Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie tekstiCiti formāti
Ceturtdiena, 2009. gada 26. novembra - StrasbūraGalīgā redakcija
 Eiropas Brīvprātīgā darba gads (2011) *
 EK un Ukrainas nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā *
 Statūti Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā (IPEEC) un Memorands par to, ka sekretariātu Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā veidos Starptautiskās enerģētikas aģentūras paspārnē *
 2009. gada paplašināšanās stratēģija attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm, Islandi un Turciju
 Vardarbības pret sievietēm izskaušana
 Politisks risinājums pirātisma problēmai Somālijas piekrastē
 Vide, kas brīva no tabakas dūmiem
 Starptautiskās Darba organizācijas atjaunināto konvenciju ratifikācija un īstenošana
 ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas augstākā līmeņa sanāksme un nodrošinātība ar pārtiku
 Nikaragva
 Laosa un Vjetnama
 Ķīna: mazākumtautību tiesības un nāvessoda piemērošana
Teksti
Galīgā redakcija (206 kb)
Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 14. septembraJuridisks paziņojums