Indiċi 
Testi adottati
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014 - StrasburguVerżjoni finali
L-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberley Process ***I
  Riżoluzzjoni
  Test konsolidat
 Il-parteċipazzjoni tal-Groenlandja fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni tal-Proċess ta' Kimberley *
 Migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha ***I
  Riżoluzzjoni
  Test konsolidat
 Torremolinos tal-1977 għas-Sikurezza tal-Bastimenti tas-Sajd, jew biex jaderixxu miegħu ***
 Id-29 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2011)
 Talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Lara Comi
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zbigniew Ziobro
 Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***I
  Riżoluzzjoni
  Test konsolidat
 Il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet ***I
  Riżoluzzjoni
  Test konsolidat
 Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użu online fis-suq intern ***I
  Riżoluzzjoni
  Test konsolidat
 Sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq ***I
  Riżoluzzjoni
  Test konsolidat
 Proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija ***I
  Riżoluzzjoni
  Test konsolidat
 Il-ħatra proposta ta' Klaus Heiner Lehne bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
 Il-Qorti tal-Awdituri
 Idoneità regolatorja tal-UE u sussidjarjetà u proporzjonalità - tfassil aħjar tal-liġijiet
 Pjan direzzjonali tal-UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru
 L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali
 It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE
 Il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti
 Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar
 Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE
 Migranti Nisa Mingħajr Dokumenti fl-Unjoni Ewropea
 L-industrija tal-azzar fl-Ewropa

L-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberley Process ***I
PDF 288k   DOC 40k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 fir-rigward tal-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema taċ-ċertifikazzjoni tal-Proċess ta' Kimberley (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD) ) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
P7_TA(2014)0047 A7-0467/2013

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013)0427 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0179/2013 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-16 ta' Jannar 2014, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0467/2013 ),

1.   Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.   Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' Frar 2014 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 fir-rigward tal-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process

P7_TC1-COD(2013)0198


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) Nru 257/2014.)


Il-parteċipazzjoni tal-Groenlandja fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni tal-Proċess ta' Kimberley *
PDF 199k   DOC 35k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli u proċeduri biex jippermettu l-parteċipazzjoni tal-Groenlandja fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni tal-Proċess Kimberley (COM(2013)0429 – C7-0232/2013 – 2013/0201(CNS) ) (Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)
P7_TA(2014)0048 A7-0466/2013

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2013)0429 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 203 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0232/2013 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A7-0466/2013 ),

1.   Japprova l-proposta tal-Kummissjoni;

2.   Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

3.   Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda t-test approvat mill-Parlament b'mod sustanzjali;

4.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.


Migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha ***I
PDF 292k   DOC 40k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 260/2012 fir-rigward tal-migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD) ) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
P7_TA(2014)0049 A7-0036/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013)0937 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7–0008/2014 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta' Jannar 2014(1) ,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali tal-21 ta' Jannar 2014(2) ,

–   wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-22 ta' Jannar 2014, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 u l-Artikolu 46(1) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0036/2014 ),

A.   billi għal raġunijiet ta’ urġenza huwa ġustifikat li l-votazzjoni ssir qabel l-iskadenza tat-terminu ta’ tmien ġimgħat stabbilit fl-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità;

1.   Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.   Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' Frar 2014 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 260/2012 fir-rigward tal-migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha

P7_TC1-COD(2013)0449


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) Nru 248/2014.)

(1) Għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.
(2) Għadu mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.


Torremolinos tal-1977 għas-Sikurezza tal-Bastimenti tas-Sajd, jew biex jaderixxu miegħu ***
PDF 204k   DOC 35k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jiffirmaw, jirratifikaw jew jaċċedu għall-Ftehim ta' Cape Town tal-2012 dwar l-Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll ta' Torremolinos tal-1993 relatat mal-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Torremolinos għas-Sikurezza tal-Bastimenti tas-Sajd tal-1977 (13408/2013 – C7-0389/2013 – 2013/0020(NLE)) (Approvazzjoni)
P7_TA(2014)0050 A7-0040/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill (13408/2013),

–   wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Cape Town tal-2012 dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll tal-1993 relatat mal-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Torremolinos għas-Sikurezza tal-Bastimenti tas-Sajd tal-1977,

–   wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni mressqa mill-Kunsill b'konformità mal-Artikoli 100(2) u 218(5), l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punti (a)(v) u l-Artikolu 218(8) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C7-0389/2013 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 90(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0040/2014 ),

1.   Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta’ deċiżjoni tal-Kunsill;

2.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


Id-29 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2011)
PDF 304k   DOC 64k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar id-29 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE (2011) (2013/2119(INI) )
P7_TA(2014)0051 A7-0055/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra d-29 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE (2011) (COM(2012)0714 ),

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni "Rapport ta' Evalwazzjoni tal-Proġett “EU Pilot”" (COM(2010)0070 ),

–   wara li kkunsidra "It-Tieni Rapport ta' Evalwazzjoni dwar l-EU Pilot" (COM(2011)0930 ) tal-Kummissjoni,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Settembru 2007 intitolata 'Ewropa li Tikseb ir-Riżultati – L-applikazzjoni tal-Liġi Komunitarja' (COM(2007)0502 ),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-20 ta' Marzu 2002 dwar ir-relazzjonijiet ma' min jilmenta fir-rigward ta' ksur tal-Liġi Komunitarja (COM(2002)0141 ),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' April 2012 intitolata ‘L-aġġornament tal-immaniġġjar tar-relazzjonijiet mal-kwerelant rigward l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni (COM(2012)0154 ),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Settembru 2011 dwar is-27 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tad-Dritt tal-UE (2009)(1) ,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni legali tas-26 ta' Novembru 2013 tas-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew dwar l-aċċess għall-informazzjoni dwar każijiet ta' qabel il-ksur fil-kuntest tal-EU Pilot u r-rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-UE,

–   wara li kkunsidra d-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni li jakkumpanjaw id-29 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE (SWD(2012)0399 ) u SWD(2012)0400 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali u l-Kumitat għall-Petizzjonijiet (A7-0055/2014 ),

A.   billi t-Trattat ta’ Lisbona introduċa numru ta’ bażijiet legali ġodda maħsuba biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-infurzar tal-liġi tal-UE;

B.   billi l-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jiddefinixxi d-dritt għal amministrazzjoni tajba bħala d-dritt ta' kull persuna li jkollha l-affarijiet tagħha trattati b'mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet;

C.   billi, skont l-Artikolu 298 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), fit-twettiq tal-missjonijiet tagħhom, l-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni għandu jkollhom l-appoġġ ta' amministrazzjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti;

D.   billi skont is-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew, l-EU Pilot, pjattaforma online użata mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni biex jiċċaraw l-isfond fattwali u ġuridiku għall-problemi li jinqalgħu fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE, ma għandu l-ebda status legali, u billi skont il-Ftehim ta' Qafas dwar ir-Relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, tal-aħħar trid tagħmel disponibbli lill-Parlament informazzjoni f'forma ta' sommarju rigward il-proċeduri ta' ksur kollha mill-ittra ta' tqegħid fil-mora, inkluż fuq bażi ta' każ b'każ, u tista' tirrifjuta biss l-aċċess għad-data personali fl-EU Pilot;

1.   Ifakkar fl-opinjoni tiegħu li l-Artikolu  7 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea (TUE) jiddefinixxi r-rwol fundamentali tal-Kummissjoni bħala ‘gwardjan tat-Trattati’; jinnota f'dan il-kuntest li s-setgħa u d-dmir tal-Kummissjoni biex tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE u, fost l-oħrajn li tiftaħ proċeduri ta' ksur kontra Stat Membru li ma jkunx irnexxielu jissodisfa xi obbligu skont it-Trattati(2) , jikkostitwixxu l-prinċipju prinċipali tal-ordni legali tal-Unjoni u bħala tali huma konsistenti mal-kunċett ta' Unjoni bbażata fuq l-istat tad-dritt;

2.   Jinnota li, skont ir-rapport annwali tagħha(3) , il-Kummissjoni naqqset, matul dawn l-aħħar snin, in-numru ta' proċeduri ta' ksur ġodda billi fetħet 2900 proċedura bħal din fl-2009, 2100 fl-2010 u 1775 fl-2011; josserva, barra minn hekk, li r-rapport annwali juri wkoll żieda f'każijiet ta' traspożizzjoni li ssir tard tul dawn l-aħħar snin (1185 fl-2011, 855 fl-2010, 531 fl-2009), u li l-erba' oqsma ta' politika li l-iktar huma suxxettibbli għall-ksurhuma l-ambjent (17 %), is-suq intern (15 %), it-trasport (15 %) u t-tassazzjoni (12 %);

3.   Jinnota t-tnaqqis fil-proporzjon ta’ proċeduri ta’ ksur (60.4 %) li ngħalqu fl-2011 qabel ma waslu l-Qorti tal-Ġustizzja, meta mqabbel ma’ 88 % tal-każijiet fl-2010; jemmen li hu essenzjali li l-azzjonijiet tal-Istati Membri jibqgħu jiġu mmonitorjati bir-reqqa, filwaqt li jiġi kkunsidrat il-fatt li ċerti petizzjonijiet lill-Parlament u lmenti lill-Kummissjoni jirreferu għal problemi li jippersistu anki wara li tingħalaq il-kwistjoni;

4.   Jinnota li b'kollox, 399 każ ta' ksur ngħalqu peress li l-Istat Membru ta prova tal-konformità tiegħu mad-dritt tal-UE, filwaqt li għamel sforzi serji sabiex jissetilja l-ksur mingħajr proċeduri l-Qorti; jinnota wkoll li l-Qorti kienet tat 62 sentenza taħt l-Artikolu 258 tat-TFUE fl-2011, li minnhom 53 sentenza (85 %) inqatgħu favur il-Kummissjoni;

5.   Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda kostanti ta' każijiet ta' traspożizzjoni tard min-naħa tal-Istati Membri, inkwantu fi tmiem l-2011 kienu għadhom miftuħin 763 proċediment ta' traspożizzjoni tard, ċifra li tirrappreżenta żieda ta' 60 % meta mqabbla ma' dik ekwivalenti tas-sena preċedenti;

6.   Josserva li, fi tmiem l-2011, il-Kummissjoni ressqet rikors lill-Qorti tal-Ġustizzja għall-ewwel każ ta' ksur rigward traspożizzjoni tard b'talba għal sanzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 260(3) tat-TFUE;

7.   Madankollu jqis li din l-istatistika ma tirriflettix b'mod preċiż id-defiċit fil-konformità reali mal-liġi tal-UE imma tirrappreżenta biss l-aktar ksur serju jew l-ilmenti tal-aktar individwi jew entitajiet li jsemmgħu leħinhom; jinnota li l-Kummissjoni, attwalment, ma għandha la politika u lanqas riżorsi biex tidentifika u tinforza sistematikament il-każijiet kollha tan-nuqqas ta' implimentazzjoni(4) ;

8.   Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li l-ftehim bejn l-istituzzjonijiet tal-UE dwar id-dikjarazzjonijiet li jiddefinixxu r-relazzjoni bejn il-komponenti tad-direttiva u l-partijiet korrispondenti tal-istrumenti ta' traspożizzjoni nazzjonali ("tabelli ta' korrelazzjoni") daħal fis-seħħ fl-1 ta' Novembru 2011, u li għalhekk ma kienx possibbli li ssir valutazzjoni tal-implimentazzjoni tiegħu f'dan ir-rapport annwali;

9.   Jistenna mill-Kummissjoni rieżami inizjali ta' dawn id-dikjarazzjonijiet sal-1 ta' Novembru 2014, kif imwiegħed fir-rapport annwali tagħha;

10.   Jemmen li, fir-rigward tal-funzjonament ta' proċeduri ta’ ksur skont l-Artikoli 258 u 260 tat-TFUE, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-petizzjonijiet lill-Parlament u l-ilmenti lill-Kummissjoni jiġu ttrattati b’konsiderazzjoni ugwali;

11.   Jirrimarka li l-petizzjonijiet imressqa minn ċittadini tal-UE jirreferu għal vjolazzjonijiet tal-liġi tal-UE, b'mod partikolari fl-oqsma tad-drittijiet fundamentali, l-ambjent, is-suq intern u d-drittijiet tal-proprjetà; iqis li l-petizzjonijiet jagħtu xhieda tal-fatt li għad hemm ħafna każijiet spissi u mifruxin ta’ traspożizzjoni inkompleta tal-liġi tal-UE jew ta’ applikazzjoni ħażina tagħha;

12.   Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel il-konformità tal-liġi tal-UE prijorità politika reali li trid tiġi segwita b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Parlament, li għandu d-dmir (a) li jżomm lill-Kummissjoni politikament responsabbli u (b), bħala koleġiżlatur, li jiżgura li huwa stess ikun infurmat għal kollox bil-għan li kostantement titjieb il-ħidma leġiżlattiva tiegħu;

13.   Jinnota li huwa sistematikament neċessarju, fil-proċeduri ta' trattament tal-ilmenti, li jintużaw għodod li jippromwovu l-konformità u d-dritt ta' skrutinju tal-PE;

14.   Jinnota li l-proċedura ta’ ksur tikkonsisti f’żewġ fażijiet: l-istadju amministrattiv (ta’ investigazzjoni) u l-istadju ġudizzjarju quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja; josserva li l-Kummissjoni tagħraf li "iċ-ċittadini, in-negozji u l-organizzazzjonijiet tal-partijiet involuti jagħtu kontribuzzjoni sinifikanti ... billi jirrappurtaw in-nuqqasijiet fit-traspożizzjoni u/jew l-applikazzjoni tal-liġi tal-UE mill-awtoritajiet tal-Istati Membri; barra minn hekk jinnota li hekk kif jiġu skoperti, il-problemi jiġu segwiti minn diskussjonijiet bilaterali bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri kkonċernati sabiex jiġu rimedjati, bl-aħjar mod possibbli, bl-użu ta’ pjattaforma tal-EU Pilot"(5) ;

15.   Jinnota f'dan il-kuntest li l-EU Pilot huwa definit bħala pjattaforma għal "diskussjonijiet bilaterali bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri"(6) li ma għandha l-ebda status legali imma hija sempliċi għodda ta' ħidma fil-qafas tal-awtonomija amministrattiva tal-Kummissjoni(7) fi proċedura ta' qabel il-ksur;

16.   Jiddeplora n-nuqqas ta' status legali tal-EU Pilot u jqis li l-leġittimità tista' tiġi żgurata biss billi jiġu permessi t-trasparenza, il-parteċipazzjoni tal-ilmentaturi u [tal-Parlament Ewropew] fl-EU Pilot, u li l-legalità tista' tiġi żgurata permezz tal-adozzjoni malajr kemm jista' jkun ta' att legalment vinkolanti li fih ir-regoli li jiggvernaw il-proċedura sħiħa ta' qabel il-ksur u dik tal-ksur kif affermat fi studju reċenti tal-Parlament(8) ; iqis li tali att legalment vinkolanti għandu jiċċara d-drittijiet u l-obbligi legali tal-ilmentaturi individwali u tal-Kummissjoni, rispettivament, u għandu jfittex li jippermetti l-parteċipazzjoni tal-ilmentaturi fl-EU Pilot, kemm jista' jkun, tal-inqas billi jiżgura li jkunu infurmati dwar l-istadji differenti tal-proċedura;

17.   Jiddeplora, f'dan il-kuntest, il-fatt li ma kien hemm l-ebda segwitu għar-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, b’mod partikolari s-sejħa tiegħu għal regoli vinkolanti fil-forma ta’ regolament skont l-Artikolu 298 TFUE li jistabbilixxi l-aspetti varji tal-proċedura ta’ ksur u l-proċedura ta' qabel il-ksur – inkluż in-notifiki, il-limiti ta’ żmien obbligatorji, id-dritt tas-smigħ, l-obbligu li jingħataw ir-raġunijiet, u d-dritt ta’ kull persuna li jkollha aċċess għall-fajl tagħha – sabiex jissaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini u tiġi ggarantita t-trasparenza;

18.   Huwa tal-fehma li l-implimentazzjoni tal-pjattaforma tal-EU Pilot għandha bżonn tissaħħaħ f'termini ta' trasparenza għal dak li għandu x'jaqsam mal-ilmenti; jitlob aċċess għall-bażi tad-data li fiha huma miġbura l-ilmenti kollha, bil-għan li l-Parlament ikun jista' jaqdi l-kompitu tiegħu ta' kontroll tar-rwol tal-Kummissjoni bħala gwardjan tat-Trattati;

19.   Jissottolinja l-importanza tal-prattiki amministrattivi tajbin u jappella għall-ħolqien ta' "kodiċi proċedurali" taħt forma ta' regolament, bl-Artikolu 298 tat-TFUE bħala l-bażi ġuridika tiegħu, li jindika l-varji aspetti tal-proċedura ta' ksur.

20.   Jistieden għal darba oħra lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tipproponi regoli vinkolanti fil-forma ta' regolament taħt il-bażi legali l-ġdida prevista fl-Artikolu 298 TFUE, sabiex jiġi żgurat ir-rispett sħiħ lejn id-dritt taċ-ċittadini għal amministrazzjoni tajba kif stipulat fl-Artikolu 41 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

21.   Ifakkar li, fil-Ftehim ta' Qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet mal-Parlament, il-Kummissjoni timpenja ruħha biex "tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Parlament informazzjoni fil-qosor dwar il-proċeduri kollha ta’ ksur mill-ittra ta’ tqegħid fil-mora, inkluż, jekk il-Parlament jitlob li jsir hekk, ... dwar kwistjonijiet li tirrigwardahom il-proċedura ta’ ksur" u jistenna li din il-klawżola tiġi applikata fil-prattika in bona fede;

22.   Ifakkar, għalhekk, li l-Parlament huwa intitolat li jirċievi informazzjoni dettaljata dwar atti speċifiċi jew dispożizzjonijiet li joħolqu problemi ta' traspożizzjoni kif ukoll dwar in-numru ta' lmenti għal atti jew dispożizzjonijiet speċifiċi(9) u li, filwaqt li l-Kummissjoni hija intitolata li tirrifjuta [l-] aċċess tal-Parlament Ewropew għad-data personali tal-bażi tad-data tal-EU Pilot, il-Parlament huwa intitolat li jitlob informazzjoni f'forma anonima sabiex ikun għal kollox konxju tal-aspetti rilevanti kollha fl-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni(10) ;

23.   Jilqa’ l-fatt li l-Istati Membri kollha se jipparteċipaw fl-EU Pilot; jittama li dan jirriżulta fi tnaqqis ulterjuri fl-għadd ta' proċeduri ta’ ksur; jitlob għal aktar informazzjoni pubblika dwar l-EU Pilot;

24.   Iqis il-kwistjoni tal-EU Pilot u, b'mod aktar ġenerali, tal-ksur tal-liġi tal-UE u l-aċċess tal-Parlament għal informazzjoni rilevanti relatata mal-proċedura ta' qabel il-ksur u dik tal-ksur, bħala punt essenzjali li għandu jitniżżel fuq l-aġenda b'rabta ma' ftehim interistituzzjonali futur;

25.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja, lill-Ombudsman Ewropew u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 66.
(2) L-Artikoli 258 u 260 TFUE jiddefinixxu l-poteri tal-Kummissjoni li tinizja proċedimenti ta’ ksur kontra Stat Membru. B’mod aktar speċifiku, l-Artikolu 258 jiddisponi li l-Kummissjoni “għandha toħroġ opinjoni motivata” jekk tqis li l-Istat Membru jkun naqas milli jwettaq obbligu skont it-termini tat-Trattati.
(3) Id-"29 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-Dritt tal-UE (2011)" tal-Kummissjoni (COM (2012)0714), p. 2-3.
(4) Studju kkummissjonat mill-Parlament Ewropew, Dipartiment ta' Politika C, "Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness", Brussell 2013, paġna 11.
(5) Rapport mill-Kummissjoni (COM(2012)0714 ), p. 7
(6) Ara l-parti kwotata fil-paragrafu preċedenti.
(7) "Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law", opinjoni legali tas-26 ta' Novembru 2013 tas-Servizz Legali tal-Parlament Ewropew.
(8) ‘Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness’, p. 13.
(9) "Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law", p. 4.
(10)Ibid.Il-Kummissjoni diġà tippubblika ħafna informazzjoni fir-rapport annwali tagħha dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE.


Talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Lara Comi
PDF 207k   DOC 44k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Lara Comi (2014/2014(IMM) )
P7_TA(2014)0052 A7-0067/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra t-talba tas-16 ta' Ottubru 2013 ta' Lara Comi għall-ħarsien tal-immunità fir-rigward tal-proċedimenti ġudizzjarji pendenti quddiem il-Qorti ta' Ferrara,

–   wara li sema' lil Lara Comi fit-5 ta' Novembru 2013 skont it-termini tal-Artikolu 7(3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, tal-20 ta' Settembru 1976,

–   wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-12 ta' Mejju 1964, tal-10 ta' Lulju 1986, ta-15 u l-21 ta' Ottubru 2008, tad-19 ta' Marzu 2010 u tas-6 ta' Settembru 2011(1) ,

–   wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tal-14 ta' Jannar 2014 dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Lara Comi,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 6(3) u 7 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0067/2014 ),

A.   billi Lara Comi, Membru tal-Parlament Ewropew, talbet il-ħarsien tal-immunità parlamentari tagħha fir-rigward ta' taħrika biex tidher quddiem it-Tribunale ta' Ferrara li ġiet mgħarrfa dwarha fl-1 ta' Ottubru 2013 fir-rigward ta' talba miġjuba kontriha għal rimedju għal danni allegatament ikkawżati minnha minħabba dikjarazzjonijiet magħmulin minnha waqt dibattitu politiku mxandar fuq it-televiżjoni;

B.   billi fit-30 ta' Lulju 2013 Lara Comi kienet diġà talbet il-ħarsien tal-immunità parlamentari tagħha fir-rigward ta' proċedimenti ġudizzjarji mnedija mill-Prosekutur Pubbliku ta' Ferrara b'segwitu ta' akkuża ta' malafama aggravata miġjuba għall-istess dikjarazzjonijiet li huma s-suġġett ta' din id-deċiżjoni;

C.   billi l-Artikolu 8 tal-Protokoll dwar il-privileġgi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, li Lara Comi qed tinvoka esspressament fit-talba tagħha għall-ħarsien tal-immunità, jiddisponi li l-Membri tal-Parlament Ewropew ma jistgħux jiġu mfittxija, miżmuma jew persegwiti minħabba l-fehmiet espressi jew il-voti mitfugħa fil-qadi ta’ dmirijiethom;

D.   billi, fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' privileġġi u immunitajiet, il-Parlament għandu qabel kollox iħares l-integrità tiegħu bħala assemblea leġiżlattiva demokratika u jiżgura l-indipendenza tal-Membri tiegħu fil-qadi ta' dmirijiethom;

E.   billi l-Parlament jiddisponi minn setgħat ta' diskrezzjoni wesgħin fir-rigward il-linja ta' azzjoni li jagħżel li jagħti lil deċiżjoni bi tweġiba għal talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' wieħed mill-Membri tiegħu;

F.   billi l-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet li dikjarazzjoni magħmula minn Membri barra mill-Parlament Ewropew tista' tikkostitwixxi opinjoni espressa fil-qadi tad-dmirijiet tal-Membru fit-tifsira tal-Artikolu 8 tal-Protokoll, u tat rilevanza mhux għall-post fejn tkun ġiet magħmula d-dikjarazzjoni, iżda għan-natura u l-kontenut tagħha;

G.   billi l-immunità mill-proċedimenti ġudizzjarji li jgawdu l-Membri tal-Parlament Ewropew testendi wkoll għall-proċedimenti ċivili;

H.   billi Lara Comi kienet mistiedna fix-xandira televiżiva inkwistjoni fil-kapaċità tagħha bħala Membru tal-Parlament Ewropew u mhux bħala rappreżentanta nazzjonali ta' partit, li kien diġà rappreżentat minn mistieden ieħor, bi qbil mad-dispożizzjonijiet nazzjonali maħsuba biex jiggarantixxu preżenza ekwilibrata ta' kelliema politiċi fid-dibattiti televiżivi li jitwettqu waqt il-kampanji elettorali, kif inhu l-każ inkwistjoni;

I.   billi fid-demokraziji moderni d-dibattitu politiku ma jsirx biss fil-Parlament iżda wkoll permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni li jvarjaw minn stqarrijiet għall-istampa sal-internet;

J.   billi fix-xandira televiżiva inkwistjoni Lara Comi tkellmet bħala Membru tal-Parlament Ewropew biex tiddiskuti kwistjonijiet politiċi, inkluż dwar l-akkwist pubbliku u l-kriminalità organizzata, li dwarhom hija dejjem ħadet interess fil-livell Ewropew;

K.   billi l-għada stess, is-Sa. Comi bagħtet l-apoloġiji tagħha lill-ilmentatur, li wara ġew imtennija f'xandira televiżiva nazzjonali oħra;

L.   billi d-dikjarazzjonijiet inkwistjoni quddiem il-Parlament Ewropew huma l-istess li dwarhom huwa kien diġà ħa deċiżjoni, fl-14 ta' Jannar 2014, li jħares l-immunità tas-Sa. Comi fir-rigward tal-proċedimenti penali pendenti quddiem it-Tribunal ta' Ferrara;

1.   Jiddeċiedi li jħares il-privileġġi u l-immunità ta' Lara Comi;

2.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi minnufih din id-deċiżjoni u r-rapport tal-kumitat responsabbli tiegħu lill-awtorità kompetenti tar-Repubblika Taljana u lil Lara Comi.

(1) Sentenza tat-12 ta' Mejju 1964 fil-Kawża 101/63, Wagner vs Fohrmann u Krier (Ġabra tal-Ġurisprudenza 1964, p. 381); Sentenza tal-10 ta' Lulju 1986 fil-Kawża 149/85, Wybot vs Faure et. (Ġabra tal-Ġurisprudenza 1986, p. 2391); Sentenza tal-15 ta' Ottubru 2008 fil-Kawża T–345/05, Mote vs Il-Parlament (Ġabra tal-Ġurisprudenza 2008, p. II–2849); Sentenza tal-21 ta' Ottubru 2008 fil-Kawżi Magħquda C–200/07 u C–201/07, Marra vs De Gregorio u Clemente (Ġabra tal-Ġurisprudenza 2008, p. I–7929); Sentenza tad-19 ta' Marzu 2010 fil-Kawża T–42/06, Gollnisch vs Il-Parlament (Ġabra tal-Ġurisprudenza 2010, p. II–1135); Sentenza tas-6 ta' Settembru 2011 fil-Kawża C–163/10, Patricello (Ġabra tal-Ġurisprudenza 2011, p. I–7565).


Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zbigniew Ziobro
PDF 207k   DOC 43k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM) )
P7_TA(2014)0053 A7-0045/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra t-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zbigniew Ziobro, imressqa mill-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika tal-Polonja nhar l-24 ta' Ġunju 2013, b'rabta mal-proċediment kriminali pendenti quddiem il-Qorti Distrettwali taċ-Ċentru tal-Belt ta' Varsavja, Dipartiment V (Kriminali) [Riferenza Nru V K199/12], u mħabbra fis-seduta plenarja 9 Settembru 2013,

–   wara li kkunsidra s-seduta ta' smigħ ta' Zbigniew Ziobro, skont l-Artikolu 7(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 9 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Artikolu 6(2) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, tal-20 ta' Settembru 1976,

–   wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-12 ta' Mejju 1964, l-10 ta' Lulju 1986, il-15 u l-21 ta' Ottobru 2008, id-19 ta' Marzu 2010 u s-6 ta' Settembru 2011(1) ,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 105 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Polonja,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 6(1) u 7 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0045/2014 ),

A.   billi l-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika tal-Polonja talab it-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Zbigniew Ziobro, Membru tal-Parlament Ewropew, b'rabta ma' azzjoni legali dwar reat allegat;

B.   billi t-talba tal-Prosekutur Pubbliku hija marbuta ma' reat soġġett għal prosekuzzjoni privata skont it-termini tal-Artikolu 212(1) u (2) tal-Kodiċi Kriminali Pollakk;

C.   billi, skont it-termini tal-Artikolu 8 tal-Protokoll dwar il-privileġgi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, il-Membri tal-Parlament Ewropew ma għandhom ikunu soġġetti għal ebda forma ta' inkjesta, detenzjoni jew proċedimenti legali f'dak li għandu x'jaqsam ma' opinjonijiet espressi jew voti mixħutin minnhom fit-twettiq ta' dmirijiethom;

D.   billi, skont l-Artikolu 9 tal-Protokoll dwar il-privileġgi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, il-Membri tal-Parlament Ewropew għandhom igawdu fit-territorju tal-Istat tagħhom l-immunitajiet mogħtijin lill-membri tal-Parlament tagħhom;

E.   billi, skont l-Artikolu 105 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Polonja, "Deputat ma għandux jinżamm responsabbli tal-attività tiegħu mwettqa fl-ambitu tal-mandat ta' Deputat matul it-terminu tiegħu jew wara li jintemm l-istess mandat. Rigward tali attivitajiet, id-Deputat jista' jinżamm responsabbli biss quddiem is-Sejm u, f'każ fejn ikun kiser il-jeddijiet ta' terzi, jistgħu jinbdew proċedimenti kontra tiegħu quddiem qorti jekk kemm-il darba jkun hemm il-kunsens tas-Sejm";

F.   billi jekk l-immunità titneħħiex jew le f'każ partikolari hija deċiżjoni li l-Parlament biss jista' jeħodha; billi l-Parlament jista' raġonevolment iqis il-pożizzjoni ta' Membru meta jasal għad-deċiżjoni tiegħu jekk inneħħilux jew le l-immunità(2) ;

G.   billi l-allegat reat ma għandux konnessjoni diretta jew ovvja ma' Zbigniew Ziobro għar-rigward tal-qadi ta' dmirijietu bħala Membru tal-Parlament Ewropew, u lanqas ma jikkostitwixxi opinjoni espressa jew vot mitfugħ fil-qadi ta' dmirijietu bħala Membru tal-Parlament Ewropew għall-finijiet tal-Artikolu 8 tal-Protokoll Nru 7 dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea;

H.   billi l-proċedimenti kriminali kontra Zbigniew Ziobro ma għandhom l-ebda rabta mal-pożizzjoni tiegħu ta' Membru tal-Parlament Ewropew;

I.   billi fil-każ preżenti l-Parlament ma sab l-ebda evidenza ta' fumus persecutionis , jiġifieri suspett suffiċjentement gravi u preċiż li l-każ tressaq bl-intenzjoni li jkun ikkawżat dannu politiku lill-Membru kkonċernat;

J.   billi t-talba tressqet b'riżultat ta' kontrotalba u billi, f'kuntest bħal dan, deċiżjoni li ma titneħħiex l-immunità ta' Membru tipprevjeni lill-parti privata l-oħra milli tmexxi l-każ quddiem il-qorti bħala parti mid-difiża tal-istess parti;

1.   Jiddeċiedi li jneħħi l-immunità ta' Zbigniew Ziobro;

2.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni u r-rapport tal-kumitat kompetenti tiegħu immedjatament lill-awtorità kompetenti tar-Repubblika tal-Polonja u lil Zbigniew Ziobro.

(1) Sentenza tat-12 ta' Mejju 1964 fil-Kawża 101/63, Wagner vs Fohrmann u Krier (Ġabra tal-Ġurisprudenza 1964, p. 381); Sentenza tal-10 ta' Lulju 1986 fil-Kawża 149/85, Wybot vs Faure et. (Ġabra tal-Ġurisprudenza 1986, p. 2391); Sentenza tal-15 ta' Ottubru 2008 fil-Kawża T–345/05, Mote vs Il-Parlament (Ġabra tal-Ġurisprudenza 2008, p. II–2849); Sentenza tal-21 ta' Ottubru 2008 fil-Kawżi Magħquda C–200/07 u C–201/07, Marra vs De Gregorio u Clemente (Ġabra tal-Ġurisprudenza 2008, p. I–7929); Sentenza tad-19 ta' Marzu 2010 fil-Kawża T–42/06, Gollnisch vs Il-Parlament (Ġabra tal-Ġurisprudenza 2010, p. II–1135); Sentenza tas-6 ta' Settembru 2011 fil-Kawża C–163/10, Patricello (Ġabra tal-Ġurisprudenza 2011, p. I–7565).
(2) Kawża T-345/05 Mote vs Parlament [2008] Ġabra II-2849, paragrafu 28.


Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***I
PDF 1808k   DOC 1631k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini u n-negozji permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD) ) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
P7_TA(2014)0054 A7-0017/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2013)0228 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 21(2) u l-Artikolu 114(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0111/2013 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mis-Senat Rumen, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv mhuwiex konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta’ Lulju 2013(1) ,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0017/2014 ),

1.   Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.   Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3.   Jagħti istruzzjonijiet lill-Presidenti tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' Frar 2014 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini u n-negozji permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012

P7_TC1-COD(2013)0119


IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 21(2) u l-Artikolu 114(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali(2) ,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(3) ,

Billi:

(1)   L-Unjoni stipulat għaliha nnifisha l-għan li żżomm u tiżviluppa żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, mingħajr fruntieri interni, li fiha jkun żgurat il-moviment liberu tal-persuni. L-Unjoni stipulat għaliha nnifisha l-għan li tistabbilixxi u tiżgura l-funzjonament tas-suq intern. Sabiex iċ-ċittadini tal-Unjoni u kumpaniji jew impriżi oħra jgawdu d-dritt tagħhom għall-moviment ħieles fi ħdan is-suq intern, l-Unjoni għandha tadotta miżuri konkreti li jissimplifikaw il-formalitajiet amministrattivi eżistenti relatati mal-aċċettazzjoni transkonfinali ta’ ċerti dokumenti pubbliċi.

(2)   Il-legalizzazzjoni u l-Apostille huma formalitajiet amministrattivi li bħalissa għandhom jiġu sodisfatti sabiex dokument pubbliku maħruġ fi Stat Membru wieħed ikun jista' jintuża għal skopijiet uffiċjali fi Stat Membru ieħor.

(3)   Dawn huma mekkaniżmi skaduti u sproporzjonati li jistabbilixxu l-awtentiċità tad-dokumenti pubbliċi. Għandu jiġi stabbilit qafas aktar sempliċi. Fl-istess ħin, mekkaniżmu aktar effettiv għall-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri għandu jkun disponibbli meta jkun hemm dubju raġonevoli rigward l-awtentiċità ta’ dokument pubbliku. Dan il-mekkaniżmu għandu jssaħħaħ il-fiduċja reċiproka bejn l-Istati Membri fis-suq intern.

(4)   L-awtentikazzjoni Il-verifika tal-veraċità tad-dokumenti pubbliċi bejn l-Istati Membri hija rregolata minn diversi konvenzjonijiet u ftehimiet internazzjonali. Dawn il-konvenzjonijiet u ftehimiet jiġu qabel l-istabbiliment ta’ kooperazzjoni amministrattiva u ġudizzjarja fil-livell tal-Unjoni, inkluża l-adozzjoni ta’ strumenti tal-liġi tal-Unjoni settorjali li jindirizzaw il-kwistjoni ta’ aċċettazzjoni transkonfinali ta’ dokumenti pubbliċi speċifiċi. Fi kwalunkwe każ, ir-rekwiżiti imposti minn dawk l-istrumenti jistgħu jkunu ta’ piż għaċ-ċittadini u għall-kumpaniji jew impriżi oħra u ma jipprovdux għal soluzzjonijiet sodisfaċenti li jiffaċilitaw l-aċċettazzjoni tad-dokumenti pubbliċi bejn l-Istati Membri. [Em. 1]

(5)   Il-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament ikopri għandu jkopri ċerti dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet tal-Istati Membri u li għandhom il-valur evidenzjarju formali relatat ma' twelid, mewt, isem, żwieġ, sħubija reġistrata, filjazzjoni, adozzjoni, residenza, ċittadinanza, nazzjonalità, proprjetà immobbli, status ġuridiku u rappreżentanza ta’ kumpanija jew impriża oħra, drittijiet tal-proprjetà intellettwali u nuqqas ta’ rekord kriminali . Is-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' dawn il-kategoriji ta’ dokumenti pubbliċi bejn l-Istati Membri għandha ġġib benefiċċji tanġibbli liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-kumpaniji jew lil impriżi oħra. Minħabba n-natura ġuridika differenti tagħhom, dokumenti mħejjija minn persuni privati għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu. Dokumenti mħejjija minn awtoritajiet ta’ pajjiżi terzi għandhom bl-istess mod jibqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament ma għandux ikopri dokumenti li jkun fihom ftehim bejn żewġ partijiet jew aktar. [Em. 2]

(6)   L-għan ta’ dan ir-Regolament mhuwiex li jbiddel ma jibdilx il-liġi sostantiva tal-Istati Membri relatata mat-twelid, mal-mewt, isem, żwieġ, sħubija reġistrata, filjazzjoni, adozzjoni, residenza, ċittadinanza jew nazzjonalità, proprjetà immobbli, status ma’ diversi fatti legali u l-istatus ġuridiku ta’ kumpanija jew impriża oħra, drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew ma' assenza ta’ rekord kriminali persuni fiżiċi jew ġuridiċi . Dokumenti li jkun fihom ftehim bejn żewġ partijiet jew aktar għandhom jiġu esklużi. [Em. 3] .

(7)   Sabiex jiġi promoss il-moviment liberu taċ-ċittadini u tal-kumpaniji jew impriżi oħra fl-Unjoni, il-kategoriji identifikati ta’ dokumenti pubbliċi għandhom ikunu eżentati minn kull forma ta’ legalizzazzjoni jew a.

(8)   Formalitajiet oħra relatati maċ-ċirkolazzjoni transkonfinali ta’ dokumenti pubbliċi, jiġifieri l-ħtieġa li jiġu pprovduti kopji ċċertifikati u traduzzjonijiet awtentikati għandhom ukoll jiġu ssimplifikati biex ikomplu jiffaċilitaw l-aċċettazzjoni ta' dokumenti pubbliċi bejn l-Istati Membri.

(9)   Għandhom jiġu stabbiliti salvagwardji xierqa għall-prevenzjoni ta’ frodi u ta' falsifikazzjoni ta’ dokumenti pubbliċi li jiċċirkolaw bejn l-Istati Membri sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali fl-Unjoni Ewropea . [Em. 4]

(10)   Sabiex jippermetti skambju ta’ informazzjoni rapidu u sigur bejn il-fruntieri u biex jiffaċilita l-għajnuna reċiproka, dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi kooperazzjoni amministrattiva bejn l-awtoritajiet nominati mill-Istati Membri. Din il-kooperazzjoni amministrattiva għandha tkun ibbażata fuq is-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“l-IMI”), stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(4) .

(11)   Ir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 għandu għalhekk jiġi emendat sabiex dan ir-Regolament jiżdied mal-lista ta’ dispożizzjonijiet li huma implimentati permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern.

(12)   L-awtoritajiet ta’ Stat Membru li fih dokument pubbliku jew kopja tiegħu ċertifikata hija ppreżentata għandu jkollhom il-possibbiltà li jressqu talbiet għall-informazzjoni lill-awtoritajiet rilevanti tal-Istat Membru fejn inħarġu dawn id-dokumenti, jew permezz tal-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern direttament, jew billi tiġi kkuntattjata l-awtorità ċentrali tal-Istat Membru tagħhom, meta dawn ikollhom dubju raġonevoli dwar l-awtentiċità ta’ dawn id-dokumenti. L-istess possibilità għandha tingħata lil entitajiet awtorizzati permezz ta’ att jew ta’ deċiżjoni amministrattiva biex iwettqu dmirijiet pubbliċi. L-awtoritajiet mitluba għandhom iwieġbu għal talbiet bħal dawn fl-iqsar perjodu ta’ żmien possibbli. Jekk it-tweġiba tal-awtoritajiet mitluba ma tikkonfermax l-awtentiċità tad-dokument pubbliku jew tal-kopja ċċertifikata tiegħu, l-awtorità rikjedenti ma għandhiex tkun obbligata li taċċettahom.

(13)   L-awtoritajiet għandhom jibbenefikaw mill-funzjonalitajiet tal-IMI disponibbli, inkluż l-għoti ta’ sistema multilingwi għal komunikazzjonijiet, l-użu ta’ mistoqsijiet u tweġibiet standard u tradotti minn qabel u kif ukoll minn repożitorju ta’ mudelli ta’ dokumenti pubbliċi użati fis-suq intern.

(14)   L-awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri għandhom jipprovdu għajnuna fir-rigward ta’ talbiet għal informazzjoni, b’mod partikolari sabiex jittrażmettu u jirċievu dawn it-talbiet u jagħtu l-informazzjoni kollha meħtieġa fir-rigward ta’ dawk it-talbiet.

(15)   L-awtoritajiet ċentrali għandhom jieħdu kull miżura oħra meħtieġa biex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari sabiex ikun hemm skambju tal-aħjar prattiki dwar l-aċċettazzjoni tad-dokumenti pubbliċi bejn l-Istati Membri, li jipprovdu u jaġġornaw regolarment l-aħjar prattiki dwar il-prevenzjoni ta’ frodi tad-dokumenti pubbliċi u dwar il-promozzjoni tal-użu ta’ verżjonijiet elettroniċi ta’ dokumenti pubbliċi. Huma għandhom jistabbilixxu wkoll mudelli ta’ dokumenti pubbliċi nazzjonali permezz tar-repożitorju fis-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern. Għal dan l-għan għandu jintuża n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-qasam ċivili u kummerċjali stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE(5) .

(15a)   Il-Kummissjoni għandha tibda, malajr kemm jista' jkun, bit-traduzzjoni ta' formulazzjoni ta' kliem standard ta' dokumenti pubbliċi li jintużaw komunement fl-Istati Membri sabiex tkompli tiġi ffaċilitata ċ-ċirkolazzjoni tagħhom b'mod transkonfinali. Tali traduzzjonijiet jistgħu mbagħad isiru disponibbli kemm lill-pubbliku u lill-awtoritajiet sabiex jiġi evitat nuqqas ta' ftehim u tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni, permezz tad-database PRADO, li diġà qed jintuża għad-dokumenti tal-identità. Dawn iħaffu wkoll f'bosta każijiet l-użu tas-sistema IMI għall-komunikazzjoni bejn awtoritajiet ċentrali f'każijiet ta' dubju. [Em. 5]

(16)   Il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni għandhom jiġu stabbiliti fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni għad-dokumenti pubbliċi relatati mat-twelid, mewt, żwieġ, sħubija reġistrata u status mal-fatti legali diversi u l-istatus ġuridiku u rappreżentanza ta’ kumpanija jew ta' impriża oħra ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi, sabiex ikun evitat il-bżonn ta’ ċittadini tal-Unjoni u kumpaniji jew impriżi oħra li jipproduċu traduzzjonijiet f’każijiet fejn altrimenti jkunu meħtieġa. [Em. 6]

(17)   Il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni għandhom jinħarġu wara talba liċ-ċittadini u lill-kumpaniji jew impriżi oħra intitolati li jirċievu d-dokumenti pubbliċi ekwivalenti li jeżistu fl-Istat dokument pubbliku maħruġ mill-Istat Membru emittenti bħala evidenza tal-fatti ġuridiċi partikolari u t-tranżazzjonijiet imsemmija fihom, u taħt l-istess kundizzjonijiet. Il-formoli standard għandu jkollhom l-istess valur evidenzjarju formali bħal tad-dokumenti pubbliċi ekwivalenti mħejjija mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti, waqt li f’kull każ individwali l-għażla titħalla f'idejn iċ-ċittadini tal-Unjoni u l-kumpaniji jew l-impriżi l-oħra jekk jużawx lilhom jew id-dokumenti nazzjonali ekwivalenti. Il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni ma għandhomx jipproduċu effetti ġuridiċi fir-rigward tar-rikonoxximent tal-kontenut tagħhom fl-Istati Membri fejn huma jkunu preżentati. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa gwida dettaljata dwar l-użu tagħhom, billi tassoċja awtoritajiet ċentrali għal dan l-għan. [Em. 7]

(18)   Sabiex tippermetti l-użu ta’ teknoloġiji moderni ta’ komunikazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa verżjonijiet elettroniċi ta’ formoli standard multilingwi tal-Unjoni jew formati oħrajn tajbin għal skambji elettroniċi.

(19)   Ir-relazzjoni bejn dan ir-Regolament u l-liġi tal-Unjoni eżistenti għandha tiġi ċċarata. F’dak ir-rigward, dan ir-Regolament ma għandux jippreġudika l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni li fiha dispożizzjonijiet dwar legalizzazzjoni, formalità simili jew formalitajiet oħra, iżda għandu jikkumplimentaha. Dan ir-Regolament lanqas ma għandu jippreġudika l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni dwar firem elettroniċi u identifikazzjoni elettronika. Fl-aħħar nett, dan ir-Regolament ma għandux jippreġudika l-użu ta’ sistemi oħra ta’ kooperazzjoni amministrattiva stabbiliti mil-liġi tal-Unjoni li jipprovdu għal skambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri f’oqsma speċifiċi. Dan ir-Regolament jista' jiġi applikat f’sinerġija ma’ tali sistemi speċifiċi.

(20)   Il-konsistenza mal-għanijiet ġenerali ta’ dan ir-Regolament teħtieġ li, bħal bejn l-Istati Membri, għandu jieħu preċedenza fuq konvenzjonijiet bilaterali jew multilaterali li għalihom l-Istati Membri huma parti u li jittrattaw kwistjonijiet koperti minnu.

(21)   Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet ċentrali tagħhom. Dik l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-pubbliku b’mod partikolari permezz tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali.

(21a)   Peress li l-istituzzjonijiet, l-entitajiet, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u l-Iskejjel Ewropej, għandhom dejjem iktar rwol amministrattiv dirett, huma għandhom jiġu ekwiparati mal-awtoritajiet tal-Istati Membri għall-iskop ta' ħruġ u aċċettazzjoni ta’ dokumenti pubbliċi. [Em. 8]

(22)   Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari d-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u tal-familja (l-Artikolu 7), id-dritt għall-protezzjoni tad-dejta personali (l-Artikolu 8), id-dritt għaż-żwieġ u għat-trobbija ta’ familja (l-Artikolu 9), il-libertà tal-għażla ta' impjieg u l-ingaġġ f'xogħol (l-Artikolu 15), il-libertà tal-ġestjoni ta' negozju (l-Artikolu 16) u l-libertà tal-moviment u tar-residenza (l-Artikolu 45). Dan ir-Regolament għandu jiġi applikat skont dawk id-drittijiet u prinċipji.

(23)   Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(6) tirregola l-ipproċessar tad-dejta personali mwettaq mill-Istati Membri fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament u skont is-superviżjoni tal-awtoritajiet indipendenti pubbliċi nominati mill-Istati Membri. Kwalunkwe skambju jew trażmissjoni ta’ informazzjoni u dokumenti mill-awtoritajiet tal-Istati Membri għandu jsir/għandha ssir skont id-Direttiva 95/46/KE. Barra minn hekk, dawn l-iskambji u t-trażmissjonijiet għandhom iservu l-iskop speċifiku ta’ verifika tal-awtentiċità ta’ dokumenti pubbliċi mill-awtoritajiet permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern u biss fl-isfera ta’ kompetenzi tagħhom f’kull każ individwali.

(24)   Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament ma jistax jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jista’ jintlaħaq aħjar fuq livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Kapitolu I

Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jipprovdi għal dispensa mil-legalizzazzjoni jew formalità simili u għal simplifikazzjoni ta’ formalitajiet oħra marbuta mal-aċċetazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet tal-Istati Membri.

Jistabbilixxi wkoll formoli standard multilingwi tal-Unjoni dwar it-twelid, mewt, żwieġ, sħubija reġistrata u status fatti legali u l-istatus ġuridiku u r-rappreżentanza ta’ kumpanija jew impriża oħra ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi . [Em. 9]

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament japplika għall-aċċettazzjoni tad-dokumenti pubbliċi li jridu jiġu preżentati lill-awtoritajiet ta’ Stat Membru ieħor. [Em.  ma tikkonċernax il-lingwi kollha]

2.   Dan ir-Regolament ma japplikax għar-rikonoxximent tal-kontenut tad-dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta’ Stati Membri oħra.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

(1)   “dokumenti pubbliċi” tfisser dokumenti maħruġa mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru jew mill-awtoritajiet tal-Unjoni, inklużi l-formoli standard multilingwi tal-Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 11, u li jkollhom valur evidenzjarju formali relatat ma’:

(a)   twelid l-identità ta’ persuna fiżika;

(b)   mewt il-firma ta’ persuna fiżika;

(c)   isem l-istat ċivili u relazzjonijiet tal-familja ta’ persuna fiżika ;

(d)   żwieġ u s-sħubija rreġistrata ;

(e)   filjazzjoni ;

(f)   adozzjoni ;

(g)   residenza;

(ga)   drittijiet ċivili u dritt għall-vot;

(gb)   status ta’ immigrazzjoni;

(gc)   kwalifiki u rekords tal-iskola u edukazzjoni għolja;

(gd)   saħħa, inkluża d-diżabilità rikonoxxuta uffiċjalment;

(ge)   liċenżja tas-sewqan fuq l-art, fl-ajru u fil-baħar;

(h)   ċittadinanza u nazzjonalità;

(i)   proprjetà immobbli;

(j)   status ġuridiku u r-rappreżentanza ta’ kumpanija jew ta' impriża oħra;

(ja)   status ġuridiku u rappreżentanza ta’ persuni ġuridiċi oħra;

(jb)   l-obbligi u l-istatus tat-taxxa ta’ persuna fiżika jew ġuridika;

(jc)   status tat-taxxa u doganali tal-assi;

(jd)   drittijiet relatati mas-sigurtà soċjali ta’ kwalunkwe tip;

(k)   drittijiet dwar proprjetà intelletwali;

(l)   assenza ta’ rekord kriminali u/jew entrati fir-rekords kriminali ; [Em. 11]

(2)   “awtorità” tfisser awtorità pubblika ta’ Stat Membru jew entità awtorizzata bis-saħħa ta’ att jew ta’ deċiżjoni amministrattiva biex iwettqu dmirijiet pubbliċi, inklużi qrati jew nutara li joħorġu dokumenti pubbliċi kif imsemi fil-punt 1, jew awtorità tal-UE ; [Em. 12]

(2a)   “awtoritajiet tal-Unjoni” tfisser l-istituzzjonijiet, l-entitajiet, l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Unjoni u l-Iskejjel Ewropej; [Em. 13]

(3)   “legalizzazzjoni” tfisser il-proċedura formali biex tiġi ċċertifikata l-awtentiċità tal-firma ta' titular ta' xi uffiċċju pubbliku, il-kapaċità li fih il-persuna li tiffirma d-dokument aġixxiet u, fejn xieraq, l-identità tas-siġill jew it-timbru li dan ikollu;

(4)   “formalità simili apostille ” tfisser iż-żieda taċ-ċertifikat previst mill-Konvenzjoni tal-Aja tal-1961 li tneħħi r-rekwiżit ta’ legalizzazzjoni għad-dokumenti pubbliċi barranin; [Em. 14 Din l-emenda tapplika mat-test kollu]

(5)   “formalità oħra” tfisser il-ħruġ ta’ kopji ċertifikati u traduzzjonijiet awtentikati ta’ dokumenti pubbliċi;

(6)   “awtorità ċentrali” tfisser l-awtorità li ġiet innominata skont l-Artikolu 9 mill-Istati Membri biex iwettqu l-funzjonijiet relatati mal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Kapitolu II

Eżenzjoni mil-legalizzazzjoni, Is-simplifikazzjoni ta' formalitajiet oħra u talbiet għall-informazzjoni

Artikolu 4

Eżenzjoni mil-legalizzazzjoni u minn formalità simili

L-awtoritajiet għandhom jaċċettaw id-dokumenti pubbliċi għandhom ikunu eżenti minn kull forma ta’ sottomessi lilhom, li jinħarġu minn awtoritajiet ta’ Stat Membru ieħor jew minn awtoritajiet tal-Unjoni, mingħajr legalizzazzjoni u formalitajiet simili legalizzazzjoni jew apostille . [Em. 15]

Artikolu 5

Kopji ċċertifikati u kopji oriġinali ta' dokumenti pubbliċi

1.   L-awtoritajiet ma għandhomx jirrikjedu preżentazzjoni parallela tal-oriġinal Minflok l-oriġinal ta’ dokument pubbliku u ta’ kopja tiegħu ċċertifikata maħruġa maħruġ mill-awtoritajiet ta’ Stati Membri oħra jew mill-awtoritajiet tal-UE, l-awtoritajiet għandhom jaċċettaw kopja ċċertifikata jew mhux iċċertifikata . [Em. 16]

2.   Fejn il-kopja oriġinali Meta, f'każ individwali, awtorità jkollha dubju raġonevoli dwar l-awtentiċità ta’ kopja mhux iċċertifikata ta’ dokument pubbliku maħruġ mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru wieħed hija ppreżentata flimkien mal-kopja tiegħu, l-awtoritajiet tal-Istati Membri l-oħra għandhom jaċċettaw din il-kopja mingħajr ċertifikazzjoni ieħor jew minn awtoritajiet tal-Unjoni, din tista’ titlob is-sottomissjoni tal-oriġinal jew ta’ kopja ċċertifikata ta’ dak id-dokument skont l-għażla ta’ min jissottomettiha .

Jekk tiġi ppreżentata kopja mhux iċċertifikata ta’ dokument pubbliku bħal dan, fir-rigward ta’ rreġistrar ta’ fatt jew tranżazzjoni legali f’reġistru pubbliku, li għall-korrettezza tagħha hemm responsabbiltà finanzjarja pubblika, l-awtorità kkonċernata tista’ titlob ukoll, fin-nuqqas ta’ dubju raġonevoli rigward l-awtentiċità tal-kopja, is-sottomissjoni tal-oriġinal jew ta’ kopja ċċertifikata ta’ dak id-dokument, skont l-għażla ta’ min jissottomettiha. [Em. 17]

3.   L-awtoritajiet għandhom jaċċettaw kopji ċċertifikati li kienu maħruġa fi Stati Membri oħra.

Artikolu 6

Traduzzjonijiet mhux iċċertifikati

1.   L-awtoritajiet għandhom jaċċettaw traduzzjonijiet mhux iċċertifikati ta’ dokumenti pubbliċi maħruġa mill-awtoritajiet ta’ Stati Membri oħra jew minn awtoritajiet tal-Unjoni .

1a.   Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, l-awtoritajiet jistgħu jitolbu li jiġu sottomessi dokumenti pubbliċi speċifiċi koperti mill-punti (i), (j) u (ja) tal-punt 1 tal-Artikolu 3, għajr formoli standard multilingwi tal-Unjoni, flimkien ma' traduzzjoni ċertifikata tagħhom.

2.   Meta awtorità jkollha dubju raġonevoli dwar il-korrettezza jew il-kwalità tat-traduzzjoni ta’ dokument pubbliku li ġie ppreżentat lilha f’każ individwali, tista’ titlob tikkummissjona traduzzjoni ċċertifikata jew uffiċjali ta’ dak id-dokument pubbliku. F’każ bħal dan, l-awtorità għandha taċċetta traduzzjonijiet awtentikati stabbiliti fi Stati Membri oħra Jekk ikun hemm differenzi sostanzjali bejn it-traduzzjoni u t-traduzzjoni ċċertifikata jew uffiċjali kkummissjonata mill-awtorità, jiġifieri, jekk it-traduzzjoni mhijiex kompluta, ma tinftihemx jew tqarraq, l-awtorità tista' titlob lil min jissottomettiha għal rikumpens tal-ispejjeż tat-traduzzjoni.

2a.   L-awtoritajiet għandhom jaċċettaw traduzzjonijiet ċertifikati ppreżentati fi Stati Membri oħra. [Em. 18]

Artikolu 7

Talba għal informazzjoni f’każ ta’ dubju raġonevoli

1.   Meta l-awtoritajiet ta’ Stat Membru li fih dokument pubbliku jew kopja tiegħu ċċertifikata jew mhux iċċertifikata jiġu ppreżentati jkollhom dubju raġonevoli, fuq il-bażi ta' eżami profond u oġġettiv, rigward l-awtentiċità tagħhom, li ma jistax jiġi solvut b’mod ieħor, tad-dokument pubbliku , dawn jistgħu jressqu talba għall-informazzjoni lill-awtoritajiet rilevanti tal-Istat Membru fejn dawn id-dokumenti kienu maħruġa inħareġ id-dokument , jew bl-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern imsemmija fl-Artikolu 8 direttament, jew billi jikkuntattjaw l-awtorità ċentrali tal-Istat Membru tagħhom. [Em. 19]

2.   Id-dubju raġonevoli msemmi fuq il-bażi ta' eżami profond u oġġettiv, imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jikkonċerna, b’mod partikolari: [Em. 20]

(a)   l-awtentiċità tal-firma,

(b)   il-kapaċità li fih il-persuna li ffirmat id-dokument tkun aġixxiet,

(c)   l-identità tas-siġill jew timbru.

3.   Talbiet għall-informazzjoni għandhom jistabbilixxu r-raġunijiet li fuqhom huma bbażati f’kull każ individwali. Dawn ir-raġunijiet għandhom ikunu relatati direttament maċ-ċirkostanzi tal-każ u ma għandhomx jibbażaw fuq kunsiderazzjonijiet ġenerali.

4.   Talbiet għal informazzjoni għandhom ikunu akkumpanjati minn kopja skennjata tad-dokument pubbliku kkonċernat jew tal-kopja ċċertifikata tiegħu. It-talbiet u kwalunkwe tweġibiet tweġiba oħra għal dawn it-talbiet ma għandhom ikunu soġġetti għall-ebda taxxa, dazju jew ħlas. [Em. 21]

5.   L-awtoritajiet mitluba għandhom iwieġbu L-awtoritajiet għandhom għal talbiet bħal dawn fl-iqsar perjodu ta’ żmien possibbli li u fi kwalunkwe każ ma għandux jaqbeż fi żmien mhux iktar minn xahar. In-nuqqas ta’ rispons huwa ekwivalenti għal konferma tal-awtentiċità tad-dokument pubbliku jew tal-kopja ċertifikata tiegħu. [Em. 22]

6.   Jekk it-tweġiba tal-awtoritajiet għat-talbiet għall-informazzjoni ma tikkonfermax l-awtentiċità tad-dokument pubbliku jew tal-kopja ċċertifikata tiegħu , l-awtorità rikjedenti ma għandhiex tkun obbligata li taċċettahom taċċettah jew taċċetta kopja tiegħu . [Em. 23]

Kapitolu III

Kooperazzjoni Amministrattiva

Artikolu 8

Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern

Is-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 1024/2012 għandha tintuża għall-iskopijiet tal-Artikolu 7.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li s-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern tissodisfa l-ħtiġijiet tekniċi u personali għall-iskambju ta' informazzjoni msemmi fl-Artikolu 7. [Em. 24]

Artikolu 9

Nomina tal-awtoritajiet ċentrali

1.   Kull Stat Membru għandu jinnomina mill-inqas awtorità ċentrali waħda.

2.   Fejn Stat Membru jkun innomina aktar minn awtorità ċentrali waħda, huwa għandu jinnomina l-awtorità ċentrali li għaliha tista’ tiġi indirizzata kwalunkwe komunikazzjoni għal trasmissjoni lill-awtorità ċentrali kompetenti f’dak l-Istat Membru.

3.   In-nomina tal-awtorità ċentrali waħda jew aktar u d-dettalji tal-kuntatt tagħhom għandhom ikunu kkomunikati minn kull Stat Membru lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 20. [Em. 25]

Artikolu 10

Funzjonijiet tal-awtoritajiet ċentrali

1.   L-awtoritajiet ċentrali għandhom jipprovdu assistenza rigward talbiet għal informazzjoni skont l-Artikolu 7, u għandhom b’mod partikolari:

(a)   jittrażmettu u jirċievu dawn it-talbiet;

(b)   jagħtu l-informazzjoni kollha meħtieġa fir-rigward ta’ dawk it-talbiet.

2.   L-awtoritajiet ċentrali għandhom jieħdu kull miżura oħra meħtieġa biex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, u għandhom b’mod partikolari:

(a)   jiskambjaw l-aħjar prattiki rigward l-aċċettazzjoni tad-dokumenti pubbliċi bejn l-Istati Membri;

(b)   jipprovdu u jaġġornaw regolarment l-aħjar prattiki dwar il-prevenzjoni ta’ frodi tad-dokumenti pubbliċi, kopji ċċertifikati u traduzzjonijiet awtentikati;

(c)   jipprovdu u jaġġornaw regolarment l-aħjar prattiki dwar il-promozzjoni tal-użu ta’ verżjonijiet elettroniċi ta’ dokumenti pubbliċi;

(d)   jistabbilixxu mudelli ta’ dokumenti pubbliċi permezz tar-repożitorju fis-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern.

3.   Għall-għan tal-paragrafu 2, għandu jintuża n-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-qasam ċivili u kummerċjali stabbilit bid-Deċiżjoni 2001/470/KE.

Kapitolu IV

Formoli standard multilingwi tal-Unjoni

Artikolu 11

Formoli standard multilingwi tal-Unjoni dwar it-twelid, mewt, żwieġ, sħubija reġistrata u status il-fatti legali u l-istatus ġuridiku u r-rappreżentanza ta’ kumpanija jew impriża oħra ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi

Il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni dwar it-twelid, mewt, żwieġ, sħubija reġistrata u status il-fatti legali u l-istatus ġuridiku u r-rappreżentanza ta’ kumpanija jew impriża oħra ta' persuni fiżiċi jew ġuridiċi huma b'dan stabbiliti.

Dawn il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni għandhom ikunu skont kif ġie stabbilit fl-Annessi. [Em. 26]

Artikolu 12

Il-ħruġ ta' formoli standard multilingwi tal-Unjoni

1.   Il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni għandhom ikunu disponibbli mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru lil ċittadini u kumpaniji jew impriżi oħra bħala alternattiva għal dokumenti pubbliċi ekwivalenti li jeżistu f’dak l-Istat Membru.

2.   Il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni għandhom jinħarġu wara talba liċ-ċittadini u lill-kumpaniji jew impriżi oħra intitolati li jirċievu d-dokumenti pubbliċi ekwivalenti li jeżistu fl-Istat Membru emittenti u taħt l-istess kundizzjonijiet. Il-ħlas biex tinħareġ formola tal-Unjoni ma għandux ikun ogħla mill-ħlas biex jinħarġu d-dokumenti pubbliċi normali korrispondenti fl-Istat Membru kkonċernat. [Em. 27]

3.   L-awtoritajiet ta’ Stat Membru għandhom joħorġu formola standard multilingwi tal-Unjoni jekk jeżisti dokument pubbliku ekwivalenti f’dak l-Istat Membru teżisti awtorità li tkun f'pożizzjoni li tikkonferma l-korrettezza tal-informazzjoni inkwistjoni . Il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni għandhom jinħarġu irrispettivament mid-denominazzjoni ta’ dokumenti pubbliċi ekwivalenti f’dak l-Istat Membru. [Em. 28]

3a.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni, b'referenza għal kull formola standard multilinwi tal-Unjoni, liema awtorità hija responsabbli għall-ħruġ tagħha. Huma għandhom, fejn xieraq, jinfurmaw lill-Kummissjoni liema formoli ma jistgħux jinħarġu skont il-paragrafu 3. Huma għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni malli jsir kwalunkwe tibdil sussegwenti għal dik l-informazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-informazzjoni kkomunikata disponibbli pubblikament b’mod xieraq. [Em. 29]

4.   Il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni għandu jkollhom id-data tal-ħruġ kif ukoll-il-firma u s-siġill tal-awtorità emittenti.

Artikolu 13

Gwida dwar l-użu tal-formoli standard multilingwi tal-Unjoni

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa gwida dettaljata dwar l-użu tal-formoli standard multilingwi tal-Unjoni u għandha tassoċja l-awtoritajiet ċentrali għal dak l-għan permezz tal-mezzi msemmija fl-Artikolu 10.

Artikolu 14

Verżjonijiet elettroniċi ta’ formoli standard multilingwi tal-Unjoni

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa verżjonijiet elettroniċi ta’ formoli standard multilingwi tal-Unjoni jew formati oħrajn tajbin għal skambji elettroniċi.

Artikolu 15

Użu u aċċettazzjoni tal-formoli standard multilingwi tal-Unjoni

1.   Il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni għandu jkollhom l-istess valur evidenzjarju formali bħad-dokumenti pubbliċi ekwivalenti maħruġa mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni m’għandhomx jipproduċu effetti ġuridiċi fir-rigward tar-rikonoxximent tal-kontenut tagħhom meta jiġu ppreżentati fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru fejn ikunu nħarġu. [Em. 30]

3.   Il-formoli standard multilingwi tal-Unjoni għandhom jiġu aċċettati mill-awtoritajiet tal-Istati Membri fejn jiġu ppreżentati mingħajr legalizzazzjoni jew formalità simili traduzzjoni tal-kontenut tagħhom . [Em. 31]

4.   L-użu ta’ formoli standard multilingwi tal-Unjoni ma għandux ikun obbligatorju u ma għandux jippreġudika l-użu ta’ dokumenti pubbliċi ekwivalenti maħruġa mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti, jew ta’ dokumenti pubbliċi oħrajn jew mezzi ta’ prova.

Kapitolu V

Relazzjoni ma' strumenti oħra

Artikolu 16

Relazzjonijiet ma' dispożizzjonijiet oħra tal-liġi tal-Unjoni

1.   Dan ir-Regolament ma għandux jippreġudika l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni li, f’referenza għall-oqsma individwali, fiha dispożizzjonijiet dwar legalizzazzjoni, formalità simili, apostille, jew formalitajiet oħra, iżda għandu jikkumplimentaha . [Em. 32]

2.   Dan ir-Regolament lanqas ma għandu jippreġudika l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni dwar firem elettroniċi u identifikazzjoni elettronika.

3.   Dan ir-Regolament ma għandux jippreġudika l-użu ta’ sistemi oħra ta’ kooperazzjoni amministrattiva stabbilita mil-liġi tal-Unjoni li jipprovdu għal skambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri f’oqsma speċifiċi.

Artikolu 17

Emenda għar-Regolament (UE) Nru 1024/2012

Fl-Anness għar-Regolament (KE) Nru 1024/2012, jiżdied il-punt 6 li ġej:"

"6. Ir-Regolament (UE) Nru.../2014 (7) * tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini u n-negozji billi jissimplifika l-aċċettazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012: l-Artikolu 7.”

"

_____________

*   ĠU L .., …, p. .(8) + "

Artikolu 18

Relazzjonijiet mal-konvenzjonijiet internazzjonali eżistenti

1.   Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni ta’ konvenzjonijiet internazzjonali li għalihom Stat Membru wieħed jew aktar huma parti fiż-żmien tal-adozzjoni ta' dan ir-Regolament u li jittrattaw kwistjonijiet koperti minn dan ir-Regolament.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, dan ir-Regolament għandu, bħal bejn l-Istati Membri, jkollu preċedenza fuq konvenzjonijiet konklużi minnhom sa fejn tali konvenzjonijiet jikkonċernaw kwistjonijiet regolati minn dan ir-Regolament.

Kapitolu VI

Dispożizzjonijiet Ġenerali u Finali

Artikolu 19

Protezzjoni tad-dejta

L-iskambju u t-trażmissjoni tal-informazzjoni u d-dokumenti mill-Istati Membri skont dan ir-Regolament għandhom iservu l-iskop speċifiku li jagħmilha possibbli li tkun ivverifikata l-awtentiċità tad-dokumenti pubbliċi mill-awtoritajiet permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern u biss fl-isfera tal-kompetenzi tagħhom f’kull każ individwali.

Artikolu 20

Informazzjoni dwar l-awtoritajiet ċentrali u d-dettalji ta' kuntatt

1.   Sa …(9) , l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni n-nomina ta’ awtorità ċentrali waħda jew aktar u d-dettalji ta' kuntatt tagħhom imsemmija fl-Artikolu 9(3) . L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe bidla sussegwenti għal dik l-informazzjoni. [Em. 33]

2.   Il-Kummissjoni għandha tpoġġi l-informazzjoni kollha msemmija fil-paragrafu 1 għad-dispożizzjoni tal-pubbliku permezz ta’ kwalunkwe mezz xieraq, b’mod partikolari permezz tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali.

Artikolu 21

Rieżami

1.   Sa ……(10) , u mill-inqas kull tliet snin minn hemm’ il quddiem, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inkluż evalwazzjoni ta’ kwalunkwe esperjenza prattika relatata mal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ċentrali. Dan ir-rapport għandu jkun fih ukoll valutazzjoni tal-ħtiġijiet għal

(a)   estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għal dokumenti pubbliċi li għandhom x’jaqsmu ma’ kategoriji oħra għajr dawk definiti fl-Artikolu 3, il-paragrafu 1, il-punti (a) – (l) oħra ; [Em. 34]

(b)   l-istabbiliment ta’ formoli standard multilingwi tal-Unjoni relatati ma’ filjazzjoni, adozzjoni, residenza, ċittadinanza u nazzjonalità, proprjetà immobbli, drittijiet ta’ proprjetà intellettwali u nuqqas ta’ rekord kriminali oħra ; [Em. 35]

(c)   f’każ ta’ estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni msemmi fil-punt (a), l-istabbiliment ta’ formoli standard multilingwi tal-Unjoni li għandhom x’jaqsmu ma’ kategoriji oħra ta’ dokumenti pubbliċi it-tneħħija ta' deroga prevista fl-Artikolu 6(1a). [Em. 36] .

2.   Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, minn proposti għal adattazzjonijiet, b’mod partikolari rigward l-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għal dokumenti pubbliċi li għandhom x’jaqsmu ma’ kategoriji ġodda kif imsemmi fil-paragrafu 1, il-punt (a) jew l-istabbiliment ta’ formoli standard multilingwi tal-Unjoni ġodda jew modifika ta’ dawk eżistenti, kif imsemmi fil-paragrafu 1, il-punti (b) u (c).

Artikolu 22

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea .

Għandu japplika minn …(11) , bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 20, li għandu japplika minn(12) * . . .

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

Anness I

FORMOLA STANDARD

MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA E DWAR TWELID

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament]

p0000001.png

p0000002.png

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad- dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru . Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża bla ħsara għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri relatata mat-twelid.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Żwġ: Żwieġ / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   S. Reġ: Sħubija Reġistrata / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   S. l.: Separazzjoni legali / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorzju / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annullament / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   M: Mewt / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   M.r. : Mewt tar-raġel / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   M.m: Mewt tal-mara / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

STAT MEMBRU / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

date and place of birth / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

5

NAME / Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

FORENAME (S) / Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

SEX / Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

FATHER / Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

9

MOTHER / Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

10

OTHER PARTICULARS OF THE REGISTRATION / Autres INFORMATIONS FIGURANT DANS l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

11

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Anness Ia

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

ID-DENOMINAZZJONI

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament].

p0000003.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI DWAR ID-DENOMINAZZJONI

4

DENOMINAZZJONI

5

ISEM/ISMIJIET

6

DATA U POST TAT-TWELID J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SESS

8

DATA TAL-ĦRUĠ, J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

STAT MEMBRU / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

KUNJOM / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

ISEM (ISMIJIET) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

POST U DATA TAT-TWELID / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / EBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SESS / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 37]

Anness Ib

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWARIL-Filjazzjoni

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament].

p0000004.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI DWAR IL-FILJAZZJONI

4

DENOMINAZZJONI

5

ISEM/ISMIJIET

6

DATA U POST TAT-TWELID J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SESS

8

ĠENITUR 1

9

ĠENITUR 2

4

KUNJOM

5

ISEM/ISMIJIET

10

DATA TAL-ĦRUĠ J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

STAT MEMBRU / MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NAME / NOM / NAME /ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

PARENT 1/ Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

9

PARENT 2/ Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

10

DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 38]

Anness Ic

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

l-ADOZZJONI

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament].

 

p0000005.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI DWAR L-ADOZZJONI

4

DATA TAL-ADOZZJONI J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

DENOMINAZZJONI

6

ISEM/ISMIJIET

7

DATA U POST TAT-TWELID J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

SESS

9

ĠENITUR 1

10

ĠENITUR 2

5

KUNJOM

6

ISEM/ISMIJIET

11

DATA TAL-ĦRUĠ J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

STAT MEMBRU / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

DATE AND PLACE OF ADOPTION / Date et lieu de l'adoption / TAG UND ORT DER ADOPTION / ДАТА И МЯСТО ДА ОСИНОВЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA ADOPCIÓN / DATUM A MÍSTO ADOPCE / DATO OG STED FOR ADOPTIONEN / LAPSENDAMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN UCHTAITHE / DATUM I MJESTO POSVOJENJA / DATUM POSVOJENJA / DATA E LUOGO DELL'ADOZIONE / ĮVAIKINIMO DATA IR VIETA / ADOPCIJAS DATUMS UN VIETA / ÖRÖKBEFOGADÁS IDEJE ÉS HELYE / DATUM EN PLAATS VAN ADOPTIE / DATA I MIEJSCE PRZYSPOSOBIENIA / DATA E LOCAL DA ADOÇÃO / DATA ŞI LOCUL ADOPŢIEI / DÁTUM A MIESTO ADOPCIE / DATUM IN KRAJ POSVOJITVE / LAPSEKSI OTTAMISEN AIKA JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR ADOPTION

5

ISEM / NAME / NOM / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

ISEM (ISMIJIET) / FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

POST U DATA TAT-TWELID / DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

SESS / SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

9

ĠENITUR 1 / PARENT 1 / Parent 1 / ELTERNTEIL 1 / РОДИТЕЛ 1 / PADRE 1 / RODIČ 1 / FORÆLDER 1 / 1. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 1 / TUISMITHEOIR 1 / RODITELJ 1 / GENITORE 1 / TĖVAS/MOTINA 1 / 1. VECĀKS / 1. SZÜLŐ / OUDER 1 / PRZYSPOSABIAJĄCY 1 / PROGENITOR 1 / PĂRINTE 1 / RODIČ 1 / STARŠ 1 / VANHEMPI 1 / FÖRÄLDER 1

10

ĠENITUR 2 / PARENT 2/ Parent 2 / ELTERNTEIL 2 / РОДИТЕЛ 2 / PADRE 2 / RODIČ 2 / FORÆLDER 2 / 2. VANEM / ΓΟΝΕΑΣ 2 / TUISMITHEOIR 2 / RODITELJ 2 / GENITORE 2 / TĖVAS/MOTINA 2 / 2. VECĀKS / 2. SZÜLŐ / OUDER 2 / PRZYSPOSABIAJĄCY 2 / PROGENITOR 2 / PĂRINTE 2 / RODIČ 2 / STARŠ 2 / VANHEMPI 2 / FÖRÄLDER 2

11

DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 39]

Anness II

FORMOLA STANDARD

MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

MEWT

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament]

p0000006.png

p0000007.png

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża bla ħsara għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri relatata mal-mewt.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

STAT MEMBRU / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

DATA U POST TAL-MEWT / dATE AND PLACE OF DEATH / Date et lieu dU décès / Tag und Ort des Todes / ДАТА И МЯСТО НА СМЪРТТА / FECHA Y LUGAR DE DEFUNCIÓN / DATUM A MÍSTO ÚMRTÍ / DØDSDATO OG DØDSSTED / SURMAAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN BHÁIS / DATUM I MJESTO SMRTI / DATA E LUOGO DEL DECESSO / MIRŠANAS DATUMS UN VIETA / MIRTIES DATA IR VIETA / HALÁL BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE ÉS HELYE / DATUM EN PLAATS VAN OVERLIJDEN / DATA I MIEJSCE ZGONU / DATA E LOCAL DO ÓBITO / DATA ŞI LOCUL DECESULUI / DÁTUM A MIESTO ÚMRTIA / DATUM IN KRAJ SMRTI / KUOLINAIKA JA –PAIKKA / DÖDSDATUM OCH DÖDSORT

5

KUNJOM / nAME / Nom / Name / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / LOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

6

ISEM (ISMIJIET) / FORENAME(S) / Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

7

sess / SEX / Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

POST U DATA TAT-TWELID / DATE AND PLACE OF BIRTH / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

9

KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAME OF THE LAST SPOUSE / Nom du dernier conjoint / Name des letzten Ehepartners / ФАМИЛНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / APELLIDO(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / PŘÍJMENÍ POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / SIDSTE ÆGTEFÆLLES EFTERNAVN / VIIMASE ABIKAASA PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / SLOINNE AN CHÉILE DHEIREANAIGH / PREZIME POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / COGNOME DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) UZVĀRDS / PASKUTINIO SUTUOKTINIO PAVARDĖ / UTOLSÓ HÁZASTÁRS CSALÁDI NEVE / KUNJOM L-AĦĦAR KONJUGI / NAAM VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / NAZWISKO OSTATNIEGO MAŁŻONKA / APELIDO DO ÚLTIMO CÔNJUGE / NUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / PRIEZVISKO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / PRIIMEK ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON SUKUNIMI / SISTA MAKENS/MAKANS EFTERNAMN

10

ISEM (ISMIJIET) L-AĦĦAR KONJUĠI / FORENAME(S) OF THE LAST SPOUSE / Prénom(s) du dernier conjoint / Vorname(n) des letzten Ehepartners / СОБСТВЕНО ИМЕ НА ПОСЛЕДНИЯ СЪПРУГ / NOMBRE(S) DEL ÚLTIMO CÓNYUGE / JMÉNO (JMÉNA) POSLEDNÍHO MANŽELA/MANŽELKY / Sidste ægtefælles fornavn/-e / VIIMASE ABIKAASA EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ/ΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ / CÉADAINM(NEACHA) AN CHÉILE DHEIREANAIGH / IME(NA) POSLJEDNJEG BRAČNOG DRUGA / NOME/I DELL'ULTIMO CONIUGE / PĒDĒJĀ(-S) LAULĀTĀ(-S) VĀRDS(-I) / PASKUTINIO SUTUOKTINIO VARDAS (-AI) / UTOLSÓ HÁZASTÁRS UTÓNEVE(I) / / VOORNAMEN VAN LAATSTE ECHTGENOOT/-GENOTE / IMIĘ (IMIONA) OSTATNIEGO MAŁŻONKA / NOME PRÓPRIO DO ÚLTIMO CÕNJUGE / PRENUMELE ULTIMULUI SOŢ/ULTIMEI SOŢII / MENO POSLEDNÉHO MANŽELA/POSLEDNEJ MANŽELKY / (IME)NA ZADNJEGA ZAKONCA / VIIMEISIMMÄN PUOLISON ETUNIMET / SISTA MAKENS/MAKANS FÖRNAMN

11

DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

12

MISSIER / FATHER / Père / Vater / БАЩА / PADRE / OTEC / FAR / ISA / ΠΑΤΕΡΑΣ / ATHAIR / OTAC / PADRE / TĒVS / TĖVAS / APA / VADER / OJCIEC / PAI / TATĂL / OTEC / OČE / ISÄ / FADER

13

omm / Mère / Mutter / МАЙКА / MADRE / MATKA / MOR/ EMA / ΜΗΤΕΡΑ / MÁTHAIR / MAJKA / MADRE / MĀTE / MOTINA / ANYA / MOEDER / MATKA / MÃE / MAMA / MATKA / MATI / ÄITI / MODER

Anness IIa

FORMOLA STANDARD

MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR KONFERMA TA'

STATUS TA' PERSUNA MHUX MIŻŻEWĠA

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament]

p0000008.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR KONFERMA TA' STATUS TA' PERSUNA MHUX MIŻŻEWĠA

4

DENOMINAZZJONI

5

ISEM/ISMIJIET

6

SESS

7

DATA U POST TAT-TWELID

J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

8

DATA TAL-ĦRUĠ J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri relatata maż-żwieġ.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

STAT MEMBRU / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

KUNJOM / NAME / NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

ISEM (ISMIJIET) / FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

SESS / SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

7

DATA U POST TAT-TWELID / DATE AND PLACE OF BIRTH / DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

8

DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 40]

Anness III

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR IŻ-ŻWIEĠ

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament]

p0000009.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR IŻ-ŻWIEĠ

4

DATA U POST TAT-TWELID J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

KONJUĠI A/ IR-RAĠEL [Em. 41]

6

KONJUĠI B/ IL-MARA [Em. 42]

7

KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ

8

ISEM/ISMIJIET

9

SESS

10

DATA U POST TAT-TWELID

J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

KUNJOM WARA IŻ-ŻWIEĠ

12

RESIDENZA ABITWALI

13

INFORMAZZJONI OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI

14

DATA TAL-ĦRUĠ J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri relatata maż-żwieġ.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   Żwġ: Żwieġ / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   S. Reġ: Sħubija Reġistrata / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   S. l.: Separazzjoni legali / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorzju / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annullament / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   M: Mewt / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   M.r. : Mewt tar-raġel / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   M.m: Mewt tal-mara / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

STAT MEMBRU / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

DATA U POST TAŻ-ŻWIEĠ / DATE AND PLACE OF MARRIAGE / Date et lieu dU MARIAGE / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / VIELSESDATO- OG STED / ABIELLUMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ / DÁTA AGUS IONAD AN PHÓSTA / / DAN I MJESTO SKLAPANJA BRAKA / DATA E LUOGO DI MATRIMONIO / LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS DATUMS UN VIETA / SANTUOKOS DATA IR VIETA / HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE ÉS HELYE / DATUM EN PLAATS VAN HUWELIJK / DATA I MIEJSCE ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / DATA E LOCAL DO CASAMENTO / DATA ŞI LOCUL CĂSĂTORIEI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA MANŽELSTVA / DATUM IN KRAJ SKLENITVE ZAKONSKE ZVEZE / AVIOLIITON SOLMIMISAIKA JA –PAIKKA / GIFTERMÅLSDATUM OCH GIFTERMÅLSORT

5

KONJUĠI A / SPOUSE a / époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

KONJUĠI B / SPOUSE b / époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

KUNJOM QABEL IŻ-ŻWIEĠ / NAME BEFORE THE MARRIAGE / Nom aNTérieur au mariage / Name vor der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ БРАКА / APELLIDO(S) ANTES DEL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI ENNE ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ / SLOINNE ROIMH PHÓSADH / DJEVOJAČKO PREZIME / COGNOME PRIMA DEL MATRIMONIO / UZVĀRDS PIRMS LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ IKI SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS ELŐTTI CSALÁDI NÉV / NAAM VÓÓR HET HUWELIJK / NAZWISKO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO ANTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DINAINTEA CĂSĂTORIEI / PRIEZVISKO ZA SLOBODNA / PRIIMEK PRED SKLENITVIJO ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI ENNEN AVIOLIITTOA / EFTERNAMN FÖRE GIFTERMÅLET

8

ISEM (ISMIJIET) / FORENAME(S) / Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SESS / SEX / Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATA U POST TAT-TWELID / DATE AND PLACE OF BIRTH / Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

KUNJOM WARA Ż-ŻWIEĠ / NAME FOLLOWING THE MARRIAGE / Name nach der Eheschließung / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА БРАКА / APELLIDO(S) TRAS EL MATRIMONIO / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ / EFTERNAVN EFTER INDGÅELSE AF ÆGTESKAB / PEREKONNANIMI PÄRAST ABIELLUMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ / SLOINNE TAR ÉIS AN PHÓSTA / PREZIME NAKON SKLAPANJA BRAKA / COGNOME DOPO IL MATRIMONIO / UZVĀRDS PĒC LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS / PAVARDĖ PO SANTUOKOS SUDARYMO / HÁZASSÁGKÖTÉS UTÁNI NÉV / NAAM NA HET HUWELIJK / NAZWISKO PO ZAWARCIU ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO / APELIDO POSTERIOR AO CASAMENTO / NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA / PRIIMEK PO SKLENITVI ZAKONSKE ZVEZE / SUKUNIMI AVIOLIITON SOLMIMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER GIFTERMÅLET

12

RESIDENZA NORMALI / HABITUAL RESIDENCE / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / OTHER PARTICULARS OF THE REGISTRATAION / Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Anness IIIa

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

ID-DIVORZJU

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament].

 

p0000010.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI DWAR ID-DIVORZJU

4

DATA U POST TAT-TWELID J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

KONJUĠI A

6

KONJUĠI B

7

KUNJOM QABEL ID-DIVORZJU

8

ISEM/ISMIJIET

9

SESS

10

DATA U POST TAT-TWELID

J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

KUNJOM WARA D-DIVORZJU

12

RESIDENZA ABITWALI

13

INFORMAZZJONI OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI

14

DATA TAL-ĦRUĠ J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Żwġ: Żwieġ / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   S. Reġ: Sħubija Reġistrata / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   S. l.: Separazzjoni legali / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorzju / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annullament / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   M: Mewt / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   M.r. : Mewt tar-raġel / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   M.m: Mewt tal-mara / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / ž monos mirtis / Feleség halála / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

STAT MEMBRU / MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

DATE AND PLACE OF DIVORCE / Date et lieu du divorce / TAG UND ORT DER SCHEIDUNG / ДАТА И МЯСТО НА РАЗВОДА / FECHA Y LUGAR DEL DIVORCIO / DATUM A MÍSTO ROZVODU / DATO OG STED FOR SKILSMISSEN / LAHUTUSE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ / DÁTA AGUS ÁIT AN CHOLSCARTHA / DATA E LUOGO DEL DIVORZIO / SKYRYBŲ DATA IR VIETA / LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS DATUMS UN VIETA / VÁLÁS IDEJE ÉS HELYE / DATUM EN PLAATS VAN DE ECHTSCHEIDING / DATA I MIEJSCE ROZWODU / DATA E LOCAL DO DIVÓRCIO / DATA ŞI LOCUL DIVORŢULUI / DÁTUM A MIESTO ROZVODU / DATUM IN KRAJ RAZVEZE / AVIOERON VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR SKILSMÄSSA

5

KONJUĠI A / SPOUSE a / époux A / Ehepartner A / СЪПРУГ A / CÓNYUGE A / MANŽEL/KA A / ÆGTEFÆLLE A / ABIKAASA A / ΣΥΖΥΓΟΣ Α / CÉILE A / BRAČNI DRUG A / CONIUGE A / LAULĀTAIS A / SUTUOKTINIS A / "A" HÁZASTÁRS / ECHTGENOOT/-GENOTE A / MAŁŻONEK A / COÕNJUGE A / SOŢUL/SOŢIA A / MANŽEL A / ZAKONEC A / PUOLISO A / MAKE A

6

KONJUĠI B / SPOUSE b / époux B / Ehepartner B / / СЪПРУГ В / CÓNYUGE B / MANŽEL/KA B / ÆGTEFÆLLE B / ABIKAASA B / ΣΥΖΥΓΟΣ Β / CÉILE B / BRAČNI DRUG B / CONIUGE B / LAULĀTAIS B / SUTUOKTINIS B / "B" HÁZASTÁRS / ECHTGENOOT/-GENOTE B / MAŁŻONEK B / CÕNJUGE B / SOŢUL/SOŢIA B / MANŽEL B / ZAKONEC B / PUOLISO B / MAKE B

7

NAME BEFORE DIVORCE / Nom antérieur au divorce / NAME VOR DER SCHEIDUNG / ИМЕ ПРЕДИ РАЗВОДА / NOMBRE ANTES DEL DIVORCIO / JMÉNO PŘED ROZVODEM / NAVN FØR SKILSMISSEN / LAHUTUSE-EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE ROIMH AN GCOLSCARADH / NOME ANTERIORMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PRIEŠ SKYRYBAS / VĀRDS PIRMS LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS ELŐTTI NÉV / NAAM VOOR DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PRZED ROZWODEM / APELIDO ANTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE ÎNAINTE DE DIVORŢ / MENO PRED ROZVODOM / IME PRED RAZVEZO / SUKUNIMI ENNEN AVIOEROA / EFTERNAMN FÖRE SKILSMÄSSA

8

FORENAME(S) / PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEX / SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur au divorce / NAME NACH DER SCHEIDUNG / ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА / NOMBRE DESPUÉS DEL DIVORCIO / JMÉNO PO ROZVODU / NAVN EFTER SKILSMISSEN/ LAHUTUSEJÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ / SLOINNE I NDIAIDH AN CHOLSCARTHA / PREZIME NAKON RAZVODA / NOME SUCCESSIVAMENTE AL DIVORZIO / PAVARDĖ PO SKYRYBŲ / VĀRDS PĒC LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS / VÁLÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA D-DIVORZJU / NAAM NA DE ECHTSCHEIDING / NAZWISKO PO ROZWODZIE / APELIDO POSTERIOR AO DIVÓRCIO / NUMELE DUPĂ DIVORŢ / MENO PO ROZVODE / IME PO RAZVEZI / SUKUNIMI AVIOERON JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER SKILSMÄSSA

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 43]

Anness IV

FORMOLA STANDARD

MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

SĦUBIJA REĠISTRATA

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament]

p0000011.png

p0000012.png

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża bla ħsara għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri relatata mas-sħubija reġistrata.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   Żwġ: Żwieġ / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   S. Reġ: Sħubija Reġistrata / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   S. l.: Separazzjoni legali / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorzju / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annullament / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   M: Mewt / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   M.r. : Mewt tar-raġel / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   M.m: Mewt tal-mara / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / žmonos mirtis / Feleség halála / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

État membre / Mitgliedstaat / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

autorité de délivrance / Ausstellungsbehörde / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE concernant le partenariat enregistré / mehrsprachiges EU-Formular - eingetragene Partnerschaft / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA UNIÓN REGISTRADA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARFORMULAR FOR REGISTRERET PARTNERSKAB / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM REGISTREERITUD PARTNRELUSE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE PÁIRTNÉIREACHT CHLÁRAITHE / . VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALL'UNIONE REGISTRATA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTĀM PARTNERATTIECĪBĀM / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT TEKINTETÉBEN / FORMOLA MULTILINGWA STANDARD TAL-UE DWAR SĦUBIJA REĠISTRATA / MEERTALIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO À PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI Z REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - REKISTERÖITY PARISUHDE / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de l'établissement de l'acte / Tag und Ort des Eintrags / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO / DATUM A MÍSTO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / Dato og sted for registreringen / PARTNERLUSE REGISTREERIMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / DÁTA AGUS IONAD CHLÁRÚ NA PÁIRTNÉIREACHTA / DATUM I MJESTO SKLAPANJA PARTNERSTVA / DATA E LUOGO DELL'ATTO / AKTA DATUMS UN VIETA / SUDARYMO DATA IR VIETA / CSELEKMÉNY IDEJE ÉS HELYE / DATA U POST TAL-ATT / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE ZAREJESTROWANIA ZWIĄZKU / DATA E LOCAL DO ATO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII PARTENERIATULUI / DÁTUM A MIESTO UZAVRETIA PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR REGISTRERINGEN

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à l'établisssement de l'acte / Name vor dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ ПРЕДИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) ANTES DEL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PŘED UZAVŘENÍM PARTNERSTVÍ / EFTERNAVN FØR INDGÅELSE AF PARTNERSKABET / PEREKONNANIMI ENNE REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE ROIMH AN gCLÁRÚ / PREZIME PRIJE SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME PRIMA DELL'ATTO / UZVĀRDS PIRMS AKTA / PAVARDĖ IKI SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ELŐTTI CSALÁDI NÉV / KUNJOM QABEL L-ATT / NAAM VÓÓR REGISTRATIE VAN HET PARTNERSCHAP / NAZWISKO PRZED ZAREJESTROWANIEM ZWIĄZKU / APELIDO ANTERIOR AO ATO / NUMELE AVUT ÎNAINTE DE ÎNREGISTRAREA PARTENERIATULUI / PRIEZVISKO PRED UZAVRETÍM PARTNERSTVA / PRIIMEK PRED REGISTRACIJO PARTNERSKE SKUPNOSTI / SUKUNIMI ENNEN REKISTERÖINTIÄ / EFTERNAMN FÖRE REGISTRERINGEN

8

Prénom(s) / Vorname(n) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME´PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

Sexe / Geschlecht / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

Date et lieu de naissance / Tag und Ort der Geburt / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG –STED / KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ / DATA U POST TAT-TWELID / GEBOORTEDATUM EN –PLAATS / DATA I MIEJSCE URODZIN / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à l'établissemnt de l'acte / Name nach dem Eintrag / ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО / APELLIDO(S) TRAS EL CONTRATO DE UNIÓN / PŘÍJMENÍ PO UZAVŘENÍ PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER ACT / PEREKONNANIMI PÄRAST REGISTREERIMIST / ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ / SLOINNE TAR ÉIS AN CHLÁRAITHE / PREZIME NAKON SKLAPANJA PARTNERSTVA / COGNOME DOPO L'ATTO / UZVĀRDS PĒC AKTA / PAVARDĖ PO SUDARYMO / BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE UTÁNI NÉV / KUNJOM WARA L-ATT / NAAM VÓÓR PARTNERSCHAP / NAZWISKO PO ZAREJESTROWANIU ZWIĄZKU / APELIDO POSTERIOR AO ATO / NUMELE DOBÂNDIT DUPĂ ÎNREGISTRARE / PRIEZVISKO PO UZAVRETÍ PARTNERSTVA / PRIIMEK PO REGISTRACIJI PARTNERSKE SKUPNOSTI / NIMI REKISTERÖINNIN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER REGISTRERINGEN

12

Résidence habituelle / Ort des gewöhnlichen Aufenthalts / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / Andere Angaben aus dem Eintrag / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU/ KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

Anness IVa

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

IX-XOLJIMENT TA’ UNJONI RREĠISTRATA

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament].

p0000013.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA’ UNJONI RREĠISTRATA

4

DATA U POST TAX-XOLJIMENT J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

5

PARTNER A

6

PARTNER B

7

KUNJOM QABEL IX-XOLJIMENT

8

ISEM/ISMIJIET

9

SESS

10

DATA U POST TAT-TWELID

J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

11

KUNJOM WARA X-XOLJIMENT

12

RESIDENZA ABITWALI

13

INFORMAZZJONI OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI

14

DATA TAL-ĦRUĠ J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

—   Żwġ: Żwieġ / Marriage / Mariage / Eheschlieβung / брак / Matrimonio / Manželství / Gift / Abielu / Γάμος / Pósadh / Brak / Matrimonio / Laulība / Santuoka / Házasság / huwelijk / związek małżeński / Casamento / Căsătorie / Manželstvo / Zakonska zveza / Avioliitto / Giftermål

—   S. Reġ: Sħubija Reġistrata / Registered Partnership / Partenariat enregistré / Eingetragene Partnerschaft / регистрирано партньорство / Unión registrada / Registrované partnerství / Registreret partnerskab / Registreeritud partnerlus / Καταχωρισμένη συμβίωση / Páirtnéireacht Chláraithe / / Registrirano partnerstvo / Unione registrata / Reģistrētas partnerattiecības / Registruota partnerystė / Bejegyzett élettársi kapcsolat / geregistreerd partnerschap / zarejestrowany związek partnerski / Parceria registada / Parteneriat înregistrat / Registrované partnerstvo / Registrirana partnerska skupnost / Rekisteröity parisuhde / Registrerat partnerskap

—   S. l.: Separazzjoni legali / Legal separation / Séparation de corps / Trennung ohne Auflösung des Ehebandes / законна раздяла / Separación judicial / Rozluka / Separeret / Lahuselu / Δικαστικός χωρισμός / Scaradh Dlíthiúil / Zakonska rastava / Separazione personale / Laulāto atšķiršana / Gyvenimas skyrium (separacija) / Különválás / scheiding van tafel en bed / separacja prawna / Separação legal / Separare de drept / Súdna rozluka / Prenehanje življenjske skupnosti / Asumusero / Hemskillnad

—   Div: Divorzju / Divorce / Divorce / Scheidung / развод / Divorcio / Rozvod / Skilt / Lahutus / Διαζύγιο / Colscaradh / Razvod / Divorzio / Laulības šķiršana / Santuokos nutraukimas / Házasság felbontása / echtscheiding / rozwód / Divórcio / Divorț / Rozvod / Razveza zakonske zveze / Avioero / Skilsmässa

—   A: Annullament / Annulment / Annulation / Nichtigerklärung / унищожаване / Anulación / Zrušení / Ophævelse af ægteskab / Tühistamine / Ακύρωση / Neamhniú pósta / Poništenje / Annullamento / Laulības atzīšana par neesošu / Pripažinimas negaliojančia / Érvénytelenítés / nietigverklaring / anulowanie / Anulação / Anulare / Anulovanie / Razveljavitev zakonske zveze / Mitätöinti / Annullering

—   M: Mewt / Death / Décès / Tod / смърт / Defunción / Úmrtí / Død / Surm / Θάνατος / Bás / Smrt / Decesso / Nāve / Mirtis / Halál / overlijden / zgon / Óbito / Deces / Úmrtie / Smrt / Kuolema / Dödsfall

—   M.r. : Mewt tar-raġel / Death of the husband / Décès du mari / Tod des Ehemanns / смърт на съпруга / Defunción del esposo / Úmrtí manžela / Ægtefælles (mand) død / Abikaasa surm (M) / Θάνατος του συζύγου / Bás an fhir chéile / Smrt supruga / Decesso del marito / Vīra nāve / Vyro mirtis / Férj halála / overlijden van echtgenoot / zgon współmałżonka / Óbito do cônjuge masculino / Decesul soțului / Úmrtie manžela / Smrt moža / Aviomiehen kuolema / Makes dödsfall

—   M.m: Mewt tal-mara / Death of the Wife / Décès de la femme / Tod der Ehefrau / смърт на съпругата / Defunción de la esposa / Úmrtí manželky / Ægtefælles (kone) død / Abikaasa surm (F) / Θάνατος της συζύγου / Bás na mná céile / Smrt supruge / Decesso della moglie / Sievas nāve / ž monos mirtis / Feleség halála / overlijden van echtgenote / zgon współmałżonki / Óbito do cônjuge feminino / Decesul soției / Úmrtie manželky / Smrt žene / Vaimon kuolema / Makas dödsfall

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la dissolution d'un partenariat enregistré / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - AUFHEBUNG EINER EINGETRAGENEN PARTNERSCHAFT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО ПАРТНЬОРСТВО / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA DISOLUCIÓN DE UNA PAREJA DE HECHO INSCRITA EN UN REGISTRO / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE OPLØSNING AF REGISTRERET PARTNERSKAB / REGISTREERITUD PARTNERLUSE LÕPPEMIST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SCAOILEADH PÁIRTNÉIREACHTA CLÁRAITHE / VIŠEJEZIČNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – RAZVRGNUĆE REGISTRIRANOG PARTNERSTVA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLO SCIOGLIMENTO DI UN'UNIONE REGISTRATA / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS NUTRAUKIMO / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ REĢISTRĒTU PARTNERATTIECĪBU IZBEIGŠANU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT FELBONTÁSA TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IX-XOLJIMENT TA' UNJONI REĠISTRATA / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE ONTBINDING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À DISSOLUÇÃO DE PARCERIA REGISTADA / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND DESFACEREA PARTENERIATULUI ÎNREGISTRAT / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O PRENEHANJU REGISTRIRANE PARTNERSKE SKUPNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – REKISTERÖIDYN PARISUHTEEN PURKAMINEN / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UPPLÖSNING AV REGISTRERAT PARTNERSKAP

4

Date et lieu de la dissolution / TAG UND ORT DER AUFHEBUNG / ДАТА И МЯСТО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ / FECHA Y LUGAR DE LA DISOLUCIÓN / DATUM A MÍSTO ZÁNIKU REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / DATO OG STED FOR OPLØSNINGEN / LÕPPEMISE KUUPÄEV JA KOHT / HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ / DÁTA AGUS ÁIT AN SCAOILTE / DATUM I MJESTO RAZVRGNUĆA / DATA E LUOGO DELLO SCIOGLIMENTO / NUTRAUKIMO DATA IR VIETA / IZBEIGŠANAS DATUMS UN VIETA / FELBONTÁS HELYE ÉS IDEJE / DATA U POST TAX-XOLJIMENT / DATUM EN PLAATS VAN DE ONTBINDING / DATA I MIEJSCE ROZWIĄZANIA ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / DATA E LOCAL DA DISSOLUÇÃO / DATA ŞI LOCUL DESFACERII / DÁTUM A MIESTO ZRUŠENIA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / DATUM IN KRAJ PRENEHANJA / PARISUHTEEN PURKAMISEN VOIMAANTULOPÄIVÄ JA PAIKKA / DATUM OCH ORT FÖR UPPLÖSNING

5

Partenaire A / Partner A / ПАРТНЬОР A / PAREJA A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNER A / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ A / PÁIRTÍ A / PARTNER A / PARTNER A / PARTNERIS A / "A" ÉLETTÁRS / SIEĦEB A / PARTNER A / PARTNER A / PARCEIRO A / PARTENERUL A / PARTNER A / PARTNER A / PUOLISO A / PARTNER A

6

Partenaire B / Partner B / ПАРТНЬОР В / PAREJA B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNER B / ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ B / PÁIRTÍ B / PARTNER B / PARTNER B / PARTNERIS B / "B" ÉLETTÁRS / SIEĦEB B / PARTNER B / PARTNER B / PARCEIRO B / PARTENERUL B / PARTNER B / PARTNER B / PUOLISO B / PARTNER B

7

Nom antérieur à la dissolution / NAME VOR DER AUFHEBUNG / ИМЕ ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВОG / NOMBRE ANTES DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PŘED ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN FØR OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE EELNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE ROIMH AN SCAOILEADH / PREZIME PRIJE RAZVRGNUĆA / NOME ANTERIORMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PRIEŠ NUTRAUKIMĄ / VĀRDS PIRMS IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS ELŐTTI NÉV / ISEM QABEL IX-XOLJIMENT / NAAM VOOR DE ONTBINDING / NAZWISKO PRZED ROZWIĄZANIEM ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO ANTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE ÎNAINTE DE DESFACERE / MENO PRED ZRUŠENÍM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PRED PRENEHANJEM / SUKUNIMI ENNEN PARISUHTEEN PURKAMISTA / EFTERNAMN FÖRE UPPLÖSNING

8

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

9

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

10

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

11

Nom postérieur à la dissolution / NAME NACH DER AUFHEBUNG / ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИРАНОТО ПАРТНЬОРСТВО / NOMBRE DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN / JMÉNO PO ZÁNIKEM REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ / NAVN EFTER OPLØSNINGEN / PARTNERLUSE LÕPPEMISE JÄRGNE NIMI / ΄OΝΟΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ / SLOINNE I NDIAIDH AN SCAOILTE / PREZIME NAKON RAZVRGNUĆA / NOME SUCCESSIVAMENTE ALLO SCIOGLIMENTO / PAVARDĖ PO NUTRAUKIMO / VĀRDS PĒC IZBEIGŠANAS / FELBONTÁS UTÁNI NÉV / ISEM WARA IX-XOLJIMENT / NAAM NA DE ONTBINDING / NAZWISKO PO ROZWIĄZANIU ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU PARTNERSKIEGO / APELIDO POSTERIOR À DISSOLUÇÃO / NUMELE DUPĂ DESFACERE / MENO PO ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO PARTNERSTVA / IME PO PRENEHANJU / SUKUNIMI PARISUHTEEN PURKAMISEN JÄLKEEN / EFTERNAMN EFTER UPPLÖSNING

12

Résidence habituelle / ORT DES GEWÖHNLICHEN AUFENTHALTS / ОБИЧАЙНО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / DOMICILIO HABITUAL / OBVYKLÉ BYDLIŠTĚ / SÆDVANLIG BOPÆLSADRESSE / ALALINE ELUKOHT / ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ / GNÁTHÁIT CHÓNAITHE / MJESTO PREBIVALIŠTA / RESIDENZA ABITUALE / PASTĀVĪGĀ DZĪVESVIETA / NUOLATINĖ GYVENAMOJI VIETA / SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY / RESIDENZA NORMALI / WOONPLAATS / MIEJSCE ZWYKŁEGO POBYTU / RESIDÊNCIA HABITUAL / REŞEDINŢA OBIŞNUITĂ / MIESTO OBVYKLÉHO POBYTU / OBIČAJNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

13

Autres informations figurant dans l'acte / ANDERE ANGABEN AUS DEM EINTRAG / ДРУГИ БЕЛЕЖКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА / OTROS DATOS DEL REGISTRO / DALŠÍ ÚDAJE O ZÁPISU / ANDRE BEMÆRKNINGER TIL REGISTRERINGEN / MUU TEAVE / ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / SONRAÍ EILE A BHAINEANN LEIS AN gCLÁRÚCHÁN / OSTALE INFORMACIJE ZA PRIJAVU / ALTRI ELEMENTI PARTICOLARI DELLA REGISTRAZIONE / CITAS ZIŅAS PAR REĢISTRĀCIJU / KITI REGISTRACIJOS DUOMENYS / EGYÉB ANYAKÖNYVI ADATOK / PARTIKOLARITAJIET OĦRA TAR-REĠISTRAZZJONI / ANDERE BIJZONDERHEDEN VAN DE REGISTRATIE / INNE OKOLICZNOŚCI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ / OUTROS ELEMENTOS PARTICULARES DO REGISTO / ALTE CARACTERISTICI PRIVIND ÎNREGISTRAREA / INÉ OSOBITNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S REGISTRÁCIOU / DRUGE POSEBNOSTI PRIJAVE / MUITA REKISTERÖINTIIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA / ANDRA UPPGIFTER I REGISTRERINGEN

14

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 44]

Anness IVb

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament].

 

p0000014.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI

4

DENOMINAZZJONI

5

ISEM/ISMIJIET

6

DATA U POST TAT-TWELID J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SESS

8

ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ:

(ISO 3166-1 alpha-3)

9

DATA TAL-ĦRUĠ J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / STAT MEMBRU / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE / ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

Formulaire type multilingue de l'UE relatif à la citoyenneté de l'Union et à la nationaLité / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - UNIONSBÜRGERSCHAFT UND STAATSANGEHÖRIGKEIT / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА И НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO A LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN Y A LA NACIONALIDAD / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE OBČANSTVÍ UNIE A STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE UNIONSBORGERSKAB OG STATSBORGERSKAB / LIIDU KODAKONDSUST JA RAHVUST PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE SAORÁNACHT AN AONTAIS AGUS NÁISIÚNTACHT / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI OBRAZAC EUROPSKE UNIJE – GRAĐANSTVO UNIJE I DRŽAVLJANSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO ALLA CITTADINANZA DELL'UNIONE E ALLA NAZIONALITÀ / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL SĄJUNGOS PILIETYBĖS IR TAUTYBĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ SAVIENĪBAS PILSONĪBU UN VALSTSPIEDERĪBU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY UNIÓS POLGÁRSÁG ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG TEKINTETÉBEN / FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR IĊ-ĊITTADINANZA U N-NAZZJONALITÀ TAL-UNJONI / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE BURGERSCHAP VAN DE UNIE EN NATIONALITEIT / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY OBYWATELSTWA UNII I OBYWATELSTWA KRAJOWEGO / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO À CIDADANIA DA UNIÃO E NACIONALIDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND CETĂŢENIA UNIUNII ŞI NAŢIONALITATEA / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA OBČIANSTVA ÚNIE A ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O DRŽAVLJANSTVU UNIJE IN NARODNOSTI / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – UNIONIN KANSALAISUUS JA KANSALLISUUS / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE UNIONSMEDBORGARSKAP OCH NATIONALITET

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Citoyen de l'Union; nationalité (ISO 3166-1 alpha-3) / UNIONSBÜRGER; STAATSANGEHÖRIGKEIT: ( ISO 3166-1 alpha-3) / ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА, ГРАЖДАНСТВО (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CIUDADANÍA DE LA UNIÓN, NACIONALIDAD (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČANSTVÍ UNIE; STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSBORGERSKAB; STATSBORGERSKAB (ISO 3166-1 ALPHA-3) / LIIDU KODAKONDSUS; RAHVUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ• ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAORÁNACHT AN AONTAIS; NÁISIÚNTACHT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / GRAĐANIN UNIJE; DRŽAVLJANSTVO: (ISO 3166-1 ALPHA-3) / CITTADINO DELL'UNIONE; NAZIONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SĄJUNGOS PILIETYBĖ; TAUTYBĖ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / SAVIENĪBAS PILSONIS; VALSTSPIEDRĪBA (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIÓS POLGÁR, ÁLLAMPOLGÁR (ISO 3166-1 ALPHA-3) / ĊITTADIN TAL-UNJONI; NAZZJONALITÀ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / BURGER VAN DE UNIE; NATIONALITEIT (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBYWATEL UNII; OBYWATELSTWO KRAJOWE (ISO 3166-1 ALFA-3) / CIDADANIA DA UNIÃO; NACIONALIDADE (ISO 3166-1 ALPHA -3) / CETĂŢEAN AL UNIUNII; NAŢIONALITATE (ISO 3166-1 ALPHA-3) / OBČAN ÚNIE; ŠTÁTNA PRÍSLUŠNSOŤ (ISO 3166-1 ALPHA-3) / DRŽAVLJANSTVO UNIJE, NARODNOST (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONIN KANSALAINEN; KANSALLISUUS (ISO 3166-1 ALPHA-3) / UNIONSMEDBORGARE; NATIONALITET (ISO 3166-1 ALPHA-3)

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 45]

Anness IVc

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

L-ASSENZA TA’ REKORD KRIMINALI

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament].

 

p0000015.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UE DWAR L-ASSENZA TA’ REKORD KRIMINALI

4

DENOMINAZZJONI

5

ISEM/ISMIJIET

6

DATA U POST TAT-TWELID J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SESS

8

DATA TAL-ĦRUĠ J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

STAT MEMBRU / MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 46]

Anness IVd

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

ID-DOMIĊILJU

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament].

 

p0000016.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR ID-DOMIĊILJU

4

DENOMINAZZJONI

5

ISEM/ISMIJIET

6

DATA U POST TAT-TWELID J X S

   _|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SESS

8

Domiċilju

9

DATA TAL-ĦRUĠ J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

STAT MEMBRU / MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

DOMICILE / WOHNSITZ / МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ / RESIDENCIA / BYDLIŠTĚ / BOPÆL / ELUKOHT / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / CÓNAÍ / INDIRIZZO DI RESIDENZA / GYVENAMOJI VIETA / DZĪVES VIETA / LAKCÍM / BORAVIŠTE / RESIDENZA / WOONPLAATS / MIEJSCE ZAMIESZKANIA / RESIDÊNCIA / REŞEDINŢA / POBYT / STALNO PREBIVALIŠČE / ASUINPAIKKA / HEMVIST

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 47]

Anness IVe

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

ĊERTIFIKAT TA’ EDUKAZZJONI

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament].

 

p0000017.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UE DWAR ĊERTIFIKAT TA’ EDUKAZZJONI

4

DENOMINAZZJONI

5

ISEM/ISMIJIET

6

DATA U POST TAT-TWELID J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SESS

8

LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA’ EDUKAZZJONI

(UNESCO CITE 2011 Annex II)

9

QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA’ EDUKAZZJONI

(UNESCO CITE-F 2013 Annex I)

10

DATA TAL-ĦRUĠ J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

STAT MEMBRU / MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Niveau du diplôme (UNESCO CITE 2011, annexe II) / NIVEAU DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED 2011 ANHANG II) / СТЕПЕН НА ПРИДОБИТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEL DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / ÚROVEŇ OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED 2011 PŘÍLOHA II) / EKSAMENSBEVISETS NIVEAU (UNESCO ISCED 2011 BILAG II) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI KLASS (UNESCO ISCED 2011 LISA II) / ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) / LEIBHÉAL AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED 2011 IARSCRÍBHINN II) / RAZINA OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED 2011. PRILOG II.) / LIVELLO DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED 2011 ALLEGATO II) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO LYGIS (2011 M. UNESCO ISCED II PRIEDAS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS LĪMENIS (UNESCO ISCED 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZINTJE (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / LIVELL TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED 2011 ANNEXE II) / NIVEAU VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED 2011 ANNEX II) / POZIOM WSKAZANY NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED 2011 ZAŁĄCZNIK II) / NÍVEL DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED 2011 ANEXO II) / NIVELUL DIPLOMELOR DE STUDII (UNESCO ISCED 2011 ANEXA II) / ÚROVEŇ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED 2011 PRÍLOHA II) / POTRDILO O STOPNJI IZOBRAZBE (UNESCO ISCED 2011 PRILOGA II) / KOULUTUSTODISTUKSEN TASO (UNESCO ISCED 2011 LIITE II) / NIVÅ PÅ STUDIEINTYG (UNESCO ISCED 2011 BILAGA II)

9

Domaine du diplôme (UNESCO CITE-F 2013, annexe I) / GEBIET DES ABSCHLUSSES (UNESCO ISCED-F 2013 ANHANG I) / ОБЛАСТ НА ПРИДОБИТОТО ОБРАЗОВАНИЕ (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / RAMA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÉNDICE I) / OBLAST OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ STUDIA (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / EKSAMENSBEVISETS OMRÅDE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI VALDKOND (UNESCO ISCED-F 2013 LISA I) / TΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (UNESCO ISCED-F 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I) / RÉIMSE AN TEASTAIS OIDEACHAIS (UNESCO ISCED-F 2013 FOSCRÍBHINN I) / PODRUČJE OBRAZOVANJA (UNESCO ISCED-F 2013. PRILOG I.) / SETTORE DEL CERTIFICATO DI STUDI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDICE I) / IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMO SRITIS (2013 M. UNESCO ISCED-F I PRIEDĖLIS) / IZGLĪTĪBAS APLIECĪBAS JOMA (UNESCO ISCED-F 2011 II PIELIKUMS) / KÉPESÍTÉS SZAKTERÜLETE (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / QASAM TAĊ-ĊERTIFIKAT TA' EDUKAZZJONI (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIĊI I) / STUDIERICHTING VAN EEN VOOR ONDERWIJS OF OPLEIDING BEHAALD GETUIGSCHRIFT (UNESCO ISCED-F 2013 APPENDIX I) / DZIEDZINA WSKAZANA NA ŚWIADECTWIE POTWIERDZAJĄCYM WYKSZTAŁCENIE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / ÁREA DO CERTIFICADO DE ESTUDOS (UNESCO ISCED-F 2013 APÊNDICE I) / DOMENIILE ÎN CARE AU FOST ACORDATE DIPLOMELE DE STUDII (UNESCO ISCED-F 2013 ANEXA I) / OBLASŤ POTVRDENIA O ŠTÚDIU (UNESCO ISCED-F 2013 DODATOK I) / POTRDILO O PODROČJU IZOBRAZBE (UNESCO ISCED-F 2013 DODATEK I) / KOULUTUSTODISTUKSEN ALA (UNESCO ISCED-F 2013 LISÄYS I) / OMRÅDE FÖR STUDIEINTYG (UNESCO ISCED-F 2013 TILLÄGG I)

10

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 48]

Anness IVf

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

ID-DIŻABILITÀ

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) Nru [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament].

p0000018.png

1

STAT MEMBRU

2

AWTORITÀ EMITTENTI

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR ID-DIŻABILITÀ

4

DENOMINAZZJONI

5

ISEM/ISMIJIET

6

DATA U POST TAT-TWELID J X S

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

7

SESS

8

GRAD JEW NATURA TAD-DIŻABILITÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI

9

DATA TAL-ĦRUĠ J X S

FIRMA, TIMBRU |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollha l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża mingħajr preġudizzju għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

—   M: Maskil / Masculine / Masculin / Männlich / мъжки / Masculino / Mužské / Mand / Mees / Άρρεν / Fireann / Muško/ Maschile / Vīrietis / Vyras / Férfi / man / mężczyzna / Masculino / Masculin / Muž / Moški / Mies / Manligt

—   F: Femminil / Feminine / Féminin / Weiblich / женски / Femenino / Ženské / Kvinde / Naine / Θήλυ / Baineann / Žensko / Femminile / Sieviete / Moteris / Nő / vrouw / kobieta / Feminino / Feminin / Žena / Ženska / Nainen / Kvinnligt

1

STAT MEMBRU / MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWALI TAL-UE DWAR L-ISEM / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING REGISTERED PARTNERSHIP / Formulaire type multilingue de l'UE relatif au nom / MEHRSPRACHIGES EU-FORMULAR - NAME / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИМЕ / UE FORMULARIO NORMALIZADO MULTILINGÜE RELATIVO AL NOMBRE / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE JMÉNA / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE NAVN / NIME PUUDUTAV MITMEKEELNE ELI STANDARDVORM / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AE MAIDIR LE HAINM / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA REGISTRIRANO PARTNERSTVO / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVO AL NOME / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL VARDO/PAVARDĖS / EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ VĀRDU / TÖBBNYELVŰ EURÓPAI UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY NÉV TEKINTETÉBEN / MEERTALIG MODELFORMULIER VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE NAAM / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY NAZWISKA / FORMULÁRIO MULTILINGUE NORMALIZADO DA UE RELATIVO AO NOME / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND NUMELE / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA MENA / VEČJEZIČNI STANDARDNI OBRAZEC EU O IMENU / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE – NIMI / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE NAMN

4

NOM / NAME / ФАМИЛНО ИМЕ / APELLIDO(S) / PŘÍJMENÍ / EFTERNAVN / PEREKONNANIMI / ΕΠΩΝΥΜΟ / SLOINNE / PREZIME / COGNOME / UZVĀRDS / PAVARDĖ / CSALÁDI NÉV / KUNJOM / NAAM / NAZWISKO / APELIDO / NUME / PRIEZVISKO / PRIIMEK / SUKUNIMI / EFTERNAMN

5

PRÉNOM(S) / VORNAME(N) / СОБСТВЕНО ИМЕ / NOMBRE(S) / JMÉNO (JMÉNA) / FORNAVN/-E / EESNIMED / ΟΝΟΜΑ / CÉADAINM(NEACHA) / IME(NA) / NOME/I / VĀRDS(-I) / VARDAS (-AI) / UTÓNÉV (UTÓNEVEK) / ISEM (ISMIJIET) / VOORNAMEN / IMIĘ (IMIONA) / NOME PRÓPRIO / PRENUME / MENO(Á) / IME(NA) / ETUNIMET / FÖRNAMN

6

DATE ET LIEU DE NAISSANCE / TAG UND ORT DER GEBURT / ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ / FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / FØDSELSDATO OG -STED / SÜNNIAEG JA –KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD BREITHE / DATUM I MJESTO ROĐENJA / DATA E LUOGO DI NASCITA / DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA / GIMIMO DATA IR VIETA / SZÜLETÉS IDEJE ÉS HELYE / POST U DATA TAT-TWELID / GEBOORTEPLAATS EN –DATUM / DATA I MIEJSCE URODZENIA / DATA E LOCAL DE NASCIMENTO / DATA ŞI LOCUL NAŞTERII / DÁTUM A MIESTO NARODENIA / DATUM IN KRAJ ROJSTVA / SYNTYMÄAIKA JA –PAIKKA / FÖDELSEDATUM OCH FÖDELSEORT

7

SEXE / GESCHLECHT / ПОЛ / SEXO / POHLAVÍ / KØN / SUGU / ΦΥΛΟ / GNÉAS / SPOL / SESSO / DZIMUMS / LYTIS / NEM / SESS / GESLACHT / PŁEĆ / SEXO / SEX / POHLAVIE / SPOL / SUKUPUOLI / KÖN

8

Degré ou type du handicap selon la classification nationale / GRAD ODER ART DER BEHINDERUNG IM NATIONALEN SYSTEM / СТЕПЕН ИЛИ ЕСТЕСТВО НА УВРЕЖДАНЕТО СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ / GRADO O NATURALEZA DE LA INVALIDEZ DE ACUERDO LA CLASIFICACIÓN NACIONAL / STUPEŇ NEBO POVAHA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ PODLE VNITROSTÁTNÍ KLASIFIKACE / HANDICAPPETS GRAD OG ART EFTER NATIONAL KLASSIFICERING / PUUDE ASTE VÕI OLEMUS VASTAVALT RAHVUSVAHELISELE KLASSIFIKATSIOONILE / BΑΘΜΟΣ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ / GRÁD NÓ CINEÁL AN MHÍCHUMAIS DE RÉIR AN AICMIÚCHÁIN NÁISIÚNTA / STUPANJ ILI VRSTA INVALIDNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI / LIVELLO O NATURA DELLA DISABILITÀ SECONDO LA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE / NEGALIOS LAIPSNIS AR POBŪDIS PAGAL NACIONALINĘ KLASIFIKACIJĄ / INVALIDITĀTES PAKĀPE VAI VEIDS ATBILSTĪGI VALSTS KLASIFIKĀCIJAI / FOGYATÉKOSSÁG MÉRTÉKE VAGY JELLEGE A NEMZETI BESOROLÁS SZERINT / GRAD JEW IN-NATURA TAD-DIŻABBILTÀ SKONT IL-KLASSIFIKAZZJONI NAZZJONALI / MATE EN AARD VAN INVALIDITEIT VOLGENS DE NATIONALE CLASSIFICATIE / STOPIEŃ LUB RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZGODNIE Z KLASYFIKACJA KRAJOWĄ / GRAU OU NATUREZA DA DEFICIÊNCIA SEGUNDO O SISTEMA NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO / GRADUL ŞI NATURA HANDICAPULUI PORIVIT CLASIFICĂRII NAŢIONALEO / STUPEŇ ALEBO POVAHA ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA PODĽA VNÚTROŠTÁTNEJ KLASIFIKÁCIE / STOPNJA ALI VRSTA INVALIDNOSTI GLEDE NA NACIONALNO KLASIFIKACIJO / KANSALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN VAMMAISUUDEN TASO TAI LUONNE / GRAD ELLER SLAG AV FUNKTIONSHINDER ENLIGT NATIONELL KLASSIFIKATION

9

DATE DE DÉLIVRANCE, SIGNATURE, SCEAU / TAG DER AUSSTELLUNG, UNTERSCHRIFT, SIEGEL / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / UDSTEDELSESDATO, UNDERSKRIFT, STEMPEL / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

[Em. 49]

Anness V

FORMOLA STANDARD

MULTILINGWI TAL-UNJONI EWROPEA DWAR

L-ISTATUS ĠURIDIKU U R-RAPPREŻENTANZA

TA’ KUMPANIJA JEW IMPRIŻA OĦRA

L-Artikolu 11 tar-Regolament (UE) [Daħħal in-numru u t-titolu ta' dan ir-Regolament]

p0000019.png

p0000020.png

Nota legali: Din il-formola standard multilingwi tal-UE hija disponibbli mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti u tista’ tintalab alternattivament għad-dokument pubbliku ekwivalenti eżistenti f’dak l-Istat Membru. Din ma għandhiex tippreġudika l-użu ta’ dokument pubbliku nazzjonali ekwivalenti mfassal mill-awtoritajiet tal-Istat Membru emittenti. Għandu jkollu l-istess valur evidenzjarju formali bħall-ekwivalenti nazzjonali tal-Istat Membru emittenti, u din għandha tintuża bla ħsara għal-liġi sostantiva tal-Istati Membri rigward l-istatus ġuridikui u r-rappreżentanza ta’ kumpanija jew impriża oħra.

SIMBOLI / SYMBOLS / SYMBOLES / ZEICHEN / СИМВОЛИ / SÍMBOLOS / SYMBOLY / SYMBOLER / SÜMBOLID / ΣΥΜΒΟΛΑ / NODA / SIMBOLI / SIMBOLI / APZĪMĒJUMI / SIMBOLIAI / JELMAGYARÁZAT / AFKORTINGEN / SKRÓT / SÍMBOLOS / SIMBOLURI / SYMBOLY / KRATICE / SYMBOLIT / FÖRKLARINGAR

—   J: Jum / Day / Jour / Tag / ден / Día / Den / Dag / Päev / Ημέρα / Lá / Dan / Giorno / diena / diena / Nap / dag / dzień / Dia / Ziua / Deň / Dan / Päivä / Dag

—   X: Xahar / Month / Mois / Monat / месец / Mes / Měsíc / Måned / Kuu / Μήνας / Mí / Mjesec / Mese / mēnesis / mėnuo / Hónap / maand / miesiąc / Mês / Luna / Mesiac / Mesec / Kuukausi / Månad

—   S: Sena / Year / Année / Jahr / година / Año / Rok / År / Aasta / Έτος / Bliain / Godina / Anno / gads / metai / Év / jaar / rok / Ano / Anul / Rok / Leto / Vuosi / År

1

STAT MEMBRU / MEMBER STATE / ÉTAT MEMBRE / MITGLIEDSTAAT / ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА / ESTADO MIEMBRO / ČLENSKÝ STÁT / MEDLEMSSTAT / LIIKMESRIIK / ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ / BALLSTÁT / DRŽAVA ČLANICA / STATO MEMBRO / DALĪBVALSTS / VALSTYBĖ NARĖ / TAGÁLLAM / LIDSTAAT / PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE / ESTADO-MEMBRO / STATUL MEMBRU / ČLENSKÝ ŠTÁT / DRŽAVA ČLANICA / JÄSENVALTIO / MEDLEMSSTAT

2

AWTORITÀ KOMPETENTI / AUTORITÉ DE DÉLIVRANCE / AUSSTELLUNGSBEHÖRDE/ ИЗДАВАЩ ОРГАН / AUTORIDAD EXPEDIDORA / VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN / UDSTEDENDE MYNDIGHED / VÄLJAANDJA ASUTUS / ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ / ÚDARÁS EISIÚNA / NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE / AUTORITÀ DI RILASCIO / IZSNIEDZĒJA IESTĀDE / IŠDUODANTI INSTITUCIJA / KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG / AUTORITEIT VAN AFGIFTE / ORGAN WYDAJĄCY / AUTORIDADE DE EMISSÃO / AUTORITATEA EMITENTĂ / VYDÁVAJÚCI ORGÁN / ORGAN IZDAJATELJ / ANTAVA VIRANOMAINEN / UTFÄRDANDE MYNDIGHET

3

FORMOLA STANDARD MULTILINGWA TAL-UE DWAR L-ISTATUS LEGALI U R-RAPPREŻENTAZZJONI TA' KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA / EUROPEAN UNION MULTILINGUAL STANDARD FORM CONCERNING THE LEGAL STATUS AND REPRESENTATION OF A COMPANY OR OTHER UNDERTAKING / Formulaire type multilingue de l'UE concernant le statut et la représentation juridique de la société ou autre forme d'entreprise / mehrsprachiges EU-Formular zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis / МНОГОЕЗИЧНО СТАНДАРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЕС ЗА ПРАВНИЯ СТАТУС И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДРУЖЕСТВО ИЛИ НА ДРУГ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / IMPRESO ESTÁNDAR MULTILINGÜE DE LA UE RELATIVO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / VÍCEJAZYČNÝ STANDARDNÍ FORMULÁŘ EU TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍHO POSTAVENÍ A ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / FLERSPROGET EU-STANDARDFORMULAR VEDRØRENDE ET SELSKABS ELLER ET ANDET FORETAGENDES RETLIGE STATUS OG REPRÆSENTATION / ELi MITMEKEELNE STANDARDVORM ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA ÕIGUSLIKU SEISUNDI JA ESINDAMISE KOHTA / ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / FOIRM CHAIGHDEÁNACH ILTEANGACH AN AE MAIDIR LE STÁDAS DLÍTHIÚIL AGUS IONADAÍOCHT CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / VIŠEJEZIČNI STANDARDNI FORMULAR EU-a KOJI SE ODNOSI NA PRAVNI STATUS I ZASTUPANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH VRSTA PODUZEĆA / MODULO STANDARD MULTILINGUE DELL'UE RELATIVO ALLO STATUS GIURIDICO E ALLA RAPPRESENTANZA DI UNA SOCIETÀ O ALTRA IMPRESA / ES DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA JURIDISKO STATUSU UN PĀRSTĀVĪBU / ES DAUGIAKALBĖ STANDARTINĖ FORMA DĖL BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS TEISINIO STATUSO IR ATSTOVAVIMO / TÖBBNYELVŰ UNIÓS FORMANYOMTATVÁNY TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE TEKINTETÉBEN / MEERVOUDIG EU-MODELFORMULIER BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / WIELOJĘZYCZNY FORMULARZ STANDARDOWY UE DOTYCZĄCY STATUSU PRAWNEGO I REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / FORMULÁRIO MULTILINGUE DA UE RELATIVO AO ESTATUTO JURÍDICO E À REPRESENTAÇÃO DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / FORMULAR STANDARD MULTILINGV AL UE PRIVIND STATUTUL LEGAL ŞI REPREZENTAREA UNEI SOCIETĂŢI SAU A UNEI ALTE ÎNTREPRINDERI / ŠTANDARDNÝ VIACJAZYČNÝ FORMULÁR EÚ TÝKAJÚCI SA PRÁVNEHO POSTAVENIA A ZASTÚPENIA SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / STANDARDNI VEČJEZIČNI OBRAZEC EU V ZVEZI S PRAVNO OBLIKO IN ZASTOPSTVOM GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / EU:N MONIKIELINEN VAKIOLOMAKE - YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN OIKEUDELLINEN MUOTO JA EDUSTAJAT / FLERSPRÅKIGT EU-STANDARDFORMULÄR RÖRANDE ETT BOLAGS ELLER ANNAT FÖRETAGS RÄTTSLIGA STATUS OCH REPRESENTATION

4

ISEM TAL-KUMPANIJA JEW TA' IMPRIŻA OĦRA / NAME OF THE COMPANY OR OTHER UNDERTAKING / Nom de la société ou autre forme d'entreprise /Firma der Gesellschaft/des Unternehmens / НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО/ДРУГИЯ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ / NOMBRE DE LA SOCIEDAD O EMPRESA / NÁZEV SPOLEČNOSTI NEBO JINÉHO PODNIKU / SELSKABETS ELLER FORETAGENDETS NAVN / ÄRIÜHINGU VÕI MUU ETTEVÕTJA NIMI / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / AINM NA CUIDEACHTA NÓ GNÓTHAIS EILE / TVRTKA DRUŠTVA/PODUZEĆA / DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O IMPRESA / UZŅĒMUMA VAI CITA VEIDA KOMERSANTA NOSAUKUMS / BENDROVĖS AR KITOKIOS ĮMONĖS PAVADINIMAS / A TÁRSASÁG VAGY EGYÉB VÁLLALKOZÁS NEVE / NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP OF ANDERE ONDERNEMING / NAZWA SPÓŁKI LUB INNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA / NOME DE UMA EMPRESA OU OUTRA SOCIEDADE / NUMELE SOCIETĂŢII SAU AL ÎNTREPRINDERII / MENO SPOLOČNOSTI ALEBO INÉHO PODNIKU / IME GOSPODARSKE DRUŽBE ALI DRUGEGA PODJETJA / YHTIÖN TAI MUUN YRITYKSEN NIMI / FÖRETAGETS NAMN

5

FORMA ĠURIDIKA / LEGAL FORM / Forme juridique / Rechtsform / ПРАВНА ФОРМА / FORMA JURÍDICA / PRÁVNÍ FORMA / RETLIG STATUS / ÕIGUSLIK VORM / ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ / FOIRM DHLÍTHIÚIL / PRAVNI OBLIK / FORMA GIURIDICA / JURIDISKĀ FORMA / TEISINĖ FORMA / JOGI FORMA / RECHTSVORM / FORMA PRAWNA / FORMA JURÍDICA / FORMA JURIDICĂ / PRÁVNA FORMA / PRAVNA OBLIKA / OIKEUDELLINEN MUOTO / RÄTTSLIG FORM

6

NAZZJONALI / nATIONAL / National / National / НАЦИОНАЛНА / NACIONAL / VNITROSTÁTNÍ / NATIONALT / RIIKLIK / ΕΘΝΙΚΗ / NÁISIÚNTA / DRŽAVNA / NAZIONALE / VALSTS / NACIONALINĖ / BELFÖLDI / NATIONAAL / KRAJOWA / NACIONAL / NAŢIONAL / VNÚTROŠTÁTNA / V DRŽAVI / KANSALLINEN / NATIONELL

7

EWROPEA / eUROPEAN / Européen / Europäisch / ЕВРОПЕЙСКА / EUROPEA / EVROPSKÁ / EUROPÆISK / EUROOPA / ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ / EORPACH / EUROPSKA / EUROPEA / EIROPAS / EUROPOS / EURÓPAI / EUROPEES / EUROPEJSKA / EUROPEIA / EUROPEAN / EURÓPSKA / V EU / EUROOPPALAINEN / EUROPEISK

8

UFFIĊĊJU REĠISTRAT / registered office / Siège social / Sitz der Gesellschaft/des Unternehmens / СЕДАЛИЩЕ / SEDE SOCIAL / SÍDLO / HJEMSTED / REGISTRIJÄRGNE ASUKOHT / ΕΔΡΑ / OIFIG CHLÁRAITHE / SJEDIŠTE DRUŠTVA / SEDE LEGALE / JURIDISKĀ ADRESE / BUVEINĖ / SZÉKHELY / STATUTAIRE ZETEL / ZAREJESTROWANA SIEDZIBA / SEDE SOCIAL / SEDIUL SOCIAL / OFICIÁLNE SÍDLO / STATUTARNI SEDEŽ / TOIMIPAIKKA / SÄTE

9

DATA U POST TA' REĠISTRAZZJONI / date and place of registration / date et lieu de l'immatriculation / Tag und Ort der Eintragung / ДАТА И МЯСТО НА РЕГИСТРИРАНЕ / FECHA Y LUGAR DE REGISTRO / DATUM A MÍSTO ZÁPISU / DATO OG STED / REGISTRISSE KANDMISE KUUPÄEV JA KOHT / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / DÁTA AGUS IONAD AN CHLÁRAITHE / DATUM I MJESTO UPISA / DATA E LUOGO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS DATUMS UN VIETA / REGISTRACIJOS DATA IR VIETA / BEJEGYZÉS IDEJE ÉS HELYE / DATUM EN PLAATS VAN REGISTRATIE / DATA I MIEJSCE REJESTRACJI / DATA E LOCAL DE REGISTO / DATA ŞI LOCUL ÎNREGISTRĂRII / DÁTUM A MIESTO REGISTRÁCIE / DATUM IN KRAJ REGISTRACIJE / REKISTERÖINTIAIKA JA –PAIKKA / REGISTRERINGSDATUM OCH REGISTRERINGSORT

10

NUMRU TA' REĠISTRAZZJONI / registration number / Numéro d'immatriculation / Eintragungsnummer / НОМЕР В РЕГИСТЪРА / NÚMERO DE REGISTRO / IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO / REGISTRERINGSNUMMER / REGISTRINUMBER / ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ / UIMHIR CHLÁRAITHE / BROJ UPISA / NUMERO DI REGISTRAZIONE / REĢISTRĀCIJAS NUMURS / REGISTRACIJOS NUMERIS / CÉGJEGYZÉKSZÁM / REGISTRATIENUMMER / NUMER REJESTRACYJNY / NÚMERO DE REGISTO / NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE / REGISTRAČNÉ ČÍSLO / REGISTRSKA ŠTEVILKA / REKISTERÖINTINUMERO / REGISTRERINGSNUMMER

11

KUNJOM(IJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / name(s) of the authorised representative(s) / Nom du/des représentant(s) habilité(s) / name des (der) Vertretungsbefugten / ФАМИЛНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / APELLIDO(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PŘÍJMENÍ POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / EFTERNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTER/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) PEREKONNANIMI/NIMED / ΕΠΩNΥΜΟ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / SLOINNE AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / PREZIME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / COGNOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) UZVĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAVARDĖ (-ĖS) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) CSALÁDI NEVE(I) / NAAM VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / NAZWISKO (NAZWISKA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / APELIDO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / NUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / PRIEZVISKO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV) / PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / PRIIMKI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN SUKUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES EFTERNAMN

12

ISEM (ISMIJIET) TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / forename(s) of the authorised representative(s) / Prénom(s) du/des représentant(s) habilité(s) / Vorname(n) des (der) Vertretungsbefugten / СОБСТВЕНО(И) ИМЕ(НА) НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / JMÉNO (JMÉNA) POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE ( POVĚŘENÝCH ZÁSTUPCŮ) / FORNAVN/-E FOR DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANT/-ER / VOLITATUD ESINDAJA(TE) EESNIMED / ΟΝΟΜΑ/ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / CÉADAINM(NEACHA) AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / IME OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / NOME/I DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) VĀRDS(-I) / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) VARDAS (-AI) / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) UTÓNEVE(I) / VOORNAMEN VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / IMIĘ (IMIONA) UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / NOME PRÓPRIO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / PRENUMELE REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / MENO(Á) OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / IME(NA) ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / IMENA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN ETUNIMET / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FÖRNAMN

13

IL-FUNZJONI TAR-RAPPREŻENTANT(I) AWTORIZZAT(I) / function of the authorised representative(s) / Fonction du/des répresentant(s) HABILITÉ(S) / Funktion des (der) Vertretungsbefugten / ДЛЪЖНОСТ НА УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) / CARGO DEL REPRESENTANTE O LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNKCE POVĚŘENÉHO ZÁSTUPCE (ZÁSTUPCŮ) / DE BEMYNDIGEDE REPRÆSENTANTERS STILLING / VOLITATUD ESINDAJA(TE) ÜLESANDED / ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ / FEIDHM AN IONADAÍ ÚDARAITHE / NA nIONADAITHE ÚDARAITHE / FUNKCIJA OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA / FUNZIONE DEL/I RAPPRESENTANTE/I AUTORIZZATO/I / PILNVAROTĀ(-O) PĀRSTĀVJA(-U) PILNVARAS / ĮGALIOTO (-Ų) ATSTOVO (-Ų) PAREIGOS / KÉPVISELETRE JOGOSULT(AK) TISZTSÉGE(I) / FUNCTIE VAN DE GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) / FUNKCJA UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA (UPOWAŻNIONYCH PRZEDSTAWICIELI) / CARGO DO OU DOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS / FUNCŢIA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT/REPREZENTANŢILOR AUTORIZAŢI / FUNKCIA OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU (OPRÁVNENÝCH ZASTUPCOV) / FUNKCIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / FUNKCIJE ZAKONITIH ZASTOPNIKOV / VALTUUTETTUJEN EDUSTAJIEN TEHTÄVÄ / BEMYNDIGAD(E) FÖRETRÄDARES FUNKTION

14

HUWA (HUMA) AWTORIZZAT(I) JIRRAPPREŻENTA(W) / is (are) authorised to represent / est (sont) hablité(s) à représenter / Ist (sind) vertretungsbefugt / УПЪЛНОМОЩЕН(И) Е(СА) ДА ПРЕДСТАВЛЯВА(Т) / ESTÁ(N) AUTORIZADO(S) PARA ASUMIR LA REPRESENTACIÓN / JE (JSOU) POVĚŘEN(I) ZASTUPOVAT / ER BEMYNDIGETET TIL AT REPRÆSENTERE / ON VOLITATUD ESINDAMA / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ / ATÁ ÚDARAITHE IONADAÍOCHT A DHÉANAMH / OVLAŠTEN(I) ZA ZASTUPANJE / È/SONO AUTORIZZATO/I A RAPPRESENTARE / PĀRSTĀVĪBAS PILNVARAS / YRA ĮGALIOJAMAS (-I) ATSTOVAUTI / KÉPVISELETI JOG FAJTÁJA / IS (ZIJN) GEMACHTIGD TE VERTEGENWOORDIGEN, EN WEL / JEST (SĄ) UPOWAŻNIONY (UPOWAŻNIENI) DO REPREZENTOWANIA / HABILITADO(S) A ASSUMIR A REPRESENTAÇÃO / ESTE (SUNT) AUTORIZAT (AUTORIZAȚI) SĂ REPREZINTE / JE (SÚ) OPRÁVNENÝ(Í) ZASTUPOVAŤ / POOBLAŠČEN(-I) ZA ZASTOPANJE / ON VALTUUTETTU / OVAT VALTUUTETTUJA EDUSTAMAAN / ÄR BEMYNDIGAD(E) ATT FÖRETRÄDA FÖRETAGET

15

WAĦDU / alone / seul / allein / САМОСТОЯТЕЛНО / SOLO(S) / SAMOSTATNĚ / ALENE / ERALDI / ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ / INA AONAR / SAMOSTALNO / DA SOLO / ATSEVIŠĶI / ATSKIRAI / ÖNÁLLÓ / ZELFSTANDIG / SAMODZIELNIE / SÓZINHO(S) / INDIVIDUAL / JEDNOTLIVO / SAMOSTOJNO / YKSIN / ENSAM(MA)

16

FLIMKIEN / jointly / conjointement / gemeinschaftlich / СЪВМЕСТНО / CONJUNTAMENTE / SPOLEČNĚ / SAMMEN / KOOS / ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ / LE CHÉILE / ZAJEDNIČKI / CONGIUNTAMENTE / KOPĪGI / KARTU / EGYÜTTES / IN SOLIDUM / GEZAMENLIJK / ŁĄCZNIE / CONJUNTAMENTE / SOLIDAR / SPOLOČNE / SKUPAJ / YHDESSÄ / TILLSAMMANS

17

DATA TAL-ĦRUĠ, FIRMA, TIMBRU / DATE OF ISSUE, SIGNATURE, SEAL / Date de délivrance, signature, sceau / Tag der Ausstellung, Unterschrift, Siegel / ДАТА НА ИЗДАВАНЕ, ПОДПИС, ПЕЧАТ / FECHA DE EXPEDICIÓN, FIRMA Y SELLO / DATUM VYDÁNÍ, PODPIS, RAZÍTKO / Udstedelsesdato, underskrift, stempel / VÄLJAANDMISE KUUPÄEV, ALLKIRI, PITSER / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ / DÁTA EISIÚNA, SÍNIÚ, SÉALA / DATUM IZDAVANJA, POTPIS, PEČAT / DATA DI RILASCIO, FIRMA, TIMBRO / IZSNIEGŠANAS DATUMS, PARAKSTS, ZĪMOGS / IŠDAVIMO DATA, PARAŠAS, ANTSPAUDAS / KIÁLLÍTÁS DÁTUMA, ALÁÍRÁS, PECSÉT / DATUM VAN AFGIFTE, HANDTEKENING, STEMPEL / DATA WYDANIA, PODPIS, PIECZĘĆ / DATA DE EMISSÃO, ASSINATURA, SELO / DATA ELIBERĂRII, SEMNĂTURA, ŞTAMPILA / DÁTUM VYDANIA, PODPIS, PEČIATKA / DATUM IZDAJE, PODPIS, ŽIG / ANTAMISPÄIVÄ, ALLEKIRJOITUS, SINETTI / UTFÄRDANDEDATUM, UNDERSKRIFT, STÄMPEL

(1) ĠU C 327, 12.11.2013, p. 52.
(2)ĠU C 327, 12.11.2013, p. 52.
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014.
(4)Regolament (UE) Nru 1024/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern u tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/49/KE (ĠU L 316, 14.11.2012, p. 1).
(5)Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta' Mejju 2001 li tistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (ĠU L 174, 27.6.2001, p. 25).
(6)Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi rigward l-ipproċessar ta 'data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 319).
(7) In-numru u d-data tal-adozzjoni tar-Regolament fil- proċedura 2013/0119(COD) .
(8)+ Ir-referenza ĠU tar-Regolament fil-proċedura 2013/0119(COD) .
(9) Sitt xhur qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.
(10) Tliet snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
(11) Sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.
(12)* Sitt xhur qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.


Il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet ***I
PDF 289k   DOC 43k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 92/58/KEE, 92/85/KEE, 94/33/KE, 98/24/KE u d-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sabiex jiġu allinjati mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD) ) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
P7_TA(2014)0055 A7-0319/2013

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2013)0102 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 153(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0047/2013 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-12 ta' Marzu 2008(1) ,

–   wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–   wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-4 ta' Diċembru 2013, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li ikkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7‑0319/2013 ),

1.   Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.   Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' Frar 2014 bil-ħsieb li tadotta d-Direttiva 2014/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 92/58/KEE, 92/85/KEE, 94/33/KE, 98/24/KE u d-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sabiex jiġu allinjati mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet

P7_TC1-COD(2013)0062


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att finali, d-Direttiva Nru 2014/27/UE.)

(1) ĠU C 204, 9.8.2008, p. 47.


Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użu online fis-suq intern ***I
PDF 292k   DOC 67k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-immaniġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta' liċenzji multiterritorjali ta' drittijiet f'xogħlijiet mużikali għal użu online fis-suq intern (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD) ) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
P7_TA(2014)0056 A7-0281/2013

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2012)0372 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) il-punt (g) tal-Artikolu 50(2) u l-Artikoli 53 u 62, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema Artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7–0183/2012 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikoli 50(1), 53(1) u 62 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati preżentati mis-Senat Franċiż, il-Kamra tad-Deputati Lussemburgiża, is-Sejm Pollakk u l-Parlament Svediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta' Diċembru 2012(1) ,

–   wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill permezz ta' ittra tas-6 ta' Novembru 2013 sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur kif ukoll tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (A7-0281/2013 ),

1.   Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.   Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' Frar 2014 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2014/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għall-użu onlajn fis-suq intern

P7_TC1-COD(2012)0180


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att finali, d-Direttiva Nru 2014/26/UE.)

(1) ĠU C 44, 15.2.2013, p. 104.


Sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq ***I
PDF 307k   DOC 46k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD) ) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
P7_TA(2014)0057 A7-0344/2012

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2011)0654 ) u l-proposta emendata (COM(2012)0420 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 83(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7–0358/2011 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni motivata preżentata mill-Bundesrat Ġermaniż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, li tiddikjara li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta' Marzu 2012(1) ,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew tat-28 ta' Marzu 2012(2) ,

–   wara li kkunsidra l-impenn tar-rappreżentant tal-Kunsill b’ittra tal-20 ta’ Diċembru 2013 biex tiġi approvata l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal- Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern kif ukoll tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0344/2012 ),

1.   Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.   Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' Frar 2014 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2014/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq (3)

P7_TC1-COD(2011)0297


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att finali, d-Direttiva Nru 2014/57/UE.)

(1) ĠU C 161, 7.6.2012, p. 3.
(2) ĠU C 181, 21.6.2012, p. 64.
(3) IL-FINALIZZAZZJONI LEGALI-LINGUISTIKA TA' DAN IT-TEST GĦADHA MA SARITX.


Proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija ***I
PDF 291k   DOC 41k
Riżoluzzjoni
Test konsolidat
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta’ proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea u li jieħu post ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euraom) Nru 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD) ) (Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)
P7_TA(2014)0058 A7-0323/2013

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013)0153 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 194 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7‑0075/2013 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-22 ta' Mejju 2013(1) ,

–   wara li kkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni,

–   wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-13 ta' Novembru 2013, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A7–0323/2013 ),

1.   Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.   Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-4 ta' Frar 2014 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta’ proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea , li jissostitwixxi r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96

P7_TC1-COD(2013)0082


(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, r-Regolament (UE) Nru 256/2014.)

(1) ĠU C 271, 19.9.2013, p. 153.


Il-ħatra proposta ta' Klaus Heiner Lehne bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri
PDF 197k   DOC 36k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-ħatra proposta ta' Klaus Heiner Lehne bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C7-0423/2013 – 2013/0813(NLE)) (Konsultazzjoni)
P7_TA(2014)0059 A7-0050/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7‑0423/2013 ),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A7‑0050/2014 ),

A.   billi l-Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll tal-Baġit ipproċeda għall-valutazzjoni tal-kredenzjali tal-persuna nominata, b'mod partikolari fid-dawl tar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B.   billi fil-laqgħa tiegħu tat-23 ta’ Jannar 2014 il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema’ lill-persuna nominata mill-Kunsill għas-sħubija fil-Qorti tal-Awdituri;

1.   Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta’ Klaus Heiner Lehne bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet ta' verifika tal-Istati Membri.


Il-Qorti tal-Awdituri
PDF 423k   DOC 101k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar ir-Rwol tal-Qorti tal-Awdituri fil-Ġejjieni. Il-proċedura għall-ħatra tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri: Konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew (2012/2064(INI) )
P7_TA(2014)0060 A7-0014/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 286,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 108 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-Opinjoni Nru 2/2004 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-mudell "verifika unika" (u proposta għal qafas Komunitarju ta’ kontroll intern)(1) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta’ Novembru 1992 dwar il-proċedura għall-konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew dwar il-ħatra tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri(2) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Jannar 1995 dwar il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti meta l-Parlament jiġi kkonsultat f’konnessjoni mal-ħatra tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri(3) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta’ Lulju 2013 dwar il-Qafas ta’ Kontroll Intern Integrat(4) ,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A7‑0014/2014 ),

I.Ir-Rwol tal-Qorti tal-Awdituri fil-ġejjieni

A.   billi d-Dikjarazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar ta’ Lima u l-Messiku jistabbilixxu l-pilastri ewlenin ta’ istituzzjoni tal-awditjar indipendenti u jaffermaw li l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar (SAI) nazzjonali jistgħu jinterpretaw il-prinċipji tad-dikjarazzjoni b’libertà konsiderevoli;

B.   billi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, bħala istituzzjoni tal-awditjar professjonali, għandha tapplika, fost oħrajn, standards tal-awditjar internazzjonali applikabbli għas-settur pubbliku;

C.   billi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri ġiet stabbilita mit-Trattat Baġitarju tal-1975 biex tagħmel awditu tal-finanzi tal-UE u billi, bħala awditur estern għall-UE din tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-Unjoni, filwaqt li taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-UE;

D.   billi s-sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika attwali li qed tinbidel b’mod rapidu tirrikjedi superviżjoni mikroprudenzjali u makroprudenzjali effettiva, f’konformità mal-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effikaċja, f’Unjoni Ewropea moderna u kkaratterizzata minn diversi sfidi;

E.   billi l-awdituri pubbliċi, bħall-Qorti tal-Awdituri u l-SAI tal-Istati Membri, għandhom rwol essenzjali fl-istabbiliment mill-ġdid tal-fiduċja fir-responsabbiltà pubblika tal-UE u fit-titjib tagħha; billi huwa importanti, għalhekk, li kull diskussjoni dwar ir-riformi possibbli tal-Qorti ssir fil-kuntest iktar wiesa’ tal-isfida li titjieb ir-responsabbiltà pubblika tal-UE;

F.   billi t-Trattat ta’ Lisbona tenna l-qafas legali għall-Qorti fil-promozzjoni tar-responsabbiltà pubblika u fl-assistenza tal-Parlament u tal-Kunsill fis-superviżjoni tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE, u b’hekk ikkontribwixxa għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini;

II.Il-proċedura għall-ħatra tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri: Konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew

G.   billi skont l-Artikolu 286 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Membri tal-Qorti tal-Awdituri għandhom jintagħżlu minn persuni li huma jew kienu parti minn korpi ta’ awditjar esterni fl-Istat Membru rispettiv tagħhom, jew li huma kkwalifikati speċjalment biex ikollhom il-kariga inkwistjoni, u li m’hemm l-ebda dubju fl-indipendenza tagħhom;

H.   billi huwa essenzjali li l-Qorti tal-Awdituri tkun magħmula minn Membri li jipprovdu, sal-ogħla grad, garanziji ta’ kompetenza professjonali u indipendenza kif meħtieġ skont it-Trattat, filwaqt li jevitaw kwalunkwe riskju għar-reputazzjoni tal-Qorti;

I.   billi xi ħatriet qajmu diverġenzi ta’ opinjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill, u l-persistenza ta’ dawn id-diverġenzi thedded li tagħmel ħsara lir-relazzjonijiet ta’ ħidma tajbin bejn il-Qorti u l-istituzzjonijiet imsemmija qabel u possibbilment jkollha konsegwenzi negattivi serji għall-kredibilità u għaldaqstant għall-effikaċja tal-Qorti;

J.   billi d-deċiżjoni tal-Kunsill li jaħtar Membri tal-Qorti tal-Awdituri f’każijiet fejn il-Parlament kien organizza seduti u esprima opinjonijiet kuntrarji ma tistax tinftiehem u turi nuqqas ta’ rispett lejn il-Parlament;

K.   billi l-opinjoni tal-Parlament hija soġġetta għal interess kbir mill-midja; billi jekk il-persuni li preċedentament kellhom il-kandidatura tagħhom miċħuda mill-Parlament b’mod pubbliku u formali jingħataw il-kariga ta’ Membri tal-Qorti, il-fiduċja fl-istituzzjonijiet ikkonċernati tiddgħajjef;

L.   billi l-Membri b’għarfien tal-awditjar professjonali flimkien ma’ sfond funzjonali iktar wiesa’ u varjat, li jiżgura perspettivi u kompetenzi diversi, se jtejbu l-effikaċja tal-Qorti fil-ġudizzju u l-operazzjoni tagħha; billi n-nuqqas li jinstab bilanċ xieraq bejn is-sessi m’għadux aċċettabbli llum il-ġurnata;

M.   billi l-kooperazzjoni bejn il-Qorti tal-Awdituri u l-Parlament, li hija ċentrali għas-sistema tal-kontroll tal-baġit tal-UE, tiġi affettwata b’mod negattiv meta xi Membri tal-Qorti jonqsu milli jiksbu l-approvazzjoni tal-Parlament;

N.   billi l-Evalwazzjoni bejn il-Pari 2013 titlob proċeduri interni iqsar fil-Qorti u kjarifika tar-rwol u l-mandat tagħha fil-konfront tal-partijiet interessati esterni, u tenfasizza li dawk li jiġu awditjati jinfluwenzaw b'mod eċċessiv il-konklużjonijiet tal-Qorti u l-opinjonijiet tal-awditjar;

O.   billi l-Parlament jiffoka l-aktar fuq proposti li jevitaw il-ħtieġa li jsiru bidliet fit-Trattat;

P.   billi l-Kunsill dejjem irrispetta r-rakkomandazzjonijiet li saru mill-bord stabbilit skont l-Artikolu 255 tat-TFUE biex jagħti opinjoni dwar l-adegwatezza tal-kandidati għall-pożizzjoni ta' Avukat Ġenerali tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali, minkejja li ma hemm l-ebda obbligu ċar tat-Trattat li jsir dan;

Il-viżjoni tal-Parlament dwar il-QEA: Ir-rwol futur tal-Qorti

1.   Jemmen li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri bħala awditur estern għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni tista’ tipprovdi lil-leġiżlaturi mhux biss dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti f'sena baġitarja partikolari, iżda wkoll li l-Qorti hija f’pożizzjoni preminenti li tipprovdi lil-leġiżlatur u l-Awtorità Baġitarja, b’mod speċjali lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament, b’opinjonijiet siewja dwar ir-riżultati miksuba mill-politiki tal-Unjoni, sabiex jiġu mtejba l-prestazzjoni u l-effikaċja tal-attivitajiet iffinanzjati mill-Unjoni, jiġu identifikati l-ekonomiji ta’ skala u l-kamp ta’ applikazzjoni kif ukoll l-effetti konsegwenzjali fost il-politiki nazzjonali ta’ Stati Membri u jiġu pprovduti lill-Parlament il-valutazzjonijiet esterni għall-evalwazzjoni tal-finanzi pubbliċi mill-Kummissjoni fl-Istati Membri;

2.   Huwa tal-fehma li l-Qorti għandha tibqa’ impenjata favur l-indipendenza, l-integrità, l-imparzjalità u l-professjonalità, filwaqt li tibni relazzjonijiet ta’ ħidma b’saħħithom mal-imsieħba tagħha, b'mod partikolari l-Parlament Ewropew, u b’mod aktar speċifiku l-kumitat għall-kontroll tal-baġit tiegħu, kif ukoll il-kumitati speċjalizzati, fil-proċess ta’ responsabbiltà tal-istituzzjonijiet tal-UE;

Il-mudell tradizzjonali DAS (dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni)

3.   Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri hija marbuta bit-Trattat (l-Artikolu 287 I (2) (TFUE)) li tipprovdi lill-Parlament u lill-Kunsill b’dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni (DAS(5) ) rigward il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti wara li tkun eżaminat ir-regolarità, il-legalità u r-riżultati tal-Baġit tal-Unjoni, u barra minn hekk anke l-QEA hija marbuta mat-Trattat li tipprovdi Rapporti Speċjali u Opinjonijiet; jinnota li parti kbira mir-riżorsi umani tal-Qorti huma ddedikati għall-eżerċizzju annwali tad-DAS;

4.   Huwa tal-fehma li l-indipendenza, l-integrità, l-imparzjalità u l-professjonaliżmu tal-Qorti huma essenzjali għall-kredibilità tagħha li tassisti lill-Parlament u lill-Kunsill fis-superviżjoni u fil-kontribuzzjoni għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE, u tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni mill-istadji ta’ pprogrammar sal-għeluq tal-kontijiet;

5.   Jiddispjaċih li – għat-tminax-il sena konsekuttiva – ir-riżultati tal-awditjar tal-Qorti ma ppermettewx li l-Qorti tagħti dikjarazzjoni pożittiva ta’ assigurazzjoni (DAS) rigward il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti; jissottolinja l-fatt li rata ta’ żball, fiha nnifisha, tippermetti perspettiva parzjali biss tal-effikaċja tal-politiki tal-Unjoni;

6.   Ifakkar li l-Artikolu 287 tat-TFUE jistipula li l-Qorti għandha tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet sottostanti; jindika li minflok dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni waħda dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet sottostanti, fl-2012 il-Qorti tal-Awdituri tat erba’ opinjonijiet: waħda dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u tlieta dwar il-legalità u r-regolarità tal-operazzjonijiet sottostanti (waħda dwar id-dħul, waħda dwar l-impenji u waħda dwar il-pagamenti); huwa tal-fehma li din l-għażla ta' modalità tagħmilha aktar diffiċli biex tiġi evalwata l-implimentazzjoni tal-baġit mill-Kummissjoni;

7.   Jindika li d-DAS hija indikatur annwali ta’ skema ta’ nfiq multiannwali, li tagħmilha diffiċli biex jitqiesu n-natura ċiklika u l-effett tal-arranġamenti multiannwali, u b’hekk l-impatt sħiħ u l-effikaċja tas-sistemi ta’ ġestjoni u kontroll jistgħu biss jiġu evalwati parzjalment fl-aħħar tal-perjodu ta’ nfiq; iqis, għalhekk, li l-Qorti għandha tkun kapaċi tippreżenta reviżjoni ta’ nofs it-term u rapport ta’ sinteżi flimkien mad-DAS annwali dwar il-prestazzjoni finali ta’ perjodu ta’ programmazzjoni lill-awtorità tal-kwittanza;

8.   Jilqa’ l-fatt li, mill-2009, il-Qorti ffukat sforzi konsiderevoli fuq l-iżvilupp tal-prodotti u s-servizzi tagħha kif ukoll tar-rapport annwali tagħha; jemmen, madankollu, li għandu jsir sforz akbar u għandhom jintużaw aktar riżorsi biex titjieb aktar il-kwalità, primarjament fir-rigward tal-prestazzjoni tax-xogħol ta’ awditjar tal-Qorti, li jipprovdi l-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-baġit tal-UE; iqis li l-Qorti għandha tibni fuq il-mudell tad-DAS biex tiddetermina jekk ġewx miksuba r-riżultati u biex tispjega kif inkisbu, sabiex ikunu jistgħu jittieħdu lezzjonijiet u jiġu applikati f’kuntesti oħrajn;

Id-dimensjonijiet u l-isfidi ġodda tal-Qorti

9.   Jirrikonoxxi r-rwol storiku u kostruttiv tal-eżerċizzju tad-DAS fl-enfasi fuq il-legalità u r-regolarità bħala indikaturi siewja ta’ prattiki finanzjarji tajbin u prestazzjoni tajba ta' ġestjoni fil-livelli kollha tal-infiq tal-Unjoni u juri l-mod kif il-fondi tal-UE intużaw skont id-deċiżjonijiet tal-Parlament, li jaġixxi bħala leġiżlatur u l-awtorità tal-baġit; jenfasizza, madankollu, li f’dan il-punt u fil-ġejjieni l-Qorti għandha tiddedika aktar riżorsi għall-eżaminazzjoni ta’ jekk ġewx miksuba l-ekonomija, l-effikaċja u l-effiċjenza fl-użu tal-fondi pubbliċi fdati lill-Kummissjoni; ir-riżultati tas-sejbiet miksuba mir-Rapporti Speċjali għandhom jimplikaw aġġustamenti korrispondenti fil-programmi tal-UE;

10.   Jenfasizza l-fatt li l-mandat tal-Qorti, kif stabbilit fit-Trattat, jipprovdi l-qafas ta’ referenza lill-Qorti biex twettaq ir-rwol tagħha bħala l-korp indipendenti ta’ awditjar estern tal-Unjoni; jinnota li l-mandat jipprovdi flessibbiltà sinifikanti biex jippermetti lill-Qorti twettaq il-missjoni tagħha lil hinn mill-ambitu tad-DAS; ifakkar li l-mandat jippermetti lill-Qorti tippreżenta r-riżultati tal-awditjar tal-prestazzjoni tagħha f’rapporti speċjali li jipprovdu opportunità sinifikanti għall-valur miżjud billi jiffukaw fuq u jinvestigaw iż-żoni ta’ riskju għoli; jinnota, barra minn hekk, li dawn ir-rapporti se jipprovdu liċ-ċittadini Ewropej informazzjoni dwar il-funzjonament tal-Unjoni u l-użu tal-fondi Ewropej f’setturi multipli li jgħinu sabiex l-Ewropa toqrob lejn iċ-ċittadini tagħha u ssir aktar trasparenti u tinftiehem aktar;

11.   Ifakkar li wieħed mill-aħjar modi biex jitjieb l-awditjar tal-kontijiet tal-Unjoni Ewropea u biex jitjiebu kemm il-prestazzjoni kif ukoll l-effikaċja tal-infiq tal-UE huwa li jkun hemm kwittanza vvotata qabel il-31 ta’ Diċembru tas-sena wara s-sena finanzjarja awditjata; jenfasizza l-fatt li dan jista' jġiegħel lill-Qorti tippreżenta r-rapport annwali tagħha sat-30 ta’ Ġunju;

12.   Mingħajr ma taffettwa l-indipendenza tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jipproponi li l-Qorti tibni l-opinjoni tagħha fuq il-livell ta’ materjalità u mhux biss fuq ir-rata ta’ żball tollerabbli, li jidher li huwa aktar konformi mal-istandards internazzjonali tal-awditjar;

13.   Jipproponi li l-Parlament Ewropew jiddedika sezzjoni speċjali fir-rapport annwali ta’ kwittanza tiegħu għas-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Qorti fl-awditjar tal-prestazzjoni varji tagħha, sabiex iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet; il-Parlament għandu jindika wkoll l-azzjonijiet ta’ segwitu ewlenin li lilhom il-Qorti tista’ tagħti attenzjoni speċjali fir-rapport annwali tagħha, mingħajr ma taffettwa l-indipendenza tagħha;

14.   Jinnota li l-Qorti tippjana l-programm ta’ ħidma tagħha fuq bażi multiannwali u annwali; jinnota li l-pjan multiannwali jippermetti li l-istrateġija tal-Qorti tiġi ddefinita u aġġornata, u l-pjan annwali jistabbilixxi kompiti speċifiċi li għandhom jitwettqu matul is-sena inkwistjoni; jilqa’ l-fatt li kull sena l-Qorti tippreżenta l-programm ta’ ħidma annwali lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, u telenka l-kompiti ta’ awditjar ta’ prijorità u r-riżorsi allokati għall-implimentazzjoni tagħhom;

15.   Jemmen li l-forma attwali ta’ laqgħat tal-Qorti mal-Parlament u l-Kunsill tipprovdi pariri siewja għat-tfassil tal-programm ta’ ħidma annwali tal-Qorti; jenfasizza li djalogu preparatorju strutturat ta' dan it-tip huwa ta’ għajnuna kbira fl-iżgurar liċ-ċittadini tar-responsabbiltà effettiva u demokratika fir-rigward tal-użu tal-fondi pubbliċi pprovduti biex jintlaħqu l-objettivi tal-UE; jenfasizza li minkejja żieda fil-kollaborazzjoni konsultattiva mal-Parlament u l-Kunsill, il-Qorti għandha, independentement minn kull influwenza politika jew nazzjonali, tiddeċiedi hi stess il-programm ta’ ħidma annwali tagħha;

16.   Jinnota li kwistjonijiet ta’ interess ewlieni għall-partijiet interessati esterni, bħall-Parlament Ewropew, u t-talbiet ta’ verifika sussegwenti la huma miġbura b’mod strutturat u lanqas kompletament ittrattati bħala preferenzjali; iqis dan bħala detrimentali għar-rilevanza u l-impatt tar-riżultati tal-awditjar tal-Qorti; jinnota, barra minn hekk, li l-valur miżjud tal-Qorti huwa direttament marbut mal-użu tal-ħidma tagħha li jsir mill-Parlament u minn partijiet interessati oħra fil-proċess ta’ responsabbiltà; jistieden, għalhekk, lill-Qorti tikkunsidra fil-programm ta’ ħidma annwali tagħha l-prijoritajiet politiċi tal-leġiżlaturi u kwistjonijiet ta’ interess ewlieni għaċ-ċittadini tal-UE ikkomunikati mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament bħala kanal tat-tħassib taċ-ċittadini tal-UE;

Kooperazzjoni mal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (SAI) nazzjonali

17.   Jistenna li tiġi stabbilita kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-QEA u l-SAI tal-Istat Membri b’riżultati konkreti li jikkonċernaw is-sehem tal-ħidma annwali tal-QEA; jistenna, barra minn hekk, passi metodoloġiċi konkreti u arranġamenti dwar kalendarji tal-awditjar; jistenna li l-Kummissjoni, abbażi ta’ studju legali, tagħmel proposti biex tintegra l-ħidma tal-awditjar tal-SAI tal-Istati Membri fl-awditjar tal-Qorti tal-ġestjoni kondiviża fl-Istat Membru rispettiv tagħhom;

18.   Jenfasizza li l-Qorti għandha tkun minn ta’ quddiem fid-definizzjoni ta’ metodu ta’ ħidma li permezz tiegħu l-SAI u l-Qorti jsaħħu l-koordinazzjoni tar-riżorsi tagħhom biex jivvalutaw l-ispiża u l-prestazzjoni tal-baġit tal-UE, jevitaw id-duplikazzjoni tal-ħidma ta’ kontroll u jaqsmu l-informazzjoni dwar il-kontroll, jidentifikaw oqsma ta’ riskju, iwettqu verifiki konġunti jew jinvolvu aktar mill-qrib l-SAI mal-missjonijiet ta’ awditjar tal-QEA, li jirriżultaw fl-iżvilupp ta’ metodi komuni ta’ ħidma u f’effettivita akbar f’kull livell ta’ kontroll; jinnota li l-qsim tad-dejta tal-verifiki u tal-kontroll u ta’ l-aħjar prattiki bejn il-Qorti u l-SAI huwa kruċjali biex jitjieb l-iffukar fuq l-isforzi ta’ awditjar u kontroll; jinnota li jeżistu wisq saffi ta’ kontroll u li dawn id-duplikazzjonijiet għandhom jiġu evitati sabiex jonqos il-piż fuq l-awtoritajiet amministrattivi u l-benefiċjarji;

19.   Jappella, għaldaqstant, li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet ta’ awditjar nazzjonali u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri fir-rigward tal-kontrolli ta’ ġestjoni kondiviża, skont l-Artikolu 287(3) tat-TFUE;

20.   Jipproponi li tkun eżaminata l-possibbiltà li korpi ta’ awditjar nazzjonali, fil-kapaċità tagħhom bħala awdituri esterni indipendenti, u b’kunsiderazzjoni xierqa għall-istandards tal-awditjar internazzjonali, joħorġu ċertifikati ta’ awditjar nazzjonali għall-ġestjoni tal-fondi tal-Unjoni, li jingħataw lill-gvernijiet tal-Istati Membri sabiex jiġu ppreżentati matul il-proċess ta’ kwittanza skont proċedura interistituzzjonali xierqa li għandha tiġi introdotta;

21.   Jenfasizza l-importanza li jiġu inklużi l-programmi Ewropej fl-ipprogrammar tal-kontrolli mwettqa mill-SAI b’attenzjoni partikolari għall-ġestjoni kondiviża, f’dan is-sens il-Parlamenti Nazzjonali għandu jkollhom rwol ewlieni fejn jitolbu lill-SAI rispettivi tagħhom iwettqu awditi dwar il-fondi u l-programmi Ewropej; jinnota li bl-istituzzjonalizzazzjoni u r-regolarizzazzjoni ta' dan il-kontroll, ir-riżultati tiegħu jkunu jistgħu jiġu ppreżentati darba fis-sena quddiem il-parlament nazzjonali;

L-ambjent operazzjonali ġdid tal-Qorti

22.   Jinnota li r-regolamenti li jkopru l-oqsma ewlenin tal-ispiża għall-perjodu 2014–2020 bidlu b’mod sostanzjali l-oqfsa finanzjarji u legali li jiggvernaw l-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE; jindika li dawn ir-riformi jimplikaw tibdiliet sinifikanti li se jbiddlu x-xenarju tar-riskju tal-ġestjoni finanzjarja billi jissimplifikaw r-regoli ta' finanzjament, iżidu l-kondizzjonalità u jingranaw il-baġit tal-UE; jinsisti, għalhekk, li l-Qorti żżid l-attenzjoni tagħha lejn ir-riżultati li jipprovdu rappurtar adegwat fuq ir-riskji u l-prestazzjoni ta’ strumenti ġodda bħal dawn;

23.   Jissuġġerixxi lill-Qorti biex tissinkronizza l-programm ta’ ħidma multiannwali tagħha mal-QFP u tinkludi reviżjoni ta’ nofs it-term, kif ukoll reviżjoni komprensiva tal-għeluq tal-kontijiet tal-Kummissjoni għall-QFP rispettiv;

24.   Jinnota li l-Awditjar tal-Prestazzjoni sikwit ma jkollhomx analiżi ċara tal-kawżi tas-sejbiet tal-awditjar; jinnota, barra minn hekk, li m’hemmx sistema stabbilita li tiżgura li l-awdituri assenjati biex iwettqu awditjar speċifiku għandhom l-għarfien tekniku u l-ħiliet metodoloġiċi meħtieġa biex iwettqu l-awditjar mingħajr ma jkollhom jaħdmu mill-bidu fuq kwalunkwe materjal tal-awditjar; iqis li dawn iċ-ċirkustanzi jżidu l-ineffikaċja u l-ineffiċjenza tas-sejbiet tal-Qorti fl-Awditjar tal-Prestazzjoni;

25.  Jistenna mill-Qorti trasparenza sħiħa dwar il-ħtiġijiet taż-żmien tal-Qorti għall-prodotti tagħha u jistieden lill-Qorti tippubblika f'kull Awditjar tal-Prestazzjoni rispettiv, l-iskeda taż-żmien u l-fażijiet differenti li l-prodott rispettiv għadda minnu fl-iżvilupp tiegħu, jiġifieri ż-żmien meħtieġ biex jgħaddi minn kull wieħed mill-fażijiet differenti stabbiliti, attwalment dawn il-fażijiet huma:

   Studju Preliminari
   Analiżi tal-Kwistjoni
   Memorandum dwar l-Ippjanar tal-Awditjar
   Dikjarazzjoni(jiet) tas-Sejbiet Preliminari
   It-tfassil tal-Konklużjonijiet
   Abbozz ta’ Rapport
   Proċedura Kontradittorja;

26.   Jinnota li l-Awditjar tal-Prestazzjoni mill-Qorti, inkluż studju preliminari, idumu sentejn, li f’diversi każijiet il-konklużjonijiet tal-awditjar saru skaduti u xekklu l-implimentazzjoni ta’ miżuri xierqa; jistenna li l-Qorti tissimplifika t-tfassil tal-Awditjar tal-Prestazzjoni tagħha u tnaqqas mill-passi proċedurali żejda,

27.   Jesprimi x-xewqa tiegħu li fil-futur il-Qorti mhux biss għandha tippubblika l-kummenti tal-Kummissjoni dwar is-sejbiet, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħha, iżda tesprimi b’mod ċar kontrorisposta finali fejn xieraq;

28.   Huwa tal-fehma li l-Qorti għandha tikkomunika b’mod regolari statistika dwar il-preżenza tal-Membri fis-sede tagħha fil-Lussemburgu lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament; jistenna trasparenza sħiħa mill-Qorti fil-konfront tal-Parlament f’dan ir-rigward; jixtieq li jirċievi analiżi mill-Kummissjoni dwar il-fattibbiltà ta’ sostituzzjoni ta’ parti mir-remunerazzjoni tal-Membri tal-Qorti bi gratifika għal kull jum;

29.   Jenfasizza li minkejja l-ħtieġa li wieħed ikun ġust u jirreferi għall-argumenti tal-parti awditjata fir-rapport rilevanti, mhuwiex meħtieġ li jintlaħaq kunsens mal-parti awditjata;

30.   Jinnota li f’xi każijiet, id-deliberazzjonijiet parlamentari dwar kwistjonijiet indirizzati mir-rapporti speċjali kienu diġà konklużi, b'hekk ma kienx possibbli li jsir użu effettiv mir-riżultati tal-awditjar tal-Qorti; jinnota, barra minn hekk, li f’xi każijiet ir-rakkomandazzjonijiet ewlenin tal-Qorti kienu diġà ġew implimentati mill-Kummissjoni ladarba ġie ppreżentat rapport mill-Qorti; jistenna mill-Qorti li waqt it-twettiq tal-awditjar tagħha żżomm f’moħħha r-restrizzjonijiet tal-ħin u l-iżviluppi kollha esterni;

31.   Jistenna li fir-rapporti tagħha, il-Qorti tikkomunika b’mod ċar in-nuqqasijiet u l-aħjar prattiki tal-awtoritajiet tal-Istati Membri billi tiżvelahom b’mod konsistenti;

32.   Huwa konvint li l-ekonomiji ta’ skala u l-kamp ta’ applikazzjoni jistgħu jinkisbu permezz ta’ analiżi bir-reqqa tar-riżorsi meħtieġa tal-Membri tal-Qorti; jistenna li l-Qorti tesplora ekonomiji bħal dawn, fost l-oħrajn fir-rigward ta’ servizz kondiviż ta’ sewwieq għall-Membri kif ukoll il-kondiviżjoni ta’ kabinetti u persunal;

33.   Jiddeplora l-fatt li l-azzjoni intergovernattiva barra mill-qafas tat-Trattat tal-UE, bħal dik użata fl-istabbiliment tal-Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja (EFSF) u tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabilità (MES), toħloq ukoll sfidi serji għar-responsabbiltà pubblika u l-awditjar, filwaqt li ddgħajjef ir-rwol ewlieni tal-Qorti;

34.   Jiddeplora l-fatt li fil-każ tal-EFSF s’issa ma sar l-ebda arranġament għall-kontroll estern pubbliku indipendenti, u jiddispjaċih il-fatt li anke wara li l-QEA nnominat membru tal-bord tal-awditjar tal-MES, ir-rapport tal-awditjar annwali tal-bord mhux se jkun disponibbli għall-Parlament u lanqas għall-pubbliku ġenerali; jistieden lill-Qorti biex b’mod regolari tipprovdi lill-Parlament rapport ta’ awditjar annwali tal-bord u kull informazzjoni oħra meħtieġa dwar l-attivitajiet tal-Qorti f’dan ir-rigward sabiex il-Parlament ikun jista’ jiskrutinizza l-ħidma tal-Qorti tal-Awdituri waqt il-proċedura ta’ kwittanza;

It-tfassil mill-ġdid tal-istruttura tal-Qorti

35.   Jinnota li l-kompożizzjoni u l-proċedura tal-ħatriet tal-Qorti huma ffissati fl-Artikoli 285 u 286 tat-TFUE; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa għal tibdil fit-Trattat li jistabbilixxi l-Kunsill u l-Parlament fuq bażi ugwali meta jinħatru l-Membri tal-Qorti tal-Awdituri, sabiex jiġu żgurati l-leġittimità demokratika, it-trasparenza u l-indipendenza sħiħa tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri;

36.   Jiddeplora l-fatt li xi proċeduri tal-ħatra wasslu għal kunflitt bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-kandidati, minkejja l-fatt li t-Trattat ma jipprevedix dan il-kunflitt; jenfasizza li, kif stipulat fit-Trattat, huwa d-dover tal-Parlament li jivverifika l-persuni nominati; huwa tal-fehma li, fl-ispirtu ta’ kooperazzjoni tajba fost l-Istituzzjonijiet Ewropej, il-Kunsill għandu jirrispetta d-deċiżjonijiet meħuda mill-Parlament wara s-smigħ tiegħu;

37.   Jitlob lill-Parlament Ewropew, permezz tar-reviżjoni li jmiss tat-Trattat tal-UE, isir responsabbli għall-għażla tal-membri tal-QEA fuq proposta tal-Kunsill; huwa tal-fehma li tali proċedura żżid l-indipendenza tal-Membri tal-QEA fil-konfront tal-Istati Membri;

38.   Jilqa’ l-fatt li l-Qorti adottat regoli ġodda ta’ proċedura fl-2010 li ppermettew lill-Qorti, taħt il-qafas legali attwali, tiffaċilita l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tagħha, sabiex issa r-rapporti dwar l-awditjar u l-opinjonijiet qegħdin jiġu adottati minn awli ta’ ħames jew sitt Membri minflok mill-kulleġġ sħiħ ta’ 28 Membru;

39.   Huwa tal-fehma li r-regola dwar ir-rappreżentanza ġeografika attwali relatata mal-ġestjoni ta’ livell għoli, skont liema regola jista’ jkun hemm Membru wieħed għal kull Stat Membru, m’għadhiex siewja u kredibbli daqs kemm kienet fil-bidu tagħha u tista’ tiġi sostitwita minn struttura ta’ ġestjoni ħafifa mfassla apposta għal mandat ta’ responsabbiltà usa', b’dispożizzjonijiet xierqa li jiggarantixxu l-indipendenza tal-attivitajiet kollha tal-Qorti;

40.   Jipproponi, għalhekk, li l-Qorti għandu jkollha l-istess numru ta’ Membri bħall-Kummissjoni; il-Membri għandu jkollhom, tal-anqas, esperjenza professjonali fl-awditjar kif ukoll fil-ġestjoni; il-Membri tal-Qorti għandu jkollhom kwalifiki speċjali għall-funzjoni tagħhom, u l-indipendenza tagħhom għandha tkun mingħajr dubju;

41.   Jipproponi reviżjoni tal-metodu ta’ remunerazzjoni tal-Membri tal-Qorti u r-riżorsi direttament u personalment mogħtija lil kull Membru sabiex jagħmilhom konformi ma’ prattiki nazzjonali u internazzjonali għal funzjonijiet simili u li jippermettu lill-Membri tal-Qorti jwettqu r-responsabbiltajiet tagħhom b’mod indipendenti;

II.Il-proċedura għall-ħatra tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri: Konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew

42.  Jadotta l-prinċipji, il-kriterji tal-għażla u l-proċeduri li ġejjin fl-għoti tal-opinjoni tiegħu dwar il-kandidati għas-sħubija fil-Qorti tal-Awdituri:

   (a) għandu jkun hemm ammont ta’ żmien raġonevoli għall-kunsiderazzjoni mill-Parlament sabiex ikun possibbli li l-kandidati jinstemgħu mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u jkun jista’ jittieħed vot mill-kumitat f’laqgħa wara s-smigħ;
   (b) meta tkun se tittieħed deċiżjoni, fejn l-kriterji politiċi jitwarrbu, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u s-seduta plenarja jivvutaw permezz ta’ vot sigriet;
   (c) fil-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, is-smigħ għandu jkun pubbliku u d-diskussjonijiet għandhom jiġu trażmessi permezz tal-vidjo;
   (d) il-Parlament għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu abbażi tal-maġġoranza tal-voti mitfugħa fis-seduta plenarja, u l-opinjoni tiegħu għandha tiġi rrispettata mill-Kunsill; il-kandidati għandhom ikunu preżenti waqt il-votazzjoni u wara vot negattiv se jintalbu mill-President tal-PE jiddeċiedu jekk hux se jirtiraw il-kandidatura tagħhom;

43.  Jikkunsidra li l-kriterji għall-ħatra tal-Membri tal-QEA għandhom jiġu speċifikati aħjar abbażi tal-Artikolu 286 tat-TFUE u jenfasizza li l-valutazzjoni tal-Parlament se tkun iggwidata primarjament mill-kriterji li ġejjin:

   (a) esperjenza professjonali ta’ livell għoli miksuba fil-finanzi pubbliċi, fl-awditjar u fil-ġestjoni, kif ukoll għarfien fil-fond tal-governanza tal-istituzzjonijiet Ewropej;
   (b) rekord ta’ awditjar tajjeb u evidenza ta’ għarfien tajjeb ħafna ta’ mill-anqas waħda mil-lingwi ta’ ħidma tal-Unjoni Ewropea;
   (c) fejn meħtieġ, prova ta’ rilaxx bil-quddiem tal-applikanti mill-kompiti ta’ ġestjoni mwettqa preċedentement;
   (d) il-kandidati ma jkollhom ebda kariga eletta jew ebda responsabbiltà lejn partit politiku b’seħħ mid-data tal-ħatra tagħhom;
   (e) standards għoljin tal-integrità u l-moralità tal-kandidat rikonoxxuti;
   (f) fid-dawl tan-natura tal-ħidma li għandha ssir, l-età tal-kandidati għandha wkoll tiġi kkunsidrata, u għandu jitqies raġonevoli li, pereżempju, jiġi stipulat li l-Membri m’għandhomx ikollhom aktar minn 67 sena fil-mument tal-ħatra tagħhom;
   (g) il-Membri m'għandhomx jokkupaw il-kariga aktar minn żewġ mandati;
   (h) fl-aħħar, il-Parlament għandu jikkunsidra bis-serjetà l-kwistjoni tal-bilanċ bejn is-sessi fost il-Membri tal-Qorti;

44.  Jitlob lill-Kunsill sabiex:

   (a) jippreżenta lill-Parlament minn tal-anqas żewġ kandidati minn kull Stat Membru, li jkunu mara u raġel;
   (b) ifassal il-proposti b’mod li jikkonformaw bis-sħiħ mal-kriterji stabbiliti fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament, bil-ftehim li l-Parlament, min-naħa tiegħu, se jiżgura li jirrispetta dawk il-kriterji bl-aktar reqqa;
   (c) jagħti d-dettalji rilevanti dwar il-karriera tal-kandidati meta jkun qed jindika l-ismijiet tagħhom, u l-informazzjoni u l-opinjonijiet kollha li jirċievi waqt li l-proċeduri ta' teħid tad-deċiżjonijiet interni tal-Istati Membri jkunu fis-seħħ;
   (d) iwassal kwalunkwe informazzjoni dwar in-nomini li jkun irċieva mill-Istati Membri bil-ftehim li f’każ li jżomm lura milli jagħti l-informazzjoni, il-Parlament ikun obbligat jagħmel l-istħarriġ tiegħu stess, li jwassal għal dewmien inevitabbli fil-proċedura tal-ħatriet;
   (e) jindirizza lill-awtoritajiet xierqa tal-Istati Membri li se jiġu msejħa biex jinnominaw il-kandidati għas-sħubija fil-Qorti tal-Awdituri, u jiġbed l-attenzjoni ta’ dawk l-awtoritajiet għall-kriterji u l-proċeduri stipulati mill-Parlament;
   (f) jevita li jirtira u jissottometti nomini ġodda li jieħdu kont tal-proposti ġodda mressqa mill-Istati Membri li huma motivati esklussivament minn kriterji politiċi;
   (g) jirrispetta, f’każ bħal dan, l-opinjoni kuntrarja tal-Parlament dwar is-sitwazzjoni, u jipproponi kandidat/i ġdid/ġodda;

45.  Jistipula dan li ġej fir-rigward tal-proċeduri quddiem il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u fis-seduta plenarja:

   (a) kull rakkomandazzjoni dwar kull nomina għandha tiġi sottomessa fil-forma ta’ rapport li għandu jiġi adottat fuq il-bażi ta' maġġoranza tal-voti mitfugħa, bir-rapport li jindika biss in-nomina;
   (b) ir-rapport għandu jikkonsisti minn:
   (i) iċ-ċirkustanzi fil-qosor taċ-ċitazzjonijiet tar-referenza lill-Parlament;
   (ii) premessi li jiddeskrivu l-proċedura lill-kumitat kompetenti;
   (iii) test operattiv li jista’ jikkonsisti biss minn:
   opinjoni favorevoli, jew
   opinjoni kuntrarja;
   (c) iċ-ċitazzjonijiet u l-premessi m’għandhomx jitressqu għall-votazzjoni;
   (d) il-curriculum vitæ u t-tweġibiet għall-kwestjonarju għandhom jiġu annessi mar-rapport;
   (e) il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u s-seduta plenarja għandhom jivvutaw dwar il-ħatra tal-kandidat inkwistjoni;

o
o   o

46.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Qorti tal-Awdituri u, għal skopijiet ta’ informazzjoni, lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u l-parlamenti u lill-istituzzjonijiet ta’ awditjar tal-Istati Membri.

(1) ĠU C 107, 30.04.2004, p. 1.
(2) ĠU C 337, 21.12.1992, p. 51.
(3) ĠU C 43, 20.2.1995, p. 75.
(4) Testi adottati, P7_TA(2013)0319
(5) Taqsira tat-terminu Franċiż “Déclaration d’assurance”.


Idoneità regolatorja tal-UE u sussidjarjetà u proporzjonalità - tfassil aħjar tal-liġijiet
PDF 334k   DOC 97k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar l-idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità - id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011 (2013/2077(INI) ),
P7_TA(2014)0061 A7-0056/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet(1) ,

–   wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 2 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, b'mod partikolari l-Artikoli 4, 6 u 7 tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-arranġamenti prattiċi li sar qbil dwarhom fit-22 ta’ Lulju 2011 bejn is-servizzi kompetenti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 294(4) tat-TFUE f’każ ta’ qbil fl-ewwel qari,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2012 dwar it-18-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet – Applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità (2010)(2)

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Settembru 2011 dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet, is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità u r-regolamentazzjoni intelliġenti(3) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar l-iżgurar ta' valutazzjonijiet tal-impatt indipendenti(4) ,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011) (COM(2012)0373 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-Idoneità Regolatorja tal-UE (COM(2012)0746 ) u (COM(2013)0685 ),

—   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Regolamentazzjoni Intelliġenti fl-Unjoni Ewropea - Inwieġbu għall-ħtiġijiet tal-intrapriżi żgħar u medji’(COM(2013)0122 ),

–   wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni dwar monitoraġġ u konsultazzjoni dwar regolamentazzjoni intelliġenti għall-intrapriżi żgħar u medji (SWD(2013)0060 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-Regolamentazzjoni Intelliġenti fl-Unjoni Ewropea (COM(2010)0543 ),

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-Regolamentazzjoni Intelliġenti tat-30 ta' Mejju 2013,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-15 ta' Novembru 2011 tal-Grupp ta’ Livell Għoli ta’ Partijiet Interessati Indipendenti għall-Piżijiet Amministrattivi, bl-isem ‘l-Ewropa baqgħalha x'taqdef: Rapport dwar l-aħjar prattika fl-Istati Membri biex il-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi implimentata bil-mod l-inqas ta’ xkiel’,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tad-30 ta' Mejju 2013(5) ,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A7-0056/2014 ),

A.   billi l-aġenda dwar ir-regolamentazzjoni intelliġenti fiha nnifisha hija sforz biex jiġu konsolidati l-isforzi f’termini ta’ tfassil aħjar tal-liġijiet, is-semplifikazzjoni tal-liġijiet tal-UE u t-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi, u biex jinbeda proċess għall-ksib ta’ governanza tajba imsejsa fuq tfassil tal-politika abbażi ta’ elementi konkreti, li fiha l-valutazzjonijiet tal-impatt u l-kontrolli ex post ikollhom rwol essenzjali;

B.   Jemmen li l-parlamenti nazzjonali għandhom ikunu involuti fil-valutazzjonijiet ex post ta' regolamenti ġodda, u dan jgħin lill-Kummissjoni bir-rapporti tagħha u b'mod ġenerali jtejjeb il-valutazzjoni ta' kwistjonijiet Ewropej mill-parlamenti nazzjonali;

C.   billi l-Ftehim Interistituzzjonali tal-2003 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ma baqax adattat għall-ambjent leġiżlattiv attwali kif maħluq mit-Trattat ta’ Lisbona, mhux inqas minħabba l-approċċ frammentat użat mill-istituzzjonijiet tal-UE f’termini ta’ adozzjoni ta’ dikjarazzjonijiet politiċi konġunti fuq dokumenti ta’ spjegazzjoni u arranġamenti prattiċi fil-livell tas-segretarjat għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 294 tat-TFUE;

Kummenti ġenerali

1.   Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni proposta u adottata fil-livell Ewropew għandha tkun sempliċi, effettiva u effiċjenti, għandha tipprovdi valur miżjud ċar, u għandha tkun faċli biex tinftiehem u aċċessibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Istati Membri, kif ukoll tipprovdi benefiċċji sħaħ bi spejjeż minimi; jirrikonoxxi li l-kriżi ekonomika xeħtet pressjoni akbar fuq ir-riżorsi tal-amministrazzjonijiet nazzjonali, u jemmen li impenn favur il-ħolqien ta' leġiżlazzjoni ċara u li tkun tista’ tiġi trasposta faċilment jgħin biex itaffi parti minn din il-pressjoni fuq l-ammistrazzjonijiet nazzjonali u fuq l-individwi privati li jridu jikkonformaw mal-liġi; jenfasizza l-fatt li l-istituzzjonijiet Ewropej huma responsabbli biex jiggarantixxu li l-leġiżlazzjoni tkun ċara, tinftiehem faċilment u ma tpoġġix piż amministrattiv bla bżonn fuq iċ-ċittadini u l-impriżi;

2.   Jenfasizza li l-evalwazzjoni tal-impatt ta' regolamenti ġodda fuq l-SMEs jew fuq kumpaniji kbar la għandha twassal għal diskriminazzjoni bejn il-ħaddiema abbażi tad-daqs tal-kumpaniji li jimpjegawhom u lanqas għal deterjorament fid-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema, inkluż id-dritt għal informazzjoni u konsultazzjoni, jew għal deterjorament fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, il-benessri fuq il-post tax-xogħol jew id-drittijiet għal sigurtà soċjali, u lanqas m'għandha tostakola t-titjib f'dawn id-drittijiet jew fis-salvagwardja tagħhom fuq il-post tax-xogħol, fid-dawl ta' riskji eżistenti u oħrajn ġodda marbuta max-xogħol;

3.   Jenfasizza li l-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità jridu jiġu osservati mill-istituzzjonijiet Ewropej meta dawn ifasslu l-liġijiet;

4.   Ifakkar l-osservazzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-fatt li ħafna drabi ġara li l-Bord għall-Valutazzjoni tal-Impatt u l-Parlamenti nazzjonali kkonstataw li dawn il-prinċipji ġew indirizzati b’mod inadegwat fil-valutazzjonijiet ta’ impatt tal-Kummissjoni; jesprimi d-diżappunt tiegħu, għal darba oħra, li tali kritika ġiet ripetuta għal sena oħra;

5.   Jemmen li tfassil aħjar tal-liġijiet għandu jiġi segwit fl-ispirtu ta’ governanza f’diversi livelli, jiġifieri permezz ta’ azzjoni koordinata mill-UE, l-istituzzjonijiet nazzjonali u l-awtoritajiet lokali u reġjonali;

6.   Jitlob għal darba oħra li l-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet tal-2003 jiġi rinegozjat sabiex jitqies l-ambjent leġiżlattiv ġdid li nħoloq bit-Trattat ta’ Lisbona, tiġi kkonsolidata l-aqwa prassi attwali u l-ftehim jiġi aġġornat b’konformità mal-aġenda dwar "it-tfassil aħjar tal-liġijiet"; jirrakkomanda li kwlaunkwe ftehim ġdid għandu jiġi adottat abbażi tal-Artikolu 295 tat-TFUE u għandu jkun vinkolanti;

7.   Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jimpenjaw ruħhom mal-Parlament f’negozjati dwar il-kriterji għall-applikazzjoni xierqa tal-Artikolu 290 u 291 tat-TFUE; iqis li dan jista’ jintlaħaq fil-qafas tar-reviżjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li tkun tinkludi inter alia kriterji bħal dawn;

8.   Iqis li l-varjetà ta’ titoli applikati għall-iskemi li tuża l-Kummissjoni biex tevalwa l-liġijiet adottati u biex twassal tnaqqis fil-piżijiet qed toħloq konfużjoni u hija kkumplikata bla bżonn; jirrakkomanda li jiġi adottat titolu uniku bl-isem ‘Tfassil aħjar tal-liġijiet’, u jtenni t-talba tiegħu li Kummissarju wieħed jiġi inkarigat b’dan ir-rapport;

9.   Jistieden lill-Kummissjoni biex iżżid ir-reviżjoni tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, speċjalment fir-rigward tal-użu tal-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE dwar atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni;

10.   Iqis li, fil-kuntest ta' leġittimità demokratika usa', is-sistema ta' twissija bikrija għandha tiġi sottoposta għal riflessjoni attenta.

Mekkaniżmu ta’ sussidjarjetà għall-parlamenti nazzjonali

11.   Jindika li, filwaqt li l-kriżi ekonomika u dik finanzjarja jeħtieġu koordinazzjoni mtejba ta' politiki u tisħiħ tas-setgħat tal-Unjoni f'għadd ta' ambiti, hu essenzjali wkoll li jinżamm fehim ċar tat-tqassim tal-kompetenzi fis-sistema ta' governanza fuq diversi livelli tal-Unjoni Ewropea u, wara dibattitu trasparenti, li jittieħdu deċiżjonijiet b'mod trasparenti fil-livell l-iktar xieraq, bit-tnaqqis tal-burokrazija;

12.   Jenfasizza li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jirrispettaw il-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità mħaddna fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea u l-Protokoll Nru 2, li huma ta' natura ġenerali, li jorbtu lill-istituzzjoniiet fl-eżerċizzju tas-setgħat tal-Unjoni bl-eċċezzjoni li l-prinċipju tas-sussidjarjetà ma japplikax f'dawk l-oqsma li jaqgħu taħt il-kompetenza esklużiva tal-Unjoni;

13.   Jissuġġerixxi li jiġi valutat il-fatt jekk għandhomx jiġu stabbiliti kriterji xierqa, fil-livell tal-UE, għall-evalwazzjoni tal-konformità mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;

14.   Jinnota li l-Protokoll Nru 2 jagħti l-opportunità formali lill-parlamenti nazzjonali li jagħtu konsulenza lil-leġiżlatur tal-UE dwar jekk abbozz ta' liġi ġdid ma jgħaddix mill-prova tas-sussidjarjetà li bis-saħħa tiegħu l-objettivi tiegħu jistgħu, minħabba l-iskala jew l-effetti, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni pjuttost milli fil-livell tal-Istati Membri;

15.   Jinnota l-importanza kruċjali tal-valutazzjonijiet tal-impatt bħala strumenti li jgħinu fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-proċess leġiżlattiv u jenfasizza l-ħtieġa, f’dan il-kuntest, li tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-kwistjonijiet relatati mas-sussidjarjetà u mal-proporzjonalità;

16.   Jilqa' l-parteċipazzjoni aktar stretta tal-parlamenti nazzjonali fil-qafas tal-proċess leġiżlattiv Ewropew u l-fatt li dawn qegħdin juru interess saħansitra ikbar fl-applikazzjoni xierqa ta' dawn il-prinċipji mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni. dan jidher mill-fatt li fl-2011 il-Parlament Ewropew irċieva 77 opinjoni motivata fejn ġie ddikjarat li abbozz ta' att leġiżlattiv ma kkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, u 523 kontribut ieħor dwar il-mertu ta' abbozz ta' liġi, billi ċ-ċifri rispettivi għall-2010 kienu 41 u 299; jesprimi d-disponibilità tiegħu li jkompli u jsaħħaħ il-kooperazzjoni u d-djalogu interparlamentari mal-parlamenti nazzjonali;

17.   Jissottolinja bil-qawwa l-importanza tal-iskrutinju parlamentari, kemm mill-Parlament Ewropew kif ukoll mill-parlamenti nazzjonali; jirrakkomanda li l-parlamenti nazzjonali jingħataw assistenza sostanzjali biex jitħallew jaqdu l-kompiti ta' skrutinju tagħhom; jissuġġerixxi li l-parlamenti nazzjonali jingħataw linji gwida biex jgħinuhom fil-valutazzjoni tal-konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà;

18.   Jenfasizza li l-Qorti tal-Ġustizzja, bi qbil mal-Artikolu 263 TFUE, hija kompetenti sabiex teżamina l-legalità tal-atti leġiżlattivi, fir-rigward tal-konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, u li dan il-prinċipju jikkostitwixxi linja gwida politika dwar l-eżerċizzju tas-setgħat fil-livell tal-Unjoni;

19.   Jindika, min-naħa l-oħra, li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, bis-saħħa tat-Trattati, għandha l-ġurisdizzjoni f'azzjonijiet imressqa abbażi ta' 'ksur tat-Trattati jew ta' kwalunkwe stat tad-dritt marbut mal-applikazzjoni tagħhom', u li skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità jappartjenu għal dawn ir-regoli; jinnota li l-istħarriġ ġudizzjarju tal-validità ta' atti tal-Unjoni, għalhekk, ma jestendix għall-konformità ma' dawn il-prinċipji;

20.   Jenfasizza li l-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza tagħha tat-12 ta' Mejju 2011 fil-kawża C-176/09 Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu vs Il-Parlament Ewropew, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, tafferma li l-prinċipju tal-proporzjonalità "jeżiġi li l-miżuri implimentati permezz ta' dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni għandhom ikunu kapaċi li jilħqu l-għan imfittex mil-leġiżlazzjoni kkonċernata u ma jmorrux ultra vires minn dak li huwa meħtieġ sabiex jilħqu dan" u li "f'oqsma fejn il-leġiżlatur tal-Unjoni għandu setgħa normattiva wiesgħa" l-legalità ta' miżura adottata f'dan il-kuntest tista' tiġi affettwata biss jekk il-miżura ma tkunx xierqa b'mod ċar fir-rigward tal-objettiv li qed jippruvaw isegwu l-istituzzjonijiet kompetenti, minkejja li l-leġiżlatur tal-Unjoni għandu, madankollu, "jibbaża l-għażla tiegħu fuq kriterji oġġettivi' u, fil-kuntest tal-evalwazzjoni tar-restrizzjonijiet marbuta mal-miżuri differenti possibbli, jeżamina 'jekk l-għanijiet imfittxija mill-miżura magħżula humiex ta' natura li tiġġustifika l-konsegwenzi ekonomiċi negattivi, anki kunsiderevoli għal ċerti operaturi";

21.   Josserva li l-prinċipju tas-sussidjarjetà kif inhu formulat fit-Trattati jippermetti l-azzjoni tal-Unjoni fl-oqsma li ma jaqgħux fil-kompetenza esklużiva tagħha biss "jekk u sa fejn l-objettivi tal-azzjoni prevista ma jkunux jistgħu jinkisbu biżżejjed mill-Istati Membri, la fil-livell ċentrali u lanqas fil-livell reġjonali u lokali, iżda jkunu jistgħu, minħabba l-iskala jew l-effetti tal-azzjoni prevista, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, filwaqt li, skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, is-sustanza u l-forma tal-azzjoni tal-Unjoni m'għandhiex taqbeż dak li hu meħtieġ biex jinkisbu l-objettivi tat-Trattati; jindika li s-sussidjarjetà u l-proporzjonalità huma marbutin mill-qrib ma' xulxin iżda distinti: filwaqt li tal-ewwel jirrigwarda l-adegwatezza tal-azzjoni tal-Unjoni fl-oqsma li mhumiex ta' kompetenza esklużiva tagħha, dan tal-aħħar jirrigwarda l-proporzjonalità bejn il-mezzi stabbiliti mil-leġiżlatur u l-finijiet imfittxija minnu u taħdem bħala regola ġenerali fl-eżerċizzju tal-kompetenzi tal-Unjoni; ifakkar għalhekk li l-eżami tal-proporzjonalità ta' abbozz ta' att leġiżlattiv għandha ssegwi loġikament dak tas-sussidjarjetà, iżda, fl-istess ħin il-verifika tas-sussidjarjetà ma tkunx biżżejjed effikaċi mingħajr il-verifika tal-proporzionalità;

22.   Josserva li l-Kummissjoni rċeviet għadd żgħir biss ta' mistoqsijiet parlamentari (32 minn iktar minn 12 000) fl-2011 dwar kwistjonijiet marbuta mal-konformità mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;

23.   Jenfasizza l-fatt li fl-2011 il-Kummissjoni rċeviet 64 opinjoni motivata fi ħdan it-tifsira tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, li tirrappreżenta żieda konsiderevoli meta mqabbel mal-2010; jikkonstata, madankollu, li dawn l-64 opinjoni motivata rrappreżentaw 10 % tat-total ta' 622 opinjoni trażmessi lill-Kummissjoni mill-parlamenti nazzjonali fl-2011 fil-qafas tad-djalogu politiku kkkonċernat; jiġbed l-attenzjoni wkoll għall-fatt li l-ebda mill-proposti tal-Kummissjoni ma rċeviet għadd suffiċjenti ta' opinjonijiet motivati biex jirriżulta fi 'proċeduri tal-"karta safra jew oranġjo" skont il-Protokoll; jikkonstata madankollu li fit-22 ta' Mejju 2012 ingħatat għall-ewwel darba "proċedura ta' karta safra" għal proposta tal-Kummissjoni (proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-eżerċizzju tad-dritt li tittieħed azzjoni kollettiva fil-kuntest tal-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li tagħti servizz, l-hekk imsejħa proposta għal Regolament "Monti II"); jissottolinja li l-Kummissjoni rtirat il-proposta mhux għax qieset li kisret il-prinċipju tas-sussidjarjetà, iżda għax indunat li l-proposta diffiċilment setgħet ikollha, fi ħdan il-Parlament u l-Kunsill, is-sostenn politiku neċessarju għall-finijiet tal-adozzjoni tagħha;

24.   Hu tal-fehma li l-mekkaniżmu ta' verifika tal-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jitfassal u jintuża bħala strument ewlenin ta' kollaborazzjoni bejn istituzzjonijiet Ewropej u istituzzjonijiet nazzjonali; jinnota b'sodisfazzjon li dan l-istrument jintuża fil-prattika bħala mezz ta' komunikazzjoni u djalogu ta' kooperazzjoni fost id-diversi livelli istituzzjonali tas-sistema Ewropea b'livelli multipli;

25.   Jikkonstata bi tħassib li ċerti opinjonijiet motivati mill-parlamenti nazzjonali jenfasizzaw il-fatt li, f'numru ta' proposti leġiżlattivi tal-Kummissjoni, il-ġustifikazzjoni tas-sussidjarjetà hija insuffiċjenti jew lanqas biss teżisti;

26.   Jirrakkomanda li jiġu eżaminati r-raġunijiet għaliex jitressaq għadd tant żgħir ta' opinjonijiet formali u motivati mingħand il-parlamenti nazzjonali u jiġi ddeterminat jekk dan huwiex dovut għall-fatt li l-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa osservat min-naħat kollha, jew għall-fatt li l-parlamenti nazzjonali mhumiex kapaċi jinfurzaw dan il-prinċipju minħabba nuqqas ta' riżorsi jew ir-riġidità tal-iskadenzi; jikkunsidra li analiżi mill-Kummissjoni hija mixtieqa;

27.   Jenfasizza l-ħtieġa li l-istituzzjonijiet Ewropej jagħmluha possibbli għall-parlamenti nazzjonali li jeżaminaw il-proposti leġiżlattivi billi jiżguraw li l-Kummissjoni tforni motivazzjoni dettaljata u komprensiva għad-deċiżjonijiet leġiżlattivi tagħha dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità skont l-Artikolu 5 tal-Protokoll Nru 2 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

28.   Jinnota wkoll f'dan ir-rigward li l-perjodu attwali li fih il-parlamenti nazzjonali jagħmlu l-kontrolli fuq is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità spiss ġie kkunsidrat insuffiċjenti;

29.   Iqis li l-pressjoni fuq iż-żmien u r-riżorsi li jiffaċċaw il-parlamenti nazzjonali fir-rispons tagħhom għal abbozzi ta' leġiżlazzjoni tikkontribwixxi għad-'defiċit demokratiku' osservat fi ħdan l-UE;

30.   Ifakkar it-talbiet preċedenti tiegħu għal kontroll aktar dettaljat tal-problemi ffaċċjati mill-parlamenti nazzjonali sabiex itejbu l-funzjonament tal-mekkaniżmu eżistenti; jemmen li jkun tajjeb jekk jinstabu metodi ta' tisħiħ ta' dan il-mekkaniżmu li, possibilment fil-kuntest ta' rieżami futur tat-Trattat, jistgħu jagħtu aktar drittijiet lill-parlamenti nazzjonali; jissuġġerixxi li f'dan ir-rieżami tingħata kunsiderazzjoni lin-numru adegwat ta' risponsi tal-parlament nazzjonali meħtieġa biex jingħata bidu għal din il-proċedura, jekk il-proċedura għandhiex tkun limitata għal raġunijiet ta’ sussidjarjetà, u x’għandu jkun l-effett tagħha, partikolarment b'referenza għall-proċedura tal-"karta s-safra"; iqis li diskussjoni ta’ dan it-tip tikkostitwixxi stadju siewi fl-evoluzzjoni tas-setgħa mogħtija lill-parlamenti nazzjonali, l-allinjament tal-inċentivi biex jiġi eżerċitat skrutinju li jkollu effett fil-livell Ewropew;

31.  Iqis li sadanittant jistgħu jiġu introdotti diversi inizjattivi biex tittejjeb l-evalwazzjoni ta’ kwistjonijiet Ewropej min-naħa tal-parlamenti nazzjonali; b’mod partikolari:

   jissuġġerixxi li kull att leġiżlattiv ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali għandu jinkludi nota li tispeċifika liema parlamenti nazzjonali jkunu taw rispons, u dawk li jkunu wrew tħassib dwar is-sussidjarjetà;
   jipproponi li jiġu ppreżentati l-opinjonijiet motivati tal-parlamenti nazzjonali, li jintbagħtu skont l-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2 li jinsab fl-anness tat-TUE u mat-TFUE lill-koleġiżlaturi, mingħajr dewmien;
   jissuġġerixxi li jistgħu jitħejjew linji gwida li jelenkaw il-kriterji għal opinjonijiet motivati dwar kwistjonijiet ta’ sussidjarjetà;
   jipproponi l-mobilizzazzjoni tal-parlamenti nazzjonali biex jitwettqu evalwazzjonijiet kumparattivi ta' valutazzjonijiet ex ante li huma jkunu wettqu u valutazzjonijiet ex post imfassla mill-Kummissjoni;

Tfassil aħjar tal-liġijiet

32.   Jemmen li approċċ effikaċi għall-isfidi ta' tfassil aħjar tal-liġijiet għandu jgħin lill-istituzzjonijiet Ewropej jirreaġixxu għall-kriżi, kemm f'termini ta' liġijiet eżistenti u kemm ta' leġiżlazzjoni prospettiva; iqis li r-riforma tal-leġiżlazzjoni u l-prattiki leġiżlattivi Ewropej hi għodda essenzjali għall-ħolqien ta' tkabbir, il-kompetittività u xogħlijiet diċenti fl-Ewropa;

33.   Jilqa’ l-enfasi dejjem akbar li qed tagħmel il-Kummissjoni fuq ‘ċiklu’ ta’ politika, fejn l-istadji tal-inizjazzjoni, il-valutazzjoni tal-impatt, il-konsultazzjoni, il-promulgazzjoni, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE jitqiesu bħala parti minn proċess koerenti; jemmen f'dan il-kuntest li l-prinċipju "L-Ewwel Aħseb fiż-Żgħir" għandu jinżamm bħala element ewlieni, u l-valutazzjoni ex ante ta' leġiżlazzjoni ġdida għandha titjieb, biex b'hekk jifforma proċess intelliġibbli u trasparenti għall-istimular tat-tkabbir u tal-kompetittività fl-Ewropa;

34.   Jilqa', f’dan ir-rigward, il-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar ir-regolamentazzjoni intelliġenti u dwar il-l-Idoneità Regolatorja tal-UE, kif ukoll id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal dwar “L-Għaxar l-aktar atti leġiżlattivi li huma ta' piż fuq l-SMEs”; iqis li dawn id-dokumenti jirrappreżentaw avvanzi kredibbli fl-aġenda ta’ tfassil aħjar tal-liġijiet u jirriflettu ħafna mit-talbiet preċedenti tal-Parlament;

35.  Iqis li dawn l-avvanzi retoriċi issa għandhom jiġu kkonsolidati b’azzjoni konkreta; iħeġġeġ il-Kummissjoni, għaldaqstant, tippreżenta proposti konkreti biex jitnaqqas il-piż regolatorju ġenerali tal-UE mingħajr ma jiddgħajfu s-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol, u b’mod partikolari billi:

   tieħu azzjoni biex tnaqqas, malajr kemm jista' jkun, il-piżijiet identifikati mill-SMEs madwar l-Ewropa fil-konsultazzjoni 'Top 10";
   iżżid, fejn xieraq, l-użu ta’ eżenzjonijiet jew reġimi anqas riġidi għall-mikro-intrapriżi u l-SMEs meta tipproponi leġiżlazzjoni ġdida u biex ir-regoli tal-akkwist pubbliku tal-UE isiru aktar favorevoli għall-SMEs;
   timplimenta b'mod rapidu l-impenji stipulati fil-Komunikazzjoni dwar l-Ideoneità regolatorja (REFIT) tat-2 ta' Ottubru 2013 (COM(2013)0685 ), u ttemm l-valutazzjonijiet f'oqsma politiċi ewlenin qabel it-tmiem tat-terminu leġiżlattiv attwali, inkluż informazzjoni mil-livelli ta' gvern fis-setturi prinċipali li huma ta' tħassib għall-awtoritajiet lokali u reġjonali;
   tagħti spinta aktar ambizzjuża lill-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir fl-UE billi tnaqqas l-ispiża tar-regolamentazzjoni għan-negozji;
   tħejji rapport annwali li jiffoka fuq l-aġenda usa’ tat-tfassil aħjar tal-liġijiet, li jkun jinkludi fih dikjarazzjoni tal-progress fuq l-inizjattivi meħuda mill-Kummissjoni, fosthom dikjarazzjoni tal-ispiża netta għan-negozji u l-ispejjeż soċjali tal-proposti ġodda adottati mill-Kummissjoni fit-12-il xahar preċedenti;

36.   Jenfasizza li t-titjib tas-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol u l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema huma żewġ elementi importanti għat-tisħiħ tal-produttività u tal-kompetittività fl-ekonomija Ewropea; jenfasizza li regolamentazzjoni soda u stabbli f'dawn l-oqsma ma xxekkilx it-tkabbir, anzi tikkontribwixxi għalih;

37.   Iqis li l-Kummissjoni għandha tesplora aktar il-possibilità li jiġi introdott stadju ta’ ‘white paper’ fil-proċess leġiżlattiv; jemmen li meta l-partijiet interessati jingħataw il-possibblità li jikkumentaw dwar abbozzi ta’ proposti u l-valutazzjonijet ta’ impatt proviżorji li jakkompajnawhom, dan itejjeb il-kwalità tal-abbozz ta’ leġiżlazzjoni ppreżentat mill-Kummissjoni, mingħajr ma jiżdied bla bżonn il-ħin tal-perjodu ta’ ‘ġestazzjoni’ tal-liġijiet prospettivi;

38.   Ifakkar, f'dan ir-rigward, l-istedina li l-Parlament għamel lill-Kummissjoni sabiex tressaq proposti li jimplimentaw kompensazzjoni regolatorja, li tkun teħtieġ li jiġu identifikati kompensi ekwivalenti għall-ispejjeż, qabel il-leġiżlazzjoni ġdida li tintroduċi l-impożizzjoni ta’ spejjeż ġodda; jinnota li l-leġiżlazzjoni tal-UE ma għandha bħala konsegwenza awtomatika la l-eliminazzjoni ta’ 28 liġi nazzjonali biex toħdilhom posthom liġi waħda Ewropea, u lanqas tnaqqis fil-piż regolatorju awtomatiku meta mqabbel ma’ dak tal-liġijiet nazzjonali rispettivi; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għaldaqstant, li teżamina din il-proposta serjament, u li tippreżenta valutazzjoni tal-impatt tagħha qabel tmiem it-terminu parlamentari attwali fl-2014;

39.   Jiddispjaċih għall-fatt li l-Kummissjoni beħsieba tirtira l-proposta tagħha dwar l-Istatut ta' Kumpannija Privata Ewropea, kif mitlub mill-Parlament fir-rapport leġiżlattiv fuq inizjattiva tiegħu stess; jitlob lill-Kummissjoni tikkonsulta l-Parlament qabel ma tirtira kwalunkwe proposta fuq dan ir-rapport tal-Parlament;

40.   Jenfasizza l-importanza tas-simplifikazzjoni għall-allinjament tal-ambjent regolatorju, speċjalment għall-awtoritajiet lokali u reġjonali, li r-riżorsi tagħhom għall-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni spiss huma limitati u qegħdin jonqsu;

41.   Jifhem li r-regolamentazzjoni żejda (“goldplating”) hija prattika fejn l-Istati Membri jmorru lil hinn mir-rekwiżiti minima mitluba mid-Direttivi meta jwettqu t-traspożizzjoni tagħhom fil-liġijiet nazzjonali; itenni l-appoġġ tiegħu għal miżuri biex tkun ittrattata r-regolamentazzjoni żejda u għalhekk jistieden lill-Istati Membri biex jispjegaw ir-raġunijiet tagħhom għal dan, f'każijiet fejn isseħħ ir-regolamentazzjoni żejda;

Valutazzjoni tal-Impatt u Valur Miżjud Ewropew

42.   Jilqa’ l-fatt li l-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni jippruvaw ikopru firxa wiesgħa u komprensiva ta’ impatti potenzjali, iżda jemmen li s-sistema xorta waħda tista’ tissaħħaħ aktar, b’diversi modi, pereżempju bl-inklużjoni tad-dimensjoni territorjali (implikazzjonijiet finanzjarji u amministrattivi għall-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali); f’dan ir-rigward, jinsab inkoraġġit bid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li taġġorna, tikkonsolida u tirrevedi l-Linji Gwida tal-Valutazzjoni tal-Impatt sa Ġunju 2014, u jirriżerva d-dritt li jagħti kontribut dettaljat li jiddeskrivi titjib potenzjali għal dawn il-linji gwida fix-xhur li ġejjin; jinsisti li dawn il-valutazzjonijiet tal-impatt, li huma essenzjali għall-formazzjoni tal-opinjonijiet pubbliċi u politiċi, jirrispettaw il-prinċipju tal-multilingwiżmu;

43.   Jitlob lill-Kummissjoni tanalizza l-metodoloġija użata fl-abbozzar ta' valutazzjonijiet tal-impatt bl-għan li tivvaluta modi ta' kif jistgħu jitjiebu l-indikaturi kwalitattivi kif ukoll it-twettiq ġenerali tal-proċess ta' konsultazzjoni, b'mod partikolari b'referenza għall-involviment tal-partijiet konċernati rilevanti;

44.   Jemmen li jeħtieġ ikun hemm konsistenza bejn il-valutazzjoni tal-impatt ippubblikat mill-Kummissjoni u l-kontenut tal-proposta leġiżlattiva kif adottata mill-Kulleġġ tal-Kummissarji; ifakkar li kwalunkwe valutazzjoni tal-impatt fuq proposta emendata mill-Kulleġġ għandha tiġi aġġornata awtomatikament biex tirrifletti t-tibdiliet magħmula mill-Kummissarji;

45.   Jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-irwol u l-indipendenza tal-Bord għall-Valutazzjoni tal-Impatt (IAB), u partikolarment biex tiffinalizza u tippreżenta proposti leġiżlattivi biss meta dawn ikunu ġew approvati permezz ta' opinjoni favorevoli minn dak il-Bord; iħeġġeġ lill-IAB jislet mill-għarfien espert tas-sħab soċjali;

46.   Jemmen li d-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà attwali li l-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni ‘timpenja biss lis-servizzi tal-Kummissjoni involuti fit-tħejjija tagħha, u ma tippreġudikax il-forma aħħarija ta' kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-Kummissjoni’ tenfasizza dgħjufija sinifikanti fis-sistema eżistenti;

47.   Jilqa’ l-iżvilupp pożittiv tad-Direttorat tal-Valutazzjoni tal-Impatt u tal-Valur Miżjud Ewropew fi ħdan il-Parlament; jemmen li għandu jiġi adottat approċċ sistematiku għall-kunsiderazzjoni tal-valutazzjonijiet tal-impatt fil-Parlament kollu; jilqa’ l-fatt li d-Direttorat tal-Valutazzjoni tal-Impatt ħejjiet sinteżijiet qosra tal-valutazzjonijiet tal-impatt li jakkumpanjaw il-proposti tal-Kummissjoni, u jqis li dawn għandhom ikunu element essenzjali tal-kunsiderazzjoni min-naħa tal-kumitati tal-proposti leġiżlattivi li jkunu qed jiġu diskussi; jipproponi li l-valutazzjoniiet tal-impatt tal-Parlament għandhom jinkludu dimensjoni territorjali meta jkun xieraq; jitlob lill-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati jikkunsidraw l-aħjar mod ta’ kif jistgħu jimplimentaw din ir-rakkomandazzjoni;

48.   Ifakkar l-impenn meħud mill-Parlament u mill-Kunsill fl-Approċċ Komuni Interistituzzjonali għall-Valutazzjoni tal-Impatt tal-2005 biex iwettqu valutazzjonijiet tal-impatt qabel ma jikkunsidraw l-adozzjoni ta’ emendi sostantivi bħala adegwati u meħtieġa għall-proċess leġiżlattiv; jitlob lill-kumitati biex jagħmlu użu għall-Unità għall-Valutazzjoni tal-Impatt fl-implimentazzjoni ta' dan l-impenn;

49.   Ifakkar il-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tal-2003, u jħeġġeġ lill-Kunsill biex mingħajr dewmien żejjed ilesti l-ħidma fuq mekkaniżmu tiegħu stess għall-valutazzjoni tal-impatt tal-emendi sustantivi tiegħu stess, b’konformità mal-obbligi tiegħu skont il-Ftehim tal-2003;

50.   Jinsisti li l-Kummissjoni tikkunsidra serjament il-valutazzjonijiet dwar il-valur miżjud Ewropew li jakkumpanjaw rapporti leġiżlattivi fuq inizjattiva proprja, li jispjegaw fid-dettall ir-raġunijiet tagħha f’każ li ma taċċettax jew tqis bħala irrelevanti kwalunkwe argument li jkun tressaq mill-Parlament;

o
o   o

51.   Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 321, 31.12.2003, p.1.
(2) ĠU C 353 E, 3.12.2013, p. 117.
(3) ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 87.
(4) ĠU C 380 E, 11.12.2012, p. 31.
(5) ĠU C 218, 30.7.2013, p. 22.


Pjan direzzjonali tal-UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru
PDF 325k   DOC 85k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-Pjan Direzzjonali tal-UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi ta’ orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru (2013/2183(INI) )
P7_TA(2014)0062 A7-0009/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 8 u 10 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 21 tagħha,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali,

–   wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni CM/Rec(2010)5 tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa lill-Istati Membri dwar miżuri għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni abbażi ta’ orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru, adottati fil-31 ta’ Marzu 2010,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata “Strateġija għall-implimentazzjoni effikaċi tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea” (COM(2010)0573 ),

–   wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni tal-2012 dwar l-Applikazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE (COM(2013)0271 ) u d-dokumenti ta’ ħidma tal-persunal li jakkumpanjawh,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali (COM(2008)0426 ) u l-pożizzjoni tiegħu tat-2 ta’ April 2009 dwarha(1) ,

–   wara li kkunsidra l-linji gwida għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet kollha tal-bniedem mill-persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali (LGBTI) adottati mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fil-laqgħa tiegħu tal-24 ta’ Ġunju 2013,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali ta’ Novembru 2010 dwar l-omofobija, it-transfobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru,

–   wara li kkunsidra r-riżultati tal-istħarriġ tal-Unjoni Ewropea dwar il-persuni leżbjani, gay, bisesswali u transġeneru, imwettaq mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) u ppubblikat fis-17 ta’ Mejju 2013,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-FRA tal-1 ta’ Ottubru 2013 dwar is-sitwazzjoni ta’ ugwaljanza fl-Unjoni Ewropea għaxar snin wara l-implimentazzjoni inizjali tad-direttivi dwar l-ugwaljanza,

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Mejju 2012 dwar il-ġlieda kontra l-omofobija fl-Ewropa(2) ,

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2010-2011)(3) ,

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Marzu 2013 dwar it-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u r-reati ta’ mibegħda(4) ,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0009/2014 ),

A.   billi l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inkluż id-drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti minn minoranzi;

B.   billi fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tfittex li tiġġieled kull diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali;

C.   billi f’Ġunju 2013 il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta linji gwida qawwija għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet kollha tal-bniedem mill-persuni LGBT barra l-Unjoni Ewropea, u għandu jiżgura li jiġu protetti b’mod effettiv fl-UE;

D.   billi l-Unjoni Ewropea diġà tikkoordina l-azzjoni tagħha permezz ta’ politiki komprensivi fil-qasam tal-ugwaljanza u tan-nondiskriminazzjoni permezz tal-“Istrateġija qafas għan-nondiskriminazzjoni u għall-opportunitajiet indaqs għal kulħadd”, fil-qasam tal-ugwaljanza bejn is-sessi permezz tal-“Istrateġija għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 2010-2015”, fil-qasam tad-diżabilità permezz tal-“Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010-2020”, u fil-qasam tal-ugwaljanza għall-persuni Rom permezz tal-“Qafas tal-UE għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom sal-2020”;

E.   billi fl-“Istrateġija għall-implimentazzjoni effikaċi tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea” tagħha l-Kummissjoni rrikonoxxiet il-ħtieġa li jiġu żviluppati politiki individwali dwar ċerti drittijiet fundamentali speċifiċi abbażi tat-Trattati;

F.   billi fl-istħarriġ tal-UE tal-2013, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) sabet li fl-UE kollha fis-sena ta’ qabel l-istħarriġ wieħed minn kull tnejn minn dawk li wieġbu ħassu vittma ta’ diskriminazzjoni jew fastidju abbażi ta’ orjentazzjoni sesswali, wieħed minn kull tlieta kien vittma ta’ diskriminazzjoni waqt li kien qed jakkwista prodotti jew servizzi, wieħed minn kull erbgħa ġie aggredit fiżikament, u wieħed minn kull ħamsa saret diskriminazzjoni kontrieh fl-impjieg jew l-okkupazzjoni;

G.   billi l-FRA rrakkomandat li l-UE u l-Istati Membri jiżviluppaw pjanijiet ta’ azzjoni li jippromwovu r-rispett għall-persuni LGBT u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tagħhom;

H.   billi f’Mejju 2013 ħdax-il Ministru tal-Ugwaljanza(5) talbu lill-Kummissjoni toħroġ politika komprensiva tal-UE għall-ugwaljanza tal-persuni LGBT, u għaxar Stati Membri(6) diġà adottaw jew qed jiddiskutu politiki simili f’livelli nazzjonali u reġjonali;

I.   billi l-Parlament Ewropew talab għal għaxar darbiet strument ta’ politika komprensiva tal-Unjoni Ewropea għall-ugwaljanza abbażi ta’ orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1.   Jikkundanna bil-qawwa kwalunkwe diskriminazzjoni abbażi ta’ orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru, u jiddispjaċih bil-qawwa li d-drittijiet fundamentali tal-persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali (LGBTI) mhux dejjem jiġu rrispettati bis-sħiħ fl-Unjoni Ewropea;

2.   Jemmen li attwalment l-Unjoni Ewropea hija nieqsa minn politika komprensiva li tipproteġi d-drittijiet fundamentali tal-persuni LGBTI;

3.   Jirrikonoxxi li r-responsabbiltà għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali taqa’ b’mod konġunt fuq il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tuża l-kompetenzi tagħha bis-sħiħ, inkluż il-faċilitazzjoni tal-iskambju tal-prattiki tajba bejn l-Istati Membri; jistieden lill-Istati Membri jissodisfaw l-obbligi tagħhom skont il-liġi tal-UE u skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar miżuri għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni abbażi ta’ orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru;

Kontenut tal-Pjan Direzzjonali

4.  Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri u l-aġenziji rilevanti sabiex jaħdmu b’mod konġunt fuq politika komprensiva u pluriennali għall-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-persuni LGBTI, jiġifieri pjan direzzjonali, strateġija jew pjan ta’ azzjoni li jittrattaw it-temi u l-objettivi mniżżla hawn taħt;

  A. Azzjonijiet orizzontali għall-implimentazzjoni tal-Pjan Direzzjonali
   (i) Il-Kummissjoni għandha taħdem biex tiżgura d-drittijiet eżistenti fix-xogħol kollu tagħha u fl-isferi kollha li hija kompetenti fihom permezz tal-integrazzjoni tal-kwistjonijiet marbuta mad-drittijiet fundamentali tal-persuni LGBTI fix-xogħol rilevanti kollu – pereżempju fit-tfassil ta’ politiki u proposti futuri jew fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE;
   (ii) Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita, tikkoordina u tissorvelja l-iskambju ta’ prattiki tajba bejn l-Istati Membri permezz tal-metodu miftuħ tal-koordinazzjoni;
   (iii) L-aġenziji rilevanti tal-Unjoni Ewropea, inkluż l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE), il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjoni tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound), il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL), l-Unità Ewropea ta’ Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust), in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew (NĠE) u l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO), għandhom jintegraw il-kwistjonijiet marbuta mal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru fix-xogħol tagħhom, u jkomplu jipprovdu lill-Kummissjoni u l-Istati Membri b’parir ibbażat fuq evidenza dwar id-drittijiet fundamentali tal-persuni LGBTI;
   (iv) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex jiġbru b’mod regolari dejta rilevanti u komparabbli dwar is-sitwazzjoni tal-persuni LGBTI fl-UE flimkien ma’ aġenziji rilevanti u l-Eurosat, filwaqt li jirrispettaw bis-sħiħ ir-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta;
   (v) Flimkien ma’ aġenziji rilevanti, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu t-taħriġ u l-bini ta’ kapaċitajiet għall-korpi nazzjonali ta’ ugwaljanza, l-istituzzjonijiet nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u organizzazzjonijiet oħra li għandhom il-kompitu li jippromwovu u jipproteġu d-drittijiet fundamentali tal-persuni LGBTI;
   (vi) Flimkien ma’ aġenziji rilevanti, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom ifittxu li jagħmlu liċ-ċittadini konxji mid-drittijiet tal-persuni LGBTI.
  B. Dispożizzjonijiet ġenerali fil-qasam tan-nondiskriminazzjoni
   (i) L-Istati Membri għandhom jikkonsolidaw il-qafas legali eżistenti tal-UE billi jaħdmu biex jadottaw id-Direttiva proposta dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, inkluż billi jikkjarifikaw il-kamp ta’ applikazzjoni u l-ispejjeż assoċjati mad-dispożizzjonijiet tagħha;
   (ii) Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-aġenziji rilevanti għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lill-esperjenza ta' nisa leżbjani ta' diskriminazzjoni u vjolenza multipla (it-tnejn fuq bażi ta' sess u orjentazzjoni sesswali), u jfasslu u jimplimentaw politiki ta' nondiskriminazzjoni b'mod korrispondenti;
  C. In-nondiskriminazzjoni fl-impjieg
   (i) Il-Kummissjoni għandha tinkludi konċentrazzjoni speċifika dwar l-orjentazzjoni sesswali meta timmonitorja l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2000/78/KE li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol(7) , u l-identità tal-ġeneru meta timmonitorja d-Direttiva 2006/54/KE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol(8) ,
   (ii) Flimkien mal-aġenziji rilevanti, il-Kummissjoni għandha toħroġ linji gwida li jispeċifikaw li l-persuni transgeneru u intersesswali huma koperti taħt "sess” fid-Direttiva 2006/54/KE dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ opportunitajiet indaqs u ta’ trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ impjiegi u xogħol,
   (iii) Il-korpi ta’ ugwaljanza għandhom jiġu mħeġġa biex jinfurmaw lill-persuni LGBTI, kif ukoll it-trade unions u l-organizazzjonijiet ta’ min iħaddem, dwar id-drittijiet tagħhom;
  D. In-nondiskriminazzjoni fl-edukazzjoni
   (i) Il-Kummissjoni għandha tippromwovi l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru fil-programmi tagħha kollha għaż-żgħażagħ u l-edukazzjoni,
   (ii) Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iskambju ta' prattika tajba fl-edukazzjoni formali, inkluż il-materjal tat-tagħlim, politiki kontra l-bullying u d-diskriminazzjoni, fost l-Istati Membri permezz ta' metodu ta' koordinazzjoni miftuħ u mhux obbligatorju,
   (iii) Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iskambju ta' prattika tajba fis-settur taż-żgħażagħ u s-settur edukattiv madwar l-Istati Membri, inklużi s-servizzi għall-benesseri taż-żgħażagħ u l-ħidma soċjali, fost l-Istati Membri permezz tal-metodu ta' koordinazzjoni miftuħ u mhux obbligatorju;
  E. In-nondiskriminazzjoni fil-qasam tas-saħħa
   (i) Il-Kummissjoni għandha tpoġġi t-tħassib dwar is-saħħa tal-LGBTI fi ħdan politiki usa’, strateġiċi u rilevanti dwar is-saħħa, inkluż l-aċċess għall-kura tas-saħħa, l-ugwaljanza fis-saħħa, u l-vuċi globali tal-UE fi kwistjonijiet relatati mas-saħħa,
   (ii) Il-Kummissjoni għandha tkompli taħdem fi ħdan l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa biex tneħħi d-diżordnijiet tal-identità tal-ġeneru mil-lista ta’ diżordnijiet mentali u tal-imġiba, u biex tiżgura riklassifikazzjoni li ma tqishomx bħala patoloġiji fin-negozjati dwar il-ħdax-il verżjoni tal-Klassifikazzjoni Internazzjonali tal-Mard (ICD-11);
   (iii) Il-Kummissjoni għandha tappoġġja lill-Istati Membri fit-taħriġ tal-professjonisti fil-qasam tas-saħħa,
   (iv) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom iwettqu riċerka dwar kwistjonijiet tas-saħħa speċifiċi għall-persuni LGBTI,
   (v) L-Istati Membri għandhom iqisu lill-persuni LGBTI fi ħdan pjanijiet u politiki dwar is-saħħa nazzjonali, fejn jiżguraw li l-kurrikuli ta’ taħriġ, il-politiki dwar is-saħħa u l-istħarriġ dwar is-saħħa jqisu l-kwistjonijiet speċifiċi dwar is-saħħa tal-LGBTI,
   (vi) L-Istati Membri għandhom jintroduċu jew jirrevedu l-proċeduri legali tar-rikonoxximent tal-ġeneru sabiex huma jirrispettaw bis-sħiħ id-drittijiet għad-dinjità u l-integrità fiżika tal-persuni transġeneru;
  F. In-nondiskriminazzjoni fil-prodotti u s-servizzi
   (i) Il-Kummissjoni għandha tinkludi konċentrazzjoni fuq l-aċċess għal merkanzija u servizzi minn persuni transġeneru meta timmonitorja l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/113/KE li timplimenta l-prinċipju ta’ trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta’ merkanzija u servizzi(9) ;
  G. Azzjoni speċifika fir-rigward tal-persuni transġeneru u intersesswali
   (i) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-identità tal-ġeneru tiġi inkluża fost ir-raġunijiet ta’ diskriminazzjoni pprojbiti f’kull leġiżlazzjoni dwar l-ugwaljanza fil-futur, inkluż kwalunkwe riformulazzjoni,
   (ii) Il-Kummissjoni għandha tintegra l-kwistjonijiet speċifiċi għall-persuni transġeneru u intersesswali fil-politiki rilevanti kollha tal-UE, fejn tirrifletti l-approċċ adottat fl-Istrateġija tal-Ugwaljanza bejn is-Sessi,
   (iii) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-korpi ta’ ugwaljanza jkunu infurmati u mħarrġa dwar id-drittijiet u l-kwistjonijiet speċifiċi fir-rigward tal-persuni transġeneru u intersesswali;
   (iv) Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-aġenziji rilevanti għandhom jindirizzaw in-nuqqas li attwalment jeżisti fir-rigward tal-għarfien, ir-riċerka u l-leġiżlazzjoni rilevanti dwar id-drittijiet tal-bniedem li jgawdu persuni intersesswali;
  H. Ċittadinanza, familji u libertà ta’ moviment
   (i) Il-Kummissjoni għandha toħloq linji gwida biex tiżgura l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2004/38/KE dwar id-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u tal-membri tal-familja tagħhom biex jiċċaqalqu u jgħixu liberament fit-territorju tal-Istati Membri(10) u d-Direttiva 2003/86/KE dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja, sabiex tiżgura r-rispett tal-forom kollha tal-familji rikonoxxuti legalment skont il-liġijiet nazzjonali tal-Istati Membri(11) ,
   (ii) Il-Kummissjoni għandha tressaq proposti għar-rikonoxximent reċiproku tal-effetti tad-dokumenti kollha tal-istat ċivili fl-UE kollha, sabiex jitnaqqsu l-ostakoli legali u amministrattivi diskriminatorji għaċ-ċittadini u l-familji tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment liberu,
   (iii) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jistudjaw jekk ir-restrizzjonijiet fis-seħħ għall-bidla fl-istat ċivili u d-dokumenti tal-identità għall-persuni transġeneru jippreġudikawx l-abilità tagħhom biex igawdu d-dritt tagħhom għall-moviment liberu,
   (iv) L-Istati Membri li adottaw leġiżlazzjoni dwar il-koabitazzjoni, is-sħubijiet irreġistrati jew iż-żwiġijiet għal koppji tal-istess sess għandhom jirrikonoxxu dispożizzjonijiet simili adottati minn Stati Membri oħrajn;
  I. Libertà ta’ għaqda u espressjoni
   (i) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-drittijiet għal-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda jkunu ggarantiti, b’mod partikolari fir-rigward tal-pride marches u avvenimenti simili, billi jiżguraw li dawn l-avvenimenti jsiru b’mod legali u billi jiggarantixxu l-protezzjoni effettiva tal-parteċipanti,
   (ii) L-Istati Membri għandhom jieqfu milli jadottaw liġijiet u jikkunsidraw mill-ġdid liġijiet eżistenti li jillimitaw il-libertà tal-espressjoni fir-rigward tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru,
   (iii) Il-Kummissjoni u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandhom jikkunsidraw li l-Istati Membri li jadottaw liġijiet li jillimitaw il-libertà tal-espressjoni fir-rigward tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru jiksru l-valuri li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea, u jirreaġixxu kif jixraq;
  J. Diskors ta’ mibegħda u reati ta’ mibegħda
   (i) Il-Kummissjoni għandha timmonitorja u tipprovdi assistenza lill-Istati Membri fir-rigward ta' kwistjonijiet speċifiċi għall-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 2012/29/UE dwar id-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità(12) , b’mod partikolari meta jitwettqu atti kriminali bi preġudizzju jew bi skop diskriminatorju li jista’ jkun relatat mal-karatteristiċi personali tal-vittmi,
   (ii) Il-Kummissjoni għandha tipproponi riformulazzjoni tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta’ razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali li tinkludi forom oħra ta’ att kriminali ta’ preġudizzju, u inċitament għall-mibegħda, inkluż abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru,
   (iii) Flimkien mal-aġenziji rilevanti, il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-iskambju ta’ prattiki tajba fost l-Istati Membri fir-rigward tat-taħriġ u l-edukazzjoni tal-forzi tal-pulizija, is-servizzi ta’ prosekuzzjoni, ġudikanti u s-servizzi ta’ appoġġ għall-vittmi,
   (iv) L-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali għandha tassisti lill-Istati Membri biex itejbu l-ġbir ta’ dejta komparabbli dwar att kriminali ta’ mibegħda ta’ natura omofobika u transfobika,
   (v) L-Istati Membri għandhom jirreġistraw u jinvestigaw atti kriminali ta’ mibegħda kontra persuni LGBTI, u jadottaw leġiżlazzjoni kriminali li tipprojbixxi l-inċitament għall-mibegħda abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru;
  K. Asil
   (i) Flimkien mal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) u l-aġenziji rilevanti, u fil-qafas tal-mandat tal-leġiżlazzjoni eżistenti u l-ġurisprudenza tal-UE, il-Kummissjoni għandha tinkludi kwistjonijiet speċifiċi marbuta mal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru fl-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-leġiżlazzjoni dwar l-asil, inkluż id-Direttiva 2013/32/UE dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali(13) , u d-Direttiva 2011/95/UE dwar standards għall-kwalifika ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali(14) ,
   (ii) Flimkien mal-aġenziji rilevanti, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-professjonisti tal-asil, inklużi dawk li jagħmlu intervisti u l-interpreti, jirċievu taħriġ adegwat, inkluż it-taħriġ eżistenti, biex jittrattaw kwistjonijiet relatati b’mod speċifiku mal-persuni LGBTI,
   (iii) Flimkien mal-EASO u b’kooperazzjoni mas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-sitwazzjoni legali u soċjali tal-persuni LGBTI f’pajjiżi ta’ oriġini tiġi dokumentata b’mod sistematiku u li informazzjoni bħal din tkun magħmula disponibbli lil dawk li jieħdu deċiżjonijiet dwar l-asil bħala parti mill-Informazzjoni dwar il-Pajjiż ta’ Oriġini (COI);
  L. Tkabbir u azzjoni esterna
   (i) Il-Kummissjoni għandha tkompli l-monitoraġġ attwali tagħha tal-kwistjonijiet marbuta mal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru fil-pajjiżi tal-adeżjoni,
   (ii) Il-Kummissjoni, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, ir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Istati Membri għandhom jużaw b’mod sistematiku l-Linji Gwida tal-Kunsill għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem mill-persuni LGBTI, u jżommu pożizzjoni komuni meta jirrispondu għal ksur ta’ dawn id-drittijiet,
   (iii) Il-Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna għandhom jipprovdu informazzjoni miksuba minn delegazzjonijiet tal-UE dwar is-sitwazzjoni tal-persuni LGBTI fil-pajjiżi terzi lill-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil u l-Istati Membri;

5.   Jenfasizza li din il-politika komprensiva għandha tirrispetta l-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea, tal-aġenziji tagħha u tal-Istati Membri;

6.   Ifakkar li l-libertà li wieħed jesprimi u juri t-twemmin u l-fehmiet tiegħu, f'konformità mal-prinċipju tal-pluraliżmu tal-ideat, u sakemm wieħed ma jxewwixx favur il-mibegħda, il-vjolenza jew id-diskriminazzjoni, għandha tiġi rrispettata;

o
o   o

7.   Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, lill-Kummissjoni Ewropea, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lill-aġenziji kollha msemmija f’dan id-dokument, u lill-Kunsill tal-Ewropa.

(1) ĠU C 137 E, 27.5.2010, p. 68.
(2) ĠU C 264 E, 13.9.2013, p. 54.
(3) Testi adottati, P7_TA(2012)0500 .
(4) Testi adottati, P7_TA(2013)0090 .
(5) L-Awstrija, il-Belġju, il-Kroazja, id-Danimarka, Franza, l-Italja, il-Lussemburgu, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, l-Isvezja.
(6) Il-Belġju, il-Kroazja, Franza, il-Ġermanja, l-Italja, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Portugal, Spanja, ir-Renju Unit.
(7) ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
(8) ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
(9) ĠU L 373, 21.12.2001, p. 37.
(10) ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.
(11) ĠU L 251, 3.10.2003, p. 12.
(12) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57.
(13) ĠU L 180, 29.6.2013, p. 60.
(14) ĠU L 337, 20.12.2011, p. 9.


L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali
PDF 237k   DOC 78k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiki Kummerċjali Żleali (2013/2116(INI) )
P7_TA(2014)0063 A7-0474/2013

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiki kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern (Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali)(1) ,

–   wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali bit-titolu “L-ewwel rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Prattiki Kummerċjali Żleali” (COM(2013)0139 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-Prattiki Kummerċjali Żleali (COM(2013)0138 ),

–   wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ir-Regolament dwar kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi)(2) ,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 98/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 1998 dwar inġunzjonijiet għall-protezzjoni tal-interessi tal-konsumaturi(3) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Jannar 2009dwar it-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiki kummerċjali żleali fin-negozji mal-konsumaturi fis-suq intern u tad-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u komparattiv(4) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Diċembru 2010 dwar l-impatt tar-riklamar fuq l-imġiba tal-konsumatur(5) , u t-tweġiba ta’ segwitu tal-Kummissjoni adottata fit-30 ta' Marzu 2011,

–   wara li kkunsidra l-istudju intitolat “Implimentazzjoni u applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-prattiki kummerċjali żleali (2005/29/KE) u tad-Direttiva dwar ir-riklamar qarrieqi u komparattiv (2006/114/KE)”, imwettaq fuq talba tal-Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur(6) ,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7‑0474/2013 ),

A.   billi l-konsum huwa wieħed mill-muturi essenzjali tat-tkabbir fl-Unjoni Ewropea, u għalhekk, il-konsumaturi għandhom rwol ewlieni fl-ekonomija tal-UE;

B.   billi l-protezzjoni tal-konsumaturi u tad-drittijiet tagħhom hija waħda mill-valuri fundamentali tal-Unjoni;

C.   billi d-Direttiva 2005/29/KE dwar il-prattiki kummerċjali żleali hija l-għodda leġiżlattiva prinċipali tal-Unjoni Ewropea li tirregola r-reklamar qarrieqi u l-prattiki żleali l-oħra fit-tranżazzjonijiet bejn l-intrapriżi u l-konsumaturi;

D.   billi permezz tal-klawżola tas-"suq intern”, id-Direttiva għandha l-għan li tassigura livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea kollha, u żżid il-fiduċja tagħhom fis-Suq Uniku, filwaqt li tiggarantixxi lill-intrapriżi sigurtà legali importanti u tnaqqis tal-ostakli għall-kummerċ transkonfinali;

E.   billi kien hemm differenzi kbar fl-implimentazzjni tad-Direttiva 2005/29/KE minn Stat Membru għall-ieħor;

F.   billi d-derogi temporanji, li jippermettu lill-Istati Membri jkomplu japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali li kienu iktar restrittivi jew rigorużi mill-istess Direttiva u jimplimentaw klawżoli ta’ armonizzazzjoni minimi li jinsabu fi strumenti leġiżlattivi oħra tal-UE, skadew fit-12 ta' Ġunju 2013;

G.   billi l-Istati Membri li hekk jixtiequ, huma ħielsa li jestendu l-applikazzjoni tad-Direttiva għar-relazzjonijiet bejn l-intrapriżi, u billi sal-llum erbgħa biss għamlu din l-għażla;

H.   billi l-Kummissjoni ħabbret li dalwaqt se tipproponi reviżjoni tad-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u komparattiv iddedikata għar-relazzjonijiet bejn l-intrapriżi;

I.   billi l-iżvilupp tal-ekonomija diġitali u l-applikazzjonijiet teknoloġiċi kollha tagħha rrevoluzzjonaw il-modi tax-xiri u l-mod li bih l-intrapriżi jbiegħu u jirreklamaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom;

J.   billi d-drittijiet li jgawdu l-konsumaturi fl-Ewropa għadhom mhux magħrufa minn xi intrapriżi, speċjalment dawk l-iktar żgħar, u minn għadd ta’ konsumaturi;

K.   billi hu meħtieġ li jissaħħaħ ir-rwol tal-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u li dawn jingħataw l-opportunità li jsaħħu l-kapaċitajiet tagħhom;

1.   Jenfasizza l-effikaċja tal-qafas legali stabbilit mid-Direttiva, u l-importanza tiegħu biex il-konsumaturi u n-negozjanti jsiru iktar kunfidenti fir-rigward ta’ transazzjonijiet fis-suq intern (speċjalment fir-rigward ta’ transazzjonijiet transkonfinali), filwaqt li jiggarantixxi sigurtà legali akbar lill-intrapriżi u jgħin biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni; jenfasizza li applikazzjoni diverġenti tad-Direttiva tippreżenta r-riskju li tiddgħajjef l-effikaċja tagħha;

2.   Jiddispjaċih li, minkejja d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/114/KE għall-ġlieda kontra l-prattiki qarrieqa fir-rigward ta’ riklamar fil-qasam tar-relazzjonijiet bejn l-intrapriżi, uħud minn dawn il-prattiki, bħal speċjalment "scams fid-direttorji”, għadhom jippersistu; jinnota l-intenzjoni tal-Kummissjoni li dalwaqt tipproponi emendi għad-Direttiva 2006/114/KE dwar ir-relazzjonijiet bejn l-intrapriżi, biex il-ġlieda kontra dawn il-prattiki tkun aktar effettiva; jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tista’, f’dan il-kuntest, tikkunsidra, mad-Direttiva 2006/114/KE, il-meriti ta’ lista sewda speċifika dwar il-prattiki kummerċjali li huma meqjusa żleali fiċ-ċirkostanzi kollha fil-qasam tar-relazzjonijiet bejn l-intrapriżi, simili għal dik li diġà teżisti għad-Direttiva 2005/29/KE; ma jqisx, madanakollu, li huwa xieraq li l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE dwar ir-relazzjonijiet bejn l-intrapriżi u l-konsumaturi, għandu jiġi estiż immedjatament għall-prattiki kummerċjali żleali bejn l-intrapriżi;

3.   Jitlob lill-Kummissjoni tiċċara l-artikulazzjoni tad-Direttivi 2005/29/KE u 2006/114/KE, biex tiżgura livell għoli ta’ protezzjoni għall-operaturi ekonomiċi kollha tal-Unjoni, speċjalment għall-konsumaturi u l-SMEs, kontra prattiki frodulenti jew żleali u b’hekk issaħħaħ il-fiduċja fis-Suq Intern;

4.   Hu tal-fehma li d-derogi mfassla għas-setturi tal-proprjetà immobbli u tas-servizzi finanzjarji huma ġustifikati u huwa xieraq li dawn jinżammu;

5.   Jikkunsidra li ma tkunx xierqa f’dan l-istadju estensjoni tal-lista sewda tal-Anness I; madanakollu, jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal lista ta’ prattiki identifikati mill-awtoritajiet nazzjonali bħala żleali skont il-prinċipji ġenerali tad-Direttiva, bil-għan li tiġi evalwata l-opportunità eventwali ta’ tali estensjoni fil-futur;

6.   Jinnota li f’ċertu forom ta’ involviment bejn il-konsumatur u l-intrapriża, il-konsumaturi jistgħu jkunu vittmi ta’ prattiki kummerċjali żleali, pereżempju meta jinbiegħ prodott lil operatur tas-suq; jistieden lill-Kummissjoni tinvestiga problemi ta’ dan it-tip u, fejn xieraq, tesplora soluzzjonijiet speċifiċi u prattiki li fost affarijiet oħra jinkludu interpretazzjonijiet aktar flessibbli tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiki kummerċjali żleali, u li jistgħu jkunu spjegati fl-orjentazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva;

7.   Ifakkar li, b'effett mit-12 ta' Ġunju 2013, l-Istati Membri ma jistgħux jagħmlu użu mid-dispożizzjonijiet attwalment miżmuma taħt derogi temporanji; għalhekk jistieden lill-Istati Membri biex jikkonformaw mat-test tad-Direttiva malajr kemm jista’ jkun; fl-istess waqt, jistieden lill-Kummissjoni twettaq riċerka dwar kif l-Istati Membri ittrasponew id-Direttiva, b'mod partikolari fir-rigward tal-projbizzjonijiet nazzjonali mhux inklużi fl-Anness I, u sabiex fi żmien sentejn tgħaddi lill-Parlament u lill-Kunsill rapport komprensiv dwar l-applikazzjoni tagħha, li jkun fih, b'mod partikolari, analiżi dwar il-possibbiltà ta' aktar armonizzazzjoni u simplifikazzjoni tad-dritt tal-Komunità dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi u suġġerimenti għal kwalunkwe miżura meħtieġa li trid tittieħed fil-livell Komunitarju biex jiġi żgurat li jinżamm livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi;

8.   Itenni l-importanza u l-ħtieġa assoluta li d-Direttiva tkun applikata b'mod sħiħ u uniformi u implimentata sew mill-Istati Membri sabiex jiġu eliminati inċertezzi legali u operattivi għan-negozji li joperaw lil hinn mill-fruntieri; jinnota bi tħassib kif bejn l-2011 u l-2012 il-Kummissjoni kellha tirrikorri għas-sistema ta' konsultazzjoni "EU Pilot" fil-konfront ta' diversi Stati Membri bħala riżultat ta' traspożizzjoni ħażina tad-Direttiva; jistieden lill-Istati Membri biex fil-livell nazzjonali isostnu l-infurzar tad-Direttiva bil-mezzi kollha disponibbli, b’mod partikolari b’riżorsi suffiċjenti; jenfasizza r-rwol essenzjali tat-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-implimentazzjoni tad-Direttiva kif ukoll l-importanza li jkompli jinbena djalogu strutturat bejn l-uffiċjali pubbliċi ta' infurzar u partijiet interessati oħra, b'mod partikolari l-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi;

9.   Jinnota li mill-2007, jiġifieri tmiem l-iskadenza biex tkun implimentatat d-Direttiva, kien hemm diversi każijiet li fihom l-Istati Membri ma applikawx jew ma implimentawx b’mod korrett id-dispożizzjonijiet ewlenin, partikolarment il-lista sewda ta’ prattiki kummerċjali pprojbiti, qarrieqa u aggressivi; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tkompli tissorvelja mill-qrib l-applikazzjoni tad-Direttiva u, fejn xieraq, tipproċedi kontra Stati Membri li jiksru, ma jimplimentawx jew ma japplikawx b’mod tajjeb id-Direttiva, bi qbil mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea; jistieden partikolarment lill-Kummissjoni biex mingħajr dewmien issolvi l-kwistjonijiet pendenti fir-rigward tal-konsultazzjonijiet imnedija fl-2011, billi jew jiġu konklużi l-proċeduri ta' ksur jew jiġu riferuti lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja;

10.   Jappoġġja l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi lista ta’ indikaturi li jevalwaw l-effikaċja tal-mekkaniżmu li bih l-Istati Membri jimplimentaw id-Direttiva;

11.   Jilqa’ l-fatt li minn meta d-Direttiva kienet ġiet trasposta fl-Istati Membri, ix-xiri transkonfinali żdied; ifakkar, madanakollu, li l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni msaħħa bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali huma essenzjali sabiex jiġu promossi prattiki konverġenti fl-implimentazzjoni, u biex jiġi provdut rispons rapidu u effiċjenti; jindika li għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-ġestjoni tax-xiri onlajn transkonfinali, speċjalment meta l-websajts li jipparagunaw il-prezzijiet ma jiżvelawx b’mod ċar l-identità tal-operatur ekonomiku li qed jopera s-sit;

12.   Itenni l-importanza ta' kooperazzjoni msaħħa fost l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-applikazzjoni tad-Direttiva sabiex ikun hemm applikazzjoni sħiħa u implimentazzjoni xierqa mill-Istati Membri; iħeġġeġ f’dan ir-rigward lill-Kummissjoni, biex tagħmel reviżjoni bir-reqqa tal-kamp ta’ applikazzjoni, tal-effikaċja u tal-mekkaniżmi ta’ funzjonament tar-Regolament relatat mal-kooperazzjoni dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi (‘Regolament KPK’), kif hi impenjata li tagħmel sal-aħħar tal-2014; jilqa’ f’dan ir-rigward il-ftuħ reċenti mill-Kummissjoni ta’ konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni ta’ dak ir-Regolament u d-disponibbiltà tal-konsultazzjoni fil-lingwi kollha tal-UE; jistieden lill-partijiet kollha interessati jieħdu sehem f'din il-konsultazzjoni;

13.   Jenfasizza l-utilità tal-operazzjonijiet 'sweeps' imwettqa skont ir-Regolament KPK u jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa u ssaħħaħ aktar dawn l-operazzjonijiet u twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom; iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tissintetizza l-informazzjoni miġbura u l-lista ta’ azzjonijiet meħuda mill-Kummissjoni u l-Istati Membri wara dawn l-operazzjonijiet u tippubblika l-analiżi tagħha filwaqt li tikkunsidra l-ħtieġa li tiġi żgurata l-kunfidenzjalità ta’ ċertu informazzjoni sensittiva li tkun qed tintuża fil-qafas ta’ proċedura ġudizzjarja fil-livell nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni tgħaddi rapport lill-Parlament Ewropew dwar is-sejbiet tagħha u tipproponi miżuri addizzjonali jekk meħtieġa sabiex ittejjeb il-funzjonament tas-Suq Intern;

14.   Hu tal-fehma li jeħtieġ isiru aktar sforzi biex jissaħħaħ l-infurzar tad-Direttiva dwar Prattiki ta' Kummerċ Żleali fir-rigward ta' konsumaturi vulnerabbli;

15.   Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-kunflitti ta' interess involuti u l-użu qarrieqi li xi operaturi tas-suq qed jagħmlu mill-għodod ta' valutazzjoni li ssir mill-konsumaturi u dwar is-siti elettroniċi li jqabblu l-prezzijiet; f'dan ir-rigward iqis b'mod pożittiv id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistudja soluzzjonijiet li jwasslu biex l-informazzjoni preżenti fuq tali pjattaformi tkun aktar ċara għall-konsumaturi;

16.   Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw l-applikazzjoni xierqa tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali rigward speċjalment riklamar tal-internet “moħbi”u qarrieqi fil-forma ta’ kummenti mqiegħda fuq netwerks soċjali, fora jew blogs, li jidhru apparentement li ġejjin mill-konsumaturi stess filwaqt li fir-realtà jkunu messaġġi ta’ natura kummerċjali jew ta’ reklamar iġġenerati jew iffinanzjati direttament jew indirettament minn operaturi ekonomiċi; jinsisti fuq l-effett dannuż li prattiki bħal dawn iħallu fuq il-fiduċja tal-konsumatur u r-regoli tal-kompetizzjoni; jitlob lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri xierqa biex jipprevjenu aktar l-iżvilupp ta’ prattiki bħal dawn, inkluż permezz tat-tnedija ta’ kampanji ta’ informazzjoni li jkollhom l-għan li jwissu lill-konsumaturi dwar dawn il-forom ta’ riklamar "moħbija", jew billi jinkoraġġixxu l-emerġenza ta’ osservaturi/moderaturi ta’ forums li jkunu mħarrġa speċifikament u li jwissu dwar il-perikli ta’ riklamar "moħbi";

17.   Hu tal-fehma li fid-dawl tad-distribuzzjoni rapida ta' reklamar onlajn, jeħtieġ li jiġi żviluppat metodu li jissorvelja l-protezzjoni ta' kategoriji ta' gruppi vulnerabbli, b'mod speċjali tat-tfal kif ukoll l-aċċess ta' dawk li jirreklamaw għal dawn il-gruppi;

18.   Jiddispjaċih li, minkejja l-leġiżlazzjoni attwali tal-UE dwar il-prezzijiet għat-trasport bl-ajru u l-operazzjoni “sweep” li saret fl-2007 fil-qafas tar-Regolament KPK, li kienet speċifikata għas-siti tal-internet li jbiegħu biljetti tal-ajru, il-konsumaturi għadhom qed ikunu vittmi ta’ numru ta’ prattiki qarrieqa f’dan is-settur, bħan-nuqqas ta' indikazzjoni ta' spejjeż inevitabbli bħall-imposti tal-karti tal-kreditu u tad-debitu matul il-prenotazzjoni onlajn; josserva bi tħassib in-numru dejjem ikbar ta' lmenti mressqa minn xerrejja ta' biljetti onlajn li jisfaw vittmi tal-hekk magħruf "intraċċar tal-IP", prattika li timmira li tirreġistra n-numru ta' konnessjonijiet ta' utent permezz tal-istess indirizz IP u, b'hekk, iżżid b'mod artifiċjali l-prezz ta' oġġett skont l-interess muri permezz ta' diversi tfittxijiet simili; jistieden lill-Kummissjoni teżamina l-frekwenza ta' din il-prattika li twassal għal kompetizzjoni inġusta u tikkostitwixxi użu ħażin tad-dejta personali tal-utenti u, jekk ikun xieraq, tissuġġerixxi leġiżlazzjoni adatta għall-protezzjoni tal-utent;

19.   Jemmen li l-pieni imposti minħabba nuqqas ta’ rispett tad-Direttiva, m’għandhom qatt ikunu inqas mill-profitt miksub permezz ta’ prattika kkunsidrata żleali jew qarrieqa; ifakkar lill-Istati Membri li d-Direttiva tipprovdi li l-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi; jitlob lill-Kummissjoni tfassal u tanalizza dejta dwar pieni applikati mill-Istati Membri kif ukoll dwar l-effiċjenza ta' reġimi ta' infurzar partikolarment minħabba l-kumplessità u t-tul ta' żmien ta' proċeduri ta' infurzar; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament Ewropew bir-riżultati ta’ din l-analiżi;

20.   Jilqa’ l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea biex tassisti lill-Istati Membri fit-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva;

21.   Jilqa' b'sodisfazzjon il-bażi tad-dejta dwar leġiżlazzjoni nazzjonali u dwar il-każistika fir-rigward ta' prattiki kummerċjali żleali żviluppata mill-Kummissjoni u jirrikonoxxi li din hi mezz utli biex il-konsumaturi jkollhom aktar informazzjoni disponibbli; jiddispjaċih li din hi disponibbli biss bl-Ingliż; jitlob lill-Kummissjoni biex iżżid gradwalment in-numru ta’ lingwi li l-bażi tad-dejta tkun disponibbli fihom u li tiżviluppa l-viżibbiltà tagħha, speċjalment fost l-operaturi ekonomiċi; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra wkoll strumenti addizzjonali ta’ sensibilizzazzjoni tal-SME rigward prattiki kummerċjali żleali;

22.   Jenfasizza l-importanza ta’ dokument ta’ orjentazzjoni imħejji mill-Kummissjoni biex jakkumpanja l-applikazzjoni tad-direttiva; jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirrevedi dan id-dokument sal-2014; jinkoraġġixxi l-Kummissjoni taħdem b'mod trasparenti, billi żżomm konsultazzjonijiet wiesgħa mal-partijiet interessati matul il-proċess; jistieden lill-Kummissjoni tkompli taġġorna u tikkjarifika dan id-dokument fuq bażi regolari ħafna fil-ġejjieni; jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw kemm hu possibbli dan id-dokument ta’ orjentazzjoni u jiskambjaw l-aħjar prattiki dwar l-implimentazzjoni tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni tressaq evalwazzjoni tal-problemi ta' interpretazzjoni u ta' implimentazzjoni li l-awtoritajiet nazzjonali u l-partijiet interessati regolarment jiltaqgħu magħhom fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva, sabiex tkun tista' tistabbilixxi liema aspetti tad-dokument ta' orjentazzjoni jeħtieġ jitjiebu;

23.   Jenfasizza li l-prinċipju ta’ armonizzazzjoni massima stabbilit mid-Direttiva jimplika li l-leġiżlazzjoni nazzjonali ma tistax tagħmel provvediment għal dispożizzjonijiet aktar stretti minn dawk previsti f’din id-Direttiva; jenfasizza li l-Qorti tal-Ġustizzja interpretat dak il-prinċipju bħala li jitlob li bejgħ subordinat u promozzjonijiet kummerċjali oħra, li huma ttrattati mill-Qorti bħala prattiki kummerċjali żleali u li ma jidhrux fil-lista s-sewda fl-Anness I, jistgħu biss ikunu projbiti fuq il-bażi ta' każ b'każ; jenfasizza li għal raġunijiet ta' ċertezza legali, u biex jiġi garantit livell għoli ta' protezzjoni tal-Konsumatur, il-Kummissjoni għandha tispeċifika, bħala parti mir-reviżjoni tagħha tad-dokument ta' orjentazzjoni, f'liema każijiet preċiżi bejgħ subordinat u promozzjonijiet kummerċjali għandhom jitqiesu illegali; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tirrifletti dwar il-ħtieġa ta' proposta leġiżlattiva ġdida dedikata għall-promozzjonijiet kummerċjali;

24.   Jenfasizza li l-użu ta’ allegazzjonijiet ambjentali foloz huwa prattika żleali li għandha tendenza tiżviluppa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tapprofondixxi t-taqsima tad-dokument ta’ orjentazzjoni li hi ddedikata għal din il-prattika sabiex tiċċara l-applikazzjoni tad-Direttiva lill-operaturi ekonomiċi; fl-istess ħin jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-inizjattivi li tista’ tieħu biex tipproteġi aħjar lill-konsumaturi minn dawn il-prattiki;

25.   Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissensibilizzaw l-intrapriżi dwar id-drittijiet tal-konsumaturi u b'hekk jippromwovu aktar rispett lejn il-konsumaturi mill-operaturi ekonomiċi;

26.   Ifakkar li ħafna konsumaturi jżommu lura milli jitolbu rimedju meta l-ammont ikkonċernat ikun baxx; jenfasizza l-bżonn li l-konsumaturi jkunu aktar konxji mill-appoġġ li jista' jkollhom kemm mill-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi kif ukoll min-netwerks ta’ ċentri Ewropej tal-konsumaturi; jenfasizza l-importanza tal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur fis-sensibilizzazzjoni dwar prattiki kummerċjali żleali eżistenti bħala azzjoni preventiva u dwar ir-rwol tagħhom biex jgħinu l-vittmi ta’ prattiki żleali, b'hekk jippermettu li l-konsumaturi jasserixxu sew id-drittijiet tagħhom; jitlob għal azzjonijiet koordinati bejn l-organizzazzjonijiet tal-konsumatur fil-livell nazzjonali u Ewropew, kif ukoll mal-awtoritajiet nazzjonali u l-Kummissjoni;

27.   Jenfasizza l-importanza li l-konsumaturi jibbenifikaw minn modi ta’ rimedju effettivi, malajr u rħas; jitlob, f’dan ir-rigward, lill-Istati Membri jimplimentaw b'mod sħiħ id-Direttiva dwar ir-riżoluzzjoni alternattiva tal-kunflitti u r-Regolament ekstraġudizzjarju tal-kunflitti onlajn;

28.   Jinnota l-importanza ta' mekkaniżmi ta' rimedju kollettiv għall-konsumaturi u jilqa' r-rakkomandazzjoni ppubblikata reċentement tal-Kummissjoni C(2013)3539 u l-komunikazzjoni tagħha COM(2013)0401 ; jaqbel li qafas orizzontali dwar ir-rimedju kollettiv għandu jevita r-riskju ta’ inizjattivi settorjali mhux koordinati fil-livell tal-UE; jitlob lill-Istati Membri jsegwu r-Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għall-istabbiliment ta’ prinċipji komuni orizzontali, li l-implimentazzjoni tagħhom fl-Istati Membri jservi biex jiġi vvalutat jekk humiex meħtieġa miżuri leġiżlattivi addizzjonali, inkluż inizjattiva leġiżlattiva partikolari għal każijiet transkonfinali; ifakkar li l-ebda wieħed mid-diversi approċċi tal-Unjoni rigward ir-rimedju kollettiv ma għandu jagħti inċentiv ekonomiku biex isiru azzjonijiet kollettivi abbużivi u tali approċċi għandhom kollha jinkludu salvagwardji xierqa biex jiġu evitati pretensjonijiet mhux meritevoli;

29.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22.
(2) ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1.
(3) ĠU L 166, 11.6.1998, p. 51.
(4) ĠU C 46 E, 24.2.2010, p. 26.
(5) ĠU C 169 E, 15.6.2012, p. 58.
(6) IP/A/IMCO/NT/2008-16.


It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE
PDF 213k   DOC 49k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar it-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE – ġustizzja ċivili u amministrattiva fl-Istati Membri (2013/2117(INI) )
P7_TA(2014)0064 A7-0442/2013

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tas-27 ta' Marzu 2013 bit-titolu "It-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE - Għodda għall-promozzjoni ta’ ġustizzja u tkabbir effettivi" (COM(2013)0160 ),

–   wara li kkunsidra r-rapporti ta’ evalwazzjoni biennali dwar is-sistemi ġudizzjarji Ewropej imfassla mill-Kummissjoni għall-Effiċjenza tal-Ġustizzja (CEPEJ) tal-Kunsill tal-Ewropa;

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 48 u 119(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0442/2013 ),

A.   billi l-Kummissjoni ppubblikat it-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE, li hija għodda komparattiva mhux vinkolanti li għandha l-għan li tivvaluta l-effettività tas-sistemi ġudizzjarji nazzjonali, bil-għan li jiġu ddefiniti aħjar il-politiki dwar il-ġustizzja, u l-ambitu tagħha jiffoka fuq il-parametri tas-sistemi ġudizzjarji li jikkontribwixxu għat-titjib tal-klima tan-negozju u tal-investiment fl-Unjoni;

B.   billi t-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE tqabbel is-sistemi ġudizzjarji nazzjonali bl-użu ta’ indikaturi partikolari, iżda ma tippreżentax klassifikazzjoni ġenerali tas-sistemi ġudizzjarji nazzjonali;

C.   billi t-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-2013 tiffoka esklużivament fuq il-ġustizzja ċivili, kummerċjali u amministrattiva;

D.   billi eżerċizzju komparattiv mhux vinkolanti għandu l-merti li jidentifika t-titjib u l-passi lura, u li jirsisti favur l-iskambju tal-aqwa prattiki madwar l-Unjoni filwaqt li ma jmissx l-awtonomija tas-sistemi legali u ġudizzjarji nazzjonali;

1.   Jieħu nota tat-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE b'interess kbir; jistieden lill-Kummissjoni biex tmexxi dan l-eżerċizzju ’l quddiem b’konformità mat-Trattati u b'konsultazzjoni mal-Istati Membri, filwaqt li żżomm f'moħħha l-ħtieġa li tiġi evitata kwalunkwe duplikazzjoni bla bżonn tax-xogħol ma’ korpi oħra;

2.   Jappoġġa l-iskop tal-iskambju tal-aqwa prattiki bil-għan li tiġi żgurata sistema ġudizzjarja effiċjenti u indipendenti li tista’ tikkontribwixxi għal tkabbir ekonomiku fl-Ewropa u żżid il-kompetittività; jenfasizza li sistema ġudizzjarja effettiva u affidabbli tinċentiva lin-negozji biex jiżviluppaw u jinvestu fil-livell nazzjonali u u dak transkonfinali;

3.   Jinnota l-importanza ta’ valur referenzjarju ġudizzjarju għal fiduċja reċiproka transkonfinali, għal kooperazzjoni effettiva bejn l-istituzzjonijiet tal-ġustizzja u għall-ħolqien ta’ spazju ġudizzjarju komuni u kultura ġudizzjarja Ewropea;

4.   Jemmen li kwalunkwe tqabbil ta’ sistemi ġudizzjarji nazzjonali, b’mod speċjali rigward is-sitwazzjoni preċedenti tagħhom, għandu jkun ibbażat fuq kriterji oġġettivi u fuq evidenza li tkun organizzata, imqabbla u analizzata b’mod oġġettiv; jindika l-importanza li jiġi vvalutat il-funzjonament tas-sistemi ġudizzjarji fi sħiħ, mingħajr ma jinfirdu mis-sitwazzjoni soċjali, storika u ekonomika tal-Istati Membri jew mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali li jinsiltu minnhom; jenfasizza l-importanza li l-Istati Membri jiġu ttrattati b’mod imparzjali, sabiex b'hekk jiġi żgurat trattament ugwali bejn l-Istati Membri kollha meta jiġu vvalutati s-sistemi ġudizzjarji tagħhom;

5.   Jitlob lill-Kummissjoni biex tiddiskuti l-metodu propost f'data bikrija, fi proċedura trasparenti li tinvolvi lill-Istati Membri;

6.   Jindika li l-valuri referenzjarji għandhom jiġu stabbiliti qabel ma tinġabar l-informazzjoni dwar is-sistemi ġudizzjarji nazzjonali sabiex jiġi żviluppat fehim komuni tal-metodoloġija u l-indikaturi;

7.   Ifaħħar l-isforzi tal-Kummissjoni biex tipprovdi dejta miżurabbli; jinnota, madankollu, li ċerti għanijiet, bħalma huma l-kwalità u l-imparzjalità tal-ġustizzja huma diffiċli biex jitkejlu b'mod oġġettiv;

8.   Jinnota li l-effettività tas-sistema ġudizzjarja ma tistax titkejjel permezz ta' parametri statistikament kwantifikabbli biss, iżda għandha tikkunsidra l-karatteristiċi strutturali u t-tradizzjonijiet soċjali differenti fl-Istati Membri; jistieden, f'dan ir-rigward lill-Kummissjoni biex fil-ġejjieni tikkunsidra iktar id-differenzi bejn is-sistemi ġudizzjarji nazzjonali meta tkun qed tiġbor id-dejta u tistabbilixxi l-valuri referenzjarji;

9.   Jistieden lill-Kummissjoni biex fil-qasam tal-liġi tal-kumpaniji tikkunsidra b’mod ugwali s-sistema b’livell wieħed u dik b’żewġ livelli;

10.   Jistieden lill-Istati Membri biex jeżaminaw mill-qrib ir-riżultati tat-Tabella ta’ Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-2013 u biex jiddeterminaw jekk jeħtieġx li jitnisslu xi konsegwenzi minnhom għall-organizzazzjoni u l-progress tas-sistemi ġudizzjarji ċivili, kummerċjali u amministrattivi rispettivi tagħhom;

11.   Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiġbru dejta rilevanti dwar kwistjonijiet bħall-kostijiet tal-proċedimenti, il-każijiet ta’ medjazzjoni u l-proċeduri ta’ infurzar; jiddispjaċih li wħud mill-Istati Membri ma taw ebda dejta għal ċerti kategoriji indikati fit-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja; jemmen, madankollu, li l-Kummissjoni kellha tagħmel distinzjoni bejn dawk il-każijiet fejn id-dejta ma kinetx disponibbli u dawk fejn l-indikaturi ma kinux rilevanti jew applikabbli għal Stati Membri individwali;

12.   Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkoraġġixxu fehim u kooperazzjoni reċiproċi bejn is-sistemi ġudizzjarji nazzjonali, anki permezz ta’ netwerks ta’ mħallfin ta’ kuntatt;

13.   Jitlob biex tingħata importanza akbar lill-programmi ta’ taħriġ għall-imħalfin, il-persunal tal-qorti u prattikanti legali oħra, b’mod speċjali fl-oqsma tal-liġi Ewropea u dik komparattiva; jenfasizza li l-ħtieġa li t-taħriġ fil-lingwa jkun komponent essenzjali fl-istudju tal-liġi;

14.   Jiddikjara l-interess tiegħu li jirċievi d-dejta fuq każijiet transkonfinali, li spiss jinvolvu livell ikbar ta’ kumplessità minn każijiet purament domestiċi u juru l-ostakoli li ċ-ċittadini tal-UE jaffaċċaw meta jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom li ġejjin mis-suq uniku tal-UE, b’mod partikolari fl-applikazzjoni tal-liġi tal-UE;

15.   Jindika l-importanza ta’ soluzzjoni alternattiva tat-tilwim biex jitnaqqas il-piż minn fuq is-sistemi tal-qorti u biex il-partijiet interessati kollha jiffrankaw il-flus;

16.   Jitlob lill-Kummissjoni biex fl-eżerċizzju li jmiss ta’ dan it-tip tikkunsidra proċeduri ta’ medjazzjoni transkonfinali; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jippromwovu b’mod attiv proċeduri ta’ medjazzjoni b’mod speċjali fir-rigward ta’ kwistjonijiet kummerċjali u kwistjonijiet familjari regolati fil-livell tal-UE (bħal fil-każijiet ta' Ruma III u Brussell II);

17.   Jenfasizza li hemm disparitajiet kbar bejn l-Istati Membri fl-iżvilupp tas-sistemi tal-ICT; jindika li l-użu ta’ teknoloġiji ġodda jista’ jikkontribwixxi b’mod effettiv biex jitnaqqsu l-kostijiet u jitħaffu l-proċeduri ġudizzjarji, b’mod partikolari permezz tal-użu ta’ applikazzjonijiet kompjuterizzati u għodod għall-ġestjoni tal-każijiet u l-komunikazzjoni;

18.   Jindika li permezz tal-għodod tal-ICT proċeduri ta’ talbiet żgħar u talbiet mhux ikkontestati jistgħu jiġu ttrattati iżjed malajr;

19.   Jenfasizza r-rwol tal-CEPEJ fil-ġbir u l-preżentazzjoni tad-dejta relevanti kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak reġjonali; jikkunsidra li l-istituzzjonijiet tal-UE għandhom jipprovaw jikkooperaw mal-CEPEJ, peress li din tipprovdi bażi eċċellenti għall-iskambju tal-aqwa prattiki, u jeħtieġ li tiġi evitata d-duplikazzjoni;

20.   Ifakkar fir-rwol mexxej tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, kif ukoll f'dak tal-Portal tal-Ġustizzja Elettronika, fl-iffaċilitar tal-aċċess għall-għarfien dwar il-liġi ċivili u kummerċjali Ewropea u nazzjonali għaċ-ċittadini tal-UE;

21.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-Riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.


Il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti
PDF 347k   DOC 112k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta’ grids intelliġenti (2013/2128(INI) )
P7_TA(2014)0065 A7-0019/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 174, 175, 176, 177, 178 u 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 37 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Protokoll 26 tat-TFUE,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu ‘Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv’ (COM(2010)2020 ),

–   wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006(1) ,

–   wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-għan tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006(2) ,

–   wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1300/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Fond ta’ Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006(3) ,

–   wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1298/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar l-allokazzjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri mill-Fond Soċjali Ewropew(4) ,

–   wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1299/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea(5) ,

–   wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1302/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1082/2006 dwar raggruppament Ewropew ta' koperazzjoni territorjali (REKT) fir-rigward tal-kjarifika, is-simplifikazzjoni u t-titjib tal-istabbiliment u l-funzjonament ta' tali raggruppamenti(6) ,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u li tħassar id-Direttiva 2003/54/KE(7) ,

–   wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Komunità dwar Għajnuna mill-Istat għall-Protezzjoni Ambjentali(8) ,

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 734/2013 tat-22 ta’ Lulju 2013 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE(9) ,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Linji Gwida tal-UE għall-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat b’rabta mal-implimentazzjoni rapida tan-netwerks tal-broadband’(10) ,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ April 2011 bit-titolu ‘Grilji Intelliġenti: nimxu mill-innovazzjoni għall-użu tagħhom’(COM(2011)0202 ),

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE(11) ,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza tal-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u tirrevoka d-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE(12) ,

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Marzu 2011 bit-titolu ‘Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-2050’ (COM(2011)0112 ),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Novembru 2012 bit-titolu ‘Lejn suq intern tal-enerġija effiċjenti’ (COM(2012)0663 ),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Ġunju 2012 bit-titolu ‘L-Enerġija rinnovabbli: attur ewlieni fis-suq Ewropew tal-enerġija’ (COM(2012)0271 ),

–   wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Marzu 2013 bit-titolu ‘Qafas għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030’ (COM(2013)0169 ),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2013 dwar il-mikroġenerazzjoni – il-ġenerazzjoni tal-elettriku u tas-sħana fuq skala żgħira(13) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2013 dwar ir-rwol tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE u tal-atturi tagħha fl-implimentazzjoni tal-politika Ewropea l-ġdida dwar l-enerġija(14) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta’ Settembru 2013 dwar l-implimentazzjoni u l-impatt tal-miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-qafas tal-Politika ta’ Koeżjoni(15) ,

–   wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Jannar 2012 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni ta' Dejta) (COM(2012)0011 ),

–   wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Novembru 2008 bit-titolu 'Regions 2020: An assessment of future challenges for EU Regions’ (Reġjuni 2020: Valutazzjoni ta’ sfidi futuri għar-Reġjuni tal-UE) (SEC(2008)2868 ),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2010 dwar "Politika Reġjonali li tikkontribwixxi għal tkabbir intelliġenti fl-Ewropa 2020" (COM(2010)0553 ),

–   wara li kkunsidra d-dokument ta’ konsultazzjoni li fih l-abbozz ta’ Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../.. ta’ XXX li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq intern fl-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A7-0019/2014 ),

A.   billi għadd ta’ eżempji tal-aħjar prattika, bħalma huma r-reġjun ta’ Burgenland, il-proġett ‘MaReS’ (Macaronesia Research Strategy - Strateġija ta' Riċerka tal-Makaroneżja) u l-proġett tal-Ġżejjer Ħodor’, il-Wied tal-Enerġija fil-Pajjiżi l-Baxxi, ir-reġjun mudell riġenerattiv ta’ Harz fil-Ġermanja, Hostětín fir-Repubblika Ċeka, il-proġett Orkney Micro Renewables fl-Iskozja, kif ukoll bliet u komunitajiet li qed iservu ta' proġett pilota taħt l-inizjattiva tal-Kummissjoni CONCERTO jew l-inizjattiva CO-POWER għall-użu effiċjenti tal-enerġija u l-produzzjoni deċentralizzata tal-enerġija juru li komunitajiet lokali u ċittadini jistgħu jsiru ‘prosumaturi’, li jipproduċu għall-ħtiġijiet enerġetiċi tagħhom stess filwaqt li jbigħu wkoll l-enerġija lill-grid jew jirċievu kreditu għall-elettriku żejjed tagħhom u jagħmlu użu mill-metraġġ tal-konsum enerġetiku nett (net metering), irawmu l-parteċipazzjoni attiva u l-iskambju tal-informazzjoni, u jiżviluppaw approċċ olistiku billi jinkludu setturi oħra relatati mal-enerġija bħalma huma t-trasport u l-abitazzjoni, filwaqt li jużaw mekkaniżmi ta’ appoġġ finanzjarju intelliġenti u joħolqu impjiegi ġodda;

B.   billi l-Parlament adotta rapporti dwar ir-rwol tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE u l-atturi tagħha fl-implimentazzjoni tal-politika Ewropea l-ġdida għall-enerġija u dwar l-implimentazzjoni u l-impatt tal-miżuri ta’ effiċjenza enerġetika taħt il-Politika ta’ Koeżjoni;

C.   billi d-dejta personali li tinġabar għall-użu ta’ sistemi intelliġenti tal-enerġija hija sensittiva ħafna, peress li din tippermetti konklużjonijiet dwar l-imġiba tal-utenti u billi għalhekk għandha tkun żgurata protezzjoni speċjali ta’ din id-dejta;

Opportunitajiet ġodda għall-ekonomija reġjonali

1.   Jilqa’ bidla tal-paradigma għar-reġjuni fil-mod ta’ kif tiġi prodotta u kkunsmata l-enerġija, fejn dawn għaddew minn mudell tradizzjonali inflessibbli, li jaħdem fuq ‘loġika ta’ tagħbija bażi’, għal produzzjoni varjabbli, deċentralizzata u lokali, li tintegra sehem għoli ta’ enerġija rinnovabbli fuq skala żgħira ma’ domanda flessibbli u reattiva u l-ħżin distribwit; jagħraf li bil-għan li l-iżvilupp sostenibbli jiġi ppreservat u l-ħtiġijiet tad-domandi futuri jiġu ssodisfati, għandhom jiġu promossi mudelli ġodda ta’ produzzjoni u konsum tal-enerġija bbażati fuq produzzjoni deċentralizzata u lokali; jenfasizza l-fatt li grid intelliġenti huwa essenzjali għal tali bidla tal-paradigma u li l-implimentazzjoni ta’ grid intelliġenti għandha tiġi integrata f’approċċ transsettorjali u komprensiv għall-iżvilupp reġjonali sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji u l-opportunitajiet tas-suq għar-reġjuni kif ukoll sabiex jintlaħaq stat ta' sostenibbiltà, tkabbir u innovazzjoni;

2.   Jirrimarka li ħafna reġjuni Ewropej wettqu proġetti fi ħdan il-qafas eżistenti tal-UE li kemm rawmu sinerġiji f’oqsma selezzjonati u kemm ippromwovew is-sostenibbiltà enerġetika u għejun tal-enerġija rinnovabbli, u fejn sħab pubbliċi u privati jgħaqqdu flimkien l-isforzi tagħhom biex jesploraw l-opportunitajiet ta' tkabbir reġjonali fis-settur enerġetiku, permezz tal-użu bikri tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment (ESIF), sħubiji b’miri partikolari fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew, u strateġiji ta’ implimentazzjoni deċentralizzati għall-isfruttar tar-riżorsi enerġetiċi lokali;

3.   Jenfasizza l-għadd kbir ta’ benefiċċji tal-grids intelliġenti f’dawk li huma t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra, iż-żieda tas-sehem tal-enerġija rinnovabbli u l-ġenerazzjoni distribwita, l-iżgurar tas-sigurtà tal-provvista għall-unitajiet domestiċi, il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet għall-użu effiċjenti tal-elettriku fit-trasport, l-għoti lill-konsumaturi tal-abbiltà li jadattaw il-konsum tagħhom sabiex jibbenefikaw mill-orħos prezzijiet u fl-istess ħin jiffrankaw l-enerġija, it-titjib tal-effiċjenza enerġetika, l-iffrankar tal-enerġija elettrika, it-tnaqqis tal-investimenti għalja fil-grids tal-elettriku billi l-enerġija tintuża f’sigħat kwieti, l-għoti ta’ spinta lill-innovazzjoni u l-iżvilupp tat-teknoloġija tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa ta' involviment taċ-ċittadini f'kull stadju inkluż l-użu ta' infrastruttura tal-metraġġ avvanzat li tipprovdi fluss ta’ informazzjoni fiż-żewġ direzzjonijiet, ukoll f’attivitajiet ippjanati mill-operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni (DSOs) u l-fornituri ta’ teknoloġiji tal-grids intelliġenti; jirrimarka, ukoll, li l-iżvilupp u l-użu tal-grids intelliġenti jnaqqas sew it-telf tal-enerġija waqt it-trażmissjoni u d-distribuzzjoni; jenfasizza li rikonfigurazzjoni awtomatika tal-grid tista' tintuża biex tipprevjeni jew tirristawra qtugħ fil-provvista minħabba l-kapaċitajiet tagħha ta’ awtokorrezzjoni; jinnota, madankollu, li s-sistemi ta’ appoġġ nazzjonali f’diversi reġjuni spiss ma jagħtux prijorità lill-mezzi l-aktar effettivi li bihom jiġu applikati t-teknoloġiji rinnovabbli għall-unitajiet domestiċi privati;

4.   Jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-opportunitajiet għal bidliet ġeografiċi (jew territorjali) fil-grid tal-enerġija u l-promozzjoni ta’ grids intelliġenti għar-reġjuni żvantaġġati, inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi, periferiċi u gżejjer, li jistgħu jiżviluppaw minn konsumaturi tal-enerġija għal produtturi tal-enerġija, u b’hekk jiksbu benefiċċji ekonomiċi u kompetittivi għolja filwaqt li jiżguraw provvista ta’ enerġija sikura u l-użu u l-operazzjoni ta’ grids intelliġenti; jinnota li l-użu u l-operazzjoni tal-grids intelliġenti, b’mod partikolari, joffru opportunitajiet lil dawn ir-reġjuni, li jistgħu jnaqqsu l-ispejjeż tal-enerġija li huma jġarrbu;

5.   Jirrimarka li l-infrastruttura tal-grids, l-immaniġġjar tal-grids u r-regoli tas-suq fil-preżent huma indirizzati lejn il-ħtiġijiet u l-possibbiltajiet ta’ impjanti tal-enerġija li jaħdmu bl-enerġija nukleari jew bil-fjuwils fossili u għalhekk jirrappreżentaw żvantaġġ kompetittiv għal teknoloġiji ġodda bħalma huma l-enerġiji rinnovabbli;

6.   Jistieden lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali jinvestu kemm jista’ jkun kmieni fil-grids intelliġenti lokali billi jikkunsidraw bir-reqqa kollha li jagħtu spinta lill-investimenti billi jużaw il-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment (ESIF), inklużi l-istrumenti finanzjarji għall-ingranaġġ tal-investiment privat, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet ambjentali, ekonomiċi, soċjali u territorjali tar-reġjuni speċifiċi u l-ispeċifiċitajiet tagħhom, peress li m’hemm l-ebda soluzzjoni waħdanija għar-reġjuni kollha; jitlob għal approċċ flessibbli fil-livell lokali u reġjonali biex jitnaqqsu l-ostakli għall-ikkumbinar ta’ miżuri għall-produzzjoni u l-ħżin tal-enerġija, inkluż dawk transkonfinali, u għall-effiċjenza enerġetika, u biex issir ħidma ma’ setturi oħra bħat-teknoloġija tal-informatika u l-komunikazzjonijiet (ICT) u t-trasport; jenfasizza f’dan ir-rigward l-importanza ta’ ħżin ippumpjat assoċjat mal-isfruttament ta’ għejun ta’ enerġija rinnovabbli;

7.   Jenfasizza li l-użu tal-grids intelliġenti jeħtieġ qafas ta’ politika fit-tul u stabbli; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi strateġiji, politiki u miri ambizzjużi għall-2030 għall-effiċjenza enerġetika u enerġiji rinnovabbli kif ukoll għal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, sabiex tingħata ċertezza futura lill-investituri u l-industriji interkonnessi u biex tiġi ffaċilitata sistema intelliġenti tal-enerġija;

8.   Ifakkar li fil-biċċa l-kbira tax-xenarji tal-Pjan Direzzjonali tal-Enerġija għall-2050 l-integrazzjoni xierqa tal-ġenerazzjoni rinnovabbli distribwita ma tkunx fattibbli mingħajr l-iżvilupp ta’ grids intelliġenti ta’ netwerks tad-distribuzzjoni lokali u reġjonali għall-elettriku, b’mod partikolari minħabba li jiġġeneraw konnessjonijiet ta’ informazzjoni u konnessjonijiet tal-provvista tal-elettriku bejn iż-żoni lokali ta’ żvilupp soċjoekonomiku, u b’hekk jippermettu l-immaniġġjar flessibbli u r-rinforz meħtieġ għal dawk l-għejun varjabbli tal-enerġija; jitlob, għalhekk, li tingħata importanza akbar lin-netwerks tad-distribuzzjoni; jisħaq, madankollu, li l-iżvilupp ta’ grids intelliġenti huwa relatat mat-trasportar effiċjenti tal-enerġija mis-sit tal-produzzjoni sas-sit tal-użu finali; jirrimarka, barra minn hekk, li l-valur miżjud tal-grids intelliġenti jsir jerġa’ akbar b’saħħtu peress li jikkomunikaw fuq skala usa’, pereżempju fil-livell nazzjonali jew anke Ewropew, u l-ikkontrollar tad-domanda għall-elettriku fuq din l-iskala, billi titferrex id-domanda, jipprovdi aktar opportunitajiet biex jiġi eliminat il-konsum (għejun tal-konsum) meta l-produzzjoni lokali hija baxxa wisq (jew b’saħħitha wisq);

9.   Jitlob għal approċċ aktar flessibbli fir-regolamenti u d-direttivi tal-UE dwar is-suq intern biex jitnaqqsu l-ostakli għas-soluzzjonijiet speċifiċi għar-reġjuni f’dawk li huma miżuri tal-produzzjoni, il-provvista, il-ħżin u l-effiċjenza tal-enerġija u l-kombinazzjoni ta’ miżuri bħal dawn, inklużi sħubiji pubbliċi-privati u proġetti transkonfinali;

Sistemi intelliġenti tal-enerġija

10.   Jenfasizza li sabiex il-grids intelliġenti jiġu implimentati b’suċċess, għandha tiġi żviluppata strateġija għar-reġjuni u l-komunitajiet lokali mmirata lejn ‘sistemi intelliġenti tal-enerġija’, fejn il-grids intelliġenti jsiru parti mis-sistema reġjonali tal-enerġija u jintegraw sehem għoli ta’ enerġija minn għejun rinnovabbli, inkluż kapaċitajiet ta’ ġenerazzjoni deċentralizzati, ikkombinat ma' mmaniġġjar tan-naħa tad-domanda, miżuri ta’ effiċjenza enerġetika, iż-żieda fl-iffrankar tal-enerġija, soluzzjonijiet ta’ ħżin intelliġenti, is-settur tat-trasport (it-trasport elettroniku) u skambju akbar ma’ netwerks ġirien;

11.   Jinnota r-rwol li għandhom il-miters intelliġenti f'li jippermettu l-komunikazzjoni fiż-żewġ direzzjonijiet, li jippermetti li jinħarġu kontijiet preċiżi għall-konsumaturi u jżid il-parteċipazzjoni min-naħa tad-domanda, fejn il-konsumaturi jaġġustaw id-drawwiet tagħhom skont il-livelli massimi u minimi fil-produzzjoni tal-enerġija; jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom jirċievu l-benefiċċji sħaħ ta’ sistema tal-enerġija intelliġenti u li s-sjieda taċ-ċittadini żżid l-effiċjenza tal-imġiba u b’hekk jiżdied l-iffrankar tal-enerġija b’mod globali permezz ta’ protokolli miftuħa; jenfasizza r-responsabilità tal-operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni (DSOs) bħala fornituri tas-servizzi lejn l-awtoritajiet lokali, reġjonali jew nazzjonali biex jiggarantixxu l-aċċess għal dan is-servizz ta’ interess ġenerali għal kulħadd billi jiżguraw is-sigurtà u l-istabilità tan-netwerks; jenfasizza li kull ċittadin għandu jkollu aċċess dirett għad-dejta tal-konsum u l-produzzjoni bil-għan li jiġu żgurati operazzjonijiet effiċjenti, sikuri u siguri tal-grid intelliġenti; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tiżgura li l-apparati elettriċi (b’mod partikolari l-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ, magni tal-ħasil tal-platti, pompi li jarmu s-sħana u giżers, eċċ.) ikunu jistgħu jaħdmu b’mod awtomatiku flimkien mal-miters intelliġenti billi jipprovdu lill-konsumaturi tariffi ekonomikament favorevoli;

12.   Jistieden lill-Kummissjoni, u t-Task Force għall-Grids Intelliġenti tagħha, taġġorna u tespandi d-definizzjoni eżistenti tagħha tal-grids intelliġenti sabiex din tinkludi s-sistema intelliġenti tal-enerġija; jistieden lill-awtoritajiet lokali u reġjonali jimmaniġġjaw il-konsum tal-enerġija u t-tneħħija tal-piż tal-enerġija u jaħdmu fuq strateġiji reġjonali bbażati madwar sistema intelliġenti tal-enerġija u jadottawhom;

13.   Jenfasizza li sabiex tiġi żgurata l-effiċjenza ekonomika tal-grids intelliġenti għar-reġjuni huwa meħtieġ li jiġu kkumbinati l-vantaġġi diretti u indiretti, filwaqt li s-settur tal-enerġija jitgħaqqad ma’ għadd ta’ setturi oħra, b’mod partikolari dawk tal-abitazzjoni u t-trasport, iżda wkoll l-ambjent, l-ippjanar urban, l-inklużjoni soċjali, il-ġestjoni tal-iskart, u s-settur tal-kostruzzjoni, sabiex jintlaħqu l-miri tal-iffrankar tal-enerġija filwaqt li fl-istess ħin jiġu massimizzati l-benefiċċji ekonomiċi u jiġu bbilanċjati l-provvista u d-domanda tal-enerġija ta’ reġjun;

14.   Jitlob għal innovazzjoni u investiment akbar fis-settur tal-ICT sabiex jingħelbu l-isfidi ewlenin li qed jiffaċċjaw it-teknoloġiji intelliġenti, li jinkludu l-interoperabbiltà tat-teknoloġiji man-netwerk eżistenti, kif ukoll sfidi regolatorji; jistieden lill-Kummissjoni u l-atturi nazzjonali u reġjonali joħolqu oqfsa regolatorji u ta’ investiment pożittivi li jippermettu l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet tal-ICT interoperabbli;

Impatti pożittivi fuq l-impjiegi lokali

15.   Jinkoraġġixxi lir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali kollha jikkunsidraw il-vantaġġi ta’ sistemi intelliġenti ta’ enerġija u jinvestu fihom bħala għajn potenzjali ta’ impjiegi lokali ħodor u sostenibbli; jenfassiza li l-industrija tal-kostruzzjoni hija waħda mill-oqsma prinċipali fejn se jinħolqu l-impjiegi, mhux biss permezz ta’ investimenti diretti fil-grids intelliġenti tal-enerġija, imma wkoll billi tingħata spinta lill-iżvilupp tat-teknoloġija tal-UE, l-innovazzjoni u l-kompetittività tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), l-investimenti f’miżuri ta’ effiċjenza enerġetika u r-rinnovazzjonijiet, pereżempju fis-settur tal-abitazzjoni, u permezz tal-adattament għal soluzzjonijiet teknoloġiċi ġodda proposti għall-bini ta’ akkomodazzjoni enerġetikament effiċjenti;

16.   Jenfasizza li l-użu tal-grids intelliġenti jipprovdi wkoll opportunità biex tiġi msaħħa l-kompetittività u t-tmexxija teknoloġika dinjija tal-fornituri tat-teknoloġija tal-UE, bħalma huma dawk fl-industrija tal-inġinerija elettrika u elettronika, li tikkonsisti l-iktar f’SMEs;

17.   Jistieden lir-reġjuni kollha jikkunsidraw investimenti fil-ħiliet u t-taħriġ għal dawn l-impjiegi l-ġodda, filwaqt li jqisu li numru sinifikanti ta’ impjiegi lokali ġodda jistgħu jinħolqu wkoll fis-servizzi tal-ICT, is-settur tat-trasport u setturi li jfornu tagħmir intelliġenti, infrastruttura u servizzi, pereżempju għall-installazzjonijiet ġodda, imma wkoll biex jevitaw kull skarsezza ta’ xogħol speċjalizzat u jippermettu l-adattament għall-ħtiġijiet li jinħolqu mit-tfaċċar ta’ professjonijiet ġodda fl-oqsma rispettivi; jistieden lill-Istati Membri u lir-reġjuni jappoġġjaw l-inizjattivi ta’ taħriġ kemm fil-livell akkademiku kif ukoll fil-livell ta’ snajja’ fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, bħalma huma l-istudji tekniċi ambjentali u l-iżvilupp ta’ apprendistati ġodda, pereżempju x-xogħol ta’ installar ta’ sistemi solari (‘solateur’); jenfasizza li r-reġjuni li jimplimentaw b’suċċess sistema intelliġenti tal-enerġija jistgħu jattiraw aktar impjiegi għar-reġjun fis-sura ta’ taħriġ speċjalizzat permezz tal-istabbiliment ta’ universitajiet u kulleġġi tekniċi b’għarfien espert f’dan il-qasam; jistieden lir-reġjuni jikkooperaw fuq speċjalizzazzjoni intelliġenti u jilqa’ skemi fejn l-għarfien jinqasam bejn ir-reġjuni u b’mod transkonfinali; jiġbed l-attenzjoni lejn l-inizjattivi li l-EIT qiegħda twettaq fil-komunità tal-għarfein u l-informazzjoni InnoEnergy (KIC InnoEnergy) għar-riċerka u l-iżvilupp ta' grids intelliġenti u t-taħriġ ta’ professjonisti f’dan is-settur; jiġbed l-attenzjoni, ukoll, lejn l-ambitu ġdid biex jiġu stabbiliti Skemi ta’ Innovazzjoni Reġjonali;

18.   Jenfasizza li l-investiment pubbliku fis-sistemi intelliġenti tal-enerġija, inkluż permezz tal-Fondi Ewropej Strutturali u ta’ Investiment (ESIF), jista’ jrawwem opportunitajiet ta’ impjieg lokali u sostenibbli, joħloq effetti ta’ sinerġija u effetti konsegwenzjali fuq l-impjiegi, kif ukoll benefiċċji lokali fit-tul għar-reġjuni fl-isfera ekonomika, soċjali u ambjentali, u jista’ jintuża ugwalment bħala strument biex jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, speċjalment fir-reġjuni fil-pajjiżi milquta mill-kriżi;

Ir-rwol taċ-ċittadini

19.   Jenfasizza li s-suċċess ta’ sistema intelliġenti tal-enerġija, hekk kif muri minn studji dwar l-aħjar prattiki u eżempji ewlenin, spiss huwa dovut għal sjieda lokali minn ċittadini individwali, kooperattiva, komunità lokali jew kombinazzjoni ta’ dawn l-atturi; jirrikonoxxi li dawn is-sjieda jżidu l-aċċettazzjoni tal-investimenti fl-elementi kollha tas-sistemi intelliġenti tal-enerġija; jenfasizza li ċ-ċittadini għandhom jingħataw informazzjoni aħjar, kif ukoll inċentivi bħal mekkaniżmi dinamiċi tal-ipprezzar u għodod xierqa tal-ICT sabiex ikunu jistgħu jiġu involuti fl-istadji kollha tal-infrastruttura tal-enerġija intelliġenti, il-produzzjoni u d-distribuzzjoni enerġetika u tal-ippjanar tal-grid;

20.   Jenfasizza kemm hu importanti, minħabba n-natura teknika tal-grids intelliġenti, li l-utenti jiġu informati u edukati biex isiru prosumaturi infurmati u li huma konxji tal-opportunitajiet li dawn il-grids joffru, partikolarment f’dak li jikkonċerna r-rabta tagħhom mal-miters intelliġenti; jenfasizza kemm hu importanti li dan it-tqajjim tal-kuxjenza jkun immirat lejn iż-żgħażagħ permezz ta’ programmi edukattivi għall-attenzjoni ta’ studenti tal-edukazzjoni sekondarja u vokazzjonali;

21.   Jistieden lill-Kummissjoni tneħħi l-ostakoli, l-isfidi regolatorji u ġuridiċi għas-sjieda lokali fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE, partikolarment fir-regoli tal-għajnuna statali; jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw il-possibbiltajiet lokali ta’ feed-in tal-enerġija u l-qsim tal-enerġija lokali, mhux biss b’mod bidirezzjonali bejn il-grid u l-utent aħħari, iżda wkoll b’mod transkonfinali u bejn l-unitajiet tal-utenti aħħarija, b’hekk jiġu mħeġġa s-sjieda lokali tal-produzzjoni tal-enerġija u l-qsim tal-enerġija prodotta lokalment;

22.   Jenfasizza li l-implimentazzjoni ta’ sistemi intelliġenti tal-enerġija se jbiddlu b’mod sinifikanti l-isferi privati u pubbliċi, peress li l-provvista tal-elettriku se tkun marbuta mal-ġbir tad-dejta u kkomunikata f’ħin reali; jitlob, għalhekk, għal proċeduri trasparenti fil-livelli kollha, li jinvolvu l-atturi kollha, inklużi ċ-ċittadini, in-negozji, l-industrija, l-awtoritajiet lokali, l-operaturi tas-sistemi ta’ distribuzzjoni (DSOs), l-operaturi tas-servizz ta’ trażmissjoni (TSOs), uffiċjali lokali u reġjonali għall-protezzjoni tad-dejta jew ombudsmen u l-fornituri ta’ teknoloġiji tal-grids intelliġenti;

Protezzjoni tad-dejta u privatezza

23.   Jenfasizza li s-sistemi intelliġenti tal-enerġija se jiġu operati b’ammonti kbar ta’ dejta personali u ħafna profili u se jkollhom riskju għoli ta’ ksur tas-sigurtà tad-dejta; jenfasizza l-ħtieġa ta’ standards għolja għall-miters intelliġenti f’dawk li huma l-protezzjoni tad-dejta u l-privatezza tad-dejta, u l-ħtieġa li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jikkontrollaw u jiddeċiedu dwar id-dejta li tingħata lill-operaturi tan-netwerks lil hinn mill-minimu assolut ta’ dejta li huwa meħtieġ għall-forniment tal-enerġija; jinnota t-tħassib relatat speċifikament mas-sigurtà tas-sistemi ta’ grids intelliġenti u l-benefiċċji għall-konsumatur ta’ miters intelliġenti u jitlob valutazzjoni akbar ta’ dan il-qasam u aktar riċerka dwar il-protezzjoni tad-dejta u l-privatezza tad-dejta tal-miters intelliġenti; jenfasizza, għalhekk, li d-dejta personali għandha tkun protetta, mingħajr eċċezzjonijiet, sabiex tibqa’ protetta u sigura; jenfasizza, barra minn hekk, li s-sigurtà tad-dejta trid tiġi integrata fl-istrateġiji tal-użu tal-grid intelliġenti;

24.   Jenfasizza l-ħtieġa ta’ titjib fil-protezzjoni tad-dejta u fir-regolamentazzjoni u l-prattika tal-privatezza meta jiġu installati s-sistemi ta’ miters intelliġenti; jenfasizza li l-garanzija tal-protezzjoni tad-dejta u tal-privatezza tad-dejta għall-individwi kollha u għall-unitajiet domestiċi konnessi mal-grid hija imperattiva għall-funzjonament u l-użu ta’ grids intelliġenti; jenfasizza li d-dejta miġbura għandha tintuża biss biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-elettriku; jistieden lill-Istati Membri jinfurzaw regoli għall-protezzjoni tad-dejta filwaqt li jżommu u jiżviluppaw is-sinerġiji fin-netwerks kollha tat-telekomunikazzjonijiet u tal-enerġija u jiddefendu d-drittijiet tal-individwi f’dan il-qasam; jenfasizza li f’dak li hu l-ġbir tad-dejta għas-sistemi intelliġenti tal-enerġija, għandhom jiġu żviluppati standards biex jiġi żgurat li tiġi trasmessa biss id-dejta rilevanti bil-għan li tiġi ggarantita s-sigurtà tal-provvista tal-elettriku, biex jiġi żgurat li l-ebda dejta ma tiġi mgħoddija lil partijiet terzi, biex jiġi żgurat li l-klijenti jkollhom id-dritt jispezzjonaw u jħassru d-dejta miġbura jekk ma tkunx aktar meħtieġa għall-finijiet li għalihom tkun inġabret jew b’xi mod ieħor ipproċessati, u biex jiġi żgurat li ċ-ċittadini jżommu s-sjieda tad-dejta tagħhom u jkollhom kontroll fir-rigward tal-partijiet li lilhom jagħtu aċċess għal din id-dejta;

25.   Jitlob lill-Kummissjoni toħroġ aktar iggwidar dwar l-użu tad-dejta tal-grids intelliġenti kemm dik personali u kemm dik mhux personali fid-dawl tal-leġiżlazzjoni riveduta tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta u r-regoli miftiehma dwar is-sjieda u l-immaniġġjar ta’ din id-dejta minn DSOs, fornituri u korpi kummerċjali oħra;

Qafas għal Sistemi Intelliġenti tal-Enerġija ta’ suċċess

26.   Jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi biex tħaffef it-tħaddim tal-grids intelliġenti u biex tiffoka fuq l-aspetti li ġejjin: l-istimular ta’ investiment u ta’ inċentivi finanzjarji f’dan il-qasam, l-iżvilupp ta’ standards tekniċi, l-iżgurar tal-protezzjoni tad-dejta għall-konsumaturi, l-istabbiliment ta’ qafas regolatorju biex jingħataw inċentivi għall-użu ta’ grids intelliġenti, li jiġi ggarantit suq bl-imnut miftuħ u kompetittiv fl-interess tal-konsumaturi u l-għoti ta’ appoġġ mingħajr waqfien għall-innovazzjoni fit-teknoloġija u s-sistemi;

27.   Jenfasizza li taħt ir-regolamenti ġodda tal-ESIF għall-perjodu 2014-2020, l-Istati Membri huma obbligati li jikkonċentraw ir-riżorsi tal-ESIF fuq investimenti għal Ewropa intelliġenti, sostenibbli u inklussiva; jinnota li s-sehem minimu se jiġi stabbilit għar-reġjuni sabiex jikkonċentraw, skont il-livell ta’ żvilupp ekonomiku tagħhom, tal-anqas sa 20 % tar-riżorsi tal-FEŻR f’investiment fit-transizzjoni enerġetika, b'ħafna enfasi fuq il-grids intelliġenti, fuq il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija derivata minn għejun rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika, l-iffrankar tal-enerġija, il-koġenerazzjoni tas-sħana u tal-enerġija, u strateġiji b’livell baxx ta’ karbonju, b’enfasi partikolari fuq iż-żoni urbani, kif ukoll enerġija derivata mill-grids intelliġenti fil-livell ta’ distribuzzjoni; jenfasizza l-fatt li l-finanzjament pubbliku għadu qed iwettaq rwol kruċjali fl-istimular ta’ investiment privat fi proġetti ta’ riċerka u żvilupp u ta’ dimostrazzjoni ta’ grids intelliġenti; jirrimarka li l-Fond ta’ Koeżjoni jippermetti wkoll l-investiment f’dan il-qasam; jistieden lill-Istati Membri jagħmlu l-aħjar użu ta’ din l-opportunità ġdida; jirrimarka, fir-rigward tal-investimenti mhux koperti mill-konċentrazzjoni tematika obbligatorja, li l-FEŻR jista’ wkoll jintuża biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ta’ sistemi intelliġenti għad-distribuzzjoni, il-ħżin u t-trażmissjoni tal-enerġija u biex tiġi integrata l-ġenerazzjoni ta’ enerġija distribwita ġejja minn riżorsi rinnovabbli;

28.   Jenfasizza li l-Fondi ESI jservu bħala katalisti għall-investiment u li, peress li hemm għadd ta’ livelli territorjali li huma involuti fil-proċess tal-finanzjament u tat-teħid ta’ deċiżjonijiet, il-governanza fuq diversi livelli għandha rwol importanti biex tirnexxi l-implimentazzjoni; jilqa’ opportunitajiet addizzjonali ta’ finanzjament fi ħdan il-programm Enerġija Intelliġenti - Ewropa;

29.   Jilqa’ l-enfasi qawwija mqiegħda fuq proġetti tal-enerġija intelliġenti ta’ interess komuni fil-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, filwaqt li jiddispjaċih li huma biss tnejn il-proġetti ta’ grids intelliġenti li ġew inklużi fil-lista biennali attwali; jenfasizza li l-proġetti ta’ grids intelliġenti fil-livell tas-sistemi ta' distribuzzjoni għandhom jiġu kkunsidrati; jenfasizza li l-proġetti ta’ infrastruttura għandhom jissodisfaw il-kriterji tas-sostenibbiltà u l-kompetittività u jridu jkunu bbażati fuq approċċ integrat, li għandu jiġi żgurat billi jiġu jiġu involuti l-operaturi tas-sistemi ta’ distribuzzjoni; jenfasizza wkoll l-importanza li jiġu żviluppati konnessjonijiet tal-enerġija bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar fil-Mediterran;

30.   Jistieden lill-Kummissjoni tnaqqas l-ostakoli għall-investiment fis-sistemi intelliġenti tal-enerġija, b’mod partikolari billi tespandi l-eżenzjoni fi ħdan il-modernizzazzjonijiet tal-għajnuna statali (SAM) biex ikun jista’ jsir sostenn pubbliku għall-elementi kollha tas-sistemi intelliġenti reġjonali u lokali tal-enerġija, inklużi l-investimenti u l-operazzjonijiet transsettorjali; iħeġġeġ li s-sistemi intelliġenti tal-enerġija jiġu inklużi bħala kategorija fir-Regolament futur tal-Kummissjoni li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq intern fl-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (GBER) u jadatta r-regolamenti dwar kategoriji oħra ta’ eżenzjoni ta’ blokk li jinteraġixxu mal-iżvilupp ta’ sistemi intelliġenti tal-enerġija;

31.   Jenfasizza li l-interoperabbiltà għall-infrastruttura intelliġenti hija kruċjali, peress li l-inċertezza regolatorja u standards differenti jdewmu t-tifrix tal-infrastruttura intelliġenti; jitlob, għalhekk, għal kooperazzjoni akbar bejn l-organizzazzjonijiet Ewropej differenti tali istandards tekniċi; jenfasizza li huma meħtieġa standards miftuħa biex jgħinu l-interoperabbiltà u biex jaċċeleraw l-iżvilupp u l-użu tat-teknoloġija;

32.   Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tneħħi l-ostakli ewlenin, bħalma huma n-nuqqas ta’ interoperabbiltà u standards (is-sistemi standardizzati li tqabbad u tuża - ‘plug and play’ - inaqqsu l-ispejjeż u jippermettu konnettività wkoll għar-Riżorsi tal-Enerġija Distribwiti żgħar - DERs) (jew applikazzjonijiet DR żgħar), l-inċertezza dwar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet f’applikazzjonijiet ġodda tal-grid intelliġenti; l-inċertezza dwar il-kondiviżjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji u konsegwentement dwar mudelli ġodda ta’ negozju; ir-reżistenza mill-konsumatur li jieħu sehem fi provi; il-firxa ta’ arranġamenti regolatorji fl-Ewropa tista’ tippreżenta ostakli sinifikanti għar-replikabilità tar-riżultati ta’ proġetti f’pajjiżi differenti;

33.   Ifakkar fil-Mandat ta’ Standardizzazzjoni tal-2011 biex jingħata appoġġ lit-tqegħid tal-Grid Intelliġenti Ewropew li kellu jitlesta fl-2012; jilqa’ l-progress li sar taħt dan il-mandat iżda jisħaq li huwa meħtieġ aktar xogħol; jitlob li l-Kummissjoni timpenja ruħha mal-korpi ta’ standardizzazzjoni biex titħaffef it-tlestija tax-xogħol tagħhom u toħroġ mandat ġdid jekk tqis li dan ikun meħtieġ;

34.   Jitlob lill-Istati Membri jikkooperaw aktar u jaqsmu l-aħjar prattiki fil-forum tal-Kunsill tar-Regolaturi tal-Enerġija Ewropej (CEER) dwar ir-regolamentazzjoni tad-DSOs nazzjonali; jinnota, fl-istess ħin, id-diversità tal-organizzazzjoni tad-DSOs, fejn xi Stati Membri għandhom DSO wieħed biss u oħrajn għandhom aktar minn 800; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jaħdmu flimkien aktar mill-qrib; jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jaqblu dwar sistema ta’ klassifikazzjoni unifikata biex jiġi determinat jekk organizzazzjoni għandhiex titqies bħala operatur ta’ trasmissjoni, operatur ta’ distribuzzjoni jew operatur kombinat;

35.   Jistieden lill-Kummissjoni teżamina jekk huwiex meħtieġ li tressaq proposti, skont it-tielet pakkett tas-suq intern tal-enerġija, għall-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ grids intelliġenti, li jeħtieġ li jkomplu jiġu ggarantiti permezz ta' azzjoni effettiva mill-Kummissjoni, minħabba li dan jista’ jippermetti l-involviment dejjem akbar ta’ aktar parteċipanti fis-suq u jagħti spinta lis-sinerġiji potenzjali tal-użu, l-iżvilupp u l-manutenzjoni f’kull parti tan-netwerks tat-telekomunikazzjonijiet u tal-enerġija; jenfasizza, madankollu, li dawn il-proposti għandhom jiġu integrati f’qafas regolatorju razzjonalizzat, skont il-prinċipji stabbiliti mill-Kummissjoni;

36.   Jappella għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp ta’ grids intelliġenti fil-livell Ewropew, nazzjonali u reġjonali; jemmen li l-grids intelliġenti joffru opportunità importanti biex tingħata spinta lill-innovazzjoni, lir-riċerka u l-iżvilupp, lill-ħolqien tal-impjiegi u lill-kompetittività tal-industrija Ewropea fil-livell lokali u reġjonali, b’mod partikolari għal dak li jirrigwarda l-SMEs;

37.   Jistieden lir-reġjuni jagħmlu netwerking u jaqsmu l-benefiċċji, l-għarfien u l-aqwa prattiki, u jikkooperaw fir-rigward tal-analiżijiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji dwar is-sistemi intelliġenti tal-enerġija fl-objettiv tal-kooperazzjoni territorjali tal-Fondi ESI; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi netwerk transnazzjonali għar-reġjuni li għandhom sistemi intelliġenti tal-enerġija; jistieden lir-reġjuni transkonfinali jużaw l-istrument legali ta’ Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali sabiex flimkien jistabbilixxu u jimmaniġġjaw is-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli u l-iffrankar tal-enerġija u l-infrastruttura ta’ grid intelliġenti f’netwerk bħal dan;

38.   Jenfasizza l-importanza ta’ inizjattivi bħalma hu l-Patt tas-Sindki, li hu l-moviment Ewropew komuni li jinvolvi lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u li huwa bbażat fuq impenn volontarju min-naħa tal-firmatarji li jissodisfaw u jaqbżu l-objettiv tal-UE ta’ tnaqqis ta’ 20 % fis-CO2 permezz ta’ żieda fl-effiċjenza tal-enerġija u l-iżvilupp ta’ għejun rinnovabbli tal-enerġija, li japprovaw u jappoġġjaw l-isforzi li jsiru mill-awtoritajiet lokali fl-implimentazzjoni ta’ politiki tal-enerġija sostenibbli; jenfasizza li l-gvernijiet lokali jwettqu rwol kruċjali fit-taffija tal-effetti tat-tibdilfil-klima, aktar u aktar meta wieħed iqis li 80 % tal-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet tas-CO2 huwa assoċjat mal-attività urbana;

o
o   o

39.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 320.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 289.
(3) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 281.
(4) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 256.
(5) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 259.
(6) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 303.
(7) ĠU L 211, 14.8.2009, p. 55.
(8) ĠU C 82, 1.4.2008, p. 1.
(9) ĠU L 204, 31.7.2013, p. 15.
(10) ĠU C 25, 26.1.2013, p. 1.
(11) ĠU L 140, 5.6.2009, p. 16.
(12) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 1.
(13) Testi adottati, P7_TA(2013)0374 .
(14) Testi adottati, P7_TA(2013)0017 .
(15) Testi adottati, P7_TA(2013)0345 .


Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar
PDF 299k   DOC 84k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar (2013/2096(INI) )
P7_TA(2014)0066 A7-0029/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-għanijiet tal-Politika Agrikola Komuni, kif stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), speċjalment l-għanijiet ‘li tkabbar il-produzzjoni agrikola billi tippromwovi progress tekniku u billi tassigura l-iżvilupp razzjonali ta’ produzzjoni agrikola u l-aħjar utilizzazzjoni possibbli tal-fatturi ta’ produzzjoni, speċjalment tan-nies tax-xogħol’ u ‘li tassigura b’dan il-mod livell ġust ta’ għajxien għall-popolazzjoni agrikola, partikolarment billi tkabbar il-qligħ individwali tal-ħaddiema fl-agrikoltura’;

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (UE) Nru 1307/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009(1) , speċjalment l-Artikoli 32 u 61 dwar pagamenti redistributtivi jew l-iskema ta' bdiewa żgħar,

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Parlament Ewropea u tal-Kunsill (UE) Nru 1305/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005(2) , speċjalment l-Artikoli 7 u 19 dwar subprogrammi tematiċi jew l-iżvilupp ta' azjendi agrikoli u negozji oħra,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Mejju 2011 bl-isem ‘L-assigurazzjoni ta' ħajjitna, il-kapital naturali tagħna: strateġija tal-UE għall-bijodiversità sal-2020’ (COM(2011)0244 ),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tas-7 ta' Settembru 2010 dwar ‘id-dħul ġust għall-bdiewa: katina tal-provvista alimentari fl-Ewropa li taħdem aħjar’(3)

–   wara li kkunsidra r-riċerka tal-2013 bl-isem ‘Semi-subsistence farming: value and directions for development’ mid-Dipartiment Tematiku B (Politika Strutturali u ta' Koeżjoni) tal-Parlament,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A7-0029/2014 ),

A.   billi l-azjendi agrikoli ż-żgħar fl-Ewropa huma suġġetti għal pressjoni demografika, kummerċjali u teknoloġika kostanti, li qed twassal għal tnaqqis fl-attività tal-biedja u depopolazzjoni ta' villaġġi f'reġjuni rurali, kif ukoll għall-abbandun massiċċ ta' azjendi tat-trobbija tal-bhejjem b'merħliet żgħar u għat-telf tal-kultivazzjoni ta' prodotti lokali speċifiċi;

B.   billi dawn l-azjendi agrikoli żgħar jirrappreżentaw mudell agrikolu ta’ natura soċjali li llum il-ġurnata għadu ewlieni fl-UE li jista’ u għandu jeżisti flimkien ma’ mudelli agrikoli oħra li huma fuq skala akbar u aktar orjentati lejn is-swieq il-kbar;

C.   billi azjendi agrikoli żgħar ma jissodisfawx biss funzjoni produttiva, iżda għandhom ukoll funzjonijiet importanti marbuta mal-provvista ta’ beni pubbliċi: billi dawn jinkludu rwoli fil-qasam man-natura u l-pajsaġġ (billi jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-pajsaġġ karatteristiku tal-villaġġi Ewropej kif ukoll għad-diversità bijoloġika tar-reġjuni rurali), rwoli fil-qasam soċjali (billi jiżguraw l-għajxien ta' miljuni ta' persuni fl-Ewropa u jipprevjenu l-faqar, kif ukoll jiżguraw riserva ta' ħaddiema għall-industrija u għal setturi ekonomiċi oħra, bħat-turiżmu), u rwoli kulturali (jippreservaw it-tradizzjonijiet, id-drawwiet u wirt storiku mhux materjali ieħor u jipproduċu prodotti reġjonali u tradizzjonali);

D.   billi azjendi agrikoli żgħar joħolqu rekwiżiti tajbin għal agrikoltura mfassla b’mod favorevoli għall-ambjent u adattata skont il-benesseri tal-annimali;

E.   billi d-depopolazzjoni u l-eżodu miż-żoni rurali jaffettwaw b’mod sinifikanti l-kundizzjonijiet f’żoni rurali – u konsegwentement jaffettwaw il-kwalità tal-ħajja u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-bdiewa – u peress li dawn ħafna drabi huma fattur determinanti f'deċiżjonijiet dwar iż-żamma jew l-abbandun ta’ azjendi żgħar; billi l-ħolqien ta’ perspettivi sostenibbli, speċjalment għaż-żgħażagħ, f’żoni rurali jinfluwenza b’mod sinifikanti l-futur tal-azjendi agrikoli żgħar;

F.   billi, f’ċerti territorji, il-preżenza u s-sopravivenza ta’ azjendi agrikoli żgħar jiggarantixxu sors ta’ introjtu u jillimitaw it-tnaqqis tal-popolazzjoni;

G.   billi l-volatilità tal-prezzijiet fis-suq hija ħafna drabi aggravata bil-preżenza ta’ xerrejja intermedjarji li jiddettaw il-prezzijiet u japprofittaw mill-vulnerabilità tal-produtturi;

H.   billi azjendi agrikoli żgħar ġeneralment huma iktar flessibbli u jadattaw ruħhom iktar faċli għall-kriżijiet fis-suq;

I.   billi ħafna mill-azjendi żgħar huma speċjalizzati u jingħaqdu flimkien f’organizzazzjonijiet ta’ produzzjoni u għalhekk dan jippermettilhom jagħmlu talba ġustifikata biex jibdew jipproduċu għas-suq tal-ikel fuq livell ugwali mal-azjendi l-kbar;

J.   billi jeħtieġ ikun hemm approċċ aktar wiesa’ biex jindirizza l-problemi ta’ azjendi agrikoli żgħar; billi l-appoġġ permezz ta’ sorsi alternattivi possibbli ta' introjtu u l-perspettiva ta' diversifikazzjoni, kif ukoll il-ħolqien ta’ postijiet tax-xogħol mhux agrikoli u l-provvista ta' servizzi pubbliċi f’reġjuni rurali huma vitali għall-futur ta’ azjendi agrikoli żgħar u tal-komunitajiet rurali;

K.   billi l-azjendi agrikoli żgħar m'humiex ikkunsidrati biżżejjed fil-qafas tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), u billi r-raġunijiet għal dan jinkludu l-fatt li l-istruttura ta’ finanzjament fil-kuntest tal-PAK hija aktar ibbażata fuq l-erja u l-livelli ta’ produzzjoni fil-passat u għalhekk ma tistax twieġeb b'mod adatt għas-sitwazzjoni u l-funzjoni ta' azjendi agrikoli żgħar, il-fatt li ċerti Stati Membri jistabbilixxu limiti minimi ta’ eliġibbiltà fit-tieni pilastru, kif ukoll li l-Istati Membri ma jintroduċux miżuri ta’ implimentazzjoni li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ azjenda ta' dan it-tip;

L.   billi huwa diffiċli għas-sidien tal-azjendi agrikoli żgħar li jakkwistaw appoġġ finanzjarju, fost l-oħrajn minħabba li l-aċċess għal mezzi ta’ finanzjament taħt programmi tal-UE huwa kkumplikat minħabba n-nuqqas ta’ kapital proprju u/jew il-kapaċità meħtieġa, jew minħabba l-fatt li jkollhom affidabbiltà kreditizja baxxa jew ineżistenti;

M.   billi l-azjendi ż-żgħar tar-reġjuni ultraperiferiċi, b’kont meħud tal-pressjoni doppja li taħtha qegħdin iwettqu xogħolhom, jeħtieġu wkoll attenzjoni speċjali;

N.   billi dħul addizzjonali u sekondarju huwa ta’ importanza kbira għal ħafna azjendi agrikoli żgħar;

O.   billi ċerti tipi ta’ azjendi agrikoli żgħar, bħall-irziezet ta’ sussistenza, qed iservu bħala lqugħ kontra t-tiċħid assolut, filwaqt li tal-anqas jipprovdu livelli miżeri ta’ ikel u ta’ introjtu;

P.   billi f'ċertu każijiet bdiewa żgħar ma jirċevux appoġġ amministrattiv biżżejjed jew pariri ta' kwalità tajba'; billi l-Istati Membri spiss joħolqu burokrazija mhux meħtieġa u ċerti bdiewa żgħar m'għandhomx ir-riżorsi u l-esperjenza meħtieġa biex isegwu b'mod effettiv il-proċessi amministrattivi;

Q.   billi, peress li l-azjendi agrikoli jinsabu mxerrdin ġeografikament, il-poter ta' nnegozjar fil-katina tal-ikel huwa ferm aktar dgħajjef minn dak ta' parteċipanti oħra tas-suq, u billi dan jinħass l-aktar fil-każ tal-azjendi agrikoli żgħar;

R.   billi l-azjendi agrikoli żgħar għandhom ir-rwol speċjali li jippreservaw il-vitalità ta’ ċerti reġjuni, fosthom ir-reġjuni muntanjużi, ir-reġjuni żvantaġġati u r-reġjuni ultraperiferiċi, kif ukoll dawk li fihom, minħabba limiti ġeografiċi u morfoloġiċi, l-agrikoltura hija waħda mill-ftit – jekk mhux l-unika – attività ekonomikament sostenibbli;

S.   billi l-livell ta’ introjtu u l-istandards tal-għajxien tal-familji li jaqilgħu l-għajxien tagħhom permezz tax-xogħol f’azjendi agrikoli żgħar huma ferm aktar baxxi minn dawk tal-bdiewa li jaħdmu f’azjendi akbar jew setturi oħra tal-ekonomija;

T.   billi diversi azjendi agrikoli żgħar ma jistgħux jgħixu mill-agrikoltura waħedha u dawn jeħtieġu sorsi alternattivi ta’ introjtu għall-assigurazzjoni tal-eżistenza; iżda wkoll billi bdiewa żgħar għandhom jorjentaw ruħhom dejjem aktar fuq ir-rentabbiltà u l-produttività tal-azjenda tagħhom;

U.   billi azjendi agrikoli żgħar f’ħafna reġjuni jiżguraw l-għajxien tal-familji li m’għandhomx il-possibbiltà jsibu sors ieħor ta’ introjtu;

V.   billi għad m’hemmx dejta affidabbli biżżejjed dwar is-sitwazzjoni tal-azjendi agrikoli żgħar u l-effetti tal-istrumenti tal-PAK fuq dan is-settur u billi azjendi żgħar huma definiti differenti ħafna fl-Istati Membri individwali;

W.   billi xi wħud mill-produtturi agrikoli żgħar, bħal pereżempju min irabbi n-naħal, m’għandhomx proprjetajiet ta’ art jew inkella ma jużawhomx għall-biedja u għalhekk jiġu esklużi mill-iskema għal bdiewa żgħar;

X.   billi l-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti ddikjarat is-sena 2014 bħala s-Sena Internazzjonali tal-Biedja mill-Familji;

1.   Jistieden lill-Istati Membri u l-Kummissjoni jieħdu azzjoni adegwata taħt il-politika agrikola komuni l-ġdida u jfasslu linji gwida għall-perjodu ta’ wara l-2020, li fihom tingħata aktar attenzjoni lill-ħtiġijiet speċifiċi tal-azjendi żgħar tal-familji, li huma komponent importanti tal-mudell agrikolu Ewropew, kif ukoll il-qalba tal-iżvilupp multifunzjonali ta’ żoni rurali u tal-iżvilupp sostenibbli tar-reġjuni b’mod ġenerali;

2.   Jappella għat-tkomplija ta' politika li tippromwovi l-konsolidazzjoni ta’ art agrikola, kif ukoll it-tqassim ta’ għajnuna finanzjarja lil bdiewa li jipparteċipaw fl-iskema għall-bdiewa żgħar u li b’ċertezza ħallew l-art agrikola tagħhom f’idejn bidwi ieħor, bħala miżura effettiva għat-titjib tal-istruttura tal-produzzjoni agrikola;

3.   Huwa tal-fehma li l-objettiv ewlieni tar-ristrutturar m’għandux ikun sempliċement it-tnaqqis tan-numru ta’ azjendi agrikoli, peress li dan mhux se jżid il-kompetittività ta’ azjendi akbar; jitlob, f'dan ir-rigward, li l-Istati Membri jissuġġerixxu soluzzjonijiet adegwati u mudelli għall-iżvilupp tal-azjendi agrikoli żgħar, filwaqt li jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi tal-agrikoltura fil-pajjiż rispettiv kif ukoll varjazzjonijiet reġjonali; isaħħu l-kapaċità kompetittiva, il-vijabbiltà u l-profittabilità tagħhom, jippromwovu l-ispirtu intraprenditorjali, joħolqu l-ħolqien ta’ postijiet tax-xogħol u jillimitaw il-proċess ta’ depopolazzjoni rurali;

4.   Huwa tal-fehma li għandhom jittieħdu miżuri urġenti kontra l-proċess tal-eżodu miż-żoni rurali u d-depopolazzjoni, sabiex azjendi agrikoli żgħar ikunu jistgħu jgawdu minn kundizzjonijiet adatti u perspettivi sostenibbli fis-siti preżenti tagħhom; jistieden lill-Istati Membri jużaw b'mod effiċjenti l-finanzjament tal-UE disponibbli biex jippromwovu l-infrastruttura, il-faċilitajiet edukattivi, mediċi u għall-kura medika, il-faċilitajiet tal-indukrar tat-tfal, l-aċċess għall-internet rapidu u t-twaqqif u l-iżvilupp ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs), biex jiżguraw l-uniformità tal-kundizzjonijiet tal-ħajja f'żoni urbani u rurali; jirrakkomanda li jsir enfasi speċjali fuq il-ħolqien ta’ perspettivi futuri sostenibbli għaż-żgħażagħ, il-persuni li għandhom edukazzjoni tajba u n-nisa;

5.   Jappella għal żieda fil-bejgħ dirett – bħall-bejgħ ta' prodotti tradizzjonali – fis-swieq lokali u reġjonali, u għall-iżvilupp f'azjendi agrikoli żgħar ta’ tip ta’ proċessar li jkun responsabbli u sostenibbli kif ukoll ta' sistema ta' monitoraġġ essenzjali u proporzjonata; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu rieżami tad-dispożizzjonijiet eżistenti dwar is-sikurezza tal-ikel bil-għan li jitnaqqsu l-piżijiet u l-ostakli li dawn jistgħu jikkawżaw għall-iżvilupp tal-ipproċessar u l-bejgħ tal-ikel permezz ta’ azjendi agrikoli żgħar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu pjattaforma għall-iskambju ta’ prattiki tajbin fir-rigward tar-regolamentazzjoni u l-monitoraġġ tal-ipproċessar tal-ikel permezz ta’ azjendi agrikoli żgħar; jappella wkoll lill-awtoritajiet reġjonali biex jinvolvu ruħhom aktar fil-qasam tal-iżvilupp infrastrutturali tal-bejgħ dirett, inklużi s-swieq lokali u urbani u jiffaċilitaw lill-konsumaturi li jakkwistaw prodotti agrikoli rħas, friski u ta' kwalità għolja;

6.   Huwa tal-fehma li għandhom jiġu inklużi wkoll oqsma oħrajn ta' politika tal-Unjoni, inkluża l-politika ta' koeżjoni, flimkien mal-PAK, fil-proċess għas-sejbien ta' soluzzjonijiet rigward il-problemi tal-azjendi agrikoli żgħar biex jikkontribwixxu għat-titjib tal-infrastruttura teknika, kif ukoll tal-aċċess għal servizzi pubbliċi f'reġjuni rurali, filwaqt li għandhom jintużaw mezzi tal-Fond Soċjali Ewropew għall-finanzjament ta' attivitajiet soċjali relatati mal-integrazzjoni soċjali, l-edukazzjoni, it-taħriġ u t-trasferiment tal-għarfien; barra minn hekk, huwa tal-fehma li peress li dawn l-azjendi żgħar m’għandhomx impatt sinifikanti fuq is-suq, għandu jiġi permess appoġġ addizzjonali pprovdut minn riżorsi nazzjonali f’konformità mar-rekwiżiti miftiehma mal-Kummissjoni u mingħajr ma jinkisru l-prinċipji tal-kompetizzjoni;

7.   Jiġbed l-attenzjoni lejn il-pressjoni li qiegħda tiġi eżerċitata fuq il-prezzijiet ta’ artijiet agrikoli minħabba l-liberalizzazzjoni imminenti tas-suq tal-proprjetà fl-Istati Membri l-ġodda; juri li l-bdiewa fuq skala żgħira l-iktar li se jkunu milquta miż-żieda fil-prezzijiet tal-artijiet;

8.   Jistieden lill-Istati Membri biex permezz tas-sistemi edukattivi tagħhom jiżguraw infrastruttura edukattiva adegwata għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali fl-agrikoltura;

9.   Jiġbed l-attenzjoni lejn il-pressjoni li qiegħda tiġi eżerċitata fuq il-prezzijiet ta’ artijiet agrikoli kawża tat-tifrix tal-bliet;

10.   Jilqa' t-twaqqif ta' mekkaniżmu ta' appoġġ għal bdiewa żgħar fil-qafas tal-ewwel pilastru tal-PAK, iżda huwa tal-fehma li hija biss il-forma ta' trasferiment li ġiet issimplifikata, filwaqt li r-rati baxxi ta' pagament dirett ma jagħtux lok għal żvilupp, u li l-miżuri għadhom insuffiċjenti biex itejbu s-sitwazzjoni tal-azjendi agrikoli żgħar fl-UE; jemmen li għandha tkun introdotta soluzzjoni li tagħmilha possibbli għal azjendi agrikoli żgħar biex jissottomettu applikazzjonijiet għal pagamenti diretti ta’ aktar minn sena, li jiġu aġġornati esklussivament f’każ ta’ tibdil fl-azjenda kkonċernata;

11.   Jiġbed l-attenzjoni mill-ġdid lejn id-differenzi sinifikanti bejn is-sussidji agrikoli pprovduti fl-Istati Membri individwali, li qegħdin jitħallsu mill-Istati Membri l-ġodda;

12.   Jenfasizza li minħabba n-natura volontarja tal-iskema għall-bdiewa ż-żgħar fl-ewwel pilastru tal-PAK, jeħtieġ li l-possibbiltajiet kollha ta’ finanzjament għal produtturi żgħar, li huma pprovduti fit-tieni pilastru tal-PAK, jiġu rieżaminati u applikati;

13.   Huwa tal-fehma li minbarra tali miżuri, huwa essenzjali li jinstab mod effettiv ta’ appoġġ għal dawk il-produtturi agrikoli żgħar, li l-attivitajiet u l-prodotti tagħhom ma jinvolvux is-sjieda u/jew l-użu ta’ art agrikola;

14.   Jitlob lill-Istati Membri jistabbilixxu strumenti ta’ finanzjament adegwati, pereżempju f’forma ta’ mikrokreditu, rati ta’ interess sussidjati għal self, lokazzjoni finanzjarja, ħlas bin-nifs tal-ewwel pagamenti jew garanziji ta’ kreditu; minbarra dan, huwa tal-fehma li istituzzjonijiet awtonomi fil-livell reġjonali u lokali jiġu inklużi fil-proċess ta’ għoti ta’ appoġġ;

15.   Jenfasizza li r-rekwiżiti tal-prattika agrikola tajba u d-dispożizzjonijiet Ewropej kif ukoll dawk nazzjonali rispettivi, b'mod partikolari għall-produzzjoni agrikola u l-protezzjoni tal-konsumatur, huma kruċjali anke għal azjendi agrikoli żgħar u għalhekk huwa essenzjali li l-bdiewa ż-żgħar ikollhom kwalifiki minimi; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jikkunsidraw modi kif jiżguraw li tali kwalifiki minimi jistgħu jinkisbu b’mod komprensiv għal azjendi żgħar f’forma adattata għall-ħtiġijiet tagħhom;

16.   Jappella biex tkun organizzata aħjar il-konsulenza bla ħlas għall-ħtiġijiet tal-azjendi agrikoli żgħar, jiġu semplifikati l-proċeduri relatati mal-informazzjoni, it-taħriġ, il-valutazzjoni tar-riskju u l-monitoraġġ tas-saħħa, jinħolqu azzjonijiet informattivi, jinxterdu l-aħjar prattiki fil-qasam tal-katina qasira ta’ provvista tal-ikel u tkun żgurata għajnuna teknika fl-applikazzjoni għall-finanzjament tal-UE kif ukoll konsulenza, li permezz tagħha l-attività tagħhom fil-produzzjoni tista’ tkun adattata għall-potenzjal tagħhom tal-produzzjoni u ambjentali;

17.   Jenfasizza, hawnhekk, li l-azjendi agrikoli żgħar għandhom jingħaqdu flimkien f’organizzazzjonijiet, gruppi ta’ produtturi jew korpi u għandhom jaċċettaw kampanji ta’ marketing konġunti; huwa tal-fehma li l-forom kollha ta’ kooperazzjoni tal-azjendi agrikoli żgħar f’forma ta’ kooperattivi, organizzazzjonijiet ta’ produzzjoni jew tal-użu komuni ta’ mezzi tal-produzzjoni, eż. magni, għandhom ikunu promossi b’mod speċjali taħt il-mekkaniżmi tal-UE u nazzjonali;

18.   Huwa tal-fehma li azjendi agrikoli żgħar f’reġjuni muntanjużi, reġjuni żvantaġġati, kif ukoll reġjuni ultraperiferiċi għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn appoġġ akkoppjat, bħal pereżempju għat-trobbija tal-bhejjem, jekk huma jaqdu wkoll ċerti funzjonijiet ambjentali;

19.   Huwa tal-fehma li fejn jidħol ix-xogħol tal-agrikoltura, dan aktar minn qatt qabel għandu x’jaqsam ma’ xogħol strateġiku, li għandu jingħata attenzjoni mill-Istati Membri kollha, sabiex jinstabu soluzzjonijiet għal bdiewa fuq skala żgħira fir-rigward tat-tkomplija tax-xogħol tagħhom, biex jiddomina bilanċ bejn il-prezzijiet tal-bejgħ tal-prodotti agrikoli u l-ispejjeż tal-produzzjoni;

20.   Jitlob lill-Istati Membri jinkludu partijiet ta' programmi u miżuri diretti lejn azjendi agrikoli żgħar fil-programmi tagħhom fl-ewwel u t-tieni pilastru; jindika li jeħtieġ li partikolarment l-azjendi agrikoli żgħar jinvolvu ruħhom f'attivitajiet supplimentari u anċillari, bħas-settur tat-turiżmu, sabiex jiżguraw introjtu suffiċjenti; jenfasizza, f'din il-konnessjoni, l-importanza li jkun żgurat li t-tieni pilastru tal-PAK ikollu riżorsi biżżejjed u li l-programmi għall-iżvilupp rurali jkunu mmirati b'mod xieraq lejn il-ħtiġijiet ta' azjendi agrikoli żgħar;

21.   Jirrakkomanda li n-Netwerks tad-Dejta tal-Kontabilità Agrikola (FADN) jiġu estiżi sabiex tkun eżaminata s-sitwazzjoni tal-azjendi żgħar u l-effetti tal-PAK fuqhom u jirrakkomanda li jiġi ppjanat l-iżvilupp ulterjuri tagħhom;

22.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608.
(2) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487
(3) ĠU C 308 E, 20.10.2011, p. 22.


Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE
PDF 332k   DOC 90k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (2013/2043(INI) )
P7_TA(2014)0067 A7-0024/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), li jorbot l-Unjoni biex taħdem għal “ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna, intiża li twassal għal livell massimu ta’ impjieg u progress soċjali, u livell għoli ta’ protezzjoni u ta’ titjib fil-kwalità tal-ambjent”,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 9 TFUE, li jistabbilixxi li “[f]id-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politika u l-azzjonijiet tagħha, l-Unjoni għandha tieħu kont tal-ħtiġijiet marbuta mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ impjieg, mal-garanzija ta’ protezzjoni soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali kif ukoll ma’ livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ, u protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem”,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 11 TFUE, li jistipula li “[i]l-ħtiġijiet għall-ħarsien tal-ambjent għandhom ikunu integrati fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet tal-Unjoni, partikolarment bl-għan li jinkoraġġixxu l-iżvilupp sostenibbli”,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 12 TFUE, li jistipula li “[f]id-definizzjoni u l-implementazzjoni ta’ politika u attivitajiet oħra tal-Unjoni għandu jingħata kont tal-ħtiġijiet tal-ħarsien tal-konsumatur”,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 14 TFUE u l-Protokoll 26 tiegħu dwar servizzi ta’ interess (ekonomiku) ġenerali,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 26 TFUE, li jistipula li “[i]s-suq intern għandu jikkomprendi arja bla fruntieri interni, li fiha l-moviment liberu ta’ merkanzija, persuni, servizzi u kapital huwa żgurat skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattati”;

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 49 u 56 TFUE dwar il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu provduti servizzi fl-Unjoni,

–   wara li kunsidra l-Artikoli 101 u 102 TFUE dwar ir-regoli tal-kompetizzjoni li japplikaw għal impriżi,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 169 TFUE dwar il-promozzjoni tal-interessi tal-konsumaturi u l-iżgurar ta’ livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, kif emendata mid-Direttivi 2002/39/KE u 2008/6/KE dwar is-servizzi postali,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/11/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim tal-konsumaturi u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE,

–   wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 524/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni online għal tilwim mal-konsumaturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,

–   wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Novembru 2012 dwar “Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE” (COM(2012)0698 ),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Diċembru 2013 dwar 'Pjan direzzjonali dwar l-ikkompletar tas-suq uniku għall-konsenja tal-pakketti. It-tiswir tal-fiduċja fis-servizzi ta' konsenja u l-għoti ta' spinta lill-bejgħ onlajn' (COM(2013)0886 )

–   wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-23 ta’ April 2013 bit-titolu “E-commerce Action plan 20122015 – State of play 2013” (Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Kummerċ Elettroniku 2012-2015 – Sitwazzjoni fl-2013) (SWD(2013)0153 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Jannar 2012 bit-titolu “Qafas koerenti għall-bini ta’ fiduċja fis-Suq Uniku Diġitali tal-kummerċ elettroniku u tas-servizzi online” (COM(2011)0942 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2012 bit-titolu “L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa - nixprunaw it-tkabbir Ewropew b’mod diġitali” COM(2012)0784 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Awwissu 2010 bit-titolu “Aġenda Diġitali għall-Ewropa” (KUMM(2010)0245),

–   wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Diċembru 2012 bit-titolu “Consumer Markets Scoreboard – Making markets work for consumers – Eighth edition” (It-Tabella ta’ Valutazzjoni tas-Swieq tal-Konsumatur – Inġibu l-funzjonament tas-suq favur il-konsumaturi – It-Tmien Edizzjoni) (SWD(2012)0432 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 2012 lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu “Aġenda għall-Konsumaturi Ewropej – Spinta lill-fiduċja u lit-tkabbir” (COM(2012)0225 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Frar 2011 bit-titolu “Reviżjoni tal-“Att dwar in-Negozji ż-Żgħar” għall-Ewropa” (KUMM(2011)0078),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Jannar 2013 bit-titolu “Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Intraprenditorija 2020 – Tkebbis mill-ġdid tal-ispirtu tal-intraprendenza fl-Ewropa” (COM(2012)0795 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2011 bit-titolu “Negozju Żgħir, Dinja Kbira – sħubija ġdida li tgħin lill-SMEs jaħtfu l-opportunitajiet globali” (KUMM(2011)0702),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2012 bit-titolu “Stħarriġ Annwali ta' Tkabbir 2013” (COM(2012)0750 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu “Ewropa  2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” (COM(2010)2020 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ottubru 2010 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu “Lejn Att dwar is-Suq Uniku għal ekonomija soċjali tas-suq kompetittiva ħafna – 50 proposta biex intejbu l-ħidma, in-negozju u l-iskambji ma’ xulxin” (COM(2010)0608 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2012 lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu “ Att dwar is-Suq Uniku II ” (COM(2012)0573 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ April 2011 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu “L-Att dwar is-Suq Uniku – Tnax-il xprun sabiex jiġi stimulat it-tkabbir u r-rinfurzar tal-fiduċja” (KUMM(2011)0206),

–   wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Marzu 2011 bit-titolu “Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport” (KUMM(2011)0144),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Ottubru 2007 bit-titolu “L-Aġenda tal-UE fil-qasam tat-trasport: Intejbu l-effiċjenza, l-integrazzjoni u s-sostenibbiltà tat-trasport tal-merkanzija fl-Ewropa” (KUMM(2007)0606),

–   wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 2012 dwar id-“Digital Single Market and Governance of the Single Market” (Suq Uniku Diġitali u Governanza tas-Suq Uniku),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Lulju 2013 dwar l-ikkompletar tas-Suq Uniku Diġitali(1) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Diċembru 2012 dwar it-twettiq tas-Suq Uniku Diġitali(2) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-21 ta’ Settembru 2010 dwar l-ikkompletar tas-suq intern għall-kummerċ elettroniku(3) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-6 ta’ April 2011 dwar “Suq Uniku għall-Ewropej”(4) , dwar “Suq Uniku għall-Impriżi u t-Tkabbir”(5) u dwar “Governanza u Sħubija fis-Suq Uniku”(6) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Ġunju 2013 dwar aġenda ġdida għall-Politika Ewropea tal-Konsumatur(7)

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Harsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat ghall-Impjiegi u l-Affarijiet Socjali kif ukoll tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0024/2014 ),

A.   billi l-kummerċ elettroniku huwa mezz b’potenzjal enormi għall-ġlieda kontra l-kriżi ekonomika u finanzjarja, it-tisħiħ tas-suq uniku, u għall-ħolqien ta’ tkabbir ekonomiku u tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea; billi l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kummerċ elettroniku u s-servizzi online ta’ Jannar 2012 tidentifika l-konsenja ta’ oġġetti mixtrija online bħala waħda mill-ħames prijoritajiet ewlenin sabiex tingħata spinta lill-kummerċ elettroniku sal-2015, u l-importanza tagħha kienet imtennija mill-Kunsill u l-Parlament;

B.   billi fl-2012 is-suq tal-kummerċ elettroniku tal-UE kiber b’iżjed minn 20 %; billi b’mod partikolari huwa previst li l-kummerċ elettroniku transkonfinali se jimmultiplika b’fattur ta’ erbgħa; billi s-suq tal-konsenja tal-pakketti għaddej minn trasformazzjoni radikali, bid-dħul fis-suq ta’ fornituri ġodda, b’investiment orjentat lejn l-innovazzjoni, u bl-emerġenza ta’ servizzi ġodda;

C.   billi s-servizzi tal-konsenja effiċjenti u affidabbli huma kolonna kruċjali għal suq uniku diġitali reali u effettiv, li qed iħalli impatt sostanzjali f’termini ta’ faċilitazzjoni tal-kummerċ elettroniku u l-bini ta’ fiduċja bejn il-bejjiegħa u x-xerrejja;

D.   billi l-konsenja transkonfinali hija meqjusa bħala ostaklu minn 57 % tal-bejjiegħa, filwaqt li wieħed minn kull żewġ konsumaturi jiddikjara li jinsab imħasseb dwar il-konsenja fi tranżazzjonijiet transkonfinali; billi t-tħassib dwar il-konsenja (inkluż ir-ritorn tal-prodotti) u l-ispejjeż għolja tal-konsenja jikkostitwixxu l-ogħla żewġ fatturi ta’ tħassib tal-konsumaturi rigward ix-xiri online, u qed jikkontribwixxu għal nuqqas ta’ fiduċja min-naħa tal-konsumaturi fil-kummerċ elettroniku transkonfinali;

E.   billi sabiex tingħeleb din is-sitwazzjoni huwa vitali li tissaħħaħ il-fiduċja tal-konsumaturi fl-operaturi u s-servizzi tal-konsenja, kif ukoll il-fiduċja fis-suq u l-għarfien tad-drittijiet u l-obbligi tagħhom, filwaqt li jiġu żgurati iżjed informazzjoni, b'faċilità akbar ta’ fehim, u iktar trasparenza dwar il-kundizzjonijiet tal-konsenja;

F.   billi l-SMEs li jfittxu opportunitajiet ta’ negozju fl-UE qed jiffaċċjaw kostijiet ogħla, iżjed kumplessità u nuqqas ta’ trasparenza rigward il-konsenja transkonfinali; billi l-prezzijiet għall-konsenja transkonfinali huma bejn tlieta u ħames darbiet ogħla mill-prezzijiet domestiċi; billi sistemi ta’ konsenja effettivi, sempliċi u bi prezz raġonevoli huma fattur mexxej ewlieni tas-sostenibbiltà tal-mudelli ta’ negozju tal-SMEs u tal-ħila tagħhom li jipprovdu prodotti lill-konsumaturi;

Servizzi ta’ konsenja integrati fl-Ewropa: kolonna għas-Suq Uniku Diġitali

1.   Jenfasizza li servizzi ta’ konsenja aċċessibbli, bi prezz raġonevoli, effiċjenti, u ta’ kwalità għolja huma element essenzjali fix-xiri online ta’ oġġetti, u għandhom jiġu promossi billi tiġi żgurata kompetizzjoni ħielsa u ġusta; jinnota, madankollu, li bosta konsumaturi jeżitaw li jixtru online, speċjalment xiri transkonfinali, minħabba l-inċertezzi b’rabta mal-għażliet ta’ konsenja disponibbli, mal-konsenja aħħarija, l-ispejjeż jew l-affidabilità tal-konsenja;

2.   Jilqa’ l-Green Paper imnedija mill-Kummissjoni għall-identifikazzjoni ta’ nuqqasijiet possibbli fis-suq tal-konsenja Ewropew, u jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni xierqa ħalli tindirizza dawn in-nuqqasijiet b’mod li kemm in-negozji kif ukoll il-konsumaturi jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mill-opportunitajiet offruti mis-suq uniku diġitali; jenfasizza li kwalunkwe azzjoni proposta għandha tikkunsidra s-sostenibbiltà tal-proċess tal-konsenja u tfittex li timminimizza l-impronta ambjentali tagħha;

3.   Jinnota li fi wħud mill-Istati Membri jeżistu dgħufijiet fir-rigward tal-kompetizzjoni transkonfinali fost l-operaturi tal-konsenja, u jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' trasparenza fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-ipprezzar u l-prestazzjoni tas-servizzi kkonċernati; iqis, b'mod partikolari, li għandhom jiġu stabbiliti għodod biex tingħata informazzjoni dwar l-offerti tal-operaturi kollha tal-konsenja fil-livell Ewropew;

L-interessi tal-konsumatur jitqiegħdu fil-qalba tal-proċess tal-konsenja

4.   Jenfasizza l-importanza li tiżdied il-fiduċja tal-konsumatur fil-proċess tal-konsenja; iqis li iżjed trasparenza u informazzjoni aħjar u komparabbli b’mod iktar faċli dwar għażliet ta’ konsenja disponibbli, ta' prezzijiet u ta' kundizzjonijiet huma ta’ importanza kruċjali għall-konsumaturi, b’mod speċifiku fir-rigward tal-kundizzjonijiet li permezz tagħhom l-ordnijiet tal-konsumatur jiġu ttrasportati kif ukoll il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti f’każ li l-oġġetti jġarrbu ħsara jew jintilfu jew ikun hemm dewmien fil-konsenja jew ir-ritorn tagħhom;

5.   Jenfasizza li huwa meħtieġ li jiġu promossi miżuri mmirati sabiex jiżguraw l-għażla tal-konsumatur waqt ix-xiri; jinnota l-vojt sinifikanti bejn l-aspettattivi tal-konsumatur u d-disponibbiltà ta’ servizzi konvenjenti u innovattivi bħal punti ta’ konsenja jew kjoskijiet jew terminals tal-pakketti, servizzi disponibbli l-ħin kollu erbgħa u għoxrin siegħa kuljum, soluzzjonijiet ta’ traċċar, postijiet u ħinijiet tal-konsenja faċli għall-konsumatur, jew politiki ta’ ritorn faċli;

6.   Jenfasizza li l-affidabilità tas-servizzi ta’ konsenja hija kruċjali u li huwa essenzjali li jiġu offruti sistemi effiċjenti li jiżguraw li l-pakketti jilħqu effettivament id-destinazzjoni mitluba f’perjodu ta’ żmien raġonevoli;

7.   Jirrimarka li l-prezz għoli tal-konsenja transkonfinali jew konsenja għal żoni remoti jew għar-reġjuni l-iktar imbiegħda huwa waħda mir-raġunijiet ewlenin għan-nuqqas ta’ sodisfazzjon tal-konsumaturi; jenfasizza li huma assolutament meħtieġa għażliet ta’ konsenja bi prezz raġonevoli għall-konsumaturi u l-bejjiegħa, inklużi l-SMEs biex jiżdiedu l-bejgħ u x-xiri fuq distanza twila u biex nistgħu nitkellmu dwar suq uniku ġenwin;

8.   Jenfasizza l-bżonn li titjieb il-firxa ġeografika u l-aċċessibilità għas-servizz universali tal-konsenja ta’ pakketti f’żoni rurali u remoti;

9.   Iqis li sabiex jiġi stabbilit Suq Uniku Integrat għall-konsenja tal-pakketti, huwa vitali li jkun hemm dimensjoni soċjali stabbli u koerenti, fejn is-servizzi ta' konsenja jkunu suġġetti għall-konformità mad-drittijiet tal-ħaddiema, it-termini tal-impjieg u tar-remunerazzjoni u l-istandards soċjali u ambjentali; jinnota f'dan ir-rigward li impjiegi mhux dikjarati kif ukoll l-abbużi huma ta' riskju għas-settur u li hu importanti li jkun hemm impjiegi responsabbli u ta' kwalità għolja kif ukoll taħriġ kontinwu u adegwat tal-persunal biex ikun hemm servizzi ta' konsenja ta' kwalità għolja; jenfasizza li ż-żamma tad-dimensjoni soċjali u ta' flessibbiltà adegwata li tippermetti lis-suq tal-konsenja li jiżviluppa u jadatta għall-innovazzjonijiet teknoloġiċi huma fundamentali biex jiġu ssodisfati sew it-talbiet u l-aspettattivi tal-konsumaturi filwaqt li l-intrapriżi jkunu jistgħu joffrulhom prodotti aħjar li jirrispondu għall-ħtiġijiet u l-esiġenzi tagħhom;

10.   Jiġbed l-attenzjoni dwar l-importanza taċ-ċertezza legali li tiżgura l-fiduċja tal-konsumatur; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza li l-konsumaturi jkunu informati kif suppost dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli;

11.   Jemmen li l-iżvilupp tal-kummerċ elettroniku transkonfinali jiddependi wkoll fuq il-fiduċja tal-klijenti u li l-ħolqien ta’ netwerk Ewropew ta’ ċentri nazzjonali għar-riżoluzzjoni ta’ problemi bħas-Solvit għandu jservi sabiex jassigura lill-konsumaturi, l-istess bħas-sistema ta' twissija RAPEX li tista' twissi dwar siti li jużaw prattiki frodulenti;

12.   Jinnota li numru dejjem akbar ta' konsumaturi qed jużaw websajts ta’ paragun biex iqabblu l-prezzijiet, il-karatteristiċi jew it-termini ta’ konsenja ta’ prodotti jew servizzi offruti minn ditti ta' konsenja, speċjalment fir-rigward tal-kummerċ elettroniku; jistieden lill-Kummissjoni tadotta linji gwida tal-UE dwar standards minimi għal websajts ta' paragrun, strutturati madwar il-prinċipji ewlenin ta' trasparenza, imparzjalità, kwalità, informazzjoni u faċli jintużaw mill-utenti;

13.   Jistieden lill-Kummissjoni, sabiex flimkien mal-industrija u ma’ organizzazzjonijiet tal-konsumatur tiżviluppa indikaturi komuni għall-kwalità ta’ operaturi tal-konsenja, li jagħmluha possibbli għall-konsumatur iqabbel b'mod aktar preċiż l-offerti differenti;

Il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet ekwi għall-SMEs

14.   Jenfasizza r-rwol vitali tal-SMEs fil-ħolqien ta’ tkabbir, innovazzjoni u impjiegi, b’mod partikolari l-impjiegi taż-żgħażagħ; jenfasizza li s-servizzi tal-konsenja huma ta’ importanza kbira għall-SMEs Ewropej, u li suq tal-konsenja kompetittiv integrat li jiżgura għażliet ta’ konsenja u sostenn loġistiku differenti bi prezzijiet raġonevoli jikkostitwixxi prekundizzjoni għall-aċċessibbiltà ta’ swieq ġodda u jilħaq iżjed konsumaturi fl-UE; jenfasizza l-importanza li jitjieb il-fluss ta’ informazzjoni lill-SMEs f’dak li jikkonċerna l-possibilitajiet li jikkonsolidaw il-volumi ta’ pakketti tagħhom u dwar is-soluzzjonijiet ta’ konsenja u ta’ ġbir innovattivi li jnaqqsu l-ispejjeż fl-aħħar stadju tal-konsenja;

15.   Jenfasizza li n-negozji u b’mod partikolari l-SMEs jeħtieġ li jkunu kapaċi jissodisfaw il-ħtiġijiet u l-aspettattivi tal-konsumaturi b’servizzi ta’ trasportazzjoni iżjed sempliċi, iżjed veloċi, bi prezz iżjed raġonevoli, trasparenti, affidabbli, u effiċjenti fil-kuntest tal-kummerċ elettroniku transkonfinali; jenfasizza li s-soluzzjonijiet ta’ konsenja li ma jilħqux l-aspettattivi tal-konsumaturi jkollhom impatt dirett fuq l-isem, id-dehra u l-kompetittività tad-ditta tan-negozju;

16.   Jinnota l-iżvilupp limitat tal-intrapriżi ta' daqs żgħir u medju tal-kummerċ elettroniku fuq skala transkonfinali; jinkoraġġixxi l-kollaborazzjoni bejn l-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju kif ukoll permezz tal-korpi rappreżentattivi tagħhom biex jinnegozjaw prezzijiet ta’ konsenja iktar vantaġġużi, notevolment permezz tal-introduzzjoni ta’ pjattaformi online kondiviżi, u li jtejbu l-kwalità tas-servizzi tagħhom;

17.   Jinsab imħasseb dwar l-iżvantaġġi li jiltaqgħu magħhom l-SMEs minħabba ċ-ċokon tagħhom; jenfasizza li attwalment l-SMEs qegħdin iħabbtu wiċċhom ma’ kostijiet ogħla, kumplessità kbira minħabba s-suq Ewropew frammentat, u nuqqas ta’ informazzjoni dwar għażliet disponibbli ta’ konsenja u prezzijiet;

Lejn soluzzjonijiet innovattivi u interoperabbli għal suq tal-konsenja verament Ewropew

18.   Jiddispjaċih dwar il-frammentazzjoni tas-settur postali Ewropew fin-netwerks nazzjonali b'interoperabbiltà baxxa, kif ukoll in-nuqqas ta’ integrazzjoni tat-trasport bit-triq, ferrovjarju u fuq l-ilma; jilqa’ l-passi diġà meħuda mill-operaturi tas-suq tal-konsenji sabiex jintroduċu arranġamenti mmirati iktar mill-qrib lejn il-ħtiġijiet tal-bejjiegħa bl-imnut u tal-konsumaturi online, bħal għażliet ta’ konsenja u ritorn iktar flessibbli; jistieden lill-Kummissjoni tkompli tipproponi l-miżuri meħtieġa biex tinkoraġġixxi lill-industrija ħalli ttejjeb l-interoperabbiltà u tħaffef it-tixrid ta’ proċessi ssimplifikati mmirati għall-konsenja u l-ġbir tal-pakketti bl-għan li jonqsu l-kostijiet, tiżdied l-ekonomiji ta’ skala għal operaturi tal-konsenja, tiġi promossa l-integrazzjoni ta’ diversi konsenji żgħar f’termini ta' skontijiet tal-volum għal negozjanti iżgħar, tiżdied id-disponibbiltà u l-kwalità tas-servizzi tal-konsenja, u jiġu offruti rati ta’ trasportazzjoni flessibbli bi prezz raġonevoli lill-konsumaturi kif ukoll lin-negozji;

19.   Jemmen li f’dan ir-rigward il-kollaborazzjoni fl-industrija dwar sistemi ta’ traċċar transkonfinali interoperabbli hija ta’ importanza partikolari; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tesplora iżjed il-potenzjal tal-iżvilupp ta’ standards Ewropej biex ittejjeb is-sistemi integrati ta’ traċċar u tippromwovi l-kwalità, l-affidabilità u s-sostenibbiltà tas-servizzi loġistiċi integrati applikati għall-kummerċ elettroniku;

20.   Jenfasizza li soluzzjonijiet iżjed faċli ta’ ġbir u ritorn diġà għandhom rwol sinifikanti fit-tkabbir tal-ekonomija elettronika u fil-futur jistgħu jwasslu għal tnaqqis fil-prezzijiet u żieda fis-sodisfazzjon tal-konsumaturi, b’mod speċjali fit-tranżazzjonijiet transkonfinali; jinkoraġġixxi li tiżdied il-kollaborazzjoni għat-titjib tal-interoperabbiltà taċ-ċentri telefoniċi ddedikati għall-ilmenti tal-konsumaturi;

21.   Jistieden lill-Kummissjoni toħloq pjattaformi ta’ kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni bejn l-operaturi tal-konsenja sabiex jiġi indirizzat fil-pront il-vojt eżistenti fis-suq tal-konsenja tal-UE f’termini ta’ innovazzjoni, il-flessibbiltà, il-ġestjoni tal-istokk, it-trasportazzjoni, il-ġbir u r-ritorn ta’ pakketti, filwaqt li tiġi rrispettata l-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-UE, kif ukoll tiġi diskussa l-possibbiltà tal-kondiviżjoni tal-infrastruttura permezz ta' kumpanija b’servizz tal-kurrier express u servizzi tal-posta għall-benefiċċju reċiproku;

22.   Jistieden lill-Kummissjoni taħdem flimkien man-negozji lejn l-adozzjoni ta’ standards Ewropej dwar l-indirizzi u t-tikkettar, kif ukoll standards tal-kaxxi tal-ittri li jkunu adattati għall-kummerċ elettroniku;

23.   Jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-possibbiltajiet li tinħoloq Marka tal-Fiduċja pan-Ewropea għall-Kummerċ elettroniku, u jekk tali Marka tal-Fiduċja tistax ukoll tikkontribwixxi biex tiżgura kwalità u affidabilità għal servizzi ta' konsenja integrati b'hekk tiżgura l-fiduċja tal-konsumaturi f'kummerċ elettroniku transkonfinali, tistimula l-bejjiegħa bl-imnut online u l-intrapriżi tal-konsenja iżidu t-trasparenza kif ukoll iċ-ċertezza legali kemm għall-konsumaturi kif ukoll għan-negozji, u tista' tkabbar il-vantaġġ kompetittiv tan-negozji, speċjalment tal-SMEs, b'hekk tikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku b'saħħtu u l-ħolqien tal-impjiegi; jenfasizza li sabiex tali Marka tal-Fiduċja tkun effikaċi din għandha tkun ibbażata fuq sett ta' karatteristiċi minimi standard u dispożizzjonijiet trasparenti għall-protezzjoni tal-konsumatur u tal-informazzjoni, kif ukoll ta' rekwiżiti għall-ġestjoni tal-ilmenti u proċeduri għar-riżoluzzjoni tat-tilwim;

24.   Jenfasizza li l-protezzjoni tad-data personali ta’ individwu, u l-protezzjoni tad-data inġenerali, hi ta’ importanza kbira u li kull miżura ġdida li tittieħed għandha tkun suġġetta għal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data tal-UE u b’mod partikolari għad-Direttiva 95/46/KE;

Il-monitoraġġ tal-iżvilupp tas-suq u t-titjib tas-sorveljanza regolatorja

25.   Jirrikonoxxi n-natura dinamika tas-suq tal-konsenja tal-pakketti, b’servizzi u operaturi ġodda li jfeġġu b’mod mgħaġġel; jinnota li s-soluzzjonijiet innovattivi li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-bejjiegħa bl-imnut elettroniċi u l-konsumaturi probabbilment se jsiru differenzjatur ewlieni għall-kompetizzjoni; jemmen li miżuri leġiżlattivi possibbli għandhom jiġu eżaminati bir-reqqa minn qabel, sabiex ma tkunx affettwata b'mod negattiv in-natura dinamika tas-suq tal-konsenja tal-pakketti li ma għandux ikun imfixkel minn regolamentazzjoni żejda; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja b’attenzjoni l-iżvilupp tas-suq, sabiex jiġi identifikat kwalunkwe qasam ta’ falliment potenzjali tas-suq fejn fil-ġejjieni tista’ tkun meħtieġa iżjed azzjoni; jenfasizza f’dan ir-rigward, li s-sorveljanza tas-suq għandha tikkunsidra mhux biss lill-fornituri stabbiliti tal-posta, iżda wkoll tipi oħra ta' fornituri ta' servizz tal-konsenja;

26.   Jirrimarka li digà hemm qafas regolatorju xieraq, u jistieden lill-Istati Membri u l-Kummissjoni jiżguraw li l-qafas regolatorju eżistenti jiġi traspost, implimentat u infurzat bis-sħiħ, b’attenzjoni partikolari għad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali, il-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-UE u d-Direttiva dwar ir-Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, u d-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur, b'mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti formali għal kuntratti mill-bogħod;

27.   Jenfasizza li l-infurzar effettiv tal-qafas legali jiddependi wkoll fuq is-sorveljanza mir-regolaturi nazzjonali tal-obbligi legali tal-operaturi tal-posta, b’mod partikulari dak li jirrigwarda l-obbligu tas-servizz universali skont id-Direttiva 97/67/KE;

28.   Jirrimarka li regolamentazzjoni kkomplikata tal-VAT tista’ tkun ostakolu sinifikanti għal intrapriżi żgħar, li jwettqu kummerċ transkonfinali; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta mill-aktar fis ir-rakkomandazzjoni mħabbra dwar l-introduzzjoni ta' dikjarazzjoni komuni tal-VAT;

29.   Jenfasizza li liġi kuntrattwali Ewropea fakultattiva għall-kuntratti bejn in-negozji u l-konsumaturi tista' twassal għal simplifikazzjoni li tinħass u tista' tħeġġeġ iktar SMEs joperaw fil-konsenja transkonfinali tal-pakketti; jistieden lill-Istati Membri jinkoraġġixxu b’mod kostruttiv in-negozjati li għaddejjin dwar il-Liġi Ewropea dwar il-Bejgħ;

o
o   o

30.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)Testi adottati, P7_TA(2013)0327 .
(2) Testi adottati, P7_TA(2012)0468 .
(3) ĠU C 50 E, 21.2.2012, p. 1.
(4) ĠU C 296 E, 2.10.2012, p. 59.
(5) ĠU C 296 E, 2.10.2012, p. 70.
(6) ĠU C 296 E, 2.10.2012, p. 51.
(7) Testi adottati, P7_TA(2013)0239 .


Migranti Nisa Mingħajr Dokumenti fl-Unjoni Ewropea
PDF 326k   DOC 86k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar migranti nisa mingħajr dokumenti fl-Unjoni Ewropea (2013/2115(INI) )
P7_TA(2014)0068 A7-0001/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, partikolarment l-Artikoli 24 u 28 tagħha,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1979 dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW),

–   wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-NU għall-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-23 ta' Lulju 2013 bl-isem 'Il-vjolenza kontra l-ħaddiema migranti nisa',

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 12 tal-Patt Internazzjonali tan-NU dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali,

–   wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni Ġenerali Nru 26 dwar il-ħaddiema migranti nisa tal-Kumitat tan-NU għall-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni kontra n-Nisa tal-5 ta’ Diċembru 2008,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali tan-NU dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u tal-Membri tal-Familji tagħhom,

–   wara li kkunsidra l-Kumment Ġenerali Nru 2 tal-Kumitat tan-NU għall-Ħaddiema Migranti dwar id-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti f’Sitwazzjoni Irregolari u tal-Membri tal-Familji tagħhom,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB),

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar Xogħol Diċenti għall-Ħaddiema Domestiċi,

–   wara li kkunsidra l-interpretazzjoni tal-Artikoli 13 u 17 tal-Karta Soċjali Ewropea mill-Kumitat Ewropew għad-Drittijiet Soċjali,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 79, 153 u 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari l-Artikoli 1, 14, 31, 35 u 47 tagħha,

–   wara li kkunsidra l-‘Programm ta’ Stokkolma – Ewropa miftuħa u sigura għas-servizz u l-protezzjoni taċ-ċittadini’(1) ,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2002/90/KE tat-28 ta’ Novembru 2002 li tiddefinixxi l-iffaċilitar ta’ dħul, transitu u residenza mhux awtorizzati(2) ,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2009/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 li tipprevedi standards minimi għal sanzjonijiet u miżuri kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali(3) ,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 2008/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qegħdin illegalment(4) ,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2004/81/KE tad-29 ta’ April 2004 dwar il-permess ta’ residenza li jinħareġ għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li huma vittmi ta’ traffikar ta' persuni jew li kienu s-suġġett ta’ azzjoni biex tiffaċilita l-immigrazzjoni illegali, li jikkoperaw ma’ l-awtoritajiet kompetenti(5) ,

–   wara li kkunsidra r-rapport għall-2011 tal-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali bl-isem “Id-drittijiet fundamentali tal-migranti f’sitwazzjoni irregolari fl-Unjoni Ewropea ”,

–   wara li kkunsidra r-rapport għall-2012 tal-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali bl-isem “Qbid tal-migranti f’sitwazzjoni irregolari – kunsiderazzjonijiet dwar il-jeddijiet fundamentali ”,

–   wara li kkunsidra l-proġett ta’ riċerka Ewropew Clandestino u l-proġett Tranżizzjonijiet ta’ Ħaddiema Mingħajr Dokumenti, it-tnejn li huma ffinanzjati mill-Kummissjoni taħt is-Sitt Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Ġunju 2013 bit-titlu ‘Ir-raba’ Rapport Annwali dwar l-Immigrazzjoni u l-Asil (2012)’ (COM(2013)0422 ),

–   wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 dwar it-Tnaqqis tal-Inugwaljanzi fis-Settur tas-Saħħa fl-UE(6) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta’ Lulju 2013 bit-titlu ‘L-impatt tal-kriżi fuq l-aċċess għall-kura tal-gruppi vulnerabbli’(7) ,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0001/2014 ),

A.   billi t-terminu ‘migrant mingħajr dokumenti’ huwa definit bħala ċittadin ta’ pajjiż terz li l-preżenza tiegħu fit-territorju ta’ Stat Membru ma tissodisfax jew ma tkunx għadha tissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ dħul kif stabbilit fl-Artikolu 5 tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen jew kundizzjonijiet oħrajn għal dħul, permanenza jew residenza f’dak l-Istat Membru(8) u li s-sejba tiegħu mill-awtoritajiet tal-immigrazzjoni twassal għal deċiżjoni ta’ ritorn jew ta’ tkeċċija;

B.   billi ċ-ċirkostanzi kumplessi miġjuba mill-gwerer u aggravati mill-kriżijiet umanitarji dinjija, qed jikkontribwixxu għat-tkabbir fil-flussi ta’ refuġjati, li jinkludu numri kbar ta’ nisa u tfal mingħajr dokumenti;

C.   billi Stat Membru għandu d-dritt li jiddeċiedi dwar il-politiki ta’ immigrazzjoni tiegħu stess; billi, madankollu, id-drittijiet fundamentali tal-immigranti għandhom jiġu protetti u garantiti skont il-liġi tal-UE u dik internazzjonali, li permezz tagħha huma marbuta l-Istati Membri;

D.   billi l-migranti mingħajr dokumenti spiss ma jkollhomx riżorsi finanzjarji, li jpoġġihom f’riskju ta’ malnutrizzjoni u saħħa li tmur għall-agħar, u jfisser li huma jridu jfittxu soluzzjonijiet inaċċettabbli biex jiżguraw il-mezzi ta’ sussistenza; Billi, minbarra dan, il-migranti nisa huma spiss akkumpanjati minn tfal li jridu jieħdu ħsiebhom, li jaġixxi bħala inċentiv addizzjonali biex huma jfittxu modi possibbli ta’ susisstenza u sopravivenza;

E.   billi minħabba l-istatus legali tagħhom, migranti mingħajr dokumenti ta’ spiss jiġu mċaħħda mill-aċċess għal djar diċenti, servizzi tal-kura tas-saħħa bażiċi u ta’ emerġenza, u l-edukazzjoni; billi l-istatus legali mhux dokumentat tagħhom ma jħallihomx jiġu protetti kontra l-isfruttament tax-xogħol fuq il-post tax-xogħol jew minn abbuż fiżiku u mentali; billi dak l-istatus legali ma jippermettilhomx li jfittxu aċċess għall-ġustizzja;

F.   billi migranti nisa mingħajr dokumenti u d-dipendenti tagħhom huma partikolarment vulnerabbli għar-riskji li jirriżultaw mill-istatus legali tagħhom, peress li huma esposti b’mod aktar estensiv mill-irġiel għall-possibbiltà ta’ abbuż fiżiku, sesswali, u mentali, kundizzjonijiet ħżiena tax-xogħol, sfruttament tax-xogħol minn min iħaddem u d-diskriminazzjoni doppja bbażata kemm fuq ir-razza u s-sess;

G.   billi migranti nisa mingħajr dokumenti jistgħu jkunu partikolarment vulnerabbli għat-traffikanti u sussegwentement jistgħu jsiru vittma ta’ traffikar;

H.   billi migranti mingħajr dokumenti għandhom aċċess limitat għall-akkomodazzjoni soċjali u jibqgħu dipendenti fuq is-suq tad-djar privati; billi migranti nisa mingħajr dokumenti huma f’riskju akbar ta’ abbuż fil-forma ta’ vjolenza fiżika jew sesswali minn sidien privati;

I.   billi migranti nisa mingħajr dokumenti huwa iktar possibbly li jsofru vjolenza u abbuż, inkluż abbuż sesswali, u huma vittmi potenzjali tal-isfruttament sesswali u tat-traffikar tal-bnedmin inġenerali; billi l-aċċess għar-refuġji tan-nisa mmexxija mill-istat huwa soġġett għar-rekwiżit ta’ forma legali ta’ identità jew permess ta’ residenza u billi b’konsegwenza ta’ dan il-vittmi m’għandhom ebda għażla oħra imma li jibqgħu f’sitwazzjoni abbużiva jew jaħarbu fit-toroq; billi hemm ir-riskju ta’ deportazzjoni jekk jikkuntattjaw lill-pulizija;

J.   billi l-isterjotipi tal-ġeneru għandhom għeruq aktar fondi fil-komunitajiet tal-immigranti u l-migranti nisa huma vittmi iktar ta’ spiss tat-tipi differenti ta’ vjolenza kontra n-nisa, b’mod partikolari ż-żwiġijiet furzati, il-mutilazzjoni ġenitali femminili, l-hekk imsejħa 'delitti tal-unur', it-trattament ħażin f'relazzjonijiet mill-qrib, il-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol kif ukoll it-traffikar u l-isfruttament sesswali;

K.   billi l-Istati Membri jvarjaw ħafna fil-livell ta’ aċċess għal servizzi tal-kura tas-saħħa li jagħtu lill-migranti irregolari u l-kundizzjonijiet li jimponu fuq fornituri tal-kura tas-saħħa fir-rigward tar-rappurtar jew le ta’ migranti mingħajr dokumenti;

L.   billi l-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa urġenti tan-nisa mingħajr dokumenti matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom ipoġġuhom f’riskju sproporzjonat li jirċievu kontijiet għoljin b’mod estrem għall-kura fl-isptar f’pajjiżi fejn dawn mhumiex eliġibbli għal kura ssussidjata; billi l-biża’ li jirċievu tali kontijiet twassal biex numru ta’ nisa mingħajr dokumenti jwelldu d-dar mingħajr appoġġ mediku;

M.   billi l-aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa l-aktar bażiċi, bħall-kura ta’ emerġenza, huwa limitat ħafna, jekk mhux impossibbli għall-migranti mingħajr dokumenti minħabba l-obbligu ta’ identifikazzjoni, il-prezz għoli ta’ trattament u l-biża’ li jinstabu u jiġu rrapportati lill-awtoritajiet; billi migranti nisa mingħajr dokumenti huma partikolarment f’riskju, peress li mhumiex mogħtija attenzjoni speċifika għas-sess bħal servizzi qabel it-twelid, waqt it-twelid u wara t-twelid; billi xi migranti mingħajr dokumenti lanqas biss huma konxji tad-drittijiet tagħhom tas-saħħa fil-pajjiż tad-destinazzjoni;

N.   billi l-biża’ li jinstabu u jkunu rrapportati lill-awtoritajiet effettivament tipprojbixxi migranti nisa mingħajr dokumenti milli jfittxu l-għajnuna f’sitwazzjonijiet abbużivi, anke minn NGOs li jispeċjalizzaw f’pariri legali għall-immigranti; billi, b’konsegwenza ta’ dan, dawn il-migranti huma effettivament imċaħħda milli jkunu jafu d-drittijiet tagħhom u kif dawn ikunu garantiti; billi, għall-istess raġunijiet, huwa diffiċli għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li joffru għajnuna u appoġġ;

O.   billi s-swieq u l-industrija tal-prostituzzjoni fl-Ewropa huma alimentati ferm mill-vulnerabbiltà tan-nisa u l-bniet migranti, u billi ħafna nisa fil-prostituzzjoni m’għandhomx dokumenti, li jżid l-abbuż u l-vulnerabbiltà diġà inerenti fl-industrija tal-prostituzzjoni;

P.   billi t-tfal, inklużi l-bniet, migranti minn familji li m’għandhomx dokumenti jiġu mċaħħda milli jmorru l-iskola minħabba l-biża’ li jinstabu u l-inabbiltà tagħhom li jipprovdu dokumenti uffiċjali għar-reġistrazzjoni; billi bniet adoloxxenti mingħajr dokumenti jiffaċċjaw ostakoli sinifikanti biex ikollhom aċċess għall-edukazzjoni għolja/terzjarja u t-taħriġ;

Q.   billi t-talba li qed tiżdied għall-ħaddiema fis-setturi domestiċi u tal-kura qed tattira numru kbir ta’ migranti nisa, li ħafna minnhom huma mingħajr dokumenti; billi n-nisa mingħajr dokumenti li jaħdmu f’dan is-settur huma l-aktar vulnerabbli għal pagi baxxi, abbuż mentali, żamma tal-pagi u tal-passaporti u xi kultant anke l-abbuż fiżiku minn min iħaddimhom; billi n-nisa mingħajr dokumenti ftit għandhom probabbiltà li jfittxu rimedju fil-qorti;

R.   billi ħaddiema migranti nisa mingħajr dokumenti rari jkollhom rimedju biex jitolbu kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, jew pagi ġusti, minħabba l-iżolament ekonomiku u soċjali tagħhom, il-fatt li ma jkunux konxji mid-drittijiet bażiċi tagħhom u l-biża’ li jiġu deportati;

S.   billi l-migranti mingħajr dokumenti huma f’sitwazzjoni ta’ limbu legali(9) ;

T.   billi migranti nisa mingħajr dokumenti huma speċjalment vulnerabbli għall-abbuż fiżiku, mentali u sesswali fil-ħin tal-arrest u f’ċentri ta’ detenzjoni;

Rakkomandazzjonijiet

1.   Ifakkar li l-ħtieġa li jiġu protetti d-drittijiet fundamentali tal-migranti mingħajr dokumenti kienet ripetutament enfasizzata minn organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, u fl-istrumenti internazzjonali tan-NU tad-drittijiet tal-bniedem u l-liġi tal-UE; Jirreferi b'rabta ma' dan għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika, li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-istatus ta’ migrant jew rifuġjat jew status ieħor;

2.   Ifakkar li l-politika tal-immigrazzjoni u l-ġestjoni tal-flussi migratorji, huma s-suġġett ta’ responsabbiltà komuni u solidali tal-Istati Membri;

3.   Jenfasizza li immigranti leżbjani, bisesswali u transsesswali mingħajr dokumenti legali huma vittmi ta’ diskriminazzjoni doppja u l-kundizzjoni fraġli tagħhom bħala barranin mingħajr dokumenti tkompli żżid mas-sitwazzjoni kkumplikata tagħhom;

4.   Jenfasizza li l-immigrazzjoni hija fenomenu topiku u li jeħtieġ qafas legali komuni dwar il-politiki ta’ migrazzjoni sabiex l-immigranti u l-vittmi potenzjali jiġu protetti, b’mod partikolari n-nisa u t-tfal, li huma vulnerabbli għal bosta forom ta’ kriminalità organizzata fil-kuntest tal-immigrazzjoni u tat-traffikar tal-bnedmin;

5.   Jikkundanna l-fatt li ħafna migranti nisa jiġu ingannati fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom bil-wegħda ta’ kuntratti ta’ xogħol f’pajjiżi żviluppati, u li wħud saħansitra jinħatfu minn mafji u netwerks tat-traffikar tal-bnedmin biex jiġu sfruttati sesswalment; jistieden lill-Istati Membri biex iżidu l-isforzi tagħhom biex tiġi miġġielda din il-prattika abużiva u diżumana;

6.   Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex japplikaw id-Direttiva ta’ Faċilitazzjoni b’mod li ma tnaqqasx il-possibbiltà ta’ migranti mingħajr dokumenti li jikru djar fis-suq ħieles, sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ sitwazzjonijiet ta’ sfruttament jew abbużivi;

7.   Ifakkar l-Artikolu 8 tal-KEDB dwar ir-rispett għall-integrità fiżika ta’ persuna, u għalhekk iħeġġeġ lill-Istati Membri biex ineħħu r-rekwiżit li migranti mingħajr dokumenti li jkunu fl-aktar sitwazzjonijiet vulnerabbli, jipprovdu dokumentazzjoni sabiex ikollhom aċċess għal refuġji mmexxija mill-istat; billi jqisu b’mod partikolari l-bżonnijiet speċjali tan-nisa tqal, nisa li għandhom tfal żgħar u nisa li għandhom persuni oħra x’jieħdu ħsieb;

8.   Jinsisti li tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni ta’ vulnerabbiltà għolja tal-persuni bi bżonnijiet speċjali bħat-tfal u l-adolexxenti, il-persuni anzjani, il-persuni b’diżabilità, l-illitterati, dawk li jappartjenu għal xi minoranza, l-immigranti li huma persegwitati fil-pajjiżi ta’ oriġini tagħhom għall-ideat, l-orjentazzjoni sesswali, karatteristiċi fiżiċi, eċċ. tagħhom u n-nisa vittmi tal-vjolenza sessista;

9.   Jirrimarka li d-dritt għas-saħħa huwa dritt tal-bniedem fundamentali u jinkoraġġixxi għalhekk lill-Istati Membri biex iħollu l-politiki tas-saħħa mill-kontroll tal-immigrazzjoni, u għalhekk biex jieqfu milli jimponu d-dmir fuq prattikanti tal-kura tas-saħħa li jirrapportaw migranti mingħajr dokumenti; Iħeġġeġ ukoll lill-Istati Membri jiżguraw il-provvista ta' kura u assistenza adegwati mmirati lejn l-issodisfar tal-bżonnijiet speċifiċi skont is-sess; bl-istess mod, jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jagħtu taħriġ speċifiku għal kwistjonijiet ta’ sessi lill-uffiċjali li huma f’kuntatt ma’ dawn in-nies; filwaqt li jieqfu milli jitolbu lill-iskejjel biex jirrapportaw tfal ta’ migranti mingħajr dokumenti li jattendu dawk l-iskejjel;

10.   Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiggarantixxu appoġġ psikoloġiku, sanitarju u legali adegwat lin-nisa mingħajr dokumenti;

11.   Ifakkar li d-drittijiet stipulati fid-Direttiva dwar il-Vittmi mhumiex ikkundizzjonati mill-istatus tar-residenza tal-vittma(10) ; iħeġġeġ bil-qawwa lill-Istati Membri, għalhekk, li jifirdu l-prosekuzzjoni tal-vjolenza kontra migranti nisa mingħajr dokumenti mill-kontroll tal-immigrazzjoni sabiex il-vittmi jkunu jistgħu jirrapportaw reati b’mod sigur;

12.   Jikkundanna kull forma ta' vjolenza, traffikar tal-bnedmin, abbuż u diskriminazzjoni kontra nisa mingħajr dokumenti; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi pprovdut aċċess għall-offerti ta' għajnuna f'sitwazzjonijiet bħal dawn, mingħajr il-biża' li dan iwassal direttament għal miżuri li jġibu fi tmiem ir-residenza;

13.   Jappella għall-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Nru 29 tal-ILO dwar ix-xogħol furzat; jitlob li tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni partikolari tan-nisa fix-xogħol furzat, li ma jinkludix biss il-prostituzzjoni furzata, iżda kull xogħol involontarju, anke fil-qasam domestiku, u li jiġu mħarsa l-migranti nisa kkonċernati mingħajr dokumenti;

14.   Jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jiġu evitati l-proliferazzjoni u l-prostituzzjoni u x-xogħol furzat fost il-migranti nisa;

15.   Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw l-implimentazzjoni korretta tas-salvagwardja li tinsab fl-Artikolu 6 tad-Direttiva dwar Sanzjonijiet Kontra Min Iħaddem, li teħtieġ lill-Istati Membri biex jagħmlu disponibbli mekkaniżmi li jippermettu ħaddiema migranti mingħajr dokumenti li jressqu talbiet kontra min iħaddem għal kull remunerazzjoni dovuta; jistieden lill-Istati Membri, NGOs u l-organizzazzjonijiet l-oħra kollha tas-soċjetà ċivili li jaħdmu mal-migranti mingħajr dokumenti biex imexxu kampanji ta’ għarfien li jinfurmaw migranti mingħajr dokumenti dwar dan id-dritt;

16.   Jitlob lill-Istati Membri jtemmu l-prattiki diskriminatorji, jiġġieldu kontra x-xogħol mhux dikjarat u l-isfruttament tax-xogħol, fost l-oħrajn permezz ta' spezzjonijiet fuq ix-xogħol, u jippermettu aċċess għal servizzi bażiċi ta' kura tas-saħħa;

17.   Jistieden lill-Istati Membri biex jagħmlu disponibbli taħriġ adegwat maħsub għas-servizzi tal-pulizija, u servizzi oħra tal-Istat li jistgħu jiġu nkarigati minn migranti nisa mingħajr dokumenti, dwar il-vjolenza sesswali u l-isfruttament sesswali li tagħhom jistgħu jkunu vittmi dawn in-nisa;

18.   Jirrakkomanda bil-qawwa li l-Kummissjoni, bħala parti minn reviżjoni futura tad-Direttiva dwar Sanzjonijiet Kontra Min Iħaddem, tintroduċi l-possibilità ta’ mekkaniżmi li jippermettu lill-migranti irregolari li jressqu ilmenti anonimi u formali kontra xi ħadd li jħaddem li jkun abbużiv;

19.   Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jirratifikaw il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika (il-Konvenzjoni ta' Istanbul) u biex japplikaw id-dispożizzjonijiet tagħha b’mod korrett, partikolarment l-Artikolu 59 tagħha,li jiddikjara b’mod ċar li l-Partijiet għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jissospendu l-proċeduri ta’ espulsjoni u/jew jagħtu permess ta’ residenza awtonomu fl-eventwalità ta’ xoljiment taż-żwieġ lil dawk il-migranti nisa li l-istatus ta’ residenza tagħhom kien jiddependi fuq il-konjuġi tagħhom;

20.   Jirrakkomanda li l-Istati Membri jfittxu mezzi kif jiġi rikonoxxut il-valur tax-xogħol li sar min-nisa li jipprovdu servizzi importanti u jikkontribwixxu għall-funzjonament tas-soċjetà ospitanti;

21.   Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-migranti nisa kollha, inklużi l-migranti nisa mingħajr dokumenti, li kienu vittmi ta’ abbuż jew vjolenza bbażata fuq is-sess, inklużi migranti nisa sfruttati fl-industrija tal-prostituzzjoni, jiġu pprovduti protezzjoni u appoġġ, u jitqiesu li għandhom raġunijiet partikolari biex jingħatalhom asil jew permess ta’ residenza abbażi ta’ raġunijiet umanitarji;

22.   Jistieden lill-Istati Membri biex jimplimentaw id-Direttiva dwar ir-Ritorni b’mod sħiħ u biex joħorġu ċertifikazzjoni tal-posponiment ta’ tneħħija kif meħtieġ mid-Direttiva sabiex tiġi evitata s-sitwazzjoni ta’ limbu legali;

23.   Jenfasizza l-importanza li tinġabar dejta dwar l-esperjenzi speċifiċi tan-nisa mingħajr dokumenti, u jenfasizza bil-qawwa l-ħtieġa għal dejta affidabbli, preċiża, fil-ħin u kumparabbli dwar il-vulnerabbiltajiet relatati mal-ġeneru tan-nisa mingħajr dokumenti u n-nuqqas ta’ aċċess tagħhom għall-ġustizzja u s-servizzi fl-UE biex tassisti fl-iżvilupp u l-ġestjoni ta’ politiki pubbliċi koerenti;

24.   Jistieden lill-Kummissjoni biex, fl-evalwazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Ritorni, tirrevediha billi ssaħħaħ il-ħarsien tad-drittijiet bażiċi tal-migranti detenuti;

25.   Jenfasizza li l-aspetti ta’ detezzjoni tal-politiki għall-infurzar tal-immigrazzjoni qatt ma jridu jdgħajfu d-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali jew ipoġġu lin-nisa f'aktar riskju ta’ vjolenza u abbuż; Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni biex temenda d-Direttiva dwar ir-Ritorni sabiex tiżgura rispett għad-drittijiet tal-bniedem tal-migranti irregolari, speċjalment dawk tan-nisa tqal u t-tfal;

26.   Ifakkar li, skont id-Direttiva dwar ir-Ritorni, l-Istati Membri għandhom l-obbligu li jittrattaw liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi fiċ-ċentri ta’ detenzjoni ‘b’mod uman u dinjituż’, li jirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet bażiċi tal-bniedem tad-detenuti; jikkundanna r-rapporti ta’ vjolenza kontra n-nisa fiċ-ċentri ta’ detenzjoni; jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri biex jinvestigaw kwalunkwe pretensjonijiet ta’ abbuż fiżiku mmirati lejn id-detenuti;

27.   Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jikkunsidraw kull sinjal li nisa migranti mingħajr dokumenti qegħdin jiġu soġġetti għal sfurzar jew trattament inuman;

28.   Jistieden lill-Istati Membri biex isaħħu l-kollaborazzjoni tagħhom mal-NGOs u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jaħdmu fuq din il-kwistjoni sabiex jinstabu alternattivi għaċ-ċentri ta’ detenzjoni; billi jaħdmu sabiex in-nisa immigranti mingħajr dokumenti jkunu jistgħu jeħilsu mill-biża’ li jinteraġixxu ma’ dawk li huma mistennija li jappoġġjawhom;

29.   Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-istandards stabbiliti mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal (UNCRC) jibqgħu l-qalba ta’ kull azzjoni dwar id-drittijiet tat-tfal, u jistieden lill-Istati Membri biex iwaqqfu kompletament u fil-pront id-detenzjoni tat-tfal abbażi tal-istatus ta’ immigrazzjoni tagħhom, jipproteġu lit-tfal mill-abbużi bħala parti mill-politiki u proċeduri dwar il-migrazzjoni u jadottaw alternattivi għad-detenzjoni li jippermettu li t-tfal jibqgħu mal-membri tal-familja u/jew il-kustodji;

30.   Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex permezz ta’ riċerka aktar estensiva u konnessa, jagħlqu l-lakuni li jeżistu fir-rigward ta’ data awtentika u informazzjoni eżistenti dwar l-għadd u s-sitwazzjoni ta’ persuni mingħajr dokumenti fl-UE, jiġbdu l-attenzjoni tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) lejn is-sitwazzjoni tan-nisa mingħajr dokumenti u sabiex matul l-implimentazzjoni tal-għanijiet ta' inklużjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020, jikkunsidraw aktar minn qabel lil dawn in-nisa;

31.   Jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżviluppaw kampanji ta’għarfien madwar l-UE biex jedukaw lill-migranti nisa mingħajr dokumenti dwar id-drittijiet tagħhom;

32.   Jitlob, fil-kuntest ta' sforzi għall-prevenzjoni tal-migrazzjoni permezz ta' għajnuna għall-iżvilupp fil-pajjiż tal-oriġini tal-migranti, li jkun hemm enfasi fuq l-edukazzjoni u d-drittijiet tan-nisa;

33.   Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jipprovdu biżżejjed persunal ta' kuntatt, professjonisti tal-kura, uffiċjali, assessuri u persunal ieħor femminili; jitlob tali miżuri għall-fini li jiġu rispettati reliġjonijiet u kulturi oħra u għall-ħtieġa ta' protezzjoni mid-diskriminazzjoni;

o
o   o

34.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 115, 4.5.2010, p. 1.
(2) ĠU L 328, 5.12.2002, p. 17.
(3) ĠU L 168, 30.6.2009, p. 24.
(4) ĠU L 348, 24.12.2008, p. 98.
(5) ĠU L 261, 6.8.2004, p. 19.
(6) ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 25.
(7) Testi adottati, P7_TA(2013)0328 .
(8) l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/115/KE.
(9) Fejn migranti mingħajr dokumenti jiġu arrestati u identifikati mill-awtoritajiet tal-immigrazzjoni u tinħarġilhom deċiżjoni ta’ tneħħija li mbagħad tiġi posposta iżda ma jkollhom l-ebda dokumenti li jikkonfermaw l-posponiment tad-deċiżjoni tat-tneħħija.
(10) Premessa 10 tad-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità.


L-industrija tal-azzar fl-Ewropa
PDF 374k   DOC 117k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-4 ta' Frar 2014 dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għal industrija tal-azzar kompetittiva u sostenibbli fl-Ewropa (2013/2177(INI) ))
P7_TA(2014)0069 A7-0028/2014

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 173 tat-Titolu XVII tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (li kien l-Artikolu 157 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea), li jkopri l-politika industrijali tal-UE u jirreferi, fost affarijiet oħra, għall-kompetittività tal-industrija tal-Unjoni,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Ġunju 2013 dwar il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Azzar, bit-titolu "Pjan ta’ Azzjoni għal industrija tal-azzar kompetittiva u sostenibbli fl-Ewropa" (COM(2013)0407 ),

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-10 ta’ Ġunju 2013, ikkummissjonat mill-Kummissjoni miċ-Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej, bit-titolu "Stima ta’ impatt tal-ispiża kumulattiva għall-industrija tal-azzar"(1) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar strateġiji reġjonali għaż-żoni industrijali fl-Unjoni Ewropea(2) ,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Marzu 2013 bit-titolu "Green Paper - Qafas għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030" (COM(2013)0169 ),

–   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet tat-12 ta’ Frar 2013 tar-Round Table ta’ Livell Għoli dwar il-futur tal-Industrija Ewropea tal-Azzar(3) ,

–   wara li kkunsidra d-dibattitu tiegħu tal-4 ta’ Frar 2013, b’segwitu għad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni, dwar l-irkupru tal-industrija Ewropea fid-dawl tad-diffikultajiet attwali (2013/2538(RSP) ),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2012 dwar l-industrija tal-azzar tal-UE(4) ,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta’ Ottubru 2012 bit-titolu "Industrija Ewropea Aktar b’Saħħitha għat-Tkabbir u l-Irkupru Ekonomiku – Aġġornament tal-Komunikazzjoni dwar il-Politika Industrijali" (COM(2012)0582 ),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Ġunju 2012 bit-titolu "L-Att dwar is-Suq Uniku: Il-Passi li Jmiss għal Tkabbir"(5) ,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Mejju 2012 bit-titolu "Azzjoni għall-Istabbiltà, għat-Tkabbir u għall-Impjiegi" (COM(2012)0299 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Ottubru 2011 bit-titolu "Politika Industrijali: Tissaħħaħ il-kompetittività" (COM(2011)0642 ),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Marzu 2011 dwar Politika Industrijali għall-Era Globalizzata(6) ,

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Marzu 2010 dwar l-investiment fl-iżvilupp ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju (SET-Plan)(7) ,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Frar 2012 bit-titolu "Il-materja prima ssir disponibbli għall-benesseri tal-Ewropa fil-ġejjieni; proposta għal Sħubija Ewropea tal-Innovazzjoni dwar il-materja prima" (COM(2012)0082 ),

–   wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2011 bit-titolu "Pjan Direzzjonali għall-Materjali li Jippermetti Teknoloġiji b’Emissjonijiet Baxxi tal-Karbonju" (SEC(2011)1609 ),

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Marzu 2011 bit-titolu "Pjan direzzjonali għal ekonomija kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju fl-2050" (COM(2011)0112 ),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2013(8) ,

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-28 ta' Novembru 2013(9) ,

–   wara li kkunsidra l-istudju tal-Eurofund dwar l-organizzazzjonijiet tas-sħab soċjali: l-industrija tal-azzar,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A7-0028/2014 ),

A.   billi, wara tmiem it-Trattat KEFA, is-setturi Ewropej tal-faħam u tal-azzar huma rregolati bid-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar l-UE;

B.   billi s-setturi Ewropej tal-faħam u l-azzar kellhom rwol storiku sinifikanti fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea u jirrappreżentaw il-bażi tal-valur miżjud industrijali fl-Ewropa;

C.   billi l-industrija Ewropea tal-azzar hija t-tieni l-akbar produttur tal-azzar fid-dinja u għandha importanza strateġika għal diversi industriji Ewropej ewlenin, bħat-trasport terrestri u navali, il-kostruzzjoni, il-makkinarju, l-apparat elettrodomestiku, l-enerġija u d-difiża;

D.   billi s-sehem tal-UE fil-produzzjoni tal-azzar globali naqas bin-nofs matul l-aħħar għaxar snin, biċ-Ċina issa tirrappreżenta kważi 50 % tal-produzzjoni dinjija;

E.   billi d-domanda globali għall-azzar mistennija li tiżdied fuq żmien twil u l-azzar se jibqa’ materjal ewlieni għall-katini tal-valur industrijali tal-Ewropa, u billi għalhekk huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea li żżomm il-produzzjoni domestika tagħha;

F.   billi l-Unjoni Ewropea għandha tippromwovi politika tal-iżvilupp tal-produzzjoni industrijali fl-Istati Membri kollha, sabiex jitħarsu l-impjiegi fl-UE u jiġi żgurat li s-sehem attwali ta’ 15.2 % tal-PDG jitla’ għal mill-inqas 20 % sal-2020;

G.   billi l-industrija tal-azzar tal-UE hija importanti fost min iħaddem, peress li tipprovdi 350 000 impjieg dirett u bosta miljuni oħra f’industriji relatati, inkluża l-katina tal-provvista tar-riċiklaġġ; billi kwalunkwe forma ta' ristrutturar ikollha impatt kbir fiż-żona ġeografika kkonċernata;

H.   billi, meta mqabbla ma' setturi oħra, ir-relazzjonijiet industrijali huma organizzati tejjeb ferm fl-industrija tal-azzar; billi din il-karatteristika tiġi manifestata mil-livell għoli ta' ħaddiema organizzati fi trade unions, il-preżenza qawwija tal-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, li għandhom ukoll densità għolja, u l-livell għoli ta' kopertura tan-negozjar kollettiv; billi dan huwa rifless fil-livell Ewropew, fejn l-industrija tal-azzar kienet minn ta' quddiem fir-rigward tal-iżvilupp tar-relazzjonijiet bejn is-sħab soċjali(10) ;

I.  billi minkejja l-isforzi kontinwi tal-industrija Ewropea tal-azzar fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp u l-investimenti tagħha bl-għan li jitnaqqsu l-impatti ambjentali u li tiġi ottimizzata l-effiċjenza fir-riżorsi, il-kompetittività globali tagħha tinsab f’riskju b'riżultat ta’ diversi fatturi:

   id-domanda għall-azzar naqset sostanzjalment minħabba l-kriżi finanzjarja u ekonomika u bidliet strutturali li jaffettwaw ċerti setturi li jużaw l-azzar;
   l-ispejjeż operattivi tagħha huma sostanzjalment ogħla minn dawk tal-kompetituri;
   hemm kompetizzjoni ħarxa minn pajjiżi terzi fejn il-kumpaniji ma joperawx bl-istess tip ta' standards regolatorji sodi bħal dawk fl-UE;

J.   billi r-riżultati tal-valutazzjoni tal-ispiża kumulattiva tas-settur tal-azzar juru li l-konformità mar-regolamenti tal-UE tikkundizzjona parti sinifikanti mill-qligħ tal-produtturi tal-azzar tal-UE;

K.   billi naraw li l-politika tal-UE dwar l-ambjent u l-enerġija toħloq ambjent kummerċjali diffiċli għall-industrija tal-ħadid u tal-azzar, u b’mod partikolari tgħolli l-prezz tal-enerġija u twassal biex il-manifattura tal-UE ma tkunx kompetittiva fis-suq globali;

L.   billi l-ispejjeż tal-enerġija jirrappreżentaw sa 40 % mit-total tal-ispejjeż operattivi u billi l-prezzijiet tal-enerġija elettrika għall-konsumaturi finali industrijali tal-UE jillimitaw il-kompetittività tal-intrapriżi Ewropej f’suq globalizzat;

M.   billi l-industrija tal-azzar, speċjalment is-settur tal-azzar speċjali, hija kompletament globali u l-Ewropa qed tiffaċċja kompetizzjoni qawwija minn pajjiżi terzi filwaqt li l-ispejjeż tal-produzzjoni fl-UE huma ogħla minħabba piżijiet unilaterali tal-ispejjeż fl-UE kkawżati prinċipalment mill-politiki tal-UE dwar l-enerġija u l-klima li jwasslu għal sitwazzjoni fejn il-prezzijiet tal-gass fl-UE huma minn tlieta sa erba’ darbiet aktar minn dawk fl-Istati Uniti u l-prezzijiet tal-elettriku huma d-doppju;

N.   billi aktar skart tal-azzar qed ikun esportat mill-UE milli importat fiha, u għalhekk l-UE titlef volum sostanzjali ta’ materja prima sekondarja ta’ valur, spiss għall-benefiċċju tal-produzzjoni tal-azzar fil-pajjiżi li l-leġiżlazzjoni ambjentali tagħhom għadha lura meta mqabbla ma’ dik tal-UE; billi l-industrija tal-azzar tal-UE tiddependi mill-importazzjoni ta’ materja prima, filwaqt li 40 % tal-materja prima industrijali dinjija qed taffronta restrizzjonijiet tal-esportazzjoni, u l-Ewropa qed tesporta volumi kbar ta' skart tal-azzar fl-istess żmien li ħafna pajjiżi qed jirrestrinġu l-esportazzjoni tiegħu;

O.   billi l-prospetti għall-impjieg fis-settur tal-azzar qed jagħtu lok għal tħassib serju, peress li ntilfu aktar minn 65 000 impjieg fl-Ewropa matul l-aħħar ftit snin minħabba l-kapaċità mnaqqsa jew l-għeluq ta’ impjanti;

P.   billi l-kriżi attwali qed toħloq sfidi soċjali enormi għall-ħaddiema u r-reġjuni affettwati, u billi dawk il-kumpaniji involuti fir-ristrutturar għandhom jaġixxu b’mod soċjalment responsabbli, peress li l-esperjenza wrietna li r-ristrutturar b’suċċess inkiseb biss permezz ta’ djalogu soċjali adegwat;

Q.   billi l-kriżi attwali rriżultat fi produzzjoni żejda globali tal-azzar; billi, madankollu, huwa mistenni li fl-2050 l-użu tal-azzar u ta' metalli bażiċi oħrajn ikun darbtejn jew tliet darbiet daqs kemm hu bħalissa, u jeħtieġ li l-industrija Ewropea tal-azzar tibqa' għaddejja minkejja dan il-"wied tal-mewet" fis-snin li ġejjin, biex tinvesti u ttejjeb il-kompetittività tagħha;

R.   billi, biex ir-ristrutturar ikollu suċċess mil-lat ekonomiku u jkun soċjalment responsabbli, jeħtieġ li jiġi integrat fi strateġija fuq perjodu ta’ żmien twil bl-għan li jiġu żgurati u msaħħa s-sostenibbiltà u l-kompetittività fit-tul tal-kumpanija;

1.   Jilqa’ l-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni għall-industrija tal-azzar fl-Ewropa bħala element importanti biex jipprevjeni r-rilokazzjoni ulterjuri tal-produzzjoni tal-azzar barra mill-Ewropa;

2.   Jilqa’ l-approċċ tal-Kummissjoni li tkompli d-djalogu bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, il-kapijiet eżekuttivi tal-industrija u t-trade unions fil-forma ta’ Round Table ta’ Livell Għoli permanenti dwar l-azzar kif ukoll kif ukoll il-Kumitati Settorjali Ewropej għad-Djalogu Soċjali;

3.   Jilqa’ t-twaqqif tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar l-azzar, filwaqt li jiddispjaċih dwar il-frekwenza baxxa tal-laqgħat tiegħu, li jsiru biss darba fis-sena; iqis li huwa essenzjali li l-entitajiet reġjonali u lokali jipparteċipaw mill-qrib fil-proċess, filwaqt li jiffaċilitaw u jħeġġu l-parteċipazzjoni tar-reġjuni Ewropej, fejn huma bbażati l-kumpaniji tal-azzar, fil-ħidmiet tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar l-azzar sabiex jippromwovu l-kooperazzjoni, l-iskambju ta’ informazzjoni u l-aħjar prattiki fost il-partijiet interessati ewlenin tal-Istati Membri;

4.   Jenfasizza li l-leġiżlazzjoni Ewropea eżistenti dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-istat tiggarantixxi kundizzjonijiet stabbli għas-settur tal-azzar; jistieden lill-Kummissjoni tkompli ssegwi b’mod determinanti u tippenalizza distorsjonijiet tal-kompetizzjoni;

I.Titjib tal-kundizzjonijiet qafas

I.1. Żieda fid-domanda

5.   Jenfasizza l-fatt li t-tkabbir sostenibbli jiddependi minn industrija Ewropea b'saħħitha, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jappoġġaw l-iżvilupp strateġiku ta' setturi ewlenin li jużaw l-azzar, biex b'hekk jiġu stimolati kundizzjonijiet għal investiment, fosthom għar-riċerka u l-innovazzjoni u għall-iżvilupp ta' ħiliet, jinħolqu inċentivi għal proċessi ta' produzzjoni effiċjenti u ġusti (eż. bl-użu tal-istandardizzazzjoni u l-politiki ta' akkwist pubbliku), jissaħħaħ is-suq intern u jsir avvanz fil-proġetti ta' żvilupp tal-infrastruttura Ewropea b'kooperazzjoni mal-atturi rilevanti kollha;

6.   Iqis li l-industrija tal-kostruzzjoni hija settur ewlieni f'termini ta' domanda għall-azzar, u jeħtieġ li jsir studju bir-reqqa fil-livell tal-UE dwar modi kif tiġi stimolata b'żieda fix-xogħlijiet pubbliċi, għall-iżvilupp mhux biss tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni u t-trasport iżda anke ta' setturi bħall-edukazzjoni, il-kultura u l-amministrazzjoni pubblika, kif ukoll f’dak li jirrigwarda l-bini sostenibbli u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija;

7.   Jenfasizza l-importanza u l-opportunità ta’ sħubija transatlantika ta’ kummerċ u ta’ investiment biex jissaħħu l-iskambji u d-domanda fis-setturi prinċipali li jirrikorru għall-azzar, u għaldaqstant jinsisti fuq il-ħtieġa li dawn in-negozjati jseħħu mingħajr xkiel għall-kompetittività industrijali tal-UE fi kwalunkwe wieħed minn dawn is-setturi;

8.   Jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi strument ta’ analiżi bir-reqqa tas-suq tal-azzar li jista’ jipprovdi informazzjoni preċiża dwar il-bilanċ tal-provvista tal-azzar u d-domanda għalih kemm globali kif ukoll Ewropew, li jiddistingwi bejn il-komponenti strutturali u ċikliċi tal-iżvilupp ta’ dan is-suq; jemmen li l-monitoraġġ tas-suq tal-azzar jista’ jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għat-trasparenza tas-swieq tal-azzar u tal-iskart u jipprovdi inputs importanti għall-miżuri korrettivi u proattivi li huma inevitabbli minħabba n-natura ċiklika tal-industrija tal-azzar;

9.   Jitlob lill-Kummissjoni tuża dan l-istrument ta' analiżi tas-suq biex tantiċipa r-riskji u tinvestiga kif l-għeluq tal-impjanti jaffettwa l-irkupru tas-settur;

I.2. Impjiegi

10.   Jemmen li l-Kummissjoni, l-Istati Membri, l-industrija u t-trade unions għandhom jaġixxu b’mod konġunt biex iżommu u jattiraw ħaddiema kwalifikati, xjentisti b’talent u b’ħiliet għolja u amministraturi tas-settur tal-azzar, kif ukoll it-talent żagħżugħ permezz ta’ skemi ta’ apprendistat, u b’hekk jiżguraw forza tax-xogħol dinamika u innovattiva; ifakkar fir-rwol tal-universitajiet reġjonali u l-istituzzjonijiet ta’ riċerka industrijali, li l-eċċellenza tagħhom tagħmel ħafna biex toħloq il-prekundizzjonijiet reġjonali għal industrija kompetittiva tal-azzar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimplimentaw azzjonijiet immedjati biex jiġi evitat it-telf ta’ kompetenza u jitnaqqas kemm jista' jkun it-telf ta’ impjiegi; jitlob li jittejbu l-ippjanar u l-ġestjoni tal-bidla permezz tal-promozzjoni tat-taħriġ, it-titjib fil-ħiliet u l-appoġġ għat-taħriġ mill-ġdid; huwa preokkupat dwar in-nuqqas ta’ soluzzjonijiet sistematiċi għat-tibdil ġenerazzjonali u n-nuqqas ta’ ħiliet futuri, u dwar it-telf ta’ għarfien u ta’ kompetenzi, u jenfasizza l-ħtieġa li jinżammu u jiġu żviluppati l-forza tax-xogħol u l-ħiliet essenzjali għall-kompetittività futura tas-settur; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi, permezz tal-programmi Erasmus għal Kulħadd u Erasmus għall-Imprendituri, Alleanzi Settorjali għall-Ħiliet li, abbażi ta' data dwar rekwiżiti ta' ħiliet u l-evoluzzjoni tagħhom, ikollhom l-għan li jiżviluppaw u jimplimentaw programmi ta' taħriġ u metodi komuni, inkluż tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol; jitlob li jittieħdu passi biex jissaħħu l-istrumenti biex jassistu lill-ħaddimea u jippromwovu t-taħriġ vokazzjonali sabiex jiġi ffaċilitat u appoġġat ir-rikollokament tal-persunal impjegat fis-settur wara ristrutturar tal-kumpaniji;

11.   Huwa tal-fehma li n-nuqqas ta’ politika industrijali xierqa qed twassal biex l-industrija Ewropea titlef il-kompetittività tagħha fit-tul minħabba l-ispejjeż tal-enerġija eċċezzjonalment għolja; jinnota li l-ispejjeż għoljin tal-enerġija u tal-materja prima huma konsegwenza mhux biss tal-ħtieġa li dawn il-prodotti jiġu importati minn pajjiżi terzi, iżda anke ta’ fatturi interni; jaqbel mal-Kummissjoni li r-ristrutturar attwali tal-industrija tal-azzar wassal għal problemi soċjali minħabba t-tnaqqis fin-numru ta’ impjiegi;

12.   Jappella biex, fl-istrateġija Ewropea ġdida għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, u fid-dokumenti ta' politika dwar il-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali l-oħra, titqies in-natura diffiċli u stressanti tax-xogħol l-impjegati u s-sottokuntratturi fis-settur tal-azzar, li tiddependi fuq il-proċess ta' produzzjoni(11) ; jisħaq fuq il-fatt li l-ħaddiema fis-settur tal-azzar għandhom riskju akbar li jesperjenzaw tensjoni fuq il-post tax-xogħol – peress li huma esposti għal riskji fiżiċi u jesperjenzaw problemi ta' saħħa b'riżultat tal-attività ta' xogħolhom – meta mqabbla mal-ħaddiem medju fl-UE28;

13.   Jilqa’ d-djalogu soċjali kontinwu mar-rappreżentanti tal-ħaddiema u l-eżistenza ta’ strutturi addizzjonali ta’ djalogu soċjali (formali u informali) bħal pereżempju gruppi ta’ ħidma, kumitati ta’ tmexxija, eċċ. li joffru post għal skambju akbar bejn il-ħaddiema u min iħaddem;

14.   Jenfasizza li, biex jiġi promoss aktar djalogu soċjali fis-settur Ewropew tal-azzar, għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-ispeċifiċitajiet tas-settur, filwaqt li jiġu identifikati l-kawżi speċifiċi bħal pereżempju n-natura diffiċli tax-xogħol involut fil-produzzjoni tal-azzar, il-karatteristiċi tal-forza tax-xogħol, it-tħassib ambjentali, il-proliferazzjoni ta’ innovazzjonijiet teknoloġiċi, u r-ristrutturar sostanzjali li għaddej fl-industrija Ewropea tal-azzar;

15.   Jenfasizza li l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni għandha tiffoka wkoll fuq l-impatt fi żmien qasir tal-kriżi ekonomika fuq il-forza tax-xogħol u l-kompetittività tas-settur, u jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib it-tnaqqis fil-kapaċità u l-għeluq ta’ impjanti fl-Ewropa; huwa tal-opinjoni li l-fondi tal-UE m’għandhomx jintużaw biex jinżammu l-attivitajiet kummerċjali ta’ ċerti installazzjonijiet billi dan jgħawweġ il-kompetizzjoni bejn il-produtturi tal-azzar fl-UE, iżda għandhom jintużaw biss biex jittaffa l-impatt fuq il-ħaddiema milquta tal-għeluq jew it-tnaqqis sinifikanti fin-numru tal-impjegati u għall-promozzjoni tal-impjieg taż-żgħażagħ fis-settur;

16.   Jenfasizza li t-tnaqqis fid-domanda m'għandux iwassal għal kompetizzjoni inġusta għall-impjiegi bejn l-Istati Membri; jitlob, f’dan ir-rigward, li tinstab soluzzjoni pan-Ewropea;

17.   Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi miżuri maħsuba biex iżommu l-produzzjoni tal-azzar fl-Ewropa, filwaqt li jkunu ggarantiti l-livelli ta’ impjieg relatati u jkunu promossi inizjattivi xierqa biex jipprevjenu u jevitaw l-għeluq ta’ impjanti fl-Ewropa;

18.   Jitlob lill-Kummissjoni tuża fondi tal-UE minnufih u bis-sħiħ biex jitnaqqas l-impatt soċjali tar-ristrutturar industrijali; jitlob, b’mod partikolari, li jintuża bis-sħiħ il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG);

19.   Jinsab konvint li l-parteċipazzjoni tal-impjegati fit-twettiq ta’ miżuri marbuta mal-innovazzjoni u r-ristrutturar hija l-aqwa garanzija biex jinkiseb suċċess ekonomiku;

20.   Jenfasizza l-ħtieġa ta' persuni kwalifikati u kompetenti biex wieħed ilaħħaq mat-tranżizzjoni lejn proċessi ta’ produzzjoni u prodotti iktar sostenibbli, u jitlob strateġija Ewropea għat-taħriġ u l-edukazzjoni; jilqa’ l-proġett Edukazzjoni Vokazzjonali Teknika u Taħriġ b’Approċċ aktar Ekoloġiku għas-settur tal-azzar(12) , fejn il-kumpaniji tal-azzar, l-istituti ta’ riċerka u s-sħab soċjali investigaw b’mod konġunt il-ħtiġijiet ta’ ħiliet għas-sostenibilità ambjentali; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa ulterjorment l-implimentazzjoni tar-riżultati tiegħu;

21.   Jistieden lill-Kummissjoni tfassal pjan ta’ ristrutturar li jissalvagwardja u joħloq impjiegi tajbin u attività industrijali fir-reġjuni tal-Ewropa;

II.Azzjonijiet li jtejbu l-kompetittività tal-Industrija Ewropea tal-Azzar

II.1. Provvisti tal-enerġija sikuri bi prezzijiet affordjabbli

22.   Jinnota li, minħabba l-fatt li l-Ewropa hija kontinent limitat fir-rigward ta' riżorsi, il-prezzijiet tal-enerġija fl-UE żdiedu b'mod sostanzjali fis-snin riċenti, u dan irriżulta f'deterjorament notevoli fil-kompetittività globali tal-industrija fl-UE; jirrikonoxxi l-fatt li l-prezzijiet tal-enerġija huma l-fatturi l-aktar importanti li jiddeterminaw il-kostijiet għall-industrija tal-azzar u industriji oħra li jużaw ħafna enerġija; jemmen li l-funzjonament effikaċi tas-suq uniku tal-enerġija, ibbażat b’mod partikolari fuq it-trasparenza tal-prezzijiet, huwa prekundizzjoni meħtieġa biex l-industrija tal-azzar tkun ipprovduta b’enerġija sikura u sostenibbli bi prezzijiet affordjabbli; jenfasizza l-fatt li r-rabtiet transfruntieri neqsin għandhom jiġu kompletati u li l-leġiżlazzjoni attwali għandha tiġi implimentata bis-sħiħ sabiex jiġu sfruttati l-benefiċċji tas-suq Ewropew uniku tal-enerġija; jappoġġ l-wegħda tal-Kummissjoni li żżid l-isforzi biex jitnaqqas id-distakk tal-kostijiet u l-prezz tal-enerġija bejn l-industrija tal-UE u l-kompetituri ewlenin tagħha, filwaqt li jitqiesu l-istrateġiji tal-Istati Membri individwali u filwaqt li jkunu f'pożizzjoni li jissodisfaw ir-rekwiżiti nazzjonali speċifiċi tagħhom; iqis li fi żmien 12-il xahar il-Kummisjsoni għandha tippreżenta proposti konkreti għal dan il-għan;

23.   Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha tindirizza l-kwistjoni tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju b'mod aktar konkret u fid-dettall, li l-miri tal-politika dwar il-klima u l-enerġija għall-2030 għandhom ikunu teknikament u ekonomikament fattibbli għall-industriji tal-UE u li dawk bl-aħjar prestazzjoni m'għandu jkollhom l-ebda spiża addizzjonali diretta jew indiretta li tirriżulta mill-politiki dwar il-klima; jenfasizza li d-dispożizzjonijiet għar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju għandhom jipprovdu allokazzjoni kompletament b'xejn ta' benchmarks li teknikament jistgħu jinkisbu, mingħajr fattur ta' tnaqqis għal setturi ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju;

24.   Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġiji għall-użu tal-enerġiji b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju sabiex tippromwovi l-integrazzjoni rapida tagħhom fis-suq tal-elettriku;

25.   Jemmen għandu jingħata appoġġ biex isir investiment fit-teknoloġiji li jimmassimizzaw l-utilizzazzjoni tal-input tal-enerġija u l-irkupru tal-enerġija, pereżempju billi jiġi ottimizzat l-użu tal-gassijiet tal-proċess u s-sħana mitlufa li tista’ tintuża għall-produzzjoni tal-fwar u tal-elettriku;

26.   Iqis neċessarju li jiġu mtejba l-kuntratti fit-tul bejn dawk tal-elettriku u l-konsumaturi industrijali, jitnaqqsu l-ispejjeż tal-enerġija, u jiġu mtejba l-interkonnessjonijiet internazzjonali, li huma ewlenin għar-reġjuni periferiċi fl-UE; dan jipprevjeni wkoll ir-rilokazzjonijiet lejn pajjiżi terzi u bejn l-Istati Membri; jenfasizza li l-konklużjoni ta’ kuntratti ta’ enerġija fit-tul tista’ timmitiga r-riskju ta’ prezzijiet tal-enerġija volatili u tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-prezzijiet tal-elettriku għall-konsumaturi industrijali; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi gwida dwar l-aspetti tal-kompetizzjoni ta’ ftehimiet fit-tul dwar il-provvista tal-enerġija;

27.   Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa strateġiji għall-użu ta’ enerġiji b’livell baxx ta' karbonju b’mod kosteffikaċi u tnaqqas is-sussidji gradwalment, sabiex tħeġġeġ l-integrazzjoni rapida ta' tali forom ta' enerġija fis-suq tal-elettriku; iqis li, sadattant, għandu jkun possibbli l-kumpens tas-surcharges ġenerali tal-elettriku għall-industriji li jużaw ħafna enerġija jekk dawn huma spejjeż li l-kompetituri li jinsabu barra l-UE mhumiex obbligati jġarrbu;

28.   Jenfasizza li s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija hija prerekwiżit importanti għall-industrija tal-azzar; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw b’mod sħiħ it-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw provvisti tal-enerġija sikuri billi jiżviluppaw il-proġetti neċessarji ta’ infrastruttura tal-enerġija u jipprovdu inċentivi xierqa għall-investituri biex jiżguraw dipendenza aktar baxxa fuq il-fjuwils fossili impurtati; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippromwovi d-diversifikazzjoni tas-sorsi u r-rotot tal-gass naturali u tkun minn ta' quddiem fil-koordinazzjoni u l-appoġġ ta' miżuri ta' sikurezza għar-rotot ta’ provvista tal-gass naturali likwifikat; jitlob lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni komprensiva tal-adegwatezza tal-ġenerazzjoni tal-elettriku u tipprovdi gwida dwar kif għandha tinżamm il-flessibbiltà tan-netwerks tal-elettriku;

29.   Jitlob lill-Kummissjoni tipproduċi rapport li jimmonitorja l-iżviluppi fi stabbilimenti li l-integrità tagħhom qiegħda f’riskju, kif mitlub mir-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-13 ta’ Diċembru 2012 dwar l-industrija tal-azzar tal-UE;

II.2. Protezzjoni tal-klima, effiċjenza fir-riżorsi u impatt ambjentali

30.   Ifakkar li l-industrija Ewropea tal-azzar naqqset l-emissjonijiet totali tagħha b’madwar 25 % mill-1990; jinnota li l-azzar huwa kompletament riċiklabbli mingħajr ma tintilef il-kwalità; jirrikonoxxi li l-prodotti tal-azzar għandhom rwol importanti biex tkun tista' ssir it-tranżizzjoni lejn ekonomija bbażata fuq l-għarfien, b’użu baxx ta’ karbonju u effiċjenti fir-riżorsi; jenfasizza l-importanza tal-isforzi biex jitnaqqsu aktar l-emissjonijiet totali tal-industrija tal-azzar;

31.   Jemmen li l-produzzjoni tal-azzar Ewropea għandha tinżamm minn mudell sostenibbli ta’ produzzjoni tal-azzar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tfassal u tippromwovi standards Ewropej ta’ sostenibilità, bħall-Marka tal-Prodotti tal-Kostruzzjoni magħmulin mill-Azzar (SustSteel);

32.   Jenfasizza l-importanza tan-nefqa loġistika, partikolarment fis-settur tat-trasport marittimu, il-provvista ta’ materja prima, tas-sigurtà tal-provvista u tal-iżvilupp ekonomiku relatat mal-iżvilupp tal-portijiet;

33.   Iqis li l-UE għandha tiddiversifika l-postijiet ta’ wasla u distribuzzjoni tal-materja prima, peress li huwa vitali għall-industrija Ewropea tal-azzar li tevita d-dipendenza fuq port uniku għall-materja prima; iqis li konsegwentement għandha tinħoloq hub għad-distribuzzjoni ta’ minerali fl-Ewropea tan-Nofsinhar u tal-Lvant;

34.   Jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-produzzjoni primarja tal-azzar fl-UE fid-dawl tal-produzzjoni globali tal-azzar li qed tiżdied u għall-produzzjoni ta’ livelli ta' kwalità speċifiċi meħtieġa f’bosta katini tal-valur Ewropej; jenfasizza li l-produzzjoni tal-azzar mill-iskart tnaqqas l-inputs tal-enerġija b’75 % u l-inputs tal-materja prima bi 80 %; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, tiżgura l-operat effiċjenti tas-suq Ewropew tal-iskart tal-azzar billi ttejjeb il-funzjonament aħjar tas-swieq għall-metall sekondarju, tiġġieled kontra l-esportazzjonijiet illegali tal-iskart li qed iwasslu għal telf ta’ materja prima ta’ valur meħtieġa mill-ekonomija Ewropea u billi ssaħħaħ il-kapaċità tal-Istati Membri li jwetqqu spezzjonijiet fuq vjeġġi ta' skart skont ir-regolament; jinkoraġġixxi l-iżvilupp ulterjuri tar-riċiklaġġ tal-iskart permezz tal-ġbir u l-użu massimi tal-iskart u t-titjib tal-kwalità tiegħu bħala mod kif jiġi żgurat l-aċċess għall-materja prima, titnaqqas id-dipendenza enerġetika, jitnaqqsu l-emissjonijiet u tiġi promossa ekonomija ċirkolari; jappoġġa l-inizjattiva tal-Kummissjoni ta’ spezzjoni u kontroll tal-vjeġġi ta' skart biex tiġi evitata l-esportazzjoni illegali tal-iskart, sikwit lejn pajjiżi li fihom il-leġiżlazzjoni ambjentali ma tistax titqabbel ma' dik tal-UE;

35.   Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta approċċ olistiku għat-tibdil fil-klima, l-ambjent, l-enerġija u l-politika dwar il-kompetittività filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet settorjali; iqis li, meta tilleġiżla, il-Kummissjoni għandha tfittex sinerġiji li jippermettu li jintlaħqu l-miri rigward il-klima u l-enerġija filwaqt li tappoġġa l-għanijiet rigward il-kompetizzjoni u l-impjieg u filwaqt li timminimizza r-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju;

36.   Jistieden lill-Kummissjoni twettaq ir-reviżjoni li jmiss tal-lista ta’ tnixxija tal-karbonju bl-użu ta’ metodoloġija miftuħa u trasparenti, filwaqt li tqis ir-rwol tal-azzar prodott fl-Ewropa fil-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima u l-impatt indirett tal-prezzijiet tal-elettriku fuq il-kompetizzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li d-dispożizzjonijiet dwar ir-rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju jibqgħu effettivi billi l-industrija tal-azzar tinżamm fuq il-lista tar-rilokazzjoni tal-emissjonijiet;

37.   Jenfasizza li l-qafas dwar il-klima tal-2030 għandu jqis id-differenzi settorjali, il-fattibilità teknoloġika u l-vijabilità ekonomika u, bħala prinċipju bażiku, m’għandux jirriżulta fi spejjeż addizzjonali għal impjanti industrijali aktar effiċjenti;

38.   Huwa mħasseb dwar l-impatt li jista’ jkollha fuq l-industrija d-Deċiżjoni riċenti tal-Kummissjoni dwar il-miżuri ta’ implimentazzjoni nazzjonali (NIMs) tal-Istati Membri għat-tielet perjodu ta’ negozjar tal-emissjonijiet permezz tal-applikazzjoni tal-koeffiċjent ta’ korrezzjoni transsettorjali, li juri li l-mira ma tistax tintlaħaq mill-industrija anke bl-aħjar teknoloġiji disponibbli applikati bħalissa fl-Ewropa, bir-riżultat li anke l-iktar installazzjonijiet effiċjenti fl-Ewropa jista' jkollhom spejjeż addizzjonali;

39.   Jenfasizza l-importanza ta’ infrastruttura effettiva u affidabbli għall-iżvilupp tal-industrija tal-azzar u jfakkar li 65 % tal-produzzjoni dinjija tal-azzar għadha bbażata fuq il-minerali, sabiex l-investiment f’infrastruttura adattata li tkopri l-katina sħiħa mill-estrazzjoni sax-xogħol tal-azzar u aktar u s-swieq ta’ esportazzjoni, ikollu impatt kbir fuq il-kompetittività, b’mod partikolari għal pajjiżi bi ftit popolazzjoni;

II.3. Kundizzjonijiet ekwi internazzjonali

40.   Iqis li n-negozjati kummerċjali għandhom jippromwovu l-interessi ekonomiċi u strateġiċi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha u għandhom isegwu approċċ reċiproku li bih jitqiesu kunsiderazzjonijiet bħall-aċċess għal swieq ġodda, l-aċċess għall-materja prima, ir-riskju ta' rilokazzjoni tal-emissjonijiet ta' karbonju, il-kundizzjonijiet ekwi u l-kxif ta' kompetenzi kunfidenzjali; iqis li l-istrateġiji għandhom jirriflettu d-differenzi bejn l-ekonomiji tal-pajjiżi żviluppati, ta' dawk emerġenti u ta' dak l-anqas żviluppati; jenfasizza li l-aċċess għal swieq ġodda ta’ esportazzjoni f’ekonomiji li qed jikbru fejn l-azzar Ewropew jista’ jinbiegħ mingħajr ma jiltaqa’ ma’ ostakoli kummerċjali se jkun ta’ sinifikat deċiżiv għall-potenzjal tat-tkabbir u l-iżvilupp tal-industrija Ewropea tal-azzar; jiddeplora l-fatt li xi wħud mis-sħab kummerċjali jużaw miżuri żleali u restrittivi, bħal limitazzjoni fuq l-investiment u preferenzi fl-akkwist pubbliku li jipproteġu lill-industriji tal-azzar domestiċi, u b'konsegwenza joħolqu xkiel eċċessiv fuq l-esportazzjoni tal-azzar tal-UE; jiddepplora wkoll il-fatt li, sa minn meta bdiet il-kriżi globali fl-2008, kien hemm intensifikazzjoni dejjem tiżdied tal-miżuri protezzjonisti minn ħafna pajjiżi terzi biex jappoġġaw l-industriji tal-azzar tagħhom;

41.   Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li ftehimiet kummerċjali futuri jinkludu dispożizzjonijiet li jtejbu b'mod sinifikanti l-opportunitajiet ta' esportazzjoni u l-aċċess għas-suq għal prodotti Ewropej tal-azzar u bbażati fuq l-azzar;

42.   Jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni għal valutazzjoni tal-impatt, fosthom dwar l-azzar, li għandha titwettaq qabel l-iffirmar ta' ftehimiet ta’ kummerċ ħieles, b’kunsiderazzjoni tal-katina ta’ valur tal-manifattura tal-UE u tal-industrija Ewropea fil-kuntest globali; jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta regolarment l-impatt kumulattiv tal-ftehimiet, kemm dawk fis-seħħ attwalemt kif ukoll dawk li qed jiġu nnegozjati, abbażi ta' kriterji speċifiċi u definiti, fosthom dwar il-mod li bih jiġu involuti l-partijiet interessati;

43.   Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-impenji kollha li jsiru fin-negozjati u fi ftehimiet kummerċjali eżistenti u futuri jiġu ssodisfati effettivament; jistieden lill-Kummissjoni tiġġieled kontra kompetizzjoni inġusta minn pajjiżi terzi, bl-użu tal-miżuri xierqa għad-dispożizzjoni tagħha, bħall-istrumenti għad-difiża tan-negozju jew, jekk meħtieġ, il-mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim tad-WTO, b'mod proprzjonat, rapidu u effettiv; jistieden lill-Kummissjoni tiġġieled kontra l-prattiki protezzjonisti minn pajjiżi terzi biex tiżgura l-aċċess għas-suq għall-kumpaniji Ewropej kif ukoll l-aċċess għall-materja prima;

44.   Jirrimarka li l-industrija tal-azzar hija l-iżjed utent frekwenti tal-istrumenti għad-difiża tan-negozju; jesprimi t-tħassib tiegħu fir-rigward tat-tul taż-żmien – medja ta' sentejn – li l-Kummissjoni teħtieġ biex tinstiga miżuri tal-antidumping mentri, fil-każ tal-Istati Uniti, dan il-perjodu huwa ta' sitt xhur biss; jistieden lill-Kummissjoni tieħu passi biex tiżgura li l-UE jkollha strumenti effikaċi għad-difiża tan-negozju li jistgħu jintużaw rapidament u li jippermettulha taħdem aktar malajr biex tindirizza l-każijiet ta' dumping, kif meħtieġ minħabba l-kompetizzjoni ħarxa li l-industrija Ewropea tiffaċċaja fi ħdan ekonomija globalizzata;

45.   Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiċċekkja li s-sistema “Sorveljanza 2” tiżgura mill-inqas l-istess garanziji ta’ sorveljanza u ta’ monitoraġġ kontra sussidji inġusti u dumping bħas-sistema ta' sorveljanza minn qabel ta’ importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-ħadid u tal-azzar stabbilita fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1241/2009;

46.   Jenfasizza li kummerċ ġust fi prodotti tal-azzar jista’ jiffunzjona biss abbażi ta' konformità mad-drittijiet fundamentali tal-impjieg u l-istandards ambjentali;

47.   Huwa tal-fehma li l-istandards tal-UE fir-rigward tar-responsabbiltà soċjali korporattiva (CSR) u l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema għandhom jiġu implimentati minn kumpaniji Ewropej f’pajjiżi terzi, u li l-iżvilupp reġjonali għandu jiġi promoss;

48.   Iħeġġeġ lill-Kummissjoni timplimenta l-miżuri proposti biex ikun żgurat l-aċċess għall-kokk;

49.   Jitlob lill-Kummissjoni tavvanza r-riforma tal-qafas regolatorju għas-swieq finanzjarji, sabiex tiġi evitata volatilità fil-prezz spekulattiva, tiġi żgurata t-trasparenza fil-prezzijiet u titjieb is-sigurtà tal-provvista tal-azzar kif ukoll tal-materja prima;

50.   Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproteġi l-azzar Ewropew bi strumenti leġiżlattivi biex jiċċertifikaw l-użu aħħari tal-azzar inossidabbli u l-kompożizzjoni kimikofiżika tiegħu, inter alia bl-introduzzjoni ta’ ċertifikazzjoni tal-kwalità għall-prodotti assoċjati mal-azzar li kapaċi tipproteġi l-produzzjoni tal-UE minn prodotti mhux iċċertifikati;

51.   Jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni għal azzjoni li tikkumbatti swieq illegali fil-prodotti tal-azzar; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinvestigaw miżuri possibbli biex tiġi miġġielda l-evażjoni tal-VAT;

II.4. Riċerka, żvilupp u innovazzjoni

52.   Jinnota li t-tixrid mifrux tat-teknoloġiji innovattivi huwa fundamentali għall-konformità mal-perkors ta’ tnaqqis tas-CO2 previst fil-Pjan direzzjonali 2050; jilqa' l-objettiv tal-programm ULCOS, partikolarment li jiġu identifikati u żviluppati teknoloġiji innovattivi tal-produzzjoni tal-azzar li jipproduċu ammont żgħir ħafna ta' karbonju kif ukoll ta' SPIRE u programmi oħrajn biex jiġu żviluppati gradi ġodda ta' azzar, proċessi ta' produzzjoni u riċiklaġġ u mudelli kummerċjali li jtejbu l-valur, l-effiċjenza u s-sostenibbiltà li jippromwovu l-kompetittività tal-industrija Ewropea tal-azzar;

53.   Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta politika tal-innovazzjoni ambizzjuża li twitti t-triq għall-iżvilupp ta' prodotti ta’ kwalità għolja, effiċjenti fl-użu tal-enerġija u innovattivi u li tippermetti lill-UE tibqa' kompetittiva fid-dawl ta' kompetizzjoni globali dejjem aktar ħarxa;

54.   Jilqa’ r-riżultati miksuba mill-istrumenti speċifiċi għall-karbonju u l-azzar bħall-Fond għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar u jħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli bl-iskema li ilha fis-seħħ mill-2002;

55.   Iqis li jeħtieġ li l-appoġġ għall-innovazzjoni jiġi estiż għall-attivitajiet kollha relatati mal-industrija tal-azzar u, għalhekk, fil-qafas ta’ Orizzont 2020, li jiġu implimentati faċilitajiet tal-BEI biex titħeġġeġ il-kooperazzjoni fl-oqsma tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni bejn il-kumpaniji tal-azzar u r-reġjuni li jinsabu fihom, bl-għan li tiġi promossa attività ekonomika sostenibbli;

56.   Jaqbel mal-Kummissjoni li fil-qafas ta' Orizzont 2020 l-enfażi għandha ssir fuq proġetti pilota ta’ dimostrazzjoni għal teknoloġiji ġodda u teknoloġiji aktar nodfa u aktar effiċjenti fir-riżorsi u l-enerġija;

57.   Jemmen li għandhom jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta’ inċentivi bl-għan li jħajru lil gruppi multinazzjonali kbar jinvestu fir-riċerka u l-iżvilupp fir-reġjuni li fihom jwettqu l-operazzjonijiet industrijali tagħhom, b-għan li jiġu appoġġati l-impjieg u d-dinamiżmu tar-reġjuni konċernati;

58.   Jirrikonoxxi r-riskji finanzjarji kbar assoċjati mal-iżvilupp, it-tkabbir, id-dimostrazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji innovattivi; jappoġġa l-istabbiliment ta’ raggruppamenti, il-kooperazzjoni fir-riċerka u s-sħubijiet pubbliċi-privati bħal SPIRE u EMIRI; jinkoraġġixxi l-użu ta’ strumenti finanzjarji innovattivi bħall-faċilitajiet għall-kondiviżjoni tar-riskji li jagħtu aċċess prijoritarju lill-industriji tal-azzar fi kriżi; jistieden lill-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp biex ifasslu qafas ta’ finanzjament fit-tul għall-proġetti tal-azzar;

59.   Jitlob lill-Kummissjoni tkompli timplimenta s-Sħubija Ewropea tal-Innovazzjoni dwar il-Materja Prima, li tikkonċerna l-industrija tal-azzar u tul il-katina tal-valur tal-materja prima, speċjalment il-metodi ta’ riċiklaġġ u mudelli kummerċjali ġodda;

o
o   o

60.   Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kumissjoni, lill-Kunsill u lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
(2) Testi adottati, P7_TA(2013)0199 .
(3) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable- recommendations_en.pdf
(4) Testi adottati, P7_TA(2012)0509 .
(5) ĠU C 332 E, 15.11.2013, p. 72.
(6) ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 131.
(7) ĠU C 349 E, 22.12.2010, p. 84.
(8) Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(9) Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(10) Eurofound (2009).
(11) Eurofound (Jannar 2014, għadu mhux ippubblikat).
(12) http://www.gt-vet.com/?page_id=18

Aġġornata l-aħħar: 30 ta' Mejju 2017Avviż legali