Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - StrasbourgLopullinen painos
Kehitysyhteistyökasvatus ja aktiivinen maailmankansalaisuus
 Käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalaisen teemapäivän perustaminen

Kehitysyhteistyökasvatus ja aktiivinen maailmankansalaisuus
PDF 103k   DOC 32k
Euroopan parlamentin kannanotto 5. heinäkuuta 2012 kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen
P7_TA(2012)0302 P7_DCL(2012)0007

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon, että kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa korostetaan, että EU aikoo kiinnittää kehitysyhteistyökasvatukseen ja -valistukseen erityistä huomiota,

–   ottaa huomioon jäsennellystä vuoropuhelusta annetut päätelmät, jotka koskivat kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten asemaa kehitysyhteistyössä ja joissa EU:n jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota kehotettiin vahvistamaan kehitysyhteistyökasvatusta ja -valistusta koskevia strategioitaan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A.   ottaa huomioon, että kehitysyhteistyökasvatusta koskevan eurooppalaisen konsensusasiakirjan ”The European Consensus on Development: The contribution of Development Education and Awareness Raising” mukaan kehitysyhteistyökasvatus ja -valistus ovat keskeinen osa Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikkaa;

B.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin strategiaa tällä alalla ei ole vahvistettu, vaikka se on yksi tärkeimmistä kehitysyhteistyökasvatuksen rahoittajista Euroopassa;

C.   ottaa huomioon, että tiukassa taloustilanteessa, jota leimaavat kriisit sekä kansallismielisyyden ja populististen liikkeiden nousu, aktiivisen maailmankansalaisuuden edistäminen nousee erityisen tärkeään asemaan;

1.   kehottaa komissiota ja neuvostoa kehittämään pitkän aikavälin monialaisen eurooppalaisen strategian kehitysyhteistyökasvatusta ja -valistusta sekä aktiivista maailmankansalaisuutta varten;

2.   kehottaa jäsenvaltioita kehittämään tai vahvistamaan kansallisia kehitysyhteistyökasvatusstrategioitaan;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton sekä allekirjoittajien nimet(1) komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1) Allekirjoittajien nimet julkaistaan 5. heinäkuuta 2012 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 1 (P7_PV(2012)07-05(ANN1) ).


Käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalaisen teemapäivän perustaminen
PDF 97k   DOC 31k
Euroopan parlamentin kannanotto 5. heinäkuuta 2012 käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen
P7_TA(2012)0303 P7_DCL(2012)0010

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A.   ottaa huomioon, että unionin lainsäädäntöä kehitetään parhaillaan elintarvikkeiden laadun takaamiseksi ja että tuoreiden maitotuotteiden joukossa käsityönä valmistettu jäätelö on laatunsa ja elintarviketurvallisuuden puolesta huipputuote, jolla nostetaan arvoonsa kunkin jäsenvaltion maataloustuotteet;

B.   ottaa huomioon, että kuluttajat valitsevat yhä useammin terveellisiä, ravitsevampia ja maukkaampia elintarvikkeita, jotka on tuotettu perinteisin, ympäristöä kunnioittavin menetelmin;

C.   ottaa huomioon, että ala työllistää noin 300 000 henkilöä, etupäässä nuoria, noin 50 000 jäätelöbaarissa eri puolilla Eurooppaa ja että jäätelön kulutus on muuttumassa vähitellen ympärivuotiseksi ja sen ympäri vuoden jakautuva liikevaihto on näin ollen kasvanut satojen miljoonien eurojen suuruiseksi;

1.   pyytää jäsenvaltioita tukemaan laatutuotantoa, jota käsityönä valmistettu jäätelö edustaa, sillä kyseessä on kilpailukykyinen ala EU:n taloudessa ja samalla mahdollisuus, johon kannattaa panostaa nykyisen, myös maitotuotealaa koettelevan, kriisin aikana;

2.   perustaa käsityönä valmistetun jäätelön eurooppalaisen teemapäivän, jota vietetään 24. maaliskuuta ja jonka avulla tuetaan tätä tuotetta ja kehitetään alan gastronomista perinnettä;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet(1) jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Allekirjoittajien nimet julkaistaan 5. heinäkuuta 2012 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 2 (P7_PV(2012)07-05(ANN2) ).

Päivitetty viimeksi: 4. marraskuuta 2016Oikeudellinen huomautus