Index 
Elfogadott szövegek
2014. február 4., kedd - StrasbourgVégleges kiadás
Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtásában ***I
  Állásfoglalás
  Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében *
 Az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás ***I
  Állásfoglalás
  Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 A halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinosi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás ***
 Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011)
 Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartása
 Zbigniew Ziobro képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
 Bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén a szabad mozgás előmozdítása ***I
  Állásfoglalás
  Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása ***I
  Állásfoglalás
  Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 A szerzői és szomszédos jogok és a zeneművek jogainak online felhasználására szóló, több területre érvényes engedélyezése ***I
  Állásfoglalás
  Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankciói ***I
  Állásfoglalás
  Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek ***I
  Állásfoglalás
  Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
 Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Az Európai Számvevőszék
 A célravezető uniós szabályozás, szubszidiaritás és arányosság
 Menetrend a homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen
 A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv végrehajtása
 Az EU igazságügyi eredménytáblája
 Az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és regionális következményei
 Mezőgazdasági kisvállalkozások
 Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében
 Iratokkal nem rendelkező bevándorlónők az Európai Unióban
 Az európai acélipar

Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtásában ***I
PDF 200k   DOC 37k
Állásfoglalás
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásában való részvétele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD) ) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
P7_TA(2014)0047 A7-0467/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0427 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0179/2013 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. január 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0467/2014 ),

1.   elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásában való részvétele tekintetében történő módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2013)0198


A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 257/2014/EU rendelet.)


Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében *
PDF 197k   DOC 34k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a Grönland kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében való részvételét lehetővé tevő szabályok és eljárások meghatározásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS) ) (Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)
P7_TA(2014)0048 A7-0466/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0429 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 203. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7‑0232/2013 ),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0466/2013 ),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.


Az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás ***I
PDF 202k   DOC 41k
Állásfoglalás
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a 260/2012/EU rendeletnek az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD) ) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
P7_TA(2014)0049 A7-0036/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0937 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0008/2014 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Központi Bank 2014. január 22-i véleményére(1) ,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. január 21-i véleményére(2) ,

–   tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. január 22-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0036/2014 ),

A.   mivel sürgősségi okokból megalapozott, hogy a szavazásra a szubszidiaritás és az arányosság alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv 6. cikkében meghatározott nyolc hetes határidő lejárta előtt kerüljön sor;

1.   elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra a 260/2012/EU rendeletnek az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tekintetében történő módosításáról szóló .../ 2014/ EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2013)0449


A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 248/2013/EU rendelet.)

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


A halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinosi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás ***
PDF 196k   DOC 36k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamoknak a halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinoszi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás aláírására, megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE)) (Egyetértés)
P7_TA(2014)0050 A7-0040/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (13408/2013),

–   tekintettel a halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinoszi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodásra,

–   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdésével és 218. cikkének (5) bekezdésével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, továbbá 218. cikkének (8) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0389/2013 ),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A7-0040/2014 ),

1.   egyetért a Tanács határozattervezetével;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011)
PDF 365k   DOC 64k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2011. évi 29. éves jelentésről (2013/2119(INI) )
P7_TA(2014)0051 A7-0055/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2011. évi 29. éves jelentésre (COM(2012)0714 ),

–   tekintettel a Bizottság „Az EU Pilot értékelő jelentése” című dokumentumára (COM(2010)0070 ),

–   tekintettel a Bizottság „Az EU Pilot második értékelő jelentése” című dokumentumára (COM(2011)0930 ),

–   tekintettel „Az eredmények Európája – a közösségi jog alkalmazása” című, 2007. szeptember 5-i bizottsági közleményre (COM(2007)0502 ),

–   tekintettel „A panaszossal való kapcsolattartás a közösségi jog megsértése tekintetében” című, 2002. március 20-i bizottsági közleményre (COM(2002)0141 ),

–   tekintettel „Az uniós jog alkalmazása tárgyában a panaszosokkal való kapcsolattartás korszerűsítése” című, 2012. április 2-i bizottsági közleményre (COM(2012)0154 ),

–   tekintettel az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2009. évi huszonhetedik éves jelentésről szóló, 2011. szeptember 14-i állásfoglalására(1) ,

–   tekintettel az Európai Parlament Jogi Szolgálatának „A jogsértés kivizsgálási szakaszában lévő ügyekkel kapcsolatos információhoz való hozzáférés az EU Pilottal és az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló éves jelentéssel összefüggésben” című, 2013. november 26-i jogi véleményére,

–   tekintettel az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentést kiegészítő bizottsági szolgálati munkadokumentumokra (SWD(2012)0399 és SWD(2012)0400 ),

–   tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság, valamint a Petíciós Bizottság véleményére (A7-0055/2014 ),

A.   mivel a Lisszaboni Szerződés az uniós jog végrehajtásának, alkalmazásának és érvényesítésének megkönnyítését célzó számos új jogalapot vezetett be;

B.   mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke értelmében a megfelelő ügyintézéshez való jog azt jelenti, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió intézményei, szervei és hivatalai részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék;

C.   mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 298. cikkében foglaltak értelmében feladataik ellátása során az Unió intézményei, szervei és ügynökségei a nyitott, hatékony és független európai igazgatásra támaszkodnak;

D.   mivel az Európai Parlament Jogi Szolgálata szerint az EU Pilot nevű online platform, amelyet a tagállamok és a Bizottság az uniós jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos problémák ténybeli és jogbeli hátterének tisztázására használnak, nem rendelkezik jogi státusszal, és mivel az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás értelmében az utóbbi a felszólító levéltől kezdődően összefoglaló információt bocsát a Parlament rendelkezésére valamennyi kötelezettségszegési eljárásra vonatkozóan, eseti alapon is, és csak az EU Pilot adatbázisában található személyes adatokhoz való hozzáférést tagadhatja meg;

1.   megismétli, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 17. cikkében foglaltak értelmében a Bizottság alapvető szerepe, hogy „a Szerződések őreként” járjon el; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy a Bizottság azon hatásköre és kötelessége(2) , hogy felügyelje az uniós jog alkalmazását, és többek között jogsértési eljárásokat indítson a szerződésekben megállapított kötelezettségeknek eleget nem tevő tagállamok ellen, az Unió jogrendjének egyik sarokköve, és mint ilyen összhangban van a jogállamiságon alapuló Unió elképzelésével;

2.   megjegyzi, hogy éves jelentése(3) szerint a Bizottság az elmúlt években egyre kevesebb új jogsértési eljárást indított: míg 2009-ben 2900, 2010-ben 2100, 2011-ben pedig 1775 ilyen eljárás indult; megjegyzi továbbá, hogy az éves jelentés szerint a késedelmes átültetéssel kapcsolatos ügyek száma az elmúlt néhány évben nőtt (2011-ben 1185, 2010-ben 855, míg 2009-ben 531 ilyen eset volt), és hogy a kötelezettségszegés kockázatának leginkább kitett négy terület a környezetvédelem (17%), belső piac (15%), a közlekedés (15%) és az adóügy (12%);

3.   megállapítja, hogy 2011-ben csökkent azon kötelezettségszegési esetek aránya, amelyeket azelőtt lezártak, hogy a Bíróság elé kerültek volna (60,4%), szemben a lezárt esetek 88%-ával 2010-ben; úgy véli, hogy alapvető fontosságú a tagállami fellépések gondos nyomon követésének folytatása, mivel az Európai Parlamenthez benyújtott egyes petíciók és a Bizottsághoz benyújtott egyes panaszok olyan problémákra utalnak, amelyek az ügyek lezárását követően is megoldatlanok maradnak;

4.   megjegyzi, hogy összesen 399 kötelezettségszegési ügyet zártak le azért, mert az érintett tagállamok bizonyították, hogy megfelelnek az uniós jogszabályoknak, továbbá e tagállamok komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy bírósági eljárás nélkül oldják meg kötelezettségszegési ügyeiket; azt is megjegyzi, hogy a Bíróság 2011-ben 62 ítéletet hozott az EUMSZ 258. cikke alapján, amelyből 53 esetben (85%) a Bizottság javára ítélt;

5.   aggodalmát fejezi ki a késedelmes átültetéssel kapcsolatos tagállami kötelezettségszegések folyamatos növekedése miatt, tekintve, hogy 2011 végén 763 késedelmes átültetéssel kapcsolatos ügy volt még mindig lezáratlan, ami az előző évhez képest 60%-os növekedést jelent;

6.   megjegyzi, hogy 2011 végén a Bizottság az első késedelmes átültetéssel kapcsolatos kötelezettségszegést a Bíróság elé terjesztette, és az EUMSZ 260. cikkének (3) bekezdése szerinti pénzügyi szankciókat kért;

7.   úgy véli azonban, hogy ezek a statisztikai adatok nem adnak pontos képet az uniós jog betartásának tényleges hiányosságairól, csupán a legsúlyosabb jogsértéseket és a véleményüknek leginkább hangot adó személyek vagy jogalanyok panaszait tükrözik; megjegyzi, hogy a Bizottság jelenleg sem a szükséges szakpolitikával, sem forrásokkal nem rendelkezik ahhoz, hogy rendszeresen azonosítsa a jogszabályok végre nem hajtásának valamennyi esetét és érvényt szerezzen a jogszabályoknak(4) ;

8.   felhívja a figyelmet arra, hogy egy irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot ismertető nyilatkozatokra („megfelelési táblázatokra”) vonatkozóan az uniós intézmények között kötött megállapodás 2011. november 1-jén lépett hatályba, és hogy ezért annak végrehajtását ebben az éves jelentésben nem lehetett értékelni;

9.   elvárja, hogy a Bizottság 2014. november 1-jéig kerítsen sort az első felülvizsgálatra, ahogyan arra az éves jelentésben ígéretet tett;

10.   úgy véli, hogy az EUMSZ 258. és 260. cikke szerinti kötelezettségszegési eljárások működése tekintetében a Bizottságnak biztosítania kell a Parlamenthez benyújtott petíciók és a Bizottsághoz benyújtott panaszok egyenrangú kezelését;

11.   rámutat arra, hogy az Európai Unió polgárai által benyújtott petíciók az uniós jog megsértésére hivatkoznak, különösen az alapjogok, a környezet, a belső piac és a tulajdonjogok terén; úgy véli, hogy a petíciók azt bizonyítják, hogy még mindig széles körben és gyakran előfordul az uniós jog nem teljes körű átültetése vagy helytelen alkalmazása;

12.   felhívja a Bizottságot, hogy tegye az uniós jog betartatását valódi politikai prioritássá, amelynek érdekében működjön szorosan együtt a Parlamenttel; ez utóbbi köteles a) megtartani a Bizottság politikai elszámoltathatóságát, és b) társjogalkotóként meggyőződni arról, hogy a jogalkotási munka folyamatos javítása érdekében teljes körűen tájékozott;

13.   megjegyzi, hogy a panaszkezelési eljárások során a megfelelést ösztönző eszközöket és az EP ellenőrzéshez való jogát következetesen kell alkalmazni, illetve gyakorolni;

14.   megjegyzi, hogy a kötelezettségszegési eljárás két szakaszból áll: az adminisztratív (vizsgálati) szakaszból és a Bíróság előtt zajló bírósági szakaszból; megjegyzi, hogy a Bizottság elismeri, hogy „az ellenőrző munkához jelentős mértékben hozzájárulnak a polgárok, vállalkozások és érdekelt szervezetek azáltal, hogy jelentik, ha a tagállami hatóságok nem megfelelően ültetik át, illetve alkalmazzák az uniós jogot”; megjegyzi továbbá, hogy „észlelésüket követően a problémák orvoslása érdekében a Bizottság és az érintett tagállam kétoldalú megbeszéléseket folytat, lehetőleg az EU Pilot platformján keresztül”(5) ;

15.   ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy az EU Pilot meghatározása szerint a Bizottság és a tagállamok közötti kétoldalú megbeszélések platformja(6) , amely nem rendelkezik jogi státusszal, csupán a Bizottság igazgatási autonómiája keretében a kötelezettségszegési eljárást megelőzően alkalmazott egyszerű munkaeszköz(7) ;

16.   sajnálatát fejezi ki az EU Pilot jogi státuszának hiánya miatt, és úgy véli, hogy a legitimitás csak az átláthatóság, valamint a panaszosok és az Európai Parlament EU Pilotban való részvételének lehetővé tételével biztosítható, míg a jogszerűség egy olyan jogilag kötelező erejű jogi aktus mielőbbi elfogadásával biztosítható, amely tartalmazza a kötelezettségszegés kivizsgálási szakaszában és a kötelezettségszegési eljárás során alkalmazandó szabályokat”, ahogy ez a nemrégiben elkészült parlamenti tanulmányban(8) is olvasható; úgy véli, hogy egy ilyen jogilag kötelező erejű jogi aktusnak tisztáznia kell az egyéni panaszosok és a Bizottság jogait és kötelezettségeit, és arra kell törekednie, hogy lehetővé tegye a panaszosok EU Pilotban való lehető legnagyobb mértékű részvételét, legalább az eljárás különböző szakaszaival kapcsolatos tájékoztatásuk biztosításával;

17.   ezzel összefüggésben sajnálatának ad hangot amiatt, hogy nem követték nyomon korábbi állásfoglalásait, sem azon felhívását, hogy az EUMSZ 298. cikke alapján elfogadott rendelet formájában szabályozzák a kötelező szabályokat, amelyek meghatározzák a kötelezettségszegési, illetve az azt megelőző eljárás egyes szempontjait, beleértve az értesítéseket, a kötelező erejű határidőket, a meghallgatáshoz való jogot, az indokolási kötelezettséget, továbbá valamennyi személy azon jogát, hogy hozzáférjen a rá vonatkozó dokumentumokhoz, erősítve ezzel a polgárok jogait és biztosítva az átláthatóságot;

18.   úgy véli, hogy az „EU Pilot” platformjának megvalósítását a panasztevőkkel szembeni átláthatóság tekintetében javítani kell; kéri, hogy nyújtsanak számára hozzáférést a valamennyi panaszt tartalmazó adatbázishoz, hogy a Parlament elláthassa ellenőrző szerepét a Bizottság mint a Szerződések őre felett;

19.   hangsúlyozza a jó igazgatási gyakorlat fontosságát, és felszólít arra, hogy az EUMSZ 298. cikkét jogalapul véve rendelet formájában hozzanak létre egy eljárási kódexet, amely meghatározza a szabálysértési eljárás különböző szempontjait;

20.   ezért ismét felhívja a Bizottságot, hogy az EUMSZ 298. cikke jelentette jogalapnak megfelelő rendelet formájában javasoljon jogilag kötelező erejű szabályokat, hogy ezáltal biztosítsa az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke szerint a polgárokat megillető megfelelő ügyintézéshez való jog teljes körű tiszteletben tartását;

21.   emlékeztet arra, hogy a Parlamenttel fenntartott kapcsolatokról szóló felülvizsgált keretmegállapodásban a Bizottság vállalja, hogy „a felszólító levéltől kezdődően összefoglaló információt bocsát a Parlament rendelkezésére valamennyi jogsértési eljárásra vonatkozóan, beleértve esetenként a Parlament kérésére a jogsértési eljáráshoz kapcsolódó kérdéseket”, és elvárja, hogy e záradékot a gyakorlatban is jóhiszeműen alkalmazzák;

22.   ezért megismétli, hogy a Parlamentnek joga van ahhoz, hogy „részletes tájékoztatást kapjon azokról a konkrét jogi aktusokról vagy rendelkezésekről, amelyek átültetésével kapcsolatban problémák merülnek fel, valamint az egyes jogi aktusokhoz vagy rendelkezésekhez kapcsolódó panaszok számáról(9) , továbbá, hogy míg a Bizottságnak jogában áll megtagadni az Európai Parlamenttől az EU Pilot adatbázisban található személyes adatokhoz való hozzáférést, a Parlamentnek jogában áll névtelen információt kérni annak érdekében, hogy teljes mértékben tisztában legyen az uniós jog végrehajtására és alkalmazására vonatkozó valamennyi szemponttal(10) ;

23.   üdvözli, hogy valamennyi tagállam részt vesz az EU Pilot projektben; reméli, hogy ennek következtében tovább csökken a kötelezettségszegési eljárások száma; kéri az EU Pilot projektről a polgárok bővebb tájékoztatását;

24.   úgy véli, hogy az EU Pilotnak, valamint általában az uniós jog megsértésével kapcsolatos eseteknek és a kötelezettségszegési eljárást megelőző és az azt követő eljárással kapcsolatos releváns információhoz való parlamenti hozzáférésnek egy jövőbeli intézményközi megállapodás kapcsán lényeges napirendi pontként kell szerepelnie;

25.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, az európai ombudsmannak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1) HL C 51. E, 2013.2.22., 66. o.
(2) Az EUMSZ 258. és 260. cikke rögzíti a Bizottság hatáskörét egy adott tagállam elleni jogsértési eljárás elindítására vonatkozóan. Különösképpen a 258. cikk mondja ki, hogy a Bizottság „indokolással ellátott véleményt ad”, ha megítélése szerint egy tagállam a Szerződésekből eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette.
(3) A Bizottság jelentése – Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011) (COM(2012)0714 ), 2–3. o.
(4) Az uniós jog végrehajtását és alkalmazását biztosító eszközök és hatékonyságuk értékelése, Brüsszel, 2013., 11. o.
(5) A Bizottság jelentése (COM(2012)0714 ), 7. o.
(6) Lásd az előző bekezdésben idézett szakaszt.
(7) Az Európai Parlament jogi szolgálatainak „A jogsértés kivizsgálási szakaszában lévő ügyekkel kapcsolatos információhoz való hozzáférés az EU Pilottal és az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló éves jelentéssel összefüggésben” című, 2013. november 26-i jogi véleménye.
(8) Az uniós jog végrehajtását és alkalmazását biztosító eszközök és hatékonyságuk értékelése, 13. o.
(9) A jogsértés kivizsgálási szakaszában lévő ügyekkel kapcsolatos információhoz való hozzáférés az EU Pilottal és az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló éves jelentéssel összefüggésben, 4. o.
(10) Ugyanott: a Bizottság az éves jelentésében már eddig is számos információt nyilvánosságra hozott az uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről.


Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartása
PDF 204k   DOC 44k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i határozata Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2014/2014(IMM) )
P7_TA(2014)0052 A7-0067/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel Lara Comi 2013. október 16-án benyújtott, a ferrarai bíróság előtt folyamatban lévő eljárással kapcsolatban saját mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmére,

–   miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2013. november 5-én meghallgatta Lara Comit,

–   tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Unió Bírósága 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 15-i és 21-i, 2010. március 19-i, valamint 2011. szeptember 6-i ítéleteire(1) ,

–   tekintettel Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelmére vonatkozó, 2014. január 14-i határozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7‑0067/2014 ),

A.   mivel Lara Comi európai parlamenti képviselő egy televíziós közvetítés politikai vitájában elhangzott szavaival kapcsolatban ellene kártérítés igényével benyújtott, számára 2013. október 1-jén kézbesített kereset kapcsán a ferrarai bíróság előtt folyó eljárással összefüggésben kérte mentelmi jogának fenntartását;

B.   mivel a jelenlegi határozat tárgyát képező kijelentések miatt ellene súlyos rágalmazás miatt benyújtott keresetet követően a ferrarai köztársasági ügyészség által indított eljárás kapcsán Lara Comi 2013. július 30-án már kérte mentelmi jogának fenntartását;

C.   mivel Lara Comi – mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelmében – kifejezetten hivatkozott arra, hogy az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. cikke szerint a feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá;

D.   mivel hatáskörének gyakorlása során a kiváltságok és a mentességek tekintetében a Parlament elsődlegesen arra törekszik, hogy demokratikus jogalkotó szervként megőrizze integritását és biztosítsa a képviselők függetlenségét feladataik teljesítése során;

E.   mivel a Parlament széles körű mérlegelési jogkörrel rendelkezik a valamely tagja által benyújtott, mentelmi jog fenntartására irányuló kérelemmel kapcsolatos határozat meghozatala tekintetében;

F.   mivel a Bíróság elismerte, hogy a képviselők által az Európai Parlamenten kívül tett bármilyen nyilatkozat a jegyzőkönyv 8. cikke értelmében a képviselői feladatok ellátása során kifejtett véleménynek minősül, és az ilyen vélemény nem a nyilatkozat helyétől, hanem a nyilatkozat jellegétől és tartalmától függ;

G.   mivel az európai parlamenti képviselőket megillető, a bírósági eljárások alóli mentesség a polgári peres eljárásokra is vonatkozik;

H.   mivel Lara Comit – összhangban azzal a nemzeti rendelkezéssel, amelynek célja a politikai pártok kiegyensúlyozott jelenlétének biztosítása a választási kampány idején rendezett televíziós vitákban, mint ebben az ügyben is – a szóban forgó televízióadásba az Európai Parlament tagjaként és nem pedig egy – egyébként már egy másik vendég által képviselt – nemzeti párt tagjaként hívták meg;

I.   mivel a modern demokráciákban a demokratikus vitákra nem kizárólag a Parlamenten belül kerül sor, hanem inkább a nyilvánosság előtt, beleértve a médiát, például a sajtót és az internetet;

J.   mivel a szóban forgó televízióadásban Lara Comi európai parlamenti képviselőként vett részt, hogy olyan politikai kérdésekről – többek között a közbeszerzési szerződésekről és a szervezett bűnözésről – folytasson eszmecserét, amelyekkel az uniós közegben mindig is foglalkozott;

K.   mivel Lara Comi másnap bocsánatot kért a felperestől, és e bocsánatkérést később egy másik országos televízióadásban is megismételte;

L.   mivel a szóban forgó ügyben ugyanazokról a kijelentésekről van szó, mint amelyek kapcsán az ugyanazon ferrarai bíróság előtt folyamatban lévő büntetőjogi eljárást illetően az Európai Parlament 2014. január 14-i határozatában fenntartotta Comi képviselő asszony mentelmi jogát;

1.   úgy határoz, hogy fenntartja Lara Comi mentelmi jogát és kiváltságait;

2.   utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottsága jelentését az Olasz Köztársaság illetékes hatóságának.

(1) 101/63. sz. ügy, Wagner kontra Fohrmann és Krier, [1964] EBHT 195. o.; 149/85. sz. ügy, Wybot kontra Faure és társai, [1986] EBHT 2391. o.; T-345/05. sz. ügy, Mote kontra Európai Parlament [2008], EBHT II-2849. o.; C-200/07. és C-201/07. sz. ügy, Marra kontra De Gregorio és Clemente [2008], EBHT I-7929. o., T-42/06. sz. ügy, Gollnisch kontra Európai Parlament, C-163/10. sz. ügy [2012]ECR II-1135, Patriciello (az EBHT-ban még nem tették közzé).


Zbigniew Ziobro képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
PDF 221k   DOC 43k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i határozata a Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2013/2189(IMM) )
P7_TA(2014)0053 A7-0045/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Lengyel Köztársaság államügyésze által 2013. június 24-én előterjesztett és a 2013. szeptember 9-i plenáris ülésen bejelentett kérelemre, amelynek tárgya Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztése a Varsói Városi Központi Kerületi Bíróság V. sz. (Büntető) Kollégiuma előtt folyamatban lévő büntetőeljárással (ügyszám: V K199/12) kapcsolatban,

–   tekintettel Zbigniew Ziobrónak az eljárási szabályzat 7. cikke (5) bekezdése szerinti meghallgatására,

–   tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Unió Bírósága 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 15-i és 21-i, 2010. március 19-i, valamint 2011. szeptember 6-i ítéletére(1) ,

–   tekintettel a Lengyel Köztársaság alkotmányának 105. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (1) bekezdésére és 7. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0045/2014 );

A.   mivel a Lengyel Köztársaság államügyésze egy állítólagos bűncselekmény tárgyában folyó bírósági eljárással kapcsolatban kérte az Európai Parlament egyik képviselője, Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztését;

B.   mivel az államügyész kérelme a lengyel büntető törvénykönyv 212. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti magánvádas bűncselekménnyel függ össze;

C.   mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. cikke értelmében a feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe és nem vonhatók bírósági eljárás alá;

D.   mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikke értelmében az Európai Parlament tagjai saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik;

E.   mivel a Lengyel Köztársaság alkotmányának 105. cikke értelmében „a képviselő nem vonható felelősségre a mandátuma keretén belül folytatott tevékenységéért annak ideje alatt, sem annak lejártát követően. Az ilyen tevékenységek tekintetében a képviselő csak a Szejm előtt vonható felelősségre, és abban az esetben, ha megsértette harmadik személyek jogait, akkor csak a Szejm hozzájárulásával lehet ellene bíróság előtt eljárást indítani”;

F.   mivel egyedül a Parlament dönthet arról, hogy egy adott ügyben felfüggesztik-e a mentelmi jogot, vagy sem; mivel a Parlament ésszerű módon figyelembe veheti a képviselő álláspontját annak eldöntésekor, hogy felfüggeszti-e a képviselő mentelmi jogát(2) ;

G.   mivel az állítólagos bűncselekmény nem kapcsolódik közvetlenül vagy nyilvánvalóan Zbigniew Ziobro európai parlamenti képviselőként végzett feladatainak ellátásához, és az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. cikke értelmében vett európai parlamenti képviselői feladatainak gyakorlása során leadott szavazatnak, illetve kifejtett véleménynek sem minősül;

H.   mivel a Zbigniew Ziobro ellen indított büntetőeljárás nem áll összefüggésben Ziobro úr európai parlamenti képviselői tisztségével;

I.   mivel a jelen esetben a Parlament nem talált bizonyítékot a fumus persecutionis -ra, azaz arra, hogy komoly és megalapozott gyanú állna fenn arra vonatkozóan, hogy az ügyet az érintett képviselőnek való politikai kár okozása szándékával nyújtották volna be a bírósághoz;

J.   mivel a kérelmet viszontvád nyomán nyújtották be, és mivel ebben az összefüggésben a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését megtagadó határozat akadályozná a másik magánfelet abban, hogy igényét védekezése részeként bíróság előtt érvényesítse;

1.   úgy határoz, hogy felfüggeszti Zbigniew Ziobro mentelmi jogát;

2.   utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottsága jelentését a Lengyel Köztársaság illetékes hatóságának és Zbigniew Ziobrónak.

(1) 101/63. sz. ügy, Wagner kontra Fohrmann és Krier, [1964] EBHT 195. o.; 149/85. sz. ügy, Wybot kontra Faure és társai, [1986] EBHT 2391. o.; T-345/05. sz. ügy, Mote kontra Európai Parlament [2008], EBHT II-2849. o.; C-200/07. és C-201/07. sz. ügy, Marra kontra De Gregorio és Clemente [2008], EBHT I-7929. o., T-42/06. sz. ügy, Gollnisch kontra Európai Parlament, C-163/10. sz. ügy [2012]ECR II-1135, Patriciello (az EBHT-ban még nem tették közzé).
(2) A T-345/05. sz. Mote kontra Parlament ügy (EBHT 2008., II-2849. o.) 28. pontja.


Bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén a szabad mozgás előmozdítása ***I
PDF 1742k   DOC 1628k
Állásfoglalás
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD) ) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
P7_TA(2014)0054 A7-0017/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0228 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 21. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0111/2013 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a román szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló (2.) Jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére(1) ,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0017/2014 ),

1.   elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2013)0119


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 21. cikke (2) bekezdésére és 114. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(2) ,

rendes jogalkotási eljárás keretében(3) ,

mivel:

(1)   Az Unió egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fenntartását és fejlesztését tűzte ki céljául, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. Az Unió emellett célul tűzte ki a belső piac létrehozását és működésének biztosítását is. Ahhoz, hogy az uniós polgárok és társaságok vagy egyéb vállalkozások élhessenek a belső piacon belüli szabad mozgáshoz való jogukkal, az Uniónak olyan konkrét intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek egyszerűsítik bizonyos közokiratok határokon átnyúló elfogadásához kapcsolódó jelenlegi adminisztratív alakiságokat.

(2)   Jelenleg a felülhitelesítés és az Apostille jelentik azokat az adminisztratív alakiságokat, amelyeket az egyik tagállamban kiállított közokirat másik tagállamban, hivatalos célokra történő felhasználásához teljesíteni kell.

(3)   Ezek elavult és aránytalan mechanizmusok a közokiratok valódiságának megállapításához. Egyszerűbb keret megalkotására lenne szükség. Ugyanakkor a tagállamok közötti igazgatási együttműködést hatékonyabb mechanizmusnak kellene szolgálnia, amennyiben ésszerű kétség merül fel egy közokirat valódiságát illetően. Ennek a mechanizmusnak a belső piacon belül erősítenie kellene a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat.

(4)   A közokiratok valósághűségének tagállamok közötti hitelesítését ellenőrzését különböző nemzetközi egyezmények és megállapodások szabályozzák. Ezek az egyezmények és megállapodások az uniós szintű igazgatási és igazságügyi együttműködés létrehozása – egyúttal a meghatározott közokiratok határokon átnyúló elfogadásának kérdésével foglalkozó ágazati uniós jogszabályok elfogadása – előtt születtek. Az e jogforrások által előírt követelmények mindenképpen terhet jelenthetnek a polgárok és a társaságok vagy egyéb vállalkozások számára, és nem kínálnak kielégítő megoldást a közokiratok tagállamok közötti elfogadásának megkönnyítését illetően. [Mód. 1]

(5)   E rendelet hatályának a születés, halál, név, házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat, származás, örökbefogadás, lakóhely, uniós polgárság, állampolgárság, ingatlan, társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállása és képviselete, szellemitulajdon-jogok és büntetlen előélet tekintetében a tagállamok hatóságai által kiállított, formális bizonyító erővel rendelkező bizonyos közokiratokra kell kiterjednie. Az e kategóriákba tartozó közokiratok tagállamok közötti elfogadása egyszerűsítésének kézzelfogható előnyökkel kell járnia az uniós polgárok, társaságok és egyéb vállalkozások számára. A magánszemélyek által készített dokumentumokat – eltérő jogi jellegük miatt – indokolt kizárni e rendelet hatálya alól. A harmadik országok hatóságai által készített dokumentumoknak szintén kívül kell maradniuk e rendelet hatályán. . E rendelet hatálya nem terjed ki a két vagy több fél közötti megállapodást tartalmazó dokumentumokra. [Mód. 2]

(6)   E rendeletnek nem módosítja a születéssel, halállal, névvel, házassággal, bejegyzett élettársi kapcsolattal, származással, örökbefogadással, lakóhellyel, uniós polgársággal vagy állampolgársággal, ingatlannal, társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával, szellemitulajdon-jogokkal és büntetlen előélettel különböző jogi tényekkel és a természetes és jogi személyek jogállásával kapcsolatos tagállami anyagi jogi jogszabályokat módosítása . Ki kell zárni a rendelet hatálya alól a két vagy több fél közötti megállapodásokat tartalmazó dokumentumokat. [Mód. 3]

(7)   A polgárok, valamint a társaságok vagy egyéb vállalkozások Unión belüli szabad mozgásának előmozdítása érdekében a közokiratok azonosított kategóriáit célszerű mentesíteni a felülhitelesítés, illetve a hasonló alakiságok az apostille valamennyi formája alól.

(8)   Indokolt egyszerűsíteni a közokiratok tagállamok közötti áramlásához kapcsolódó egyéb alakiságokat, nevezetesen a hiteles másolatok és a hiteles fordítások bemutatásának előírását is, a közokiratok tagállamok közötti elfogadásának további könnyítése érdekében.

(9)   Gondoskodni kell a tagállamok között áramló közokiratokkal kapcsolatos csalási és hamisítási esetek megelőzését szolgáló megfelelő biztosítékokról a jogbiztonság Unión belüli biztosítása érdekében . [Mód. 4]

(10)   A gyors és biztonságos határokon átnyúló információcserék lehetővé tétele, valamint a kölcsönös segítségnyújtás megkönnyítése érdekében e rendelettel célszerű igazgatási együttműködést létesíteni a tagállamok által kijelölt hatóságok között. Ezen igazgatási együttműködésnek az 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(4) létrehozott belső piaci információs rendszeren (a továbbiakban: IMI) kell alapulnia.

(11)   Az 1024/2012/EU rendeletet ezért módosítani kell annak érdekében, hogy e rendelet felkerüljön azon rendelkezések listájára, amelyek végrehajtása a belső piaci információs rendszer révén történik.

(12)   A közokirat vagy hiteles másolatának bemutatása szerinti tagállam hatóságai számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy – akár közvetlenül a belső piaci információs rendszer révén, akár tagállamuk központi hatóságának felkeresésével – tájékoztatás iránti megkeresést intézzenek e dokumentumok kiállítása szerinti tagállam érintett hatóságaihoz, amennyiben ésszerű kétségük van e dokumentumok valódiságát illetően. Ezt a lehetőséget azon jogalanyok számára is biztosítani kell, amelyek valamely jogi aktus vagy közigazgatási határozat alapján állami feladatot látnak el. Indokolt, hogy a megkeresett hatóságok a lehető legrövidebb időn, de minden esetben legfeljebb egy hónapon belül válaszoljanak az ilyen megkeresésekre. Ha a megkeresett hatóságok válasza nem igazolja a közokirat vagy hiteles másolatának valódiságát, a megkereső hatóságot nem indokolt azok elfogadására kötelezni.

(13)   Célszerű, hogy a hatóságok használni tudják az IMI rendelkezésre álló funkcióit, ideértve a többnyelvű kommunikációs rendszert, az előre lefordított, egységes kérdések és válaszok használatát, valamint a belső piacon használt közokiratok mintatárát.

(14)   A tagállamok központi hatóságainak segítséget kell nyújtaniuk a tájékoztatás iránti megkeresésekkel kapcsolatban, különös tekintettel az ilyen megkeresések továbbítására és fogadására, valamint az ilyen megkeresések kapcsán szükséges valamennyi információ közlésére.

(15)   A központi hatóságoknak meg kell tenniük az e rendelet alkalmazásának elősegítéséhez szükséges minden más intézkedést, különös tekintettel a közokiratok tagállamok közötti elfogadásával kapcsolatos bevált módszerek cseréjére, valamint a közokiratokkal kapcsolatos csalások megelőzése és az elektronikus közokiratok használatának előmozdítása terén bevált módszerek közlésére és rendszeres frissítésére. Emellett a belső piaci információs rendszer adattárán keresztül meg kell határozniuk a nemzeti közokiratok mintáit. E célból a 2001/470/EK tanácsi határozattal(5) létrehozott, polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatot indokolt igénybe venni.

(15a)   A Bizottságnak a lehető leghamarabb el kell kezdenie a tagállamokban közösen használt köziratok szabványos megszövegezésének lefordítását a köziratok határokon átnyúló áramlásának megkönnyítése érdekében. A félreértések elkerülése és a kommunikáció megkönnyítése érdekében ezeket a fordításokat mind a nyilvánosság, mind a hatóságok számára rendelkezésre kell bocsátani oly módon, ahogy a PRADO adatbázis már használatban van a személyazonosító okmányok vonatkozásában. Kétség fennállása esetén a fordítások sok esetben felgyorsítják az IMI kommunikációs rendszer használatát a központi hatóságok között. [Mód. 5]

(16)   Az Unió valamennyi hivatalos nyelvén többnyelvű uniós formanyomtatványokat kell meghatározni a születéssel, halállal, házassággal, bejegyzett élettársi kapcsolattal, társaságok vagy egyéb vállalkozások különböző jogi tényekkel , valamint a természetes és jogi személyek jogállásával és képviseletével kapcsolatos közokiratok tekintetében, hogy az uniós polgároknak és társaságoknak vagy egyéb vállalkozásoknak ne kelljen fordítást bemutatniuk olyan esetekben, amikor erre egyébként kötelesek lennének. [Mód. 6]

(17)   A többnyelvű uniós formanyomtatványokat kérelemre kell kiállítani a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat tagállam adott jogi tényeket és az azokon megnevezett jogügyleteket igazoló közokiratának igénylésére jogosult polgárok és társaságok vagy egyéb vállalkozások számára, e megfelelő közokiratokkal azonos feltételek mellett. A formanyomtatványoknak ugyanolyan formális bizonyító erővel kell rendelkezniük, mint a kiállító tagállam hatóságai által készített, hasonló közokiratoknak, minden egyes esetben meghagyva a választás lehetőségét az uniós polgárok, társaságok és egyéb vállalkozások számára a tekintetben, hogy e formanyomtatványokat, vagy a nekik megfelelő belföldi dokumentumot használják. Nem indokolt, hogy a többnyelvű uniós formanyomtatványok joghatást váltsanak ki tartalmuknak a bemutatásuk helye szerinti tagállamban történő elismerését illetően. Felhasználásukra vonatkozóan a Bizottságnak részletes iránymutatást kell kidolgoznia, az érintett központi hatóságok összekapcsolásával. [Mód. 7]

(18)   A korszerű kommunikációs technológiák felhasználásának lehetővé tétele érdekében a Bizottságnak ki kell dolgoznia a többnyelvű uniós formanyomtatványok elektronikus változatait vagy az elektronikus adatcserére alkalmas egyéb formátumot.

(19)   E rendelet és a hatályos uniós jogszabályok viszonyát tisztázni kell. E tekintetben e rendelet nem érintheti a felülhitelesítésre, hasonló alakiságokra az apostille-ra vagy egyéb alakiságokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó uniós jogszabályok alkalmazását, de ki kell azt egészítenie. E rendelet nem érintheti továbbá az elektronikus aláírásokra és az elektronikus azonosításra vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazását. Végül e rendelet nem érintheti az uniós jog által létrehozott olyan egyéb igazgatási együttműködési rendszerek használatát, amelyek a tagállamok között meghatározott területeken zajló információcseréről rendelkeznek. E rendelet alkalmazható az ilyen speciális rendszerekkel együtt.

(20)   E rendeletnek – az általános célkitűzéseivel való összhang megteremtése érdekében – elsőbbséget kell élveznie a tagállamok között az olyan kétoldalú vagy többoldalú egyezményekkel szemben, amelyeknek a tagállamok a felei, és amelyek a rendelet hatálya alá tartozó kérdéseket szabályoznak.

(21)   E rendelet alkalmazásának megkönnyítése érdekében a tagállamoknak közölniük kell a Bizottsággal központi hatóságuk elérhetőségeit. Ezeket az információkat elsősorban a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózaton keresztül kell nyilvánosságra hozni.

(21a)   Mivel az Európai Unió intézményei, szervei és hivatalai, valamint az Európai Iskolák egyre inkább közvetlen irányító szerepet is játszanak, a közokiratok kiállítása és elfogadása terén a tagállamok hatóságaival azonos megítélés alá kell esniük. [Mód. 8]

(22)   E rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapvető jogokat és elveket, különös tekintettel a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogra (7. cikk), a személyes adatok védelméhez való jogra (8. cikk), a házasságkötéshez és a családalapításhoz való jogra (9. cikk), a foglalkozás megválasztásának szabadságára és a munkavállaláshoz való jogra (15. cikk), a vállalkozás szabadságára (16. cikk), valamint a mozgás és a tartózkodás szabadságára (45. cikk). E rendeletet az említett jogoknak és elveknek megfelelően kell alkalmazni.

(23)   A 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(6) szabályozza a személyes adatoknak a tagállamokban, illetve a tagállamok által kijelölt, független állami hatóságok felügyelete alatt – e rendelettel összefüggésben – történő feldolgozását. Az információk és dokumentumok tagállami hatóságok általi valamennyi cseréjének és továbbításának meg kell felelnie a 95/46/EK irányelvnek. Emellett az ilyen cserének és továbbításnak azt a konkrét célt kellene szolgálnia, hogy a hatóságok a belső piaci információs rendszeren keresztül – kizárólag a saját hatáskörükön belül – minden esetben ellenőrizhessék a közokiratok valódiságát.

(24)   Mivel e rendelet célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani és azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban e rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.fejezet

Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

1. cikk

Tárgy

E rendelet a felülhitelesítés vagy hasonló alakiságok eltörléséről, valamint a tagállamok hatóságai által kiállított bizonyos közokiratok elfogadásához kapcsolódó egyéb alakiságok egyszerűsítéséről rendelkezik.

Emellett többnyelvű uniós formanyomtatványokat határoz meg a születés, a halál, a házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat jogi tények , valamint a társaságok vagy egyéb vállalkozások természetes és jogi személyek jogállása és képviselete tekintetében. [Mód. 9]

2. cikk

Hatály

(1)   E rendelet a más tagállamok hatóságai részére bemutatandó közokiratok elfogadására vonatkozik. [Mód.  nem érinti az összes nyelvi változatot]

(2)   E rendelet nem vonatkozik a tagállami hatóságok által kiállított közokiratok tartalmának elismerésére.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

(1)   „közokiratok”: tagállami hatóságok vagy uniós hatóságok által kiállított, formális bizonyító erővel rendelkező, a következőkkel kapcsolatos dokumentumok, beleértve a 11. cikkben említett többnyelvű uniós formanyomtatványokat is :

a)   születés természetes személy személyazonossága;

b)   halál természetes személy aláírása ;

c)   név természetes személy családi állapota és rokonsági kapcsolatai;

d)   házasság és bejegyzett élettársi kapcsolat ;

e)   származás ;

f)   örökbefogadás ;

g)   lakóhely;

ga)   polgári jogok és választójog;

gb)   bevándorlói jogállás;

gc)   képesítések, valamint iskolai tanulmányok és továbbképzés során elért eredmények;

gd)   egészség, ideértve a hivatalosan elismert fogyatékosságot;

ge)   földi, légi és tengeri járművek vezetésére vagy működtetésére feljogosító engedély;

h)   uniós polgárság és állampolgárság;

i)   ingatlan;

j)   társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállása és képviselete;

ja)   egyéb jogi személyek jogállása és képviselete;

jb)   természetes vagy jogi személy adófizetési kötelezettségei és adózási státusza;

jc)   vagyon adózási és vámjogi státusza;

jd)   a társadalombiztosítási jogosultságok valamennyi formája;

k)   szellemitulajdon-jogok;

l)   büntetlen előélet , és/vagy bűnügyi nyilvántartásokban szereplő bejegyzések ; [Mód. 11]

(2)   „hatóság”: tagállami hatóság vagy olyan jogalany, amely valamely jogi aktus vagy közigazgatási határozat alapján állami feladatot lát el, köztük az 1. pontban említett közokiratokat kiállító bíróságok vagy közjegyzők, illetve valamely uniós hatóság ; [Mód. 12]

(2a)   „uniós hatóságok”: az Európai Unió intézményei, szervei és egyéb hivatalai, valamint az Európai Iskolák; [Mód. 13]

(3)   „felülhitelesítés”: valamely köztisztviselő aláírása valódiságának, a dokumentumot aláíró személy eljárási minőségének, valamint adott esetben a dokumentumon szereplő pecsét vagy bélyegzőlenyomat valódiságának tanúsítására irányuló hivatalos eljárás;

(4)   „hasonló alakiság apostille ”: a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, 1961. évi hágai egyezmény által előírt tanúsítvány; [Mód. 14, ez a módosítás a szöveg egészére vonatkozik]

(5)   „egyéb alakiság”: közokiratok hiteles másolatának és hiteles fordításának kiadása;

(6)   „központi hatóság”: az a hatóság, amelyet a tagállamok a 9. cikknek megfelelően kijelöltek az e rendelet alkalmazásához kapcsolódó feladatok ellátására.

II.fejezet

Mentesítés a felülhitelesítés alól, egyéb alakiságok egyszerűsítése, tájékoztatás iránti megkeresések

4. cikk

Mentesítés a felülhitelesítés és a hasonló alakiságok az apostille alól

A közokiratok mentesülnek a felülhitelesítés és hasonló alakiságok valamennyi formája alól . hatóságok felülhitelesítés vagy apostille nélkül fogadják el a más tagállam vagy egy uniós hatóság által kiállított, számukra bemutatott közokiratokat . [Mód. 15]

5. cikk

Közokiratok hiteles másolatai és eredeti példányai

(1)   A hatóságok nem követelhetik meg a más tagállam hatósága vagy uniós hatóságok által kiállított közokirat eredeti példányának és példánya helyett annak hiteles másolatának egyidejű bemutatását vagy nem hiteles másolatát is elfogadják . [Mód. 16]

(2)   Ha az egyik egy hatóságnak valamely konkrét ügyben ésszerű kétségei vannak a számára bemutatott, más tagállam hatóságai vagy uniós hatóságok által kiállított valamely közokirat eredeti példányát annak másolatával együtt mutatják be, a többi tagállam hatóságai hitelesítés nélkül elfogadják az ilyen másolatot nem hiteles másolatának valódiságát illetően, megkövetelheti a dokumentumot bemutató személy választása szerint az eredeti példány vagy e dokumentum hiteles másolatának bemutatását .

Amennyiben egy ilyen közokirat nem hiteles másolatát jogi tény vagy jogügylet nyilvántartásba történő bejegyzése miatt mutatnak be – amelynek helyességéért a hatóságot pénzügyi felelősség terheli –, az adott hatóság anélkül is megkövetelheti – a dokumentumot bemutató személy választása szerint – az eredeti példány vagy e dokumentum hiteles másolatának bemutatását, hogy ésszerű kétségei lennének a másolat valódiságát illetően. [Mód. 17]

(3)   A hatóságok elfogadják a más tagállamokban kiállított hiteles másolatokat.

6. cikk

Nem hiteles fordítások

(1)   A hatóságok elfogadják a más tagállamok hatóságai és az uniós hatóságok által kiállított közokiratok nem hiteles fordítását.

(1a)   Az (1) bekezdéstől eltérve a hatóságok megkövetelhetik, hogy a 3. cikk 1. pontjának i), j) és ja) alpontja alá tartozó meghatározott közokiratokat – amelyek nem többnyelvű uniós formanyomtatványok – nyújtsanak be azok hiteles fordításával együtt. [Mód. 18]

(2)   Ha egy hatóságnak valamely konkrét ügyben ésszerű kétségei vannak a számára bemutatott közokirat fordításának helyességét vagy minőségét illetően, igényelheti elkészíttetheti a közokirat hiteles vagy hivatalos fordítását. Ilyen esetben a hatóság elfogadja a más tagállamokban készített hiteles fordításokat . Amennyiben lényeges különbségek vannak a fordítás és a hatóság által készíttetett hiteles vagy hivatalos fordítás között, például ha a fordítás hiányos, érthetetlen vagy félrevezető, a hatóság megkövetelheti a dokumentumot bemutató személytől a fordítási költségek megtérítését .

(2a)   A hatóságok elfogadják a más tagállamokban készített hiteles fordításokat. [Mód. 18]

7. cikk

Tájékoztatás iránti megkeresés ésszerű kétség esetén

(1)   Amennyiben a közokirat vagy hiteles vagy nem hiteles másolatának bemutatása szerinti tagállam hatóságainak más módon nem feloldható részletes és tárgyilagos vizsgálaton alapuló, ésszerű kétségük van e dokumentumok közokirat valódiságát illetően, úgy – akár közvetlenül a 8. cikkben említett belső piaci információs rendszer igénybevételével, akár tagállamuk központi hatóságának felkeresésével – tájékoztatást kérhetnek e dokumentumok dokumentum kiállítása szerinti tagállam érintett hatóságaitól. [Mód. 19]

(2)   Az (1) bekezdésben említett ésszerű – valamint részletes és tárgyilagos vizsgálaton alapuló – kétség elsősorban a következőkhöz kapcsolódhat fűződhet : [Mód. 20]

a)   az aláírás valódisága,

b)   a dokumentumot aláíró személy eljárási minősége,

c)   a pecsét vagy bélyegzőlenyomat valódisága.

(3)   A tájékoztatás iránti megkeresés minden egyes esetben megjelöli az alapjául szolgáló indokokat. Ezen indokok közvetlenül az ügy körülményeihez kapcsolódnak, és nem alapulhatnak általános megfontolásokon.

(4)   A tájékoztatás iránti megkereséshez csatolni kell a szóban forgó közokirat szkennelt példányát vagy hiteles másolatát. A megkeresésekhez és az e megkeresésekre adott válaszokhoz semmilyen adó, illeték vagy teher nem kapcsolódhat. [Mód. 21]

(5)   A hatóságok a lehető legrövidebb időn, de minden esetben legfeljebb egy hónapon belül válaszolnak az ilyen megkeresésekre. Amennyiben nem érkezik válasz, azt a közokirat vagy hiteles másolata hitelessége igazolásaként kell értelmezni. [Mód. 22]

(6)   Ha a hatóságok által a tájékoztatás iránti megkeresésre adott válasz nem igazolja a közokirat vagy hiteles másolatának valódiságát, a megkereső hatóság nem köteles azt vagy annak másolatát elfogadni. [Mód. 23]

III.fejezet

Igazgatási együttműködés

8. cikk

Belső piaci információs rendszer

A 7. cikkben meghatározott célra az 1024/2012/EU rendelet által létrehozott belső piaci információs rendszert kell használni.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a belső piaci információs rendszer megfeleljen a 7. cikkben említett információcserére érvényes technikai és személyi követelményeknek. [Mód. 24]

9. cikk

A központi hatóságok kijelölése

(1)   Mindegyik tagállam legalább egy központi hatóságot jelöl ki.

(2)   Amennyiben egy tagállam egynél több központi hatóságot jelöl ki, meg kell határoznia azt a központi hatóságot, amelyhez fordulni lehet, és amely továbbítja az értesítést a tagállam illetékes központi hatóságának.

(3)   Az egy vagy több központi hatóság kijelöléséről és elérhetőségeikről a tagállamok a 20. cikknek megfelelően tájékoztatják a Bizottságot. [Mód. 25]

10. cikk

A központi hatóságok feladatai

(1)   A központi hatóságok segítséget nyújtanak a 7. cikk szerinti, tájékoztatás iránti megkeresésekkel kapcsolatban; így különösen:

a)   továbbítják és fogadják az ilyen megkereséseket;

b)   megadják az e megkeresések tekintetében szükséges valamennyi információt.

(2)   A központi hatóságok megteszik az e rendelet alkalmazásának elősegítéséhez szükséges minden más intézkedést; így különösen:

a)   kicserélik egymással a közokiratok tagállamok közötti elfogadásával kapcsolatos bevált módszereket;

b)   közzéteszik és rendszeresen frissítik a közokiratokkal, a hiteles másolatokkal és a hiteles fordításokkal kapcsolatos csalások megelőzése terén bevált módszereket;

c)   közzéteszik és rendszeresen frissítik a közokiratok elektronikus változatai használatának előmozdítása terén bevált módszereket;

d)   a belső piaci információs rendszer adattárán keresztül közokiratmintákat határoznak meg.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott célra a 2001/470/EK határozattal létrehozott, polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatot kell használni.

IV.fejezet

Többnyelvű uniós formanyomtatványok

11. cikk

Többnyelvű uniós formanyomtatványok születés, halál, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, valamint társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállása és képviselete jogi tények, valamint a természetes és jogi személyek jogállása tekintetében

Többnyelvű uniós formanyomtatványok kerülnek meghatározásra születés, halál, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, a jogi tények, valamint társaságok vagy egyéb vállalkozások a természetes és jogi személyek jogállása és képviselete tekintetében. [Mód. 26]

E többnyelvű uniós formanyomtatványokat a mellékletek határozzák meg.

12. cikk

A többnyelvű uniós formanyomtatványok kiállítása

(1)   A tagállami hatóságok – az adott tagállamban létező megfelelő közokiratok alternatívájaként – többnyelvű uniós formanyomtatványokat állítanak ki a polgárok, valamint a társaságok vagy egyéb vállalkozások számára.

(2)   A többnyelvű uniós formanyomtatványokat kérelemre állítják ki a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat igénylésére jogosult polgárok és társaságok vagy egyéb vállalkozások számára, e megfelelő közokiratokkal azonos feltételek mellett. Az uniós formanyomtatványok kiállításának díja nem lehet magasabb, mint az illető tagállamban használatos, megfelelő közokirat kiállításának díja. [Mód. 27]

(3)   A tagállami hatóságok többnyelvű uniós formanyomtatványt állítanak ki, ha az adott tagállamban létezik annak megfelelő közokirat olyan hatóság, amely igazolni tudja az adott információk helyességét . A többnyelvű uniós formanyomtatványok kiállítása az adott tagállamban létező megfelelő közokiratok megnevezésére tekintet nélkül történik. [Mód. 28]

(3a)   A tagállamok minden egyes többnyelvű uniós formanyomtatvány tekintetében tájékoztatják a Bizottságot arról, hogy mely hatóság illetékes azok kiállításában. A tagállamok adott esetben tájékoztatják a Bizottságot, hogy a (3) bekezdés szerint mely formanyomtatványt nem lehet kiállítani. A tagállamok értesítik a Bizottságot az ezzel kapcsolatban a későbbiekben bekövetkező változásokról.

A Bizottság megfelelő módon nyilvánosságra hozza a továbbított információkat. [Mód. 29]

(4)   A többnyelvű uniós formanyomtatványokon szerepel kiállításuk dátuma, valamint a kiállító hatóság aláírása és pecsétje.

13. cikk

A többnyelvű uniós formanyomtatványok felhasználására vonatkozó iránymutatás

A Bizottság részletes iránymutatást dolgoz ki a többnyelvű uniós formanyomtatványok felhasználására vonatkozóan, és e célból a 10. cikkben említett módon összekapcsolja egymással a központi hatóságokat.

14. cikk

A többnyelvű uniós formanyomtatványok elektronikus változata

A Bizottság kidolgozza a többnyelvű uniós formanyomtatványok elektronikus változatát vagy az elektronikus adatcsere céljára alkalmas egyéb formátumokat.

15. cikk

A többnyelvű uniós formanyomtatványok felhasználása és elfogadása

(1)   A többnyelvű uniós formanyomtatványok ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkeznek, mint a nekik megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által kiállított közokiratok.

(2)   Az (1) bekezdéstől függetlenül a többnyelvű uniós formanyomtatványok nem váltanak ki joghatást tartalmuk elismerése tekintetében, amennyiben a kiállításuk tagállamától eltérő tagállamban mutatják be őket . [Mód. 30]

(3)   A többnyelvű uniós formanyomtatványokat felülhitelesítés és hasonló alakiságok a bennük foglaltak fordítása nélkül elfogadják a bemutatás helye szerinti tagállamok hatóságai. [Mód. 31]

(4)   A többnyelvű uniós formanyomtatványok felhasználása nem kötelező, és nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által kiállított közokiratok, illetve egyéb közokiratok vagy bizonyítási eszközök felhasználását.

V.fejezet

Más jogi aktusokhoz való viszony

16. cikk

Az uniós jog egyéb rendelkezéseihez való viszony

(1)   E rendelet nem érinti a felülhitelesítésre, hasonló alakiságokra az apostille-ra vagy egyéb alakiságokra vonatkozóan egyes területek tekintetében különös vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó uniós jogszabályok alkalmazását, de kiegészíti azt . [Mód. 32]

(2)   E rendelet nem érinti továbbá az elektronikus aláírásokra és az elektronikus azonosításra vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazását.

(3)   E rendelet nem érinti az uniós jog által létrehozott olyan egyéb igazgatási együttműködési rendszerek használatát, amelyek a tagállamok között meghatározott területeken zajló információcseréről rendelkeznek.

17. cikk

Az 1024/2012/EU rendelet módosítása

Az 1024/2012/EU rendelet melléklete a következő (6) ponttal egészül ki:"

„(6) Az Európai Parlament és a Tanács ...-i …/2014/EU rendelete(7) * bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról: 7. cikk.”

"

_____________

*   HL L .., …, … o.(8) +

18. cikk

A hatályos nemzetközi egyezményekhez való viszony

(1)   Ez a rendelet nem érinti az olyan nemzetközi egyezmények alkalmazását, amelyeknek e rendelet elfogadásának időpontjában egy vagy több tagállam a részese, és amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó kérdésekre vonatkoznak.

(2)   Az (1) bekezdéstől függetlenül, e rendelet a tagállamok egymás közötti viszonylatában elsőbbséget élvez a tagállamok által megkötött egyezményekkel szemben, amennyiben ezek az egyezmények az e rendeletben szabályozott kérdésekre vonatkoznak.

VI.fejezet

Általános és záró rendelkezések

19. cikk

Adatvédelem

Az információk és dokumentumok tagállamok általi, e rendelet alapján végzett cseréje és továbbítása azt a konkrét célt szolgálja, hogy a hatóságok a belső piaci információs rendszeren keresztül – kizárólag a saját hatáskörükön belül – minden esetben ellenőrizhessék a közokiratok valódiságát.

20. cikk

A központi hatóságokra vonatkozó információk és e hatóságok elérhetőségei

(1)   A tagállamok …-ig(9) tájékoztatják a Bizottságot egy vagy több központi hatóság kijelöléséről, és a 9. cikk (3) bekezdésében említett elérhetőségeikről. A tagállamok értesítik a Bizottságot az említett információkkal kapcsolatban a későbbiekben bekövetkező változásokról. [Mód. 33]

(2)   A Bizottság az (1) bekezdésben említett információkat megfelelő módon – így különösen a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat útján – nyilvánosságra hozza.

21. cikk

Felülvizsgálat

(1)   A Bizottság ……-ig(10) , majd azt követően legalább háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról, a központi hatóságok közötti együttműködéssel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok értékelésére is kiterjedően. A jelentés tartalmazza a következők szükségességének értékelését is:

a)   e rendelet hatályának kiterjesztése a 3. cikk (1) bekezdésének a)–l) pontjában meghatározottaktól eltérő egyéb kategóriákkal kapcsolatos közokiratokra további dokumentumokra ; [Mód. 34]

b)   további többnyelvű uniós formanyomtatványok meghatározása származás, örökbefogadás, lakóhely, uniós polgárság és állampolgárság, ingatlan, szellemitulajdon-jogok és büntetlen előélet tekintetében ; [Mód. 35]

c)   a hatály a) pont szerinti kiterjesztése esetében többnyelvű uniós formanyomtatványok meghatározása a közokiratok egyéb kategóriáit illetően .a 6. cikk (1a) bekezdésében engedélyezett eltérés visszavonása; [Mód. 36]

(2)   A jelentést adott esetben kiigazításra irányuló javaslatok kísérik, különös tekintettel e rendelet hatályának az (1) bekezdés a) pontja szerinti, új kategóriákkal kapcsolatos közokiratokra történő kiterjesztésére, vagy az (1) bekezdés b) és c) pontja szerint új, többnyelvű uniós formanyomtatványok meghatározására, illetve a létező formanyomtatványok módosítására.

22. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet ...(11) -tól kell alkalmazni, a 20. cikk kivételével, amelyet ...(12) * -tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÜLETÉS TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000001.png

p0000002.png

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a tagállamok születéssel kapcsolatos anyagi jogszabályait.

JELMAGYARÁZAT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Na: Nap / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan /Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Hó: Hónap / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mjesec / Mí / Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Év: Év / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   Fé: Férfi / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   Nő: Nő / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Há: Házasság / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Bej: Bejegyzett élettársi kapcsolat / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Kü: Különválás / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava /Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Hfb: Házasság felbontása / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   Ér: Érvénytelenítés / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta /Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   Ha: Halál / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Féh: Férj halála / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Feh: Feleség halála / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant la naissance / Mehrsprachiges EU-Formular - Geburt / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РАЖДАНЕ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BREITH / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL NACIMIENTO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO NAROZENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFØDSELSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SÜNNI KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a – RODNI LIST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLA NASCITA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZIMŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GIMIMO / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR IT-TWELID / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEBOORTE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NARODZIN / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO NASCIMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NAŞTEREA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NARODENIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z ROJSTVOM / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYMÄ / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FÖDELSE

4

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / /SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA /MADRE / MĀTE / MOTINA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Ia. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY

NÉV

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000003.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN

4

NÉV

5

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

6

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

NEM

8

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

JELMAGYARÁZAT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Ho: Hónap / Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec /Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

–   Nő: Nő / F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – IME / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Mód. 37]

Ib. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000004.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN

4

NÉV

5

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

6

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

NEM

8

1.   SZÜLŐ

9

2.   SZÜLŐ

4

CSALÁDI NÉV

5

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

10

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

JELMAGYARÁZAT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA /SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Ho: Hónap / Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

–   Nő: Nő / F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la filiation / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ABSTAMMUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РОДСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA FILIACIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PŮVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE AFSTAMNING / PÕLVNEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE GINEALACH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – PODRIJETLO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA FILIAZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL PAVELDĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZCELSMI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY SZÁRMAZÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIXXENDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE AFSTAMMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY RODZICÓW / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À FILIAÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND FILIAŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA RODOVÉHO PÔVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POREKLU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – SYNTYPERÄ /FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SLÄKTSKAP

4

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Mód. 38]

Ic. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY

ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000005.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN

4

ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

NÉV

6

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

7

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

NEM

9

1.   SZÜLŐ

10

2.   SZÜLŐ

5

CSALÁDI NÉV

6

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

11

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

JELMAGYARÁZAT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Ho: Hónap / Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí /Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

–   Nő: Nő / F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'adoption / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - ADOPTION / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA ADOPCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ADOPCE / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ADOPTION / LAPSENDAMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE EL STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HUCHTÚ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POSVOJENJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ADOZIONE / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL ĮVAIKINIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ ADOPCIJU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ADOZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ADOPTIE / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY PRZYSPOSOBIENIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À ADOÇÃO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ADOPŢIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ADOPCIE / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POSVOJITVI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – LAPSEKSI OTTAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ADOPTION

4

Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ADOZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / ĠENITUR 1 / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / ĠENITUR 2 / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Mód. 39]

II. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000006.png

p0000007.png

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a tagállamok halállal kapcsolatos anyagi jogszabályait.

JELMAGYARÁZAT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA /SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Na: Nap / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá /Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Hó: Hónap / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec /Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Év: Év / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina /Anno / gads / metai / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   Fé: Férfi / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann /Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   Nő: Nő / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko /Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁ / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le décès / mehrsprachiges EU-Formular - Tod / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА СМЪРТ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA DEFUNCIÓN / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO ÚMRTÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDDØDSATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM SURMA KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE BÁS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EU-a KOJI SE ODNOSI NA SMRT / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL DECESSO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ MIRŠANAS FAKTU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL MIRTIES / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HALÁLESET TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR MEWT / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE OVERLIJDEN / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZGONU / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ÓBITO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DECESUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ÚMRTIA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SMRTJO / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KUOLEMA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE DÖDSFALL

4

Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAL-MEWT / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / MISSIER / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / OMM / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

II a melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY

NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000008.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN

4

NÉV

5

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

6

NEM

7

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ

Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a tagállamok anyagi jogszabályait.

JELMAGYARÁZAT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI /SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá /Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Ho: Hónap / Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec /Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

–   Nő: Nő / F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT/ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE confirmant le statut non marié / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR ZUR BESTÄTIGUNG DER LEDIGKEITSBESCHEINIGUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СКЛЮЧЕН БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UNIÓN EUROPEA QUE ACREDITA EL ESTADO DE SOLTERÍA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EVROPSKÉ UNIE PRO RODINNÝ STAV „SVOBODNÝ/Á“ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR TIL BEKRÆFTELSE AF STATUS SOM UGIFT / / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM VALLALISE STAATUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΑΜΙΑΣ / Foirm chaighdeánach ilteangach de chuid an Aontais Eorpaigh lena ndaingnítear stádas neamhphósta / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE KOJIM SE POTVRĐUJE SLOBODNO BRAČNO STANJE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE PER LA CONFERMA DELLO STATUS DI NON CONIUGATO/A / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA (APLIECINA NEPRECĒTAS PERSONAS ĢIMENES STĀVOKLI) / EUROPOS SĄJUNGOS DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA, KURIA PATVIRTINAMAS NESUSITUOKUSIO ASMENS SATUSAS / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NŐTLEN/HAJADON CSALÁDI ÁLLAPOT TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA LI TIKKONFERMA STATUS MHUX MIŻŻEWWEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER TER STAVING VAN ONGEHUWDE STAAT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UNII EUROPEJSKIEJ POTWIERDZAJĄCY STAN WOLNY / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UNIÃO EUROPEIA RELATIVO AO ESTADO DE SOLTEIRO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STAREA CIVILĂ A UNEI PERSOANE NECĂSĂTORITE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA NEUZAVRETIA MANŽELSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O SAMSKEM STANU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE, JOLLA VAHVISTETAAN SIVIILISÄÄDYKSI NAIMATON /FLERSPRÅKIGT EU STANDARDFORMULÄR FÖR INTYGANDE AV ATT EN PERSON ÄR OGIFT

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Mód. 40]

III. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000009.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN

4

VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

„A” HÁZASTÁRS/FÉRJ

[Mód. 41]

6

„B” HÁZASTÁRS/FELESÉG

[Mód. 42]

7

VÁLÁS ELŐTTI NÉV

8

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

9

NEM

10

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ

Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

VÁLÁS UTÁNI NÉV

12

SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY

13

EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK

14

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

JELMAGYARÁZAT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Na: Nap / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Hó: Hónap / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Év: Év / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina /Anno / gads / metai / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   Há: Házasság / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   Bej: Bejegyzett élettársi kapcsolat / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   Kü: Különválás / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil /Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Hfb: Házasság felbontása / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod /Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   Ér: Érvénytelenítés / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   Ha: Halál / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   Féh: Férj halála / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   Feh: Feleség halála / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile /Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le mariage /

mehrsprachiges EU-Formular - Eheschließung / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА БРАК / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO AL MATRIMONIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO MANŽELSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDVIELSESATTEST / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ABIELU KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÓSADH / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO AL MATRIMONIO / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SANTUOKOS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY HÁZASSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR ŻWIEĠ / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE HUWELIJK / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA BRAK / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO CASAMENTO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CĂSĂTORIA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA UZAVRETIA MANŽELSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOLIITTO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE GIFTERMÅL

4

Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au mariage / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

IIIa. mellék let

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY

VÁLÁS TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000010.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN

4

VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

„A” HÁZASTÁRS/

6

„B” HÁZASTÁRS/

7

VÁLÁS ELŐTTI NÉV

8

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

9

NEM

10

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ

Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

VÁLÁS UTÁNI NÉV

12

SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY

13

EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK

14

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

JELMAGYARÁZAT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Ho: Hónap / Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

–   Nő: Nő / F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

–   Há: Házasság / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος /Pósadh / Brak /Matrimonio / Laulība / Santuoka / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

–   Bej: Bejegyzett élettársi kapcsolat / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Unjoni Rreġistrata /geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

–   Kü: Különválás / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законнараздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

–   Hfb: Házasság felbontása / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

–   Ér: Érvénytelenítés / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse afægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu /Pripažinimas negaliojančia / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação/ Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

–   Ha: Halál / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve /Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

–   Féh: Férj halála / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción delesposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile /Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

–   Feh: Feleség halála / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción dela esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au divorce / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - SCHEIDUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА РАЗВОД / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL DIVORCIO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ROZVODU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE SKILSMISSE / LAHUTUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE COLSCARADH / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVOD / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL DIVORZIO / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SKYRYBŲ / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ LAULĪBAS ŠĶIRŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY VÁLÁS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIVORZJU / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ECHTSCHEIDING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWODU / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO DIVÓRCIO / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIVORŢUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ROZVODU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O RAZVEZI ZAKONSKE ZVEZE / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – AVIOERO / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE SKILSMÄSSA

4

Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATUM I MJESTO RAZVODA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAD-DIVORZJU / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

Conjoint A / EHEPARTNER A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI PARTNER A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / KONJUĠI A / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

Conjoint B / EHEPARTNER B / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽELKA / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI PARTNER B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / KONJUĠI B / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / PREZIME PRIJE RAZVODA / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL ID-DIVORZJU / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SPOL / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Mód. 43]

IV. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000011.png

p0000012.png

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a tagállamok bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó anyagi jogszabályait.

JELMAGYARÁZAT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Ho: Hónap / Mo: Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Ye: Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / M: Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt– Nő: Nő / F: Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann /Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena /Ženska / Nainen / Kvinnligt

–   Há: Házasság / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος /Pósadh / Brak /Matrimonio / Laulība / Santuoka / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

–   Bej: Bejegyzett élettársi kapcsolat / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Unjoni Rreġistrata /geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

–   Kü: Különválás / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законнараздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

–   Hfb: Házasság felbontása / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

–   Ér: Érvénytelenítés / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse afægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu /Pripažinimas negaliojančia / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação/ Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

–   Ha: Halál / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve /Mirtis / Halál / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

–   Féh: Férj halála / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción delesposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile /Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Mewt tar-raġel / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall– Feh: Feleség halála / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción dela esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / Žmonos mirtis / Mewt tal-mara / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / . VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

IVa. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000013.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN

4

FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

„A” ÉLETTÁRS

6

„B” ÉLETTÁRS

7

AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA ELŐTTI NÉV

8

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

9

NEM

10

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ

Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA UTÁNI NÉV

12

SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY

13

EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK

14

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA /SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Da: Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Hó: Hónap / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar/ rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann/ Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški /Mies / Manligt

–   Nő: Nő / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann/ Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

–   Há: Házasság / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος /Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Żwieġ / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

–   Bej: Bejegyzett élettársi kapcsolat / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистриранопартньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritudpartnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētaspartnerattiecības / Registruota partnerystė / Unjoni Rreġistrata / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

–   Kü : Különválás / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законнараздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / ScaradhDlíthiúil / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Zakonska rastava / Separazzjoni legali / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

–   Hfb: Házasság felbontása / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο /Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Divorzju / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

–   Ér: Érvénytelenítés / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Annullament / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

–   Ha: Halál / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Mewt / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Mód. 44]

IVb. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY

UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000014.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY – UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN

4

NÉV

5

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

6

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

NEM

8

UNIÓS POLGÁR; ÁLLAMPOLGÁR:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Hó: Hónap / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec /Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

–   Nő: Nő / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: ( ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Mód. 45]

IVc. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY

BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000015.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN

4

NÉV

5

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

6

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

NEM

8

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Hó: Hónap / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec /Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

–   Nő: Nő / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à l'absence d'un casier judiciaire / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - VORSTRAFENFREIHEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЛИПСА НА СЪДЕБНО МИНАЛО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE NEEXISTENCE ZÁZNAMU V TRESTNÍM REJSTŘÍKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE REN STRAFFEATTEST / KRIMINAALKARISTUSE PUUDUMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HÉAGMAIS TAIFID CHOIRIÚIL / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALL'ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NETEISTUMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ KRIMINĀLAS SODAMĪBAS NEESAMĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BÜNTETLEN ELŐÉLET TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IN-NUQQAS TA' REKORD KRIMINALI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE AFWEZIGHEID VAN EEN STRAFBLAD / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEKARALNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE REGISTO CRIMINAL / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND ABSENŢA CAZIERULUI JUDICIAR / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV BEZ ZÁZNAMU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O NEKAZNOVANOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – MERKINNÄTÖN RIKOSREKISTERIOTE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FRÅNVARO AV NOTERINGAR I BELASTNINGSREGISTER

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Mód. 46]

IVd. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY

LAKÓHELY TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000016.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN

4

NÉV

5

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

6

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ Na Hó Év

   |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

NEM

8

Székhely

9

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Hó: Hónap / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec /Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

–   Nő: Nő / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au domicile / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - WOHNSITZ / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA RESIDENCIA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE BYDLIŠTĚ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE BOPÆL / ELUKOHTA PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE CÓNAÍ / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – BORAVIŠTE / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA RESIDENZA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ DZĪVES VIETU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY LAKÓHELY TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IR-RESIDENZA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE WOONPLAATS / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY MIEJSCA ZAMIESZKANIA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À RESIDÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND REŞEDINŢA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POBYTU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O STALNEM PREBIVALIŠČU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – ASUINPAIKKA / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE HEMVIST

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Mód. 47]

IVe. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY

KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000017.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN

4

NÉV

5

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

6

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

NEM

8

KÉPESÍTÉS SZINTJE

(UNESCO ISCED 2011 II. melléklet)

9

KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE

(UNESCO ISCED-F 2013 I. melléklet)

10

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Hó: Hónap / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec /Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

–   Nő: Nő / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au diplôme / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BILDUNGSABSCHLUSS / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL CERTIFICADO DE ESTUDIOS / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET EKSAMENSBEVIS / HARIDUST TÕENDAVAT DOKUMENTI PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE TEASTAS OIDEACHAIS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – POTVRDA O OBRAZOVANJU / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO A UN CERTIFICATO DI STUDI / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBAS APLIECĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY KÉPESÍTÉS TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCEGO WYKSZTAŁCENIE / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO A UM CERTIFICADO DE ESTUDOS / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DIPLOMELE DE STUDII / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA POTVRDENIA O ŠTÚDIU / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O POTRDILU O IZOBRAZBI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – KOULUTUSTODISTUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UTBILDNINGSCERTIFIKAT

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Mód. 48]

IVf. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY

FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000018.png

1

TAGÁLLAM

2

KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG

3

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN

4

NÉV

5

UTÓNÉV (UTÓNEVEK)

6

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ Na Hó Év

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

NEM

8

FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT

9

KIÁLLÍTÁS DÁTUMA Na Hó Év

ALÁÍRÁS, PECSÉT |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT/ FÖRKLARINGAR

–   Na: Nap / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

–   Hó: Hónap / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec /Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

–   Év: Év / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

–   Fé: Férfi / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško / Maschile / Vīrietis / Vyras / Maskil / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

–   Nő: Nő / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Femminil / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif au handicap / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - BEHINDERUNG / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УВРЕЖДАНЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA INVALIDEZ / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE HANDICAP / PUUET PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE MÍCHUMAS / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – INVALIDNOST / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA DISABILITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL NEGALIOS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ INVALIDITĀTI / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY FOGYATÉKOSSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR ID-DIŻABILITÀ / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE INVALIDITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DEFICIÊNCIA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND HANDICAPUL / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O INVALIDNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – VAMMAISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE FUNKTIONSHINDER

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Mód. 49]

V. melléklet

TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN

A [e rendelet címe és száma beillesztendő]/EU rendelet 11. cikke

p0000019.png

p0000020.png

Jogi megjegyzés: Ezt a többnyelvű európai uniós formanyomtatványt, amely a kiállító tagállamban létező, megfelelő közokirat alternatívájaként igényelhető, a kiállító tagállam hatóságai adják ki. E formanyomtatvány nem érinti a neki megfelelő, a kiállító tagállam hatóságai által készített belföldi közokirat használatát. Ugyanolyan formális bizonyító erővel rendelkezik, mint a kiállító tagállambeli belföldi megfelelője, és felhasználása nem sértheti a társaságok vagy egyéb vállalkozások jogállásával és képviseletével kapcsolatos tagállami anyagi jogszabályokat.

JELMAGYARÁZAT / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI /SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / SIMBOLI / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   Na: Nap / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Jum / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   Hó: Hónap / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec /Mese / mēnesis / mėnuo / Xahar / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   Év: Év / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina /Anno / gads / metai / Sena / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

Nom de la société ou autre forme d'entreprise /

Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / FORMA ĠURIDIKA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NAZZJONALI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EWROPEA / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / UFFIĊĊJU REĠISTRAT / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / WAĦDU / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) HL C 327., 2013.11.12., 52. o.
(2)HL C 327., 2013.11.12., 52. o.
(3) Az Európai Parlament 2014. február 4-i álláspontja.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 1. o. ).
(5)A 2001/470/EK Tanács határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben (HL L 174., 2001.6.27., 25. o.).
(6)Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 319. o. ).
(7) 2013/0119(COD) eljárásban elfogadott rendelet száma és az elfogadás dátuma.
(8)+ 2013/0119(COD) eljárásban elfogadott rendelet száma.
(9) E rendelet alkalmazásának kezdete előtt hat hónappal.
(10) E rendelet alkalmazásának kezdete után három évvel.
(11) Erendelet hatálybalépése után egy évvel.
(12)* E rendelet alkalmazásának kezdete előtt hat hónappal.


Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása ***I
PDF 203k   DOC 40k
Állásfoglalás
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK, a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD) ) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
P7_TA(2014)0055 A7-0319/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0102 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 153. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0047/2013 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2008. március 12-i véleményére(1) ,

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 4-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0319/2013 ),

1.   elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra a a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2013)0062


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/27/EU irányelv.)

(1) HL C 204., 2008.8.9., 47. o.


A szerzői és szomszédos jogok és a zeneművek jogainak online felhasználására szóló, több területre érvényes engedélyezése ***I
PDF 205k   DOC 59k
Állásfoglalás
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD) ) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
P7_TA(2014)0056 A7-0281/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0372 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (2) bekezdésének g) pontjára, 50. cikkének (2) bekezdésére, valamint 53. és 62. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0183/2012 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, az 50. cikk (1) bekezdésére, az 53. cikk (19 bekezdésére és a 62. cikkre,

–   tekintettel a francia szenátus, a luxemburgi képviselőház, a lengyel szejm és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12-i véleményére(1) ,

–   tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. november 6-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A7-0281/2013 ),

1.   elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2012)0180


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/26/EU irányelv.)

(1) HL C 44., 2013.2.15., 104. o.


A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankciói ***I
PDF 202k   DOC 40k
Állásfoglalás
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció esetén alkalmazandó büntetőjogi szankciókról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD) ) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
P7_TA(2014)0057 A7-0344/2012

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0654 ) és módosított javaslatára (COM(2012)0420 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 83. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0358/2011 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv értelmében a német Bundesrat által benyújtott, indokolással ellátott véleményre, amely azt hangsúlyozza, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll összhangban a szubszidiaritás elvével,

–   tekintettel az Európai Központi Bank 2012. március 22-i véleményére(1) ,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére(2) ,

–   tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0344/2012 ),

1.   elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2011)0297


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/57/EU irányelv.)

(1) HL C 161., 2012.6.7., 3. o.
(2) HL C 181., 2012.6.21., 64. o.


Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek ***I
PDF 204k   DOC 39k
Állásfoglalás
Egységes szerkezetbe foglalt szöveg
Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD) ) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
P7_TA(2014)0058 A7-0323/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0153 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0075/2013 ),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 22-i véleményére(1) ,

–   tekintettel a Régiók Bizottságával folytatott konzultációra,

–   tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. november 13-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangba

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7-0323/2013 ),

1.   elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik javaslatát, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről , a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P7_TC1-COD(2013)0082


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 256/2014/EU rendelet.)

(1) HL C 271., 2013.9.19., 153. o.


Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
PDF 198k   DOC 35k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i határozata Klaus Heiner Lehnének a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE)) (Konzultáció)
P7_TA(2014)0059 A7-0050/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7–0423/2013 ),

–   tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0050/2014 ),

A.   mivel a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága értékelte – különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek szempontjából – a javasolt jelölt képességeit;

B.   mivel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2014. január 23-i ülésén meghallgatta a Tanács által a Számvevőszék tagjának jelölt személyt,

1.   kedvezően véleményezi a Tanács Klaus Heiner Lehne számvevőszéki taggá történő kinevezésére irányuló javaslatát;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Számvevőszéknek, valamint az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok ellenőrző szerveinek.


Az Európai Számvevőszék
PDF 402k   DOC 101k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása a Számvevőszék jövőbeli szerepéről – A Számvevőszék tagjainak kinevezési eljárása: konzultáció az Európai Parlamenttel (2012/2064(INI) )
P7_TA(2014)0060 A7-0014/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 286. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkére,

–   tekintettel az Európai Számvevőszéknek az egységes ellenőrzési modellről (és egy közösségi belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló javaslatról) szóló, 2/2004 sz. véleményére(1) ,

–   tekintettel a Számvevőszék tagjainak kinevezése során az Európai Parlamenttel való konzultációra vonatkozó eljárásról szóló, 1992. november 17-i állásfoglalására(2) ,

–   tekintettel a Számvevőszék tagjainak kinevezése során a Parlamenttel való konzultációra vonatkozóan követendő eljárásokról szóló, 1995. január 19-i állásfoglalására(3) ,

–   tekintettel az integrált belső ellenőrzési keretrendszerről szóló, 2013. július 3-i állásfoglalására(4) ,

–   tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7–0014/2014 ).

I.A Számvevőszék jövőbeli szerepe

A.   mivel a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezetének (INTOSAI) Limai és Mexikói Nyilatkozata rögzíti az ellenőrző intézmények függetlenségének alappilléreit, és megerősíti, hogy a nemzeti legfőbb ellenőrző intézmények a nyilatkozatban foglalt alapelvek értelmezése tekintetében jelentős szabadsággal rendelkeznek;

B.   mivel az Európai Számvevőszéknek mint ellenőrző szakintézménynek alkalmaznia kell a közszférára vonatkozó nemzetközi ellenőrzési standardokat;

C.   mivel az Európai Számvevőszéket az 1975. évi Költségvetési Szerződés az Unió pénzügyeinek ellenőrzésére hozta létre, és mivel az Unió külső ellenőreként hozzájárul az Unió pénzgazdálkodásának javításához, és egyben az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek független őreként jár el;

D.   mivel a jelenlegi, gyorsan változó pénzügyi és gazdasági helyzetben hatékony mikro- és makroprudenciális felügyeletre van szükség, a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elvének megfelelően, egy modern és kihívásokkal teli Európai Unióban;

E.   mivel az állami ellenőrző szervek mint a Számvevőszék vagy a tagállamok legfőbb ellenőrző intézményei, létfontosságú szerepet játszanak a bizalom helyreállításában és az Unió nyilvános elszámoltathatóságának javításában; mivel ezért fontos a Számvevőszék esetleges megreformálására vonatkozó bármely eszmecserét az Unió nyilvános elszámoltathatóságának javításával kapcsolatos kihívás tágabb összefüggésébe helyezni;

F.   mivel a Lisszaboni Szerződés újból megerősítette azt a jogi keretrendszert, mely alapján a Számvevőszék a nyilvános elszámoltathatóság támogatása révén, továbbá a Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós költségvetés végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzési feladataik gyakorlása során történő segítése által járul hozzá az Unió pénzgazdálkodásának javításához és a polgárok pénzügyi érdekeinek védelméhez;

II.A Számvevőszék tagjainak kinevezési eljárása: konzultáció az Európai Parlamenttel

G.   mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 286. cikke értelmében a Számvevőszék tagjait olyan személyek közül választják ki, akik államukban külső ellenőrzést végző szervekhez tartoznak vagy tartoztak, vagy akik rendelkeznek a szóban forgó hivatalhoz szükséges különleges képesítéssel, és akik függetlenségéhez nem fér kétség;

H.   mivel alapvető fontosságú, hogy a Számvevőszék olyan tagokból álljon, akiknek személye a lehető legnagyobb mértékben garantálja a Szerződés által megkövetelt szakmai hozzáértést és függetlenséget, és egyben kizárja a Számvevőszék hírneve megsértésének kockázatát;

I.   mivel egyes kinevezésekkel kapcsolatban véleménykülönbségek merültek fel a Parlament és a Tanács között, melyek tartós fennállása veszélyeztetheti a Számvevőszéknek az említett intézményekkel kialakult jó munkakapcsolatát, és esetlegesen súlyosan negatív következményekkel járhat a Számvevőszék hitelessége, következésképpen pedig eredményessége tekintetében is;

J.   mivel érthetetlen, és a Parlament iránti tisztelet hiányát tükrözi a Tanács azon döntése, hogy a Számvevőszék egyes tagjait olyan esetekben is kinevezte, amikor a Parlament meghallgatást tartott és kedvezőtlen véleményt fogalmazott meg;

K.   mivel a Parlament véleménye iránt a média élénk érdeklődést tanúsít; és mivel gyengítené az érintett intézményekbe vetett közbizalmat, ha olyan személyeket neveznének ki a Számvevőszék tagjává, akiknek jelöltségét korábban a Parlament nyilvánosan és formálisan is elutasította;

L.   mivel az ellenőrzési szakismeretekkel, valamint szélesebb és változatosabb funkcionális háttérrel rendelkező tagok biztosítják a különféle perspektívák és kompetenciák jelenlétét, ami javítani fogja a Számvevőszék ítélőképességét és működésének eredményességét; mivel napjainkban elfogadhatatlan, ha a nemek közötti megfelelő egyensúlyt nem sikerül megtalálni;

M.   mivel hátrányosan érinti a Számvevőszék és a Parlament közötti, az Unió költségvetésének ellenőrzési rendszerében központi szerepet játszó együttműködést, ha a Számvevőszék egyes tagjai nem szerzik meg a Parlament jóváhagyását;

N.   mivel a 2013-as szakértői értékelés kéri a Számvevőszéken belül rövidebb belső eljárások bevezetését, valamint a külső érdekeltekkel kapcsolatos feladatainak és megbízatásának egyértelművé tételét, és hangsúlyozza, hogy az ellenőrzött felek túlzott mértékben befolyásolják a Számvevőszék megállapításait és az ellenőri véleményeket;

O.   mivel a Parlament elsősorban azokat a javaslatokat helyezi előtérbe, amelyek nem teszik szükségessé a Szerződés módosítását;

P.   mivel a Tanács mindig tiszteletben tartotta az EUMSZ 255. cikke értelmében a Bíróság és a Törvényszék főtanácsnoki tisztségére jelölt személyek alkalmasságáról való véleménynyilvánításra létrehozott bizottság ajánlását, annak ellenére, hogy a Szerződés erre vonatkozóan nem fogalmaz meg egyértelmű kötelezettséget;

I.A Parlament Európai Számvevőszékkel kapcsolatos jövőképe: a Számvevőszék jövőbeli szerepe

1.   úgy véli, hogy az Európai Számvevőszék amellett, hogy a jogalkotók számára megbízhatósági nyilatkozattal szolgál az elszámolások megbízhatóságáról és az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről az adott költségvetési évben, az Unió intézményeinek külső ellenőreként kiemelt szerepet tölt be abban a tekintetben, hogy a jogalkotó és a költségvetési hatóság – különösen a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága – számára értékes véleményeket biztosít az uniós politikák révén elért eredményekről az Unió által finanszírozott tevékenységek teljesítményének és eredményességének javítása, a tagállamok nemzeti politikái között a méretgazdaságosság és a választékgazdaságosság, valamint a továbbgyűrűző hatások azonosítása, továbbá annak érdekében, hogy a Parlament számára külső értékeléseket biztosítson a tagállamok államháztartásának Bizottság általi értékeléséhez;

2.   úgy véli, hogy a Számvevőszéknek meg kell őriznie a függetlenség, feddhetetlenség, pártatlanság és szakmaiság melletti elkötelezettségét, ugyanakkor az uniós intézmények elszámoltathatósági folyamata során szoros munkakapcsolatot kell kiépítenie partnereivel, különösen az Európai Parlamenttel, azon belül is annak Költségvetési Ellenőrző Bizottságával és a szakbizottságokkal is;

A hagyományos DAS-típusú (megbízhatósági nyilatkozat) modell

3.   megjegyzi, hogy a Számvevőszék – miután megvizsgálta az Unió költségvetésének szabályszerűségét, jogszerűségét és eredményeit – a Szerződés (az EUMSZ 287. cikke (1) bekezdésének második albekezdése) értelmében köteles megbízhatósági nyilatkozatot (DAS(5) ) terjeszteni a Parlament és a Tanács elé a kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről, ezenkívül a Szerződés alapján különjelentéseket és véleményeket dolgoz ki; megjegyzi, hogy a Számvevőszék emberi erőforrásainak jelentős része az éves megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatos eljárással foglalkozik;

4.   véleménye szerint a Számvevőszék függetlensége, feddhetetlensége, pártatlansága és szakmaisága kulcsfontosságú ahhoz, hogy hitelesen segíthesse a Parlamentet és a Tanácsot az uniós pénzgazdálkodás felügyeletében és az annak javításában való közreműködésben, valamint abban, hogy megvédjék az Unió pénzügyi érdekeit a programozási szakasztól kezdve az elszámolás lezárásáig;

5.   sajnálattal állapítja meg, hogy a Számvevőszék ellenőrzésének eredményei – immár a tizennyolcadik éve – nem tették lehetővé a Számvevőszék számára pozitív megbízhatósági nyilatkozat (DAS) kiadását a kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről; hangsúlyozza továbbá, hogy önmagában véve a hibaarány csak részben ad átfogó képet az uniós szakpolitikák eredményességéről;

6.   emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 287. cikke rögzíti, hogy a Számvevőszék az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló nyilatkozatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé; rámutat arra, hogy az elszámolások megbízhatóságára, valamint az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozó egyetlen megbízhatósági nyilatkozat helyett a Számvevőszék 2012-ben négy véleményt adott ki: egyet az elszámolások megbízhatóságáról és hármat az azok alapjául szolgáló műveletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről (egyet a bevételekről, egyet a kötelezettségvállalásokról és egyet a kifizetésekről); úgy véli, hogy a vélemény ilyen módon való megfogalmazása megnehezíti a költségvetés Bizottság általi végrehajtásának értékelését;

7.   rámutat arra, hogy a megbízhatósági nyilatkozat egy többéves kiadási programra vonatkozó éves mutató, ami megnehezíti azt, hogy tükrözze a többéves struktúra ciklikus jellegét és ennek hatását, ezért az irányítási és kontrollrendszerek összhatása és eredményessége csak részben mérhető a finanszírozási időszak végén; úgy gondolja ezért, hogy a Számvevőszék számára lehetővé kell tenni, hogy a mentesítési hatóságnak a programozási időszak végén az éves megbízhatósági nyilatkozat mellett félidős értékelést és a végső teljesítményről összefoglaló jelentést terjesszen elő;

8.   üdvözli, hogy 2009 óta a Számvevőszék jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy termékeit és szolgáltatásait, valamint éves jelentését fejlessze; úgy gondolja azonban, hogy több erőfeszítésre, illetve több erőforrásra lenne szükség a minőség további javításához, elsősorban a Számvevőszéknek az Unió költségvetési eredményéről adatokat szolgáltató teljesítmény-ellenőrzési tevékenysége terén; úgy véli továbbá, hogy a Számvevőszéknek a megbízhatósági nyilatkozat modelljére alapozva meg kell vizsgálnia, hogy értek-e el eredményeket, és ki kell fejtenie, hogy ezeket hogyan érték el, a tanulságok levonása és annak érdekében, hogy azok más összefüggésben is alkalmazhatók legyenek;

A Számvevőszéket érintő új dimenziók és kihívások

9.   elismeri a megbízhatósági nyilatkozatnak a jogszerűségre és szabályszerűségre való összpontosításban az uniós finanszírozás valamennyi szintjén a jó pénzügyi gyakorlatok és az irányítás teljesítményének hasznos mutatójaként betöltött történelmi és konstruktív szerepét, valamint az annak igazolásában betöltött szerepét, hogy az uniós pénzeket a jogalkotó és költségvetési hatóság minőségében fellépő Parlament határozatainak megfelelően használták fel; hangsúlyozza azonban, hogy a Számvevőszéknek jelenleg és a jövőben is több erőforrást kell fordítania annak vizsgálatára, hogy a gazdaságosság, eredményesség és hatékonyság a Bizottságra bízott közpénzek felhasználása során megvalósult-e; a különjelentésekben szereplő megállapítások eredményeinek utalniuk kellene az uniós programok megfelelő kiigazítására;

10.   hangsúlyozza, hogy a Számvevőszéknek a Szerződésben rögzített megbízatása meghatározza a Számvevőszék által az Unió független külső ellenőrző szerveként betöltött szerep referenciakereteit; megjegyzi, hogy a Számvevőszék megbízatása jelentős rugalmasságot biztosít a Számvevőszéknek ahhoz, hogy küldetésének teljesítése során túllépjen a megbízhatósági nyilatkozat alkalmazási körén; emlékeztet arra, hogy megbízatása lehetővé teszi a Számvevőszék számára, hogy teljesítmény-ellenőrzéseinek eredményeit különjelentésekben ismertesse, mely fontos lehetőséget biztosít az értékteremtésre azáltal, hogy a magas kockázatú területek vizsgálatára összpontosít; e jelentések tájékoztatást nyújtanak továbbá az uniós polgároknak az Unió működéséről és az európai alapok számos ágazatban való felhasználásáról, ami által Európa közelebb kerülhet polgáraihoz, továbbá átláthatóbbá és érthetőbbé válhat;

11.   emlékeztet arra, hogy az uniós elszámolások ellenőrzésének javítására és az uniós finanszírozás teljesítményének és eredményességének fokozására az egyik legjobb módszer az, ha az ellenőrzött pénzügyi évet követő év december 31-e előtt mentesítést szavaznak meg; hangsúlyozza, hogy ez arra kényszerítené a Számvevőszéket, hogy június 30-ig benyújtsa éves jelentését;

12.   javasolja az Európai Számvevőszék számára – függetlenségének sérelme nélkül –, hogy véleményét az elfogadható hibaarány mellett a lényegességi küszöbre alapozza, mivel ez jobban megfelelne a nemzetközi ellenőrzési standardoknak;

13.   javasolja, hogy az Európai Parlament éves mentesítési jelentésében szenteljen külön szakaszt a Számvevőszék által a különböző teljesítmény-ellenőrzései során tett ajánlások nyomon követésének, hogy ezáltal ösztönözze a Bizottságot és a tagállamokat ezen ajánlások végrehajtására; a Parlamentnek ezenkívül – a Számvevőszék függetlenségének sérelme nélkül – jeleznie kellene, hogy a Számvevőszék mely jelentős nyomon követési intézkedésnek szentelhet külön figyelmet éves jelentésében;

14.   megjegyzi, hogy a Számvevőszék munkaprogramját éves és többéves alapon tervezi; megjegyzi, hogy a többéves terv lehetővé teszi a Számvevőszék stratégiájának meghatározását és naprakésszé tételét, valamint hogy az éves terv az adott évben elvégzendő konkrét feladatokat határozza meg; üdvözli, hogy a Számvevőszék minden évben bemutatja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak éves munkaprogramját, mely felsorolja a kiemelt ellenőrzési feladatokat és a végrehajtásukhoz rendelt erőforrásokat;

15.   úgy gondolja, hogy a Számvevőszék és a Parlament, illetve a Tanács között a jelenlegi formában létrejövő találkozók értékes tanácsokkal szolgálnak a Számvevőszék éves munkaprogramja kidolgozásához; hangsúlyozza, hogy az ilyen jellegű strukturált előkészítő párbeszéd nagyban elősegíti az uniós célkitűzésekre fordított közpénzek felhasználásának a polgárok felé történő eredményes és demokratikus elszámoltathatóságát; hangsúlyozza, hogy a Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott fokozott tanácsadási együttműködése ellenére a Számvevőszéknek politikai vagy nemzeti befolyástól függetlenül magának kell határoznia éves munkaprogramjáról;

16.   megjegyzi, hogy a külső érdekeltek – például az Európai Parlament – számára nagy jelentőségű kérdéseket és az azt követő vizsgálat iránti megkereséseket egyfelől nem strukturált módon gyűjtik össze, másfelől azok nem is élveznek teljes mértékben elsőbbséget; úgy véli, hogy ez hátrányosan hat a Számvevőszék ellenőrzési eredményeinek relevanciájára és hatására; megjegyzi továbbá, hogy a Számvevőszék által teremtett érték közvetlenül összefügg munkájának a Parlament és az elszámoltathatósági folyamatban érintett más érdekeltek általi felhasználásával; ezért felkéri a Számvevőszéket, hogy éves munkaprogramjában vegye figyelembe a jogalkotók politikai prioritásait és az uniós polgárok számára nagy jelentőségű kérdéseket, amelyeket – az uniós polgárok aggályainak hangot adó bizottságként – a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága közölt vele;

A nemzeti legfőbb ellenőrző intézményekkel folytatott együttműködés

17.   várakozása szerint az Európai Számvevőszék és a tagállami legfőbb ellenőrző intézmények között szorosabb együttműködés jön létre, és a Számvevőszék éves munkájának megosztása tekintetében konkrét eredmények születnek; ezenkívül konkrét módszertani lépésekre és megállapodásokra számít az ellenőrzési ütemtervekkel kapcsolatban; várakozása szerint a Bizottság jogi tanulmányon alapuló javaslatokat terjeszt elő arra vonatkozóan, hogy a tagállami legfőbb ellenőrző intézmények által végzett ellenőrzéseket beépítsék a Számvevőszék megosztott irányításra vonatkozó, adott tagállambeli ellenőrzéseibe;

18.   hangsúlyozza, hogy a Számvevőszéknek élen kell járnia azon munkamódszer kidolgozásában, melynek keretében a nemzeti legfőbb ellenőrző szervek és a Számvevőszék fokozzák erőforrásaik összehangolását az uniós költségvetés kiadásainak és teljesítményének értékelése terén, és az ellenőrzéssel kapcsolatos információk megosztása által elkerülik az ellenőrzési munka megkettőzését, meghatározzák a kockázatot jelentő területeket, közös ellenőrzéseket hajtanak végre, illetve a nemzeti legfőbb ellenőrző intézményeket szorosabban bevonják a Számvevőszék ellenőrző látogatásaiba, ami közös munkamódszerek kialakításához és az ellenőrzés mindkét szintjén nagyobb eredményességhez vezet; megjegyzi, hogy az ellenőrzési és kontrolladatoknak, továbbá a bevált gyakorlatoknak a Számvevőszék és a nemzeti legfőbb ellenőrző szervek közötti megosztása kulcsszerepet játszik a célzott ellenőrzési és kontrolltevékenységben; megjegyzi, hogy túlságosan sok kontrollszint létezik, és az irányító hatóságokra és a kedvezményezettekre háruló terhek csökkentése érdekében kerülni kell ezeket az átfedéseket;

19.   az EUMSZ 287. cikkének (3) bekezdése értelmében ezért szorosabb együttműködésre szólít fel a nemzeti számvevőszékek és az Európai Számvevőszék között a megosztott irányítás alatt álló területek tekintetében;

20.   javasolja annak vizsgálatát, hogy a nemzeti ellenőrző szervek – független külső ellenőrzői minőségükben és tiszteletben tartva a nemzetközi ellenőrzési standardokat – nemzeti ellenőrzési tanúsítványt állíthassanak ki az uniós alapok kezeléséről, amelyet megkapnának a tagállami kormányok, hogy ezeket a tanúsítványokat a mentesítési eljárás során felhasználják, egy, az e célnak megfelelő, később bevezetendő intézményközi eljárás szerint;

21.   hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az európai programok ellenőrzését – különösen a megosztott irányítás alatt álló területek tekintetében – be kell építeni a legfőbb ellenőrző intézmények által végzett ellenőrzések ütemezésekor; ebből a szempontból fontos szerepet játszanak a nemzeti parlamentek, mivel felkérhetik saját számvevőszékeiket az európai alapokkal és programokkal kapcsolatos ellenőrzések elvégzésére; megjegyzi, hogy e kontroll intézményesítése és rendszeressé tétele által ezek eredményeit a nemzeti parlamentnek évente be lehetne mutatni;

A Számvevőszék új működési környezete

22.   megjegyzi, hogy a 2014–2020-as időszak fő kiadási területeire vonatkozó szabályozás lényegesen megváltoztatta az uniós költségvetés végrehajtásának pénzügyi és jogi keretszabályait; rámutat arra, hogy ezek a reformok olyan jelentős változásokat feltételeznek, melyek a finanszírozási szabályok egyszerűsítése, a feltételhez kötöttség szigorítása és az uniós költségvetési források tőkeáttételének növelése révén át fogják alakítani a pénzgazdálkodás kockázatait; ragaszkodik ezért ahhoz, hogy a Számvevőszék fokozottabban összpontosítson az ilyen típusú új eszközök teljesítményére és az ezekkel kapcsolatos kockázatokra vonatkozó megfelelő jelentések biztosítására;

23.   javasolja, hogy a Számvevőszék hangolja össze többéves munkaprogramját a többéves pénzügyi kerettel, és munkaprogramjának legyen része egy félidős értékelés, valamint a vonatkozó többéves pénzügyi kerethez tartozó elszámolások Bizottság általi lezárásának átfogó felülvizsgálata is;

24.   megjegyzi, hogy a teljesítmény-ellenőrzések sok esetben nem tartalmazzák az ellenőrzés megállapításaihoz vezető okok világos elemzését; megjegyzi továbbá, hogy nem áll rendelkezésre rendszer annak biztosítására, hogy a valamely meghatározott ellenőrzés végrehajtására kijelölt ellenőrök rendelkezzenek az ahhoz szükséges technikai ismeretekkel és módszertani készségekkel, hogy az ellenőrzést bármely ellenőrzési kérdésben teljes egészében önállóan elvégezzék; úgy véli, hogy ezek a körülmények csökkentik a Számvevőszék megállapításainak az eredményességét és hatékonyságát a teljesítmény-ellenőrzésekben;

25.  a Számvevőszéktől teljes átláthatóságot vár el azzal kapcsolatban, hogy mennyi időre van szükség termékeinek elkészítéséhez, és kéri a Számvevőszéket, hogy az egyes teljesítmény-ellenőrzések keretében tegye közzé a menetrendet és azt, hogy az adott termék milyen különböző szakaszokon ment keresztül fejlesztése során, azaz hogy mennyi időre volt szükség az egyes szakaszok elvégzéséhez, amelyek jelenleg a következők:

   előzetes tanulmány
   a kérdés elemzése
   ellenőrzési feladatterv
   előzetes megállapítások
   következtetések levonása
   jelentéstervezet
   kontradiktórius eljárás;

26.   megjegyzi, hogy a Számvevőszéknek az előzetes tanulmányt is magában foglaló teljesítmény-ellenőrzései két évet vesznek igénybe, ami számos esetben azt eredményezte, hogy az ellenőrzés megállapításai elveszítették aktualitásukat, és megakadályozta, hogy megfelelő intézkedéseket hajtsanak végre; azt várja a Számvevőszéktől, hogy egyszerűsítse teljesítmény-ellenőrzéseinek menetét, és csökkentse a felesleges eljárási lépéseket;

27.   kifejezi azon kívánságát, hogy a Számvevőszék amellett, hogy közzéteszi a megállapításaival, következtetéseivel és ajánlásaival kapcsolatos bizottsági észrevételeket, a jövőben adott esetben ezekre egyértelmű végleges viszontválaszt is adjon;

28.   úgy véli, hogy a Számvevőszéknek rendszeresen statisztikákat kell közölnie a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságával tagjainak a luxembourgi székhelyén való jelenlétéről; e tekintetben teljes körű átláthatóságot vár el a Számvevőszéktől a Parlamenttel szemben; kéri, hogy a Bizottság készítsen elemzést annak megvalósíthatóságáról, hogy a Számvevőszék tagjainak nyújtott javadalmazás egy részét napidíjjal helyettesítsék;

29.   hangsúlyozza, hogy annak ellenére, hogy tisztességesen kell eljárni és az adott ellenőrzési jelentésben hivatkozni kell az ellenőrzött fél érveire, nem szükséges konszenzusra jutni az ellenőrzött féllel;

30.   megjegyzi, hogy néhány esetben a különjelentések által érintett kérdésekről folytatott parlamenti vitát már lezárták, ezért a Számvevőszék ellenőrzésének eredményeit nem lehetett hatékonyan felhasználni; ezenkívül rámutat, hogy néhány esetben a Számvevőszék által tett kulcsfontosságú ajánlásokat a Bizottság már végrehajtotta, mire a Számvevőszék benyújtotta jelentését; azt várja a Számvevőszéktől, hogy ellenőrzéseinek lefolytatása során az összes külső időkorlátot és fejleményt vegye figyelembe;

31.   elvárja a Számvevőszéktől, hogy jelentéseiben egyértelműen közölje a tagállami hatóságok gyengeségeit és legjobb gyakorlatait azok következetes közzététele révén;

32.   meggyőződése, hogy a Számvevőszék tagjai erőforrás-szükségleteinek alapos elemzésével elérhető a méretgazdaságosság és a választékgazdaságosság; elvárja, hogy a Számvevőszék vizsgálja meg az ilyen gazdaságosság elérésének lehetőségét többek között a tagoknak nyújtott közös sofőrszolgáltatás, valamint a közös iroda és személyzet tekintetében;

33.   sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az uniós szerződések keretrendszerén kívüli kormányközi fellépések, mint például az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) és az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) létrehozása, szintén komoly kihívásokat teremtenek a nyilvános elszámoltathatóság és ellenőrzés szempontjából, és egyben gyengítik a Számvevőszék alapvető szerepét;

34.   sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EFSF esetében ez idáig semmiféle intézkedés nem történt a független nyilvános külső ellenőrzés érdekében, és sajnálattal állapítja meg, hogy noha az ESM ellenőrző testületének egyik tagját már a Számvevőszék jelölte, a testület éves ellenőrzési jelentése sem a Parlament, sem a nyilvánosság számára nem lesz hozzáférhető; felszólítja a Számvevőszéket, hogy rendszeresen bocsássa a Parlament rendelkezésére a testület éves ellenőrző jelentéseit és a Számvevőszék által e tekintetben végzett tevékenységekkel kapcsolatos egyéb szükséges információkat, hogy a mentesítési eljárás során a Parlament ellenőrizhesse a Számvevőszék munkáját;

A Számvevőszék felépítésének átformálása

35.   megjegyzi, hogy a Számvevőszék összetételére és kinevezési eljárására irányadó szabályokat az EUMSZ 285. és 286. cikke rögzíti; hangsúlyozza azonban, hogy a Szerződést módosítani kell oly módon, hogy a Tanács és a Parlament egyenjogúan vegyenek részt a Számvevőszék tagjainak kinevezésében, ezáltal biztosítva a Számvevőszék demokratikus legitimitását, átláthatóságát és teljes függetlenségét;

36.   sajnálatának ad hangot amiatt, hogy egyes kinevezési eljárások során konfliktus alakult ki a Parlament és a Tanács között a jelöltekről, annak ellenére, hogy a Szerződés ilyen konfliktusok esetére nem tartalmaz rendelkezéseket; hangsúlyozza, hogy a Szerződésben megállapítottak értelmében a Parlament kötelessége a jelöltek ellenőrzése; véleménye szerint a Tanácsnak az európai intézmények közötti hatékony együttműködés szellemében tiszteletben kell tartania a Parlament által a parlamenti meghallgatást követően hozott döntéseket;

37.   követeli, hogy az EU-Szerződés következő felülvizsgálata során az Európai Számvevőszék tagjainak a Tanács javaslatán alapuló megválasztását tegyék az Európai Parlament feladatává; úgy véli, hogy egy ilyen jellegű eljárás fokozza a Számvevőszék tagjainak a tagállamoktól való függetlenségét;

38.   üdvözli, hogy a Számvevőszék 2010-ben új eljárási szabályzatot fogadott el, mely lehetővé tette számára döntéshozatali folyamatának egyszerűsítését a jelenlegi jogi keretek között, és így az ellenőrzési jelentéseket és véleményeket jelenleg 5–6 tagból álló tanács, és nem a 28 tagot számláló teljes testület fogadja el;

39.   arra az álláspontra helyezkedik, hogy a felső vezetésre irányadó jelenlegi földrajzi képviseleti szabály – mely szerint minden tagállam egy taggal rendelkezhet – kezdeti hasznosságát már rég meghaladta és hiteltelenné vált, ezért ezt egy egyszerűbb, szélesebb körű elszámoltathatósági felhatalmazáshoz igazított vezetési struktúrával lehetne felváltani, a Számvevőszék valamennyi tevékenységének függetlenségét biztosító megfelelő garanciális szabályok mellett;

40.   javasolja ezért, hogy a Számvevőszéknek legyen ugyanannyi tagja, mint a Bizottságnak; a tagok rendelkezzenek legalább az ellenőrzés és az irányítás terén szerzett szakmai tapasztalattal; a Számvevőszék tagjai rendelkezzenek az ehhez a hivatalhoz szükséges megfelelő képesítéssel, és függetlenségükhöz ne férhessen semmilyen kétség;

41.   javasolja a Számvevőszék tagjainak nyújtott javadalmazás számítási módszerének és az egyes tagok számára közvetlenül és személyesen kiutalt források felülvizsgálatát annak érdekében, hogy összhangba hozzák azokat a hasonló feladatkörökre vonatkozó nemzeti és nemzetközi gyakorlatokkal, és lehetővé tegyék a Számvevőszék tagjai számára feladataik független elvégzését;

II.A Számvevőszék tagjainak kinevezési eljárása: konzultáció az Európai Parlamenttel

42.  elfogadja az alábbi alapelveket, kiválasztási szempontokat és eljárásokat a Számvevőszék tagjának jelölt személyek véleményezésére vonatkozóan:

   a) a Parlament számára ésszerű időt kell biztosítani arra, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság a jelölteket meghallgathassa, és hogy a bizottság a meghallgatást követő ülésen erről szavazhasson;
   b) a politikai feltételek kivételével a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a plenáris ülés határozatait titkos szavazással hozza meg;
   c) a Költségvetési Ellenőrző Bizottság meghallgatásai nyilvánosak, és a tanácskozásokat videón közvetítik;
   d) a Parlament határozatait a plenáris ülésen leadott szavazatok többségével hozza meg, és véleményét a Tanács köteles tiszteletben tartani; a jelöltek a szavazáson jelen vannak, és elutasító eredmény esetén az EP elnöke megkérdezi tőlük, hogy a jelöltségtől visszalépnek-e;

43.  úgy véli, hogy az Európai Számvevőszék tagjainak kinevezésére vonatkozó kritériumokat az EUMSZ 286. cikke alapján tovább kell pontosítani, és hangsúlyozza, hogy a Parlament értékelését elsősorban a következő szempontok alapján alakítja ki:

   a) a közfinanszírozás, az ellenőrzés és az irányítás terén szerzett magas szintű szakmai tapasztalat, valamint az európai intézmények kormányzásának alapos ismerete;
   b) jó ellenőrzési eredmények és annak bizonyítása, hogy a jelölt nagyon jól ismeri az Európai Unió valamely munkanyelvét;
   c) szükség esetén annak igazolása, hogy a jelöltet a korábban ellátott vezetői kötelezettségei alól előzetesen felmentették;
   d) a jelölt nem tölthet be választott tisztséget és nem lehet semmilyen feladatköre politikai pártban a kinevezés időpontjától kezdődően;
   e) a jelölt elismert, magas szintű feddhetetlensége és erkölcsössége;
   f) az ellátandó munka jellegére való tekintettel a jelölt életkorát is figyelembe kell venni, ésszerűnek tekintendő például annak kikötése, hogy a Számvevőszék tagja kinevezésekor nem lehet idősebb 67 évesnél;
   g) a tagok legfeljebb két alkalommal választhatók meg;
   h) végezetül, a Parlament nagyon komolyan veszi a Számvevőszék tagjai között a nemek kiegyensúlyozott képviseletének kérdését;

44.  felszólítja a Tanácsot, hogy vállaljon kötelezettséget arra, hogy:

   a) a Parlamentnek tagállamonként legalább két jelöltet – egy nőt és egy férfit – javasol;
   b) javaslatait akként állítja össze, hogy az teljes egészében megfeleljen a Parlament állásfoglalásaiban meghatározott szempontoknak, azzal a feltétellel, hogy a maga részéről a Parlament is gondoskodik ezen szempontok maradéktalan tiszteletben tartásáról;
   c) a jelöltek neve mellett a szakmai pályafutásuk releváns részleteit is feltünteti, valamint rendelkezésre bocsát minden olyan információt és véleményt, amelyeket a tagállamok belső döntéshozatali eljárásaik során rendelkezésére bocsátanak;
   d) továbbítja a jelölésekkel kapcsolatban a tagállamoktól kapott valamennyi információt, figyelembe véve, hogy az információ visszatartása esetén a Parlament köteles lenne saját vizsgálatokat végezni, ami elkerülhetetlenül késleltetné a kinevezési eljárást;
   e) megkeresi azokat a megfelelő tagállami szerveket, amelyeket fel fognak kérni arra, hogy a Számvevőszékbe tagokat jelöljenek, és felhívja ezen szervek figyelmét a Parlament által megállapított szempontokra és eljárásokra;
   f) tartózkodik attól, hogy a tagállamoktól származó, kizárólag politikai szempontokon alapuló új javaslatok figyelembevétele alapján jelöléseket vonjon vissza vagy új jelölteket állítson;
   g) a fenti eset bekövetkezése esetén tiszteletben tartja a Parlament kedvezőtlen véleményét a helyzetről, és új jelöltre (jelöltekre) tesz javaslatot;

45.  a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a plenáris ülés előtti eljárás tekintetében a következőket rögzíti:

   a) a jelölésekre vonatkozó valamennyi ajánlást jelentés formájában kell benyújtani, a jelentést a szavazatok többségével fogadják el, és a jelentés pusztán a jelölés tényét tartalmazza;
   b) a jelentés tartalmazza:
   i. a Parlament elé terjesztés körülményeit összefoglaló bevezető hivatkozásokat;
   ii. az illetékes bizottság eljárását felvázoló preambulumbekezdéseket;
   iii. a szöveg rendelkező részét, amely kizárólag a következőt tartalmazza:
   kedvező vélemény, vagy
   kedvezőtlen vélemény;
   c) a bevezető hivatkozásokat és preambulumbekezdéseket nem bocsátják szavazásra;
   d) az életrajzot és a kérdőívre adott válaszokat a jelentéshez mellékelik;
   e) a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a plenáris ülés szavaz az adott jelölt kinevezéséről;

o
o   o

46.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Számvevőszéknek, valamint tájékoztatás céljából az Európai Unió többi intézményének és a tagállamok parlamentjeinek és ellenőrző intézményeinek.

(1) HL C 107., 2004.4.30., 1. o.
(2) HL C 337., 1992.12.21., 51. o.
(3) HL C 43., 1995.2.20., 75. o.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0319 .
(5) A francia „Déclaration d'assurance” kifejezés rövidítése.


A célravezető uniós szabályozás, szubszidiaritás és arányosság
PDF 319k   DOC 102k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása az uniós szabályozás célravezetőségéről, a szubszidiaritásról és az arányosságról – a jogalkotás minőségének javítása 2011-ben – 19. jelentés (2013/2077(INI) )
P7_TA(2014)0061 A7-0056/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásra(1) ,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvére, különösen annak 4., 6. és 7. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament és a Tanács illetékes szervezeti egységei között létrejött, 2011. július 22-i gyakorlati megállapodásra az első olvasatban elfogadott megállapodások esetében az EUMSZ 294. cikke (4) bekezdésének alkalmazásáról,

–   tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról – a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 18. jelentésről (2010) szóló, 2012. szeptember 13-i állásfoglalására(2) ,

–   tekintettel a jogalkotás minőségének javításáról, a szubszidiaritásról és az arányosságról, valamint az intelligens szabályozásról szóló, 2011. szeptember 14-i állásfoglalására(3) ,

–   tekintettel a független hatásvizsgálatok biztosításáról szóló, 2011. június 8-i állásfoglalására(4) ,

–   tekintettel a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló bizottsági jelentésre (a jogalkotás minőségének javítása 2011. – 19. jelentés) (COM(2012)0373 ),

–   tekintettel az uniós szabályozás célravezetőségéről szóló bizottsági közleményekre (COM(2012)0746 és COM(2013)0685 ),

–   tekintettel az „Intelligens szabályozás – válasz a kis- és középvállalkozások szükségleteire” című bizottsági közleményre (COM(2013)0122 ),

–   tekintettel „A kkv-kkal kapcsolatos intelligens szabályozás – Nyomon követés és konzultáció” című bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0060 ),

–   tekintettel az „Intelligens szabályozás az Európai Unióban” című bizottsági közleményre (COM(2010)0543 ),

–   tekintettel az intelligens szabályozásról szóló, 2013. május 30-i tanácsi következtetésekre;

–   tekintettel a független érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport „Európa jobban is teljesíthet: az uniós jogszabályok lehető legkisebb terhet jelentő módon történő tagállami végrehajtásával kapcsolatos legjobb gyakorlatokról szóló jelentés” című, 2011. november 15-i jelentésére,

–   tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. május 30-i véleményére(5) ,

–   tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-0056/2014 ),

A.   mivel az intelligens szabályozás menetrendje kísérlet a jogalkotás minőségének javítására, az uniós jogszabályok egyszerűsítésére és az igazgatási terhek csökkentésére irányuló erőfeszítések megszilárdítására, valamint arra, hogy megkezdődjön a bizonyítékokon alapuló politikai döntéshozatalra támaszkodó jó kormányzás, amelyben a hatásvizsgálatok és az utólagos ellenőrzések alapvető szerepet játszanak;

B.   úgy véli, hogy a nemzeti parlamenteknek is részt kell venniük az új szabályozás utólagos értékelésében, ami következésképpen segítené a Bizottságot a jelentések elkészítésében, és általában véve javítaná az európai kérdések nemzeti parlamentek általi értékelését;

C.   mivel a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003. évi intézményközi megállapodás már nem illeszkedik a Lisszaboni Szerződéssel létrehozott jelenlegi jogalkotási környezetbe, főként az uniós intézmények által a magyarázó dokumentumokra vonatkozó együttes politikai nyilatkozatok és az EUMSZ 294. cikkének végrehajtására vonatkozó titkársági szintű gyakorlati szabályok elfogadásakor alkalmazott rendszertelen megközelítés miatt;

Általános megjegyzések

1.   hangsúlyozza, hogy az európai szinten előterjesztett és elfogadott jogszabályoknak egyszerűnek, eredményesnek és hatékonynak, könnyen érthetőnek és a tagállamok valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhetőnek kell lenniük, világos hozzáadott értéket kell nyújtaniuk, illetve a lehető legkisebb költségek mellett teljes mértékben meg kell valósítaniuk a bennük rejlő előnyöket; elismeri, hogy a gazdasági válság fokozott terhet ró a nemzeti közigazgatási erőforrásokra, és úgy véli, hogy a világos és könnyen átültethető jogszabályok létrehozása iránti elkötelezettség segítene a jogszabályok betartására kötelezett nemzeti hatóságok és magánszemélyek terheinek enyhítésében; hangsúlyozza, hogy az uniós intézmények feladata annak biztosítása, hogy a jogszabályok világosak és könnyen érthetőek legyenek, és ne rójanak felesleges adminisztratív terheket a polgárokra vagy a vállalkozásokra;

2.   hangsúlyozza, hogy az új szabályok kkv-kra vagy nagyvállalkozásokra gyakorolt hatásának vizsgálata nem vezethet a munkavállalók között az őket foglalkoztató vállalkozás mérete szerinti megkülönböztetéshez, és a munkavállalók alapvető jogainak – többek között a tájékoztatáshoz és a konzultációhoz való jog, a munkakörülményeik, a munkahelyi jólétük és a társadalombiztosításhoz való jogaik – csökkenését sem vonhatja maga után, továbbá nem gátolhatja sem e jogok fejlesztését, sem a munkával összefüggő meglévő és új kockázatokkal szembeni munkahelyi védelmüket;

3.   hangsúlyozza, hogy a jogalkotás során az uniós intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk a szubszidiaritás és az arányosság elvét;

4.   emlékeztet azon korábbi észrevételeire, miszerint a Hatásvizsgálati Testület és a nemzeti parlamentek számos alkalommal megállapították, hogy a Bizottság hatásvizsgálatai nem vették kellőképpen figyelembe ezeket az elveket; ismételten csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy e bírálatok egy újabb éven át ismétlődtek;

5.   úgy véli, hogy a jogalkotás minőségének javítását a többszintű kormányzás szellemében kell megvalósítani, azaz az EU, a nemzeti intézmények, valamint a helyi és regionális hatóságok általi összehangolt fellépés keretében;

6.   ismételten felszólít arra, hogy a Lisszaboni Szerződéssel létrehozott új szabályozási környezet figyelembevétele, a jelenlegi legjobb gyakorlatok megszilárdítása és a megállapodásnak a minőségi jogalkotásra vonatkozó menetrenddel összhangban való korszerűsítése érdekében tárgyalják újra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003. évi intézményközi megállapodást; javasolja, hogy minden új megállapodás rendelkezzen kötelező erővel és elfogadásuk az EUMSZ 295. cikke alapján történjen;

7.   sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy kezdjenek tárgyalásokba a Parlamenttel az EUMSZ 290. és 291. cikke megfelelő alkalmazásának kritériumairól; úgy véli, hogy ez a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás felülvizsgálata keretében megvalósítható, hiszen e megállapodás így többek között ilyen kritériumokat is magában foglalhatna;

8.   úgy véli, hogy a Bizottság által az elfogadott jogszabályok értékelésére és a terhek csökkentésére használt rendszerek eltérő elnevezései zavart keltenek és szükségtelenül bonyolultak; javasolja, hogy „a jogalkotás minőségének javítása” keretében fogadjanak el egy egységes elnevezést, és ismételten felszólít arra, hogy egyetlen biztos legyen felelős a kérdésért;

9.   kéri a Bizottságot, hogy fokozza az arányosság elve alkalmazásának felülvizsgálatát, különösen az EUMSZ felhatalmazáson alapuló és végrehajtási aktusokról szóló 290. és 291. cikkének alkalmazása tekintetében;

10.   úgy véli, hogy a demokratikus legitimitás növelése jegyében nagy figyelmet kell fordítani a korai előrejelző mechanizmusra;

Szubszidiaritási mechanizmus a nemzeti parlamentek számára

11.   rámutat arra, hogy míg a gazdasági és pénzügyi válság a szakpolitikák széles körének jobb összehangolását és az Unió hatásköreinek számos területen való megerősítését teszi szükségessé, elengedhetetlen, hogy továbbra is világosan érthető maradjon az Európai Unió többszintű kormányzási rendszerén belüli hatáskörmegosztás, valamint hogy a döntéseket átlátható vitát követően a megfelelő szinten, átlátható módon hozzák meg, a bürokratikus terhek csökkentésével;

12.   hangsúlyozza, hogy az európai intézményeknek tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. jegyzőkönyvében rögzített szubszidiaritás és arányosság elvét, amelyek olyan általános jellegű elvek, melyek az intézményeket az uniós hatáskörök gyakorlása során kötelezik, azzal a kivétellel, hogy a szubszidiaritás elve nem alkalmazandó az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken;

13.   javasolja, hogy vegyék fontolóra a szubszidiaritás és az arányosság elvei betartásának értékelését lehetővé tévő megfelelő, uniós szintű feltételek meghatározását;

14.   megjegyzi, hogy a 2. jegyzőkönyv formálisan is lehetőséget ad a nemzeti parlamenteknek arra, hogy véleményt nyilvánítsanak az uniós jogalkotónak arról, hogy valamely javasolt jogszabály nem felel meg a szubszidiaritás elvének, azaz hogy célkitűzései léptékük vagy hatásaik miatt nem valósíthatók meg jobban az Unió szintjén, mint tagállami szinten;

15.   felhívja a figyelmet a hatásvizsgálat – mint a jogalkotási folyamat során a döntéshozatali folyamatot támogató eszköz – kiemelkedő jelentőségére; hangsúlyozza továbbá, hogy ezzel összefüggésben gondosan mérlegelni kell a szubszidiaritással és az arányossággal kapcsolatos kérdéseket;

16.   üdvözli a tagállamok parlamentjeinek fokozottabb részvételét az európai jogalkotási folyamatban, továbbá megjegyzi, hogy a nemzeti parlamentek egyre növekvő érdeklődést tanúsítanak a fenti elveknek az Unió intézményei általi megfelelő alkalmazása iránt; ezt jól tükrözi, hogy 2011-ben az Európai Parlamenthez 77 olyan indokolással ellátott vélemény érkezett, mely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, valamint 523 egyéb észrevétel érkezett jogszabálytervezetek érdeméről, míg 2010-ben csak 41 ilyen indokolással ellátott vélemény, illetve 299 ilyen észrevétel érkezett; hangot ad abbéli hajlandóságának, hogy folytassa és erősítse a nemzeti parlamentekkel való együttműködést és parlamentközi párbeszédet;

17.   nyomatékosan hangsúlyozza a mind az Európai Parlament, mind pedig a nemzeti parlamentek által végzett parlamenti ellenőrzés fontosságát; javasolja, hogy a nemzeti parlamenteknek továbbra is nyújtsanak jelentős segítséget, hogy gyakorolni tudják ellenőrzési feladataikat; javasolja, hogy bocsássanak iránymutatásokat a nemzeti parlamentek rendelkezésére, amelyek segítségével megkönnyíthető a szubszidiaritás elvével való összhang értékelése;

18.   hangsúlyozza, hogy a Bíróság az EUMSZ 263. cikke értelmében hatáskörrel rendelkezik arra, hogy felülvizsgálja a jogalkotási aktusok jogszerűségét a szubszidiaritás elvének való megfelelés tekintetében, és hogy a szubszidiaritás elve a hatáskörök uniós szintű gyakorlására vonatkozó politikai iránymutatásként szolgál;

19.   ugyanakkor rámutat arra, hogy a Bíróság a Szerződések alapján hatáskörrel rendelkezik a „Szerződések vagy az alkalmazásukra vonatkozó bármely jogi rendelkezés megsértése” miatt benyújtott kereset elbírálására, és hogy az Európai Unióról szóló szerződés alapján a szubszidiaritás és az arányosság elvei is e rendelkezések közé tartoznak; megjegyzi, hogy következésképp az uniós aktusok érvényességének bírósági felülvizsgálata az ezen elveknek való megfelelés vizsgálatára is kiterjed;

20.   hangsúlyozza, hogy a Bíróság, a C-176/09. sz. (Luxemburgi Nagyhercegség kontra Európai Parlament) ügyben 2011. május 12-én hozott ítéletében kijelenti, hogy „az arányosság elve megköveteli, hogy az uniós jog valamely rendelkezése által alkalmazott eszközök alkalmasak legyenek az érintett szabályozással kitűzött célok megvalósítására, és ne haladják meg az azok eléréséhez szükséges mértéket”, valamint hogy „olyan területeken, ahol az uniós jogalkotó széleskörű jogalkotási hatáskörrel rendelkezik”, csak az e területen meghozott intézkedésnek a hatáskörrel rendelkező intézmények által elérni kívánt céllal kapcsolatos nyilvánvalóan alkalmatlan jellege lehet kihatással az ilyen intézkedés jogszerűségére, ami azonban nem mentesít az alól, hogy „az uniós jogalkotónak választását még ilyen jogkör birtokában is objektív megfontolásokra kell alapoznia, ezen túlmenően pedig a különböző lehetséges intézkedésekhez kapcsolódó korlátok értékelése során meg kell vizsgálni, hogy az elfogadott intézkedéssel elérni kívánt célok igazolhatnak-e az egyes gazdasági szereplőket érő, akár jelentős mértékű, kedvezőtlen gazdasági következményeket”;

21.   megállapítja, hogy a szubszidiaritás elve a Szerződések megfogalmazása szerint az uniós fellépést azokon a területeken, amelyek nem tartoznak az Unió kizárólagos hatáskörébe, csak akkor engedi meg, „amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók”, míg az arányosság elve értelmében az uniós fellépés sem tartalmilag, sem formailag nem léphet túl a Szerződésekben kitűzött célok eléréséhez szükséges mértéken; rámutat arra, hogy a szubszidiaritás és az arányosság egymással szorosan összefüggő, ám egymástól elkülönülő elvek: míg az előbbi azzal kapcsolatos, hogy megfelelő-e az uniós fellépés olyan területeken, amelyek nem tartoznak az Unió kizárólagos hatáskörébe, az utóbbi az uniós hatáskörök gyakorlásának általános szabályaként a jogalkotó által meghatározott eszközök és célok közötti arányosságra vonatkozik; rámutat arra, hogy valamely jogalkotási aktus tervezetére vonatkozóan az arányosság vizsgálatára értelemszerűen a szubszidiaritásra vonatkozó vizsgálatot követően kerül sor, ugyanakkor a szubszidiaritás vizsgálata önmagában nem lenne kellően hatékony az arányosság vizsgálata nélkül;

22.   megállapítja, hogy 2011-ben a Bizottságnak feltett parlamenti kérdések közül csak kevés (a több mint 12 000 kérdés közül 32) érintett a szubszidiaritás és arányosság elvének tiszteletben tartásával kapcsolatos kérdéseket;

23.   felhívja a figyelmet arra, hogy 2011-ben a Bizottsághoz 64 indokolással ellátott vélemény érkezett a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján, ami 2010-hez képest számottevő növekedést jelent; megjegyzi azonban, hogy a 64 indokolással ellátott vélemény a nemzeti parlamentekkel folytatott politikai párbeszéd keretében a Bizottságnak 2011-ben továbbított 622 véleménynek mindössze 10%-át képviseli; felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy egyetlen bizottsági javaslatra sem érkezett elegendő számú indokolással ellátott vélemény ahhoz, hogy beinduljon a jegyzőkönyv szerinti „sárga lapos” vagy „narancssárga lapos” eljárás; megjegyzi ugyanakkor, hogy a Bizottság javaslata (a kollektív fellépéshez való jognak a letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás szabadságával összefüggésben való gyakorlásáról szóló tanácsi rendeletre, az úgynevezett Monti II. rendeletre irányuló javaslat) kapcsán első alkalommal 2012. május 22-én került sor „sárga lapos” eljárásra; hangsúlyozza, hogy a Bizottság a javaslatot nem a szubszidiaritás elvének megsértésére tekintettel vonta vissza, hanem mert úgy ítélte meg, hogy a javaslat a Parlament és a Tanács részéről valószínűleg nem fogja megkapni az elfogadásához szükséges politikai támogatást;

24.   úgy véli, hogy a szubszidiaritás elvének ellenőrzési mechanizmusát úgy kell kialakítani és alkalmazni, hogy az európai és a nemzeti intézmények közötti együttműködés fontos eszköze lehessen; elégedettséggel állapítja meg, hogy a gyakorlatban ezt az eszközt a többszintű európai intézményrendszer különböző szintjei közötti kommunikáció és az együttműködő párbeszéd eszközeként használják;

25.   aggodalommal jegyzi meg, hogy a nemzeti parlamentektől beérkezett egyes indokolással ellátott vélemények arra világítanak rá, hogy a szubszidiaritásra vonatkozó indokolás számos bizottsági javaslatban hiányos vagy egyáltalán nincs meg;

26.   javasolja annak megvizsgálását, hogy mi okozza a nemzeti parlamentek hivatalos, indokolással ellátott véleményeinek csekély számát, és annak megállapítását, hogy ez arra vezethető-e vissza, hogy a szubszidiaritás elvét minden fél betartja, vagy pedig arra, hogy a nemzeti parlamentek az erőforrások hiánya vagy a túl rövid határidők miatt nem tudják érvényesíteni ezt az elvet; kívánatosnak tartja, hogy a Bizottság végezzen erre vonatkozó elemzést;

27.   hangsúlyozza, hogy az európai intézményeknek lehetővé kell tenniük, hogy a nemzeti parlamentek elvégezhessék a jogalkotási javaslatok ellenőrzését, annak biztosítása által, hogy a Bizottság jogalkotási döntéseit a szubszidiaritás és az arányosság elve vonatkozásában az Európai Unióról szóló szerződés 2. jegyzőkönyve 5. cikkének megfelelően átfogó és részletes indokolással támassza alá;

28.   ezzel összefüggésben megjegyzi továbbá, hogy a nemzeti parlamentek számára a szubszidiaritás és az arányosság elvének való megfelelés ellenőrzésére előírt jelenlegi határidőket gyakran nem tekintették elegendőnek;

29.   úgy véli, hogy a jogszabálytervezetekre való reagáláskor az idő és az erőforrások tekintetében a nemzeti parlamentekre nehezedő nyomás hozzájárul az EU-n belül észlelt „demokratikus deficithez”;

30.   emlékeztet korábbi, arra irányuló kéréseire, hogy nemzeti parlamentek által tapasztalt problémákat a meglévő mechanizmus működésének javítása érdekében részletesen vizsgálják meg; úgy véli, hogy kívánatos lenne feltérképezni e mechanizmus megerősítésének lehetőségeit, ami – a Szerződés esetleges jövőbeli felülvizsgálata keretében – több jogot biztosíthatna a nemzeti parlamenteknek; javasolja, hogy egy ilyen felülvizsgálat során mérlegeljék, hogy szám szerint hány nemzeti parlamenti választ követően induljon meg ez az eljárás, kizárólag a szubszidiaritás vagy az arányosság elve adjon-e rá alapot, és milyen következményekkel járjon, hivatkozva különösen a „sárga lapos” eljárással kapcsolatos közelmúltbeli tapasztalatokra; véleménye szerint e kérdés megvitatása a nemzeti parlamenteknek biztosított hatáskörök fejlődésének hasznos állomása, mivel összehangolja az ellenőrzési jogkör gyakorlására irányuló ösztönzőket az európai szintű következményekkel;

31.  úgy véli, hogy addig is számos kezdeményezést lehetne bevezetni az európai kérdések nemzeti parlamentek általi értékelésének javítása érdekében; így különösen:

   javasolja, hogy a Hivatalos Lapban közzétett jogalkotási aktusok mindig tartalmazzanak egy megjegyzést, amely tájékoztat arról, hogy mely nemzeti parlamentek reagáltak, és melyek vetettek fel aggályokat a szubszidiaritás elvével kapcsolatban;
   javasolja, hogy az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt 2. jegyzőkönyv 6. cikke alapján a nemzeti parlamentek által megküldött indokolással ellátott véleményeket késedelem nélkül továbbítsák a társjogalkotóknak;
   javasolja, hogy dolgozzanak ki iránymutatásokat, amelyek felvázolják a szubszidiaritással kapcsolatos kérdésekre vonatkozó indokolással ellátott vélemények kritériumait;
   javasolja a nemzeti parlamentek mozgósítását annak érdekében, hogy végezzék el az általuk lefolytatott előzetes vizsgálatok és a Bizottság által véghezvitt utólagos vizsgálatok összehasonlító értékelését;

A jogalkotás minőségének javítása

32.   úgy véli, hogy a jogalkotás minőségének javításával kapcsolatos kihívások tekintetében alkalmazott hatékony megközelítés – a jelenlegi és a jövőbeni jogszabályok tekintetében egyaránt – segíteni fogja az európai intézményeket abban, hogy a válságra reagáljanak; úgy véli, hogy az európai jogalkotás és a jogalkotási gyakorlatok reformja alapvető fontosságú eszköz az európai növekedés, a versenyképesség és a tisztességes munkahelyek megteremtéséhez;

33.   üdvözli, hogy a Bizottság fokozott hangsúlyt helyez a szakpolitikai ciklusra, amelyben az európai jogalkotás kezdeményezési, hatásvizsgálati, konzultációs, hatálybaléptetési, végrehajtási és értékelési szakaszait egy egységes folyamat részének tekintik; úgy véli ezzel összefüggésben, hogy a „gondolkozz először kicsiben” elvnek végig kulcsfontosságú elemnek kell lennie, továbbá hogy az új jogszabályok előzetes értékelését javítani kell, létrehozva ezáltal egy érthető és átlátható folyamatot a növekedés és a versenyképesség Európán belüli serkentése érdekében;

34.   e tekintetben üdvözli az intelligens szabályozásról, illetve az uniós szabályozás célravezetőségéről szóló bizottsági közleményt, valamint a kkv-k számára legnagyobb terhet jelentő 10 jogszabályról szóló „Melyik az a tíz uniós jogszabály, amely a legnagyobb terhet rója a kkv-kra?” című bizottsági szolgálati munkadokumentumot; úgy véli, hogy e dokumentumok meggyőző előrelépést jelentenek a jogalkotás minőségének javítására vonatkozó menetrend terén, és a Parlament számos korábbi kérését tükrözik;

35.  úgy véli, hogy e retorikai előrelépést most konkrét tettekkel kell alátámasztani; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy terjesszen elő további konkrét javaslatokat az általános uniós szabályozási teher csökkentésére anélkül, hogy gyengítené a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot, és különösen, hogy:

   tegyen intézkedéseket a legnagyobb terhet jelentő 10 jogszabályról szóló konzultáció keretében a kkv-k által Európa-szerte azonosított terhek mihamarabbi csökkentésére;
   új jogszabályok előterjesztésekor – adott esetben – növelje a mentességek és a kevésbé szigorú rendszerek alkalmazását a kkv-k és a mikrovállalkozások esetében, és tegye fokozottan kkv-baráttá az uniós közbeszerzési szabályokat;
   sürgősen hajtsa végre a célravezető és hatásos szabályozásról szóló (REFIT) 2013. október 2-i közleményében (COM(2013)0685 ) megállapított kötelezettségvállalásokat, és a jelenlegi jogalkotási ciklus végéig végezze el az értékeléseket a kulcsfontosságú szakpolitikai területeken, a helyi és a regionális hatóságokat érintő fő ágazatokra vonatkozó, a kormányzat valamennyi szintjéről kapott információkra is kiterjedően;
   törekedjen ambiciózusabban a munkahelyteremtésre és a növekedés megvalósítására az Unióban azáltal, hogy csökkenti a szabályozási költségeket a vállalkozások számára;
   készítsen éves jelentést a szabályozás javításának átfogó menetrendjéről, amelyben ismerteti a Bizottság által indított kezdeményezések tekintetében elért haladást és a megelőző 12 hónapban a Bizottság által elfogadott új javaslatokból adódóan a vállalkozásoknál felmerülő nettó költségeket és a társadalmi költségeket;

36.   hangsúlyozza, hogy egyrészről a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javítása, másrészről pedig a munkavállalók számára adott tájékoztatás és a velük folytatott konzultáció javítása két kulcsfontosságú tényező az európai gazdaság termelékenységének és versenyképességének megerősítésében; hangsúlyozza, hogy az e területeken érvényesített erős és megbízható szabályozás nem gátolja, hanem inkább segíti a növekedést;

37.   úgy véli, hogy ha az érdekelt felek számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy észrevételeket tegyenek a javaslattervezetekkel és az azokhoz kapcsolódó, nem végleges hatásvizsgálatokkal kapcsolatban, az javítaná a Bizottság által előterjesztett jogszabálytervezetek minőségét, és nem hosszabbítaná meg indokolatlanul az elfogadásra kerülő jogszabályok kidolgozási szakaszát;

38.   emlékeztet továbbá arra, hogy a Parlament felkérte a Bizottságot, hogy nyújtson be a kiegyenlítő szabályozást végrehajtó javaslatokat, amelyek előírnák, hogy az újabb költségeket bevezető új jogszabályok elfogadását megelőzően azonosítsák az e költségekkel egyenértékű költségkiegyenlítéseket; megjegyzi, hogy az uniós jogalkotás nem jelenti automatikusan azt, hogy 28 nemzeti jogszabályt kell félredobni egyetlen uniós jogszabály érvényesítése érdekében, és azt sem, hogy az új európai jogszabály kisebb terhet jelent a megfelelő nemzeti jogszabályoknál; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy komolyan vizsgálja meg ezt a javaslatot, és 2014-ig, és a jelenlegi parlamenti ciklus végéig terjesszen elő erre vonatkozó hatásvizsgálatot;

39.   sajnálatát felezi ki amiatt, hogy a Bizottság vissza szándékozik vonni az európai zártkörű társaság statútumáról szóló javaslatát, amelyet a Parlament szorgalmazott saját kezdeményezésű jogalkotási jelentésében; kéri a Bizottságot, hogy konzultáljon a Parlamenttel, mielőtt visszavonna egy ilyen parlamenti jelentésen alapuló javaslatot;

40.   hangsúlyozza az egyszerűsítés jelentőségét szabályozási környezet ésszerűsítésében, különösen a helyi és regionális hatóságok számára, ahol gyakran korlátozottak, illetve csökkennek a jogszabályok végrehajtására szolgáló erőforrások;

41.   úgy értelmezi, hogy a túlszabályozás („gold-plating”) alatt azt a gyakorlatot kell érteni, amikor a tagállamok az uniós irányelvek nemzeti jogszabályokba való átültetése során túlmennek a minimális követelményeken; megismétli, hogy támogatja a szükségtelen túlszabályozással szembeni intézkedéseket, és ezért felkéri a tagállamokat, hogy túlszabályozás esetén magyarázzák el erre vonatkozó indokaikat;

Hatásvizsgálatok és európai hozzáadott érték

42.   üdvözli, hogy a Bizottság hatásvizsgálatai megpróbálják széleskörűen és átfogóan lefedni a lehetséges hatásokat, de véleménye szerint a rendszert még számos tekintetben tovább lehetne erősíteni, például a területi dimenzióval (a nemzeti, regionális és a helyi hatóságokat érintő pénzügyi és igazgatási következményekkel) való kiegészítés által; e tekintetben biztatónak találja a Bizottság azon döntését, miszerint 2014 júniusáig naprakésszé teszi, egységes szerkezetbe foglalja és felülvizsgálja a hatásvizsgálati iránymutatásait, és fenntartja a jogot ahhoz, hogy az elkövetkező hónapokban részletes észrevételeket tegyen ezen iránymutatások lehetséges javításaival kapcsolatban; kitart amellett, hogy e hatásvizsgálatoknak – melyek alapvető jelentőséggel bírnak a közvélemény és a politikai álláspont kialakításában – fenn kell tartaniuk a többnyelvűség elvét;

43.   kéri a Bizottságot, hogy elemezze a hatásvizsgálatok elkészítéséhez alkalmazott módszertant annak érdekében, hogy megvizsgálja a javítás lehetőségeit a minőségi mutatók és a konzultációs folyamat általános lebonyolítása terén egyaránt, különös tekintettel az érintett érdekeltek közreműködésére;

44.   úgy véli, hogy a Bizottság által közzétett hatásvizsgálatnak és a biztosi testület által elfogadott jogalkotási javaslat tartalmának teljes összhangban kell lennie; kéri a biztosi testület által módosított javaslatra vonatkozó hatásvizsgálatok automatikus frissítését, hogy tükrözzék a biztosok módosításait;

45.   felszólítja a Bizottságot a Hatásvizsgálati Testület szerepének és függetlenségének megerősítésére, és különösen arra, hogy csak e testület kedvező véleménye mellett jóváhagyott jogalkotási javaslatokat véglegesítsen és terjesszen elő; sürgeti a Hatásvizsgálati Testületet, hogy vegye igénybe a szociális partnerek szakértelmét;

46.   úgy véli, hogy a jelenlegi felelősségi nyilatkozat, amely szerint a Bizottság hatásvizsgálata „csak az összeállításában részt vevő bizottsági szervezeti egységeket köti, és nem kötelezi el a Bizottságot későbbi határozatainak végleges formája tekintetében”, rávilágít a jelenlegi rendszer egyik lényeges gyenge pontjára;

47.   üdvözli a Parlamenten belüli pozitív fejleményt, amit a Hatásvizsgálatok és az Európai Hozzáadott Érték Igazgatósága képvisel; úgy véli, hogy a Parlament egészében következetes megközelítést kellene alkalmazni a hatásvizsgálatok megvitatásával kapcsolatban; üdvözli, hogy a Hatásvizsgálati Igazgatóság rövid összefoglalókat dolgoz ki a bizottsági javaslatokhoz tartozó hatásvizsgálatokról, és véleménye szerint ezeknek alapvető részét kell képezniük a bizottságok jogalkotási javaslatokról folytatott vitájának; javasolja, hogy a Parlament hatásvizsgálatai adott esetben terjedjenek ki a területi dimenzióra; arra kéri a Bizottsági Elnökök Értekezletét, hogy mérlegelje, miként hajtható végre legjobban ez az ajánlás;

48.   emlékeztet arra, hogy a Parlament és a Tanács a hatásvizsgálatokra vonatkozó 2005. évi intézményközi közös megközelítésben elkötelezte magát amellett, hogy bármely érdemi módosítás elfogadását megelőzően hatásvizsgálatokat végezzenek, amennyiben azt helyénvalónak és szükségesnek látják a jogalkotási folyamat szempontjából; felszólítja a bizottságokat, hogy e kötelezettségvállalás végrehajtásakor vegyék igénybe a Hatásvizsgálati Osztályt;

49.   emlékeztet továbbá a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003. évi intézményközi megállapodásra, és arra ösztönzi a Tanácsot, hogy a 2003. évi megállapodás szerinti kötelezettségeinek eleget téve haladéktalanul fejezze be az általa tett érdemi módosításokra vonatkozó hatásvizsgálatok lefolytatásával kapcsolatos saját mechanizmusának kialakítását;

50.   ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság alaposan mérlegelje a saját kezdeményezésű jogalkotási jelentéseket kísérő, az európai hozzáadott értékre vonatkozó értékeléseket, és részletesen fejtse ki, hogy miért nem fogadja el vagy tartja fontosnak a Parlament által előterjesztett indokokat;

o
o   o

51.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
(2) HL C 353. E, 2013.12.3., 117. o.
(3) HL C 51. E, 2013.2.22., 87. o.
(4) HL C 380. E, 2012.12.11., 31. o.
(5) HL C 218., 2013.7.30., 22. o.


Menetrend a homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen
PDF 405k   DOC 79k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása a homofóbia, illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni európai menetrendről (2013/2183(INI) )
P7_TA(2014)0062 A7-0009/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. és 10. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 21. cikkére,

–   tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményre,

–   tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága CM/Rec(2010)5 számú, a szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló, tagállamoknak címzett, 2010. március 31-i ajánlására,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatékony végrehajtására irányuló stratégiáról szóló bizottsági közleményre (COM(2010)0573 ),

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazásáról szóló 2012. évi bizottsági jelentésre (COM(2013)0271 ) és az azt kísérő munkadokumentumokra,

–   tekintettel a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (COM(2008)0426 ) és a Parlament erre vonatkozó 2009. április 2-i állásfoglalására(1) ,

–   tekintettel az Európai Unió Tanácsának 2013. június 24-i ülésén elfogadott, a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek emberi jogai maradéktalan érvényesítésének elősegítését és védelmét szolgáló iránymutatásokra,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2010. novemberi, „Homofóbia, transzfóbia, valamint szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetés” című jelentésére,

–   tekintettel az Európai Unió leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyekre irányuló felmérésére, amelyet az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) végzett el és adott ki 2013. május 17-én,

–   tekintettel a FRA 2013. október 1-jei, 10 évvel az esélyegyenlőségre vonatkozó irányelvek kezdeti végrehajtása után az esélyegyenlőség európai uniós helyzetéről szóló véleményére,

–   tekintettel a homofóbia elleni európai küzdelemről szóló 2012. május 24-i állásfoglalására(2) ,

–   tekintettel 2012. december 12-i állásfoglalására az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2010–2011)(3) ,

–   tekintettel a rasszizmus, az idegengyűlölet és a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelem erősítéséről szóló, 2013. március 14-i állásfoglalására(4) ,

–   tekintettel eljárási szabályzata 157. cikkére,

A.   mivel az Európai Unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul;

B.   mivel politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Európai Uniónak küzdenie kell mindenfajta nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen;

C.   mivel az Európai Unió Tanácsa 2013 júniusában határozott iránymutatásokat fogadott el az LMBTI személyek emberi jogai maradéktalan érvényesítésének elősegítésére és védelmére az Európai Unión kívül, és biztosítania kell, hogy hatékony védelemben részesülnek az Unión belül;

D.   mivel az Európai Unió átfogó politikákon keresztül már koordinálja a fellépését az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén a „Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség mindenki számára – Keretstratégia”, a nemek közötti egyenlőség terén „A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia 2010–2015”, a fogyatékosság terén az „Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020”, a romák egyenlősége terén pedig „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” eszközökön keresztül;

E.   mivel „Az Európai Unió Alapjogi Chartájának hatékony végrehajtására irányuló stratégia” című közleményében a Bizottság elismerte konkrét szakpolitikák kidolgozásának szükségességét az egyes alapjogok vonatkozásában;

F.   mivel az LMBT személyekkel kapcsolatos 2013-as uniós felmérés során az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) úgy találta, hogy a felmérést megelőző évben Unió-szerte minden második megkérdezett LMBT személy élt már át szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést vagy zaklatást, minden harmadikat ért megkülönböztetés az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés során, minden negyediket ért fizikai támadás, és minden ötödiket ért már megkülönböztetés munkahelyi vagy szakmai környezetben;

G.   mivel a FRA ajánlása szerint az Uniónak és a tagállamoknak cselekvési terveket kellene kidolgozniuk az LMBT személyek tiszteletben tartásának elősegítésére és alapvető jogaik védelmére;

H.   mivel 2013 májusában tizenegy egyenlőségi miniszter(5) felszólította a Bizottságot, hogy alakítson ki átfogó uniós szakpolitikát az LMBT személyek egyenlőségére, és már tíz tagállam(6) fogadott el hasonló szakpolitikákat vagy kezdte meg róluk az egyeztetést nemzeti és regionális szinten;

I.   mivel az Európai Parlament már tíz alkalommal kérte átfogó európai uniós politikai eszköz létrehozását a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló egyenlőség céljából;

Általános megfontolások

1.   határozottan elítéli a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetést, és mélyen sajnálja, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és interszexuális (LMBTI) személyek alapvető jogai még nem érvényesülnek mindig teljes mértékben az Európai Unióban;

2.   úgy véli, hogy az Európai Unióban jelenleg nincs átfogó szakpolitika az LMBTI személyek alapvető jogainak védelmére;

3.   elismeri, hogy az alapvető jogok védelme a Bizottság és a tagállamok közös felelőssége; felszólítja a Bizottságot, hogy szélesebb körben éljen hatásköreivel, például a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének támogatására; felszólítja a tagállamokat, hogy teljesítsék az uniós jog és az Európa Tanács ajánlása szerint rájuk háruló kötelezettségeket a szexuális irányultságon vagy a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem eszközei vonatkozásában;

A menetrend tartalma

4.  felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és az érintett ügynökségeket, hogy dolgozzanak közösen az LMBTI személyek alapvető jogait védelmező átfogó többéves szakpolitika kialakításán, ami egy menetrend, egy stratégia vagy egy cselekvési terv formájában öltene testet, és tartalmazná az alábbiakban felsorolt témákat és célokat;

  A. Horizontális fellépések a menetrend végrehajtására
   i. a Bizottságnak a meglévő jogok biztosításán kell dolgoznia munkája során és valamennyi területen, ahol hatáskörrel rendelkezik az LMBTI személyek alapvető jogaihoz köthető kérdések érvényesítésével, valamennyi érintett területen – például jövőbeli szakpolitikák és javaslatok kidolgozása vagy az uniós jog végrehajtásának nyomon követése során;
   ii. a Bizottságnak támogatnia és koordinálnia kell a bevált gyakorlatok cseréjét a tagállamok között a nyitott koordinációs módszer segítségével, illetve nyomon is kell követnie azt;
   iii. az érintett ügynökségek, mint az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound), az Európai Rendőrakadémia (CEPOL), az Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust), az Európai Igazságügyi Hálózat (EIH) és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) feladata, hogy érvényesítsék a szexuális irányultsághoz és a nemi identitáshoz köthető kérdéseket a munkájukban, és hogy továbbra is bizonyítékon alapuló tanácsokkal lássák el a Bizottságot és a tagállamokat az LMBTI személyek alapvető jogaival kapcsolatban;
   iv. a Bizottságot és a tagállamokat ösztönözni kell arra, hogy az érintett ügynökségekkel és az Eurostattal együtt rendszeresen összegyűjtsék a vonatkozó és összehasonlítható adatokat az LMBTI személyek helyzetéről az Unióban, miközben teljes mértékben tiszteletben tartják az uniós adatvédelmi szabályokat;
   v. az érintett ügynökségekkel együtt a Bizottságnak és a tagállamoknak ösztönözniük kell a nemzeti esélyegyenlőségi szervek, a nemzeti emberi jogi intézmények és az LMBTI személyek alapvető jogainak előmozdításával és védelmével megbízott egyéb szervezetek számára nyújtott képzést és kapacitásépítést;
   vi. az érintett ügynökségekkel együtt a Bizottságnak és a tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a polgárok megismerjék az LMBTI személyek jogait;
  B. Általános rendelkezések a megkülönböztetésmentesség terén
   i. a tagállamoknak konszolidálniuk kell a meglévő uniós jogi keretet a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelv elfogadásával, valamint annak hatályának és a rendelkezései járulékos költségeinek tisztázásával;
   ii. a Bizottságnak, a tagállamoknak és az érintett ügynökségeknek különös figyelmet kell fordítaniuk a leszbikus nőket érintő többszörös – nemen és szexuális irányultságon alapuló – megkülönböztetésre és erőszakra, és ennek megfelelően kell megkülönböztetésellenes szakpolitikákat kidolgozniuk és végrehajtaniuk;
  C. Megkülönböztetésmentesség a foglalkoztatásban
   i. a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelv(7) végrehajtásának nyomon követése során a Bizottságnak különös hangsúlyt kell fektetnie a szexuális irányultságra, a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK irányelv(8) végrehajtásának nyomon követése során pedig a nemi identitásra;
   ii. az érintett ügynökségekkel közösen a Bizottságnak iránymutatásokat kell kiadnia arra vonatkozóan, hogy a transznemű és az interszexuális személyek is a „nemek” fogalmába tartoznak a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK irányelvben;
   iii. ösztönözni kell az esélyegyenlőségi szerveket, hogy tájékoztassák az LMBTI személyeket, valamint a szakszervezeteket és a munkavállalók szervezeteit a jogaikról;
  D. Megkülönböztetésmentesség az oktatásban
   i. a Bizottságnak támogatnia kell az egyenlőséget és a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés tilalmát az ifjúsági és oktatási programjaiban;
   ii. a Bizottságnak támogatnia kell a formális oktatás terén a bevált gyakorlatok – beleértve az oktatási anyagok, illetve a zaklatás elleni és a megkülönböztetésellenes szakpolitikák – cseréjét a tagállamok között a nem kötelező érvényű nyitott koordinációs módszer segítségével;
   iii. a Bizottságnak támogatnia kell a tagállamok ifjúsági és oktatási ágazataiban – beleértve az ifjúsági jóléti szolgálatokat és a szociális munkát is – a bevált gyakorlatok cseréjét a tagállamok között a nem kötelező érvényű nyitott koordinációs módszer segítségével;
  E. Megkülönböztetésmentesség az egészségügyben
   i. a Bizottságnak a vonatkozó szélesebb körű stratégiai egészségügyi szakpolitikák – mint például az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, egyenlőség az egészségügyben, és az Unió globális hangja az egészségügyhöz kapcsolódó kérdésekben – keretébe kell helyeznie az LMBTI személyek egészségügyi kérdéseit;
   ii. a Bizottságnak továbbra is együtt kell működnie az Egészségügyi Világszervezettel annak érdekében, hogy a nemi identitászavarokat töröljék a mentális és magatartási rendellenességek jegyzékéből, valamint hogy gondoskodjanak róla, hogy a Betegségek Nemzetközi Osztályozása 11. verziójával (BNO-11) kapcsolatos tárgyalásokon ezen állapotokat ne betegségként osztályozzák;
   iii. a Bizottságnak támogatnia kell a tagállamokat az egészségügyi szakemberek képzésében;
   iv. a Bizottságnak és a tagállamoknak kutatást kell végezniük az LMBTI személyekre jellemző egészségügyi kérdésekről;
   v. a tagállamoknak figyelembe kell venniük az LMBTI személyeket a nemzeti egészségügyi terveikben és szakpolitikáikban, biztosítva, hogy a képzési tanterv, az egészségügyi szakpolitikák és az egészségügyi felmérések figyelembe vegyék az LMBTI személyek különleges egészségügyi kérdéseit;
   vi. a tagállamoknak be kell vezetniük vagy felül kell vizsgálniuk a nemi hovatartozás jogi elismerésének folyamatait abból a célból, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsák a transznemű személyek méltósághoz és testi épséghez való jogát;
  F. Megkülönböztetésmentesség az áruk és szolgáltatások terén
   i. a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2004/113/EK irányelv(9) végrehajtásának nyomon követése során a Bizottságnak különös hangsúlyt kell fektetnie a transznemű személyek árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésére;
  G. A transznemű és interszexuális személyeket érintő egyedi fellépés
   i. a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a nemi identitást is belefoglalják a megkülönböztetés tiltandó alapjai közé minden jövőbeli egyenlőségre vonatkozó jogszabályban, illetve azok átdolgozásában;
   ii. a Bizottságnak érvényesítenie kell a transznemű és az interszexuális személyekhez kapcsolódó kérdéseket az érintett uniós szakpolitikákban, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiában elfogadott megközelítéshez hasonlóan;
   iii. a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az esélyegyenlőségi szervek megfelelő tájékoztatásban és képzésben részesüljenek a transznemű és az interszexuális személyek jogairól és a hozzájuk kapcsolódó különleges kérdésekről;
   iv. a Bizottságnak, a tagállamoknak és az érintett ügynökségeknek foglalkozniuk kell az interszexuális személyek emberi jogait érintő ismeretek, kutatás és kapcsolódó jogszabályok hiányának kérdésével;
  H. Állampolgárság, családok és a szabad mozgás
   i. a Bizottságnak iránymutatásokat kell kiadnia az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv(10) , valamint a családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK irányelv(11) olyan módon történő végrehajtásának biztosítása céljából, amely tiszteletben tartja a tagállamok nemzeti jogszabályai által jogilag elismert családok valamennyi formáját;
   ii. a Bizottságnak sürgősen javaslatokat kell előterjesztenie a családi állapotot igazoló valamennyi dokumentum joghatásának az egész Unióban való kölcsönös elismerésére, a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló polgárok és családjaik elé gördített diszkriminatív jogi vagy közigazgatási akadályok felszámolása érdekében;
   iii. a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, hogy a családi állapotot és az identitást igazoló dokumentumok megváltoztatására vonatkozó jelenlegi megszigorítások a transznemű személyek számára nem veszélyeztetik-e a szabad mozgáshoz való joguk érvényesítését;
   iv. az azonos nemű párok élettársi közösségére, bejegyzett élettársi kapcsolatára és házasságára vonatkozó jogszabályokkal rendelkező tagállamoknak el kell ismerniük a más tagállamokban elfogadott hasonló rendelkezéseket;
  I. A gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadsága
   i. a tagállamoknak biztosítaniuk kell a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülését, különösen ami a büszkeség meneteit és a hasonló eseményeket illeti, azáltal, hogy biztosítják ezen események jogszerű lebonyolítását, illetve a résztvevők hatékony védelmét;
   ii. a tagállamoknak nem szabad olyan jogszabályokat elfogadniuk, illetve újra kell gondolniuk azokat a jogszabályokat, amelyek korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát a szexuális irányultság és a nemi identitás vonatkozásában;
   iii. a Bizottságnak és az Európai Unió Tanácsának meg kell fontolnia, hogy azok a tagállamok, amelyek a szexuális irányultság és a nemi identitás vonatkozásában a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó jogszabályokat fogadnak el, megsértik az Európai Unió alapértékeit, és megfelelően kell reagálniuk;
  J. A gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények
   i. a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv(12) végrehajtása során a Bizottságnak nyomon kell követnie a szexuális irányultsághoz, a nemi identitáshoz és a nemi önkifejezéshez kapcsolódó különleges kérdéseket, és e téren támogatást kell nyújtania a tagállamok számára, különösen akkor, amikor a bűncselekményeket az áldozat személyes tulajdonságaihoz köthető előítélet vagy megkülönböztetés alapján követték el;
   ii. a Bizottságnak javaslatot kell előterjesztenie a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló tanácsi kerethatározat átdolgozására, amelynek értelmében az az előítéletes bűncselekmények és a gyűlöletre való uszítás más, többek között a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló formáit is magában foglalná;
   iii. az érintett ügynökségekkel együtt a Bizottságnak támogatnia kell a tagállamok között a bevált gyakorlatok cseréjét a rendőri szervek, az ügyészségek, a bírák, illetve az áldozatok támogatói szolgálatainak képzése és oktatása terén;
   iv. az Alapjogi Ügynökségnek segítséget kell nyújtania a tagállamok részére, hogy hatékonyabban tudjanak összehasonlítható adatokat gyűjteni a homofób és transzfób gyűlölet-bűncselekményekről;
   v. a tagállamoknak regisztrálniuk kell, és ki kell vizsgálniuk az LMBTI személyek elleni gyűlölet-bűncselekményeket, és büntetőjogi szabályokat kell elfogadniuk a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló gyűlöletre való uszítás tiltására;
  K. Menedékjog
   i. az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal (EASO) és az érintett ügynökségekkel közösen, illetve az érvényes uniós jogszabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően, a Bizottságnak bele kell foglalnia a szexuális irányultsághoz és a nemi identitáshoz kapcsolódó különleges kérdéseket a menekültügyi jogszabályok, többek között a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló 2013/32/EU irányelv(13) , valamint a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére vonatkozó szabályokról szóló 2011/95/EU irányelv(14) végrehajtásába és nyomon követésébe;
   ii. az érintett ügynökségekkel közösen a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a menekültügyi szakemberek, köztük a kérdezők és a tolmácsok megfelelő képzését (a már meglévő képzéseket is beleértve), hogy képesek legyenek a kifejezetten az LMBTI személyeket érintő kérdések kezelésére;
   iii. az EASO-val közösen és az Európai Külügyi Szolgálattal együttműködésben a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az LMBTI személyek jogi és szociális helyzete rendszeresen dokumentálva legyen a származási országokban, és hogy a menekültügyi döntéshozók hozzáférhessenek ezekhez az információkhoz a származási országra vonatkozó információk részeként;
  L. A bővítés és a külső tevékenységek
   i. a Bizottságnak továbbra is folytatnia kell a szexuális irányultsághoz és a nemi identitáshoz kapcsolódó kérdések nyomon követését a csatlakozásra váró országokban;
   ii. a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, az EU emberi jogi különleges képviselőjének és a tagállamoknak rendszeresen alkalmazniuk kell az LMBTI személyek emberi jogai maradéktalan érvényesítésének elősegítésére és védelmére vonatkozó tanácsi iránymutatásokat, és egységes álláspontot kell képviselniük e jogok megsértése esetén;
   iii. a Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak át kell adnia az Unió küldöttségeitől az LMBTI személyeknek a harmadik országokban érvényes helyzetéről érkező információkat az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal és a tagállamok részére;

5.   hangsúlyozza, hogy ezen átfogó szakpolitikának tiszteletben kell tartania az Európai Unió, illetve ügynökségei és tagállamai hatáskörét;

6.   emlékeztet, hogy tiszteletben kell tartani az egyéni meggyőződés és vélemény kifejezésének és megnyilvánulásának szabadságát a gondolati pluralitás elvének megfelelően, feltéve hogy ez nem uszít gyűlöletre, erőszakra vagy megkülönböztetésre;

o
o   o

7.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a fent felsorolt valamennyi ügynökségnek és az Európa Tanácsnak.

(1) HL C 137 E, 2010.5.27., 68. o.
(2) HL C 264E ., 2013.9.13., 54.o.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0500 .
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0090 .
(5) Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Luxemburg, Málta, Olaszország és Svédország miniszterei.
(6) Belgium, az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország.
(7) HL L 303, 2000.12.02., 16. o.
(8) HL L 204, 2006.07.26., 23. o.
(9) HL L 373, 2004.12.21., 37. o.
(10) HL L 158, 2004.04.30., 77. o.
(11) HL L 251, 2003.10.03., 12. o.
(12) HL L 315, 2012.11.14., 57. o.
(13) HL L 180, 2013.06.29., 60. o.
(14) HL L 337, 2011.12.20., 9. o.


A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv végrehajtása
PDF 144k   DOC 78k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtásáról (2013/2116(INI) )
P7_TA(2014)0063 A7-0474/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”)(1) ,

–   tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett, „A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv alkalmazásáról szóló első jelentés” című bizottsági jelentésre (COM(2013)0139 ),

–   tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz intézett, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv alkalmazásáról szóló bizottsági közleményre (COM(2013)0138 ),

–   tekintettel a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”)(2) ,

–   tekintettel a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 1998. május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(3) ,

–   tekintettel a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetéséről, alkalmazásáról és végrehajtásáról szóló, 2009. január 13-i állásfoglalására(4) ,

–   tekintettel a reklámok fogyasztói viselkedésre gyakorolt hatásáról szóló, 2010. december 15-i állásfoglalására(5) és a Bizottság annak nyomán elfogadott 2011. március 30-i válaszára,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságának megrendelésére készült „A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló (2005/29/EK) irányelv és a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló (2006/114/EK) irányelv átültetése és alkalmazása” című tanulmányra(6) ,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0474/2013 ),

A.   mivel a fogyasztás az Unió növekedésének egyik kulcsfontosságú motorja, és ezért a fogyasztók alapvető szerepet játszanak az európai gazdaságban;

B.   mivel a fogyasztók és a fogyasztói jogok védelme az Unió alapvető értékei közé tartozik;

C.   mivel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK a megtévesztő reklámot és az üzleti vállalkozások és a fogyasztók közötti ügyletekben jelentkező egyéb tisztességtelen gyakorlatokat szabályozó legfőbb uniós jogalkotási eszköz;

D.   mivel a belső piacra vonatkozó rendelkezés útján az irányelv a vállalkozások számára fontos jogbiztonság garantálása és a határon átnyúló kereskedelem akadályainak lebontása mellett az egész Unióban biztosítani kívánja a fogyasztók magas szintű védelmét és az egységes piac iránti bizalmuk növelését;

E.   mivel a 2005/29/EK irányelv alkalmazásában jelentős különbségek mutatkoznak a tagállamok között;

F.   mivel 2013. június 12-én véget ért azon ideiglenes eltérések alkalmazásának időszaka, amelyek értelmében a tagállamok továbbra is alkalmazhatták azokat a nemzeti rendelkezéseket, amelyek megszorítóbbak vagy szigorúbbak magánál az irányelvnél, és amelyek minimumharmonizációs kikötéseket tartalmazó más uniós jogszabályokat hajtottak végre;

G.   mivel saját döntésüknek megfelelően a tagállamok a vállalkozások közötti kapcsolatokra is szabadon kiterjeszthetik az irányelv hatályát, és mivel ez idáig mindössze négy tagállam döntött emellett;

H.   mivel a Bizottság bejelentette, hogy a vállalkozások közötti kapcsolatok okán a közeljövőben javaslatot tesz a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv felülvizsgálatára;

I.   mivel a digitális gazdaság fejlődése és technológiai alkalmazásai forradalmi változást hoztak a vásárlási szokásokban és abban, hogy a vállalkozások miként reklámozzák és értékesítik a termékeket és a szolgáltatásokat;

J.   mivel bizonyos vállalkozások, köztük is különösen a legkisebbek, valamint számos fogyasztó nincs kellőképpen tisztában a fogyasztókat Európában megillető jogokkal;

K.   mivel növelni kell a fogyasztóvédelmi szövetségek szerepét, és lehetőséget kell adni számukra kapacitásaik megerősítésére;

1.   hangsúlyozza az irányelvvel bevezetett jogalkotási eszköz hatékonyságát és jelentőségét a fogyasztók és a kereskedők belső piaci ügyletek – különösen a határokon átnyúló ügyletek – iránti bizalmának növelésében, a fokozott jogbiztonság vállalkozások számára való biztosításában, valamint a fogyasztóvédelem erősítésének támogatásában az Unióban; emlékeztet arra, hogy ezen irányelv egységes alkalmazásának hiánya csökkentheti az irányelv hatókörét;

2.   sajnálatosnak tartja, hogy a vállalkozások közötti kapcsolatokban alkalmazott megtévesztő reklámokkal – különösen a szakmai címjegyzékekkel történő megtévesztéssel – kapcsolatos gyakorlatok továbbra is megfigyelhetők annak ellenére, hogy a 2006/114/EK irányelv rendelkezéseket tartalmaz ezek leküzdésére; tudomásul veszi, hogy az említett gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb küzdelem érdekében a Bizottság a közeljövőben javaslatot kíván tenni a vállalkozások közötti kapcsolatokkal foglalkozó 2006/114/EK irányelv módosítására; javasolja, hogy a Bizottság ebben az összefüggésben mérlegelhetné azon kereskedelmi gyakorlatok célzott feketelistájának előnyeit, amelyeket a 2006/114/EK irányelv szerint a vállalkozások közötti kapcsolatok terén minden esetben tisztességtelennek kell tekinteni, hasonlóan a 2005/29/EK irányelv vonatkozásában már létező gyakorlathoz; nem tartja ugyanakkor célszerűnek a vállalkozások és a fogyasztók közötti kapcsolatokkal foglalkozó 2005/29/EK irányelv hatályának a vállalkozások közötti tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra való azonnali kiterjesztését;

3.   felszólítja a Bizottságot, hogy tisztázza a 2005/29/EK és a 2006/114/EK irányelv kapcsolatát annak érdekében, hogy biztosítsa valamennyi uniós gazdasági szereplő, különösen a fogyasztók és a kkv-k magas szintű védelmét a megtévesztő vagy tisztességtelen gyakorlatokkal szemben, megerősítve ezzel az egységes piacon belüli bizalmat;

4.   indokoltnak tartja az ingatlanszektorra és a pénzügyi szolgáltatások ágazatára vonatkozó eltéréseket, ezért azokat fenn kell tartani;

5.   véleménye szerint e szakaszban nem célszerű az I. mellékletben szereplő „feketelista” bővítése; felszólítja ugyanakkor a Bizottságot, hogy egy ilyen irányú esetleges jövőbeli bővítés mérlegelése érdekében készítse el a nemzeti hatóságok által az irányelvben foglalt általános elvek alapján tisztességtelenként megjelölt gyakorlatok listáját;

6.   megjegyzi, hogy az üzleti vállalkozások és a fogyasztók közötti kapcsolatok bizonyos formáinál – például egy termék kereskedőnek történő viszonteladásakor – a fogyasztók tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok áldozatául eshetnek; felszólítja a Bizottságot az ilyen jellegű problémák kivizsgálására, adott esetben pedig célzott és gyakorlatias jogorvoslatok keresésére, amelyek többek között magukban foglalhatják a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv rendelkezéseinek rugalmasabb értelmezését, és azokat a szóban forgó irányelv alkalmazására vonatkozó bizottsági iránymutatás ismertetheti;

7.   emlékeztet arra, hogy 2013. június 12-e óta a tagállamok már nem tarthatják fenn az addig ideiglenes eltérésként alkalmazott rendelkezéseket; felszólítja ezért a tagállamokat, hogy mihamarabb biztosítsák az irányelv szövegével való összhangot; felszólítja ugyanakkor a Bizottságot, hogy mérje fel, a tagállamok mennyiben ültették át az irányelvet, különösen az I. mellékletben nem szereplő nemzeti tilalmak tekintetében, és hogy két éven belül terjesszen a Parlament és a Tanács elé egy új, átfogó jelentést az irányelv alkalmazásáról, amely többek között a fogyasztóvédelemhez kapcsolódó közösségi jog további harmonizációjára és egyszerűsítésére vonatkozó lehetőségek elemzését, illetve a közösségi szinten megvalósítandó szükséges intézkedésekre irányuló javaslatokat tartalmazza a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítása érdekében;

8.   megerősíti az irányelv tagállamok általi maradéktalan és egységes alkalmazásának és megfelelő végrehajtásának jelentőségét és elengedhetetlenségét a jog- és a működési bizonytalanság felszámolása érdekében; aggodalommal veszi tudomásul, hogy az irányelv helytelen átültetése miatt a Bizottságnak 2011 és 2012 között egyes tagállamok kapcsán az „EU Pilot” konzultációs rendszerhez kellett folyamodnia; felszólítja a tagállamokat, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel, és különösen megfelelő erőforrásokkal támogassák a nemzeti szintű végrehajtást; hangsúlyozza, hogy alapvető szerepe van az irányelv végrehajtásával megbízott nemzeti hatóságok közötti együttműködés megerősítésének, emellett fontos strukturált párbeszéd kialakítása a végrehajtó hatóságok és a többi érintett fél, különösen a fogyasztói egyesületek között;

9.   megállapítja, hogy az irányelv átültetésére kijelölt 2007-es határidő lejárta óta számos olyan eset fordult elő, amikor a tagállamok nem hajtottak végre helyesen vagy nem alkalmaztak egyes kulcsfontosságú rendelkezéseket, különösen a tiltott, megtévesztő és agresszív kereskedelmi gyakorlatok feketelistáját; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy továbbra is kísérje szorosan figyelemmel az irányelv alkalmazását, és az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek megfelelően, adott esetben indítson eljárást azon tagállamokkal szemben, amelyek az irányelvet megsértik, nem hajtják végre, vagy nem alkalmazzák helyesen; felszólítja különösen a Bizottságot, hogy a 2011-ben megkezdett konzultációkkal kapcsolatban még fennálló problémákat sürgősen oldja meg az eljárások megszüntetésével vagy azáltal, hogy kötelezettségszegési eljárást kezdeményez a Bíróságnál;

10.   támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy létrehozza a tagállamok által az irányelv végrehajtására alkalmazott mechanizmus hatékonyságának értékelésére szolgáló mutatók jegyzékét;

11.   üdvözli, hogy az irányelv tagállami átültetése óta nőtt a határokon átnyúló vásárlások száma; emlékeztet ugyanakkor arra, hogy az egységes végrehajtási gyakorlatok előmozdítása, valamint a gyors és hatékony reagálás érdekében elengedhetetlen a Bizottság és a nemzeti hatóságok közötti együttműködés és koordináció megerősítése; megjegyzi, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a határokon átnyúló online vásárlások kezelésére, különösen abban az esetben, ha az ár-összehasonlítási weboldalak nem hozzák nyilvánosságra a weboldalt üzemeltető kereskedő személyazonosságát;

12.   megerősíti az irányelv végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés megerősítésének jelentőségét az irányelv tagállamok általi maradéktalan alkalmazása és megfelelő végrehajtása céljából; arra bátorítja e tekintetben a Bizottságot, hogy korábbi vállalásának megfelelően 2014 végéig végezze el a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet hatályának, hatékonyságának és működési mechanizmusainak mélyreható vizsgálatát; üdvözli e tekintetben a valamennyi uniós nyelven elérhető nyilvános konzultációt, amelyet a Bizottság a közelmúltban e rendelet felülvizsgálatáról indított; felszólítja az érintett érdekelt feleket, hogy vegyenek részt a konzultációban;

13.   kitart a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet keretében folytatott „sweep” ellenőrzések hasznossága mellett, és felszólítja a Bizottságot e fellépések fejlesztésére és megerősítésére, valamint alkalmazási körük kibővítésére; sürgeti a Bizottságot, hogy összegezze az így gyűjtött adatokat és a Bizottság és a tagállamok által e fellépéseket követően hozott intézkedéseket, valamint hozza nyilvánosságra elemzését, egyúttal figyelembe véve, hogy gondoskodni kell a nemzeti szintű bírósági eljárásokban felhasznált egyes érzékeny információk bizalmas kezeléséről; felszólítja a Bizottságot, hogy megállapításairól készítsen jelentést az Európai Parlamentnek, és szükség esetén tegyen javaslatot további intézkedésekre, amelyek javítják a belső piac működését;

14.   egyetért azzal, hogy további erőfeszítésekre van szükség a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvnek a kiszolgáltatott fogyasztók tekintetében történő végrehajtásának erősítése érdekében;

15.   aggodalmának ad hangot amiatt, hogy egyes gazdasági szereplők az ügyfelek megtévesztésére használják a véleménynyilvánítási és az árak összehasonlítására szolgáló weboldalakat, ami összeférhetetlenséget eredményezhet; e tekintetben üdvözli a Bizottságnak azt az elhatározását, hogy megoldási lehetőségeket keres annak érdekében, hogy az e felületeken található információk a fogyasztók számára egyértelműbbek legyenek;

16.   felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv megfelelő végrehajtását, különös tekintettel a közösségi oldalakon, fórumokon vagy blogokon olyan hozzászólások formájában megjelenő megtévesztő „bújtatott” internetes reklámokra, amelyek látszólag maguktól a felhasználóktól származnak, valójában azonban gazdasági szereplők által közvetlenül vagy közvetve megjelentetett vagy finanszírozott reklámok vagy kereskedelmi jellegű üzenetek; hangsúlyozza az ilyen gyakorlatok fogyasztói bizalomra és versenyszabályokra gyakorolt káros hatását; felszólítja a tagállamokat, hogy megfelelő intézkedésekkel – többek között a fogyasztók figyelmét az ilyen „bújtatott” reklámozási formákra felhívó tájékoztató kampányok indításával, vagy a fórumokon a „bújtatott” reklámozás területén célzott képzésben részesült, és azt felismerni képes megfigyelők/moderátorok alkalmazásának elősegítésével – hatékonyabban vegyék elejét az ilyen gyakorlatok kialakulásának;

17.   hangsúlyozza, hogy az internetes hirdetések gyors terjedése miatt, megfelelő nyomon követési mechanizmusokat kell kialakítani a sérülékeny csoportok, és különösen a kiskorúak védelme és a hirdetők hozzájuk való hozzáférése tekintetében;

18.   sajnálatosnak tartja, hogy a légi viteldíjakra vonatkozó hatályos uniós jogszabályok és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet keretében 2007-ben folytatott, a repülőjegyeket értékesítő internetes oldalakat célzó „sweep” ellenőrzés ellenére a fogyasztók továbbra is számos megtévesztő gyakorlat áldozatává válnak ebben az ágazatban, amilyenek például online foglalás esetén az elkerülhetetlen költségek, többek között a hitel- és betéti kártyákkal kapcsolatos felár feltüntetésének elmulasztása; aggodalmának ad hangot az online jegyértékesítést nyújtó weboldalak olyan felhasználóitól érkező panaszok egyre növekvő száma miatt, akik úgynevezett IP-cím nyomozás áldozatai lettek, ami arra szolgál, hogy kövessék az internetfelhasználó azonos IP-címen keresztül létrehozott kapcsolódásait, annak érdekében, hogy a többszöri rákeresés szerinti érdeklődéstől függően egy adott termék árát mesterségesen felvigyék; felhívja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy ez a gyakorlat – amely tisztességtelen versenyhez vezet és visszaél a felhasználók személyes adataival – mennyire gyakori, és hogy adott esetben javasoljon a fogyasztók védelmére irányuló megfelelő jogszabályokat;

19.   véleménye szerint az irányelv megsértése miatt kiszabott szankcióknak minden esetben meg kell haladniuk a tisztességtelennek vagy megtévesztőnek tartott gyakorlat révén szerzett nyereség összegét; emlékezteti a tagállamokat arra, hogy az irányelv értelmében a szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük; kéri a Bizottságot, hogy összesítse és elemezze a tagállamok által alkalmazott szankciókra és a végrehajtási rendszerek hatékonyságára vonatkozó adatokat, különös tekintettel a végrehajtási eljárások bonyolultságára és hosszadalmasságára; felszólítja a Bizottságot, hogy ezen elemzések eredményeit bocsássa az Európai Parlament rendelkezésére;

20.   üdvözli az irányelv átültetése és alkalmazása tekintetében a tagállamok támogatására irányuló bizottsági erőfeszítéseket;

21.   üdvözli, hogy a Bizottság adatbázist hozott létre a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos nemzeti jogszabályokról és joggyakorlatról, és elismeri, hogy az igen hasznosnak bizonyulhat a fogyasztók rendelkezésére álló információk körének bővítése tekintetében; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ez az adatbázis csak angol nyelven érhető el; arra kéri a Bizottságot, hogy fokozatosan emelje azon nyelvek számát, amelyeken az adatbázis elérhető, és különösen a gazdasági szereplők körében növelje az adatbázis láthatóságát; felszólítja a Bizottságot, hogy mérlegelje további olyan eszközök bevezetését is, amelyek a kkv-k körében növelik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos tudatosságot;

22.   hangsúlyozza a Bizottság által készített, az irányelv alkalmazását kísérő iránymutatás jelentőségét; üdvözli, hogy a Bizottság 2014-ig felül kívánja vizsgálni az említett dokumentumot; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy átlátható módon végezze a munkáját, és a teljes folyamat során folytasson széles körű konzultációt az érdekelt felekkel; felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőben is rendszeresen és gyakorta frissítse és pontosítsa ezt a dokumentumot; felszólítja a tagállamokat, hogy a lehető legnagyobb mértékben vegyék figyelembe ezt az iránymutatást, és osszák meg egymással a végrehajtás során tapasztalt bevált gyakorlatokat; felszólítja a Bizottságot, hogy az iránymutatás fejlesztést igénylő részeinek beazonosítása céljából készítsen értékelést azokról az értelmezési és végrehajtási problémákról, amelyekkel a nemzeti hatóságok és érintett felek az irányelv rendelkezéseinek végrehajtása során rendszeresen szembesültek;

23.   felhívja a figyelmet arra, hogy az irányelvben meghatározott maximális harmonizáció elvéből következik, hogy a nemzeti jogszabályok nem írhatnak elő az ezen irányelvben foglaltaknál szigorúbb rendelkezéseket; hangsúlyozza, hogy a Bíróság értelmezésében ez az elv előírja, hogy az I. melléklet szerinti feketelistán nem szereplő és a Bíróság által tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak tartott, csomagban történő értékesítések csak eseti alapon tilthatók; hangsúlyozza, hogy a jogbiztonság, valamint a fogyasztóvédelem magas szintjének garantálása érdekében a Bizottságnak – legalább az iránymutatás felülvizsgálatának keretében – pontosítania kell, hogy mely esetekben tekintendők jogellenesnek a csomagban történő értékesítések; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a kereskedelmi ajánlatokra vonatkozó új jogalkotási javaslat szükségességét;

24.   hangsúlyozza, hogy terjedőben van a környezetbarát jellegre utaló hamis állítások alkalmazásának tisztességtelen gyakorlata; arra bátorítja a Bizottságot, hogy dolgozza ki jobban az iránymutatás említett gyakorlattal foglalkozó szakaszát, ezáltal pontosítva a gazdasági szereplők számára az irányelv alkalmazását; ezzel párhuzamosan felszólítja a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy milyen kezdeményezéseket tehetne a fogyasztók említett gyakorlatokkal szembeni fokozott védelme érdekében;

25.   felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozottan hívják fel a vállalkozások figyelmét a fogyasztói jogokra annak érdekében, hogy előmozdítsák e jogok gazdasági szereplők általi nagyobb fokú tiszteletben tartását;

26.   emlékeztet arra, hogy alacsonyabb kártérítési összeg esetén a fogyasztók vonakodnak érvényesíteni kártérítési követeléseiket; hangsúlyozza, hogy fokozottan fel kell hívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy a fogyasztóvédelmi szövetségek és az Európai Fogyasztói Központok Hálózata támogatást nyújthat számukra; kiemeli a fogyasztóvédelmi szervezeteknek a létező tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos tudatosság megelőző intézkedésként történő növelésében játszott fontos szerepét, valamint a tisztességtelen gyakorlatok áldozatainak történő segítségnyújtásban való közreműködését, amivel hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztók megfelelően tudják érvényesíteni jogaikat; felszólít a nemzeti és az európai szintű fogyasztóvédelmi szervezetek közötti, valamint a nemzeti hatóságokkal és a Bizottsággal folytatott összehangolt fellépésre;

27.   hangsúlyozza annak fontosságát, hogy hatékony, gyors és alacsony költségű jogorvoslati lehetőségeket biztosítsanak a fogyasztók számára; kéri e tekintetben a tagállamokat, hogy maradéktalanul hajtsák végre a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvet és az internetes ügyletekből fakadó vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezéséről szóló rendeletet;

28.   emlékeztet a kollektív jogorvoslati mechanizmusok fogyasztók számára jelentett fontosságára, és üdvözli a Bizottság nemrégiben közzétett C(2013)3539 számú ajánlását és COM(2013)0401 számú közleményét; egyetért azzal, hogy a kollektív jogorvoslat horizontális keretével elkerülhető a nem összehangolt uniós ágazatspecifikus kezdeményezések kockázata; felszólítja a tagállamokat a horizontális közös elvek kidolgozására irányuló bizottsági ajánlás megvalósítására, amelynek tagállami végrehajtása során fel lehetne mérni, hogy szükség van-e további jogalkotási intézkedésekre – beleértve egy jogalkotási javaslatot –, különösen a határokon átnyúló esetek számára; emlékeztet, hogy az Unió kollektív jogorvoslattal kapcsolatos semelyik megközelítése nem nyújthat gazdasági ösztönzést visszaélésszerű kollektív eljárások indításához, és hogy valamennyi ilyen megközelítésnek megfelelő biztosítékokkal kell szavatolnia a megalapozatlan keresetek kiküszöbölését;

29.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 149., 2005.06.11., 22.o.
(2) HL L 364., 2004.12.9., 1. o.
(3) HL L 166., 1998.06.11., 51. o.
(4) HL C 46 E., 2010.2.24., 26. o.
(5) HL C 169 E., 2012.6.15., 58.o.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


Az EU igazságügyi eredménytáblája
PDF 207k   DOC 49k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása az EU igazságügyi eredménytáblájáról – polgári és közigazgatási igazságszolgáltatás a tagállamokban (2013/2117(INI) )
P7_TA(2014)0064 A7-0442/2013

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az EU igazságügyi eredménytáblája – A hatékony igazságszolgáltatás és a növekedés előmozdításának eszköze” című, 2013. március 27-i közleményre (COM(2013)0160 ),

–   tekintettel az Európa Tanács igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó európai bizottságának (CEPEJ) az európai igazságügyi rendszerekről készített félévenkénti értékelő jelentéseire;

–   tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére és 119. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0442/2013 ),

A.   mivel a Bizottság létrehozta az EU igazságügyi eredménytábláját, mely a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságának értékelését célzó, kötelező erővel nem rendelkező összehasonlító eszköz, és melynek célja az igazságügyi politikák jobb meghatározása, valamint melynek hatóköre elsősorban az igazságszolgáltatási rendszernek az Unió üzleti és befektetési légkörének javításával összefüggő paramétereire összpontosít;

B.   mivel az EU igazságügyi eredménytáblája a nemzeti igazságszolgáltatási rendszereket meghatározott mutatók alapján összehasonlítja, de nem állapít meg összesített rangsort a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek között;

C.   mivel a 2013-as igazságügyi eredménytábla kizárólag a polgári, kereskedelmi és közigazgatási igazságszolgáltatásra összpontosít;

D.   mivel egy kötelező erővel nem rendelkező felmérés rendelkezik az előrelépések és a visszalépések azonosításának, valamint a bevált gyakorlatok uniós szintű megosztásának elérésére való törekvés előnyével, és egyúttal érintetlenül hagyja a nemzeti jog- és igazságszolgáltatási rendszerek autonómiáját;

1.   nagy érdeklődéssel veszi tudomásul az EU igazságügyi eredménytábláját; kéri a Bizottságot, hogy ezt a munkát a Szerződésekkel összhangban és a tagállamokkal konzultálva a jövőben is folytassa, annak figyelembevételével, hogy el kell kerülni a más szervek munkájával való szükségtelen átfedéseket;

2.   támogatja a bevált gyakorlatok megosztásának célját egy hatékony és független igazságszolgáltatási rendszer biztosítása érdekében, mely hozzájárulhat Európában a gazdasági növekedéshez és a versenyképesség fokozásához; hangsúlyozza, hogy egy hatékony és megbízható igazságszolgáltatási rendszer ösztönzően hat a vállalkozások nemzeti és határokon átnyúló szintű fejlesztéseire és befektetéseire;

3.   megjegyzi, hogy az igazságszolgáltatás összehasonlító teljesítményértékelése fontos szerepet játszik a határokon átnyúló bizalom megerősítésében, valamint az igazságügyi intézmények közötti együttműködésben, és egy közös igazságügyi térség és európai igazságszolgáltatási kultúra megteremtésében;

4.   úgy véli, hogy a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek bármely összehasonlításának – különösen a korábbi helyzetükkel való összehasonlítás tekintetében – objektív szempontokon és objektív módon összeállított, összehasonlított és elemzett bizonyítékokon kell alapulnia; rámutat annak fontosságára, hogy a működő igazságszolgáltatási rendszereket teljes egészében értékeljék, anélkül, hogy azokat elválasztanák a tagállamok társadalmi, történelmi és gazdasági helyzetétől vagy az azok alapjául szolgáló alkotmányos hagyományoktól; hangsúlyozza a tagállamokkal való pártatlan bánásmód fontosságát, ezáltal biztosítva valamennyi tagállam számára az egyenlő bánásmódot igazságszolgáltatási rendszereik értékelése során;

5.   kéri a Bizottságot, hogy a tervezett módszereket kellő időben, egy átlátható eljárásban a tagállamok bevonásával vitassa meg;

6.   rámutat arra, hogy még a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekre vonatkozó információk összegyűjtése előtt összehasonlító teljesítményértékelési mutatókat kell meghatározni a módszertan és a mutatók egységes értelmezésének biztosítása céljából;

7.   elismerését fejezi ki a Bizottságnak a mérhető adatok szolgáltatása iránti erőfeszítései iránt; rámutat azonban arra, hogy bizonyos célok, mint az igazságszolgáltatás minősége és pártatlansága objektív módon nagyon nehezen mérhetők;

8.   rámutat arra, hogy az igazságügyi rendszerek hatékonyságát nem lehet egyedül a statisztikailag számszerűsíthető paraméterek alapján mérni, hanem figyelembe kell venni a tagállamok strukturális sajátosságait és eltérő társadalmi szokásait; kéri e tekintetben a Bizottságot, hogy a jövőben az adatok gyűjtése és a mutatók meghatározása során nagyobb mértékben vegye figyelembe a nemzeti igazságügyi rendszerek különbségeit;

9.   felszólítja a Bizottságot, hogy a társasági jog területén a monista és dualista rendszereket egyenlő feltételek szerint vegye figyelembe;

10.   felhívja a tagállamokat arra, hogy alaposan vizsgálják meg a 2013-as igazságügyi eredménytábla eredményeit, és állapítsák meg, hogy szükséges-e ezek alapján a polgári, kereskedelmi és közigazgatási igazságszolgáltatási rendszerük szervezetére és fejlődésére vonatkozóan bármely következtetést levonni;

11.   bátorítja a tagállamokat arra, hogy gyűjtsék a releváns adatokat olyan kérdésekről, mint például az eljárások költsége, a közvetítői eljárásos ügyek és a végrehajtási eljárások; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy egyes tagállamok az igazságügyi eredménytáblában jelölt bizonyos kategóriákkal kapcsolatban nem szolgáltattak adatokat; úgy véli azonban, hogy a Bizottságnak külön kellett volna választania azokat az eseteket, amelyekben az adatok nem álltak rendelkezésre, illetve azokat, amelyekben a mutatók nem voltak az adott tagállam vonatkozásában relevánsak vagy mérvadók;

12.   felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a nemzeti igazságügyi rendszerek közötti kölcsönös megértést és együttműködést, beleértve a kapcsolattartó bírák hálózatait is;

13.   felhív arra, hogy tulajdonítsanak nagyobb jelentőséget a bírák, bírósági személyzet és más gyakorló jogászok képzési programjainak, különösen az európai jog és az összehasonlító jog területén; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a nyelvi képzés a jogi tanulmányok elengedhetetlen részét képezze;

14.   kinyilvánítja érdeklődését aziránt, hogy adatokat kapjon a határokon átnyúló ügyekkel kapcsolatban, melyek gyakran összetettebbek, mint a tisztán nemzeti vonatkozású ügyek, és melyek példázzák azokat a nehézségeket, amelyekkel az uniós polgárok az Unió egységes piacából következő jogaik gyakorlása során, különösen az uniós jog alkalmazása terén szembesülnek;

15.   rámutat az alternatív vitarendezés fontosságára a bírósági rendszerek leterheltségének csökkentése és az érintettek költségeinek megtakarítása terén;

16.   kéri a Bizottságot, hogy a következő alkalommal vizsgálja meg a határokon átnyúló közvetítői eljárások lehetőségét; arra bátorítja a tagállamokat, hogy aktívan támogassák a közvetítői eljárások elterjesztését, különösen az uniós szinten szabályozott kereskedelmi ügyek és családjogi ügyek tekintetében (például a Róma III. vagy a Brüsszel II. rendelet esetében);

17.   hangsúlyozza, hogy a tagállamok között jelentős egyenlőtlenségek tapasztalhatók az ikt-rendszerek fejlettsége terén; rámutat arra, hogy az új technológiák, különösen az ügykezelő és kommunikációs számítógépes alkalmazások használata hatékonyan hozzájárulhat a költségek csökkentéséhez és a bírósági eljárások felgyorsításához;

18.   rámutat arra, hogy a kis értékű követelésekkel kapcsolatos eljárások, illetve a nem vitatott követelések ikt-eszközök alkalmazásával gyorsabban kezelhetők;

19.   hangsúlyozza az igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó európai bizottság (CEPEJ) szerepét a releváns adatok összegyűjtésében és ismertetésében nemzeti és regionális szinten egyaránt; úgy véli, hogy az uniós intézményeknek törekedniük kell a CEPEJ-jel való együttműködésre, mivel ez kiváló alapot ad a bevált gyakorlatok megosztásához, és mivel el kell kerülni az átfedéseket;

20.   emlékeztet arra, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben létrehozott Európai Igazságügyi Hálózat és az e-igazságügyi portál vezető szerepet játszik az uniós és nemzeti polgári és kereskedelmi jogi ismeretek hozzáférhetőségének elősegítésében;

21.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak.


Az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és regionális következményei
PDF 350k   DOC 112k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása az intelligens energiahálózatok fejlesztésének helyi és regionális következményeiről (2013/2128(INI) )
P7_TA(2014)0065 A7-0019/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174., 175., 176., 177., 178. és 191. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 37. cikkére,

–   tekintettel az EUMSZ (26.) jegyzőkönyvére,

–   tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020 ),

–   tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre(1) ,

–   tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1301/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) ,

–   tekintettel a Kohéziós Alapról, és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1300/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) ,

–   tekintettel az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek az Európai Szociális Alapból egyes tagállamok számára biztosított pénzügyi allokációk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 11-i 1298/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) ,

–   tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2013. december 17-i 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) ,

–   tekintettel az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) ,

–   tekintettel a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(7) ,

–   tekintettel a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatásra(8) ,

–   tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2013. július 22-i 734/2013/EU tanácsi rendeletre(9) ,

–   tekintettel az „Uniós iránymutatás az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a széles sávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról” című bizottsági közleményre(10) ,

–   tekintettel az „Intelligens hálózatok: az innovációtól a megvalósításig” című, 2011. április 12-i bizottsági közleményre (COM(2011)0202 ),

–   tekintettel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(11) ,

–   tekintettel az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre(12) ,

–   tekintettel az „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve” című, 2011. március 8-i bizottsági közleményre (COM(2011)0112 ),

–   tekintettel „A belső energiapiac működőképessé tétele” című, 2012. november 15-i bizottsági közleményre (COM(2012)0663 ),

–   tekintettel a „Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője” című, 2012. június 6-i bizottsági közleményre (COM(2012)0271 ),

–   tekintettel a Bizottság „Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete” című, 2013. március 27-i zöld könyvére (COM(2013)0169 ),

–   tekintettel a mikrotermelésről, azaz a kis léptékű elektromosáram- és hőtermelésről szóló, 2013. szeptember 12-i állásfoglalására(13) ,

–   tekintettel „Az uniós kohéziós politika és résztvevőinek szerepéről az új európai energiapolitika végrehajtásában” című, 2013. január 16-i állásfoglalására(14) ,

–   tekintettel a kohéziós politika energiahatékonysági intézkedéseinek végrehajtásáról és hatásáról szóló, 2013. szeptember 10-i állásfoglalására(15) ,

–   tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi rendelet) irányuló, 2013. január 25-i javaslatra (COM(2012)0011 ),

–   tekintettel a „Régiók 2020-ban – az EU régiói előtt álló jövőbeli kihívások értékelése” című, 2008. november 14-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2008)2868 ),

–   tekintettel az Európa 2020 stratégia keretei közötti intelligens növekedéshez hozzájáruló regionális politikáról szóló, 2010. október 6-i bizottsági közleményre (COM (2010)0553),

–   tekintettel a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, XXX-i .../.../EU bizottsági rendelettervezetet tartalmazó konzultációs anyagra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0019/2014 ),

A.   mivel a hatékony energiafelhasználás és a decentralizált energiatermelés bevált gyakorlatainak számos példája – mint például Burgenland régió, a „MaReS – Macaronesia Research Strategy” és a „Green Islands” elnevezésű projekt, a hollandiai Energy Valley, a Regenerative Model Region Harz nevű németországi projekt, a csehországi Hostětín, a skóciai „Orkney Micro Renewables” című projekt, valamint CONCERTO elnevezésű bizottsági kezdeményezés keretében megvalósított városi és közösségi kísérleti projektek vagy a CO-POWER elnevezésű projekt – arra utal, hogy a helyi közösségek és a polgárok termeléshez hozzájáruló fogyasztókká válhatnak, akik a saját energiaszükségleteik kielégítésére termelnek, ugyanakkor eladják az energiát a hálózatnak, vagy az általuk termelt energia fel nem használt részét értékesítik a piacon, a nettó fogyasztás mérésének alkalmazásával pedig jóváírást kapnak a villamosenergia-többletért, és a többi szereplővel együtt virtuális erőműveket üzemeltetnek, az érintett szereplőknek a regionális intézkedések tervezésébe és végrehajtásába történő bevonásával maximalizálják az elért előnyöket, ösztönzik az aktív részvételt és információcserét, emellett az energiához kapcsolódó más ágazatok, például a közlekedés és a lakhatás bevonásával átfogó megközelítést alakítanak ki, valamint intelligens pénzügyi támogatási mechanizmusokat vesznek igénybe, és új munkahelyeket teremtenek;

B.   mivel a Parlament már elfogadott jelentéseket az Unió kohéziós politikájának és közreműködő feleinek az új európai energiapolitika végrehajtásában betöltött szerepéről, valamint a kohéziós politika keretében szorgalmazott energiahatékonysági intézkedések végrehajtásáról és hatásairól;

C.   mivel az intelligens energiarendszerek működése céljából gyűjtött személyes adatok fokozottan bizalmas adatok, hiszen ezekből vissza lehet következtetni a felhasználói magatartásra, és ezért biztosítani kell ezen adatok különleges védelmét;

Új lehetőségek a regionális gazdaság számára

1.   üdvözli az energiatermelés és -fogyasztás módját illetően a régiókban megfigyelhető paradigmaváltást, amelynek keretében az „alapterhelési logika” szerint működő, rugalmatlan hagyományos modell felől egy változatos forrásokat felhasználó, decentralizált és helyi termelés felé való elmozdulás tapasztalható, amely a megújuló forrásokból történő kis léptékű energiatermelés nagy részarányát rugalmas, és a változásokhoz igazodó kereslettel és elosztott tárolással egyesíti; a fenntartható fejlődés megőrzése és a jövőbeli kereslet kívánalmainak teljesítése érdekében elő kell mozdítani a decentralizált és helyi termelésen alapuló új energiatermelési és -fogyasztási modelleket; hangsúlyozza, hogy ehhez a paradigmaváltáshoz nélkülözhetetlen az intelligens hálózat, és hogy az intelligens hálózat megvalósítását – a régiók számára kínált előnyök és piaci lehetőségek maximalizálása, valamint a fenntarthatóság, a növekedés és az innováció megvalósítása érdekében – a regionális fejlesztésre irányuló ágazatközi és átfogó megközelítés kontextusába kell helyezni;

2.   rámutat, hogy a jelenlegi uniós keretrendszerben Európa számos régiójában folynak olyan projektek, amelyek egyrészt elősegítik a szinergiák kialakulását a kiválasztott területeken, másrészt ösztönzik a fenntartható energiafelhasználást és a megújuló energiaforrások kiaknázását, és ahol köz- és magánszférabeli partnerek közös erővel törekednek az energiaágazatban a regionális növekedési lehetőségek feltárására az európai strukturális és beruházási alapok forrásainak korai bevonása, a helyi, regionális, nemzeti és európai szintű célirányos partnerségek, illetve a helyi energiaforrások kinyerésére irányuló hatékony decentralizált végrehajtási stratégiák révén;

3.   hangsúlyozza az intelligens energiahálózatok számos előnyét az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a megújuló energiák és az elosztott villamosenergia-termelés részesedésének növelése, az ellátásbiztonság háztartások számára való biztosítása, valamint a közlekedésben az elektromosság hatékony felhasználásához szükséges feltételek megteremtése szempontjából, ezenkívül a fogyasztók számára azon lehetőség megadása tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak előnyeit élvezzék, és egyúttal energiát takarítsanak meg, továbbá az energiahatékonyság javítása, a villamos energia megtakarítása, az energia csúcsidőszakon kívüli felhasználása révén a villamosenergia-hálózatba való költséges beruházások megtakarítása, az Unió technológiai innovációjának és fejlődésének fellendítése terén; hangsúlyozza a polgárok részvételének szükségességét minden szakaszban, beleértve a kétirányú adatáramlást biztosító fejlett mérési infrastruktúra alkalmazását, valamint az elosztórendszer-üzemeltetők és az intelligens hálózati technológiák szolgáltatói által tervezett tevékenységeket is; rámutat, hogy az intelligens hálózatok fejlesztése és használata jelentősen csökkenti az átvitel és az elosztás során az energiaveszteséget; kiemeli, hogy önjavító képességének köszönhetően az automatikus hálózati rekonfiguráció a feszültségkimaradások megelőzése vagy helyreállítása érdekében is alkalmazható; megjegyzi azonban, hogy számos régióban a nemzeti támogatási rendszer nem a megújuló technológiák magánháztartásokban történő alkalmazásának leghatékonyabb módját részesíti előnyben;

4.   ebben az összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy a hátrányos helyzetű régiók – beleértve a legkülső és külső régiókat, illetve a szigeteket – esetében lehetőség van az energiahálózatot érintő földrajzi (vagy területi) módosításokra és az intelligens energiahálózatok támogatására, így e régiók energiafogyasztókból energiatermelőkké válhatnak, és az energiaellátás biztonságának, valamint az intelligens hálózatok alkalmazásának és üzemeltetésének szavatolásával egyidejűleg jelentős gazdasági és versenyelőnyökre tehetnek szert; megjegyzi, hogy az intelligens hálózatok alkalmazása és üzemeltetése lehetőségeket teremt e régiók számára a felmerülő energiaköltségek csökkentésére;

5.   rámutat, hogy a hálózati infrastruktúra, a hálózatkezelés és a piaci szabályok jelenleg a nukleáris és a fosszilis tüzelőanyagokkal működő erőművek igényeihez és lehetőségeihez igazodnak, és ezért azok versenyhátrányt jelentenek az új technológiák – így a megújuló energiaforrások – számára;

6.   felszólítja a tagállamokat, illetve a regionális és helyi hatóságokat, hogy az európai strukturális és beruházási alapok, többek között a magánberuházásokat ösztönző pénzügyi eszközök igénybevétele révén történő beruházásösztönzés alapos megfontolásával a lehető leghamarabb végezzenek a helyi intelligens hálózatokra irányuló beruházásokat, az adott régiók környezeti, gazdasági, társadalmi és területi szükségleteire és sajátosságaira is figyelemmel, mivel nincs olyan egységes megoldás, amely minden régió számára megfelel; rugalmas helyi és regionális szintű megközelítést sürget, amely csökkentené az energiatermelési, -tárolási és -hatékonysági intézkedések akár határokon átnyúló együttes alkalmazása, valamint a más ágazatokkal, például az információs és kommunikációs technológiák (ikt) ágazatával és a közlekedési ágazattal való együttműködés előtt álló akadályokat; hangsúlyozza e tekintetben a megújuló energiaforrások kiaknázásához kapcsolódó szivattyús energiatározó rendszerek jelentőségét;

7.   hangsúlyozza, hogy az intelligens hálózatok kiépítéséhez állandó, hosszú távú szakpolitikai keretre van szükség; felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 2030-ig megvalósítandó ambiciózus energiahatékonysági és a megújuló energiákra, illetve az üvegházhatású gázkibocsátásokra vonatkozó stratégiákat, szakpolitikákat és célokat, biztonságos jövőképet nyújtva ezáltal a befektetők és a kapcsolódó ágazatok számára, és előmozdítva egy intelligens energiarendszer kialakítását;

8.   emlékeztet, hogy a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervben felvázolt forgatókönyvek többségében az elosztott megújuló energiatermelés megfelelő integrációja megvalósíthatatlan a helyi és regionális intelligens villamosenergia-elosztó hálózatok fejlesztése nélkül, főként mivel e hálózatok információáramlási és villamosenergia-ellátási összeköttetést teremtenek a helyi társadalmi-gazdasági fejlesztési övezetek között, ami lehetővé teszi e változó energiaforrások rugalmas kezelését és szükséges tartalékolását; felszólít ezért, hogy tulajdonítsanak nagyobb jelentőséget az elosztó hálózatoknak; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az intelligens hálózatok fejlesztésének lényege, hogy az energiának a termelési helyszíntől a végső felhasználás helyszínéig való szállítása hatékonyan történjen; rámutat továbbá, hogy az intelligens hálózatok jelentős hozzáadott értékét csak tovább növeli, hogy e hálózatok nagyobb léptékű – például nemzeti, vagy akár európai – szinten állnak egymással összeköttetésben, a villamos energia iránti kereslet e szinteken történő irányításával és a kereslet széthúzásának köszönhetően pedig a túlságosan alacsony (vagy túlságosan magas) helyi termelés esetén még inkább lehetővé válik a fogyasztás (vagy a fogyasztási források) kiiktatása;

9.   felszólít a belső piacra vonatkozó uniós rendeletekben és irányelvekben rugalmasabb megközelítés alkalmazására, amely csökkentené az energiatermelési, -ellátási, -tárolási és -hatékonysági intézkedések tekintetében a régióspecifikus megoldások és az ilyen intézkedések együttes alkalmazása, köztük a köz- és magánszféra közötti partnerségek és a határon átnyúló projektek előtt álló akadályokat;

Intelligens energiarendszerek

10.   hangsúlyozza, hogy az intelligens hálózatok sikeres megvalósításához ki kell alakítani a regionális és helyi közösségek számára szóló, „intelligens energiarendszerre” irányuló stratégiát, amelynek értelmében az intelligens hálózatok a regionális energiarendszer részét képeznék, és nagy lenne bennük a megújuló forrásokból – többek között a decentralizált termelési kapacitásokból – származó energia részaránya, amit a keresletoldali szabályozás, energiahatékonysági intézkedések, fokozott energiatakarékosság és intelligens tárolási megoldások, valamint a közlekedési ágazat bevonása (e-közlekedés) és a szomszédos hálózatokkal való intenzívebb kapcsolatok egészítenének ki;

11.   megjegyzi, hogy az intelligens fogyasztásmérők szerepet játszanak a kétirányú kommunikáció biztosításában, ami lehetővé teszi pontos számláknak a fogyasztók részére történő kiállítását, és növeli a keresleti oldal közreműködését, amikor is a fogyasztók az energiatermelés csúcsidőszakaihoz és legkevésbé intenzív időszakaihoz igazítják szokásaikat; hangsúlyozza, hogy a polgároknak az intelligens energiarendszer minden előnyéből részesülniük kell, és hogy a polgárok szerepvállalása hatékonyabb magatartást, ezáltal pedig a nyílt protokollok révén összességében fokozottabb energiamegtakarítást eredményez; kiemeli az elosztórendszer-üzemeltetőknek mint szolgáltatóknak a helyi, regionális vagy nemzeti hatóságok felé fennálló felelősségét, hogy hozzáférést biztosítsanak ezen általános érdekű szolgáltatáshoz a hálózati biztonság és stabilitás garantálásával; kiemeli, hogy minden polgárnak közvetlen hozzáféréssel kell rendelkeznie a fogyasztási és termelési adatokhoz az intelligens hálózatok hatékony és biztonságos működésének biztosítása érdekében; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy – az intelligens fogyasztásmérők felhasználásával – lehetővé váljon az elektromos berendezéseknek (különösen a mosógépek, a mosogatógépek, a hőszivattyúk, a hőtárolós berendezések, stb.) a legkedvezőbb díjszabási időszakokban való automatikus üzemeltetése;

12.   felszólítja a Bizottságot és annak az intelligens energiahálózatokkal foglalkozó munkacsoportját, hogy frissítse az intelligens hálózatok meglévő fogalommeghatározását, és terjessze ki azt az intelligens energiarendszerre; felszólítja a helyi és regionális hatóságokat, hogy tartsák kézben az energiafogyasztást és a terhelés csökkentését, valamint dolgozzanak ki és fogadjanak el intelligens energiarendszeren alapuló regionális stratégiákat;

13.   hangsúlyozza, hogy az intelligens hálózatok régiók számára nyújtott gazdasági hatékonyságának biztosítása érdekében a közvetlen és közvetett előnyöket együttesen kell érvényesíteni, az energiaágazatot több más szektorral, különösen a lakhatással és a közlekedéssel, egyúttal azonban a környezetvédelmi, várostervezési, társadalmi befogadási és hulladékgazdálkodási ágazattal, valamint az építőiparral is összekapcsolva, hogy a gazdasági előnyök maximálásával, valamint a régiók energiakínálatának és ‑keresletének összehangolásával egyidejűleg az energiatakarékossági célok elérésére is sor kerüljön;

14.   felszólít az intelligens technológiák előtt álló legfőbb kihívások – többek között a technológiák meglévő hálózattal való interoperabilitása és egyes szabályozási nehézségek – leküzdése érdekében az ikt-ágazaton belüli innovációra és fokozott beruházásokra; felszólítja a Bizottságot, valamint a nemzeti és regionális szereplőket, hogy teremtsenek kedvező szabályozási és beruházási körülményeket, amelyek lehetővé teszik interoperábilis ikt-megoldások fejlesztését;

A helyi foglalkoztatásra gyakorolt pozitív hatások

15.   ösztönzi valamennyi régiót és helyi hatóságot az intelligens energiarendszereknek mint a helyi zöld és fenntartható munkahelyek forrásainak megfontolására és az azokba történő beruházásra; kiemeli, hogy az építőipar az egyik olyan fő terület, ahol munkahelyek jönnek majd létre, nemcsak az intelligens energiahálózatokba való közvetlen beruházások révén, hanem az uniós technológiai fejlesztések, az innováció és a kkv-k versenyképességének fokozása, az energiahatékonysági intézkedésekbe és a felújításokba való beruházások útján, például a lakhatási ágazatban, valamint a szektor magas energiahatékonyságú épületek építésére javasolt új technológiai megoldásokhoz való igazítása révén is;

16.   hangsúlyozza, hogy az intelligens hálózatok bevezetése lehetőséget ad – a főként kkv-k által fémjelzett – elektronikai és elektrotechnikai iparban tevékenykedő uniós technológiaszolgáltatóknak arra, hogy fokozzák versenyképességüket, és vezető szerepet töltsenek be a globális technológiai színtéren;

17.   felszólít valamennyi régiót az ezen új munkahelyekhez kapcsolódó készségekre és képzésre irányuló beruházások megfontolására, figyelembe véve, hogy az ikt-szolgáltatások, a közlekedési ágazat, valamint az intelligens felszereléseket, infrastruktúrát és szolgáltatásokat, például az új berendezéseket szállító ágazatok területén is számos új helyi munkahely jöhet létre, emellett viszont kerüljék el a szakképzett munkaerő hiányát, és tegyék lehetővé az adott ágazatokban megjelenő új foglalkozások követelményeihez való alkalmazkodást; felszólítja a tagállamokat és a régiókat, hogy támogassák a megújuló energiák területén a felsőoktatási és szakképzési szinten indított képzési kezdeményezéseket, például környezetvédelmi műszaki tanulmányok, valamint új szakmai képzések (pl. napelemszerelő) kidolgozása révén; kiemeli, hogy az intelligens energiarendszert sikeresen bevezető régiók további munkahelyeket vonzhatnak a térségbe speciális képzések formájában, e szakterületen jártas műszaki egyetemek és főiskolák létrehozásával; felszólítja a régiókat, hogy folytassanak együttműködést az intelligens szakosodás terén, és üdvözli azokat a programokat, amelyek keretében sor kerül az ismeretek régiók közötti és határokon átnyúló jellegű megosztására; felhívja a figyelmet azon kezdeményezésekre, amelyeket az EIT szorgalmaz a fenntartható energia témájában létrejött tudományos és innovációs társulás („KIC InnoEnergy”) keretében az intelligens hálózatok kutatása és fejlesztése, valamint az ágazatban működő szakemberek képzése területén; rámutat továbbá a regionális innovációs programok (Regional Innovation Schemes, RIS) kialakításának új lehetőségeire;

18.   kiemeli, hogy az intelligens energiarendszerekre irányuló, többek között az európai strukturális és beruházási alapok révén megvalósuló állami beruházások megerősíthetik a fenntartható helyi foglalkoztatási lehetőségeket, továbbá szinergiahatásokat és továbbgyűrűző hatásokat eredményezhetnek a foglalkoztatás terén, a régiók számára pedig hosszú távú helyi előnyöket gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontból is, valamint egyaránt alkalmazhatók a gazdasági nehézségek leküzdésének eszközeként, különösen a válság sújtotta országok egyes térségeiben;

A polgárok szerepe

19.   hangsúlyozza, hogy a bevált gyakorlatokat és követendő példákat vizsgáló tanulmányok szerint az intelligens energiarendszer sikere gyakran az egyes polgárok, valamely szövetkezet, egy helyi közösség vagy több ilyen szereplő együttes helyi szerepvállalásának köszönhető; elismeri, hogy ez a szerepvállalás javítja az intelligens energiarendszerek valamennyi elemére irányuló beruházások elfogadottságát; hangsúlyozza, hogy a polgárok számára jobb tájékoztatást, valamint ösztönzőket, így például dinamikus árképzési mechanizmusokat és megfelelő ikt-eszközöket kell biztosítani annak érdekében, hogy részt vehessenek az intelligens energiarendszerek kialakítása, az energiatermelés, valamint az energetikai és hálózati tervezés és elosztás valamennyi szakaszában;

20.   hangsúlyozza, hogy az intelligens rendszerek technikai jellegére való tekintettel a felhasználókat tájékoztatni kell, és számukra oktatást kell szervezni arról, hogy hogyan válhatnak a termeléshez hozzájáruló tájékozott fogyasztóvá, akik – különösen a hálózatok és az intelligens mérőórák közötti kapcsolat tekintetében – tudatában vannak e hálózatok kínálta lehetőségeknek; hangsúlyozza a fiatalok körében való figyelemfelhívás fontosságát a középfokú és szakképzésben tanuló diákoknak szóló oktatási programok végrehajtása révén;

21.   felhívja a Bizottságot, hogy számolja fel a meglévő uniós jogszabályokban, különösen az állami támogatási szabályokban foglalt, a helyi szerepvállalást gátló akadályokat, valamint a szabályozási és jogi gátakat; felkéri a tagállamokat, hogy támogassák a helyi energiabetáplálási lehetőségeket és a helyi energia nemcsak a hálózat és a végfelhasználó közötti kétirányú megosztását, hanem a határokon átnyúló és a végfelhasználói egységek közötti megosztást is, ösztönözve ezáltal a helyi energiatermelésben való szerepvállalást és a helyben termelt energia megosztását;

22.   hangsúlyozza, hogy az intelligens energiarendszerek megvalósítása jelentősen megváltoztatja majd a magán- és a közszférát, mivel a villamosenergia-ellátás adatgyűjtéssel és az adatok valós idejű közlésével jár majd; ennélfogva valamennyi szinten átlátható eljárásokat sürget, amelyekben minden szereplő, azaz a polgárok, a vállalkozások, az ágazat, a helyi hatóságok, az elosztórendszer-üzemeltetők, az átvitelirendszer-üzemeltetők, a helyi és regionális adatvédelmi tisztviselők vagy ombudsmanok és az intelligens hálózati technológiák szolgáltatói is részt vesznek;

Adatvédelem és a magánélet védelme

23.   hangsúlyozza, hogy az intelligens energiarendszerek üzemeltetéséhez nagy mennyiségű személyes adatra és számos profilra lesz szükség, ami az adatbiztonság megsértésének nagy kockázatával jár; nyomatékosítja, hogy az intelligens fogyasztásmérőkre vonatkozóan magas szintű előírásokra van szükség az adatvédelem és a személyes adatok védelme tekintetében, a polgárok számára pedig lehetővé kell tenni annak eldöntését és irányítását, hogy az energiaszolgáltatáshoz legminimálisabban szükséges adatokon felül mely adatokat továbbítják a hálózatüzemeltetőknek; felhívja a figyelmet különösen az intelligens hálózati rendszerek biztonságával és az intelligens fogyasztásmérők fogyasztók részére biztosított előnyeivel kapcsolatos aggodalmakra, és ezen a területen részletesebb értékelést, valamint az intelligens fogyasztásmérők adatvédelmi és bizalmas adatkezelési vonatkozásait illetően további vizsgálatot kér; hangsúlyozza ezért, hogy a személyes adatok védelmét a folyamatos adatvédelem és adatbiztonság érdekében kivételek nélkül kell biztosítani; hangsúlyozza továbbá, hogy az adatbiztonságot be kell építeni az intelligens hálózatok kiépítésére irányuló stratégiákba;

24.   hangsúlyozza, hogy az intelligens fogyasztásmérők üzembe helyezésekor hatékonyabb adat- és magánélet-védelmi szabályozásra és gyakorlatra van szükség; kiemeli, hogy az intelligens hálózatok működése és kiépítése szempontjából elengedhetetlen a hálózathoz kapcsolódó valamennyi személy és háztartás részére biztosított adatvédelem és bizalmas adatkezelés; hangsúlyozza, hogy az összegyűjtött adatok kizárólag a villamosenergia-ellátás biztonságának szavatolásához használhatók; felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre az adatvédelmi szabályokat, miközben szinergiákat alakítanak ki és tartanak fenn a távközlési és energetikai hálózatokon belül, és érvényesítsék az egyének jogait ezen a területen; hangsúlyozza, hogy az intelligens energiarendszerek tekintetében történő adatgyűjtéshez normákat kell kidolgozni annak biztosítására, hogy kizárólag az energiaellátás garantálásához szükséges adatok kerüljenek továbbításra, hogy adatokat harmadik felek számára ne adjanak tovább, hogy a fogyasztóknak jogukban álljon betekinteni az összegyűjtött adatokba, és törölni azokat, amennyiben azok a gyűjtés vagy bármilyen feldolgozás céljaira többé már nem szükségesek, valamint hogy a polgárok rendelkezzenek saját adataik felett, és teljes körű ellenőrzést gyakorolhassanak a tekintetben, hogy kinek engedélyezik az ilyen adatokhoz való hozzáférést;

25.   kéri a Bizottságot, hogy a felülvizsgált uniós adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel adjon ki további útmutatást az intelligens hálózat személyes és nem személyes adatainak felhasználásáról, valamint ezen adatok tulajdonjogára és elosztórendszer-üzemeltetők, szolgáltatók és más, kereskedelmi alapon működő vállalkozások általi kezelésére megállapított szabályokról;

A sikeres intelligens energiarendszerekhez szükséges keret

26.   felszólítja a Bizottságot, hogy intézkedjen az intelligens hálózatok bevezetésének meggyorsítása érdekében, és az alábbiakra összpontosítson: beruházások és pénzügyi ösztönzők alkalmazásának ágazati ösztönzése, műszaki szabványok kidolgozása, a fogyasztói adatok védelmének biztosítása, az intelligens hálózatok alkalmazását ösztönző szabályozási keret megalkotása, nyitott és versenyalapú kiskereskedelmi piac biztosítása a fogyasztók érdekében, valamint a technológiai és rendszerinnovációk folyamatos támogatásának biztosítása.

27.   rámutat, hogy az európai strukturális és beruházási alapokról szóló, a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó új rendelet értelmében a tagállamok kötelesek az európai strukturális és beruházási alapok forrásait elsősorban az intelligens, fenntartható és inkluzív Európa megteremtését célzó beruházásokra fordítani; megjegyzi, hogy a minimális részarány megállapításának célja, hogy a régiók – gazdasági fejlettségük szintjétől függően – az ERFA-ból származó források legalább 20%-át az energiaátállásra irányuló beruházásokra összpontosítsák, különös figyelmet fordítva az intelligens hálózatokra, a megújuló forrásokból származó energia termelésére és elosztására, az energiahatékonyságra, az energiamegtakarításra, a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre és az alacsony kibocsátású stratégiákra – különös tekintettel a városi környezetre –, valamint az elosztás szintjén az intelligens hálózatokból származó energiára; hangsúlyozza, hogy a közfinanszírozás továbbra is alapvető szerepet játszik az intelligens hálózatokkal kapcsolatos kutatás-fejlesztésbe és demonstrációs projektekbe való magánbefektetések ösztönzésében; rámutat, hogy a Kohéziós Alap szintén lehetővé teszi az e területre irányuló beruházásokat; felszólítja a tagállamokat, hogy a lehető legjobban aknázzák ki ezt az új lehetőséget; a nem a kötelező tematikus koncentráció hatálya alá tartozó beruházások tekintetében kiemeli, hogy az ERFA ugyanúgy támogathatja az energia elosztására, tárolására és szállítására szolgáló intelligens rendszerek fejlesztését, valamint a megújuló forrásokból előállított energia elosztásának integrációját;

28.   hangsúlyozza, hogy az európai strukturális és beruházási alapok serkenthetik a beruházásokat, valamint, hogy mivel a finanszírozási és döntéshozatali folyamatban számos területi szint vesz részt, a többszintű kormányzásnak fontos szerepe van a sikeres végrehajtásban; üdvözli az „Intelligens Energia – Európa” programon belül biztosított további finanszírozási lehetőségeket;

29.   üdvözli az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által a közös érdekű intelligens energiaprojektekre helyezett hangsúlyt, ugyanakkor sajnálatának ad hangot annak kapcsán, hogy mindössze két intelligens hálózati projektet vettek fel a jelenlegi kétéves jegyzékbe; hangsúlyozza, hogy az intelligens energiahálózatokkal kapcsolatos projekteket az elosztórendszerek szintjén is figyelembe kell venni; hangsúlyozza, hogy az infrastruktúra-projekteknek teljesíteniük kell a fenntarthatósági és a versenyképességi kritériumokat, és olyan integrált megközelítésen kell alapulniuk, amely biztosítja az elosztórendszer-üzemeltetők bevonását; hangsúlyozza továbbá, hogy a földközi-tengeri térségben ki kell alakítani az energiahálózatok észak-dél irányú összekapcsolását;

30.   felhívja a Bizottságot, hogy csökkentse az intelligens energiarendszerekre irányuló beruházás előtt álló akadályokat, különösen az állami támogatás korszerűsítésének keretében biztosított mentesség kiterjesztésével, lehetővé téve a regionális és helyi intelligens energiarendszerek valamennyi elemének állami támogatását, a több ágazatot érintő beruházásokat és műveleteket is beleértve; szorgalmazza, hogy az intelligens energiarendszerek kategóriája szerepeljen a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról és az intelligens energiarendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó más csoportmentességi kategóriákra vonatkozó rendeletek módosításáról szóló jövőbeli bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet);

31.   hangsúlyozza, hogy az intelligens infrastruktúrához kulcsfontosságú az interoperabilitás, mivel a szabályozási bizonytalanság és az eltérő szabványok lelassítják az intelligens infrastruktúra terjedését; ezért a különböző európai műszaki szabványügyi szervezetekkel folytatott fokozott együttműködést szorgalmaz; kiemeli, hogy az interoperabilitás elősegítéséhez, valamint a technológiák fejlesztésének és bevezetésének felgyorsításához nyílt szabványokra van szükség;

32.   felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket a következő kulcsfontosságú akadályok felszámolása érdekében: a kölcsönös átjárhatóság és a szabványok hiánya (a szabványosított automatikus felismerés és konfigurálás csökkentené a költségeket, és lehetővé tenné a kisebb elosztott energiaforrások [vagy a kisebb elosztott energiaforrás- alkalmazások] bekapcsolását is); az új intelligens hálózati alkalmazások szerepével és feladataival kapcsolatos bizonytalanság; a költség- és haszonmegosztással és következésképpen az új üzleti modellekkel kapcsolatos bizonytalanság; a fogyasztók vonakodása a próbaüzemben való részvételtől; egy sor európai szabályozási rendelkezés jelentősen akadályozhatja a projekteredmények más országokban való megismételhetőségét;

33.   emlékeztet az európai intelligens hálózat kiépítésének támogatása érdekében 2011-ben adott szabványosítási megbízásra és arra, hogy a megbízás keretében végzett munkát 2012-ig kellett befejezni; üdvözli a megbízás keretében tett előrelépéseket, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy további munkára van szükség; kéri a Bizottságot, hogy munkájuk felgyorsítása érdekében működjön együtt a szabványügyi szervekkel, valamint – amennyiben szükségesnek tartja – adjon újabb megbízást;

34.   arra kéri a tagállamokat, hogy az Európai Energiaszabályozók Tanácsa (CEER) fórumán belül továbbra is működjenek együtt és osszák meg egymással a nemzeti elosztórendszer-üzemeltetői szabályozással kapcsolatos bevált gyakorlatokat; ugyanakkor megállapítja, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők szerveződése sokféle, hiszen egyes tagállamok egyetlen elosztórendszer-üzemeltetővel rendelkeznek, míg mások több mint 800-zal; ösztönzi a tagállamokat a szorosabb együttműködésre; felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy állapodjanak meg egységes osztályba sorolási rendszerben azzal kapcsolatban, hogy egy szervezet átvitelirendszer-üzemeltetőnek, elosztórendszer-üzemeltetőnek vagy kombinált üzemeltetőnek minősül-e;

35.   felszólítja a Bizottságot annak felmérésére, hogy szükség van-e a harmadik belső energiapiaci csomaggal összhangban az intelligensebb villamosenergia-hálózatok fejlesztésére és támogatására vonatkozó javaslatok előterjesztésére, mivel ezek bevezetése – amelyet az Európai Bizottságnak továbbra is következetes fellépés révén kell biztosítania – még inkább lehetővé tehetné több piaci résztvevő bevonását, és a távközlési és energiahálózatokon belül a kiépítés, fejlesztés és karbantartás során megvalósuló lehetséges szinergiák növelését; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy e javaslatoknak a Bizottság által meghatározott elvek értelmében egy ésszerű szabályozási keretbe kell beépülniük;

36.   felszólít az intelligens hálózatok fejlesztése során az európai, nemzeti és regionális szintű együttműködésre; úgy véli, hogy az intelligens hálózatok fontos lehetőséget kínálnak az európai iparban helyi és regionális szinten az innováció, a kutatás és a fejlesztés fellendítésére, a munkahelyteremtésre és a versenyképesség erősítésére, különös tekintettel a kkv-kra;

37.   felhívja a régiókat, hogy hálózatba szerveződve osszák meg egymással az előnyöket, az ismereteket és a bevált gyakorlatokat, valamint hogy az európai strukturális és beruházási alapok területi együttműködésre vonatkozó célkitűzése keretében működjenek együtt az intelligens energiarendszerek költség-haszon elemzése tekintetében; felhívja a Bizottságot az intelligens energiarendszerekkel rendelkező régiók transznacionális hálózatának létrehozására; felkéri a határokon átnyúló régiókat, hogy az európai területi együttműködési csoportosulások jogi eszközét igénybe véve közösen hozzanak létre és lássanak el általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat e hálózaton belül a megújuló energia és az energiatakarékosság, valamint az intelligens hálózati infrastruktúra területén;

38.   hangsúlyozza az olyan kezdeményezések fontosságát, amelyek ösztönzik és támogatják a helyi hatóságok által a fenntartható energiapolitikák végrehajtása terén tett erőfeszítéseket, mint amilyen például a Polgármesterek Szövetsége, amely egy főáramhoz tartozó mozgalomként helyi és regionális hatóságokat von be az éghajlatváltozás elleni küzdelembe, és amely a részes felek arra vonatkozóan tett önkéntes kötelezettségvállalásán alapul, hogy az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások fejlesztése révén teljesítik és meghaladják a szén-dioxid-kibocsátás 20%-os csökkentésére irányuló uniós célkitűzést; hangsúlyozza, hogy a helyi önkormányzatok létfontosságú szerepet töltenek be az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésében, főként ha figyelembe vesszük, hogy az energiafogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátás 80%-a városi tevékenységekhez köthető;

o
o   o

39.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 320. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 289. o.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 281. o.
(4) HL L 347., 2013.12.20., 256. o.
(5) HL L 347., 2013.12.20., 259. o.
(6) HL L 347., 2013.12.20., 303. o.
(7) HL L 211., 2009.08.14., 55. o.
(8) HL C 82., 2008.4.1., 1. o.
(9) HL L 204., 2013.07.31., 15. o.
(10) HL C 25., 2013.01.26., 1. o.
(11) HL L 140., 2009.6.5., 16. o.
(12) HL L 315., 2012.11.14., 1. o.
(13) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0374 .
(14) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0017 .
(15) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0345 .


Mezőgazdasági kisvállalkozások
PDF 285k   DOC 71k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása a mezőgazdasági kisüzemek jövőjéről (2013/2096(INI) )
P7_TA(2014)0066 A7-0029/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a közös agrárpolitikának az Európai Unió működéséről szóló szerződés 39. cikkében meghatározott céljaira, különös tekintettel a mezőgazdasági termelékenység növelésére a műszaki fejlődés előmozdításával, valamint a mezőgazdasági termelés ésszerű fejlesztésének és a termelési tényezők, így különösen a munkaerő lehető legjobb hasznosításának biztosításával és a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának biztosítására, különösen a mezőgazdaságban dolgozók egy főre jutó jövedelmének növelésével,

–   tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK tanácsi rendelet és a 73/2009/EK tanácsi rendelet és különösen ennek a támogatások újraelosztásáról, illetve a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerről szóló 32. és 61. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) ,

–   tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint az 1698/2005/EK tanácsi rendelet és különösen annak a tematikus alprogramokról szóló 7. cikkének és a mezőgazdasági üzemek és vállalkozások fejlesztéséről szóló 19. cikkének hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. December 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) ,

–   tekintettel a 2011. május 3-i, „Életbiztosításunk, természeti tőkénk: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégia” című bizottsági közleményre (COM(2011)0244 ),

–   tekintettel a „Tisztességes jövedelem a gazdáknak: hatékonyabban működő élelmiszer-ellátási lánc Európában” című 2010. szeptember 7-i állásfoglalásra(3) ;

–   tekintettel a Parlament B. Tematikus Főosztálya (Strukturális és kohéziós politikák) által készített, „Félig önellátó mezőgazdaság – Értékek és fejlődési irányok” című 2013-as tanulmányra,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0029/2014 ),

A.   mivel Európában a mezőgazdasági kisüzemeknek helyt kell állniuk az állandó demográfiai nyomással, valamint a kereskedelmi és technológiai nyomással szemben, ami a mezőgazdaság jelentőségének lassú visszaszorulásához és a falvak népességének csökkenéséhez vezet az elsősorban ilyen üzemekkel rendelkező vidéki térségekben, valamint azt eredményezi, hogy tömegesen hagyják el a kisméretű állattenyésztő gazdaságokat, és megszüntetik bizonyos területspecifikus termények termesztését;

B.   mivel ezek a kisüzemek egy szociális jellegű mezőgazdasági modellt testesítenek meg, amely még ma is a legelterjedtebb az EU-ban, és amelynek az egyéb, nagyobb méretű és piacorientáltabb mezőgazdasági modellekkel párhuzamosan lehet és kell működnie;

C.   mivel a mezőgazdasági kisüzemek nem csupán termelő feladatot látnak el, hanem fontos funkciókat töltenek be a közjavak előállításával összefüggésben is; mivel ezek a természettel és a tájjal kapcsolatos szerepeket (hozzájárulnak az európai vidék jellegzetes tájképének, valamint a vidéki területek biológiai sokféleségének megőrzéséhez), szociális szerepeket (emberek millió számára biztosítják a megélhetést Európában, megelőzik a szegénységet, valamint tartalék munkaerőt biztosítanak az ipar és más gazdasági ágak, például az idegenforgalom számára), és kulturális szerepeket (csodálatos hagyományokat, népszokásokat és egyéb immateriális történelmi javakat ápolnak, valamint regionális és hagyományos termékeket állítanak elő) is magukban foglalnak;

D.   mivel a mezőgazdasági kisüzemek kedvező feltételeket teremtenek a környezetbarát és az állatjólléti szempontoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek számára;

E.   mivel a népesség csökkenése és a vidékről való elvándorlás rendkívül káros hatást gyakorol a vidéki közösségek életkörülményeire és így a mezőgazdasági termelők életminőségére és munkakörülményeire, és gyakran döntő súllyal esnek latba a kisüzemek fenntartására vagy feladására irányuló döntések meghozatalakor; mivel a vidéki térségekben a maradásra ösztönző kilátások különösen a fiatalok számára történő megteremtése kulcsfontosságú a mezőgazdasági kisüzemek jövője szempontjából;

F.   mivel egyes területeken a mezőgazdasági kisüzemek jelenléte és túlélése jövedelemforrást garantál, valamint korlátozza az elnéptelenedést;

G.   mivel a piaci árak ingadoznak, amit sokszor még tovább súlyosbít, hogy az árakat a termelők gyenge helyzetét kihasználva a közvetítő kereskedők diktálják;

H.   mivel a mezőgazdasági kisüzemek rendszerint rugalmasabbak és könnyebben tudnak alkalmazkodni a piaci válságokhoz;

I.   mivel számos mezőgazdasági kisüzem szakosodott és tömörült termelői szervezetekbe, ami lehetővé teszi, hogy jogos igényt támasszanak arra, hogy a nagyobb üzemekhez hasonlóan közvetlenül az élelmiszerpiacra termeljenek;

J.   mivel a mezőgazdasági kisüzemek problémái átfogó megközelítést igényelnek; mivel a lehetséges alternatív jövedelmi források támogatása és a diverzifikáció lehetősége, valamint a vidéki térségekben a nem mezőgazdasági munkahelyek létrehozása és a közszolgáltatások biztosítása kulcsfontosságú a mezőgazdasági kisüzemek és vidéki közösségek jövője szempontjából;

K.   mivel a közös agrárpolitika (KAP) keretében a mezőgazdasági kisüzemek nem kapnak elég figyelmet, és mivel ez többek között arra vezethető vissza, hogy a KAP keretén belüli támogatási struktúra túlnyomórészt a területen és a történelmi termelési szinteken alapul, és ezért képtelen megfelelő választ adni a mezőgazdasági kisüzemek helyzetét és funkcióját érintő problémákra, továbbá arra, hogy néhány tagállam a második pilléren belül minimumkövetelményeket állapít meg a támogathatóságra, valamint hogy a tagállamok nem olyan végrehajtási rendelkezéseket vezetnek be, amelyek megfelelnek a mezőgazdasági kisüzemek szükségleteinek;

L.   mivel a kistermelők számára nehézséget okoz, hogy pénzügyi támogatáshoz jussanak, mivel előfordulhat, hogy pl. nehezen férnek hozzá az uniós programokból származó pénzeszközökhöz, mivel képtelenek megfelelni a támogathatóságra vonatkozó, tőke- és/vagy kapacitáskövetelményeknek, vagy mivel rossz a hitelképességük, vagy egyáltalán nem hitelképesek;

M.   mivel a tevékenységüket kétszeres nehézségek közepette folytató legkülső régióbeli mezőgazdasági kisüzemekre is külön figyelmet kell fordítani;

N.   mivel a kiegészítő és mellékes keresőtevékenységek sok mezőgazdasági kisüzem számára rendkívül fontosak;

O.   mivel a mezőgazdasági kisüzemek bizonyos típusai, mint például a saját szükségletre termelő üzemek, pufferként szolgálnak a teljes nélkülözéssel szemben azáltal, hogy legalább csekély mértékű élelmiszert és jövedelmet biztosítanak;

P.   mivel bizonyos esetekben a kistermelők nem részesülnek elég adminisztratív támogatásban vagy jó minőségű tanácsadásban; mivel a tagállamok gyakran szükségtelen bürokráciát hoznak létre, és egyes kistermelők nem rendelkeznek a vonatkozó adminisztratív eljárások hatékony követéséhez szükséges forrásokkal és tapasztalattal;

Q.   mivel a mezőgazdasági üzemek földrajzi szétszóródottságuk miatt sokkal rosszabb tárgyalási helyzetben vannak az élelmiszerláncban, mint más piaci szereplők, ami különösen a mezőgazdasági kisüzemek számára érezhető;

R.   mivel a mezőgazdasági kisüzemek sajátos szerepet játszanak egyes régiók, például a hegyvidéki térségek, a hátrányos helyzetű térségek és a legkülső régiók, valamint azon régiók életképességének fenntartásában, amelyekben a földrajzi és morfológiai korlátozó tényezők következtében a mezőgazdaság egyike a kevés gazdaságilag fenntartható tevékenységnek, hacsak nem az egyetlen ilyen;

S.   mivel a megélhetésüket a mezőgazdasági kisüzemekben előteremtő családok jövedelmi szintje és életszínvonala sokkal alacsonyabb, mint azoké a gazdálkodóké, akik nagyüzemekben vagy más gazdasági ágazatokban dolgoznak;

T.   mivel számos kisebb mezőgazdasági üzem nem képes megélni kizárólag a mezőgazdaságból, és mivel a megélhetés biztosításához alternatív jövedelmi forrásokra van szükség; mivel ugyanakkor e kistermelőknek fokozottabban tevékenységeik jövedelmezőségére és termelékenységére kell helyezniük a hangsúlyt;

U.   mivel a mezőgazdasági kisüzemek számos régióban olyan családok megélhetését biztosítják, amelyeknek nincs lehetőségük arra, hogy más jövedelemforrást találjanak;

V.   mivel nem állnak rendelkezésre kellően hiteles információk a mezőgazdasági kisüzemek helyzetéről és a KAP eszközeinek e szektorra gyakorolt hatásairól, és a kisüzem fogalmát az egyes tagállamokban rendkívül eltérően határozzák meg;

W.   mivel egyes mezőgazdasági kistermelők, mint például a méhészek, nem birtokolnak vagy művelnek földet, és ezáltal ki vannak zárva a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerből;

X.   mivel az Egyesült Nemzetek Közgyűlése a 2014-es évet a Családi Gazdálkodás Nemzetközi Évévé nyilvánította;

1.   felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket az új közös agrárpolitika keretében és a 2020 utáni időszakra állapítsanak meg olyan irányelveket, amelyek fokozottabban figyelembe veszik a családi mezőgazdasági kisüzemek sajátos igényeit, mivel ezek az európai mezőgazdasági modell fontos részét, valamint a vidéki térségek többfunkciós fejlesztésének és általában a régiók fenntartható fejlődésének központi elemét képezik;

2.   kéri a mezőgazdasági földterületek konszolidációjának támogatására irányuló politika folytatását, valamint – a mezőgazdasági termelési struktúra javítására irányuló hatékony eszközként –a pénzügyi támogatások odaítélésének folytatását azon mezőgazdasági termelők számára, akik részt vesznek a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerben, és akik mezőgazdasági földterületeiket végérvényesen más termelőnek adták át;

3.   úgy véli, hogy a szerkezetátalakítási intézkedések fő célját nem a mezőgazdasági kisüzemek számának csökkentése kellene, hogy képezze, mivel ez nem növeli a nagyobb üzemek versenyképességét; ezzel kapcsolatban felszólítja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki megfelelő megoldási javaslatokat és modelleket a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére, és ennek során vegyék figyelembe a mezőgazdaság sajátos jellemzőit az adott országban, valamint a regionális különbségeket, erősítsék ezen üzemek versenyképességét, életképességét és jövedelmezőségét, ösztönözzék a vállalkozó szellemet, teremtsenek munkahelyeket, és állítsák meg a vidéki térségek népességcsökkenésének folyamatát;

4.   úgy véli, hogy annak érdekében, hogy a mezőgazdasági kisüzemek számára megfelelő környezetet és ezáltal telephelyükön hosszú távú lehetőségeket lehessen nyújtani, sürgősen fel kell lépni a vidékről való elvándorlás és a vidéki térségek népességcsökkenése ellen; felszólítja a tagállamokat, hogy a városi és vidéki életkörülmények egységességének biztosítása céljából használja fel hatékonyan a rendelkezésre álló uniós eszközöket az infrastruktúra, az oktatási, orvosi és az ápolási létesítmények, a gyermekgondozás, a nagysebességű internethez való hozzáférés és a kkv-k kialakítása és fejlesztése előmozdításának érdekében; javasolja, hogy az érdekelt felek erőfeszítéseinek középpontjában elsősorban a fiatalok, a jól képzettek és a nők fenntartható jövőbeli kilátásainak megteremtése álljon;

5.   szorgalmazza a helyi és regionális piacokon történő, a hagyományos termékeket is felölelő közvetlen értékesítés fokozását és a kisméretű gazdaságokban a feldolgozás fenntartható, felelős formájának, valamint egy nélkülözhetetlen és arányos ellenőrzési rendszer kialakítását; ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják felül az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos jelenlegi előírásokat, azoknak a terheknek a csökkentése és azoknak az akadályoknak a felszámolása céljából, amelyeket ezen előírások okozhatnak az élelmiszerek mezőgazdasági kisüzemek általi feldolgozásának és értékesítésének a fejlesztése szempontjából; arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre platformot az élelmiszerek mezőgazdasági kisüzemek általi feldolgozásának szabályozása és nyomon követése tekintetében bevált gyakorlatok cseréjéhez; ezen túlmenően felhívja a regionális hatóságokat, hogy fokozottabban vegyenek részt a közvetlen értékesítés infrastruktúrájának fejlesztésben, a vidéki és városi piacokat is beleértve, megkönnyítve ezáltal, hogy a fogyasztók olcsó, egészséges és jó minőségű mezőgazdasági termékekhez férjenek hozzá;

6.   úgy véli, hogy a mezőgazdasági kisüzemek problémáinak megoldási folyamatába a KAP mellett be kell vonni az Unió más szakpolitikai területeit is, beleértve a kohéziós politikát, hogy azok hozzájáruljanak a műszaki infrastruktúra és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához a vidéki térségekben, míg az Európai Szociális Alap forrásait a társadalmi integrációt, oktatást, képzést és tudástranszfert magában foglaló közösségi és társadalmi tevékenységek finanszírozására kell felhasználni; ezen túlmenően úgy véli, hogy a Bizottsággal egyeztetett szabályokkal összhangban és a verseny akadályozása nélkül engedélyezni kellene a nemzeti forrásokból történő kiegészítő támogatást, mivel ezek a kisméretű gazdaságok nem gyakorolnak jelentős befolyást a piacra;

7.   felhívja a figyelmet arra, hogy az új tagállamokban a földpiac közelgő liberalizációja felfelé nyomja a mezőgazdasági földterületek árát; rámutat arra, hogy a földárak emelkedése a mezőgazdasági kistermelőket fogja a legsúlyosabban érinteni;

8.   felszólítja a tagállamokat, biztosítsák, hogy képzési rendszereik megfelelő képzési infrastruktúrával rendelkeznek a mezőgazdasági szakképzéshez;

9.   felhívja a figyelmet arra, hogy a városok terjeszkedése felfelé ható nyomást gyakorol a mezőgazdasági földterületek árára;

10.   üdvözli, hogy a KAP első pillére keretében támogatási mechanizmust hoztak létre a mezőgazdasági kistermelők számára, azonban úgy véli, hogy csupán a transzfer formáját egyszerűsítették, miközben az alacsonyabb mértékű közvetlen kifizetések nem nyújtanak lehetőséget a fejlődésre, és ezért ezek az intézkedések még mindig nem elégségesek a mezőgazdasági kisüzemek helyzetének javítására az EU-ban; úgy véli, hogy egy olyan mechanizmust kell bevezetni, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági kisüzemek számára a közvetlen kifizetések iránti kérelmek több évre szóló benyújtását, amelyeket csak a szóban forgó gazdaságban végrehajtott módosítások esetén aktualizálnak;

11.   ismételten felhívja a figyelmet a különböző tagállamokban nyújtott agrártámogatások közötti, az új tagállamok hátrányára mutatkozó lényeges különbségekre;

12.   hangsúlyozza, hogy mivel a KAP első pillérében foglalt mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer önkéntes jellegű, a második pillérben a kistermelők támogatására nyíló minden lehetőséget számba kell venni és ki kell használni;

13.   úgy véli, hogy ezenkívül meg kell találni a hatékony módját azon mezőgazdasági kistermelők támogatásának, akik tevékenységei és termékei nem kötődnek mezőgazdasági terület birtoklásához és használatához;

14.   felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre megfelelő pénzügyi eszközöket, például mikrohitelek, kölcsönökhöz nyújtott kamattámogatások, pénzügyi lízing, részletfizetés vagy kölcsöngarancia formájában; úgy véli továbbá, hogy ebbe a támogatási folyamatba be kell vonni a regionális és helyi hatóságokat;

15.   hangsúlyozza, hogy még a mezőgazdasági kisüzemek számára is mérvadók a helyes mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozó követelmények és különösen a mezőgazdasági termelésre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó, európai és nemzeti előírások, ezért elengedhetetlen, hogy a gazdálkodók minimális képzettségi szinttel rendelkezzenek; ezzel kapcsolatban felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, vizsgálják meg, hogyan lehet biztosítani a szóban forgó képesítések általános megszerezhetőségét, illetve azoknak a kisméretű gazdaságok igényeihez való hozzáigazíthatóságát;

16.   szorgalmazza, hogy az ingyenes tanácsadás jobban igazodjon a mezőgazdasági kisüzemek szükségleteihez, hogy a tájékoztatással, képzéssel, kockázatfelméréssel és egészségügyi felülvizsgálattal kapcsolatos eljárások egyszerűsödjenek, hogy induljanak tájékoztatási kampányok, továbbá kéri a rövid élelmiszer-ellátási láncok legjobb gyakorlatainak megosztását és technikai segítségnyújtás biztosítását az uniós támogatást igénylők segítése érdekében, valamint az olyan jellegű tanácsadást, amelynek segítségével a kisüzemek termelési tevékenységük profilját hozzá tudják igazítani a termelési és a környezeti potenciáljukhoz;

17.   ennek során hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági kisüzemeknek szervezetekbe, termelői csoportokba vagy szövetkezetekbe kell tömörülniük, és közös marketingprogramokat kell elfogadniuk; úgy véli, hogy a mezőgazdasági kistermelők valamennyi – szövetkezeti, termelői szervezeti vagy az erőforrások, így a gépek közös használatában megnyilvánuló – együttműködési formáját különleges támogatásban kell részesíteni az unió és nemzeti mechanizmusok keretében;

18.   úgy véli, hogy a hegyvidéki térségekben, a hátrányos helyzetű térségekben és a legkülső régiókban lévő mezőgazdasági kistermelők számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a termeléstől függő támogatásban részesüljenek, például az állattenyésztés tekintetében, ha ennek során bizonyos környezetvédelmi funkciókat is ellátnak;

19.   úgy véli, hogy a mezőgazdasági tevékenységek minden eddiginél inkább stratégiai tevékenységekké váltak, amelyekre minden tagállamnak figyelmet kell fordítania, amikor megoldásokat keres annak érdekében, hogy lehetővé tegye a mezőgazdasági kistermelők számára tevékenységeik fenntartását, hogy a mezőgazdasági termékek eladási árai egyensúlyban legyenek a termelési költségekkel;

20.   felszólítja a tagállamokat, hogy az első és második pillérbe tartozó programjaikba vegyenek fel a kisbirtokokra irányuló alprogramokat és intézkedéseket; rámutat arra, hogy az elegendő bevétel megtermelése érdekében különösen a kisüzemeknek van szükségük kiegészítő és mellékes tevékenységekre, például az idegenforgalom területén; ezzel kapcsolatban fontosnak tartja annak biztosítását, hogy a KAP második pillére bőséges forrásokkal rendelkezzen, valamint hogy a vidékfejlesztési programok megfelelően igazodjanak a kisüzemek igényeihez;

21.   ajánlja, hogy a mezőgazdasági számviteli információs hálózatok (FADN) körét bővítsék, hogy megvizsgálják a kisüzemek helyzetét és a KAP erre gyakorolt hatásait, és azt is tanácsolja, hogy tervezzék meg ezek továbbfejlesztését;

22.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 608. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 487. o.
(3) HL C 308. E, 2011.10.20., 22. o.


Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében
PDF 316k   DOC 85k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása az integrált uniós csomagkézbesítési piacról az e-kereskedelem bővülése érdekében (2013/2043(INI) )
P7_TA(2014)0067 A7-0024/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (3) bekezdésére, amely előírja a kötelezettséget, miszerint az Unió a „magas versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaságon” munkálkodik, „amely a környezet minőségének magas fokú védelmével és javításával párosul”,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikkére, amely kimondja, hogy „politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket”,

–   tekintettel az EUMSZ 11. cikkére, amelynek értelmében „a környezetvédelmi követelményeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel – be kell illeszteni az uniós politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába”,

–   tekintettel az EUMSZ 12. cikkére, amelynek értelmében „a fogyasztóvédelmi követelményeket figyelembe kell venni az egyéb uniós politikák és tevékenységek meghatározásakor és végrehajtásakor”,

–   tekintettel az EUMSZ 14. cikkére és az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatásokról szóló 26. jegyzőkönyvére,

–   tekintettel az EUMSZ 26. cikkére, amelynek értelmében „a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása”,

–   tekintettel az EUMSZ-nek a letelepedési jogról szóló 49. és a szolgáltatásnyújtás szabadságáról szóló 56. cikkére,

–   tekintettel az EUMSZ-nek a vállalkozásokra alkalmazandó versenyszabályokról szóló 101. és 102. cikkére,

–   tekintettel az EUMSZ-nek a fogyasztói érdekek érvényesülésének előmozdításáról és a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításáról szóló 169. cikkére,

–   tekintettel a postai szolgáltatásokról szóló, a 2002/39/EK és a 2008/6/EK irányelvvel módosított 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–   tekintettel a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–   tekintettel a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–   tekintettel a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–   tekintettel a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre,

–   tekintettel az „Integrált uniós csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében” című, 2012. november 29-i bizottsági zöld könyvre (COM(2012)0698 ),

–   tekintettel az „Útiterv a csomagkézbesítés egységes piacának kialakítása felé – A kézbesítési szolgáltatások iránti bizalom növelése és az online értékesítés ösztönzése” című, 2013. december 16-i bizottsági közleményre (COM(2013)0886 ),

–   tekintettel „Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó cselekvési terv (2012–2015) – 2013. évi helyzetjelentés” című, 2013. április 23-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2013)0153 ),

–   tekintettel az „Egységes keret az elektronikus kereskedelem és az online szolgáltatások digitális egységes piacába vetett bizalom megerősítésére” című, 2012. január 11-i bizottsági közleményre (COM(2011)0942 ),

–   tekintettel „Az európai digitális menetrend – európai növekedés digitális alapokon” című, 2012. december 18-i bizottsági közleményre (COM(2012)0784 ),

–   tekintettel az „Európai digitális menetrend” című, 2010. augusztus 26-i bizottsági közleményre (COM(2010)0245 ),

–   tekintettel „A piacok megfelelő működésének biztosítása a fogyasztók számára – a fogyasztói piacok eredménytáblájának nyolcadik kiadása” című, 2012. december 7-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012)0432 ),

–   tekintettel „Az európai fogyasztóügyi stratégia: a fogyasztói bizalom növelése és a növekedés fellendítése” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, 2012. május 22-i bizottsági közleményre (COM(2012)0225 ),

–   tekintettel „Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata” című, 2011. február 23-i bizottsági közleményre (COM(2011)0078 ),

–   tekintettel a „»Vállalkozás 2020« cselekvési terv – A vállalkozói szellem felélénkítése Európában” című, 2013. január 9-i bizottsági közleményre (COM(2012)0795 ),

–   tekintettel a „Kisvállalkozás, nagyvilág – új partnerség, amelynek segítségével a kis- és középvállalkozások megragadhatják a globális lehetőségeket” című, 2011. november 9-i bizottsági közleményre (COM(2011)0702 ),

–   tekintettel a „2013. évi éves növekedési jelentés” című, 2012. november 28-i bizottsági közleményre (COM(2012)0750 ),

–   tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020 ),

–   tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes szociális piacgazdaságért – 50 javaslat az együttes munka, vállalkozás és a cserekapcsolatok javítása érdekében” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett 2010. november 11-i bizottsági közleményre (COM(2010)0608 ),

–   tekintettel „A második egységes piaci intézkedéscsomag” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett 2012. október 3-i bizottsági közleményre (COM(2012)0573 ),

–   tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez” című, az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, 2011. április 13-i bizottsági közleményre (COM(2011)0206 ),

–   tekintettel az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához” című, 2011. március 28-i bizottsági fehér könyvre (COM(2011)0144 ),

–   tekintettel „Az Európai Unió teherszállítási stratégiája: az európai teherszállítás hatékonyságának, integrációjának és fenntarthatóságának fokozása” című, 2007. október 18-i bizottsági közleményre (COM(2007)0606 ),

–   tekintettel a digitalizált egységes piacról és az egységes piac irányításáról szóló, 2012. május 31-i tanácsi következtetésekre,

–   tekintettel a digitális egységes piac megvalósításáról szóló, 2012. december 11-i állásfoglalására(1) ,

–   tekintettel a digitális egységes piac megvalósításáról szóló, 2013. július 4-i állásfoglalására(2) ,

–   tekintettel az e-kereskedelmi belső piac kialakításáról szóló, 2010. szeptember 21-i állásfoglalására(3) ,

–   tekintettel az európaiakat szolgáló egységes piacról(4) , a vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piacról(5) és az egységes piacon belüli irányításról és partnerségről(6) szóló 2011. április 6-i állásfoglalásaira,

–   tekintettel az európai fogyasztóügyi politika új ütemtervéről szóló, 2013. június 11-i állásfoglalására(7) ,

–   tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0024/2014 ),

A.   mivel az elektronikus kereskedelem értékesítési csatornája hatalmas lehetőségeket rejt magában a gazdasági és pénzügyi válság leküzdése, az egységes piac megerősítése és az Európai Unió egészén belüli gazdasági növekedés és munkahelyteremtés tekintetében; mivel az elektronikus kereskedelemről és az online szolgáltatásokról szóló 2012. januári bizottsági közlemény az online vásárolt áruk kézbesítését – amelynek fontosságát a Tanács és a Parlament is hangsúlyozta – az elektronikus kereskedelem 2015-ig való fellendítésére irányuló öt legfőbb prioritás egyikeként jelöli meg;

B.   mivel az e-kereskedelem uniós piaca 2012-ben több mint 20%-kal bővült; mivel az előrejelzések szerint a határokon átnyúló e-kereskedelem a négyszeresére fog nőni; mivel a csomagkézbesítési piac az új szolgáltatók piacra lépésének, az innováció ösztönzésének és az újfajta szolgáltatások megjelenésének köszönhetően radikális átalakuláson megy keresztül;

C.   mivel a hatékony és megbízható kézbesítési szolgáltatások a valódi és hatékony egységes digitális piac alappillérét jelentik, hiszen jelentős hatást gyakorolnak az e-kereskedelem támogatására és az eladók és a vásárlók közötti bizalom kiépítésére;

D.   mivel a határokon átnyúló kézbesítés a kiskereskedők 57%-a szerint akadályt jelent, a fogyasztók közül pedig minden második aggodalmát fejezi ki a határokon átnyúló kézbesítésekkel kapcsolatban; mivel az online vásárlás kapcsán a fogyasztók két legfőbb aggálya a kézbesítéshez (többek között a termékek visszaküldéséhez) és a magas kézbesítési költségekhez kapcsolódik, amelyek hozzájárulnak a határokon átnyúló e-kereskedelembe vetett fogyasztói bizalom alacsony szintjéhez;

E.   mivel e helyzet kezeléséhez alapvető fontosságú a fogyasztók kézbesítési szolgáltatók és szolgáltatások, illetve piac iránti bizalmának megerősítése, valamint a jogaikkal és kötelességeikkel kapcsolatos ismereteinek növelése azáltal, hogy több információt, jobb érthetőséget és nagyobb átláthatóságot biztosítanak számukra a kézbesítési feltételek tekintetében;

F.   mivel az Unió egészében üzleti lehetőségeket kereső kkv-k magasabb költségekkel, bonyolultabb ügyintézéssel és az átláthatóság hiányával szembesülnek a határokon átnyúló kézbesítés tekintetében; mivel a határokon átnyúló kézbesítés költségei háromszor vagy akár ötször magasabbak a belföldi áraknál; mivel a hatékony, egyszerű és megfizethető kézbesítési rendszerek jelentős mértékben befolyásolják a kis- és középvállalkozások üzleti modelljének fenntarthatóságát, és különösen vásárlóik kiszolgálására való képességüket;

Integrált európai kézbesítési szolgáltatások: az egységes digitális piac egyik pillére

1.   hangsúlyozza, hogy a hozzáférhető, megfizethető, hatékony és magas színvonalú kézbesítési szolgáltatások alapvető elemei az online árukereskedelemnek és azokat a szabad és tisztességes verseny révén elő kell mozdítani; megjegyzi azonban, hogy számos fogyasztó nem hajlandó online vásárolni, különösen, ha határokon átnyúló vásárlásról van szó, mivel kétségeik vannak a rendelkezésre álló kézbesítési módok, a kézbesítés, a kézbesítési költségek vagy a megbízhatóság kapcsán;

2.   üdvözli a Bizottság által annak érdekében készített zöld könyvet, hogy azonosítsa az európai kézbesítési piac esetleges hiányosságait, és felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen megfelelő lépéseket e problémák oly módon való kezelésére, hogy annak köszönhetően a vállalkozások és a fogyasztók teljes mértékben részesüljenek az egységes digitális piac kínálta lehetőségekből; hangsúlyozza, hogy valamennyi javasolt fellépésnek figyelembe kell vennie a kézbesítési folyamat fenntarthatóságát és törekednie kell a környezeti lábnyom minimalizálására;

3.   megállapítja, hogy egyes tagállamokban a kézbesítési szolgáltatók közötti verseny a határokon átnyúló kereskedelem szempontjából hiányosságokat mutat, és sajnálja a díjszabási feltételekkel és az érintett szolgáltatások teljesítményével kapcsolatos átláthatóság hiányát; úgy véli, hogy a kézbesítési szolgáltatók mindegyikének ajánlatait bemutató eszközöket kell kialakítani európai szinten;

A fogyasztói érdekek a kézbesítési folyamat középpontjában

4.   hangsúlyozza, hogy növelni kell a fogyasztók kézbesítési folyamat iránti bizalmát; véleménye szerint a fogyasztók számára elsőrendű fontosságú az elérhető kézbesítési lehetőségekkel, árakkal és feltételekkel kapcsolatos nagyobb átláthatóság és az összehasonlítást lehetővé tévő jobb tájékoztatás, különös tekintettel a fogyasztói megrendelések szállítási feltételeire és a késedelmesen megérkező vagy visszaérkező, sérült vagy elveszett áruk esetén követendő eljárásokra;

5.   hangsúlyozza, hogy támogatni kell azokat az intézkedéseket, amelyek célja a fogyasztó vásárlás időpontjában való választási lehetőségének biztosítása; megjegyzi, hogy jelentős szakadék van a fogyasztók elvárásai és az olyan kényelmes, innovatív szolgáltatások elérhetősége között, mint az összekötő pontok vagy csomagelosztó állomások, a csomagfelvevő automaták, a bármely napszakban elérhető szolgáltatások, a nyomonkövetési megoldások, a felhasználóbarát kézbesítési helyek és időpontok vagy a visszaküldésre vonatkozó egyszerű eljárások;

6.   hangsúlyozza a kézbesítési szolgáltatások megbízhatóságának alapvető fontosságát, valamint az olyan hatékony rendszerek biztosításának elengedhetetlenségét, amelyek garantálják, hogy a csomagok ésszerű időn belül ténylegesen eljussanak rendeltetési helyükre;

7.   rámutat arra, hogy a fogyasztók elégedetlenségének egyik legfőbb oka a határokon átnyúló kézbesítés, illetve a távoli területekre vagy legkülső régiókba történő kézbesítés magas költsége; hangsúlyozza, hogy a fogyasztók és az eladók – köztük a kkv-k – rendelkezésére álló megfizethetőbb kézbesítési lehetőségek elengedhetetlenek a távértékesítések és a távollévők közötti vásárlások számának növeléséhez és ahhoz, hogy valódi egységes piacról lehessen beszélni;

8.   hangsúlyozza, hogy javítani kell az egyetemes csomagkézbesítési szolgáltatás földrajzi lefedettségét és elérhetőségét a vidéki és a távoli területeken;

9.   úgy véli, hogy a csomagkézbesítés integrált belső piacának létrehozásához fontos egy olyan stabil és koherens szociális dimenzió, amelynek értelmében a kézbesítési szolgáltatásoknak eleget kell tenniük a munkajogoknak, a foglalkoztatási és javadalmazási feltételeknek, valamint a szociális és környezetvédelmi normáknak; e tekintetben megjegyzi, hogy a be nem jelentett foglalkoztatás és a visszaélések veszélyeztetik az ágazatot, és hogy a minőségi kézbesítési szolgáltatások megvalósításához fontos a felelős és minőségi foglalkoztatás, valamint a személyzet folyamatos és megfelelő képzése; hangsúlyozza, hogy a fogyasztói igények és elvárások maradéktalan kielégítéséhez, valamint ahhoz, hogy a vállalkozások az igényeknek és a várakozásoknak teljes mértékben megfelelő, jobb termékeket kínálhassanak a fogyasztók számára, kulcsfontosságú a szociális dimenzió fenntartása és egyidejűleg a kézbesítési piac fejlődését és technológiai újításokhoz való igazodását lehetővé tévő kellő rugalmasság biztosítása;

10.   felhívja a figyelmet a fogyasztói bizalomhoz szükséges jogbiztonság fontosságára; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy fontos a fogyasztók megfelelő tájékoztatása az alkalmazandó jogszabályokról;

11.   úgy véli, hogy a határokon átnyúló online kereskedelem fejlődése a fogyasztói bizalomtól is függ, és hogy a nemzeti problémamegoldó központokat összekötő – a SOLVIT-hoz hasonló – európai hálózat, illetve a csalárd gyakorlatokat alkalmazó weboldalakról a fogyasztókat figyelmeztető – a RAPEX-hez hasonló – rendszer kialakítása hozzájárulhat a fogyasztók bizalmának megerősítéséhez;

12.   megjegyzi, hogy egyre több felhasználó használ összehasonlító weboldalakat, hogy összevesse egymással az árakat, illetve a termékek kézbesítésének és a csomagkézbesítő vállalatok által nyújtott szolgáltatásoknak a jellemzőit és feltételeit, különösen az e-kereskedelem esetében; felhívja a Bizottságot, hogy az átláthatóság, a pártatlanság, a minőség a tájékoztatás és a felhasználóbarát működés alapelvére építve fogadjon el uniós irányelveket az összehasonlító weboldalakra vonatkozó minimumkövetelményekről;

13.   felhívja a Bizottságot, hogy az ágazattal és a fogyasztói szervezetekkel együttműködve dolgozzon ki közös minőségi mutatókat a kézbesítési szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy a különböző ajánlatokat pontosabban összehasonlíthassák egymással;

Egyenlő versenyfeltételek biztosítása a kkv-k számára

14.   kiemeli a kkv-k alapvető szerepét a növekedés és az innováció előmozdításában és a munkahelyteremtésben, különös tekintettel a fiatalok foglalkoztatására; hangsúlyozza, hogy a kézbesítési szolgáltatások rendkívül fontosak az európai kkv-k számára, valamint hogy a különböző kézbesítési lehetőségeket és logisztikai támogatást megfizethető áron biztosító, integrált és versenyképes kézbesítési piac előfeltétele annak, hogy új piacokon lehessen megjelenni és az Unión belül több fogyasztót lehessen elérni; hangsúlyozza a kkv-k számára a csomagmennyiségek egyesítésének lehetőségeire, valamint a kézbesítés utolsó szakaszának költségeit csökkentő innovatív kézbesítési és átvételi megoldásokra vonatkozóan nyújtott tájékoztatás javításának fontosságát;

15.   hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló e-kereskedelemmel összefüggésben a vállalkozásoknak, és elsősorban a kkv-k-nak képesnek kell lenniük egyszerűbb, gyorsabb, megfizethetőbb, átláthatóbb, megbízhatóbb és hatékonyabb szállítási szolgáltatásokkal kielégíteniük a fogyasztók igényeit és elvárásait; hangsúlyozza, hogy a fogyasztók elvárásainak nem megfelelő kézbesítési megoldások közvetlen hatást gyakorolnak a vállalkozások márkanevére, hírnevére és versenyképességére;

16.   megállapítja, hogy a kkv-k korlátozott mértékben fejlesztik határokon átnyúlóan az elektronikus kereskedelmet; ösztönzi a kkv-k közötti, valamint képviseleti szervezeteiken keresztüli együttműködést – nevezetesen közös internetes platformok bevezetése révén – egy előnyösebb kézbesítési díj elérése érdekében, valamint ösztönzi szolgáltatásaik minőségének javítását;

17.   aggodalmát fejezi ki azon hátrányok kapcsán, amelyekkel a kkv-k kis méretük miatt szembesülnek; hangsúlyozza, hogy a kkv-knak jelenleg magasabb költségekkel, a szétaprózódott európai piac miatt bonyolult ügyintézéssel, valamint a rendelkezésre álló kézbesítési lehetőségeket és árakat tekintve az információk hiányával kell szembenézniük;

Innovatív és interoperábilis megoldások felé egy valódi európai kézbesítési piac érdekében

18.   tudomásul veszi az európai postai ágazat egymás között kevéssé átjárható nemzeti hálózatokra való széttöredezettségét, valamint a közúti, vasúti és vízi közlekedés integrációjának hiányát; üdvözli a kézbesítési piac szereplői által már megtett lépéseket, amelyek célja olyan, az online kiskereskedők és a fogyasztók igényeihez jobban igazodó megoldások bevezetése, mint a rugalmasabb kézbesítési vagy visszaküldési lehetőségek; felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is javasoljon intézkedéseket, ösztönözve az ágazatot, hogy javítsa az interoperabilitást, valamint gyorsítsa a költségek csökkentésére, a kézbesítési szolgáltatások méretgazdaságosságának növelésére, a kisebb kereskedők számára nyújtott mennyiségi árengedmények céljából több kis volumenű szállítmány összevonásának előmozdítására, a kézbesítési szolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítására, továbbá a fogyasztók és a vállalkozások számára egyaránt megfizethető és rugalmas szállítási díjak biztosítására irányuló egyszerűsített csomagkezelési és csomagbegyűjtési folyamatok bevezetését;

19.   véleménye szerint e tekintetben különös jelentőségű a határokon átnyúló, interoperábilis nyomonkövetési rendszerekkel kapcsolatos, ágazaton belüli együttműködés; ösztönzi a Bizottságot, hogy az integrált nyomonkövetési rendszerek fejlesztése, valamint az elektronikus kereskedelemre alkalmazott integrált logisztikai szolgáltatások minőségének, megbízhatóságának és fenntarthatóságának előmozdítása érdekében aknázza ki jobban az európai szabványok kialakításában rejlő lehetőségeket;

20.   hangsúlyozza, hogy az egyszerűbb begyűjtési és visszaküldési megoldások már most is jelentősen befolyásolják az e-kereskedelem fejlődését, a jövőben pedig az árak csökkenéséhez és a vásárlói elégedettség növeléséhez vezethetnek, különösen a határokon átnyúló ügyletek tekintetében; a fogyasztói panaszokat kezelő ügyfélszolgálati központok interoperabilitásának növelése érdekében ösztönzi az együttműködés folytatását;

21.   felhívja a Bizottságot, hogy a kézbesítési szolgáltatók között hozzon létre olyan együttműködési és információcsere-platformokat, amelyek révén – az uniós versenyjog tiszteletben tartása mellett – azonnal csökkenthetők az Unió kézbesítési piacát az innováció, a rugalmasság, a készletgazdálkodás, a szállítás, az átvétel és a csomagok visszaküldése tekintetében jellemző különbségek, és amelyek révén meg lehet vitatni az infrastruktúrák futárszolgálatok és a postai szolgáltatások általi közös használatának kölcsönös előnyökkel járó lehetőségét;

22.   felhívja a Bizottságot, hogy a vállalkozásokkal együtt továbbra is törekedjen a címzésre és a címkézésre vonatkozó európai szabványok, valamint az e-kereskedelem-barát postaládaszabványok elfogadására;

23.   felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg egy páneurópai e-kereskedelmi megbízhatósági jelzés létrehozásának lehetőségét, valamint értékelje, hogy egy ilyen megbízhatósági jelzés elősegíthetné-e az integrált kézbesítési szolgáltatások minőségének és megbízhatóságának biztosítását és ezáltal a határokon átnyúló e-kereskedelembe vetett fogyasztói bizalom növelését, valamint ösztönözhetné-e az online kereskedőket és a csomagszállító vállalkozásokat a fogyasztók és a vállalkozások számára nyújtott átláthatóság és jogbiztonság javítására, illetve növelhetné-e a vállalkozások – különösen a kkv-k – versenyelőnyét, hozzájárulva ezzel a stabil gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez; hangsúlyozza, hogy a megbízhatósági jelzés eredményességének biztosítása érdekében e jelzésnek a fogyasztóvédelemre és a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó minimumszabványokon és átlátható rendelkezéseken, valamint a panaszkezelési és vitarendezési eljárásokra vonatkozó követelményeken kell alapulnia;

24.   hangsúlyozza, hogy az egyének személyes adatainak védelme és általában véve az adatvédelem kiemelkedő fontosságú, valamint hogy minden új intézkedést az európai uniós adatvédelmi jogszabályok és különösen a 95/46/EK irányelv szerint kell meghozni;

A piaci fejlemények nyomon követése és a szabályozási felügyelet javítása

25.   elismeri a csomagkézbesítési piac dinamikus jellegét, amely piacon rövid időn belül jelennek meg új szolgáltatások és szolgáltatók; megjegyzi, hogy a verseny szempontjából várhatóan az online kiskereskedők és a fogyasztók igényeit kielégítő innovatív megoldások válnak a legfontosabb megkülönböztető tényezővé; megítélése szerint a csomagkézbesítési piac dinamikájára gyakorolt hátrányos hatás elkerülése érdekében előzetesen gondosan meg kell vizsgálni minden jogalkotási intézkedést, hogy a túlszabályozás ne akadályozza a piacot; felhívja a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a piaci fejleményeket azon területek azonosítása érdekében, ahol a lehetséges piaci hiányosságok miatt a jövőben további fellépésre lehet szükség; hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy a piac nyomon követése során nemcsak a hagyományos postai szolgáltatókat, hanem más típusú kézbesítési szolgáltatókat is figyelembe kell venni;

26.   kiemeli, hogy már létezik megfelelő szabályozási keret, és felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy biztosítsák a meglévő szabályozási keret teljes körű átültetését, végrehajtását és érvényesítését, különös tekintettel a postai szolgáltatásokról szóló irányelvre, az uniós versenyjogra, az alternatív vitarendezésről szóló irányelvre és a fogyasztók jogairól szóló irányelvre, különösen ami a távollevők között kötött szerződések formai követelményeit illeti;

27.   kiemeli, hogy a jogi keret hatékony végrehajtása a postai szolgáltatók jogi kötelezettségeinek a nemzeti szabályozók általi felügyeletétől is függ, különösen a 97/67/EK irányelv szerinti egyetemes szolgáltatási kötelezettséget illetően;

28.   rámutat, hogy a bonyolult héaszabályok jelentős akadályt jelentenek a határokon átnyúló kereskedelmet folytató kisvállalkozások számára; felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb nyújtsa be az egységes héabevallás bevezetésére irányuló, ígért javaslatát;

29.   hangsúlyozza, hogy a vállalkozások és a fogyasztók közötti szerződésekre vonatkozó, választható európai szerződési jog érezhető egyszerűsítéssel járna, és több kkv-t ösztönözne a nemzetközi csomagküldésre; felhívja a tagállamokat, hogy konstruktív módon mozdítsák előre az európai adásvételi jogról szóló, folyamatban lévő tárgyalásokat;

o
o   o

30.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0327 .
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0468 .
(3) HL C 50 E., 2012.2.21., 1. o.
(4) HL C 296 E., 2012.10.2., 59. o.
(5) HL C 296 E., 2012.10.2., 70. o.
(6) HL C 296 E., 2012.10.2., 51. o..
(7) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0239 .


Iratokkal nem rendelkező bevándorlónők az Európai Unióban
PDF 257k   DOC 89k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása az Európai Unióban okmányokkal nem rendelkező migráns nőkről (2013/2115(INI) )
P7_TA(2014)0068 A7-0001/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre, és különösen annak 24. és 28. cikkére,

–   tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló 1979. évi ENSZ-egyezményre (CEDAW),

–   tekintettel az ENSZ-főtitkár által az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének benyújtott, „A migráns női munkavállalókkal szembeni erőszak” című 2013. július 23-i jelentésre,

–   tekintettel az ENSZ keretében létrejött Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 12. cikkére,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések kiküszöbölésével foglalkozó bizottságának a migráns nőkről szóló, 2008. december 5-i 26. sz. általános ajánlására,

–   tekintettel a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi ENSZ-egyezményre,

–   tekintettel az ENSZ migráns munkavállalókkal foglalkozó bizottságának a rendezetlen jogállású migráns munkavállalók és családtagjaik jogairól szóló 2. sz. általános feljegyzésére,

–   tekintettel az emberi jogok európai egyezményére (EJEE),

–   tekintettel az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményére,

–   tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a háztartási alkalmazottak méltányos módon történő foglalkoztatásáról szóló egyezményére,

–   tekintettel az Európai Szociális Charta 13. és 17. cikkének a Szociális Jogok Európai Bizottsága általi értelmezésére,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79., 153. és 168. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 1.,14., 31., 35. és 47. cikkére,

–   tekintettel „A stockholmi program – A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa” című dokumentumra(1) ,

–   tekintettel a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról szóló, 2002. november 28- i 2002/90/EK tanácsi irányelvre(2) ,

–   tekintettel az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(3) ,

–   tekintettel a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(4) ,

–   tekintettel a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvre(5) ,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének „A rendezetlen jogállású migránsok alapvető jogai az Európai Unióban” című, 2011. évi jelentésére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének „A rendezetlen jogállású migránsok őrizetbe vétele – alapjogi megfontolások” című, 2012. évi iránymutatásaira,

–   tekintettel a „Clandestino” európai kutatási projektre és az „Undocumented Worker Transitions” elnevezésű projektre, amelyeket a Bizottság a hatodik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramból finanszírozott,

–   tekintettel „A bevándorlásról és a menekültügyről szóló negyedik éves jelentés (2012)” című, 2013. június 17-i bizottsági közleményre (COM(2013)0422 ),

–   tekintettel az EU-ban az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséről szóló, 2011. március 8-i állásfoglalására(6) ,

–   tekintettel „A válság hatása a kiszolgáltatott helyzetű csoportok ellátáshoz való hozzáférésére” című, 2013. július 4-i állásfoglalására(7) ,

–   tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–   tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0001/2014 ),

A.   mivel fogalommeghatározása szerint az „okmányokkal nem rendelkező migráns” alatt az a harmadik országbeli állampolgár értendő, akinek a jelenléte valamely tagállam területén nem vagy már nem felel meg a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 5. cikkében meghatározott beutazási feltételeknek vagy az adott tagállamban érvényes egyéb beutazási, tartózkodási vagy letelepedési feltételeknek(8) , és akinek bevándorlási hatóságok általi felderítése kiutasítási határozat meghozatalához vagy kitoloncoláshoz vezetne;

B.   mivel a háborúk által előidézett összetett körülmények, amelyeket világszerte humanitárius válságok súlyosbítanak, hozzájárulnak a menekülthullámok növekedéséhez, amelyek nagy számban tartalmaznak okmányokkal nem rendelkező nőket és gyermekeket;

C.   mivel a tagállamok jogosultak saját bevándorlási politikájuk meghatározására; mivel ugyanakkor a tagállamokra nézve kötelező uniós és nemzetközi joggal összhangban védelmezni és garantálni kell a bevándorlók alapvető jogait;

D.   mivel az okmányokkal nem rendelkező migránsok esetében gyakran szűkösek az anyagi források, ami kiteszi őket az alultápláltság és a romló egészségi állapot kockázatának, és aminek következtében méltatlan megoldásokat kell keresniük a megélhetéshez szükséges anyagi fedezet biztosításához; mivel továbbá a nőket gyakran gyermekek is kísérik, akikről gondoskodniuk kell, ami még inkább arra ösztönzi őket, hogy lehetséges megoldásokat keressenek a létfenntartásra és a túlélésre;

E.   mivel jogállásukból fakadóan az okmányokkal nem rendelkező migránsok gyakran nem férnek hozzá a tisztességes lakhatáshoz, az alapvető és sürgősségi egészségügyi szolgáltatásokhoz és az oktatáshoz; mivel az okmányokkal nem rendelkező személyek e jogállásuk miatt nem élveznek védelmet a munkahelyi kizsákmányolással vagy a fizikai és lelki bántalmazással szemben; mivel jogállásukból fakadóan nem férhetnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz;

F.   mivel az okmányokkal nem rendelkező migráns nők és az általuk eltartott személyek különösen ki vannak szolgáltatva az e jogállásukból fakadó kockázatoknak, mivel a férfiakhoz képest nagyobb mértékben vannak kitéve a fizikai, szexuális vagy lelki bántalmazás, a rossz munkakörülmények, a munkáltatók általi kizsákmányolás és a kettős – faji és nemi alapú – megkülönböztetés lehetőségének;

G.   mivel az okmányokkal nem rendelkező migráns nők különösen kiszolgáltatottak lehetnek az emberkereskedőkkel szemben, ezért az emberkereskedelem áldozataivá válhatnak;

H.   mivel az okmányokkal nem rendelkező migránsok korlátozott mértékben férnek hozzá a szociális lakhatáshoz, és továbbra is a magántulajdonú lakások piacától függenek; mivel az okmányokkal nem rendelkező migráns nők vannak leginkább kitéve a magánszemély lakástulajdonosok által elkövetett fizikai vagy nemi erőszak formáját öltő visszaélések kockázatának;

I.   mivel az okmányokkal nem rendelkező migráns nők nagyobb valószínűséggel válnak erőszak és visszaélés, többek között szexuális visszaélés áldozatává, valamint a szexuális kizsákmányolás és általában az emberkereskedelem potenciális áldozatai; mivel az állam által működtetett női menedékotthonokhoz való hozzáférést hivatalos személyazonosító okmányhoz vagy tartózkodási engedélyhez kötik, és mivel az áldozatoknak ezért nem marad más választásuk, minthogy a visszaéléssel járó helyzetben maradnak vagy utcára kerülnek; mivel a rendőrséggel való kapcsolatfelvétellel a kitoloncolást kockáztatják;

J.   mivel a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák mélyebben gyökereznek a bevándorló közösségekben, és a migráns nők gyakrabban válnak a nők elleni erőszak különböző megnyilvánulásai, különösen a kényszerházasságok, a női nemi szervek megcsonkítása, az úgynevezett becsületbeli gyilkosságok, a kapcsolaton belüli bántalmazások, a munkahelyi szexuális zaklatás, sőt az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás áldozataivá;

K.   mivel a tagállamok között jelentős eltérések mutatkoznak a tekintetben, hogy az illegális migránsok számára milyen szintű hozzáférést biztosítanak az egészségügyi szolgáltatásokhoz, és a migránsokról való jelentéstétel terén vagy más kérdésekben milyen feltételeket írnak elő az egészségügyi szolgáltatók számára;

L.   mivel az okmányokkal nem rendelkező migráns nők egész életük során ki vannak téve annak az aránytalanul nagy kockázatnak, hogy amennyiben sürgős egészségügyi ellátásra szorulnak, rendkívül magas összeget számláznak ki részükre a kórházi ellátásért azokban az országokban, ahol nem jogosultak a támogatott ellátásra; mivel e számlák kifizetésétől való félelmük miatt az okmányokkal nem rendelkező nők egy része otthon, orvosi segítség nélkül ad életet gyermekének;

M.   mivel az okmányokkal nem rendelkező migránsok – a személyazonosítási követelmény, a kezelések magas ára, valamint a felderítéstől és a hatóságoknál való feljelentéstől való félelem miatt – csak jelentős korlátozásokkal vagy egyáltalán nem férnek hozzá a legalapvetőbb egészségügyi szolgáltatásokhoz, így például a sürgősségi ellátásokhoz; mivel az okmányokkal nem rendelkező migráns nők különösen ki vannak téve a különböző veszélyeknek, hiszen nem részesülnek olyan, nemek szerinti speciális ellátásban, mint a terhesgondozás és a szülészeti és gyermekágyi ellátások; mivel egyes, okmányokkal nem rendelkező migránsok még csak nem is ismerik a célországban őket megillető egészségügyi jogosultságokat;

N.   mivel a felderítéstől és a hatóságoknál való feljelentéstől való félelem miatt a visszaéléssel járó helyzetekben lévő, okmányokkal nem rendelkező migráns nők még a bevándorlók számára nyújtott jogi tanácsadásra szakosodott nem kormányzati szervezetektől sem mernek segítséget kérni; mivel ennek következtében e migráns személyek ténylegesen elesnek attól a lehetőségtől, hogy megismerjék a jogaikat, és azokat érvényesítsék; mivel ugyanezen okokból kifolyólag a civil társadalmi szervezetek csak nehezen tudnak segítséget és támogatást nyújtani;

O.   mivel az európai prostitúciós piacok és iparág jelentős mértékben a migráns nők és lányok kiszolgáltatott helyzetéből táplálkoznak, és mivel számos prostitúciót folytató nő nem rendelkezik okmányokkal, ami tovább fokozza a prostitúciós iparban eredendően benne rejlő visszaéléseket és kiszolgáltatottságot;

P.   mivel az okmányokkal nem rendelkező családokból származó migráns gyermekeket és lányokat nem járatják iskolába, mert tartanak a felderítéstől, és nem tudják bemutatni a beiratkozáshoz szükséges hivatalos okmányokat; mivel az okmányokkal nem rendelkező serdülő lányok jelentős akadályokkal szembesülnek a felsőoktatáshoz és a felsőfokú képzéshez való hozzáférés terén;

Q.   mivel számos migráns nő részére – akiknek többsége nem rendelkezik okmányokkal – vonzó lehetőséget jelent a háztartási, illetve az ápolási-gondozási ágazatban foglalkoztatott egyének iránti növekvő kereslet; mivel az említett ágazatokban munkát vállaló, okmányokkal nem rendelkező nőket fenyegeti leginkább saját munkáltatóik részéről az alacsony fizetés, a lelki bántalmazás, a bérek és az útlevelek visszatartása, sőt olykor a fizikai erőszak veszélye is; mivel az okmányokkal nem rendelkező nők nagy valószínűséggel nem fordulnak bírósághoz jogorvoslatért;

R.   mivel az okmányokkal nem rendelkező migráns női munkavállalóknak – gazdasági és társadalmi elszigeteltségük, alapvető jogaikkal kapcsolatos tájékozatlanságuk és a kitoloncolástól való félelmük miatt – aligha áll rendelkezésükre jogorvoslat arra nézve, hogy tisztességes munkakörülményekre vagy méltányos bérekre formáljanak igényt;

S.   mivel az okmányokkal nem rendelkező migránsok „jogi szürke zónában”(9) vannak;

T.   mivel az okmányokkal nem rendelkező migráns nők különösen ki vannak szolgáltatva a fizikai, lelki és szexuális bántalmazásnak letartóztatáskor és az idegenrendészeti fogdákban;

Ajánlások

1.   emlékeztet arra, hogy a nemzetközi szervezetek – így az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése –, valamint az ENSZ nemzetközi emberi jogi eszközei és az uniós jog számos alkalommal hangsúlyozták, hogy védelmezni kell az okmányokkal nem rendelkező migránsok alapvető jogait; ezzel összefüggésben hivatkozik az Európa Tanácsnak a a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményére, amely megtiltja a szexuális irányultságon, a nemi identitáson, valamint a migráns, menekült vagy egyéb jogálláson alapuló megkülönböztetést;

2.   emlékeztet arra, hogy a bevándorlási politika és a migrációs áramlatok kezelése az Unió tagállamainak közös és együttes felelőssége;

3.   hangsúlyozza, hogy a hivatalos okmányokkal nem rendelkező leszbikus, biszexuális és transzszexuális bevándorlókat kettős megkülönböztetés éri, és az egyébként is nehéz helyzetüket csak tovább súlyosbítják azok a bizonytalan körülmények, amelyek okmányok nélküli külföldiként e személyeket jellemzik;

4.   hangsúlyozza, hogy a bevándorlás kimondottan időszerű jelenség napjainkban, és a migrációs politikák terén közös jogi keretre van szükség a migránsok és a potenciális áldozatok – különösen a nők és gyermekek – védelme érdekében, akik a migráció és emberkereskedelem összefüggésében ki vannak szolgáltatva a szervezett bűnözés különböző formáinak;

5.   elítéli, hogy származási országukban sok migráns nőt félrevezetnek a fejlett országokba szóló munkaszerződések ígéretével, sőt egyeseket szexuális kizsákmányolás céljával szervezett bűnözők és embercsempészettel foglalkozó hálózatok elrabolnak; felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket az ilyen visszaélésszerű és embertelen gyakorlatok elleni küzdelem terén;

6.   ösztönzi a tagállamokat, hogy a jogellenes be- és átutazáshoz, valamint a jogellenes tartózkodáshoz történő segítségnyújtás meghatározásáról szóló irányelv végrehajtásakor gondoskodjanak arról, hogy a kizsákmányolással vagy visszaéléssel járó helyzetek kockázatának csökkentése érdekében ne gátolják az okmányokkal nem rendelkező migránsokat abban, hogy a szabadpiacon béreljenek lakást;

7.   emlékeztet az emberi jogok európai egyezményének a személyek testi épségének tiszteletben tartásával kapcsolatos 8. cikkére, ezért arra sürgeti a tagállamokat, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő, okmányokkal nem rendelkező migránsok esetében tekintsenek el az okmányok bemutatásának követelményétől az állam által fenntartott menedékotthonokhoz való hozzáférésük érdekében, figyelembe véve különösen a várandós vagy kisgyermekes nők, illetve a más személyekről gondoskodó nők sajátos igényeit;

8.   ragaszkodik ahhoz, hogy vegyék figyelembe a sajátos szükségletekkel rendelkező egyének különösen kiszolgáltatott helyzetét, ideértve a gyermekeket és a serdülőket, az időseket, a fogyatékkal élő személyeket, az írástudatlan személyeket, a kisebbségekhez tartozókat, a hazájukban meggyőződésük, szexuális irányultságuk vagy testi adottságaik miatt üldözött bevándorlókat, valamint a nemi alapú erőszak női áldozatait is;

9.   rámutat arra, hogy az egészséghez való jog alapvető emberi jog, ösztönzi ezért a tagállamokat hogy válasszák külön az egészségügyi szakpolitikákat a határt átlépő személyforgalom ellenőrzésétől, és ily módon tartózkodjanak attól, hogy az egészségügyi ellátást nyújtó szakembereket az okmányokkal nem rendelkező migránsokra vonatkozó jelentéstételre kötelezzék; arra is ösztönzi a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a nemek szerinti sajátos igényeket figyelembe vevő megfelelő ellátásról és támogatásról; ehhez hasonlóan arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az okmányokkal nem rendelkező nőkkel foglalkozó tisztviselők számára nyújtsanak speciális képzést a nemi kérdésekről, és ne írják elő az iskolák számára az okmányokkal nem rendelkező migránsok gyermekeiről való jelentéstételt;

10.   ösztönzi a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő pszichológiai, egészségügyi és jogi támogatást az okmányokkal nem rendelkező nők számára;

11.   emlékeztet arra, hogy a bűncselekmények áldozatairól szóló irányelvben(10) foglalt jogok nem függnek az áldozatok tartózkodásának jogcímétől; ezért határozottan arra bátorítja a tagállamokat, hogy válasszák külön az okmányokkal nem rendelkező migráns nőkkel szembeni erőszak üldözését a határt átlépő személyforgalom ellenőrzésétől, hogy az áldozatok kockázatok nélkül jelenthessék a bűncselekményeket;

12.   elítéli az okmányokkal nem rendelkező nők elleni erőszak, a velük folytatott emberkereskedelem, az őket érő bántalmazás és megkülönböztetés minden formáját; hangsúlyozza, hogy szükség van az ilyen helyzetekben rendelkezésre álló segítségnyújtáshoz oly módon való hozzáférés biztosítására, hogy ne kelljen attól félni, hogy ez közvetlenül a tartózkodás megszüntetésére irányuló intézkedésekhez vezet;

13.   felszólít a kényszermunkáról szóló 29. sz. ILO-egyezmény végrehajtására; felszólít, hogy vegyék figyelembe a kényszermunkában – beleértve nemcsak a kényszerprostitúciót, hanem valamennyi nem önkéntes munkát, az otthoni környezetet is ideértve – érintett nők speciális helyzetét, és hogy nyújtsanak védelmet az okmányokkal nem rendelkező érintett migráns nőknek;

14.   felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a prostitúció és a kényszermunka migráns nők körében való terjedésének megelőzése érdekében;

15.   felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák a munkáltatókkal szembeni szankciókról szóló irányelv 6. cikkében foglalt biztosíték helyes alkalmazását, amely előírja a tagállamok számára olyan mechanizmusok bevezetését, amelyek lehetővé teszik az okmányokkal nem rendelkező migráns munkavállalók számára, hogy keresetet nyújtsanak be a munkáltató ellen az őket megillető járandóság kifizetésére; felszólítja a tagállamokat, a nem kormányzati szervezeteket és az okmányokkal nem rendelkező migránsokkal foglalkozó minden egyéb civil társadalmi szervezetet, hogy indítsanak figyelemfelkeltő kampányokat, amelyek e jogról tájékoztatják az okmányokkal nem rendelkező migránsokat;

16.   felszólítja a tagállamokat, hogy vessenek véget a hátrányos megkülönböztetést alkalmazó gyakorlatoknak, lépjenek fel a be nem jelentett munkavégzés és a munkaerő kizsákmányolása ellen, többek közt munkaügyi ellenőrzések révén, és tegyék lehetővé számukra az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést;

17.   felszólítja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki megfelelő képzéseket a rendőrségi erők és más állami szolgálatok számára, amelyeket adott esetben felkérhetnek az okmányokkal nem rendelkező migráns nőkkel kapcsolatos munkára, a képzés tárgyát pedig a szexuális erőszak és a szexuális kizsákmányolás képezze, amelynek az említett nők is áldozatul eshetnek;

18.   határozottan javasolja a Bizottságnak, hogy a munkáltatókkal szembeni szankciókról szóló irányelv jövőbeli felülvizsgálatának részeként vezessen be olyan mechanizmusokat, amelyek révén az illegális migránsok névtelenül és hivatalosan panaszt nyújthatnak be a visszaélést elkövető munkáltatóval szemben;

19.   arra sürgeti valamennyi tagállamot, hogy ratifikálják az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló egyezményét (isztambuli egyezmény), és alkalmazzák helyesen annak rendelkezéseit, különösen 59. cikkét, amely egyértelműen kimondja, hogy a részes feleknek meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket a kitoloncolási eljárások felfüggesztése érdekében és/vagy a házasság felbontása esetén önálló tartózkodási engedélyt kell adniuk azon migráns nők számára, akiknek tartózkodási jogállása a házastársuktól függ;

20.   javasolja a tagállamok számára, hogy találják meg az olyan nők által végzett munka értékének elismerési módjait, akik értékes szolgáltatásokat nyújtanak és hozzájárulnak a fogadó ország társadalmának működéséhez;

21.   felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy az okmányokkal nem rendelkező migráns nőket is beleértve, valamennyi migráns nő számára, akik bántalmazás vagy nemi alapú erőszak áldozatává váltak – beleértve a prostitúció ágazatában kizsákmányolt migráns nőket – nyújtsanak védelmet és támogatást, és esetükben tekintsék meglévőnek a menedékjog vagy az állandó tartózkodási engedély humanitárius alapú megadásának különleges kívánalmait;

22.   felszólítja a tagállamokat a visszatérésről szóló irányelv maradéktalan végrehajtására, és arra, hogy a „jogi szürke zónák” kialakulásának elkerülése érdekében bocsássanak ki a kiutasítási határozat végrehajtásának elhalasztását igazoló, az irányelvben előírt dokumentumot;

23.   hangsúlyozza annak fontosságát, hogy adatokat gyűjtsenek az okmányokkal nem rendelkező nők egyedi tapasztalatairól, és nyomatékosítja, hogy megbízható, pontos, időszerű és összehasonlítható adatokra van szükség az Európai Unióban az okmányokkal nem rendelkező nőket érintő, nemekhez köthető veszélyekről és az igazságszolgáltatáshoz való joguk, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférésük hiányáról, ezáltal támogatva az egységes közpolitikák kialakítását és irányítását;

24.   felszólítja a Bizottságot, hogy a visszatérésről szóló irányelv értékelésének keretében végezze el az irányelv felülvizsgálatát is, megerősítve a fogva tartott migránsok alapvető jogainak védelmét;

25.   hangsúlyozza, hogy a bevándorlási politikák felderítéssel kapcsolatos aspektusa nem áshatja alá az emberi méltóságot és az alapvető jogokat, illetve nem teheti ki a nőket az erőszak és a visszaélés fokozott kockázatának; ezért felszólítja az Európai Bizottságot, hogy módosítsa a visszatérésről szóló irányelvet a rendezetlen helyzetű migránsok, és különösen a terhes nők és a gyermekek emberi jogai tiszteletben tartásának biztosítása érdekében;

26.   emlékeztet arra, hogy a visszatérésről szóló irányelv értelmében a tagállamoknak az idegenrendészeti fogdákban lévő harmadik országbeli állampolgárokkal „emberséges és méltó módon”, alapvető jogaikat maradéktalanul betartva kell bánniuk; sajnálatának ad hangot az idegenrendészeti fogdákban a nőkkel szemben alkalmazott erőszakról szóló beszámolók miatt; felszólítja ezért a tagállamokat a fogvatartottak fizikai bántalmazásával kapcsolatos állítások kivizsgálására;

27.   sürgeti a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe az arra utaló jeleket, hogy az okmányokkal nem rendelkező migráns nőkkel szemben kényszerítést vagy embertelen bánásmódot alkalmaznak;

28.   felszólítja a tagállamokat, hogy az idegenrendészeti fogdák alternatíváinak meglelése érdekében erősítsék meg az e kérdéssel foglalkozó nem kormányzati szervezetekkel és civil társadalmi szervezetekkel való együttműködésüket, és törekedjenek annak biztosítására, hogy az okmányokkal nem rendelkező migráns nőknek ne kelljen tartaniuk a támogatásukra hivatott személyekkel való együttműködéstől;

29.   felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy továbbra is a gyermekek jogairól szóló ENSZ-egyezményben megállapított előírások álljanak a gyermekjogokkal kapcsolatos valamennyi fellépés középpontjában, és felszólítja a tagállamokat arra, hogy mielőbb maradéktalanul szüntessék meg a gyermekek bevándorlási jogálláson alapuló fogva tartását, a migrációs politikák és eljárások keretében védjék meg a gyermekeket a jogsértésekkel szemben, valamint fogadjanak el a fogva tartást felváltó olyan alternatívákat, amelyek révén a gyermekek együtt maradhatnak családtagjaikkal és/vagy gyámjukkal;

30.   felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Európában élő, okmányokkal nem rendelkező személyek létszámára és helyzetére vonatkozóan intenzívebb és összehangoltabb kutatás révén pótolják a rendelkezésre álló ismeretek és megbízható adatok hiányosságait, hívják fel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) figyelmét az okmányokkal nem rendelkező nők helyzetére, valamint az Európa 2020 stratégia befogadással kapcsolatos célkitűzéseinek végrehajtása során fokozottabban vegyék figyelembe ezeket a nőket;

31.   felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy Unió-szerte dolgozzanak ki figyelemfelkeltő kampányokat az okmányokkal nem rendelkező nők jogaikról való tájékoztatása érdekében;

32.   kéri, hogy a migránsok származási országainak nyújtott fejlesztési segélyek biztosítása által elősegített, a migráció megelőzésére irányuló erőfeszítések keretében összpontosítsanak a nők oktatására és jogaira;

33.   felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak elegendő női kapcsolattartó személyzetet, egészségügyi szakembert, tisztviselőt, értékelőt és egyéb személyzetet; kéri az ilyen intézkedések megtételét a más vallások és kultúrák iránti tiszteletből, valamint mert védelmet kell nyújtani a megkülönböztetés ellen;

o
o   o

34.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 115., 2010.5.4., 1. o.
(2) HL L 328., 2002.12.5., 17. o.
(3) HL L 168., 2009.6.30., 24. o.
(4) HL L 348., 2008.12.24., 98. o.
(5) HL L 261., 2004.8.6., 19. o.
(6) HL C 199. E, 2012.7.7., 25. o.
(7) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0328 .
(8) A 2008/115/EK irányelv 3. cikke.
(9) Az a helyzet, amikor a bevándorlási hatóságok letartóztatják és azonosítják az okmányokkal nem rendelkező migránsokat, majd kiutasítási határozatot bocsátanak ki velük szemben, de annak végrehajtását elhalasztják, ugyanakkor nem állítanak ki számukra az említett határozat végrehajtásának elhalasztását igazoló dokumentumot.
(10) A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) preambulumbekezdése.


Az európai acélipar
PDF 371k   DOC 110k
Az Európai Parlament 2014. február 4-i állásfoglalása a „Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai acélipar érdekében” című dokumentumról (2013/2177(INI) )
P7_TA(2014)0069 A7-0028/2014

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés XVII. címének az EU iparpolitikájával, és többek között az uniós ipar versenyképességével foglalkozó 173. cikkére (az Európai Közösséget létrehozó szerződés volt 157. cikke),

–   tekintettel az acélipari cselekvési tervről szóló, a „Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai acélipar érdekében” című, 2013. június 11-i bizottsági közleményre (COM(2013)0407 ),

–   tekintettel a Bizottság által az Európai Politikai Tanulmányok Központjától megrendelt, „Az acélipart érintő kumulatív költséghatás értékelése” című, 2013. június 10-i jelentésre(1) ,

–   tekintettel az Európai Unió ipari területeinek regionális stratégiáiról szóló, 2013. május 21-i állásfoglalására(2) ,

–   tekintettel a „Zöld könyv – Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete” című, 2013. március 27-i bizottsági közleményre (COM(2013)0169 ),

–   tekintettel az európai acélipar jövőjével foglalkozó magas szintű kerekasztal 2013. február 12-i ajánlásaira(3) ,

–   tekintettel a bizottsági közlemény nyomán megtartott, „Az európai ipar fellendítése, tekintettel a jelenlegi nehézségekre” című, 2013. február 4-i vitájára (2013/2538(RSP) ),

–   tekintettel az Európai Unió acéliparáról szóló, 2012. december 13-i állásfoglalására(4) ,

–   tekintettel az „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében – Az iparpolitikáról szóló közlemény frissítése” című, 2012. október 10-i bizottsági közleményre (COM(2012)0582 ),

–   tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag: a növekedés érdekében teendő következő lépések” című, 2012. június 14-i állásfoglalására(5) ,

–   tekintettel az „Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében” című, 2012. május 30-i bizottsági közleményre (COM(2012)0299 ),

–   tekintettel az „Iparpolitika: A versenyképesség erősítése” című, 2011. október 14-i bizottsági közleményre (COM(2011)0642 ),

–   tekintettel az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. március 9-i állásfoglalására(6) ,

–   tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésébe történő beruházásról (SET-terv) szóló, 2010. március 11-i állásfoglalására(7) ,

–   tekintettel a „Nyersanyagok rendelkezésre állásának biztosítása Európa jövőbeli jóléte érdekében – Javaslat nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerségre” című, 2012. február 29-i bizottsági közleményre (COM(2012)0082 ),

–   tekintettel „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák létrehozásához szükséges anyagok ütemterve” című, 2011. december 13-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2011)1609 ),

–   tekintettel „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve” című, 2011. március 8-i bizottsági közleményre (COM(2011)0112 ),

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. december 11-i véleményére(8) ,

–   tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. november 28-i véleményére(9) ,

–   tekintettel az Eurofound „Az európai szociális partnerek képviselete az acéliparban” című tanulmányára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A7-0028/2014 ),

A.   mivel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés lejártát követően az európai szén- és acélipart az EUSZ rendelkezései szabályozzák;

B.   mivel az európai szén- és acélipar fontos történelmi jelentőségű az európai integráció szempontjából és Európában az ipari hozzáadottérték-teremtés alapját képezi;

C.   mivel az európai acélipar a világ második legnagyobb acéltermelője, és számos európai iparág – így a szárazföldi és vízi szállítás, az építőipar, a gépgyártás, a háztartási berendezések gyártása, az energia- és a védelmi ágazat – számára stratégiai jelentőségű;

D.   mivel az elmúlt tíz évben az Uniónak a világ acéltermelésében való részesedése a felére esett vissza, míg Kína jelenleg a világtermelés csaknem 50 %-át adja;

E.   mivel a világszintű acélkereslet hosszú távon várhatóan növekedni fog és az acél továbbra is kulcsfontosságú anyag Európa ipari értékteremtő láncaiban, és mivel az Európai Uniónak érdekében áll a hazai termelés fenntartása;

F.   mivel az Európai Uniónak minden tagállamában az ipari termelés fejlesztését célzó politikát kell előmozdítania a munkahelyeknek az Unión belüli megőrzése és annak biztosítása érdekében, hogy a GDP jelenlegi 15,2%-os részesedése 2020-ig legalább 20%-ra emelkedjen;

G.   mivel az európai acélipar fontos munkáltató, amely közvetlenül 350 000, a kapcsolódó iparágakban – többek között az újrahasznosítási szállítási láncban – pedig több millió munkahelyet biztosít; mivel bármely szerkezeti átalakítás jelentős következményekkel jár az érintett földrajzi térségre;

H.   mivel más ágazatokhoz képest az acéliparban az ipari kapcsolatok szervezettsége erős; mivel ez a sajátosság megnyilvánul a szakszervezeti mozgalom rendkívüli fejlettségében, az ugyancsak sokakat tömörítő munkavállalói szervezetek erőteljes jelenlétében, valamint a széles hatókörű kollektív tárgyalásokban; mivel mindez kifejezésre jut európai szinten, az acélipar ugyanis élen jár a szociális partnerségi kapcsolatok kialakítása tekintetében(10) ;

I.  mivel annak ellenére, hogy az európai acéliparban folyamatos erőfeszítések történnek a kutatás-fejlesztés területén, valamint a környezeti hatások csökkentését és az erőforrás-hatékonyság optimalizálását célzó beruházások terén, annak globális versenyképessége veszélyben van, az alábbiakban felsorolt több tényező hatásának az eredményeként: :

   a pénzügyi és gazdasági válság, valamint egyes acélfelhasználó ágazatokban bekövetkezett strukturális változások nyomán jelentősen visszaesett az acélkereslet;
   a versenytársakkal összehasonlítva kiemelkedően magasabbak a működési költségei;
   kiélezett a harmadik országokkal folytatott verseny, amely országokban a vállalatok működését nem szabályozza olyan szilárd rendszer, mint Európában;

J.   mivel az acélipar kumulatív költségértékelésének eredményei szerint az uniós rendeleteknek való megfelelés jelentős mértékben befolyásolja az uniós acélgyártók haszonkulcsát;

K.   mivel meglátásunk szerint az uniós környezetvédelmi és energiapolitika nehéz üzleti környezetet teremt a vas- és acélipar számára, különösen az energiaárak emelésével és az uniós termékek versenyképtelenné tételével a világpiacon;

L.   mivel az energiaárak a teljes működési költségek mintegy 40%-át teszik ki, és mivel az EU ipara által használt végfelhasználói villamos energia ára korlátozza az európai vállalkozások versenyképességét a globalizált piacon;

M.   mivel az acélipar, kiváltképpen a különlegesacél-ágazat vonatkozásában teljesen globális, és Európa harmadik országokkal szemben kemény versenyre kényszerül, miközben az előállítási költségek az EU-ban magasabbak, mivel – főleg az EU energia- és éghajlati politikái miatt – egyoldalú költségek terhelik, aminek következtében a jelenlegi helyzetben a gáz ára az EU-ban háromszor-négyszer, a villamos energia ára pedig kétszer magasabb, mint az Egyesült Államokban;

N.   mivel az Unióból exportált acélhulladék mennyisége meghaladja az Unióba behozott acélhulladék mennyiségét, ezért az Unió jelentős mennyiségű értékes másodlagos nyersanyagtól esik el, ami sok esetben olyan országok acélgyártásának kedvez, ahol a környezetvédelmi szabályozás az európainál kevésbé szigorú; mivel az EU acélipara a nyersanyagok behozatalától függ, és mivel a világ ipari nyersanyagainak 40%-a kiviteli megszorítások alá esik, és Európa nagy mennyiségben exportál vashulladékot, miközben számos ország korlátozza a vashulladék kivitelét;

O.   mivel az acélipar foglalkoztatási kilátásai komoly aggodalomra adnak okot, hiszen az elmúlt néhány évben kapacitáscsökkentés vagy a gyárbezárások miatt több mint 65 000 munkahely szűnt meg Európában;

P.   mivel a jelenlegi válság rendkívüli szociális nehézségeket állít az érintett munkavállalók és régiók elé, és mivel a szerkezetátalakításban részt vevő vállalatoknak társadalmilag felelős módon kell eljárniuk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy sikeres szerkezetátalakítás nem hajtható végre megfelelő társadalmi párbeszéd nélkül;

Q.   mivel a jelenlegi válság az acél globális túltermelését eredményezte; mivel azonban a várakozások szerint 2050-re az acél és más alapfémek felhasználása a jelenlegi szint két-háromszorosára emelkedik majd, és az európai acéliparnak az elkövetkező években át kell vészelnie ezt a „halál völgyének” is nevezett kritikus időszakot, beruházásokat kell végrehajtania és növelnie kell versenyképességét;

R.   mivel a gazdaságilag sikeres és társadalmilag felelős szerkezetátalakítás megkívánja, hogy hosszú távú stratégiába ágyazódjon be, amelynek célja, hogy biztosítsa és megerősítse a társaság hosszú távú fenntarthatóságát és versenyképességét;

1.   üdvözli a Bizottság európai acélipari cselekvési tervét, mivel az fontos eleme az acéltermelés Európán kívülre való további áthelyeződése megakadályozásának;

2.   üdvözli a Bizottság arra irányuló megközelítését, hogy egy magas szintű állandó acélipari kerekasztal formájában folytassa az uniós intézmények, az ipari vezetők és a szakszervezetek, valamint az ágazati szociális párbeszédért felelős európai bizottságok közötti párbeszédet;

3.   üdvözli az acélipari kérdésekkel foglalkozó magas szintű csoport létrehozását, sajnálja ugyanakkor, hogy üléseire ritkán, évente mindössze egy alkalommal kerül sor; lényegesnek tartja, hogy a regionális és helyi önkormányzatok szorosan részt vegyenek a folyamatban, és a tagállamok legjelentősebb érintett szereplői közötti együttműködés, információcsere és a bevált gyakorlatok átadásának ösztönzése érdekében, támogassák és szorgalmazzák az acélipari vállalatoknak otthont adó európai régiók részvételét az acélipari kérdésekkel foglalkozó magas szintű csoport munkájában;

4.   hangsúlyozza, hogy a versenyjogra és az állami támogatásra vonatkozó jelenlegi uniós szabályok szilárd keretfeltételeket garantálnak az acélipar számára; felhívja a Bizottságot, hogy a versenytorzulások eseteit továbbra is határozottan kövesse figyelemmel és szankcionálja;

I.A keretfeltételek javítása

I.1. A kereslet fokozása

5.   hangsúlyozza, hogy a fenntartható növekedés az erős európai ipartól függ, ezért arra sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a kulcsfontosságú acélfelhasználó ágazatok stratégiai fejlesztését, serkentve a beruházási feltételeket – többek között a kutatást, az innovációt és a készségfejlesztést –, kialakítva a hatékony és méltányos termelési folyamatok ösztönzőit (pl. szabványosítási és kormányzati beszerzési politikák alkalmazása révén), megerősítve a belső piacot és előmozdítva az európai infrastruktúrafejlesztő-projekteket az összes érintett szereplővel együttműködésben;

6.   úgy véli, hogy az építőipar az egyik legjelentősebb acélfelhasználó ágazat, amelynek fejlesztéséhez nem csupán a közlekedési és kommunikációs infrastruktúra, hanem az oktatással, kultúrával, közigazgatással összefüggő építési beruházások tekintetében is alaposan tanulmányozni kell az uniós építési beruházások bővítését; vizsgálni kell továbbá a fenntartható építkezés és az energiahatékonyság kérdését.

7.   kiemeli a transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerség jelentőségét és szerepét az acélt igénybevevő kulcságazatok kereskedelmének és kínálatának fejlesztésében, és következésképpen hangsúlyozza, hogy e tárgyalásokat úgy kell folytatni, hogy azok ezen ágazatok egyikében se veszélyeztessék iparunk versenyképességét;

8.   kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre mélyreható acélpiaci elemző eszközt, amely pontos információt nyújtana európai és globális szinten az acél és az újrahasznosítás tekintetében a kereslet és kínálat egyensúlyáról, és amely különbséget tesz e piac fejlesztésének strukturális és ciklikus összetevői között; véleménye szerint az acélpiac nyomon követése jelentős mértékben hozzájárulhat az acél- és más fémhulladékok piacának átláthatóságához, és értékes inputot biztosíthat az acélipar ciklikus természete miatt elkerülhetetlen kiigazító és proaktív intézkedésekhez;

9.   kéri a Bizottságot, hogy e piaci elemző eszközt használja fel a kockázatok előrejelzésére és annak kivizsgálására, hogy a gyárak bezárása milyen hatással van az ágazat fellendülésére;

I.2. Foglalkoztatás

10.   véleménye szerint a Bizottságnak, a tagállamoknak, az iparágnak és a szakszervezeteknek közösen kell fellépniük annak érdekében, hogy megtartsák és az acéliparba vonzzák a képzett munkavállalókat, a tehetséges és magasan képzett tudományos szakembereket és vezetőket, valamint tanulószerződéses gyakorlati képzéseken keresztül a fiatal tehetségeket, ezzel biztosítva a dinamikus és innovatív munkaerőt; emlékeztet a regionális egyetemek és ipari kutatóintézetek kiemelkedő szerepére, amelyek kiválóságuk révén nagyban hozzájárulnak a versenyképes acélipar regionális feltételeinek megteremtéséhez; arra sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hajtsanak végre a szakértelem elvesztésének megakadályozására és a munkahelyek megszűnésének minimalizálására irányuló azonnali intézkedéseket; felszólít a változás tervezésének és igazgatásának javítására a képzés előmozdítása, a készségek javítása és az átképzés pártfogása révén; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy mindmáig nem születtek rendszerszintű megoldások a generációváltásra, a jövőbeli szakemberhiányra, valamint a know-how és a hozzáértés terén jelentkező hiányosságokra, és hangsúlyozza, hogy meg kell tartani és fejleszteni kell a munkaerőt és az ágazat jövőbeli versenyképessége szempontjából létfontosságú készségeket; sürgeti a Bizottságot, hogy az „Erasmus mindenkinek” és az „Erasmus a vállalkozóknak” programok révén, a készségigényekre és a megfigyelt tendenciákra építve, mozdítsa elő a „szakképzettség-fejlesztési szövetségeket”, amelyek elsősorban munkaalapú tanulásra épülő közös tananyagok és módszerek kidolgozásán és megvalósításán fognak dolgozni; felszólít, hogy tegyenek lépéseket a munkavállalók megsegítésére és szakképzésük előmozdítására irányuló eszközök megerősítése céljából annak érdekében, hogy elősegítsék és előmozdítsák az ágazatban tevékenykedők újbóli elhelyezkedését a vállalati szerkezetátalakításokat követően;

11.   úgy véli, hogy megfelelő iparpolitika hiányában az európai ipar a kivételesen magas energiaköltségek következtében hosszú távon elveszíti versenyképességét; megjegyzi, hogy a magas energia- és nyersanyagköltségek nemcsak abból adódnak, hogy harmadik országokból kell behozni ilyen termékeket, hanem belső tényezők is szerepet játszanak; egyetért a Bizottsággal abban, hogy az acélipar jelenlegi szerkezetátalakítása társadalmi problémákat okoz a munkahelyek számának csökkentése miatt;

12.   kéri, hogy a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó új európai stratégia meghatározása, illetve a nyugdíjakról és egyéb szociális juttatásokról szóló tájékoztató kiadványok kidolgozása során vegyék figyelembe, hogy az acéliparban a munkavállalók és az alvállalkozók a termelési folyamat természetéből adódóan nehéz munkát végeznek, és stressznek vannak kitéve(11) ; hangsúlyozza, hogy az acélágazatban dolgozók a munkavégzés során jobban ki vannak téve a túlterhelés, a fizikai és az egészségügyi károsodás kockázatainak, mint a 28 tagú EU munkavállalói általában;

13.   üdvözli a munkavállalók képviselőivel folytatott társadalmi párbeszédet és a szociális párbeszéd olyan formális és informális kiegészítő struktúráit, mint például a munkacsoportok vagy az irányító bizottságok, amelyek szélesebb párbeszédet tesznek lehetővé a munkavállalók és a munkáltatók között;

14.   hangsúlyozza, hogy az európai acélágazatban folytatott társadalmi párbeszéd fejlesztése érdekében különös figyelmet kell fordítani az ágazat sajátosságaira és az ágazatspecifikus okok azonosítására, többek között az acéltermelési munkák nehéz jellegére, a munkaerő jellegzetességeire, a környezetvédelmi aggodalmakra, a technológiai újítások terjesztésére és az európai acélipar szerkezeti átalakítására;

15.   hangsúlyozza, hogy a cselekvési terv végrehajtásakor a gazdasági válság ágazati munkavállalókra és versenyképességre gyakorolt rövid távú hatására is kiemelt figyelmet kell fordítani, és felhívja a Bizottságot, hogy kövesse szorosan figyelemmel az európai kapacitáscsökkentéseket és gyárbezárásokat; véleménye szerint az uniós alapokat nem helyes egyes létesítmények üzleti tevékenységeinek fenntartására felhasználni, mivel ez torzítaná a versenyt az európai acélgyártók között, hanem kizárólag az üzemek bezárásából vagy a leépítésekből fakadó, az érintett munkavállalókra gyakorolt hatások enyhítésére kell fordítani, valamint a fiatalok munkavállalásának előmozdítására az ágazatban;

16.   hangsúlyozza, hogy a kereslet szűkülése nem vezethet a munkahelyekért való tisztességtelen versenyhez az uniós tagállamok között; ezzel összefüggésben összeurópai megoldásra szólít fel;

17.   felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözzön olyan kezdeményezéseket, amelyek célja az európai acéltermelés fenntartása és ezáltal a vonatkozó foglalkoztatási szintek biztosítása, továbbá olyan kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy el lehessen kerülni az üzemek bezárását Európában;

18.   kéri a Bizottságot, hogy azonnal és teljes mértékben használja fel az uniós finanszírozást az ipari szerkezetátalakítás társadalmi hatásának csökkentésére; felszólít elsősorban az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) teljes körű kihasználására;

19.   meggyőződése, hogy a munkavállalók innovációs és szerkezetátalakítási műveletekbe való bevonása garantálja leginkább a gazdasági sikert;

20.   hangsúlyozza, hogy a fenntarthatóbb termelési eljárásokra és termékekre történő átállás megvalósítása érdekében képzett és nagy gyakorlattal rendelkező munkavállalókra van szükség, és felszólít egy európai oktatási és képzési stratégia kialakítására; üdvözli az acélágazatra vonatkozó, környezetbarát műszaki szakképzési projektet (Greening Technical Vocational Education & Training)(12) , amelynek keretében az acélipari vállalatok, kutatóintézetek és a szociális partnerek közösen vizsgálták a környezeti fenntarthatósághoz szükséges készségeket; kéri a Bizottságot, hogy a továbbiakban is támogassa a projekt eredményeinek végrehajtását;

21.   felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki szerkezetátalakítási tervet, amely az európai régiókban jó munkahelyeket és ipari hozzáadottérték-teremtést biztosít és hoz létre;

II.AZ EURÓPAI ACÉLIPAR VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK

II.1. Biztonságos energiaellátás elérhető árakon

22.   megjegyzi, hogy mivel az európai kontinens korlátozott mennyiségben rendelkezik erőforrásokkal, az energiaárak az utóbbi években ugrásszerűen megemelkedtek az EU-ban, és ennek következményeképpen a globális színtéren romlott az EU iparának versenyképessége; elismeri, hogy az energiaárak az acélipar és más energiaigényes ágazatok legfontosabb költségtényezői; véleménye szerint az árviszonyok átláthatóságán alapuló egységes energiapiac hatékony működése az acélipar biztonságos és fenntartható, megfizethető árú energiaellátásának szükséges előfeltétele; hangsúlyozza, hogy pótolni kell a hiányzó, határokon átnyúló kapcsolatokat és a meglévő jogszabályokat teljes körűen végre kell hajtani annak érdekében, hogy élvezhessük az egységes európai energiapiac előnyeit; támogatja a Bizottság javaslatát, miszerint fokozni kell az erőfeszítéseket az energiaárak és az ipar költségei tekintetében az EU és legfőbb versenytársai között fennálló különbségek csökkentése érdekében, figyelembe véve az egyes tagállamok stratégiáit és lehetővé téve számukra sajátos nemzeti követelményeik teljesítését; úgy véli, hogy e célból a Bizottságnak 12 hónapon belül konkrét javaslatokat kell előterjesztenie;

23.   hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak konkrétabban és részletekbe menően kellene kezelnie a kibocsátásáthelyezés kérdését, és hogy a 2030-ra megvalósítandó energia- és éghajlat-változási politikai célkitűzéseket technikai és gazdasági szempontból teljesíthetővé kell tenni az EU iparágai számára, és a legjobb teljesítményt nyújtókat nem szabad az éghajlat-változási politikából közvetlenül vagy közvetetten fakadó többletköltségekkel terhelni; hangsúlyozza, hogy a kibocsátásáthelyezésre vonatkozó rendelkezésekben a technikailag megvalósítható referenciaértékek 100%-os ingyenes kiosztását kell előírni, csökkentési tényező nélkül a kibocsátásáthelyezés kockázatának kitett ágazatokban;

24.   arra ösztönzi a Bizottságot, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermelés gyors villamosenergia-piaci integrációja érdekében dolgozza ki az elterjedésüket ösztönző stratégiákat;

25.   úgy véli, hogy támogatást kell nyújtani olyan technológiákba való beruházáshoz, amelyek maximalizálják a bevitt energia és az energia-visszanyerés felhasználását, például a gőz- és villamosenergia-előállításhoz is felhasználható technológiai gázok és a hulladékhő felhasználásának optimalizálásával;

26.   úgy véli, támogatni kell a villamosenergia-szolgáltatók és az ipari fogyasztók közötti hosszú távú szerződéseket, csökkenteni az energiaköltségeket és fokozni az EU távoli régiói számára kulcsfontosságú nemzetközi összekapcsolódásokat, ami egyúttal elejét veszi a harmadik országba vagy a tagállamok között történő gazdasági delokalizációnak; hangsúlyozza, hogy a hosszú távú energiaszerződések megkötése mérsékelheti a változékony energiaárak kockázatát és hozzájárulhat az energiaárak ipari fogyasztók számára történő csökkentéséhez; felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson útmutatást a hosszú távú energiaellátási megállapodások versenyügyi szempontjaira vonatkozóan;

27.   ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon ki stratégiákat az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiatermelés hatékony alkalmazására és a támogatások fokozatos kivezetésére, a villamosenergia-piacon az ilyen energiafajták gyors integrációja érdekében; eközben az energiaigényes ágazatokban lehetővé kell tenni a villamos energiára vonatkozó teljes ártöbblet ellentételezését, ha az olyan költséget jelent, amely az EU-n kívüli versenytársakat nem terheli;

28.   hangsúlyozza, hogy az energiaellátás biztonsága az acélipar fontos előfeltétele; felhívja a tagállamokat, hogy teljes körűen hajtsák végre a harmadik energiaügyi csomagot; felszólítja a tagállamokat, hogy a szükséges energiainfrastruktúra-projektek kidolgozása révén gondoskodjanak a biztonságos energiaellátásról, valamint a megfelelő ösztönzőkről a befektetők számára annak biztosítása érdekében, hogy csökkentsék a behozott fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget; ösztönzi a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a földgázforrások és -útvonalak diverzifikálását, továbbá tegyen lépéseket a cseppfolyósított földgáz szállítási útvonalának koordinációja és biztonságossá tétele érdekében; felkéri a Bizottságot, hogy végezze el a villamosenergia-termelés megfelelőségének átfogó értékelését, és nyújtson útmutatást arról, miként őrizhető meg az energiahálózatok rugalmassága;

29.   kéri a Bizottságot, hogy készítsen jelentést azon létesítmények sorsának nyomon követéséről, amelyeknek jelenlegi formájukban bizonytalansággal kell számolniuk, amint azt az EU acéliparáról szóló 2012. december 13-i európai parlamenti állásfoglalás előírja;

II.2. Éghajlatvédelem, erőforrás-hatékonyság és környezeti hatás

30.   emlékeztet arra, hogy az európai acélipar 1990 óta mintegy 25 %-kal csökkentette teljes kibocsátását; megjegyzi, hogy az acél teljes mértékben, minőségromlás nélkül újrahasznosítható; elismeri, hogy az acélipari termékek fontos szerepet játszanak a tudásalapú, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás előmozdításában; hangsúlyozza az acélipar teljes kibocsátásának további csökkentésére irányuló erőfeszítések fontosságát;

31.   véleménye szerint az európai acéltermelést egy fenntartható acéltermelési modell útján kell megőrizni; arra sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozzon ki európai fenntarthatósági előírásokat – például az acél építőanyagok jelölését (SustSteel) – és mozdítsa elő azok alkalmazását;

32.   kiemeli a logisztikai – különösen a tengeri szállítmányozási – költségek, a nyersanyagellátás, a biztonságos ellátás és a kikötőfejlesztéshez kapcsolódó gazdasági fejlődés jelentőségét;

33.   úgy véli, hogy az EU-nak diverzifikálnia kell a nyersanyagellátást és -elosztást biztosító helyszíneket, mivel az európai acélipar szempontjából létfontosságú az egyetlen érkezési kikötőben kirakodott nyersanyagoktól való függés elkerülése; úgy véli, hogy létre kellene hozni az ásványi nyersanyagok Dél- és Kelet-Európa felé történő továbbítását szolgáló elosztó központot;

34.   elismeri az EU-ban zajló elsődleges acélgyártás fontos szerepét, tekintettel a növekvő globális acélgyártásra és mivel számos európai értékláncban egyedi minőségi szint előállítására van szükség; hangsúlyozza, hogy a fémhulladékból történő acélgyártás hozzávetőlegesen 75 %-kal csökkenti az energiafelhasználást és 80 %-kal a nyersanyag-felhasználást; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa az európai acélhulladék-piac hatékony működését, és ennek érdekében tegye hatékonyabbá a másodlagos fémpiacok működését, lépjen fel az európai gazdaságot értékes nyersanyagoktól megfosztó illegális fémhulladék-kivitel megakadályozása érdekében és erősítse meg a hulladékszállításról szóló rendelet értelmében a tagállamok ellenőrzési kapacitásait; ösztönzi a fémhulladékok újrahasznosításának továbbfejlesztését a fémhulladékok maradéktalan összegyűjtése és alkalmazása, valamint minőségének javítása által, mivel ezáltal biztosítható a nyersanyagokhoz való hozzájutás, csökkenthető az energiafüggőség, csökkenthetők a kibocsátások és előmozdítható a körkörös gazdaság; támogatja a hulladékszállítás felügyeletére és ellenőrzésére irányuló bizottsági kezdeményezést a gyakran az európaitól eltérő környezetvédelmi szabályozást alkalmazó országokba irányuló illegális fémhulladék-export megakadályozása érdekében;

35.   sürgeti a Bizottságot, hogy az éghajlatváltozás, a környezetvédelem, az energia- és versenypolitika vonatkozásában alkalmazzon holisztikus megközelítést, figyelembe véve az ágazati sajátosságokat; úgy véli, hogy szabályozáskor a Bizottságnak szinergiákat kell keresnie, melyek lehetővé teszik az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel kapcsolatos szakpolitikai célok megvalósítását, miközben támogatják a versenyképesség és a foglalkoztatás célkitűzéseit és minimalizálják a CO2 -kibocsátásáthelyezés kockázatát;

36.   felszólítja a Bizottságot, hogy a CO2 -kibocsátásáthelyezési jegyzék soron következő felülvizsgálatakor alkalmazzon nyílt és átlátható módszertant, figyelembe véve az európai acélipar mérséklésben betöltött lehetséges szerepét és a villamosenergia-árak versenyre gyakorolt közvetett hatását; sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is biztosítsa a CO2 -kibocsátásáthelyezéssel kapcsolatos rendelkezések hatékonyságát az acélipar CO2 -kibocsátásáthelyezési jegyzéken tartásával;

37.   hangsúlyozza, hogy a 2030-ig szóló éghajlatvédelmi keretnek figyelembe kell vennie az ágazati különbségeket, a technológiai megvalósíthatóságot és a gazdasági életképességet, továbbá alapelvnek kell tekinteni, hogy a leghatékonyabb ipari létesítmények esetében nem idézhet elő többletköltségeket;

38.   aggodalmának ad hangot a kibocsátáskereskedelmi rendszer harmadik fázisára vonatkozó, a tagállamok nemzeti végrehajtási intézkedéseiről szóló, közelmúltbéli bizottsági határozat által az ágazatra az ágazatközi korrekciós tényező alkalmazása révén esetlegesen gyakorolt hatás miatt, amely azt szemlélteti, hogy a cél még az Európában jelenleg alkalmazott legjobb elérhető technológiákkal sem valósítható meg az ipar számára, aminek az a következménye, hogy még a leghatékonyabb európai létesítményeknél is többletköltségek merülhetnek fel;

39.   hangsúlyozza, hogy az acélipar fejlesztése szempontjából fontos szerepet játszik a hatékony és megbízható infrastruktúra kiépítése, valamint emlékeztet arra, hogy a világ acéltermelésének 65%-a még mindig vasérc alapú, ezért a megfelelő – a bányától az acélművön át az exportpiacokig az egész láncot lefedő – infrastruktúrába való befektetések nagymértékben befolyásolják a versenyképességet, különösen a gyéren lakott országokban;

II.3. Egyenlő versenyfeltételek nemzetközi szinten

40.   véleménye szerint kereskedelmi tárgyalások során elő kell mozdítani az Unió és tagállamai gazdasági és stratégiai érdekeit, viszonossági alapon kell eljárni és figyelembe kell venni az új piacokhoz és a nyersanyagokhoz való hozzáféréssel, a CO2 -kibocsátásáthelyezéssel és beruházással, az egyenlő versenyfeltételekkel és a tudásszivárgással kapcsolatos megfontolásokat; úgy véli, hogy a stratégiáknak tükrözniük kell a fejlett, a jelentősebb feltörekvő gazdaságok és a legkevésbé fejlett országok gazdaságai közötti különbségeket; hangsúlyozza, hogy az európai acélipar növekedési ereje és fejlődési potenciálja szempontjából alapvető jelentőségű lesz a feltörekvő országok új exportpiacaihoz való hozzáférés ott, ahol az európai acél kereskedelmi korlátok nélkül értékesíthető; helyteleníti, hogy egyes kereskedelmi partnereink tisztességtelen korlátozó intézkedéseket, például saját acéliparukat védő befektetési korlátozásokat és közbeszerzési preferenciákat alkalmaznak, ami ok nélkül hátráltatja az uniós acélkivitelt; helyteleníti továbbá, hogy a globális válság 2008-as kirobbanása óta egyre inkább terjednek azok a protekcionista intézkedések, amelyeket számos harmadik ország saját acéliparának támogatására alkalmaz;

41.   felhívja az Európai Bizottságot, hogy a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokban biztosítsa az uniós acél- és acélalapú termékek exportlehetőségeinek és piacra jutási lehetőségeinek egyértelmű javítását;

42.   támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások megkötése előtt végezzenek hatásvizsgálatot, többek között az acéliparra vonatkozóan, amely figyelembe veszi az uniós gyártás értékláncát és az európai iparnak a nemzetközi környezetben betöltött szerepét; arra kéri a Bizottságot, hogy konkrét, meghatározott kritériumok alapján rendszeresen mérje fel a – hatályos és a tárgyalás alatt álló – megállapodások halmozott hatásait, többek között az érdekeltek részvételi módja szempontjából;

43.   nyomatékosan felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a jelenlegi és jövőbeli kereskedelmi tárgyalások és megállapodások keretében tett valamennyi kötelezettségvállalást ténylegesen teljesítsék; felszólítja a Bizottságot, hogy a rendelkezésére álló megfelelő eszközök – többek között a kereskedelmi védelmi eszköz vagy szükség esetén a WTO vitarendezési mechanizmusa – arányos, haladéktalan és hatékony felhasználásával vegye fel a küzdelmet a harmadik országok által folytatott tisztességtelen versennyel szemben; felszólítja a Bizottságot, hogy lépjen fel a tisztességtelen protekcionista gyakorlatokkal szemben, biztosítva az európai vállalatok piaci hozzáférését és a nyersanyagokhoz való hozzájutást;

44.   rámutat arra, hogy az acélipar a piacvédelmi eszközök leggyakoribb felhasználója; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság számára hosszú idő – átlagosan két év – szükséges a dömpingellenes intézkedések foganatosításához, míg az Egyesült Államok esetében ez az időtartam mindössze hat hónap; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az Uniónak gyorsan bevethető, hatékony piacvédelmi eszközök álljanak rendelkezésére, amelyek dömping esetén gyorsabb eljárást tesznek számára lehetővé, amire az európai iparág által a globalizált gazdaságban tapasztalt kiélezett verseny miatt van szükség;

45.   sürgeti a Bizottságot annak ellenőrzésére, hogy a „Surveillance 2” rendszer legalább az 1241/2009/EU bizottsági rendeletben meghatározott, az egyes vas- és acéltermékek behozatalára vonatkozó előzetes felügyeletre szolgáló rendszerrel azonos felügyeletet és nyomon követési garanciákat biztosít a tisztességtelen szubvenciókkal és a dömpinggel szemben;

46.   hangsúlyozza, hogy az acélipari termékek tisztességes kereskedelme csak az alapvető munkajogi és környezetvédelmi előírások teljesítése mellett működhet;

47.   úgy véli, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával (CSR) és a munkavállalói részvétellel kapcsolatos uniós normákat a harmadik országban található európai vállalatoknak is be kellene tartaniuk, illetve hogy elő kellene mozdítani a regionális fejlesztést;

48.   arra ösztönzi a Bizottságot, hogy hajtsa végre a kokszolószénhez való hozzáférés biztosítására irányuló javasolt intézkedéseket;

49.   felkéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a pénzügyi piacok szabályozási keretének reformját a spekuláció miatti áringadozás megelőzése, az árképzés átláthatóságának biztosítása és az acél- és nyersanyagellátás biztonságának javítása érdekében;

50.   sürgeti a Bizottságot, hogy a rozsdamentes acél végfelhasználásának és kémiai-fizikai összetételének tanúsítására irányuló jogalkotási aktusok révén védje az európai acélt, továbbá vezesse be az acéllal kapcsolatos termékek minőségi tanúsítványát, lehetővé téve ezáltal, hogy védjék az európai termelést a nem tanúsított termékektől;

51.   támogatja az acéltermékek illegális piacaival szembeni fellépésre irányuló bizottsági javaslatot; arra sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a héacsalás leküzdésére irányuló lehetséges intézkedéseket;

II.4. Kutatás, fejlesztés és innováció

52.   megjegyzi, hogy a fejlett technológiák széles körű elterjedése alapvető fontosságú abban, hogy teljesítsék a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervben előirányzott szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési útvonalat; üdvözli az ULCOS program célkitűzését, azaz a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó innovatív acélgyártási technológiák azonosítását és fejlesztését, valamint a SPIRE programot, és az egyéb, új acélminőségek fejlesztésére, termelési és újrahasznosítási eljárásokra és üzleti modellekre irányuló programokat, amelyek javítják az értéket, a hatékonyságot és a fenntarthatóságot, előmozdítva az európai acélipar versenyképességét;

53.   felhívja a Bizottságot, hogy folytasson nagyra törő innovációs politikát, amely lehetővé teszi a magas minőségi színvonalú, energiahatékony és innovatív termékek kifejlesztését és lehetővé teszi az EU számára, hogy a növekvő globális versenyben megállja a helyét;

54.   üdvözli a szén- és az acéliparral kapcsolatos egyedi eszközök, így például a Szén- és Acélipari Kutatási Alap által elért eredményeket, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy tartsa fenn a 2002 óta kidolgozott rendszert;

55.   úgy véli, hogy az innovációs támogatásokat az acéliparhoz kapcsolódó valamennyi tevékenységre ki kell terjeszteni; így tehát a Horizont 2020 program keretében, a gazdasági tevékenység fejlesztése és fenntarthatósága érdekében, EBB finanszírozási lehetőségeket kell biztosítani az acélipari vállalatok és a nekik otthont adó régiók között a kutatás, a fejlesztés és az innováció területén megvalósuló együttműködés ösztönzésére;

56.   egyetért a Bizottsággal abban, hogy a Horizont 2020 program keretében a tisztább, erőforrás- és energia-hatékonyabb technológiákra irányuló új technológiákkal kapcsolatos demonstrációs és kísérleti projektekre kell a hangsúlyt helyezni;

57.   úgy véli, hogy olyan ösztönzési mechanizmusokat kell kialakítani, amelyek arra biztatják a nagy multinacionális csoportokat, hogy azokon a területeken, ahol az ipari tevékenységüket folytatják, fektessenek be a kutatásba és a fejlesztésbe, és ezáltal támogassák az érintett régiók foglalkoztatását és dinamizmusát;

58.   elismeri a fejlesztéssel, a továbbfejlesztéssel, a demonstrációval és a fejlett technológiák alkalmazásával kapcsolatos magas pénzügyi kockázatokat; támogatja a klaszterek, a kutatási együttműködés és a köz- és magánszféra közötti partnerségek – mint például a SPIRE és az EMIRI – kialakítását; ösztönzi az innovatív finanszírozási eszközök, így a kockázatmegosztási pénzügyi eszközök alkalmazását, ami lehetővé teszi a válságban lévő acélipar elsőbbségi elérését; felhívja az Európai Beruházási Bankot és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot, hogy alakítsák ki az acélipari projektek hosszú távú finanszírozási keretét;

59.   kéri a Bizottságot, hogy az acéliparral kapcsolatban és a nyersanyag-értéklánc mentén folytassa a nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerség végrehajtását, különösen az újrafeldolgozási módszerek és az új üzleti modellek tekintetében;

o
o   o

60.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0199 .
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0509 .
(5) HL C 332. E, 2013.11.15., 72. o.
(6) HL C 199. E, 2012.7.7., 131. o.
(7) HL C 349. E, 2010.12.22., 84. o.
(8) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(9) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(10) Eurofound (2009).
(11) Eurofound (2014. január, megjelenés előtt).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Utolsó frissítés: 2017. május 30.Jogi nyilatkozat