Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne teksterAndre formater
Onsdag den 24. november 2010 - StrasbourgEndelig udgave
 Forslag til ændringsbudget nr. 8/2010: Sektion III - Kommissionen - Den Europæiske Unions Solidaritetsfond: Oversvømmelser i Irland - Gennemførelse af ESF - Mål 1 (2000 til 2006)
 Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen EF/Moldova ***
 Oplysninger om receptpligtige lægemidler (fællesskabskodeks for lægemidler) ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår oplysninger til offentligheden om receptpligtige lægemidler (KOM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/.../EU om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler for så vidt angår oplysninger til patienter og offentligheden om receptpligtige lægemidler
 Oplysninger om lægemidler (fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af lægemidler) ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering for så vidt angår information til offentligheden om receptpligtige humanmedicinske lægemidler (KOM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering for så vidt angår oplysninger til offentligheden om receptpligtige humanmedicinske lægemidler
 Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ***I
  Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. november 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning) (KOM(2008)0809 - C6-0471/2008 - 2008/0240(COD))
  Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. november 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/.../EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (omarbejdning)
  BILAG
 Handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA)
Tekster
Endelig udgave (123 kb)
Seneste opdatering: 28. februar 2012Juridisk meddelelse