Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texterAndra textformat
Torsdagen den 26 november 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Europeiska året för volontärarbete (2011) *
 Avtalet om tekniskt och vetenskapligt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ukraina *
 Stadga för Internationella partnerskapet för samarbete om energieffektivitet (IPEEC) och samförståndsavtal om att vid Internationella energiorganet inrätta sekretariatet för Internationella partnerskapet för samarbete om energieffektivitet *
 2009 års strategidokument för utvidgningen gällande länderna på västra Balkan, Island och Turkiet
 Avskaffande av våld mot kvinnor
 För en politisk lösning beträffande piratverksamhet utanför Somalias kust
 Rökfria miljöer
 Ratificeringen och genomförandet av de uppdaterade ILO-konventionerna
 FAO-toppmötet och tryggad livsmedelsförsörjning
 Nicaragua
 Laos och Vietnam
 KINA: minoriteters rättigheter och tillämpningen av dödsstraff
Texter
Slutlig utgåva (204 kb)
Senaste uppdatering: 14 september 2010Rättsligt meddelande