Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstoviDrugi formati
utorak, 4. veljače 2014. - StrasbourgZavršno izdanje
 Uključenje Grenlanda u provedbu programa certificiranja Procesa Kimberley ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4.veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2368/2002 koja se odnosi na uključenje Grenlanda u provedbu programa certificiranja Procesa Kimberley (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. …/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2368/2002 o uključenju Grenlanda u provedbu postupka certificiranja Procesa Kimberley
 Sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja Procesa Kimberley *
 Prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 o prijelazu na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno na sjednici 4. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 s obzirom na prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije
 Sporazum iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredbi Protokola iz Torremolinosa iz 1993. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju iz Torremolinosa iz 1977. o sigurnosti ribarskih brodova ***
 29.godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a (2011.)
 Zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Lare Comi
 Zahtjev za oduzimanjem parlamentarnog imuniteta Zbigniewu Ziobri
 Poticanje slobodnog kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem priznavanja određenih javnih isprava ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o poticanju slobodnog kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem priznavanja određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o poticanju slobodnog kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem priznavanja određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012
 Razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa
 Autorska i srodna prava i izdavanje dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kolektivnom upravljanju autorskim i srodnim pravima i izdavanju dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima na unutarnjem tržištu (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava na internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu
 Kaznene sankcije za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenim sankcijama za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. veljače 2014. radi donošenja Direktive 2014/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenim sankcijama za zloporabu tržišta (direktiva o zlouporabi tržišta)
 Investicijski projekti u području energetske infrastrukture ***I
  Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 617/2010 (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)
  Stajalište Europskog parlamenta usvojeno na sjednici 4.veljače 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji, zamjeni Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 617/2010 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 736/96
 Imenovanje člana Revizorskog suda (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Revizorski sud
 Prikladnost propisa, supsidijarnost i proporcionalnost u EU-u - bolje zakonodavstvo
 Plan protiv homofobije i diskriminacije na temelju spolne orijentacije ili rodnog identiteta
 Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi
 Analiza stanja u pravosuđu EU-a
 Lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža
 Mala poljoprivredna gospodarstva
 Integrirano tržište dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine
 Migrantice bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji
 Industrija čelika u Europi
Tekstovi
Završno izdanje (716 kb)
Posljednje ažuriranje: 30. svibnja 2017.Pravna napomena