Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté textyJiné formáty
Čtvrtek 11. listopad 2010 - BruselKonečné znění
 Uvolnění Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Irsko - SR Technics
  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2010 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2009/021 IE/SR Technics, Irsko) (KOM(2010)0489 – C7-0280/2010 – 2010/2214(BUD))
  PŘÍLOHA
 Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Kryzstofa Liseka
 Správci alternativních investičních fondů ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/…/ES (KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. listopadu 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010
 Změna nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (KOM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. listopadu 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
 Změna nařízení (ES) č. 663/2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2010 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 663/2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky (KOM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. listopadu 2010 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 663/2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky.
 Nadcházející summit EU-USA a Transatlantická hospodářská rada
 Vnější strategie EU pro předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR)
 Inovační partnerství
 Posílení OBSE – úloha Evropské unie
 Demografická výzva a solidarita mezi generacemi
 Provádění rámcových programů pro výzkum
 Krize v odvětví živočišné výroby v EU
Texty
Konečné znění (239 kb)
Poslední aktualizace: 20. únor 2012Právní upozornění