Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptateAlte formate
Joi, 17 februarie 2011 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Clauza de salvgardare bilaterală a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 februarie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului, de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale a Acordului de liber schimb între UE şi Coreea (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 februarie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale a Acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Republica Coreea
  AnexA I
  ANEXA II
 Acordarea garanţiei UE pentru BEI în cazul pierderilor rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte realizate în afara UE ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 17 februarie 2011 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene (COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 februarie 2011 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene [AMENDAMENTUL 1, dacă nu se specifică un alt amendament]
  ANEXA I
  ANEXA II
 Acordul de liber schimb dintre UE și Republica Coreea ***
 Situația din Egipt
 Punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării
 Statul de drept în Rusia
 Strategia energetică a Băncii Mondiale
 Europa 2020
 Punerea în aplicare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre
 Orientări pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre *
 Creșterea prețurilor la alimente
 Ciocnirile de la frontiera dintre Thailanda şi Cambodgia
 Yemen: pedeapsa cu moartea în cazul delincvenţilor juvenili, în special în cazul lui Muhammed Taher Thabet Samoum
 Uganda: asasinarea lui David Kato
Texte
Ediţie definitivă (304 kb)
Ultima actualizare: 4 iunie 2012Notă juridică