Indeks 
Teksty przyjęte
Czwartek, 15 grudnia 2011 r. - StrasburgWersja ostateczna
Poparcie dla Międzynarodowego Dnia Dziewcząt

Poparcie dla Międzynarodowego Dnia Dziewcząt
PDF 195k   DOC 33k
Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. na rzecz poparcia Międzynarodowego Dnia Dziewcząt
P7_TA(2011)0593 P7_DCL(2011)0039

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.   przypominając o 100. rocznicy Międzynarodowego Dnia Kobiet, który został ustanowiony w 1911 r. w celu uznania i upamiętnienia społecznych, politycznych i gospodarczych osiągnięć kobiet,

B.   przypominając o decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych, na mocy której w 1975 r. dzień 8 marca ogłoszono Międzynarodowym Dniem Kobiet, w którym to dniu na całym globie święci się rolę kobiet,

C. uznając, że na całym świecie badania wykazują, iż dziewczęta są bardziej narażone na ryzyko niedożywienia, ulegania przemocy lub zastraszaniu, bycia ofiarą handlu ludźmi, sprzedaży lub przymusu na rynku usług seksualnych, bycia przymuszoną do zawarcia małżeństwa w młodym wieku, ryzyko zakażenia wirusem HIV lub zagrożenia życia z powodu ciąży, która nie była ich wyborem,

1.   popiera propozycję, która zostanie wysunięta przez Kanadę na tegorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego, dotyczącą przyjęcia rezolucji ONZ, na mocy której dzień 22 września proklamowano by Międzynarodowym Dniem Dziewcząt;

2.   wzywa Unię Europejską do poparcia rezolucji ONZ w sprawie Międzynarodowego Dnia Dziewcząt;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Komisji, Radzie i parlamentom państw członkowskich.

(1) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 15 grudnia 2011 r. (P7_PV(2011)12-15(ANN1) ).

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2016Informacja prawna