Index 
Elfogadott szövegek
2011. június 23., csütörtök - BrüsszelVégleges kiadás
Az iparitermék-csomagolás Braille-írásos címkézése

Az iparitermék-csomagolás Braille-írásos címkézése
PDF 192k   DOC 32k
Az Európai Parlament 2011. június 23-i nyilatkozata az iparitermék-csomagolás Braille-írásos címkézésének önkéntes rendszeréről
P7_TA(2011)0299 P7_DCL(2011)0014

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 21. és 26. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkére,

A.   mivel az EU-tagállamok aláírták a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt,

B.   mivel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2004/27/EK irányelv 56a. cikke előírja, hogy a gyógyszerek nevét fel kell tüntetni Braille-írással a csomagolásukon,

1.   hangsúlyozza, hogy a látásukban korlátozott személyeknek joguk van az önálló életvitelhez és a teljes társadalmi részvételhez;

2.   felszólítja az Európai Bizottságot, hogy kezdeményezzen széleskörű konzultációt az érdekeltekkel a Braille-írásos iparitermékcsomagolás-címkézésre irányuló önkéntes rendszer közösségi szintű bevezetésének költségéről, hatékonyságáról és kivitelezhetőségéről. A címke legalább a termék típusáról és a szavatossági határidejéről tájékoztatna, hogy segítse a látásukban korlátozott vásárlók hozzáférését ezekhez az információkhoz; mivel nem minden gyengénlátó ismeri a Braille-írást, a javasolt konzultáción a csomagoláson szereplő információhoz való hozzáférés biztosításának alternatív módjait is meg kellene vizsgálni;

3.   felszólítja a Bizottságot, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás elveinek megfelelően biztosítson ösztönzőket az európai iparágak és vállalkozások számára a témával kapcsolatos tudatosságuk növelésének érdekében;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a nyilatkozatot az aláírók nevével(1) együtt a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és az Egyesült Nemzetek Szervezetének.

(1) Az aláírók listája a 2011. június 23-i jegyzőkönyv 1. mellékletében jelent meg (P7_PV(2011)06-23(ANN1) ).

Utolsó frissítés: 2016. november 8.Jogi nyilatkozat