Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté textyIné formáty
Štvrtok, 17. novembra 2011 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Podpora Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ
 Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky ***I
  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky (KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))
  Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. novembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky
  Príloha k legislatívnemu uzneseniu
 Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy *
 Samit EÚ – USA 28. novembra 2011
 Otvorený internet a neutralita siete v Európe
 Zákaz kazetovej munície
 Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu
 Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom
 Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu
 Boj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni
 Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv
 Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha
 Potreba záchranných služieb prístupných na čísle 112
Texty
Finálna verzia (253 kb)
Posledná úprava: 3. mája 2013Právne oznámenie