Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptateAlte formate
Joi, 11 noiembrie 2010 - BruxellesEdiţie definitivă
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Irlanda-SR Technics
  Rezoluţia Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea FEG/2009/021 IE/SR Technics, introdusă de Irlanda) (COM(2010)0489 – C7-0280/2010 – 2010/2214(BUD))
  ANEXĂ
 Cererea de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Krzysztof Lisek
 Administratorii fondurilor de investiţii alternative ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2004/39/CE și 2009/…/CE (COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2010 în vederea adoptării Directivei 2011/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și Regulamentele (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010
 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ***I
  Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (COM(2010)0358 – C7-0162/2010 – 2010/0192(COD))
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație
 Modificarea Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei ***I
  Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei (COM(2010)0283 – C7-0139/2010 – 2010/0150(COD))
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei
 Viitorul summit UE-SUA şi Consiliul Economic Transatlantic
 Strategia externă a UE privind registrul cu numele pasagerilor (PNR)
 Parteneriatele pentru inovare
 Consolidarea OSCE - rolul Uniunii Europene
 Provocările demografice și solidaritatea între generații
 Implementarea programelor-cadru de cercetare
 Criza înregistrată în sectorul zootehnic din UE
Texte
Ediţie definitivă (253 kb)
Ultima actualizare: 20 februarie 2012Notă juridică