornata l-aħħar: 2 ta' Diċembru 2009Avviż legali