Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie tekstiCiti formāti
Ceturtdiena, 2010. gada 11. novembra - BriseleGalīgā redakcija
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana: Īrija - SR Technics
  Eiropas Parlamenta 2010. gada 11. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2009/021 IE/ SR Technics, Īrija) (COM(2010)0489 – C7-0280/2010 – 2010/2214(BUD))
  PIELIKUMS
 Pieprasījums atcelt Krzysztof Lisek deputāta imunitāti
 Alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki ***I
  Eiropas Parlamenta 2010. gad 11. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par Direktīvas 2004/39/EK un Direktīvas 2009/…/EK grozījumiem (COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 11. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/.../ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010
 Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas ***I
  Eiropas Parlamenta 2010. gada 11. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 11. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2010, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas
 Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā ***I
  Eiropas Parlamenta 2010. gada 11. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā (COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))
  Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 11. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2010, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 663/2009, ar ko izveido programmu ekonomikas atveseļošanas atbalstam, piešķirot Kopienas finansiālo palīdzību projektiem enerģētikas jomā
 Gaidāmā ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi un Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksme
 ES ārējā stratēģija par pasažieru datu reģistru (PDR)
 Inovācijas partnerības
 EDSO stiprināšana ‐ Eiropas Savienības loma
 Demogrāfās problēmas un paaudžu solidaritāte
 Pētniecības pamatprogrammu īstenošanas vienkāršošana
 Krīze ES lopkopības nozarē
Teksti
Galīgā redakcija (235 kb)
Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 20. februāraJuridisks paziņojums