Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegekEgyéb formátumok
2014. február 4., kedd - StrasbourgVégleges kiadás
 Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtásában ***I
  Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásában való részvétele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
  Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásában való részvétele tekintetében történő módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében *
 Az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás ***I
  Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a 260/2012/EU rendeletnek az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
  Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra a 260/2012/EU rendeletnek az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tekintetében történő módosításáról szóló .../ 2014/ EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 A halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinosi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás ***
 Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011)
 Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartása
 Zbigniew Ziobro képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
 Bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén a szabad mozgás előmozdítása ***I
  Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
  Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása ***I
  Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK, a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
  Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra a a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló 2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
 A szerzői és szomszédos jogok és a zeneművek jogainak online felhasználására szóló, több területre érvényes engedélyezése ***I
  Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon történő online felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
  Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
 A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankciói ***I
  Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció esetén alkalmazandó büntetőjogi szankciókról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
  Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci visszaélésekről szóló irányelv) szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
 Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek ***I
  Az Európai Parlament 2014. február 4-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)
  Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 4-én került elfogadásra az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről , a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
 Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Az Európai Számvevőszék
 A célravezető uniós szabályozás, szubszidiaritás és arányosság
 Menetrend a homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen
 A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv végrehajtása
 Az EU igazságügyi eredménytáblája
 Az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és regionális következményei
 Mezőgazdasági kisvállalkozások
 Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében
 Iratokkal nem rendelkező bevándorlónők az Európai Unióban
 Az európai acélipar
Szövegek
Végleges kiadás (746 kb)
Utolsó frissítés: 2017. május 30.Jogi nyilatkozat