Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptateAlte formate
Marţi, 4 februarie 2014 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a Procesului Kimberley ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului în ceea ce privește includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a Procesului Kimberley (COM(2013)0427 – C7-0179/2013 – 2013/0198(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului referitor la includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley
 Participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley *
 Migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii (COM(2013)0937 – C7-0008/2014 – 2013/0449(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii
 Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit ***
 Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011)
 Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi
 Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Zbigniew Ziobro
 Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 – C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
 Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor
 Drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă
 Sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (directiva privind abuzul de piață)
 Proiectele de investiții în infrastructura energetică ***I
  Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană și de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului (COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD)) (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)
  Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 februarie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană, de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 al Consiliului
 Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Klaus-Heiner LEHNE - DE)
 Curtea de Conturi
 Adecvarea reglementărilor UE, subsidiaritatea şi proporţionalitatea - o mai bună legiferare
 Homofobia și discriminarea pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen
 Aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale
 Tabloul de bord al UE privind justiția
 Consecinţele la nivel local și regional ale dezvoltării reţelelor inteligente
 Micile exploataţii agricole
 O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic
 Femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană
 Industria siderurgică în Europa
Texte
Ediţie definitivă (744 kb)
Ultima actualizare: 30 mai 2017Notă juridică