Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęteInne formaty
Czwartek, 11 listopad 2010 r. - BrukselaWersja ostateczna
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Irlandia - SR Technics
  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/021 IE/SR Technics z Irlandii) (COM(2010)0489 – C7-0280/2010 – 2010/2214(BUD))
  ZAŁĄCZNIK
 Wniosek o uchylenie immunitetu Krzysztofa Liska
 Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/.../UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010
 Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu
 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 663/2009 ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki ***I
  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 663/2009 ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))
  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 663/2009 poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki
 Zbliżający się szczyt UE-USA i Transatlantycka Rada Gospodarcza
 Strategia zewnętrzna UE w sprawie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)
 Partnerstwo na rzecz innowacji
 Wzmocnienie OBWE - rola Unii Europejskiej
 Wyzwanie demograficzne i solidarność międzypokoleniowa
 Realizacja programów ramowych w zakresie badań naukowych
 Kryzys w sektorze hodowlanym UE
Teksty
Wersja ostateczna (245 kb)
Ostatnia aktualizacja: 20 luty 2012Informacja prawna