Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstitMuut tiedostomuodot
Torstai 27. lokakuuta 2011 - StrasbourgLopullinen painos
 Oikeusasiamiehen vuosikertomus 2010
 Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja puitepäätöksen 2004/68/YOS kumoamisesta (KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/.../EU antamiseksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta
  LIITE
 Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määritteleminen kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi ***I
  Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi sekä myönnetyn suojelun sisällöstä (uudelleenlaatiminen) (KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))
  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 27. lokakuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/.../EU antamiseksi vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (uudelleenlaadittu)
  LIITE
 EU:n ja Australian sopimus PNR-tietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä ***
 Egyptin ja Syyrian ja erityisesti niiden kristittyjen yhteisöjen tilanne
 Ukrainan tämänhetkinen tilanne
 Mikrobilääkeresistenssin aiheuttama uhka kansanterveydelle
 Tiibet, erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhat
 Bahrain
 Rafah Nashidin tapaus Syyriassa
Tekstit
Lopullinen painos (147 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2013Oikeudellinen huomautus