Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté textyJiné formáty
Úterý 4. února 2014 - ŠtrasburkKonečné znění
 Zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, pokud jde o zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, pokud jde o zahrnutí Grónska do provádění Kimberleyského systému certifikace
 Členství Grónska v Kimberleyském systému certifikace *
 Přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie
 Dohoda z Kapského Města z roku 2012 o provedení ustanovení protokolu z roku 1993 týkajícího se Mezinárodní úmluvy z Torremolinos o bezpečnosti rybářských plavidel z roku 1977 ***
 29.výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2011)
 Žádost o ochranu poslanecké imunity Lary Comiové
 Žádost, aby byl pan Zbigniew Ziobro zbaven poslanecké imunity
 Podpora volného pohybu zjednodušením přijímání některých veřejných listin ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
 Klasifikace, označování a balení látek a směsí ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
 Autorské právo a práva s ním související a licence pro více území k právům k užití hudebních děl online ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu
 Trestněprávní postih za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o trestních sankcích za zneužívání trhu (směrnice o zneužívání trhu)
 Investiční projekty do energetické infrastruktury ***I
  Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. února 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, kterým se nahrazuje nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)
  Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. února 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, o nahrazení nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 736/96
 Jmenování člena Účetního dvora (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Účetní dvůr
 Účelnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – zlepšení právních předpisů
 Plán proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity
 Uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách
 Srovnávací přehled EU o soudnictví
 Místní a regionální dopady rozvoje inteligentních sítí
 Malé zemědělské podniky
 Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu
 Migrantky bez dokladů v Evropské unii
 Ocelářství v Evropě
Texty
Konečné znění (712 kb)
Poslední aktualizace: 30. května 2017Právní upozornění