Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptateAlte formate
Miercuri, 10 martie 2010 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale în ceea ce privește microentitățile ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 martie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte microentităţile, a Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale (COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))
  Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 martie 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte microentităţile, a Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale
 UE 2020- Măsuri adoptate în urma Consiliului European informal din 11 februarie 2010
 Aplicarea recomandărilor din raportul Goldstone referitoare la Israel şi Palestina
 Situaţia societăţii civile şi a minorităţilor naţionale din Belarus
 Impozitarea tranzacţiilor financiare
 Spațiul unic de plăți în euro
 Acordul comercial împotriva contrafacerii (ACTA)
 Regulament privind aplicarea unui sistem de preferinţe tarifare generalizate
 Raportul anual 2008 privind PESC
 Punerea în aplicare a Strategiei europene de securitate şi a politicii de securitate şi apărare comune
 Tratatul de neproliferare
Texte
Ediţie definitivă (267 kb)
Ultima actualizare: 30 noiembrie 2010Notă juridică